You are on page 1of 1

CONCURS LITERARI

SANT JORDI 2013


Els departaments de llenges i socials de lINS Hug Roger III convoquen el PREMI

DE POESIA I ASSAIG SANT JORDI 2013, dacord amb les bases segents:
Podr presentar-shi tot lalumnat matriculat al centre, amb un o diversos treballs. El tema ser lliure. Es podr participar en una de les segents categories: A) PRIMER CICLE DESO B) SEGON CICLE DESO C) BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS Els treballs de poesia poden presentar-se en qualsevol de les llenges que es parlen a linstitut: catal, castell, angls, rab, romans, portugus,... Es valorar tant la qualitat literria com la correcci lingstica. Els treballs shauran de presentar a Consergeria del centre, amb un pseudnim i amb un sobre adjunt que contingui les dades personals del participant; i a fora el ttol del treball i la modalitat a la qual opta. La data lmit per lliurar els treballs ser el dia 16 dabril.

El jurat es reserva el dret de declarar desert un premi, de concedir accssits o de resoldre qualsevol qesti no prevista en aquestes bases.