You are on page 1of 10

1 Cu 2: Cho cc t sau: Nhp ng, thi ho, m mn, try qun, chin u, ro rt, hy sinh, ho s, dng cm. a.

Hy sp xp cc t ng trn thnh hai nhm: Nhm t ch bo v T quc v nhm t ch ngh thut. b. t 2 cu vi mi t sau: Dng cm, m mn. Cu 3: Hy t du phy cho ng vo cc cu sau: a. Xa xa nhng ngn ni nhp nh my ngi nh thp thong vi cnh chim chiu bay lng thng v t. b. Mt bin la vng vy quanh em hng la chn thoang thong u y. Cu 4 : a)Tm t gn ngha vi t : Khai trng, cn c. giang sn . b)Tm 3 t ghp c : quc ng trc v gii ngha tng t . Cu 5: Vit mt on vn ( 7 n 10 cu) t quang cnh trng em vo bui sng u ma h. 2 1/ Tm nhng t ch mu sc, ch c im trong on vn sau: Trong vn nh ti c rt nhiu loi cy.Cy no cng xum xu tn l, to thnh mt khung tri xanh ti. Ti yu nht l cy kh mc gn ao. Cnh kh lo xo xung mt nc trong vt. Qu kh chn mng, vng rm nh vy gi bn tr chng ti. a) T ch mu sc:.. b) T ch c im:.. 2/ c cc cu vn sau ri gch 1 gch di b phn tr li cu hi Ai (ci g, con g)?, gch 2 gch di b phn tr li cu hi Th no? a) Nc h ma thu trong vt. b) Tri cui ng lnh but. c) Dn tc Vit Nam rt cn c v dng cm. 3/ Vit mi cu sau v dng du phy ng ch trong mi cu: a) Ni v kt qu hc tp ca em hc k I. b) Ni v vic lm tt ca em v mc ch ca vic lm y. 4/ c cu sau: Mt rng c bay php phi trn sn vn ng ngy khai mc Hi kho Ph ng. T rng trong cu trn c ngha gi? 5/ Tp lm vn: K li mt vic tt em lm gp phn bo v mi trng./. 3 Bi 1: (3im)Vit li nhng cu vn di y cho sinh ng , gi cm bng cch s dng cc hnh nh so snh a) Mt tri mi mc i. B.Con sng qu em quanh co, un khc. Bi 2: (3im)Trong on vn di y, ngi vit qun khng t du cu. Em vit li on vn cho ng chnh t sau khi t du cu vo ch thch hp: Sng no m ti cng dy rt sm u tin m nhm bp nu cm sau m qut dn nh cagit qun o khong gn 6gi m gi anh em ti dy n sng v chun b i hc ti rt yu m ca ti. Bi 3:(10im) Hy vit mt on vn (t 7- 8 cu) k v mt vic tt em lm lp (hoc nh) m em cm thy phn khi v thch th nht. 4

Bi 1(1 im ): Gch chn cc hnh nh so snh trong mi cu sau? a, Trng trn nh ci a. b, M em b hng nh qu c chua. Bi 2 (1 im ): in vo ch trng chiu hay triu?Bui ... , thu ... , ...... nh, .... chung. Bi 3(2 im ): t hai cu trong mt cu c s dng du hai chm mt cu s dng du chm than? Bi 4(2 im ): c on th sau : Cy bu hoa trng Cy mp hoa vng Tim tm hoa xoan ti rm bt . Tm v ghi li cc t ch c im ca s vt trong cc cu th trn. Bi 4 ( 4 im ): Vit mt on vn ngn khong 5 n 7 cu k v mt loi hoa m em yu thch trong c s dng mt hnh nh nhn ho v mt hnh nh so snh. 5 Bi 1. Cho cc t: Cy a, gn b, dng sng, con , nh thng, yu qu, mi nh, thng yu, ngn ni, bi ngi, t ho. Xp cc t trn thnh 2 nhm v t tn cho tng nhm. - Nhm 1: t tn: -Nhm 2: t tn: Bi 2. t 3 cu theo mu Ai l g? Ai lm g? Ai th no? V ch gia nh. Bi 3. Tm cc t ch hot ng, trng thi thch hp in vo ch chm. - Con thuyn tri........ nh ang ngh ngi trn sng. - B.............. bi tp ri....................... ti vi Bi 4. Tm nhng hnh nh so snh s vt vi con ngi v con ngi so snh vi s vt. t 1 cu c hnh nh so snh s vt vi con ngi, 1 cu c hnh nh con ngi so snh vi s vt. Bi 5. Ngy u tin i hc Em nc mt nht nho C v v an i Chao i! Sao thit tha . Nguyn Ngc Thin Ngy u tin i hc vi mi ngi u l mt k nim kh qun. Em hy k li ngy u tin n trng ca em. 6 Cu 1 (2) : a) Chn t ng thch hp ct A v ct B ghp li to thnh cu : A m hc tr n su Cc em b B ng kh trn lng m hong s b chy ang si cnh trn cao

