You are on page 1of 4

Bahan Rujukan Hudud *** Biru : rujukan biasa Merah: rujukan hampir sama Hijau : rujukan 100% sama

Bil 1. Tajuk Bahan Rujukan


Penjelasan mengenai pelaksanaan hukum hudud di Malaysia Mahathir Mohamad, Tun, 1925KPG3946 MAHM 2003 3 copies available at P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library

2.

Hukuman dalam undang-undang Islam : suatu penelitian terhadap hukum hudud Kelantan dan Terengganu Mohammad Hashim Kamali. KPG3946 MOHHK 2003 2 copies available at P-Utama/Main Library and P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library

3.

Kontroversi hukum hudud Kassim Ahmad, 1933BP158 P9KASA 2002 3 copies available at P-Utama/Main Library and P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library

4.

Pelaksanaan hukuman hudud dalam perundangan Islam berteras[a]kan Quran dan Hadith Said Haji Ibrahim, Haji. BP158 P8SAIHI 2000 1 copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library in STACKS

5.

Punishment in Islamic law : an enquiry into the hudud bill of Kelantan Reprint. Kamali, Mohammad Hashim. BP134 P8KAM 2000 5 copies available at P-Utama/Main Library, P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, PUndang/Law Library, and P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library 1 reserve copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library.

6.

Hudud dalam fiqh Islam Mohd. Said Ishak. BP158 C9MOHSI 2000 5 copies available at P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library, P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri, and P-Kampus Kota/IUMW Perlaksanaan hukuman hudud dalam perundangan Islam berteraskan Quran dan Hadith Said Haji Ibrahim, Haji. BP158 C9SAIHI 2000 1 copy available at P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri in STACKS

7.

8.

Peruntukan-peruntukan hukuman bagi kesalahan hudud dalam Kanun Jenayah Syariah II (1993) : satu analisis dari sudut perundangan Islam Adlina Haji Abdul Halim.

Bahan Rujukan Hudud *** Biru : rujukan biasa Merah: rujukan hampir sama Hijau : rujukan 100% sama
BP43 M41998 ADLHAH Academic exercise (B.A.) - Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1997/98. 1998 1 copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library in Academic Reserve Collection 1 reserve copy available at P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri.

9.

Hudud dalam kanun jenayah syari'ah (II) 1993 negeri Kelantan : suatu perbandingan dengan fikih Islam Mohd. Said Mohd. Ishak. BP158 C9MOHSMI Thesis (Ph.D.) -- Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1997. 1997 1 copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library in Academic Reserve Collection

10.

Agama dan politik : perspektif penerimaan hudud di kalangan masyarakat Kelantan, tumpuan kajian di Jajahan Kuala Krai Kelantan Zulkifli Mat Arifin. HN700.6 A81995/96 ZULMA Academic exercise (B.A.) -- Jabatan Antropologi and Sosiologi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1995/96. 1996 1 copy available at P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library in STACKS Pelaksanaan hukum hudud di Kelantan; konflik di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Kelantan : satu analisis Ridzwan Ahmad. BP43 M41996 RIDA Academic exercise (B.A.) -- Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1996. 1996 1 copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library in Academic Reserve Collection Hukuman hudud dan kesannya terhadap pendidikan moral masyarakat Zuraini Ab. Rahman. BP43.1 M41996 ZARAR Academic exercise (B.A.) -- Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1995/1996. 1996 1 copy available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library in Academic Reserve Collection Jawapan kepada beberapa kekeliruan tentang hudud Wan Nik Wan Yusof. BP158 C9JAW 1995 2 copies available at P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

11.

12.

13.

14.

Hudud in Malaysia : the issues at stake Rose Ismail. BP144 HUD 1995 10 copies available at P-Utama/Main Library, P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, PUndang/Law Library, P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library, and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

Bahan Rujukan Hudud *** Biru : rujukan biasa Merah: rujukan hampir sama Hijau : rujukan 100% sama 15.
Hudud : pemahaman dan penerimaan masyarakat ; tinjauan di daerah Tanah Merah, Kelantan Zakinah Seman. BP43 M41994 ZAKS Academic exercise (B.A.) -- Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1994. 1994 2 copies available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

16.

17

Perlaksanaan hukum hudud di Kelantan : satu tinjauan terhadap penerimaan masyarakat setempat Zamri Muhammad. BP43 M41994 ZAMM Academic exercise (B.A.) -- Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1994. 1994 2 copies available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri Pelaksanaan hukum hudud di Kelantan BP158 C9PEL 1994 2 copies available at P-Utama/Main Library and P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library Pra-syarat pelaksanaan hukum Hudud, sikap dan penerimaan masyarakat terhadap perlaksanaannya : satu kajian di Lembah Klang Noor Marina Mohd. Salleh. BP43 M41993 NOORMMS Academic exercise (B.A.) -- Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1993. 1993 2 copies available at P-Pengajian Islam/Islamic Studies Library and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Pur

18.

19.

Mengenal hukum hudud Zuhayli, Wahbah BP158 C9AZZW 1992 5 copies available at P-Utama/Main Library, P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

21.

Hukum hudud wajib dilaksanakan `Abd al-Khaliq, `Abd al-Rahman. BP158 C9ABDK 1987 4 copies available at P-Utama/Main Library, P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, PUndang/Law Library, and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

22.

Jinayah dalam Islam : satu kajian ilmiah mengenai hukum-hukum hudud Mahfodz Mohamad. BP158 C9MAHM 1985 8 copies available at P-Peringatan Za'ba /Za'ba Memorial Library, P-Undang/Law Library, PBahasa & Linguistik /Lang & Linguistics Library, and P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri

23.

Hudud dalam perundangan Islam : suatu analisa mangapa hukuman hudud perlu

Bahan Rujukan Hudud *** Biru : rujukan biasa Merah: rujukan hampir sama Hijau : rujukan 100% sama
dilaksanakan Haron Din. BP158 C9HAR 1978 1 copy available at P-Islam/Islamic Studies Library - Nilam Puri in STACKS