You are on page 1of 1

1. Huraikan sejarah dan perkembangan pendidikan khas di Malaysia.

Pada pandangan anda adakah pendidikan khas di Malaysia telah mencapai falsafah dan matlamat yang dikehendaki? 2. Bincangkan dan kemukakan pandangan mengenai definisi bahasa Melayu dan bahasa Malaysia di Malaysia dan di negara serumpun yang lain. 3. YANG NI SOALAN 2 KAN.. KAK ANI PENING NAK TENTU KAN SOALAN.. 4. 1) Huraikan persamaan dan perbezaan pandangan atau pendekatan Ogden & Richard, Ullman, Hayakawa, Jose Triar dan Katz & Fodor dalam pemberian makna