Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe Leon Magdan Tipărită cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Teoctist

Patriarhul Bisericii ortodoxe române Lucrare recomandată cadrelor didactice Editura Aramis – Patriarhia Română Cuprins Cuvânt de început / 9 1. Sfânta treime / 11 2. Cele patru piersici / 12 3. Casa Domnului / 13 4. Cerul, pământul şi lumea / 14 5. Al patrulea mag / 15 6. Comorile fiecăruia / 16 7. O mână de ajutor / 18 8. Sfânta simplitate / 18 9. Taina Sfintei Spovedanii / 19 10. Sfânta cruce / 20 11. Dragoste de mamă / 21 12.Vinovatul dovedit / 22 13.Omul milostiv / 23 14. Ceasul mântuirii / 23 15. Nemurirea sufletului / 25 16. Tatăl / 26 17. Păcatul cel mai mare / 27 18. Gândul cel bun / 28 19. Cei trei prieteni / 29 20. Raiul şi iadul / 29 21. Ecoul vieţii / 30 22. Puterea Sfintei Cruci / 31 23. Răsplata / 32 24. Suflet întunecat / 34 25. Facerea lumii / 35 26. A doua şansă / 36 27. Copilul binecrescut / 37 28. Timpul schimbării / 38 29. Sabia şi coroana / 39 30. Liniştea sufletească / 41 31. Viaţa / 41 32. Copilul şi preotul / 42 33. Criminalul / 43 34. Taina Sfântului botez / 44

35. Cele două vâsle / 45 36. Sfânta Biserică / 46 37. Înţelepciunea călugărului / 47 38. Trupul şi sufletul / 47 39. Cine-i drept înaintea Domnului? / 48 40.Căinţa păcătosului / 50 41. Minunea Naşterii Domnului / 51 42. Taina Sfintei Cununii / 52 43.Puterea rugăciunii / 53 44. Cele două grăunţe / 53 45. Cheia potrivită / 54 46. Cei doi vecini / 55 47. Puterea jertfei / 56 48. Preţul lucrurilor / 57 49. Cei patru ucenici / 59 50. Risipitor sau zgârcit / 60 51. Adevăr sau minciună / 60 52.Ajutor dezinteresat / 61 53. Câinele şi pisica / 62 54. Pentru un sac de bani / 63 55. Harnicul şi leneşul / 64 56. Lumina soarelui / 64 57. Sinceritate / 66 58. Greutatea păcatelor / 68 59. Adevăratele minuni / 69 60. Dreapta educaţie / 70 61. Dragostea Domnului / 71 62. Grădina sufletului / 74 63. Cel ce înşală / 75 64. Păcatul indiferenţei / 76 65. Răsplata bunătăţii / 77 66. Poarta raiului / 78 67. Adevărata comoară / 80 68. Greşeala / 81 69. Căldura focului / 82 70. Omul ipocrit / 83 71. Dragostea călugărului / 83 72. Comori adunate / 84 73. Bogaţii şi săracii / 86 74. Încredere / 88 75. O primire meritată / 89 76. Tatăl nostru / 90 Cuvânt de încheiere / 93

Index tematic / 94 Index de personaje / 95 Bibliografie selectivă / 95 9 Fiului meu, Alexandru Cuvânt de început Materialul de faţă constă într-o selecţie de pilde şi povestiri cu caracter moral-religios, scrise sau adaptate după teme din literatura creştină. Unele dintre acestea sunt chiar întâmplări reale, ai căror protagonişti au fost preoţi, călugări sau chiar autorul. Ideea acestei antologii s-a născut din interesul deosebit pe care copiii îl manifestă faţă de pildele religioase, de orice povestire cu tâlc, cu o morală a faptei, a exemplului, cei mai mulţi dintre aceştia nefiind receptivi la acea înşiruire tipică de sfaturi, golită de duh şi dăruire, pe care, din păcate, mulţi părinţi sau pedagogi încă o mai practică. Interesul copiilor este cu atât mai mare cu cât povestitorul este înzestrat cu nepreţuitul dar al vorbirii frumoase, pline de har. Să avem grijă ca fiecare suflet de copil, ce este asemenea unei mlădiţe ce caută sprijin pentru a se putea înălţa, să prindă rădăcini adânci în învăţătura de credinţă a Bisericii, ocrotindu-l cu dragostea noastră sinceră şi cu lumina binecuvântată a rugăciunii. Priviţi un copil! Peste ani, el ar putea fi un sfânt sau un păcătos. De noi depinde dacă sufletul lui porneşte pe drumul raiului sau al iadului, pe drumul făgăduinţei sau al deznădejdii. Sufletele nepătate ale copiilor ne obligă la mai mult. Fiecare dintre noi va fi răspunzător în faţa lui Dumnezeu nu pentru ce a făcut, cât, mai ales, pentru ce ar fi putut să facă. Părinte, învăţător sau profesor, oricine poate sădi în sufletele celor mici sămânţa credinţei şi a omeniei, cu pilde şi povestiri ca acestea, dar, în primul rând, cu exemplul propriei vieţi. Răsplata este fără seamăn: acea mulţumire sufletească pe care doar copiii ţi-o pot dărui. Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi! Leon Magdan 10 Motto : "Şi iar a început Iisus să-i înveţe (...). Şi cu multe pilde ca acestea le vorbea lor, după cum puteau pricepe. Iar, fără pildă, nu le grăia."

Sfânta Evanghelie după Marcu, cap. IV, l, 33-34 11 1. Sfânta Treime Un om simplu călătorea pe un drum de ţară, în tovărăşia unui preot. Vorbind ei de una de alta, omul şi-a arătat o nedumerire: - Cuvioase părinte, nu pot înţelege cum de în Sfânta Treime sunt trei Persoane care formează Una singură. Cum de Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt trei persoane unite, nedespărţite, dar fără a se amesteca una cu cealaltă? - Fiul meu, îi răspunse cu răbdare preotul, sunt şi lucruri mai presus de gândirea noastră păcătoasă, însă ceea ce spui nu este atât de greu de priceput. Să privim, de exemplu, soarele! Să zicem că sfera de foc, ce dăinuieşte acolo de veacuri, este Tatăl. Apoi, să spunem că lumina care ne vine de la soare este Fiul, lisus Hristos, Ce a venit să ne lumineze viaţa şi să ne scape de păcate. Apoi, căldura, care vine tot de la soare pentru a ne încălzi, să zicem că ar fi Sfântul Duh, Care, cu dragostea Sa, ne încălzeşte mereu sufletele îngheţate de răutate. Vezi tu, fiul meu, soarele cu lumina şi cu căldura lui nu sunt unul şi acelaşi lucru şi, cu toate acestea, cele trei rămân diferite când vorbim despre fiecare? La fel şi în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt Unul şi Acelaşi Dumnezeu, Căruia noi, credincioşii, ne închinăm. Omul, ca şi toate celelalte vietăţi şi lucruri, este creat de Dumnezeu din iubirea sa infinită. Dar omul este doar o creatură şi înţelepciunea sau puterile sale nici nu pot fi comparate cu cele ale Domnului, însă oamenii mândri păcătuiesc îndrăznind să creadă că nimic nu este mai presus de ei şi că toate, mai devreme sau mai târziu, le sunt accesibile. Omul credincios ştie însă, că nu mintea şi nici puterea, ci doar iubirea le poate cuprinde pe toate. "Nădejdea mea este Tatăl, Scăparea mea este Fiul, Acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, mărire Ţie! " (Sfântul Ioanichie) 12 2. Cele patru piersici O dată, un ţăran a vrut să-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat dimineaţa la el şi i-a dat fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp, lăsându-i să-şi vadă de treburi şi să-şi împartă ziua cum cred ei de cuviinţă. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toţi patru în tindă şi l-a întrebat pe cel mai mare: - Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta? - Ce să fac, tătucă, am mâncat-o şi-ţi mulţumesc. A fost tare bună. Am luat, apoi, sâmburele, 1-am plantat în spatele casei, am udat locul şi nădăjduiesc să

crească acolo un piersic frumos şi roditor. - Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui de-al doilea, ce-ai făcut cu piersica ta? - Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă şi fragedă... - Şi apoi? - Păi, am aruncat sâmburele şi m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau. - Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom că "lacomul mai mult pierde şi leneşul mai mult aleargă". Dar ţie ţi-a plăcut piersica, a fost bună? - 1-a întrebat ţăranul şi pe cel de-al treilea fiu al său. - Nu ştiu. - Cum nu ştii, da’ ce-ai făcut cu ea? - Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg şi am dat-o cu zece bani. Uite-i! - Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viaţă; mai ales, nu ceea ce ai primit de la părinţi. În sfârşit, ţăranul 1-a întrebat şi pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toţi. - Dar ţie ţi-a plăcut piersica? - Nici eu nu ştiu, tătucă. - Cum, şi tu ai vândut-o? - Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, şi i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea şi mi-a mulţumit din suflet. 13 Cu lacrimi în ochi, tatăl şi-a luat copilaşul pe genunchi şi I-a spus: - Nu ştiu ce te vei face tu în viaţă, dar ştiu că, indiferent ce drum vei urma vei fi un bun creştin şi asta e tot ce contează. „Lăsaţi copiii să vină la Mine!” (Sfânta Scriptură) 3. Casa Domnului Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în jurul mesei. Tatăl era trist şi apăsat de griji, iar mama plângea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor cea mică, mirată de această situaţie, se apropie încet şi întrebă:. - Mamă, de ce plângi? - Fata mea, sunt zile grele nu mai avem bani şi pentru a putea trăi am vândut şi casa aceasta frumoasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mult mai mică. De aceea plâng, fiindcă ne este greu să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în linişte atâţia ani, şi să ne mutăm într-o casă sărăcăcioasă şi ca vai de ea… - Dar, mamă, nu locuieşte Dumnezeu şi în casa aceea săracă în care ne vom

” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 14 4. un om simplu.Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit? Niciodată nu te-am văzut supărat. când mă trezesc. Apoi privesc pământul. Al patrulea mag Există o poveste tare veche. au fost patru magi doreau să se închine Mântuitorului. cât şi în sufletul celui care dăruieşte cu drag. de cei care suferă de boli sau neputinţe. de milă şi de bunătate. cunoscut pentru viaţa sa curată.Foarte simplu . de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş putea ajuta. o astfel de cercetare a lui Dumnezeu este o mare binefacere pentru suflet. "Cine este bun mai bun să se facă şi cine a biruit ispita să se roage pentru cel care e încă în ispite. în felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face. Aşa mi-aduc aminte de semenii mei. de fapt. cu banii obţinuţi. acesta a întâlnit pe drum un om rănit. în cele din urmă. până ce se curăţă şi se lămuresc. Aşa mi-aduc aminte de Dumnezeu. tot aşa şi Dumnezeu lasă sufletele omeneşti să fie cercetate de necazuri. Cel de-al patrulea şi-a vândut tot ce avea şi. dar credinţa şi speranţa nu trebuie niciodată uitate. în viaţă. Bunătatea izvorâtă din dragoste aduce totdeauna linişte şi mulţumire. .muta? Miraţi de credinţa copilei şi de adevărul spus de aceasta. părinţii au înţeles că. greutăţile şi necazurile de orice fel încolţesc sufletului omului. pe care nimeni nu îl ajuta. pe care să le ducă în dar Mântuitorului. a luat trei pietre scumpe: un safir. privesc întâi cerul. "Precum meşterul aruncă aurul în topitorie şi-l lasă a se cerne şi a se curăţa prin foc până ce străluceşte.a răspuns celălalt. L-a dus pe bietul om la un doctor căruia i-a dat safirul pentru . în fiecare dimineaţă. atât în sufletul celui care primeşte cu recunoştinţă. la naşterea Sa. privesc în jurul meu lumea întreagă ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. " ( părintele Paisie Olaru ) 15 5. fiindcă doar cu ele în suflet drumul spinos al vieţii e străbătut mai uşor. Cerul pământul şi lumea Într-o zi. care spune că. unde îl aşteptau cei trei magi. Astfel îmi amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi.” „De aceea. a fost întrebat de un vecin: . un rubin şi o perlă. Grăbindu-se să ajungă în Babilon.

Cine nu caută nevoile celorlalţi spre a fi de folos cu ce poate. cu atât eşti mai aproape de Dumnezeu. Toate acestea 1-au întârziat. soldatul a luat piatra. Ademenit de nestemată. că soldaţii lui Irod omoară toţi copiii nou-născuţi şi că Sfânta Familie a plecat spre Egipt. ai venit. Bucuros că. magii plecaseră deja fără el.. Veţi câştiga mult mai mult lăsând fata liberă. spre seară. în sfârşit. Tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri . îndepărtându-se grăbit. însă. îi iubeşte pe oameni. S-a grăbit magul spre locul acela cu dorinţa să-L vadă în viaţă pe Mântuitor.a-1 îngriji pe bolnav până ce se va însănătoşi complet. Darul tău a ajuns la Mine şi. soldaţii au luat perla. Dar magul. Lacomi. Ajuns aici. Mântuitorul propovăduieşte Evanghelia. A plecat şi el spre Egipt. vă dăruiesc această perlă. ci şi-a continuat drumul singur. Mântuitorul S-a uitat drept spre el şi i-a spus: . Mie Mi-ai dat. mai avea un singur dar. un boier s-a întâlnit cu un ţăran sărac şi a început a . în Palestina. Dându-le lor. eliberând-o pe tânără.Lasă copilul să trăiască şi îţi voi da această piatră scumpă.În sfârşit. L-a căutat pe Iisus. ce Ţi-am adus eu? .a întrebat mirat magul. magul le-a spus: . "Să dorim binele fraţilor noştri şi mântuirea tuturor oamenilor mai mult decât pe a noastră. Când a ajuns la locul întâlnirii. . dar nu mai am nimic. îţi spun. Cu cât te apropii mai mult de oameni. nu va găsi mulţumire şi bucurie. însă fără nici un rezultat. că el este cel mai însemnat. perla.Bine. Comorile fiecăruia Plimbându-se prin sat. un soldat încerca să-i smulgă unei tinere femei copilul pentru a-1 omorî. care. să-I ducă darul său pe care îl păstrase de atâta timp. nu mai avea nimic. > Acesta s-a hotărât să-L caute mai departe pe Mântuitor. însă nu s-a descurajat. Ajuns la Ierusalim. rugându-se cerului săL vadă măcar o clipă pe Mântuitor. pentru a se feri de mânia regelui. a aflat că undeva. Magul i-a arătat soldatului necruţător rubinul şi i-a spus: . prin faţa lui au trecut doi soldaţi romani ce duceau în sclavie o tânără evreică. Tânăra femeie i-a mulţumit străinului cu lacrimi de bucurie şi recunoştinţă. Chiar în faţa sa. Însă.Dacă îi daţi drumul fetei. a aflat că magii L-au găsit deja pe prunc. ştie unde îl poate găsi. căci. . când a ajuns lângă Cruce. Îi era ruşine să se închine împăratului împăraţilor fără nici un dar. După 30 de ani. nu ştia cum să-i mulţumească străinului. a aflat că Iisus Hristos este răstignit pe Dealul Căpăţânii. Acum. Nimeni nu va afla de târgul nostru. Femeia îşi apăra cu disperare pruncul. s-a grăbit spre ludea.. Oprindu-i. Acum. plângând de fericire. " (Sfântul Teodor Studitul) 6. unde. O puteţi vinde şi împărţi banii. se grăbea spre Golgota. nu va afla adevărata viaţă. acela care îl iubeşte pe Dumnezeu. călăuzit de steaua ce-1 ducea spre Bethleem.Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutoraţi. ani de zile.

