You are on page 1of 6

Phn I: Qui M ngun lao ng Vit Nam

Quy m dn s c biu th khi qut bng tng s dn ca mt vng , mt


nc, mt khu vc vo nhng thi im xc nh. Nhng thng tin v quy
m dn s ht sc cn thit trong nghin cu phn tch nh gi trnh
pht trin kinh t x hi cng nh hoch nh chin lc pht trin phm
vi tnh, thnh ph , lnh th cng nh c nc

Ngun nhn lc c quy m ln, tng nhanh hng nm l c trng c bn


v s lng ngun nhn lc ca
Vit Nam trong nn kinh t th trng hin nay.
Cho n nay, Vit nam l quc gia s dn ln, theo bo co kt qu iu
tra lao ng - vic lm ngy 1-7-2005 ca Ban ch o iu tra lao ng vic lm Trung ng (gi tt l Bo co iu tra lao ngvic lm), nm 2
005 dn s Vit nam l 83,121 triu ngi, xp th 13 trn th gii v
th 2 trong cc nc ng Nam .
Theo kho st v d bo sn s Vit Nam ca Tng cc thng k Vit
Nam v Vn phng dn s Hoa K, dn s Vit Nam nm 2010 c t
t 91-97 triu dn, nm 2020 t t 96-102 triu dn, nm 2024 t
99-108 triu.
Nh vy dn s lin tc tng n nm 2024, trung bnh mi nm tng
khong 1 triudn. C th n s t nm 2004 n nm 2024
Thng k dn s Vit Nam giai on 2004 2024
Nm
Ngun cung cp
Tng cc thng k
Vn phng dn s Hoa k

2004

2010

2015

n v: triu ngi.
2020
2025

80,859
85,120

86,409
91,729

91,408
97,128

96,977
102,359

99,275
108,01

Theo quy nh ca php lut Vit nam, dn s c kh nng lao ng c


tnh vo ngun nhn lc l nhng ngi c tui t 15n55 i vi
n v t 15 n
60 i vi nam. Theo kt qu kho st, iu tra gn y cho thy, ngun
nhn lc chim t l cao trong dn s v
c xu hng tng ln. s ngi c tui t 15 tr
ln nm 2003 chim 72,3% dn s, c 27,7% dn s di 15 tui. T l
dn s trong tui lao ng, thnh phn cbn ca ngun nhn lc,
chim trn 60%, c xu hng tng nhanh trong vng 20 nm ti. Nm

1996, dn s trong tui lao ng chim 48% tng dn s, nm 200


3 chim 51%, nm 2005 chim 52%
[

d kin cc nm 2015 chim 65,4%, nm 2020

chim 65%

. Do , c th thy ngun nhn lc ca Vit Nam tim nng


di do cho pht trin kinh t, n nm 2020 c t trn 65 triu ngi
trong tui lao ng.

.
Qua bng s liu sau ta thy c xu hng bin ng ca quy m NNL
Vit Nam
Bng : s liu ngun lao ng ca nc ta qua cc nm
Nm
2009
2010
2011
2012
Ngun lao ng
49.1
50.8
51.4
53.1
(Ngun: bo co lao ng v vic lm cc nm 2009, 2010,2011,2012)
phn tch xu hng bin ng ngun lao ng ta p dng phng php
dy s thi gian v tnh cc ch tiu . Ta c bng sau:
Nm
2009
2010
2011
2012
Ngun lao ng (triu ngi)
49.1
50.8
51.4
53.1
Lng tng , gim tuyt i
_
1.7
0.6
1.7
lin hon(tr ng)
Lng tng, gim tuyt i
_
1.7
2.3
4.0
nh gc(tr ng)
Tc pht trin lin
_
103.462 101.1811 103.3074
hon(%)
3
Tc pht trin nh gc(%)
100
103.462 104.6843 108.1466
3
Nhn xt :
_ Ngun lao ng nc ta tng lin tc qua cc nm ,c th nh sau:
Nm 2010 tng 1.7 triu ngi hay 3.4623% so vi nm 2009
Nm 2011 tng 0.6 triu ngi hay 1.811% so vi nm 2010

Nm 2012 tng 1.7 triu ngi hay 3.3074% so vi nm 2011.


_ D bo ngun lao ng nc ta nm 2013: 54.43 triu ngi.
_ Nhn chung, ngun lao ng nc ta tng lin tc qua cc nm qua v
d on cn tng mnh trong tng lai . c bit gi y nc ta ang
trong thi k c cu dn s vng ( tc l thi k m dn s c t l lao
ng t ti a v t l ngi ph thuc t mc thp nht , t s ph
thuc chung nh hn 50%) th ngun lao ng cng tr nn di do, gi
nhn cng r nhng c tn dng c c hi ny pht trin kinh t hay
khng th cn ph thuc nhiu vo cch qun l cng nh chnh sch ca
ng v Nh nc ta. Bi vy vic phn tch xu hng bin ng ngun
lao ng s gip chng ta tm ra mc bin ng ngun lao ng , d
bo ngn hn quy m ngun lao ng t c th a ra cc chnh
sch ph hp gip tn dng ti a ngun nhn lc, trnh lng ph phc v
cho vic xy dng v pht trin t nc .
Phn II: C Cu ngun lao ng Vit Nam
C cu ngun lao ng c xt trn cc mt khc nhau:
T nhin :

tiu thc gii tnh


Tiu thc tui

X hi :

