You are on page 1of 12

MATA PELAJARAN TAHUN

: :

RANCANGAN PELAJARAN (SK) KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH LIMA


TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU/ TARIKH
1

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta.

b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. (3 minggu)

Aras 1 Mengenal pasti alat tangan. Membuka dan mengenal pasti komponen. Menyatakan fungsi komponen. Memasang semula kit model.

iv.I Membuka dan memasang kit Model.

. 1.2 Kreativiti dan c. Kajian reka bentuk dan kefungsian Reka Cipta produk. (3 minggu) iv.II Membuka dan memasang kit Model.

Aras 2 Menerangkan kefungsian system pergerakan kit model.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta.

d. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. (3 minggu)

Aras 3 Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar. Mengkaji reka bentuk kit model.

iv.III Membuka dan memasang kit Model.

1.2 Kreativiti dan ca Penyelesaian masalah Aras 1: Reka Cipta. ( 3 minggu) I. Pencetusan dan Mengenal pasti masalah . penjanaan idea kreatif melalui projek Menjana idea kreatif bagi eksperimental. menyelesaikan masalah. II. Menterjemah idea kepada bentuk 3D Membuat catatan dan lakaran. TAHUN BARU CINA 1.2 Kreativiti dan cb Penyelesaian masalah Reka Cipta. ( 3 minggu) III. Membina dan Mempersembahkan projek eksperimental Aras 1: Memilih lakaran akhir projek eksperimental. Merancang pembinaan projek. Aras 1: Membina projek

eksperimental

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
cc Penyelesaian masalah ( 3 minggu) I. Membina dan mempersembahkan projek eksperimental.

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

Aras 1: Membina projek eksperimental

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta.

II. Membina dan mempersembahkan projek. cd Penyelesaian masalah ( 3 minggu) I. Pendokumentasian

Aras 1: Membuat persembahan hasil binaan secara lisan.

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta.

Aras 1 Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea. Mengumpul dan merekod maklumat. Membuat buku idea. Aras 1: Menentukan projek berpandukan kad kerja. Membaca lukisan projek.

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek.

b) Mereka bentuk dan menghasilkan rojek berasaskan logam dan bahan kitar semula.
Menentukan projek berpandukan kad kerja

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

CUTI PERTENGAHAN PERTAMA

11

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek.

Membeca lukisann projek

Mengenal-pasti alatan tangan. Menentukan jenis bahan dan kuantiti. Mengukur, menanda dan memotong bahan projek.

1.3

12

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek.

Mengenal pasti alat tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiiti. Mengukur, menanda dan memotong bahan projek.

13 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek.

Memasang komponen projek. Membuat kemasan.

MINGGU/ TARIKH
14

TAJUK
3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek.

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

Aras 2: Memasang Mereka bentuk dan komponen projek membuat projek Membuat berdasarkan minat. kemasan. Aras 1: Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen elektronik. Membaca dan memahami lukisan litar skematik. Membuat litar dan penyambungan litar.

15

1.4 Elektrik dan elektronik.

b. Penghasilan projek elektronik.

16

1.4 Elektrik dan elektronik.

b. Penghasilan projek elektronik.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
b. Penghasilan projek elektronik.

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

Aras 2 Membaca dan menterjemah litar projek. Memilih alatan, bahan dan komponen. Mengukur, memotong dan menjalur wayar.

17

1.4 Elektrik dan elektronik.

18

1.4 Elektrik dan elektronik.

b. Penghasilan projek elektronik.

Memasang komponen mengikut litar projek, Menguji litar projek dan membuat pembaikan.

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan 19

b.

Penyenggaraan bahagian bangunan

Aras 1: Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara. Memilih alat pembersih. Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan

tingkap.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

CUTI PERTENGAHAN KEDUA

a) Membaiki pakaian

24

1.5 Jahitan

Aras 1: Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan Menyatakan kegunaan alatan jahitan. Menyatakan kegunaan jahitan asas. Mengenal pasti mata jahitan Menyatakan kegunaan kancing Mengenal pasti jenis kancing. Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Menjahit butang,cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian. Aras 2: Menyatakan maksud kelim. Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim. Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas.

1.6 Jahitan 25 a) Membaiki pakaian

Menjahit kelim yang meretas pada pakaian. Menyatakan maksud kelepet Mengenal pasti bahagian

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
kelepet yang meretas pada pakaian. Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian. Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

a). Pengenalan

Aras 1 : Mengenal dan melabel bahagian luar ikan Menyenaraikan spesies ikan hiasan tropika

26

1.8 Ikan Hiasan

Aras 2: Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan. Aras 3: Menyenaraikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan b) Penyediaan bekas. Aras 1 : Memilih ikan hiasan untuk

27

1.8 Ikan Hiasan

dipelihara Aras 2 : Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
tiruan. Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium. Memilih akuarium / bekas dan aksesori. Menyedia dan menghias akuarium. Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium / bekas

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

28 1.8 Ikan Hiasan c) Pengurusan

Aras 1 : Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan

29

1.8 Ikan Hiasan

c) Pengurusan

Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan. Mengenal pasti kandungan mutu air . Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan menyuci

30

1.8 Ikan Hiasan

c) Pengurusan

penapis Mengenal pasti simtom penyakit biasa pada ikan hiasan. Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK
BIDANG PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

ISI KANDUNGAN
a) Membuat rancangan jualan

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

31

2.2

Merancang dan Menyediakan Jualan

Aras 1 : Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan dijual. Menentukan barang jualan . Merancang cara menjual. Membuat rancangan jualan. Menyediakan jadual kerja Aras 1 : Menghasilkan barang yang hendak dijual. Aras 2 : Mengubah suai barang yang hendak dijual

32

2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan

b) Menyediakan barang jualan

33

2.3 Mempromosi Jualan

a) Promosi melalui poster

Aras 1 : Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster Mengenal pasti ciri poster yang baik.

MINGGU/ TARIKH 34

TAJUK

ISI KANDUNGAN
a) Promosi melalui poster

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

2.3 Mempromosi Jualan

Aras 2 : Menghasilkan poster untuk mempromosi barang

Cuti pertengahan semester kedua


b) Mendapatkan Pesanan Aras 1 : Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan. Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan.

36

2.4 Mengurus Jualan

37

2.4 Mengurus Jualan 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri

b) Mendapatkan Pesanan

Aras 2 : Mendapatkan pesanan

38

a) Merekod pendapatan dan perbelanjaan

Aras 1: Mengenal pasti sumber pendapatan.

Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 : Menentukan cara berbelanja

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

39

2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri

b) Merancang perbelanjaan.

Membuat belanjawan diri.

Menentukan cara menabung