au reuşit să elibereze şinele. O mână de ajutor În timpul unei campanii militare. dar aş vrea să vă întreb şi eu ceva: vedeţi pânzele ce le spăl eu acuma? Apa trece prin ele şi le curăţă. Toate astea sunt doar ale mele. Poate am vorbit lucruri prea savante şi mă gândesc. încântaţi de reuşită. la slujbă.. duminica asta.. Nu înţeleg eu. Spune-mi. deşi se străduiau. "Cel ce s-a născut înţelept poartă bogăţia cu el. Trecând pe acolo. am văzut că nu m-au ascultat toţi cu atenţie. de jur-împrejur. căzut peste şine. " ( Sfânta Scriptură ) 18 7. mergând cu treburi spre satul vecin. Sfânta simplitate Un preot de la ţară. eu n-am multă carte. luându-şi haina să plece. un pluton muncea la repararea unei căi ferate distruse de bombardament. " ( Sfântul Ambrozie ) 8. a plecat liniştit. dar şi-a scos haina şi a început să tragă şi el cot la cot cu soldaţii de un capăt al stâlpului. Tot ce vezi. Credeţi că au ele habar. în biserică.se lăuda cu averile lui: . dumneata ce-ai înţeles din ce-am spus eu la predică? . cu zâmbetul pe buze.Părinte. Dar cine eşti dumneata? . Pădurile care înconjură satul sunt şi ele ale mele. dar . un om 1-a întrebat: . Acela este al meu . Ei trebuie să muncească! Străinul nu a mai spus nimic. i-a răspuns cu smerenie femeia. caporalul striga la ei.Da?! . să mă chemaţi şi altădată! . După scurt timp.Dar acela? . Alături. devin albe şi frumoase. i-a mai spus caporalului: . a întrebat-o: . arătând cu degetul spre cer.Vezi tu livada de pe deal? E a mea. Nu cred că şi cerul este al tău. e proprietatea mea. soldaţii i-au mulţumit străinului care. nu puteau clinti un stâlp greu. Câţiva soldaţi. "Nu trebuie să ne îngrijim de ale noastre. apropiindu-se.1-a întrebat ţăranul.de cum le-a curăţat apa? Şi cu toate astea.Duminică.Sunt generalul acestei divizii .zise în batjocură caporalul. lăsându-1 pe boier mirat şi cu ciudă în suflet.Dacă va mai fi nevoie. Până şi pământul pe care calci acum al meu este.De ce nu-i ajuţi şi dumneata? . ocărându-i pentru neputinţa lor.Eu sunt caporal. eu supraveghez şi comand.a mai spus ţăranul şi. a văzut o femeie din parohia sa spălându-şi rufele în râu şi. ci de ale altora. să vorbesc mai pe înţelesul oamenilor. tot cuvântul sfinţiei tale. .

un om îi spuse unui călugăr: .Părinte. ci se dă iertarea păcatelor.îl mai întrebă călugărul ca şi când nu ar fi priceput. Care mă curăţeşte de păcat. ci şi cu sufletul. a poruncit să fie făcute săpături pe Muntele Golgota. Este suficient să crezi în Dumnezeu şi atât. prin dragostea şi harul Domnului?! "Intră în Biserică şi te căleşte! Aici nu se trage la judecată. nu printr-un anume fel de a gândi.Păi.Fiindcă se murdăreşte şi trebuie spălată. unde s-au descoperit trei cruci. însă călugărul a continuat: . Nu am mai fost la slujbe sau la spovedanie de mult timp şi mi cred că este neapărat să mergi.S-ar putea. " ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 20 10. . aşa cum apa aceasta curăţă pânzele mele. vezi. bineînţeles că nu.Dar două zile. Pentru a afla care este Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. însă nu prea merg la Biserică. o porţi? . mama Sfântului împărat Constantin cel e.Spune-mi. când este curată şi frumoasă. Sfânta Cruce Se povesteşte că Sfânta Elena. Tare mulţumit a plecat preotul văzând un om care nu e doar cu gândul la cele sfinte.Nu. . "La Dumnezeu ajungem printr-un anume mod de viaţă.Da. fiule! Aşa cum se murdăreşte cămaşa ta şi trebuie spălată pentru a o purta iarăşi." (Christos Yannaras) 19 9.simt în suflet căldura Duhului Sfânt.Fiule. ai o cămaşă foarte frumoasă. . omul nu a mai ştiut ce să zică. . eu cred în Dumnezeu. Abia după aceea o iau iarăşi pe mine. Taina Sfintei Spovedanii Discutând despre cele sfinte. părinte. Nedumerit. . . o porţi? . a fost .Dar o săptămână sau o lună. la fel şi sufletul se "murdăreşte" de păcate şi răutate şi cum 1-ai putea curăţa dacă nu la spovedanie şi la slujbe. îi spuse atunci călugărul. răspunse omul. porţi toată ziua această cămaşă? .De ce? .

a văzut de îndată tristeţea din sufletul fetei şi a căutat să o liniştească. mamei. Dar ea murise. de fapt.Dar îmi poţi povesti . cât de mult o iubeşte.Mai lasă-mă în pace. " (Sfântul Atanasie cel Mare) 21 11. Sfânta Elena a ştiut care este Craca Mântuitorului şi care sunt cele două cruci pe care au fost răstigniţi tâlharii. cu capul în piept. mama.. femeie în vârstă. sa grăbit să-i iasă în întâmpinare. cu una. "După Dumnezeu. Mama ei. Acasă însă. Lasă-mă în pace! . când s-a mai liniştit. fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. de supărarea pe care i-o pricinuise. când şi-a dat seama de greşeala ei. Zadarnice au fost lacrimile ce au urmat.a mai strigat tânăra fată şi a plecat în grabă. cu siguranţă. Spre seară. Dragoste de mamă O tânără domnişoară s-a întors acasă într-o după-amiază.i-a răspuns. cu sfaturi? M-am săturat de atâtea întrebări şi sfaturi. .Cu ce să mă ajuţi. mamă! Crezi că toate se pot rezolva aşa. . El Sa sfârşit îmbrăţisându-ne. săvârşind fără încetare minuni în trupurile şi în sufletele celor ce vin şi se închină în faţa ei cu sinceritate şi cu credinţă. murise de inimă chiar în după-amiaza aceea. ca orice mamă. Poate te-aş putea ajuta. "Mântuitorul a ales Crucea. S-au aşezat împreună la masă. cu multe probleme şi acum era obosită şi supărată. de dragostea ei . când s-a atins şi de a treia cruce s-a vindecat pe loc de boala ce o chinuia de multă vreme. Aceasta a atins prima cruce. Vinovatul dovedit . s-a întors.adusă o femeie bolnavă şi i s-a spus să atingă pe rând crucile. cu răbdare. trântind uşa. iar. dar. de sfaturile ei. zadarnică a fost toată durerea fetei. Acest lucru o durea cel mai tare pe tânăra fată: mama murise fără ca ea să-i fi spus.. Crucea Sfântă se mai păstrează şi astăzi într-o biserică din Ierusalim. în felul acesta. apoi pe a doua." (Fericitul Ieronim) 22 12. cu două? Nici nu ştii despre ce-i vorba. Mama murise şi ultimele cuvinte pe care le auzise de la copilul ei fuseseră: "Lasă-mă în pace!". parcă ar fi adormit. şi-a găsit mama aşteptând în fotoliul din faţa ferestrei. câtă nevoie are de prezenţa ei. nu iubesc pe nimeni atât de mult ca pe mama. . Avusese o zi grea.dragoste de mamă.

care a încercat să mă păcălească! . Chiar astăzi am cumpărat aceste bucăţi de unt de la tine. omule? . care l-a ameninţat: . trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa.Al meu este. Omul milostiv Într-o şcoală de la ţară. În locul ţăranului. fiecare cântărea doar 800 de grame. într-adevăr. dar mai dorea şi să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact ca el. că îi înşeli pe oameni la cântar. ruşinea este cu atât mai mare. ieri dimineaţă. Chiar dacă nu vede nici un om greşeala sa. Cel ce vrea să înşele.Demult. pedepsirea acestuia. Uite. Dumnezeu îi vede păcatul. plecând cu treburi. i-a lăsat în grijă copilul cel mic.Părinte. care nu doar că înşela oamenii. într-o zi.zise ţăranul . când doi .spuse atunci judecătorul. de exemplu.dar sunt nevinovat. ..Să-mi fie iertat . . Supărat foc. la ora de religie. care . dar aşa. cât trebuia să aibă o bucată. la închisoare a ajuns adevăratul vinovat. un sfat bun şi o cană cu apă rece s-au găsit şi pentru el.Cum îndrăzneşti să minţi? -sări brutarul. . Mai târziu. care le vorbea despre milă. am zărit-o iarăşi îndrumând un călător ce se rătăcise şi. N-au trecut nici două ceasuri şi ţăranul a fost adus în faţa judecătorului. ce să vezi?! În loc de 1 kg. ca despre prima virtute pe care trebuie să o avem neapărat ca să ne mântuim. Dar. omul s-a dus degrabă la judecătorie. brutarul. aş da cu dragă inimă. ieşind din curte şi ajutând până acasă o bătrână. judecătorul a cântărit imediat o pâine şi. ce se ostenea cu o legătură de lemne. lui i se păru că sunt cam uşoare bucăţile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un ţăran şi le aşeză pe cântar. bineînţeles. singur se înşală. Când vecina de alături a plecat în târg cu treburi. "Cu nimic nu-L mânii pe Dumnezeu atât de mult ca atunci când nedreptăţeşti pe cineva.Aşa este. eu ce vină am? Auzind una ca asta. te bag imediat la închisoare. Spre seară. . însă. trebuie să-1 închideţi pe acest şarlatan. aşa că pun unt pe un braţ al cântarului. dacă pâinea brutarului n-a avut 1 kg. Domnule judecător. cum să fac eu milostenie? Dacă aş avea şi eu mai mulţi bani. chiar dacă nu 1-a putut ospăta. Este untul acesta al tău? . eu nu am prea mulţi bani. Acum. iar pe celălalt pun o pâine de-a brutarului. nu asta înseamnă milă. vedeţi dumneavoastă. iar atunci când îl mai descoperă şi oamenii. Mi-am cumpărat un cântar. am văzut-o peste drum pe mama ta. aceasta nu avea decât 800 de g. Când colo. care sunt sărac şi nu am ce dărui. spunând că ţăranul înşală lumea şi cerând. dar nu am mai avut bani şi pentru greutăţi. dar eu..Fiule." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 23 13. un copil 1-a întrebat pe preot.Dacă este adevărat ce spune brutarul.zice el are 1 kg.

Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin. După aceea. . Dar. să ne pară rău de toate păcatele ce le-am săvârşit de-a lungul vieţii.Atât de puţin. părinte. ci din suflet. Nemurirea sufletului Într-o şcoală. ce continuau să se învârtă. cât trebuie noi să ne căim? . un călugăr bătrân.Da. trăia odată. "Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea. doar acela poate spera la mântuire. . poţi cumpăra cerul. Ceasul mântuirii Într-o mănăstire aflată la poalele unui munte înalt. Dar. .săteni se certau în drum. m orice moment să te poată găsi cu smerenie şi căinţă în suflet. Cine regretă din suflet pentru greşelile sale şi caută să nu mai păcătuiască. profesorul le vorbea elevilor despre nemurirea sufletului. mai mult decât orice. fiul meu! . trebuie să ne căim.Sfinţia ta. la ora de religie.Dar. o vom aştepta noi oriunde şi oricând. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ. a ieşit şi. cu vorbe frumoase. părinte? . înaintea morţii. Vezi tu.Vedeţi. i-a împăcat. ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. aşa că aşteapt-o pregătit. este de ajuns dacă te căleşti o singură clipă. acoperit de păduri." (Fericitul Augustin) 25 15. i-a demontat cu grijă carcasa de metal şi a scos mecanismul plin de rotiţe mici. a pus ceasul pe catedră. atunci dă un pahar cu apă rece!" (Sfântul Ioan Gură de Aur) 14. am auzit că. la viaţa veşnică. Văzând chipurile nedumerite ale micuţilor. domnul profesor scoase un ceas mare de masă şi îl arătă tuturor: . Într-o dimineaţă. ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să dai şi celorlalţi. acum.Vedeţi cum merge acest ceas? Ca şi un om care trăieşte. de unde să ştiu eu când se apropie ceasul acela? . a venit la el un tânăr şi l-a întrebat: . chiar dacă am scos motoraşul din carcasă.Moartea poate veni oricând. tot astfel ceasul ticăie şi rotiţele lui se învârt. pentru a ne mântui. Dumnezeu este bun şi iertător. el continuă să meargă. acela are parte de o viaţă frumoasă şi de liniştea sufletului.Fiule. nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu atât cât poţi. Nu trebuie să dai din buzunar. căruia I se dusese vestea pentru înţelepciunea sa. "Cu un bănuţ dăruit.

