You are on page 1of 8

PROGRAMA SCOLARA Stagiu de pregatire practica CDL: Calcul economic si completarea documentelor pentru principalele tranzactii economice Clasa

a a IX-a Calificari profesionale nivel 3-tehnician in activitati economice -tehnician in administratie - tehnician in activitati de comert 1. Argument
Curriculum-ul Calcul economic si completare documente pentru principalele tranzactii economice propune familiarizarea elevilor cu calculul economic specific diferitelor tranzactii pe care le deruleaza o unitate patrimoniala precum si cu documentatia financiar- contabila, astfel incat la sfarsitul perioadei de stagiu de pregatire practica sa dovedeasca ca poate identifica probleme,le poate rezolva si evalua rezultatele obtinute in urma diverselor calcule economice utilizate si o buna cunoastere a normelor de completare a documentelor de evidenta operativa si contabila. Disciplina se studiaza sub forma stagiu de pregatire practica-CDL- 3 saptamani x 30 ore/saptamana= 90 ore Competentele profesionale avute in vedere sunt redate in documentatie, ele descriind ceea ce trebuie sa cunoasca elevii la finalul fiecarei secvente de instruire propuse. Pentru fiecare competenta se propune un set de unitati de continut corelate cu metodologia si modalitati de evaluare adecvate. Competentele cheie profesionale avute in vedere: rezolvarea de probleme si organizarea locului de munca, se refera la identificarea de probleme,rezolvarea, evaluarea rezolvarii problemelor legate de :calculul economic si de aplicarea tehnicilor si procedurilor de inregistrare operativa a tranzactiilor economice,etc, competente care vor fii necesare pregatirii de specialitate a elevilor in calificarile mentionate. Curriculum-ul este astfel conceput incat sa permita profesorilor libertatea de a alege ordinea si modul de organizare a activitatilor de invatare in raport cu experienta si viziunea proprie.

2. Structura
Competente specifice 1. Identifica principalele formule de calcul utilizate in determinarea preturilor, tarifelor,taxelor, impozitelor Exemple de situatii de invatare La lectia privind Calculul obligatiilor fiscale profesorul va prezenta elevilor formulele de calcul specifice determinarii impozitului pe profit, TVA,impozitului pe dividende.Elevilor li se solicita ca pe baza unor studii de caz sa identifice formulele de calcul utilizate pentru fiecare situatie in parte. 2. Utilizeaza formule de calcul specifice utilizate in evidenta Profesorul explica modul de utilizare a formulelor de calcul la operativa si contabila lectia Evaluarea si calculatia economica, in determinarea valorii elementelor patrimoniale: valoare de intrare, valoare de iesire, valoare de inventar si valoare bilantiera.Elevilor li se solicita sa ia ca exemplu diferite situatii concrete din activitatea unei firme aprovizionari, vanzari, incasari,plati , sa analizeze fiecare situatie si sa utilizeze formula de calcul corespunzatoare . 2. Cunoaste normele legale de intocmire, verificare si Pe baza normelor in vigoare,profesorul va prezenta toate regulile corectare si circuit a documentelor. de completare,verificare, corectare si circuit pentru documente utilizate pentru principalele tranzactii economice.Elevii, utilizand dosarul cu documente personal,in urma discutiilor cu profesorul vor detalia regulile invatate pe cat mai multe tipuri de documente. 3. Identifica documentele justificative aferente Profesorul va explica care sunt principalele tranzactii economice principalelor tranzactii economice ce se deruleaza la nivelul unei firme precum si documentele justificative aferente.Elevii, in baza unor studii de caz si a dosarului de documente vor trebui sa identifice documentele aferente tranzactiilor propuse de catre profesor: cumparari, vanzari, incasari, plati. 4. Completeaza documente conform normelor legale In baza regulilor de completare a documentelor,explicate elevilor, profesorul va propune elevilor diverse studii de caz si aplicatii in baza carora ei vor trebui sa completeze documentele

5. Interpreteaza datele furnizate de documente

corespunzatoare respectand normele legale. Profesorul prezinta modul de interpretare a informatiilor determinate pe baza de formula de calcul in diferite documente invatate. Elevii, pe baza unor dezbateri , vor stabili interpretarile corecte

3. Continuturi

Unitatea de Criterii de performan competen si competente UC 2 Rezolvare de (a) Anticiparea situatiilor probleme problema (b) Definirea problemei (c) Reflectarea asupra propriilor actiuni

Coninut tematic

Metodologie Forma de Metode activitate didactice Frontal Expunere Explicaie Interviu Dezbatere Expunere Explicaie Interviu Dezbatere Demonstr aia Explicaie Interviu Dezbatere Demonstr aia Interviu Dezbatere Demonstr