b) t 2 cu hi vi mt trong nhng cu ghp hon chnh : Cu 2 (3) : Cho cc thnh ng : Non xanh nc bic ; thc khuya dy sm ; non sng gm vc ; thng cnh c bay; hc mt bit mi ; chn rau ct rn ; dm ngh dm lm ; qu cha t t .

a) Hy ch ra cc thnh ng ni v qu hng : b) Hy t mt cu vi mt trong cc thnh ng em va ch ra : Cu 3 (4) : in t thch hp trong ngoc n vo ch chm v cho bit nhng t no b sung ngha cho cc t va in : ( tr , im , n , ph kn ) - Ma xun ............................................................. - Cc vn nhn , vn vi ang ......................................................................... hoa . - Nhng lung ng , khoai , chen nhau xanh rn .............................................................. bi ct . - Cy go cht vt gia tri ........................................................... cc chm hoa mng . Cu 4 (3) : Vit li nhng cu vn di y cho sinh ng , gi cm bng cch s dng bin php so snh : a) ng ng , mt tri ng ang t t nh ln . b) Cnh ng qu em rt p . c) Ting sui ngn nga hay qu ! Cu 5 (7) : Hy vit mt bi vn ngn ni v qu hng em . 7 Cu 1 : Trong nhng cu sau,t nao vit sai chinh ta? Em hay sa lai cho ung : - Sui chay doc dach - Canh hoa dung dinh - Nu ci rang r - Chn bc rn rang - Sc khoe reo rai - Khuc nhac du dng Cu 2 : Cho cc thnh ng sau: chn rau ct rn, lang trn xom di , thc khuya dy sm, non xanh nc bic, non sng gm voc, hoc mt bit mi, thng canh co bay, mun hinh mun ve, dam nghi dam lam, qu cha t t, nh thiu nh t. Tim nhng thanh ng noi v qu hng ? Cu 3: Cho cu : Tru i ta bao tru nay Tru ra ngoai rung tru cay vi ta . (Ca dao ) Em hy hon thin bng sau: Tn s vt c Cac t ng dung nhn Cach nhn hoa nhn hoa hoa s vt Cu 4 : Trong bi: Trng ca am San co cu: Nha dai nh ting ching. Hin nha dai bng sc bay cua mt con chim. a,Tim hinh anh so sanh va t so sanh trong hai cu trn. b, Cach so sanh y co gi c bit ? Cu 5: Hang nm, mi ia phng du t chc l hi mang m nhng net vn hoa cua vung minh. Em hay k lai mt l hi qu em. 8 KHO ST CHT LNG THNG 12 2008. Mn Ting Vit lp 3 Bi 1 : a) in t thch hp vo ch chm : ( rc r , khoe sc , mnh mai , thm , xanh non , trng tinh , vng ti :