Tot aşa şi sufletul. fără răutate şi fără păcat. văzând hărnicia omului. Dacă toţi copiii ar avea grijă de lucrurile lor. pe care s-o trăiască frumos şi fără păcat. de aceea.Da. adică de viaţa lor. Tatăl lor a muncit un an întreg pentru ca fiii lui să aibă ce mânca. S-a rugat mereu ca Domnul să aibă grijă şi de familia lui. . dar a şaptea a fost la biserică s§ se roage pentru sănătate şi spor în casă. Iată cine L-a făcut: Dumnezeu! Oare avea dreptate vreunul dintre copii? Nu. iar noi n-am fi mâncat acum mămăligă. continuă să trăiască. pământul şi ploaia 1au făcut. Şase zile pe săptămână a fost pe câmp. i-a ascultat ruga şi 1-a blagoslovit cu o recoltă bogată şi. iar la Judecata de Apei. dacă toţi copiii ar avea grijă. în primul rând. meritată. Păcat că fiii lui nu vedeau efortul pe care părintele lor îl făcea pentru ei .. dar s-a şi rugat. . porumbul a crescut din pământul udat de apa ploilor. nici unul! Tatăl lor a arat şi a semănat pământul. E adevărat că a crescut din pământ şi că ploaia 1-a udat. Sufletul trebuie să fie mereu curat. Porumbul acesta vine de la Dumnezeu. 1-a măcinat la moară şi a adus mălaiul acasă.zise şi cel mai mare dintre băieţi. tot aşa trebuie să fiţi mereu atenţi ca nici sufletul vostru să nu se "murdărească" de păcate sau să fie doborât de ispite şi neputinţă. părinţii ar putea să cumpere lucruri pentru ei. cel mijlociu îi spuse: . A muncit. Râzând de el. "Sufletul trăieşte veşnic şi nu poate muri. ci şi de suflet. fiindcă doar aşa el poate primi lumina binecuvântată a dragostei dumnezeieşti. după moarte. când părăseşte trupul. Doar aşa sufletele noastre pot iubi şi pot fi iubite. dar. sufletul iarăşi se va uni cu trupul. căci este suflare din suflarea lui Dumnezeu. iar Dumnezeu. pe drept cuvânt. dacă Dumnezeu nu ar fi dat vreme bună şi ploaie la timp.Nu-i adevărat! Mălaiul e măcinat din porumbul cules de pe câmp. sigur că da! . băieţi. de unde vine mălaiul din care este făcută această mămăligă? . atunci toţi părinţii ar fi.a răspuns cel mai mic. Aşa cum aveţi grijă să nu vă murdăriţi hainele sau să nu vă răniţi lovindu-vă. un ţăran i-a întrebat pe cei trei fii ai săi: . atunci părinţii ar fi mulţumiţi..Ştiţi voi. porumbul nu s-ar fi făcut. pentru ca fiii şi fiicele lor să aibă de toate. Deci. " (Sfântul Ioan Gură de Aur) 16. Din sacul din cămară. a cules porumbul.Nu ştiţi nimic! . Sufletul este nemuritor şi. de bunul cel mai de preţ pe care 1-au primit de la părinţi. fericiţi. Cu banii câştigaţi atât de greu. Dar. Tatăl În timp ce mâncau. dar nu fac astfel! Ei renunţă la tot ce îşi doresc. cu siguranţă. trebuie să ne îngrijim nu doar de trupul nostru.

de aceea. ne încearcă mari greutăţi sau deznădejdi. în lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii. " (Sfântul Ioan Gură de Aur) 28 18. în final. ca bine să-ţi fie ţie şi ani mulţi să trăieşti pe pământ!" (Sfânta Scriptură . un călugăr a fost întrebat: . fiindcă i-ar fi prins tare bine şi. pe câmp. A-ţi lua viaţa nu este eroism. i-a dat-o. Chiar dacă. Şi. Mai întâi. ci să aibă încredere în mila şi bunătatea lui Dumnezeu.Sinuciderea este. Nici un om nu trebuie să deznădăjduiască. trecând peste obstacole şi greutăţi! "Cine nu crede că va învia şi că va da socoteală. cel mai groaznic păcat. oricum. Uitându-se el de jur-împrejur. în viaţă. Gândul cel bun Îndreptându-se spre casă. a mântuirii. toate vor părea mai uşoare. Să renunţăm la luptă? Să renunţăm la viaţă? Să înecăm singuri tot ce e mai bun în noi: speranţa. ci din ură.Cele zece porunci ) 27 17. nu să fie omorâtă. Iuda a fost cel care s-a rupt de Iisus şi de învăţătura Sa. încrederea dată de credinţă a dispărut. Prin sinucidere. Inima ta trebuie să trăiască în speranţa îndreptării. Dumnezeu ne-a dat şi puterea de a trece peste ele. Treptat. ci se condamnă singur la neputinţă. dorinţa de viaţă? în nici un caz.Părinte. sac plin cu porumb. aceluia nu-i va păsa prea mult de faptele bune. Păcatul cel mai mare O dată. din bunătate. ci gândeşte că toată fiinţa sa se mărgineşte la viaţa aceasta. pentru ca. inima lui sa îndepărtat de Dumnezeu şi locul dragostei şi al voinţei a fost luat de nechibzuinţă. S-a mai uitat o dată . care este cel mai mare păcat? . Chiar şi cel mai păcătos om nu trebuie să cadă pradă deznădejdii. fără îndoială. nu-1 vedea nimeni. ar vrea să-şi scufunde singur corabia. înecând tot ce este pe ea? Furtuni de păcate ne încearcă şi pe noi. iar prin rugăciune şi căinţă. Credinţa în înviere este adevărata mângâiere în suferinţi. omul nu scapă de necazuri. Nimeni nu are dreptul să îşi ia viaţa pe care Dumnezeu. Cu atât mai mare este meritul celui ce reuşeşte în viaţă."Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. iubirea. de teama furtunii. nemeritându-şi astfel mântuirea. să îşi ia viaţa. sinuciderea este cel mai mare păcat. apoi L-a trădat. Iuda nu a fost de acord cu Iisus. Voi 1-aţi lăuda pe căpitanul care. ci laşitate. un ţăran a găsit la marginea drumului. ca semn al ruperii totale de Dumnezeu. Iuda nu s-a omorât din deznădejde. s-a hotărât să-1 ia acasă.

în dreapta şi în stânga şi s-a aplecat să ia sacul. demult." (Sfânta Scriptură ) 29 19. lăsă acolo sacul şi. când nu văd nimic din toate astea? Poate cineva să-mi arate raiul şi iadul? . zâmbind.Cum poate să existe rai şi iad. dar m-ar fi văzut Dumnezeu. rudele noastre şi toate faptele bune pe care le-am făcut. Doamne. pe care omul contase cel mai puţin. S-a dus el la cei trei prieteni pe care îi avea şi i-a rugat ca. Doar faptele noastre bune. în lumea aceasta. într-o singură direcţie. redându-î astfel libertatea. Al doilea 1-a urmat până la uşa tribunalului. cineva trebuia si depună mărturie că omul acesta este nevinovat. rămân aici. un războinic s-a întâlnit cu un călugăr şi 1-a întrebat: . Cu siguranţă că vreun vecin din sat nu a putut duce prea mult deodată şi se va întoarce după sac. că mi-ai dat gândul cel bun. valoarea unui om este dată de faptele bune pe care le-a făcut. sunt cele ce ne urmează şi dincolo de moarte. înapoi. aşa cum suntem cu adevărat. "Mă străduiesc să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. însă acolo s-a răzgândit şi a făcut cale întoarsă. a doua zi. deodată.înainte. nu s-a uitat: în sus. primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni.Mulţumesc. dar mai mult am nevoie de un cuget curat şi liniştit. însă. E drept că aş avea mare nevoie de un sac cu porumb. realizările noastre. Cei trei prieteni Se povesteşte că un om a fost acuzat. s-a oprit. arătându-I lui Dumnezeu adevărul despre sufletul nostru. Dar. fie ele cât de mari. Cei trei prieteni pe care îi avem în viaţă şi care ar putea vorbi despre noi. spunându-şi: . Dacă 1-aş fi luat nu m-ar fi văzut nici un om. Privind cerul. A doua zi. a intrat. La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. de o faptă pe care n-o făcuse. a depus mărturie pentru el şi 1-a salvat. amintindu-şi că. cel de-al treilea prieten. Raiul şi iadul Se spune că. sunt averea noastră. De aceea. Pentru a scăpa de pedeapsă. să meargă împreună cu el la judecător şi să-1 scape astfel de pedeapsă. fără să ne ajute cu ceva. Rudele ne urmează până la groapă. "Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putinţa de a face bine. Cel de-al treilea prieten." (Sfântul Grigorie de Nazianz ) 20. când murim. dar rămân şi ele tot aici. odată. îşi continuă liniştit drumul spre casă.

. . iar pe cel tulburat. atunci doar dragoste vei găsi. aşa este şi în viaţă: dacă eşti om rău. vă rog. dragostea. o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Să nu uiţi asta! "Când un străin bate. la tot pasul.a strigat copilul şi. îl întâmpină bucuria. pe cel deznădăjduit. Puterea Sfintei Cruci Un tânăr dornic de aleasă învăţătură s-a dus odată la o mănăstire. războinicul a pus sabia în teacă şi s-a înclinat respectuos. Pe cel flămând. supărat pe fratele său. imediat." . odată intrat. cineva strigă la el că-1 urăşte.Dar tu. îl hrăneşte bunătatea. numai răutate vei întâlni. Ecoul vieţii Aflându-se în excursie pe munte. un glas puternic i-a răspuns: "Te urăsc. să-i ceară sfat unui bătrân călugăr: . de îndată. Au mers împreună la locul cu pricina.Te iubesc! . te iubesc! .. la fel de calm.Vezi.Vezi. dar. daţi-mi. chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni. Speriat. odată primit. îl găzduieşte omenia. va ajunge acolo. 1-a întrebat călugărul. când nu văd în faţa mea decât un caraghios? Soldatul mâniat a scos imediat sabia. unde tatăl i-a spus fiului său: . caritatea îi deschide uşa ospitalităţii. în schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Şi. aşa se deschid porţile iadului! Înţelegând lecţia dată. văile i-au răspuns: 'Te iubesc. s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: "Te urăsc!" Dar. bătrânul călugăr ia spus: .. " (Sfântul Ioan Gură de Aur) 30 21." (Sfântul Ambrozie ) 31 22. te urăsc . copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui toată păţania. îl călăuzeşte credinţa. dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cu ceilalţi.Da! . Băiatul cel mic..Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte? .. i-a mai zis tatăl. cum te poţi numi războinic.!".Părinte. afară. o carte din care să pot învăţa cel mai bine cum . aşa se deschid porţile raiului! "Cel ce uită de iad. spunându-i că.Ia spune-i că-1 iubeşti! .Ţine minte. i-a mai spus călugărul.

în schimb. ţăranul i-a spus: . într-o după-amiază. o carte care să-mi explice toate aceste lucruri! Călugărul i-a spus că are o asemenea carte în chilia sa şi s-a dus să o aducă. veselia sufletului meu. . poartă cu el. se duse la tatăl său şi îi spuse: . Doreai o carte pe care să o citeşti cu ochii şi a cărei învăţătură să îţi lumineze mintea. dar. strigând: .. cum trebuie să gândească. vântură tu grâul şi pe urmă vino aici şi-ţi dau bani să-ţi cumperi ghetele. izvor de tămăduire. arma păcii. mai ales. Cel ce ştie să-şi poarte crucea. crucea nu este o povară. pe atât de leneş era fiul său. Numai că.Fiule. e o grămadă de grâu ce trebuie vânturat. harul şi iubirea Domnului. ci cu bucurie şi entuziasm. De aceea." (Acatistul Sfintei Cruci) 32 23. crucea .Măi băiete. Dar. după câteva clipe. Tare şi-ar fi dorit asemenea ghete. Pentru noi. în pod. însă. Crucea înseamnă tocmai calea pe care omul ajunge la iubire. răbdare. dragoste. am văzut pe uliţă nişte băieţi încălţaţi cu ghete noi.Uite. în grădină. era un om vestit pentru hărnicia sa. N-a mai putut băiatul de bucurie. uşa Tainelor. când te dăruieşti celui drag. după care a alergat în curte. Toată ziua ar fi stat degeaba şi tot nu s-ar fi plictisit. S-a urcat repede în podul casei. Dar.Tată. că altfel se umezeşte şi se strică. dar nu prea îl trăgea inima la muncă. zi şi tu. adică la Dumnezeu. dacă ai munci şi tu cât de puţin. crucea este cea mai de seamă învăţătură pe care Dumnezeu i-a dato omului. a tras un pui de somn. iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Când a venit şi a treia zi să-i ceară bani. deci. e drept? N-a mai spus nimic copilul. Pune mâna pe lopată. nu o faci cu tristeţe şi cu reţinere. curaj. dar aşa. "Crucea. în acelaşi timp.o carte pe care o vei citi cu sufletul şi a cărei învăţătură îţi va lumina întreaga viaţă. fiindcă a făcut acest lucru din dragoste pentru oameni. Aş vrea şi eu aşa ghete. ci o bucurie. Iată. Văzându-1 mirat. ţi-aş da banii. pe cât de luncilor era omul. Răsplata Într-un sat de munte. aşa că.Crucea înseamnă.trebuie să fie un creştin. pe degeaba. i-a răspuns omul. măi băiete -văd că nu mai scap de tine! Eu am treabă aici. Aşa că s-a culcat pe un braţ de fân. ce trebuie să facă. s-a întors ţinând în mână o cruce pe care i-a întins-o tânărului. a doua zi. Dar şi de data aceasta părintele 1-a refuzat. foarte frumoase. dar a plecat supărat. arătându-ne astfel ce înseamnă să iubeşti. i-a spus: . Mântuitorul S-a jertfit pe cruce.

nu să pierzi vremea. după ce s-a urcat iarăşi în podul casei. îl devorase.Tată. Ai înţeles? Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate. Haide să îl iei şi veţi avea hrană pentru o vreme! Bucuros. dar nu putea înţelege de unde ştia tata că el nu vânturase grâul. a găsit. în acelaşi timp. Acum simţea. mai eşti şi un mare mincinos. am vânturat tot grâul. se duse iarăşi în grădină. într-adevăr. să vadă de sănătatea unui copil pe care boala îl ţintuise la pat. după care s-a dus şi în grădină să îşi ajute tatăl. ucis de propria lui lăcomie. Neştiind să se oprească la timp. Suflet întunecat Într-o iarnă grea. călugărul îi spuse ţăranului: . s-a bucurat. .a răspuns omul categoric. după ce că eşti leneş. Fără să-1 mai pună nimeni. care. tătucă. „Creşteţi-vă copiii în învăţătura şi înţelepciunea Domnului! " ( Sfânta Scriptură ) 34 24. Lângă cerbul mort însă. simţea cât de bine este să fii alături de părinţi şi să îi ajuţi. La marginea pădurii. Treci în pod şi fă ce ţi-am spus! A plecat iar băiatul. şi. omul i-a mulţumit călugărului şi 1-a urmat la locul cu pricina. lupul mâncase mult mai mult decât i-ar fi trebuit şi decât ar fi avut nevoie. mai mult decât atât. n-a rămas bob de grâu neîntors. a vânturat tot grâul.Nu! . un cerb pe care frigul şi foamea 1-au răpus. nu mai vezi nici o gheată.. Acum îmi dai banii? . dar şi-a continuat drumul. căzut în zăpadă.. am terminat toată treaba.. un călugăr a plecat din mănăstire spre satul de la poalele muntelui. găsind între timp animalul. cum a băgat lopata în grămadă.Am găsit. Acum zăcea mort. Aşa că. Ţi-am spus să vânturi grâul. care muncea de zor în curte. dar. mânat doar de o lăcomie exagerată. cu ochii aţintiţi spre tatăl său.Măi băiete. îi crăpa obrazul de ruşine pentru minciunile sale de mai'nainte. socotind el că-i de ajuns. a găsit ascunsă în grâu o pereche de ghete noi nouţe. exact aşa cum îşi dorea el. 1-a chemat pe tatăl acestuia şi i-a spus: . dacă nici de data asta nu te duci în pod şi nu faci treaba cum se cuvine. s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu.Gata. Văzând toate acestea. A stat el preţ de jumătate de ceas. că merită ghetele. De bucurat. Probabil că 1-a surprins dormind şi nu 1-a trezit. Acum îmi dai banii? . că altfel im se poate. dar. Nu ţi-e ruşine? Să ştii că. zăcea acum un lup. s-a urcat în pod. Dar. cum era şi de aşteptat. un cerb mort de foame şi frig. Ajuns în casa băiatului. nu departe de aici. a pus mâna pe lopată şi a început să vânture grâul.