Probe de evaluare Probe orale (de tip interviu sau dezbatere) prin care elevul demonstreaz c este capabil s obin informaii necesare pentru definirea problemei, s descrie caracteristicile problemei i s formuleze problema n funcie de caracteristicile determinate, conform criteriilor de performan a), b) i c) i a precizrilor din condiiile de aplicabilitate Probe scrise (de tip elaborare schematic) prin care elevul demonstreaz c este capabil s ntocmeasc

Competena 2 Rezolva probleme

(a) Identificarea solutiilor posibile (b) Alegerea celei mai potrivite solutii in urma reflectarii asupra consecintelor posibile si a evaluarii lor (c) ntocmirea planului de

1.Evidenta economica: Coninut ; Forme; Etaloane de eviden 2.Evaluarea si calculatia economica Noiune; Forme; Reguli i principii; Calcularea preurilor i tarifelor; Calculul obligaiilor fiscale i sociale. 3. Documente de evidenta Noiune; Structur; Clasificare; Norme de ntocmire, verificare i corectare; Reconstituirea, pstrarea i arhivarea documentelor. 4. Evidenta operativa a capitalului social Satutul i contractul de societate;

Frontal Individual n echip

Frontal Individual n echip

Frontal Individual n echip

actiune (d) Aplicarea actiune

Competena 3: Evalueaza rezultatele obtinute

Registrul acionarilor, al de edinelor i deliberrilor AGA; Raportul de evaluare pentru aportul n natur; Chitane de plat / ncasare. Calcule economice specifice 5. Evidenta operativa a imobilizarilor Registrul numerelor de inventar; Fia mijlocului fix; Bon de micare a mijloacelor fixe; (a) Analizarea rezultatelor Proces verbal de scoatere din (b) Obtinerea feed-back-ului funciune a mijloacelor fixe ; (c) Analizarea metodei Proces verbal de recepie; aplicate Proces verbal de recepie provizorie; proces verbal de punere n funciune. Calcule economice specifice planului

aia Exerciii

Frontal Individual n echip

Expunere Explicaie Interviu Dezbatere Demonstr aia

un plan de rezolvare a problemei, conform criteriului de performan c) i a precizrilor din condiiile de aplicabilitate. Probe practice (de tip demonstraie) prin care elevul demonstreaz c este capabil s aplice planul de rezolvare a problemei n contextul determinat, conform criteriului de performan d) i a precizrilor din condiiile de aplicabilitate. .

6. Evidenta operativa a stocurilor si productiei in Frontal curs de executie Individual Factura ; Factura fiscal ; n echip Aviz de nsoire a mrfii; Not de recepie i constatare de diferene; Bon de predare transfer restituire; Bon de consum Fia de

Expunere Explicaie Interviu Dezbatere Demonstr aia

magazie. Calcule economice specifice 7. Evidenta operativa a operatiilor de incasari si plati cu numerar si fara numerar Registru de casa; Foaie de depunere de numerar;Foaie de ridicare de numerar;Ordin de plat;Extras de cont; Card ; Cec de numerar; Chitana; Calcule economice specifice. 8. Evidenta operativa a salarizarii muncii Fia de pontaj; Lista de avans chenzinal; Statul de salarii; Calcule economice specifice. 9. Organizarea locului de munca Frontal Individual n echip

Expunere Explicaie

Frontal Individual n echip

Expunere Explicaie

Frontal

Expunere Explicaie

4. Modalitati de evaluare
Evaluarea se va face pe parcursul celor 3(trei) saptamani de derulare a acestor stagii de pregatire practica si are un caracter preponderent formativ. Evaluarea continua se va face prin urmatoarele instrumente: - probe scrise - probe orale - probe practice - tehnici alternative( portofoliu; proiect) In perioada de evaluare finala la sfarsitul stagiilor de pregatire practica se are in vedere : - realizarea recapitularii si sistematizarii cunostiintelor,priceperilor si deprinderilor; - ameliorarea rezultatelor invatarii; - consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune; - sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfacatoare

5. Mijloace/dotari
Pentru disciplina Calcul economic si completarea documentelor pentru principalele tranzactii economice in vederea realizarii competentelor precizate se propun urmatoarele metode si procedee didactice: - explicatia - demonstratia - exercitiu - problematizarea - invatarea prin descoperire - interviu - dezbatere Pentru desfasurarea orelor aferente stagiului de pregatire practica se recomanda ca spatiu de desfasurare- firma exercitiu -care prin dotarea sa , permite organizarea unor activitati didactice de calitate.

6.Bibliografie

Legea Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata; OMFP 1752/2005; Norme metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiar contabila elaborate de Ministerul Finantelor Publice- OMFP 3512/2008 Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare / OU/aprilie 2009