Xun v, cy c tri mt mu.......... . Trm hoa ua nhau............ No ch hoa hu.................., ch hoa cc ............ , ch hoa hng ............. , bn cnh c em vi--lt tm nht.............Tt c to nn mt vn xun ............................. b) Tp dng php so snh vit cu vn c cc s vt sau : + Cnh ng la chn . + Con ng lng em . + C mc ven . Bi 2 : Cho on vn :" Nhng cn gi nng ma h nhng ch cho lung kh mt du mi bui sng. Tri xanh ngt trn cao, xanh nh dng sng trong, tri lng l gia nhng ngn cy h ph" a) Tm trong on vn :+ Nhng t ch s vt : + Nhng t ch hot ng - trng thi : + Nhng t ch c im : b) Tm v vit li hnh nh so snh on vn trn v cho bit chng c so snh vi nhau c im no ? Bi 3 : Vit mt bc th ngn cho mt bn phng xa lm quen , gii thiu vi bn v qu hng mnh v mi bn v thm . 9 KHO ST HC SINH GII (Thng 01 2008) 1. (3) t cu theo mu Ai Th no? miu t a, Mt bng hoa trong vn 2. (3) in vo ch trng c c mt cu hon chnh: a, Ngi nh ca em b, Mt ci tt.. 3. (1) Khoanh trn ch s trong ngoc t trc du chm ghi sai v tr trong on vn sau: Trn nng, mi ngi mt vic(1). Ngi ln th nh tru ra cy(2). Cc b, cc m ci lom khom(3). Tra ng cc c gi nht c, t l(4). My ch b i bc bp thi cm(5). 4. (5) Vit on vn t 3 n 4 cu vi ni dung t chn trong c dng php so snh. 5. Tp lm vn (6): Em hy k v lng xm ni em 10 kho st mn ting vit lp 3 - Thng 2-2008 Cu 1( 3): Ch ra cc s vt c nhn ho, so snh trong cc cu th sau: Chiu i hc v Nng ng ng qun Chng em i qua ngi nh xy d Trn nhng bc tng Gin gio ta ci lng che ch Bao ngi nh hon thnh Tr b tng nh ln nh mt mm cy u qua nhng ngi nh xy d Ngi nh ta vo nn tri xm bic Ngi nh nh tr nh Th ra mi vi va nng hng Ln ln vi tri xanh Cc t ch s vt so snh l.. Cc t ch s vt nhn ho l Cu 2 (2):t cu hi cho cc b phn in m trong cc cu vn sau: - Bn Tuyt rt chm tp th dc. - Trn nn tri xanh, nhng l c sao vng bay php phi. Cu 3 (3): Chn cc t sau in vo ch trng thch hp: Vng ng, hin ln, trng l, xanh rn, mi hng Rng kh.vi tt c v uy nghi...ca n trong nh mt tri.T trong bin l. bt u ng sang mu a, ngt dy mtl trm b hun nng di nh mt tri. Cu 4(10): Va qua em cng gia nh n Tt tht vui. Hy vit th cho mt ngi bn thn k cho bn nghe v nhng nim vui y.

11 thng 3 Cu1(2). Ch ra cc bin php ngh thut c s dng trong on th sau: Nhng ngi sao thc ngoi kia Chng bng m thc v chng con m nay con ng gic trn M l ngn gi ca con sut i (Trn quc Minh) Cu2 (2). in du thch hp vo trng trong on vn sau: Hoa mai cng c nm cnh nh hoa o nhng cnh mai to hn cnh o mt cht nhng n mai khng ph hng m ngi xanh mu ngc bch sp n n mai mi ph vng khi n cnh mai xo ra mn mng nh la. Cu3 .Trong cc cu vn sau c nhng t dng cha chnh xc con hy gch chn v vit li cu vn cho ng. -Ma xun n, hoa trong vn nh em ua nhau khoe mi thm. hoa no cng p. Nhng thm hn c l cy hng nhung. -Em rt thch hoa phng v mi xun v hoa phng li ph mt mu vng rc ln khp trng em. Cu4 (4) Trong bi B nhn bin tc gi vit: Tng rng bin nh Chi tr ko co M to bng tri Ph ph nh b Nh con sng ln Bin mt th rung Ch c mt b Cng gi gng v Bi ging vi sng nh khing sng lng Trong mt b bin c nhng g khc l v lm b thch th. Con hy ghi li nhng hnh nh v suy ngh ca b khi ra thm bin Cu5 (10) Trong mt l th gi cho ngi bn phng xa con hy k v bui lao ng trng cy lp con trong tun va qua. 12 thi hc sinh gii lp 3 (Thng 4 - ln 1) Cu 1. Cho on th, hy gch di cc t ch c im Da vn ng hin ngang cao vt L vn xanh rt mc du dng R da bm su vo lng t Nh dn lng bm cht ly qu hng nh du vo c cu tr li ng 1, Ni dung chnh ca on th l. Miu t l da Miu t dn lng v qu hng Miu t cy da 2. on th c s dng bin php nght thut no? Nhn ho Nhn ho v so snh So snh Hy ghi li nhng hnh nh : 3. Cm t Hin ngang cao vt trong cu th u tr li cho cu hi no? Da th no? Da vn ng th no? Da vn ng nh th no? Cu 2. Vit on vn 4 5 cu k v ngi trng thn yu ca em. Cu 3. Hy k li cng vic hng ngy ca mt ngi tr thc (Bc s, hoc gio vin, hoc nh khoa hc)