" (părintele Theoklitos) 36 26. când doar credinţa le-ar mai putea încălzi sufletul. de lipsuri şi greutăţi. priveşte pădurea înverzită din faţa noastră. cu toate acestea. Iubirea explică lucrul mâinilor Sale. vădind răbdarea lor. căci păcatul lor este cu atât mai mare! Să fii copleşit de greutăţi este o neputinţă. însă să fii doborât de plăceri este o ruşine! La Judecata ce va veni curând.E. priveşte pământul moale. furaţi de viaţa grea pe care o trăiesc. şi pentru ce să le fi făcut El aşa cum sunt dacă nu tot pentru iubire? Mai încape îndoială? "Unicul adevăr este iubirea. întunecat de lăcomie. semnătura Creatorului. "Ispitele sunt de două feluri: sau strâmtorile vieţii încearcă inimile. celălalt ţăran 1-a întrebat la rândul său: . Unul dintre ei. s-au întâlnit doi ţărani. când ar putea să dea şi altora. Sufletul lor se întunecă şi "îngheaţă" în atâtea necazuri. 1-a întrebat pe celălalt: . E la fel de greu. atât să-ţi păstrezi sufletul neînjosit de greutăţi. sunt şi ei morţi sufleteşte.. Au ce le trebuie. cu siguranţă. care inspiră şi călăuzeşte.Da. însă alţii . răpuşi de griji şi nevoi. cât şi să nu ţi-l jigneşti în situaţii înalte. este plin de urmele lor! . Dar de unde ştii tu că există Dumnezeu? Ca şi când nu 1-ar fi auzit.Am auzit că mergi des la Biserică şi că te rogi mult. crezi că vitele noastre au fost astăzi la păşune? . Sufletul lor este "îngheţat" de egoism. " (Sfântul Vasile cel Mare ) 35 25. Iubirea este sigiliul pus creaţiei. dar va fi vai şi amar de sufletul îngenunchiat de plăceri. unii sunt asemenea cerbului.sunt asemenea lupului. sau belşugul vieţii devine iarăşi chip de ispită. mai răutăcios. nu trebuie decât să le caute. Aceştia uită de Dumnezeu şi de cele sfinte. acum priveşte şi tu soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri. Numai dragostea şi mila lui Dumnezeu îi pot întări. Cum să fi fost făcute toate acestea.vai de aceia! .Spune-mi. dacă nu din iubirea lui Dumnezeu. Trăiesc doar pentru ei. Iubirea este aceea care dă viaţă şi căldură.Vezi tu. au chiar mai mult decât le-ar trebui şi. Facerea lumii Pe un drum de munte. va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăţi. A doua şansă . priveşte-te pe tine şi pe oamenii din jurul tău! Toate acestea sunt urmele mâinilor lui Dumnezeu Atotputernicul şi Atotţiitorul. Vai de ei.

Bucură-te omule! Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi vrea să-ţi dea o şansă să vii în rai. Nu mai sunt egoist deloc. .Iartă-mă. Fiind la fel de păcătos şi rău.sigur că m-am schimbat! . dar nu este adevărat.i-a răspuns îngerul. Doamne.Of.zise omul cu nerăbdare . Chinuindu-se zi şi noapte în flăcările iadului.Sigur că da . acela strânge în inimă comori cereşti. Nespus de bucuros. dar acum m-am lecuit. ajută-mă Doamne că m-am schimbat şi nu mai am pic de răutate în mine! în timp ce se ruga el. dar m sufletul său cu ce se va alege? Dar cel ce îi ajută mereu şi cu dragoste pe ceilalţi. să nu-şi creadă ochilor! Mulţi păcătoşi se atârnaseră de firul său. firul s-a rupt şi au căzut cu toţii. încercând cu disperare să scape din flăcările iadului. a băgat de seamă că firul se subţia din ce în ce mai tare. nepăsându-i de cei din jur. Firul acela era firul credinţei şi ar fi putut ţine şi tot iadul dacă ai fi avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu şi dacă nu te-ai fi gândit doar la tine.Ba nu. Copilul bine crescut Într-un sat din câmpie.Bine! . "Nu fi iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu! Nu căuta plăcerea în tine şi o vei găsi în ceilalţi!" (Sfanţul Maxim Mărturisitorul) 37 27. uite ce mi-au făcut ceilalţi! Spune-i lui Dumnezeu să-mi trimită alt fir. firul s-a rupt din cauza ta şi a invidiei tale. îngerule.strigă omul speriat.Ce faceţi?! . a apărut deodată un înger. firul nu te-a ţinut. cel zgârcit şi interesat doar de propria persoană. s-au întâlnit la fântână trei femei. Două dintre ele nu . un om a ajuns în iad. Cât de mult s-a căit atunci pentru tot ce făcuse! Dar era prea târziu. ca să scap odată de aici! . o să se rupă firul şi o să cad iarăşi. devenind om cu adevărat. omul a început să se caţăre pe firul ce atârna deasupra iadului. . de aceea s-a rupt.Cum aşa? Doar n-am nici o vină. în care nu s-a gândit decât la el. care i-a spus: . numai că.Nu se poate! . pe măsură ce se urca. în viaţă nu va reuşi cel tău. căci om este doar cel ce trăieşte pentru oameni.După ce a trăit o viaţă plină de egoism. Poate că va strânge averi.a mai spus îngerul. n-auziţi?! . Daţi-vă jos. se ruga încontinuu: . Ai spus că te-ai lecuit de egoism şi că acum îţi pasă de aproapele tău. firul s-a rupt din cauza lor! . vei ajunge în rai şi vei scăpa de chinurile de aici. Când s-a uitat dedesubt. Daţi-vă imediat jos.ţipă omul cu disperare şi începu să-i lovească cu picioarele. am greşit. dar oare te-ai schimbat cu adevărat? . . Vezi firul care coboară acum spre tine? Dacă te vei urca pe el. în clipa aceea.

Du-te şi mai cheamă pe cineva.Părinte.Dar e destul de mare.Vezi acest vlăstar.Dar al meu. .Acum. dar. aproape cât un om. Am încercat să mă schimb.încetau să-şi laude băieţii. care se jucau într-o livadă. dar nu pot.Ia uite-1 pe-al meu. să fii totdeauna simplu şi fără răutate! " (Sfântul Efrem Sirul) 38 28. a zis prima femeie. Mergând mai departe.Nu . dar acela este un copac mare şi bătrân. nu spunea nimic. călugărul i-a mai spus: . Ceilalţi doi băieţi au început să râdă şi au rămas să se joace mai departe.. în locul ei. dar cu puţin efort a reuşit până la urmă să-1 scoată. unde începea pădurea. Timpul schimbării La un bătrân călugăr. voi putea să mă schimb. au tras ce-au tras de pom şi. . Cea de-a treia însă. şi i-a spus: . cea de-a treia femeie nu a spus nimic. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă şi au plecat împreună înapoi. un puiet de brad. . fiule.. cea de-a treia femeie nu se lăudase cu feciorul său. Din modestie. . -Smulge-1! Tânărul a scos brăduţul imediat. zise şi a doua. Totuşi. Acum se vedea adevărul. s-a grăbit să vină şi să ia el găleata. în sfârşit. Pe drum. au reuşit. văzându-şi mama. Din vorbă în vorbă.Da. Nici de această dată.Acum scoateţi bradul falnic de acolo. Nu am putea niciodată să1 smulgem din rădăcini. . vorbeau faptele. Atunci când mă enervez. Vino cu mine! L-a dus pe tânăr în spatele chiliei. părinte.Părinte. să-1 scoată. Aş vrea să mă schimb. . Arătându-i un brad ceva mai mare. "Învaţă-te. eu sper că după ce voi mai creşte. însă copilul ei. vorbesc urât şi multe altele. . ştii ce este? .Smulge-1 acum pe acela. s-au întâlnit cu cei trei copii. sunt destul de rău. îmi pierd uşor răbdarea. spre casă. . scoate-1 pe acesta. nu pot singur. nu-i aşa? . dar nu am putut. chiar de-ani fi şi o sută de oameni. E aşa de puternic. cu toate că avea şi ea un băiat de care nu s-ar fi putut plânge. a venit într-o zi un tânăr pentru a se spovedi şi a-i cere sfat. S-a muncit băiatul cu pomişorul acela. Întorcându-se tânărul cu încă doi flăcăi. călugărul s-a oprit lângă un brăduţ ceva mai înalt. e priceput la toate. cu multă greutate. tânărul îi spuse: .i-a răspuns bătrânul.

dacă în noi rămân rădăcinile care vor creşte din nou. fiule? Ai înţeles că şi relele apucături din suflet sunt la fel? Orice viciu sau orice neputinţă pare. a jertfei. creşte şi pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. fie el rege sau ţăran de rând: Calea Crucii. Mai târziu vei avea nevoie de ajutor. Tu ai sabia prin care poţi cuceri şi păstra coroana. dar fereşte-te să laşi răul să ţi se cuibărească adânc în suflet. i-a cerut să se gândească bine şi să aleagă ce îi este mai de folos în viaţă. " (Sfântul Isaac Sirul) 41 30. a dăruirii de sine. un mare împărat a vrut să încerce înţelepciunea copilului său. pot câştiga şi păstra coroana. Sabia şi coroana Demult. lipsit de credinţă . cu ispitele. ea prinde rădăcini. de unde ştii dacă este zahăr în . inofensivă şi fără mare importanţă.Acum vezi. însă ţine minte: la fel este şi calea pe care trebuie să o urmeze fiecare om.. cu timpul. însă Crucea o avem cu toţii şi numai prin ea putem primi şi păstra Cerul în sufletele noastre. dar. căci mai târziu. nu vezi nimic din toate acestea? .om rău. şi a aşezat pe o masă coroana şi sabia lui. fiul meu! "Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Liniştea sufletească La un dineu. va fi cu mult mai greu. o poţi scoate şi singur. Să nu uiţi asta. Cât este încă mică. de fapt. Chemându-şi fiul. îl întrebă la rândul său creştinul.Aşa este. cu neputinţa şi cu tine însuţi. . căci atunci nimeni nu va mai putea să ţi-1 scoată." (Sfântul Grigorie Dialogul ) 39 29.care 1-a întrebat la un moment dat pe creştinul de alături: . ai făcut b alegere bună.De unde ştii tu că Dumnezeu te-a iertat pentru păcatele tale sau că îţi ascultă rugăciunile. printre musafiri. moştenitorul tronului.Dar tu. "Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noastră. fiul meu. Băiatul a ales sabia. Nu amâna niciodată să-ţi faci curăţenie în suflet şi în viaţă. şi un ateu . la început. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. Crucea este singura armă pe care o poţi folosi în viaţă. Credinţa înseamnă luptă. se găsea. . în războiul de toată vremea. războiul cu diavolul.De ce tocmai sabia. 1-a întrebat regele? -Pentru că prin sabie. când. .

Dacă vom şti să-1 privim pe om. "Când am ajuns la iubire. "Fii totdeauna cu Dumnezeu.Deci ştii că este zahăr în ceaiul tău. chiar dacă nu-1 vezi.Cum de unde? Simt gustul zahărului.ceaiul pe care îl bei acum? . mai bogaţi şi mai buni. o sticlă şi. în adâncul lui. Copilul şi preotul Mergând prin parohia sa.Dacă cineva ar vorbi în limba engleză. am ajuns la Dumnezeu. a venit la uri călugăr. Nu este greu. E.Este pe jumătate goală! . trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Sfânta Spovedanie.Nu crezi că este la fel şi cu cel care vorbeşte "limba" lui Dumnezeu? Un .Dar dacă cineva ar vorbi în limba spaniolă? . i-a mai spus călugărul . Sufletul meu îngreunat de păcate se simte izbăvit prin puterea Sfanţului Duh.Că este un englez. . devenim noi înşine mai frumoşi. rugăciunile îmi înalţă sufletul ce nu-şi găseşte liniştea decât la Dumnezeu. Privind astfel viaţa şi oamenii. atunci. mai ales că în toate există ceva frumos.Ar fi un spaniol. Sfânta Liturghie. desigur. vom vedea frumuseţe şi bogăţie.Vezi. dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine!" (Sfântul Ioan Gură de Aur ) 42 32. . ce ai crede despre el? . Viaţa De mult. un om tare necăjit şi 1-a întrebat: . un preot l-a auzit pe un copil vorbind urât cu prietenii săi de joacă şi înjurând. Dacă vom şti să privim natura." (Sfântul Isaac Sirul) 31.eu o văd pe jumătate plină. Oprindu-se. Dragostea nu o vezi cu ochii trupului. după ce a umplut-o pe jumătate cu apă. 1-a întrebat: .Cum e această sticlă? . a răspuns băieţelul. tot aşa simt şi eu dragostea lui Dumnezeu în inima mea.Ce este rău cu mine? De ce nu îmi găsesc liniştea? De ce nu sunt mulţumit de viaţa mea? Bătrânul călugăr a luat. În viaţă. . vom vedea bunătate şi dragoste. ci cu ochii sufletului. a pus-o în faţa omului şi 1-a întrebat: .

creştin spune doar lucruri frumoase şi folositoare. Cu disperare. că nu mai are nici un ban şi că. fiindcă.i-a răspuns omul şi a luat-o pe femeie cu el. totuşi.Ce faci? . Cum este sufletul omului. în general. Toată noaptea gardienii 1-au hăituit cu câini. îi spuse puşcăriaşul. însă. ţi-am spus că n-o să sufere nimeni. . evadatul o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie. care. cei trimişi aici erau fie condamnaţi la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave. " (Sfântul Macarie) 43 33. nu va suferi nimeni! . viaţa şi împărăţia Domnului. Desigur că acolo putea găsi ceva de mâncare şi haine. într-o seară un criminal a scăpat. scâncea. când încercam să fur câte ceva şi m-a adus aici. sunt toate. Fugarul. nu auzi decât vorbe urâte. Fii atent ce spui. Dă-i recompensa pusă pe capul meu. mai devreme sau mai târziu. copilaşul s-a îmbolnăvit. chipul palid şi slăbit al femeii. cetăţile cereşti şi comorile de har: acolo.Nu vreau să furi pentru mine şi nici să sufere cineva nu doresc. dimpotrivă. . obosit după atâta goană. prins. printre lacrimi. Deşi era atât de bine păzită. vei ajunge între cei a căror limbă o vorbeşti! Poţi ajunge între păcătoşi şi diavoli sau între îngeri şi sfinţi. pe vârful unui munte. în sfârşit. în care se află lei şi balauri. otravă şi răutate. Nimeni nu reuşise să evadeze vreodată de acolo. Parcă trezit dintr-un coşmar. o luminiţă la fereastra unei case. un rest de lumânare lăsa în mica încăpere o lumină slabă. Pe masa goală. Criminalul La începutul primului război mondial. Aceasta. în sufletul omului. de asemenea. Dar tot acolo este şi Dumnezeu. se aşeză alături şi o întrebă ce probleme o fac atât de nefericită. . în care se vedea. se afla cea mai temută închisoare. Vino! Intrând cu ea în clădirea poliţiei. cărări bolnave şi prăpăstii fără sfârşit.Femeia aceasta m-a găsit în casa ei. omul s-a predat. lumina şi Apostolii. fie ispăşeau o pedeapsă foarte mare.Lasă. Când au ajuns împreună în faţa poliţiei. de foame şi frig. "Omul este o corabie mică. unde o imagine cu totul neaşteptată îl ţintui în loc: o tânără femeie plângea lângă un copilaş micuţ. a văzut într-o poiană. iar când şeful poliţiei a venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul puşcăriaş este. i-au pierdut urma într-o pădure. De la omul rău. i-a răspuns că soţul ei a murit pe front. acesta îi spuse: .Lasă femeie. aşa sunt şi vorbele sale. sunt şi îngerii. spre dimineaţă. o să te ajut eu. o merită! . înjurături şi minciuni.Nu-ţi face griji. aceasta 1-a întrebat mirată: . a năvălit în odaia mică.

Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi.îl mai întrebă preotul pe om. i-ai dus la doctor să îi vaccineze? . tot aşa şi noi ştim că Sfanţul Botez este bun pentru copii şi nu avem de ce aştepta.Cu lacrimi de recunoştinţă în ochi. după ce îl ascultă cu răbdare. tot aşa îl şi botezi. ce nu ducea cu sine decât o groază de păcate . ortodocşii. Dumnezeu vede cu ce preţ cauţi binele altora şi nu pe al tău. prin harul Său. fiindcă binele îl putem face cu siguranţă. a vrut să-1 contrazică pe un preot. fără să nu se ivească un asemenea prilej.Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm." (Sfântul Ioan de Kronstadt) 44 34. un sectant. îi răspunse omul. o dată pe an. Aşa cum vaccinezi un copil micuţ. femeia n-a mai spus nimic. şeful poliţiei a plătit imediat femeii suma enormă. căci era obiceiul ca. eu nu cred j că e bine să-i botezăm pe copii.Fiindcă nu vroiam să se îmbolnăvească şi ştiam că e bine pentru ei. cerând o audienţă la directorul puşcăriei. ca oameni în toată firea. pentru a nu se "îmbolnăvi" sufletul lui tânăr. Şi nu e zi. obosit şi dornic de libertate. directorul 1-a graţiat. Doar aşa. coborât astfel peste . femeia. "Nu dărui celorlalţi după cum merită. deoarece puţini credeau că cineva 1-ar putea prinde şi preda pe criminal. aşa cum se întâmplase cu adevărat. . Era o recompensă foarte mare. cu atât mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru. Nu te ajuţi pe tine decât ajutându-i pe ceilalţi. . Oamenii trebuie să se ajute unii pe alţii. când erau mici.Spune-mi. Timpul a dovedit că omul acela se schimbase cu adevărat. îi zise preotul. însă. După câteva zile. să fie eliberat puşcăriaşul care s-a purtat cel mai bine. după care 1-a trimis pe fugar înapoi la închisoare. Nu trebuie decât să-1 vedem. căci niciodată nu a mai făcut ceva rău.E. om rătăcit de la dreapta credinţă. ci doar pe oamenii mari. i-a povestit acestuia totul. sub pază strictă. spunându-i: . Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ocazii de a face bine. Dacă un asemenea om . Uimit de bunătatea deţinutului său.Da. să-i botezaţi pe copii? . Taina Sfântului Botez Într-o zi. cu ocazia Sfântului Crăciun ce se apropia. Cum puteţi voi. ca să nu se îmbolnăvească trupul lui fragil. . ci după cum au nevoie. Prin puterea Duhului Sfânt. vezi. pot hotărî cu adevărat.De ce nu ai aşteptat să crească şi să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie j vaccinaţi? . Bucuros că îl avea acum prizonier.cu lanţuri la mâini şi la picioare. ştiu că dumneata ai copii.a putut să o ajute pe femeia aceea.

Cel cu adevărat credincios îl iubeşte pe Dumnezeu. scoţându-i la limanul mântuirii. Credinţa fără bunătate nu este decât ipocrizie. spuneţi că Dumnezeu este oriunde.Fiindcă acestea două mă conduc în viaţă. Sectantul plecă ochii ruşinat şi se îndepărtă. Faptele bune şi credinţa sunt cele două aripi cu ajutorul cărora sufletul nostru se înalţă spre Dumnezeu. îţi eşti ţie însuţi de folos. acesta observă că pe fiecare vâslă este ceva scris şi întrebă: . Barca nu a mai avansat nici un pic. " (Sfântul Simeon Noul Teolog ) 46 36. Sfânta Biserică Dorind să-1 contrazică. nu cu asprime. de ce te . duhovnicul şi să se gândească la cele spuse de acesta.De ce ai scris pe o vâslă "credinţă" şi pe cealaltă "fapte bune"? . îi poate călăuzi prin desişul acestei vieţi încărcate de greutăţi şi păcate. gândindu-se la cele spuse de preot Deşi sunt unii care nu cunosc dreapta credinţă. răspunse bătrânul. cu barca sa. adică încărcată de roadele bunătăţii şi milei creştineşti. Cu o singură aripă nu poţi zbura! "În fapte se arată credinţa. adică cu blândeţe. preotul îi poate învăţa. ce-şi câştiga traiul trecând călătorii. dacă ai credinţă. va avea şi o viaţă curată." (părintele Paisie Olaru) 45 35. spuse cu îndrăzneală tânărul.Într-o zi. eşti de folos celorlalţi. om cu fiica lui Dumnezeu. creştinii. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului. acesta e un om nou. Credinţa fără fapte nu există. Omul trebuie să îşi asculte preotul. . nu numai cu predica de la amvon.Voi. învârtindu-se în loc. de pe un mal pe celălalt al unui râu. Dacă este aşa. dar a început să vâslească cu o singură vâslă. nu cu băţul. în timp ce moşul îl trecea cu barca pe un tânăr. "Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluier asul. tot aşa îi este şi viaţa.Nu cred că omul are nevoie de amândouă. Cele două vâsle Demult. Bătrânul nu a spus nimic. iubindu-i pe oameni.prunc. Este de ajuns doar una după care să îţi călăuzeşti viaţa: dacă faci fapte bune. adică luminat de credinţă. un necredincios îi spuse unui creştin: . sau ştiu prea puţine. trăia un bătrân. . pregătit pentru o viaţă nouă şi luminoasă: viaţa creştinească. în felul acesta a înţeles tânărul ce-a vrut să spună omul: că acela cu suflet curat. Cum este sufletul omului.

"Înţelepciunea este izvor de viaţă. noi ne astâmpărăm setea sufletului cu apa dătătoare de viaţă veşnică: Cuvântul lui Dumnezeu. După aceea. . Unul dintre ei era bogat. aceştia nuţi astâmpără setea şi. prietenul său 1-a întrebat: . pot să te întreb ceva? . care. şi.Dar tu ce m-ai întrebat? Văzând înţelepciunea acestuia. Tu îţi astâmperi setea trupului cu apa proaspătă şi rece a fântânii. ce veneau de departe pentru sfaturile sale folositoare.Bineînţeles că nu. mergem la Biserică aşa cum tu mergi la fântână. iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor. "Biserica este o corabie. se duse neîntârziat în acel sfânt lăcaş şi ceru să-1 vadă pe călugăr.bogătaşul. a aflat că. . cei cu credinţă îl văd peste tot şi prin toate. cât şi de cei simpli şi umili. izvorâte din credinţa şi înţelepciunea sa. La fel şi noi. mult timp împreună cu bătrânul călugăr. pe Dumnezeu. Înţelepciunea călugărului Odată.Desigur. Măria-ta. în timp ce al doilea ar tremura de frig.Spune-mi. când oricum îl vedem peste tot. mergi la fântână.Părinte. însă priveşte! Chiar dacă aerul este încărcat pretutindeni cu vapori de apă.Vezi. deja te-am întrebat. . Când acesta veni supus şi smerit. îi spuse: . pe celălalt chinuindu-1 foamea. un domnitor renumit pentru mintea sa luminată. ar fi drept? . într-o mănăstire retrasă. Era mereu preocupat să nu-i lipsească nimic lui şi familiei sale. dacă ai avea doi copii.Iar eu deja ţi-am răspuns. om de o rară înţelepciune. era mereu preţuit şi căutat atât de boieri. creştinii. (Sfânta Scriptură) 38. de aceea. pentru poveţele sale. domnitorul. departe. dar nu avea credinţă.mai duci la Biserică. vrând să-1 încerce într-o situaţie mai puţin obişnuită. să asculţi predica. domnitorul a petrecut. de atunci. . a răspuns .Aşa este. întreabă-mă! . dorind să vadă el însuşi cât de adevărată este această veste.Dar dacă 1-ai îmbrăca tot pe acela. trăieşte un călugăr bătrân. . Trupul şi sufletul Doi oameni stăteau de vorbă. dar 1-ai hrăni doar pe unul. " (Sfântul Nicodim ) 47 <titlu37.Ce mi-ai răspuns? .

atunci ne-ar fi dat aripi.se indignă omul. fiule. cu adevărat. cu dragoste şi milă. imitându-i. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să zburăm. asemenea sfinţilor? .Nu. le arăt aceeaşi dragoste. nu uita de celălalt frate. Iar tu nu eşti drept cu aceşti fraţi. cine-i drept înaintea lui Dumnezeu? Am auzit povestindu-se despre o mare minune: un om care putea să zboare. de care tu ar fi trebuit să ai grijă de-a lungul întregii vieţi: sufletul şi trupul tău. neglijându-1 cu totul pe celălalt. " (Sfântul Tihon ) 48 39. Te ocupi doar de unul. .Cum? . te poţi chema bun creştin şi poţi spera în mântuire. Doar aşa. Deci.Este cel ce-şi duce viaţa liniştit. Cel drept se va cunoaşte. Este acesta semn că-i drept înaintea lui Dumnezeu. "Nimic nu este mai mare ca omul cu Dumnezeu şi nimic mai mic ca omul fără Dumnezeu. "Îi cinstim pe sfinţi. Doar aşa. un om 1-a întrebat pe un bătrân călugăr: . dacă tu singur spui că aşa ceva este o nedreptate. astfel. dar sufletul de ce are nevoie.Nici acesta? . doar sufletul să ţi se înalţe spre cer prin rugăciuni şi fapte bune. drept şi fericit.Dar atunci. Pe copiii mei îi tratez la fel. îngrijeşte-i pe amândoi şi atunci vei fi. tu şi ai tăi. Este acesta drept înaintea lui Dumnezeu? . Nici nu trebuie să mergi pe ape.Părinte. nici vorbă! . Cine-i drept înaintea Domnului? Demult. cu un suflet curat poţi avea o viaţă curată. Pentru a fi sfânt nu trebuie să te înalţi văzduh cu trupul. să se înalţe singur în văzduh. de care tu nu te-ai îngrijit şi nu se poate hrăni decât cu dumnezeiasca învăţătură. De ce spui aşa ceva? . ci la alţi doi fraţi buni. Rostul nostru este de a fi buni creştini.Ar fi. după viaţa sa liniştită şi după traiul cumpătat.Şi atunci. desigur. fiindcă trupul şi sufletul sunt ca doi fraţi buni. cine este drept? .Nu m-am referit la copiii tăi. dar sufletul tău să rămână mereu deasupra păcatelor şi si? nu se afunde în ele. Fereşte-te să fii asemenea păcătosului care trăieşte doar cu trupul în timp ce sufletul îi este mort.Dar am auzit povestindu-se şi despre un om ce putea să meargă pe apă. de ce procedezi m felul acesta? . de nedespărţit. Aveţi haine frumoase şi sunteţi bine hrăniţi. Unul nu poate trăi fără celălalt. în credinţă şi în frică de Dumnezeu.cum ar fi? . " ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) . o nedreptate. nu vă întrebaţi? El nu poate purta decât haina credinţei. Iar acel om va fi drept şi înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu.

Firească este pacea. . " (Sfântul Atanasie cel Mare ) 51 41. chiar dacă ascuţimea minţii noastre nu este nici ea infinită. În sinea sa. Însă bietul câine a înotat cu greu până la mal. Când să se ducă cu totul la fund. Iar noi. crezând că animalul se va îneca şi astfel va scăpa de el. în mod miraculos. 1-a împins înapoi în apă. după care şi-a mângâiat cu recunoştinţă câinele atât de credincios şi au plecat împreună spre sat. omul ajurat să nu mai dorească niciodată răul vreunui suflet.Băiete . Poate. I-a mulţumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viaţă. dar vrând să-1 arunce cât mai departe. care ajunge la noi prin fereastra închisă. Luându-l în braţe. Naşterea Mântuitorului este ceva miraculos. sunt iertarea şi binele dezinteresat. dar câinele a ieşit iar. împotriva firii este duşmănia şi mai presus de fire. supărat că nu reuşise. cât şi în timpul Naşterii şi după aceea. fără durere? Duminică. ud tot şi speriat. părintele a spus că trupul Maicii Domnului â rămas neatins de păcat. Lumina Vieţii. în schimb dragostea din sufletele noastre poate cuprinde totul. Căinţa păcătosului La marginea unui râu. mai prejos de fire şi mai presus de fire. fără stricăciune. a simţit cum cineva îl apucă de gulerul hainei şi îl trage încet spre mal. a alunecat pe malul noroios şi s-a prăvălit cu tot cu câine în apă. un tânăr 1-a întrebat pe tatăl său: . Mintea omului nu poate cuprinde totul. îl putem primi pe Iisus. la rândul nostru. a început să ţipe şi să se zbată. De-a dreptul furios. Domnul Iisus. Neştiind să înoate. nu înţeleg cum de L-a născut Maica Domnului pe Mântuitor fără stricăciune. Ruşinea i-a cuprins sufletul. S-a întrupat pentru noi. un ţăran rău vroia cu orice chip să scape de câinele] au. în sufletele noastre. după care s-a aşezat cuminte la picioarele stăpânului său.50 40. Scos din apă mai mult mort decât viu. trecând prin trupul sfânt al Născătoarei de Dumnezeu.i-a răspuns tatăl . Acesta. ţăranul a ridicat din nou animalul în braţe. dar ceea ce spui nu-i greu de crezut Uită-te la lumina soarelui.Tală. Chiar dacă puterile trupului omenesc nu sunt prea mari. atât înainte de Naştere. .pentru Dumnezeu totul este cu putinţă. Lumina trece prin geam. "Faptele săvârşite de oameni sunt de trei feluri: conform firii. chiar. o minune unică. deşi acesta era un animal bun şi recunoscător. omul a înţeles că i-a scăpat viaţa toc-1 mai câinele pe care încercase să îl omoare. 1-a aruncat în apă. Minunea Naşterii Domnului În seara de Crăciun. dar strică ea geamul cu ceva? Tot aşa. la predică. schimba totul.