Tiu thc vng lnh th


Tiu thc giai cp
Tiu thc tp on x hi

Kinh t:

ds hot ng kinh t

Ds khng hot ng kinh t


I. Phn chia c cu NL
Vit Nam, c cu NL chia:
CCL theo trnh chuyn mn k thut
CCL theo vng lnh th
CCL theo tui

1. CCL theo trnh chuyn mn k thut


Thc trng chung : tha lao ng ph thng, thiu lao ng chuyn mn k
thut
+ Nc ta dang trong giai an dy mnh CNH, HH song t l lao ng
gin n cn qu cao ( Hn 85%) , c cu lao ng ca nc ta cn lc hu
so vi nhiu nc trn th gii, c bit l so vi cng nghip pht trin
iu ny th hin r qua thp lao ng nc ta so vi thp lao ng cc
nc cng nghip pht trin
Thp lao ng nc ta
Cc nh khoa hc
K s
Chuyn vin k thut
Lao ng lnh ngh
Lao ng khng lnh ngh

0.3%
2,7%
3,5%
5,5%
88%

Thp lao ng cc nc
cng nghip pht trin
0,5%
5%
24,5%
35%
35%

NX:
Vit Nam ch yu l lao ng khng lnh ngh
+ Tha thy thiu th nghim trng ( c bit l trong giai on hin nay)
iu ny t ra yu cu cn phi i mi : tng t l hs hc ngh
S liu: ngy 1/10/2012 Tng cc thng k
S lao ng (nghn
Theo %
ngi)
L khng c chuyn
43475,6
83,42
mn k thut
Dy ngh
2434,0
4,6
Trung cp chuyn
1856,9
3,56
nghip
Cao ng
964,8
1,85
i Hc tr ln
3314,7
6,36
Khng xc nh
68,5
0,21
Tng
52114,5
100
+Trong hn 87triu dn th NL chim t l kh nhiu, c cu thnh bi
Nng dn, Cng nhn Tr thc, Doanh nhn, dch v v nhn lc cc ngnh
khc

Theo kt qu iu tra T12/2010:


Nng dn: 62 triu ngi ( chim 70%)
Cng nhn : 9,5 triu ngi ( chim 10%)
Tr thc : 2,5 triu ngi( chim 2,15%)
Cn li l cc ngun lao ng khc
Ngun lao ng ph thng ln hn ngun lao ng cht lng cao
rt nhiu
Theo xp hng ca ngn hng th gii (WB) cht lng ngun nhn lc vit
nam thp hn so vi nhiu nc khc . Xp 11/12 nc chu tham gia xp
hng ca WB ( t 3,79/10 ) . trong khi Hn Quc l 6,91; n 5,76;
Malaysia 5,59 ; Thilan 4,94
+ i ng lao ng k tht trong mt s ngnh kinh t quan trng vn thiu
Cc nc pht trin : L trong ngnh CNSX hng tiu dng 1,6%; L
ngnh nng lm ng nghip 7%
Nhng VN lao ng trong 2 ngnh ny chim trong tng s lao dng
+ Trong 1 khu che xut khu cng nghip cn tuyn lao ng th nc ta p
ng rt it => c cu lao ng cha p ng c nhu cu trong nc , cha
ni n tham gia cnh tranh trn th trng th gii
2. c cu lao ng theo vng lnh th
VN, c cu lao ng theo vng lnh th thiu cn i nghim trng
T trng :

L 2 vng BSH v BSCL cao nht( l 20,5 v 21,7%)


Ty nguyn rng ln ch c 4% trong tng S L
Duyn hi Min Trung 10,4%
ng Nam B 12,7%

Kkh khn vn cng n vic lm nh hng xu n pht


trin kinh t x hi cng nh an ninh quc phng
CCL c s chnh lch gia thnh th v nng thn vi t l tht nghip
thnh th c xu hng tng
3. C cu NL theo tui theo s liu nm 2012 tng cc thng k
tui
T l lao ng %
15 n 19 tui
5,3
20-24
10,1
24-29
12,3
30-34
12,0
35-39
12,5

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 tr ln
Tng

12,3
11,9
9,7
6,6
3,6
3,6
100%

NX:
- lao ng trong tui 20-39 chim t trng cao trong tng s lao ng
. cao nht l lao ng trong tui 35-39 l 12,5%.
- Lao ng c s gi ha : lao ng trn 65 tui l 3,6%
- Lao ng trong tui i hc 15-19 chim t l nh khong 5,3%
- Nh vy, C cu lc lng lao ng theo nhm tui phn nh trng
nhn khu hc v kinh t x hi. v d : khi gio dc pht trin thi s
nguoi trong tui t 15-19 i hcnhieu th lc lng lao ng trong
nhm tui gim .

Bn cnh CCL theo gii tnh ; theo trnh vn ha; theo mc huy
ng hay theo lnh vc s dng lao ng
II. phng hng, gii php
Phng hng :
phn u n nm 2015 : Vit Nam s t 55% t l L qua o to v 40%
lao ng qua o to ngh.
300sv H.C/ 10000dn
5 trng dy ngh t ng cp quc t
Gii php:
- i mi nhn thc v pht trin v s dng NNL
- i mi cn bn ql nh nc v NNL
- tp trung xy dng xy dng v thc hin cc chng trnh d n
Xd chnh sch o to H; dy ngh
i mi chnh sch o to v s dng cng chc
XD chnh sch s dng nhn ti
- p dng khoa hc cng ngh thng tin