1, c bi th sau: Mi sm mai thc dy Sao, sao treo y cnh Lu tre xanh r ro Sut m di thp sng. Ngn tre cong gng v Ko mt tri ln cao. Bng g ln ting gy Nhng tra ng y nng Xn xao ngoi lu tre Tru nm nhai bng rm Tre bn thn nh gi m chuyn dn v sng Cht v y ting chim. Mt tri xung ni ng 2. Cc s vt c ni n trong bi th l: a. Lu tre, gng v, tru, ting chim, mt tri, nng b. Lu tre, mt tri, gng v, ng, nng, tru, gi, chim, ni, vng trng, ko c. Lu tre, mt tri, gng v, ng, nng, tru, gi, chim, ni, vng trng, sao, g, mm mng, bng rm 3. Hnh nh so snh c trong bi th l: a. 1 hnh nh b. 2 hnh nh c. 3 hnh nh d. 4 hnh nh 6. S vt c nhn ho trong bi th l : a. 1 S vt b. 2 S vt c. 3 s vt d. 4 s vt 4. B phn tr li cho cu hi nh th no trong cu: Tre bn thn nh gi l: a. Bn thn b. Nh gi c. Bn thn nh d.Bn thn nhgi 5. Dng no di y ghi nhng t ch hot ng, trng thi. a. Sm, r ro, cong, nhai, ng, xung, sng, i, di, ting gy b. nng, sm, r ro, di, xn xao, ting gy, v, mm mng, cong c. Thc dy, r ro, ko, nm nhai, bn thn, nh, ng, xung, nng, ln, treo, thp, xn xao, chuyn, v, i II : Tp lm vn: bi: C gio nh ngi m hin rt gn gi, thn thng vi cc em . Em hy vit mt on vn t 8 n 10 cu k li hnh nh c gio dy em trong 1 gi hc tp c m em c nhiu n tng nht. 14 Cu 1: Khoanh trn trc cc ch ci cc t ng thuc cc nhm sau: A. T ch cc hot ng ca con ngi gip B. T ch cc cm xc ca con ngi nhau vi con ngi a. quan tm d. tr em a. thng yu d. cm ght b. trong nom g. thm hi b. ng b g. t ho c. xanh ti e. m bc c. knh trng e. lm vic Cu 2: in t cn thiu vo ch (...) hon chnh cc thnh ng, ca dao di y: a. Nhng cm........... b.Bn anh em xa............ c. Cng cha nh ............ d. Ngha m nh ...........

ra 13 Tre nng vng trng ln

Cu 3: Gch chn nhng t ni v cc hot ng bo v T quc: bo v, gn gi, xy dng, u tranh, khng chin, kin thit, tn to. Cu 4: t cu hi cho b phn gch chn trong mi cu sau: a. i ng din th dc ang tch cc tp luyn chun b trnh din Hi khe Ph ng b. Cc bn hc sinh trong cng mt lp thng xuyn gip nhau trong hc tp Cu 5: Gch mt gch di b phn cu tr li cu hi Ai, hai gch di b phn cu tr li cu hi Th no trong cc cu sau: a. Nhng ln gi t sng thi vo mt ri. b. Mt tri lc hong hn rc nh khi cu la khng l. Cu 6. : Ca dao c cu: Thp Mi p nht bng sen. Vit Nam p nht c tn Bc H. Ch ra hnh nh so snh trong hai cu ca dao trn? Nu cm nhn ca em v cch so snh ?( hnh nh so snh c ngha g?) Cu 7: Tp lm vn: Em c xem nhiu bui biu din vn ngh. Hy k li bui biu din vn ngh li cho em nhiu n tng nht. Cm th vn hc 1. Ngh v ngi b yu qu ca mnh, nh th Nguyn Thu Kha vit: Tc b trng ta my bng Chuyn b nh ging cn xong li y. Hy cho bit: php so snh c s dng trong hai dng th trn gip em thy c hnh nh ngi b nh th no ? Bi lm: Qua hai cu th trn cho em thy c mi tc trng ca b c so snh vi hnh nh m My bng trn tri cho thy : B c v p hin t , cao qu v ng knh trng ....Chuyn ca b k cho chu nghe c so snh vi hnh nh ci ging thn thuc lng qu Vit Nam c cn xong li y mun ni Kho chuyn ca b rt nhiu, khng bao gi ht, l nhng cu chuyn dnh k cho chu nghe vi tnh yu thng p ... 2. Trong bi ng v Chu ,nh th Phm Cc c vit: B chu ng th th: ng vt thi vi chu Chu kho hn ng nhiu ! Keo ny ng cng thua ng l bui tri chiu Chu v tay hoan h: Chu l ngy rng sng. ng thua chu, ng nh ! Theo em, bng cch s dng cc hnh nh so snh (kh th hai )ngi ng mun ni vi chu nhng iu g su sc ? Bi lm: Bng cch s dng cc hnh nh so snh (kh th 2) ngi ng mun ni vi chu nhng iu su sc rng Chu kho hn ng nhiu ! ng mun ni ti tng lai ca chu tht rng r .Chu l ngi s ln ln v kho hn ng rt nhiu, cng l iu ng mong mi v hi vng chu.