mi-a dat femeie bună. fără ajutorul celeilalte nu poate face nimic. iar bărbatul şi femeia sunt cele două aripi. au început să discute aprins despre ceea ce citiseră peste zi. care este problema?Încurcat. lumina s-a stins şi au rămas cufundaţi în întuneric. Bărbatul meu cheltuieşte mai mult decât câştigăm. Pătrunşi de frumuseţea cărţilor pe care le citeau.Aşa e. . alteori ne certăm. părinte. îi stăruiau cele spuse de preot." (părintele Kailistos Ware) 52 42. Recunoscător pentru sfat. pasărea nu poate zbura. toate le crede. părinte. omul nu a mai ştiut ce să răspundă.Căsătoria este şi ea. nu? .Atunci.Da.Vezi pasărea ce zboară chiar acum pe deasupra casei tale? . . Mulţumirea ta depinde de mulţumirea familiei tale. toate le nădăjduieşte. Deodată.Vă rog. Uneori bea. fiule? . dar preotul i-a spus: . Dacă nu bat amândouă odată aerul. o să vorbesc eu cu el." â (Sfânta Scriptură) 53 43. nu mă pot plânge. După câteva zile. . slavă Domnului."Maica Domnului nu L-ar fi putut purta pe Cuvântul lui Dumnezeu în trup. căci doar aşa te poţi numi om. Caută să îţi ajuţi nevasta şi copiii. . fiule. din câte ştiu eu.Destul de greu. Puterea rugăciunii Într-o zi. în gând. Oricât sar strădui una.Dar. dacă nu ar fi primit mai întâi Cuvântul lui Dumnezeu în inimă. iar noi şi copiii trăim tot mai rău. femeia ta este harnică. părinte. s-au întâlnit într-o bibliotecă trei creştini. părinte. preotul se întâlneşte pe drum cu bărbatul femeii şi îl întreabă: . N-am înţelegere în casă. ajutaţi-mă cu un sfat.Cum o mai duci. Când doar ei mai rămăseseră în bibliotecă. nici nu au observat când s-a făcut seară.Lasă femeie. tot ca o pasăre. Taina Sfintei Cununii O femeie necăjită a venit la un preot să-i ceară sfat: . bărbatul a plecat mai departe. Datoriile cresc. Unul dintre ei zise: . iar. "Dragostea toate le îndură.

Un grăunte. în care nu mai este loc şi pentru Dumnezeu. Dar.. pentru speranţă şi încredere. le spuse. în timp ce rostea cuvintele cu smerenie. întreaga încăpere fu inundată de lumină. în timp ce tu te chinui. Ceilalţi doi au fost imediat de acord. " 44. eram tocmai la versetul care spune: "Mântuirea şi rugăciunea nu stau în vorbe. în clipa aceea. fratele său de sub brazdă încolţi peste puţin timp şi. Rugăciunea lui nu putea să nu te impresioneze. în schimb. De-abia acum. în sfârşit. spicul deveni copt şi roadă lui multă. tânjind după o rază de soare. liniştit şi cu grijă. Când s-a stins lumina. nedumeriţi. (Sfânta Scriptură) 54 45. frate. în ghearele păsării negre . Cuvintele veneau din suflet. un ţăran ieşi pe ogor. Greutăţile vieţii nu trebuie să ne sperie şi să ne descurajeze. a început să se laude către altul. o duc mult mai bine.Hai să ne rugăm. pe bâjbâite spre intrare.Vezi tu. după lumină şi căldură. Atunci. putem trece peste orice obstacol al vieţii. ieşi din pământ un spic frumos şi trainic. a plecat încet. spunând "Amin!". Cu speranţă şi rugăciune.diavolul. arătându-le Biblia de pe masă: . însă cei a căror inimă este plină de ei înşişi. Doar că. Primul a început să se roage. Cheia potrivită La un călugăr a venit o femeie să-i ceară ajutorul. din micul grăunte. asemenea primului grăunte. s-a rugat şi al doilea. a schimbat siguranţa şi s-a întors. Eu. Cele două grăunţe Într-o zi. o cioară a coborât pe neaşteptate din văzduh şi a înghiţit grăuntele rămas la vedere. frăţioare. lumina şi căldura soarelui îi făceau cu adevărat bine.Mai devreme. a găsit tabloul electric. iar celor smeriţi le dă har. adică pentru iubire. Cu vremea. dar lumina a rămas tot stinsă. citeam din Sfânta Scriptură. în timp ce mândria 1-a costat scump pe primul. dar camera a rămas în continuare în întuneric. zaci acolo luptându-te cu frigul pământului şi cu bezna. a început şi cel de-al treilea să-şi spună rugăciunea. "Dumnezeu stă împotriva celor mândri. aceia sfârşesc. în timp ce el îşi încheia rugăciunea. s-a ridicat de la masa unde se aflau cu toţii. Să spunem fiecare "Tatăl nostru" şi poate Dumnezeu se va îndura de cel care se roagă mai frumos şi lumina se va aprinde. Astfel. speranţa şi smerenia celui de-al doilea i-au adus adevărata viaţă. Ruga sa a fost atât de frumos spusă. aflat adânc sub brazdă: . la semănat. fiindcă nu avea . căci Dumnezeu vede suferinţa şi credinţa noastră şi ne va răsplăti negreşit. Apropiindu-se de prietenii săi. spuse cu multă evlavie. rămas pe vârful unui bulgăre de pământ.

dar acum îmi dau seama că eu am greşit.Acelaşi lucru. spunându-i vecinului său: . Privind-o cu căldură. .Când aţi avut iar probleme. călugărul a scos o grămadă de chei şi dându-i una femeii a rugat-o să deschidă uşa din faţa lor.puteai să faci la fel ca muie.Acum înţelegi ce-am vrut să-ţi dovedesc? Cum nu poţi tu deschide acea uşă cu o cheie nepotrivită. i-a cerut călugărului altă cheie. ţăranul s-a ţinut de cuvânt. într-adevăr. tot aşa nu poţi deschide sufletul bărbatului tău cu aceeaşi vorbă de ceartă cu care încerci mereu. dar. mai încearcă! Dar oricât s-a străduit femeia. după care a luat frumos oile şi le-a dus stăpânului lor. nu trebuie să o faci cu răutate.i-a răspuns ţăranul .1-a rugat aceasta.Părinte. A încercat femeia. ce-ai mai făcut? . Când vrei să-i arăţi cuiva că a greşit. Şi de fiecare dată am făcut la fel. în bătătura sa. spunându-i: . S-a apucat omul şi a reparat gardul. sigur vei putea deschide! "învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete. două oi ale celuilalt. a întrebat-o călugărul? . atunci. să ştii că o bat şi mai rău. Vei vedea că a doua oară nu se va mai întâmpla! Şi. nepotrivindu-se cheia respectivă. . daţi-mi toată grămada de chei şi aflu eu care-i cea potrivită . Dacă am să le mai găsesc şi altă dată în curtea mea. . ce se strecuraseră printr-o spărtură a gardului. oricât ai încerca. ci cu blândeţe şi răbdare şi. cu siguranţă.Dacă mai găsesc o singură dată vaca ta la mine-n grădină. nu a putut deschide. pe când învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi. Caută cheia potrivită şi. dacă o vei găsi. certându-1. Atunci. .Ce-ai făcut în această situaţie. Mânios. să ştii că am să fac la fel: am să le port de grijă şi am să ti le aduc nevătămate. i-a răspuns din nou femeia. omul a luat animalul la bătaie. . ai auzit? A doua zi însă. celui crud. i-a spus călugărul. I-am reproşat şi 1-am certat. " ( Sfântul Vasile cel Mare ) 55 46. vei reuşi. . Le-am adăpat şi ţi leam adus acasă. Cei doi vecini Un ţăran cam rău la suflet a găsit într-o zi pe păşunea sa vaca vecinului.Poate n-ai ştiut cum să deschizi.Am încercat să-mi conving bărbatul. vecinul cel dintâi găsi şi el. duhovnicul i-a răspuns: .îţi mulţumesc . după care 1-a legat şi 1-a dus înapoi.înţelegere în casă.Am găsit la mine-n curte două dintre oile dumitale.

după ceva timp.. Lumea toată este călăuzită de exemplul Mântuitorului Care S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea noastră. cei doi stranii ies în uliţă. Puteai să mori. trăieşte pentru ceilalţi. Atunci. " (Sfântul Dionisie Areopagitul ) 57 48. îndreptate spre lumina dumnezeiască şi vor putea primi şi ele strălucire. Deodată. vezi că toate se jertfesc unele pentru altele: până şi grăuntele din pământ putrezeşte pentru ca din el să răsară o plantă nouă. în timp ce lumea îl priveşte cu admiraţie. Cel cu sufletul curat caută binele celorlalţi şi nu pe al său. Omul trebuie să urmeze şi el acest exemplu fără de cărei viaţa nu are sens. iar alături o femeie ţipând: . Femeia îi mulţumeşte cu lacrimi în ochi. "Gând vă veţi curăţa sufletele voastre. atunci ele vor străluci şi se vor împărtăşi de prezenţa lui Dumnezeu şi de dumnezeiasca şi cereasca Sa strălucire. ce realizai? . la un han. aceea rămâne acolo pentru totdeauna. Puterea jertfei Într-o seară.Am sărit în flăcări pentru a salva copilul. mama îşi sacrifică tinereţea pentru a-şi creşte copiii şi a-i educa. pentru fapta sa. sufletele vor fi ca nişte oglinzi curate."Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână. se roagă pentru toţi şi nu pentru sine. prin tot ceea ce face. dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă. unde văd o casă cuprinsă de flăcări. în tot acest timp. unul din cei doi călători intră printre flăcări şi. prietenul său nici nu se mişcase. cinstindu-se cu un pahar de vin. ci aştepta liniştit în faţa hanului. " (Sfântul Ioan Gură de Aur ) 56 47. lumea afară începe să ţipe. copilul meu este în casă! Fără să stea pe gânduri. nu doar pentru el însuşi. Alarmaţi. toate trăiesc unele pentru celelalte. ce te-a făcut să-ţi rişti viaţa? . iese cu pruncul în braţe. o mlădiţă care să ducă viaţa mai departe. întorşi amândoi la masă. Dacă te uiţi cu atenţie în jurul tău. . acesta îi spune: .Eşti nechibzuit. soldatul moare apărându-şi ţara şi aşa mai departe. N-am făcut nimic deosebit.. doi călători vorbeau despre drumul lung pe care îl lai aveau de străbătut. deci.Copilul meu.Bine.Atunci. poate că aş fi fost şi eu asemenea grăuntelui. Preţul lucrurilor . dar dacă ai fi murit şi tu.

. ca astfel să-şi încerce răbdarea şi puterea de concentrare. cea stătătoare devine otrăvitoare.Bravo fiule.Proştilor. tatăl le aruncă imediat în foc. dar mă tem că tu nu ştii să-i preţuieşti. rugându-1 să-1 primească ucenic.Un om avea un băiat tare leneş. Atât de leneş. neînţelegând de ce a făcut tatăl său acest lucru. .a strigat el. S-au aşezat toţi într-o încăpere şi au decis ca..am câştigat şi eu bani. de ce aţi vorbit? . După ce le cercetă cu luare-aminte. nici unul să nu spună o vorbă. i-a spus: . "Viaţa este muncă şi numai munca îi dă omului dreptul de a trăi: Apa curgătoare dă viaţă. Fericit nevoie mare. Ia dă-mi-le şi mie să văd câte sunt. că nu făcea nimic toată ziua. mut de uimire.Ce faci. când băiatul a venit iarăşi să-i ceară bani. nimeni nu mi le-a dat pe degeaba! . frământând coca şi trebăluind prin brutărie.Cum să nu. băgându-şi mâinile în flăcări să scoată banii pentru care muncise atât. băiatul s-a întors acasă. de-abia acum ştii valoarea banilor. tată? Ştiu foarte bine că banii se câştigă greu şi nu îi voi mai risipi. Când se împlini o săptămână. întro zi.Fiule. timp de trei zile.îi mai spuse tatăl cu dragoste. . tată . . Şi doar cine le cunoaşte valoarea ştie cu adevărat şi cum să-i cheltuiască .Acum să ştii că eşti pedepsit! .1-a întrebat nedumerit al doilea. Băiatul a rămas locului. nu trebuia să tăcem? . Dar. tatăl său a hotărât să-1 lecuiască şi. . Dar în timp ce băiatul tot încerca să-şi convingă părintele să-i dea bancnota după care îi scăpărau deja ochii. Pleacă din casa mea şi să nu te mai întorci până nu vei fi şi tu în stare să câştigi un ban. Cei patru ucenici O dată. băiatul a sărit ca ars. eu ţi-aş da banii aceştia. i-a zis tatăl. O săptămână întreagă a muncit cărând sacii cu făină.a mai spus tatăl. Zis şi făcut. spre seară. Nu ştii valoarea lor şi îi cheltuieşti fără rost.Tată. dar ştia să ceară bani de la părinţi ca să-şi cumpere dulciuri şi i jucării.Să aprindă cineva lumina! . De data aceasta. . Uite bancnotele astea! Uite ce multe sunt şi doar eu am muncit pentru ele. tatăl său a aruncat-o deodată în soba aprinsă.Vezi fiule. " ( Sfântul Ioan Gură de Aur) 59 49. unul nu s-a mai putut abţine şi a zis: . Dar. Băiatul nu a mai avut ce face şi s-a dus la brutarul din colţul străzii. intrând val-vârtej .. când a început să se întunece. brutarul îi dădu o grămadă de bani. patru ucenici au vrut să se întreacă.se repezi al treilea să-i dojenească.

