You are on page 1of 1

ENROLMEN SEKOLAH RENDAH MENGIKUT PPD, JENIS SEKOLAH, KAUM, JANTINA DAN BILANGAN KELAS SEPERTI PADA 15 JUN

2012 NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN BETA HULU EKOLAH : DBA1045 KOD SEKOL PPD: KOTA BHARU TEL.SEKOLAH : 09-7530020

TEL.BIMBIT GURU BESAR : 019-9825550 BILANGAN MURID KELAS L PRASEK 1 2 3 4 5 6 KELAS KHAS JUMLAH BESAR 14 23 21 16 36 16 24 0 150 MELAYU P 11 23 17 16 20 21 20 0 128 L+P 25 46 38 32 56 37 44 0 278 L CINA P L+P L INDIA P L+P L LAIN-LAIN P L+P L 14 23 21 16 36 16 24 0 150 JUMLAH P 11 23 17 16 20 21 20 0 128 L+P 25 46 38 32 56 37 44 0 278 1 2 1 1 2 1 2 0 10 BIL KELAS

Disahkan oleh : Tandatangan dan Cop Tarikh :