Hnh nh ng l bui tri chiucho thy v ng nhiu tui, cuc sng khng cn di na, ging nh bui tri chiu ang bo hiu mt ngy sp ht.Ngc li hnh nh Chu l ngy rng sng cho thy v chu cn t tui, ang ln ln, cuc sng cn ang pha trc, ging nh tri rng sng bo hiu mt ngy mi ang bt u. 3.Qua bi h Bng my nh th Thanh Ho c vit : Bng my Hm nay tri nng nh nung M em i cy phi lng c ngy c g em ho m my Em che cho m sut ngy bng rm. c bi th trn em thy c nhng nt g p v tnh cm ca ngi con i vi ngi m ? Bi lm Qua bi th ta thy hnh nh ngi m hin ln tht l p , l hnh nh ca mt ngi lao ng cn c chu kh. Hai cu u bi h cho ta thy hnh nh ngi m i cy trong mt hon cnh m thi tit rt khc nhit Tri nng nh nung M em i cy phi lng c ngy.Chnh v c mt tnh cm yu thng m su sc nn ngi con mi c g em ho m my em che cho m sut ngy bng rm.c mun cho em thy ngi con ngh v ngi m ca mnh ang cy m phi phi lng trn cnh ng nng ni vt v . Qua ,em thy c tnh cm p v su sc ca ngi con i vi m. 4.Ca ngi tnh thng ca con ngi, thy gio Nguyn Ngc K vit bi th Em thng nh sau: Em thng ln gi m ci Khng tm thy bn, vo ngi trong cy Em thng si nng ng gy Run run ng gia vn cy ci ngng. Hnh nh ln gi m ci v si nng ng gy gi cho em ngh n nhng con ngi nh th no? Qua ,em cm nhn c i g ? Bi lm: Qua bi th trn ta thy tc gi dng hnh nh nhn ho Ngn gi m cng m ci ! Nhng y tc gi u ch ni v ngn gi . M cn mun ni v c con ngi na . Nu ngn gi m ci , khng tm hy bn , vo ngi trong cy th cng ging nh em b m ci kia sng lang thang mt mnh ang bun b ngi mt x nh vng v no ...Cn si nng ng gy ng gia vn cy ci ngng cng ging nh mt em b (Thm ch mt c gi...) m yu , ng gia mt vn hoa vng ngi... Bi th ch c bn cu m li mt ni bun thng su xa. i cng phi bun thng. Ngi m khng bit bun thng , thng cm vi nhng au kh ca ngi khc ,v ca chnh mnh th cn u l ngi. 5.Kt thc bi M vng nh ngy bo ,nh th ng Hin vit: Th ri cn bo qua Bu tri xanh tr li .