Nici prea mult. mânia şi mândria . "Unde nu este răbdare. cea mai mare ispită este cea care îţi încearcă credinţa cu tot felul de ic frumos spuse. ce trec din floare în floare şi culeg doar nectarul. dar caută să fii asemenea albinelor.vă la asta şi o să vedeţi care are dreptate! "Tot ce întrece dreapta măsură e vătămător. nu şi alte lucruri inutile. să te rogi . Ţi-ar plăcea ca cineva să-ţi dăruiască un măr tare: moş. Unele spun într-un fel. dar golite de duh. dar nu hrănesc şi sufletul. eu ce să mai cred? ..Ehe. Mintea noastră judecă după cele lumeşti şi nici pe acestea . îţi trebuie răbdare şi să iubeşti.se lăudă cu îngâmfare cel de-al patrulea. preotul le-a arătat deschisă şi i-a întrebat: . părinte! Preotul a strâns atunci puternic pumnul şi. ţinându-1 aşa. Uitându-se la ei. i-a întrebat: .Dacă mâna mea ar fi mereu astfel. ( Sfântul Grigorie Dialogul) 60 50. caută ce-i folositor în ele şi. părinte. dar când vrei să-1 mănânci să vezi că înăuntru-i tot viermănos şi stricat? Ar: fi mărul acela bun de ceva? Aşa sunt şi unele cărţi: ţin mintea ocupată cu tot felul idei. Adevăr sau minciună Un tânăr 1-a întrebat pe duhovnicul său: . Risipitor sau zgârcit? Se povesteşte că un bărbat şi femeia sa au venit la un preot să-i ceară sfat femeia îşi acuza omul că este prea risipitor. . de fapt.Aş vrea să cunosc cât mai multe despre credinţă şi religie. Culege şi tu.Fiule. atunci mai gândiţi. în timp ce bărbatul o mustra pe nevastă că este prea zgârcită. la rândul tău.. nici prea puţin!" (Avva Moise ) 61 51.Bineînţeles că nu.Dar dacă mâna mea ar fi mereu astfel. să înveţi. Am citit multe cărţi. doar eu am tăcut! . răbdarea este cel mai bun tovarăş de drum în viaţă. neîncrederea. Păgânii spun că religia.. vei şti să-1 găseşti şi în viaţă. nectarul căiţilor. Citeşte cât mai mult. mi-ar fi de ajutor? . Dar. celelalte altfel.Nu.cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. dar nu ştiu care sunt adevărate şi care nu. De aceea. Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba. mi-ar mai fi ea la fel de bună? .E. de vei şti să găseşti adevărul în cărţi. îţi trebuie răbdare să munceşti. credinţa nu este logică. credinţa este mai presus de logică. nu este nici iubire.

şi pe alţii de la o suferinţă ca a lui. Supărat foc. La picioare. sămi dea şi mie o bucăţică!" în acest timp.1 fără să te cunoască. să mănânce cu poftă stăpânul meu şi. trebuie să ne doară şi pe noi. fără să aştepte vreo mulţumire. "Dragostea .rădăcina şi izvorul binelui. Câinele şi pisica Odată. Şi ţine minte: degeaba citeşti despre credinţă. De-abia acum. doar o clipă. omul acela ţi-a făcut un bine. Bucuriile celor de lângă noi trebuie să fie şi bucuriile noastre. dar un gând nu-i dădea pace. tânărul s-a oprit şi. Doamne.nu-i în stare să le cuprindă. mult mai bine ar fi dacă fiecare ar avea grijă de ceilalţi. Te-ai întrebat vreodată dacă n-ai trecut chiar tu pe drumul acela de pe tânărul a dat la o parte bolovanul? Fără să îl cunoşti. a plecat mai departe. Ajutor dezinteresat Într-o seară. s-a lovit destul de tare. îşi spunea în sinea ei: "Dă. Cele cereşti nu pot fi găsite astfel. că nimeni nu s-ar mai fi împiedicat de el. câinele îşi spunea: "Dă. Nu căuta cu mintea ceea ce trebuie să cauţi cu sufletul. dar dacă mai trec şi alţi oameni şi păţesc la fel ca el? Chiar în acea clipă. după ce s-o sătura. " ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 62 55. iar durerile şi necazurile lor. poate. înseamnă să ştii să trăieşti. Acolo putea să stea oricât. căzând. Să ştii să te gândeşti şi la ceilalţi. s-a apropiat şi pisica. când ştia că i-a scăpat. dacă nu trăieşti în credinţă! "Fără Dumnezeu nu este posibil a-L cunoaşte pe Dumnezeu. să orbească stăpânul meu. un om stătea liniştit la masă. Dar. Decât să ne purtăm fiecare de grijă. Privindu-1 pe om cum mănâncă şi gudurându-se pe lângă el. cu toate că se lovise destul de tare şi se grăbea să ajungă acasă. un tânăr se întorcea acasă. a făcut cale întoarsă până la bolovanul cu pricina pe care 1-a împins la marginea drumului. din cauza întunericului ce se lăsase. s-a aşezat câinele său. tânărul nostru a plecat liniştit şi mulţumit spre casă. Rana pe care i-o pricinuise căzătura îl durea parcă mai puţin acum. ospătându-se cu poftă din felurile pregătite. Uitându-se în ochii omului. fiindcă cele ale sufletului numai cu sufletul le poţi afla. Ce căuta ditamai bolovanul în mijlocul drumului şi cum de nu 1-a văzut la timp? Aoleu. " ( Sfântul Irineu ) 61 52. s-a împiedicat de un bolovan şi. să-i pot fura . Doamne.

călugăriţa 1-a auzit şi. îl preferi pe aproapele. ca să nu fie astfel doi oameni răi!" (Fericitul Augustin ) 63 54. Pentru mulţumirea pe care o citesc în ochii acestor oameni sărmani pe care pot să îi ajut şi pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi. . n-aş face aşa ceva nici pentru un sac plin cu bani.a mai întrebat colonelul .Nici eu n-aş face acest lucru pentru un sac cu bani. "Eşti desăvârşit atunci când. întrebând de ce sunt bolnavii de la capătul salonului atât de izolaţi. să îi Iaci şi pe ei mai buni. adică fideli şi devotaţi. " . a mai exclamat colonelul. Alţii însă sunt asemenea pisicii: oricând cu un zâmbet pe buze. Noi n-am lăsat-o să se apropie.Bine . Nimeni nu se apropia de bolnavi de teamă să nu se molipsească. acesta observă că la celălalt capăt al salonului. un colonel a fost rănit grav şi dus de urgenţă la cel mai apropiat spital. îl fac însă pentru o răsplată mult mai mare. când vezi însă că de tine se apropie şi cei asemenea pisicii. aşteptând doar prilejul să fure şi să profite de pe urma ta. ci roagă-te pentru ei şi încearcă. întorcându-se spre colonel. O singură călugăriţă stătea mereu cu ei şi îi îngrijea cu multă dragoste. prin bunătatea ta. Din celălalt capăt al salonului. nici măcar vreun doctor. Pentru un sac de bani În timpul unui război.dar călugăriţa care stă mereu împreună cu ei şi îi îngrijeşte? .Doamne. Aşa este şi în viaţă.mâncarea!" Câinele aştepta să primească tot ce omul s-ar fi îndurat să-i dea.Desigur că era sănătoasă . dar mereu cu răutate în suflet. colonelul a rămas mut de uimire. i-a răspuns liniştită şi cu zâmbetul pe buze: . unde a fost îngrijit cât se poate de bine. în locul tău. dar ea a insistat spunând că cineva trebuie să-i îngrijească şi pe oamenii aceia. Pisica însă pândea orice moment să poată fura. "Suferiţi de pe urma unui om rău? Iertaţi-l. Unii dintre prietenii care ne înconjoară sunt asemenea câinelui. bucură-te pentru ei şi pentru prietenia voastră. răbdători şi sinceri. cunoscând bunătatea stăpânului său. căutând să nu le lipsească nimic şi rugându-se neîncetat. Când ai în preajma ta prieteni adevăraţi. Dar. lăcomia îndemnând-o să nu se mulţumească cu ceea ce ar fi primit. . după meritul nostru. după un timp. se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se apropia. nui goni şi nu te purta cu ei aşa cum ar merita.i-a răspuns un doctor. dar acum s-ar putea să se fi îmbolnăvit şi ea. aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără leac şi că în scurt timp vor muri.

Sunt mai multe şanse să o nimerească pe cea care stă.Dumnezeu. vezi. să te fereşti de .. un copil 1-a întrebat pe părintele său: . Lumina soarelui Într-o seară. iar el cade imediat în păcat. fiindcă doar va afla linişte şi bucurie în viaţă. buni şi răi laolaltă? Nu? Sufletele noastre ar trebui să fie pline de bunătate şi iubire. Pe acest ci trebuie să strălucească Soarele iubirii . decât pe cea care ca săgeata prin aer. Fiul meu. mintea şi inima la Dumnezeu!" ( Sfântul Teofan Zăvorâtul ) 54 56. băiatul meu .. Harnicul şi leneşul Într-o dimineaţă. dacă un om ar vrea să vâneze o pasăre şi vedea chiar deasupra sa una zburând. asemenea păsărilor. mereu spui că trebuie să fugim de păcate. păcatele fiecăruia sunt asemenea norilor ce nu lasă razele binefăcătoare ale soarelui să i Păcatele sunt norii ce ne întunecă sufletul. Sufletul omului este bucăţica de cer pe care fiecare o poartă în el. "Mâinile la muncă. . De ce nu-s toţi la fel? . ci să caute mereu să muncească cu spor şi cu tragere de inimă. în care din ele crezi că ar trage cu puşca? .Tată. vezi tu. spune-mi. la fel trebuie şi noi să ne iubim unii pe alţii.E. Cu cât ai mai multe păcate. la voia întâmplării. vezi tu. nepoate. fiindcă dragostea Domnului este ca şi lumina soarelui. cum se face că unii oameni sunt buni şi al1 i. eşti muncitor şi harnic.(Avva Iacov ) 64 55. o alta stând pe creanga uni pom. bunicule că vânătorul şi-ar îndrepta arma spre pasărea ce stă creangă. toţi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. băiatul meu. un băiat s-a dus la bunicul său şi 1-a întrebat: .Păi.Bunicule. Dar. când eşti mereu preocupat să faci cât mai mult şi mai bine atunci diavolul nu poate să te atingă cu ispitele sale. Omul nu a fost făcut de Dumnezeu ca să stea şi să piardă timpul. te rog.Bineînţeles. Şi aşa Dumnezeu ne iubeşte pe toţi. Nu ne luminează şi ne încălzeşte soarele pe noi toţi. cu atât sufle tul tău este mai întunecat şi lumina dragostei lui Dumnezeu nu-ţi poate pătrunde inimă.! Tot aşa sunt şi oamenii.E. ia spune-mi tu mie. iar ceva mai încolo. Dar pe omul leneş şi delăsător diavolul cu uşurinţă îl ispiteşte. dar cum să mă feresc eu de ispite? .

. fetiţa noastră.Vai. unde mama ei o aştepta. i-a mulţumit frumos omului şi s-a grăbit spre casă. fiindcă ai fi putut păstra totul. fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi s-a uitat în el. Dar omul a observat că undeva. cum punea mâna pe câte o pâine. galbenii s-au răsturnat pe masă din aluatul proaspăt. te fac rău şi egoist. omul i-a răspuns: ..Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. lovindu-se. dis de dimineaţă. După ce am văzut ieri cum ai avut răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi cu mai puţin. încă din zori. dar în care să fie puşi 10 galbeni. La sfârşit. pe care nici un copil nu o băgase în seamă. a dat poruncă la bucătărie să fie coaptă o pâine mică. copiii s-au repezit. îmbrâncindu-se. Şi de această dată.păcate căci acestea se adună şi îţi întunecă viaţa. Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari. unde copiii deja se strânseseră şi aşteptau nerăbdători. A doua zi. dar tu mi-ai adus banii înapoi. pe fundul celui de-al treilea coş a găsit o pâinică mică. în fiecare dimineaţă când vei veni . Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul că. căutând fiecare să apuce pâine cât mai mare. am hotărât să te răsplătesc. A căutat şi în cel de-al doilea coş. mică.. aştepta cuminte o fetiţă. dar şi acesta era gol. Fetiţa a luat-o. ca şi în ziua precedentă. el va oferi pâine oricărui copil şi asta nici un ban. singura rămasă. "Nimic nu este atât de firesc pentru noi ca a fi în comuniune a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii. Cel ce-şi păstrează în sine sufletul curat. Astăzi. ce să fie cu aceşti bani? Dacă banii au ajuns din greşeală în pâinea adusă de tine? Poate i-au căzut brutarului. a aşezat pâinica deasupra celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte. spunându-i cum mama ei i-a găsit în pâinica primită. din ziua următoare. Ia-i şi du-i imediat înapoi! S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi banii. că prinsese o bucată mai mare. la marginea curţii. s-a speriat mama. ce să vezi?!. Era acolo o hărmălaie . Când s-au aşezat la masă şi femeia a rupt pâinea. Toată ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se purtase acea fată şi. viaţa era tare grea şi oamenii sufereau de foame. care aşteptase cuminte. în timp ce frământa aluatul. Apoi. (Sfântul Vasile cel Mare) 66 57. buci. o lua la goană. am văzut şi cât eşti de cinstită. Fiecare. După ce toţi ceilalţi copii şi-au ales ce pâini au vrut şi au plecat cu ele. ca urmare. Privind-o cu drag. plin| cu pâine. se bucură mereu de dragostea Domnului. a mulţumit frumos pentru pâine şi a plecat spre casă. Drept răsplată. de linişte şi fericire. Spre bucuria ei. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. mulţi prichindei se strânseseră în faţa casei care locuia omul atât de bun la suflet. Sinceritate În timpul războiului. s-a ales tot cu pâinea cea mai mică.

îţi strecoară în suflet răutate.orice păcat este grav. chiar dacă nimeni nu ar fi în stare să te ajute. D... vezi. se strâng laolaltă. Tot astfel dacă se adună păcate peste păcate în sufletele . chiar dacă nu le poţi rezolva singur. de atunci. fiule? Anul trecut ţii minte când au fost inundaţiile? A plouat trei zile în şir. dar nu prea mult.. pentru că de dimineaţă a ieşit soarele şi pământul s-a uscat repede. iar mama a povăţuit-o şi de această dată. m-am luat cu una..Fiule.! Dacă tu nu te gândeşti la Dumnezeu şi nu ca ajutorul Său. linişte şi spor în casă. a plouat ceva. . vei primi şi câte zece galbeni. atunci când ploile se adună şi curg unele după altele. la fel ca şi căldura şi lumina soarelui. ai impresia că nici nu-poate face rău. i-a spus: . Dacă îţi faci păcate însă. Greutatea păcatelor Trecând prin sat. oricât de mic. iar fata i-a urmat sfatul. ce păcate am eu? . Aşa mică. atunci imediat apare dragostea Domnului.i-a mai spus preotul . prin rugăciune în Sfânta Biserică. Ştia că şi ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de mult ca şi ea.Şi azi.zise omul cu nedumerire.. "Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA.Păi. dar DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia. ieri a plouat? . Dacă ai ceva păcate. de ce ai putut să ieşi din casă? . Doamne. nu se poate să nu-ţi faci timp să vii în biserică.Vai. Dumnezeu poate. părinte. . după care i-a povestit totul. fata se ducea în mijlocul celorlalţi copii şi împărţea cu ei toţi bănuţii. dar cauţi să le îndrepţi prin căinţă şi bunătate. mai meriţi tu ajutorul Său? .Fiule . Nu am decât păcate mici. când mii şi mii de picături. par fără putere. Aşa se face că. dar. atunci nimic nu le mai poate sta în cale.Dar. părinte. în fiecare dimineaţă. El îţi dă sănătate. S-a dus în fuga la mama ei şi i-a dat bănuţii. părinte.. care aduce linişte sufletului. ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mulţumească omului pentru atâta bunătate.Părinte. fiule. Am mai putut noi să ieşim atunci din case? Păcatul. este la fel ca picătura de apă. pot te ajut cu ceva? .să iei şi tu o pâinica. să aprinzi lumânare şi să spui o rugăciune .Da. Oprindu-1." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 68 58. după o zi cu ploaie. Poate nu par păcatele tale prea mari. Sunt acestea atât de grave? . nu am avut vreme. când primea galbenii. fiule. cu alta şi. . de ce nu ai venit ieri la slujbă? Ai avut vreun necaz. fiindcă păcatul. cum ai vrea să-ţi poarte El de grijă? Orice probleme ai avea. ia adu-ţi aminte. un preot s-a întâlnit cu un ţăran care nu prea venea la biserică.E.

