You are on page 1of 3

Oporretan Mediterraneora joaten ***** pertsonei itsasoan arretaz aritzeko gomendatu behar ****.

Izan ere, Mallorcan 18 urteko mutiko bati armiarma ******* ****** batek hozka egin *** eta bizia galdu **. Atzo jakin *****, autopsiak berretsi ** arrainaren ******** hil ***** gaztea.

Oporretan Mediterraneora joaten diren pertsonei itsasoan arretaz aritzeko gomendatu behar zaie. Izan ere, Mallorcan 18 urteko mutiko bati armiarma izeneko arrain batek hozka egin dio eta bizia galdu du. Atzo jakin zenez, autopsiak berretsi du arrainaren pozoinak hil duela gaztea.

Lapurreta egin ostean, barkamena eskatu


Bilboko denda batean lapurreta egin ondoren barkamena eskatu **** dendariari lapurrak. Gainera, poltsa bat eskatu **** dendariari lapurtu **** dirua eramateko. Izan ere, txanponetan eraman **** diru guztia. Lapurra Zaragozakoa *** eta lapurreta egiteko 30 zentimetroko labana erabili ****. Bilboko denda batean lapurreta egin ondoren barkamena eskatu zion dendariari lapurrak. Gainera, poltsa bat eskatu zion dendariari lapurtu zion dirua eramateko. Izan ere, txanponetan eraman zuen diru guztia. Lapurra Zaragozakoa zen eta lapurreta egiteko 30 zentimetroko labana erabili zuen.
1.-Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldietako subjektuei dagokien deklinabidea (nork ala nor) ipini beharko diezu. 1. Gizon___ txikia da; gizon____ egunkaria du. 2. Emakume_____ haurra du; emakume___ oso gaztea da. 3. Itsaso____ handia da; itsaso_____ ur asko du. 4. Ni____ gizona naiz; ni___ etxe txikia dut. 5. Zu___ aurpegi garbia duzu; zu____ neska zara. 6. Gu___ bilera dugu; gu_____ lagunak gara. 7. Kale_____ luzeak dira; kale___ ez dute argirik. 8. Mendi_____ handiak dira; mendi______ belarra dute. 9. Gazte______ indarra dute; gazte______ langileak dira. 10. Idoia____ irratia du; Idoia____ anaia txikia du. 11. Mikel____ ona da; Mikel____ liburua du. 1. Gizona txikia da; gizonak egunkaria du. 2. Emakumeak haurra du; emakumea oso gaztea da. 3. Itsasoa handia da; itsasoak ur asko du. 4. Ni gizona naiz; nik etxe txikia dut. 5. Zuk aurpegi garbia duzu; zu neska zara. 6. Guk bilera dugu; gu lagunak gara. 7. Kaleak luzeak dira; kaleek ez dute argirik. 8. Mendiak handiak dira; mendiek belarra dute. 9. Gazteek indarra dute; gazteak langileak dira. 10. Idoiak irratia du; Idoiak anaia txikia du. 11. Mikel ona da; Mikelek liburua du.

1. Ume_____________________ez du amarik (hau) 2. Etxe_____________lau gela dauzka (hau) 3. _______________ideiarik ere ez du (hau) 4. Bizardun_____________asko daki (hori) 5. Neska_____________ez du erremediorik (hura) 6. Emakume__________________diru asko dauka (hura) 7. Motor___________________sei urte ditu (hau) 8. Mutil___________________zortzi neba-arreba ditu (hori) 9. Bibotedun_______________zazpi alaba ditu (hura) 10. Nire osaba_______________baserri bat du Lemoizen (bat) 11. Minutu______________________hirurogei segundo ditu (bat) 12. ________________ez du gida-baimenik (Mikel) 13. ______________zazpi neba-arreba ditu (Ander) 14. Zenbat biztanle ditu________________? (Bilbo) 15. ______________ez dute txartelik? (nortzuk) 16. Sarrerak__________________dauzka? (nor) 17. _______________ditu nire apunteak? (nor) 18. Gure lankide_________________hepatitisa du (bat) 19. Praka______________ez dute poltsikorik (hauek) 20. Auto ________________oso motore ona dute (hauek) 21. ________________badaukate irratia (horiek) 22. Horko poltsa______________bananak dituzte (horiek) 23. _________________ez dute deskonturik (haiek) 24. Hango zuhaitz______________ehun urte dituzte (haiek)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Ume HONEK ez du amarik Etxe HONEK lau gela dauzka HONEK ideiarik ere ez du Bizardun HORREK asko daki Neska HARK ez du erremediorik Emakume HARK diru asko dauka Motor HONEK sei urte ditu Mutil HORREK zortzi neba-arreba dauzka Bibotedun HARK zazpi alaba dauzka Nire osaba BATEK baserri bat dauka Lemoizen Minutu BATEK hirurogei segundo ditu MIKELEK ez du txartelik ANDERREK zazpi neba-arreba ditu Zenbat biztanle du BILBOK ? NORTZUEK ez dute txartelik? Sarrerak NORK dauzka? NORK ditu nire apunteak? Gure lankide BATEK hepatitisa du Praka HAUEK ez daukate poltsikorik Kotxe HAUEK oso motore ona daukate HORIEK badaukate irratia Horko poltsa HORIEK bananak dituzte

23. HAIEK ez dute deskonturik 24. Hango zuhaitz HAIEK ehun urte dituzte