M v nh nng mi Sng m c gian nh. Theo em, hnh nh no lm nn v p ca on th trn? v sao? Bi lm: Theo em, hnh nh M v nh nng mi .Sng m c gian nh lm nn v p ca on th nu. chnh l hnh nh gy n tng p trong lng ngi c v nu bt ngha ca c bi th M vng nh ngy bo .Ngi m tr v nh khi cn bo qua c so snh vi hnh nh Nng mi hin ra khi bu tri xanh tr li sau cn bo. S so snh gip ta hi c mt iu su sc l :M cn thit cho c gia nh chng khc no nh nng cn thit cho s sng ! Chnh v vy , khi ngi m tr v , c gian nh tr nn Sng m bi v tnh yu thng p ca ngi m. Vai tr ca ngi m trong gia nh tht quan trng v ng qu bit bao nhiu 6. c m ca bn nh trong bi th tht gin d v ng yu: c g em ha m my Em che cho m sut ngy bng rm. l c m khng phi cho bn m dnh cho m. Bi v ngi m ca bn phi lm lng vt v di tri nng nh nung: M em i cy phi lng c ngy. Bn c mong c gp phn lm cho m vt v trong cng vic: ha thnh m my che cho m sut ngy bng rm, gip m lm vic trn ng mt m, khi b nng nng. c m ca bn nh cha ng tnh yu thng m va su sc va c th v thit thc nn n tht p vng trn trng. 7. Bng cch s dng hnh nh so snh (kh th 2), ngi ng mun ni vi chu nhng iu su sc: - Chu khe hn ng nhiu! (ng mun ni ti tng lai ca chu tht rng r: chu l ngi s ln ln v khe hn ng rt nhiu, cng l iu ng mong mi v hi vng). - ng l bui tri chiu ( V ng nhiu tui, cuc sng khng cn di na, ging nh bui tri chiu ang bo hiu mt ngy sp ht.) - Chu l ngy rng sng ( V chu cn t tui, ang ln ln, cuc sng cn ang pha trc, ging nh tri rng sng bo hiu mt ngy mi bt u). 8. - 2 dng u: Ngi nng dn ang cy ng vo bui ban tra. Hnh nh so snh M hi thnh tht nh ma rung cy (m hi ra, ri nhiu nh ma trn rung cy) ni: Cng vic ca ngi cy rung, lm ng ng v cng vt v, kh khn; - 2 dng cui: Ai i Ngi nng dn mun nhn gi: Hi ngi bng bt cm y trc khi n hy nh: mi ht go do hm cha ng mun phn ng cay, vt v ca ngi lao ng lm ra n. Cch din t hnh nh c s i lp cu cui ca bi ca dao Do thm mt ht ng cay mun phn nhn mnh dc s vt v, kh nhc, nhiu khi cn c ng cay, bun ti ca ngi lao ng chn tay cy ng, lm rung, sn xut ra la go nui sng con ngi, gp phn lm cho con ngi tr nn sung sng v hnh phc. 9. Nhng hnh nh so snh: Nhng ngi sao thc ngoi kia Chng bng m thc v chng con

Cho thy: Ngi m rt thng con, m c th thc thu m sut sng canh cho con ng ngon gic; hn c nhng ngi sao thc (soi sng) trong em, bi v khi tri sng th sao cng khng th thc c na. Hnh nh so snh: m nay con ng gic trn M l ngn gi ca con sut i. Cho thy: M cn em n ngn gi mt trong m h, gip cho con ng say(gic trn); c th ni: m l ngi lun m n cho con nhng iu tt p trong sut c cuc i ngn gi ca con sut i. 15 (THHV) Cu 1 -(2) Ghp 4 ting sau thnh 8 t ghp thch hp: xanh, ti, tt, thm (v d : xanh ti) Cu 2 - (3) Tm 2 t gn ngha, cng ngha, tri ngha vi t : chm ch Cu 3 - (3) Gch chn (ch ghi r ) di nhng danh t, ng t, tnh t trong hai cu th ca Bc H : " Cnh rng Vit bc tht l hay Vn ht chim ku sut c ngy." Cu 4 - (2) Trong bi bc lch (Ting Vit 2, tp 2) nh th B Kin Quc c vit: " Ngy hm qua li Trong v hng ca con Con hc hnh chm ch L ngy qua vn cn..." Nh th mun ni vi em iu g qua on th trn? Cu 5 - Tp lm vn (10) Em tng c bn b hoc ngi thn tng (cho)mt vt hay con vt. Hy t li vt hay con vt v nu cm ngh ca em.