You are on page 1of 18

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 TILAWAH AL-QURAN

Surah Al-Imran ayat 1-9 B1 B1D1E1T1 B2 B2D1E1T1 B3 B3D1E1T1 B4 B4D1E1T1 B5 B5D1E1T1 B6 B6D1E1T1 B1 B1D1E1T2

TAJUK

TILAWAH AL-QURAN
Surah Al-Imran ayat 14-19 B2 B2D1E1T2

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B6 B6D1E1T2 Surah Al-Imran ayat 14-19

TILAWAH AL-QURAN

B5 B5D1E1T2 B4 B4D1E1T2 B3 B3D1E1T2

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TAHUN 2013

AY TAJUK
B1 Surah Al-Imran ayat 8 B2 B3 B4 B5 B6 B1 Surah Al-Imran ayat 18 B2

BAND

BIL
B1D2E1T1 B2D2E1T1 B3D2E1T1 B4D2E1T1 B5D2E1T1 B6D2E1T1 B1D2E1T2 B2D2E1T2 NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Surah Al-Imran ayat 27 B5 B4 B3 B2 B1 B6 Surah Al-Imran ayat 26 B5 B4 B3 B2 B1 B6 Surah Al-Imran ayat 18 B5 B4 B3 B1D3E1T1 B6D2E1T2 B5D2E1T2 B4D2E1T2 B3D2E1T2 B2D3E1T1 B3D3E1T1 B4D3E1T1 B5D3E1T1 B6D3E1T1 B1D3E1T2 B2D3E1T2 B3D3E1T2 B4D3E1T2

B5D3E1T2

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013

AYAT HAFAZAN

Al-Imran ayat 27 B6 B6D3E1T2

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 AYAT KEFAHAMAN TAJUK
Menginsafi Kekuasaan Allah B2 B2D4E1T1 B3 B3D4E1T1 B4 B4D4E1T1 B5 B5D4E1T1 B6 B6D4E1T1 B2 B2D4E1T2 Segera Bertaubat dan Beristighfar B3 B3D4E1T2 B4 B4D4E1T2

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HAMAN
Segera Bertaubat dan Beristighfar B5 B5D4E1T2 B6 B6D4E1T2

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 HADITH TAJUK
Tanggungjawab Setiap Mukmin B1 B1D4E1 B2 B2D5E1 B3 B3D5E1 B4 B4D5E1 B5 B5D5E1 B6 B6D5E1 B1 B1D4E2

Kelebihan Bersedeka B2 B2D5E2

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B6 B6D5E2 Kelebihan Bersedekah B5 B5D5E2 B4 B4D5E2 B3 B3D5E2

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 AQIDAH TAJUK
B1 B1D5E1 Asmaul Husna B1 B1D5E2 B1 B1D5E3 B1 B1D5E4 B1 B1D5E5 B2 B2D6E1 Ar-Rahman B3 B3D6E1 B4 B4D6E1 B2 B2D6E2 Ar-Rahim B3 B3D6E2 B4 B4D6E2 B2 B2D6E3 Al-Hakim B3 B3D6E3 B4 B4D6E3

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 AQIDAH TAJUK
Kesan Beriman Kepada Allah B1 B1D6E1 B2 B2D7E1 B3 B3D7E1 Beriman Kepada Malaikat B1 B1D7E1 B2 B2D8E1 B3 B3D8E1 Beriman Dengan Kitab Suci B1 B1D8E1 B2 B2D9E1

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AH
Beriman Dengan Kitab Suci B3 B3D9E1 B4 B4D7E1

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 IBADAH TAJUK
Solat Jamak & Qasar B2 B2D10E1 B3 B3D10E1 B4 B4D8E1 Puasa Menghayati Bulan Menjana Ramadan Keperibadia B2 B2D11E1 B3 B3D11E1 B1 B1D9E1 B2 B2D12E1 B3 B3D12E1

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B2 B2D13E3 Zakat Fitrah B2 B2D13E2 B2 B2D13E1 B1 B1D10E1

IBADAH

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 SIRAH TAJUK
Saidina Umar Bin AlKhatab B1 B1D11E1T1 B2 B2D14E1T1 B2 B2D14E2T1 B3 B3D13E1T1 Saidina Abu Hurairah Perawi Hadith B1 B1D11E1T2 B2 B2D14E1T2 B2 B2D14E2T2 B3 B3D13E1T2

BIL

BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 SIRAH TAJUK
Kepimpinan Rasulullah di Madinah (Pembinaan Masjid) B1 B1D12E1 B2 B2D15E1 B3 B3D14E1 Kepimpinan Rasulullah di Madinah (Persaudaraan Antara Muhajirin dan Ansar) B1 B1D12E2 B2 B2D15E2 B3 B3D14E2 B3 B3D14E3

BIL
BAND
NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAHUN 2013 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH TAJUK BAND
Menjana Keharmonian Hidup B4 B4D9E1T1 B5 B5D6E1T1 B6 B6D6E1T1 B4 B4D9E1T2 Wawasan Beribadat B5 B5D6E1T2 B6 B6D6E1T2

BIL

NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30