You are on page 1of 2

Soalan Objektif 1.

Antara langkah guru yang harus dititikberatkan semasa mengajar murid menggunakan bahan pembilang kecuali

A. Bahan pembilang mencukupi untuk semua murid B. Menggunakan pelbagai jenis bahan pembilang dalam satu topik C. Memastikan bahan pembilang dijamin selamat untuk digunakan D. Guru harus memberi arahan yang jelas kepada murid untuk menggunakan bahan pembilang. Soalan Struktur 1. Nyatakan langkah-langkah pengajaran tajuk pembahagian dengan

menggunakan guli dan bekas kecil sebagai bahan bantu mengajar? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Seng, Hui, Hasbi Frynd, Hari, Kalai

Jawapan Soalan Objektif 1. B Jawapan Soalan Struktur Langkah Pertama 1. Sediakan 4 biji bekas dan 8 biji guli. 2. Beri arahan agar pelajar isikan guli tersebut ke dalam empat biji bekas tersebut sama banyak. 3. Pelajar akan mendapati setiap bekas ada dua biji guli. Langkah Kedua 1. Sediakan 8 biji guli. 2. Beri arahan agar murid bahagikan dua biji guli kepada murid yang lain. 3. Pelajar akan mendapati jumlah murid yang akan menerima dua biji guli ialah empat orang.

Seng, Hui, Hasbi Frynd, Hari, Kalai