Ce ţi-e. Toate erau pline de frumuseţe. . toate erau minuni. mă plimb însă pe străzi şi nu mă mai satur să privesc atâtea lucruri frumoase. "Nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunile omului. a întâlnit un om. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat şi pentru faptul mi-a ajutat să pot. m-a lăsat să plec. n-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Ce. nici nu mai realizezi cât este de minunată această lume. sufletul tău nu va fi chinuit de greutatea păcatelor şi viaţa ta va fi un exemplu pentru cei din jur. dar el nu ştia să le vadă. priveşte norii.De când am ieşit din spital. cât sunt de frumoşi! .a răspuns omul. dacă tot ne-am întâlnit. după ce a văzut că nu mai am nimic şi m-am vindecat complet. eu o văd pentru prima oară şi.Nu te supăra.Doamne. Au intrat împreună. omule. până astăzi am fost orb din naştere. care. nu le mai putem sta în cale devenim tot mai răi şi mai egoişti. Dar. văzând în fiecare zi florile. privind în dreapta şi în stânga. Intră în Biserică. ci el. cât este de uimitoare. au aprins câte o lumânare şi au început să se roage încet. Adevăratele minuni Un tânăr fără credinţă spunea mereu că el nu crede în minuni.Nu! . a întrebat necredinciosul. atâtea minuni. oamenii din jurul tău. familia m-a adus în acest oraş la un medic celebru care m-a operat şi m-a îngrijit cu multă dragoste. crede-mă. niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. să le văd şi eu şi să mă bucur de ele. necredinciosul 1-a însoţit pe acesta până la bisericuţă apropiată. în faţa unei icoane. Impresionat de cuvintele omului. cu o săptămână în urmă.Cum la ce? La floarea aceasta minunată! Şi la copacul de acolo şi.noastre. Trece pe lângă ele. cât mai des. plimbându-se încet. mergând pe stradă. omul necredincios până atunci a înţeles că nu lumea era de vii. se oprea la tot pasul şi. fiindcă vrea| să aprind o lumânare şi să mulţumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o ăst cu mine. dacă omul ascultă poruncile Domnului. până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii şi păsările zburând? . Vezi dumneata. fără să le observe. oferindu-şi par- . a mai spus necredinciosul. Chiar azi dimineaţă mi-a scos bandajele de la ochi şi. spune-mi încotro găsesc o biserică. Dar eu. Dumneata poate că. Ce minune este mai frumoasă decât o floare ce se deschide." (Avva Isaia ) 69 59. exclama întruna: . Dar într-o zi. însă. ce minune! Ce minunăţii mi-a fost dat să văd! . atunci. copacii. în sufletul său. uite. Roagă-te şi închină-te în faţa icoanelor şi. în sfârşit. dar la ce te uiţi şi te minunezi aşa de tare? . fiule.

. el va sta în continuare aici. încercând să-i înveţi cât mai multe. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi (Sfântul Ioan Gură de Aur) 70 60. într-o zi. Dreapta educaţie Într-o şcoală de la marginea unui oraş. Dar. "Iertaţi-vă unul pe altul. Dacă vreţi. Şi s-a ţinut de cuvânt. era un profesor foarte iubit de copii. apropiindu-se de ceilalţi prin dragoste. dar cum este posibil să renunţaţi atât de uşor la noi toţi. domnul profesor avea grijă de toţi elevii. cu siguranţă că dintr-un hoţ ocolit de colegi. dar a fost prins imediat. copiii au observat că unul dintre colegii lor fură şi 1-au pârât imediat profesorului.aşa cum spusese şi domnul profesor . "Sfinţenia vine din dragoste.Domnule profesor. hoţul a furat iar. încât să nu simtă dragostea minunea minunilor? Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi. dintre noi. impresionat de bunătatea profesorului său. băieţelul care până atunci furase şi le pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său a promis că se lasă de furat. simte cum apropie de Dumnezeu. domnul profesor nu 1-a pedepsit. între noi. deja. dar el rămâne.fumul? Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât dragostea şi devotament» unei mame pentru copilul ei? Este cineva atât de crud. va fi mai bun? Dacă aici. indiferent dacă voi rămâneţi sau plecaţi. . ci să le simţi. ce va face el în lume? Aşa că. Când a aflat despre cele petrecute.Acest coleg al nostru fură mereu. Iar atunci când va dori şi el acest lucru. el nu ştie cum e bine să te porţi. ce e bine şi ce e rău. Nu este bine ceea ce se întâmplă şi vă rugăm să-1 daţi imediat afară din şcoală.Voi ştiţi. va deveni un copil apreciat şi iubit de toţi cei din jurul său. Acesta însă nu 1-a pedepsit pe făptaş. aşa cum V-a iertat şi Dumnezeu pe toţi. cu siguranţă că aţi şti cum să vă purtaţi. altfel plecăm noi. Dacă aţi pleca în lume. ce ar face? Asta de ce nu v-aţi întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? Credeţi că dacă o să-1 dau afară. care v-am ascultat mereu? Privindu-i cu blândeţe. fiindcă . iar eu voi avea grijă să se schimbe şi să devină un om bun. Şi în orice creştin întâmplă un miracol atunci când. câţiva băieţi s-au dus la profesor să se plângă şi i-au spus: . în Hristos!" (Sfânta Scriptură) . Când acelaşi lucru s-a întâmplat şi a treia oară. După câteva zile. Totdeauna. profesorul le-a explicat elevilor săi.N-am să-1 dau afară. puteţi pleca toţi ceilalţi.de data aceasta EL era cel care dorea din tot sufletul să fie mai bun. atât de miraţi de această neaşteptată situaţie: . nici nu mă îndoiesc! Dacă însă el ar pleca de aici. Nici de această dată.

căzuse în nisip. Deodată. Erau. -. dar Dumnezeu nu uită niciodată de el. fericirea . o persoană ce mergea odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale. .Pentru că. . Dumnezeu rămâne mereu aproape de noi." . Eu te-am dus în braţe. din iubire. Sunt unii oameni care nu văd că Dumnezeu se îngrijeşte de ei. până când într-un final a simţit că nu mai poate face un pas măcar. fiindcă Eu merg alături de tine.de ce m-ai părăsit. puterea de muncă. Nu mai putea de oboseală.71 61. aceeaşi voce i-a răspuns cu blândeţe: . Dragostea Domnului Se spune că. Căzut în genunchi. odată. urmele paşilor săi. până acum. a privit în spate şi . vei fi ocrotit de orice rău şi vei ajunge cu bine la capăt! Omul a căzut în genunchi şi i-a mulţumit Domnului că S-a îndurat de el.Binecuvântat să fie Domnul! a strigat omul. Câţiva negustori îl ridicaseră şi îl stropiseră cu apă. Ferice de aceia care au mereu încredere în ajutorul Domnului. rece. nu mâncase nimic de mai multe zile. Dar. de ce nu sunt decât două urme în nisip?! Dar. amintindu-şi de visul său. Dumnezeu. caută mereu să îi ajute.ţin de Dumnezeu şi că doar prin puterea Lui putem fi mântuiţi. ajuns la capătul puterilor. Ferice de aceia care văd că toate . ca şi când mai era cineva. iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. Nu văd că Domnul. în afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor. când eu sunt singur? Cine eşti şi de ce nu te văd? Dar o voce i-a răspuns: . a mers. Voi credeţi că urmele mele v-au adus aici? Nu..De ce sunt patru urme în nisip. în timpul somnului. "Chiar dacă noi ne îndepărtăm uneori de Dumnezeu.Doamne . Ei uită de cele sfinte şi de Dumnezeu.Sunt Dumnezeu! Nu eşti singur. încins de lumina soarelui. şi a deschis ochii. Visase. El v-a călăuzit paşii spre mine. Care S-a îndurat de suferinţa mea. nu se vedeau decât urmele omului. a strigat: . într-adevăr. Astfel.sănătatea. convins că acum va reuşi. după care şi-a continuat drumul. omul nostru a simţit ceva rece. Deodată însă. Toropit de oboseală. fusese găsit de o caravană. Atunci când a simţit apa rece pe faţă s-a trezit.. ce i-a fost dat să vadă? Pe nisip. omul a observat că alături de el au apărut şi alte urme. Şi a mers. Speriat.Am văzut nişte urme în nisip şi ne-am dat seama că cineva s-a rătăcit. nu se vedeau decât urmele paşilor săi. un om mergea printr-un deşert.a spus omul îndurerat . altfel aş fi murit. apă nu mai avea. urmele tale. Cum de m-aţi găsit? .

. pot ele să crească? .(Sfântul Ioan Gură de Aur) 74 62. . trebuie şi să muncesc. credinţa. florile minunate sufletele noastre. Dar ele tot n-ar creşte. Ia spune-mi. Şi unde ar putea găsi sufletele noastre mai multă căldură şi lumină dumnezeiască. Fii mereu atent la sufletul tău. Grădina sufletului Un om 1-a întrebat pe duhovnicul său: .Acum ai înţeles. florile nu vor creşte niciodată. prin munca noastră şi cu ajutorul Domnului. Doar aşa..Dar dacă le uzi şi atât. să nu fie distruse de buruieni . părinte. fiule?! Sufletul nostru este asemenea unei grădini. părinte.În nici un caz. trebuie să le ud . " ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 75 .. or să răsară? . atunci toată munca mea nu-şi are rostul. vor creşte ele mari şi frumoase? .Nu. poţi tu să-mi spui. adică dragostea. dacă nu în Biserică?! E. şi nu vor avea lumină. iar viaţa ni se va umple de fericire. părinte. Şi ce mai trebuie să facem pentru grădina sufletului? Să o udăm mereu cu apa dătătoare de viaţă. ca tot ce este acolo să înflorească. în sunt semănate cele mai frumoase flori: dragostea. Noi însă trebuie să avem grijă de această grădină din sufletul nostru. aştepţi ca ele să crească? Aşa.Părinte. dacă ai o grădină în care plantezi tot felul de flori frumoase. fiindcă atunci şi Dumnezeu te va ajuta. totul este important. vor creşte nestingherite. Ce trebuie să facem pentru toate acestea? Să avem grijă ca buruienile păcatelor să nu prindă rădăcini în suflet. este foarte greu să-1 mai scoţi..Dar dacă le dai toate acestea.. ai grijă de el. fără să faci nimic.O.Nu. Ce trebuie să fac mai întâi. aş vrea să fiu un bun creştin. să am grijă de ele. să veghem mereu ca răul să nu se cuibărească în noi fiindcă. care este rugăciunea. . fiule. Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe. dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina binefăcătoare dragostei dumnezeieşti. fiule. odată intrat. "Toate lucrurile ne-au fost încredinţate nouă şi noi acestora. credinţa şi toate lucrurile bune pe care Dumnezei ni le-a dăruit. ce este mai important? Toate sunt importante. bunătatea.. ce este cel mai important? . să am o viaţă fără păcate. cumpăt omenia ..

tocmai pentru ca bucuria voastră să fie mai mare. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere. Cel ce înşală Cu mult timp în urmă.63. Când a terminat. la sfârşit. ea se va strica. . Ţăranul a plecat bucuros şi. părinte? De la câmp. i-a răspuns omul. părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic.Sigur. Când i-a arătat casa boierului. Dacă ar fi fost cinstit şi şi-ar fi văzut de treabă. de unde vii tu acuma cu sapa în spinare? . părintele 1-a întrebat: . 1-a chemat la el pe un ţăran şi i-a spus: . De-aia te-am lăsat pe tine să o construieşti şi ţi-am spus acum.Fiindcă ştiu că tu şi familia ta locuiţi într-o cocioabă mică. A vrut să-1 înşele pe altul şi. Acum însă. preotul din partea locului şi un ţăran din parohia sa.a răspuns omul bucuros . indiferent de ce-aş face eu. Am văzut că tu ai trecut pe lângă ei fără să-ţi pese şi ţi-ai continuat liniştit drumul. Cum este posibil aşa ceva? Crezi ai făcut bine? . aşa Se va purta Dumnezeu cu noi. spune-mi. într-o zi. vreau să te ajut." (Sfântul Ioan Gură de Aur ) 76 64. casa arăta tare frumos pe dinafară. ce-ar fi să-1 înşel?!" Şi. "După cum ne purtăm noi cu aproapele. atunci aşa va fi. boierule . dar ţăranul ştia că n-o făcuse bine şi că.Ieri dimineaţă am întâlnit doi săteni ce se certau dintr-o pricină oarecare şi am reuşit în cele din urmă să îi împac. singur s-a înşelat. în loc să facă totul aşa cum ar fi trebuit. eu nu prea cred că este important ceea ce Dumnezeu este puternic şi dacă vrea să mă mântuiască mă va mântui.Părinte. Cum 1-a văzut. Păcatul indiferenţei S-au întâlnit într-o după-amiază.Păi. Muncesc acolo de azi de . în sinea lui. la marginea pădurii. Vrei să lucrezi pentru mine? . s-a apucat de treabă.i-a răspuns cu blândeţe preotul. pe uliţa unui sat. chiar din acea zi. îţi dau de muncă şi te plătesc foarte bine. fiule. a trăit un boier tare bun. Acum şi-a dat seama omul de greşeala sa. a început să cumpere lucruri ieftine şi proaste şi să cheltuiască banii ce îi rămâneau. fiindcă ştiu că familia ta o duce destul de greu. omul s-a jurat să nu mai înşele niciodată pe nimeni. îţi fac cadou această casă. de fapt.ce trebuie să fac? . şi aşa nu mă vede. acesta i-a spus: . destul de repede.Să-mi construieşti o casă. însă omul ce şi-a spus? "E. cum poţi să vorbeşti aşa?! . cum de unde. şi-ar fi făcut un bine lui şi familiei sale. omule.Vai.Uite. iar dacă nu să mă mântuiască.

purtându-ţi şi ţie de grijă. "Numai cine îşi iubeşte aproapele. aş vrea un cojocel. de ce te mai osteneşti? Ţi se pare firesc? . iar mama. ce se afla peste drum. După cum vei căuta tu ca aceia din jurul tău să aii linişte şi bucurie. E. o să le găseşti de-a gat pe toate. i-a mai spus omul. a văzut în faţa unei biserici un bătrân sărman. cum aş putea să am de-ale gurii? . Impresionat de gestul ei. Aşa cum buruienile năpădesc o grădină neîngrijită. de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi? . . îţi iartă iar la Judecată vei fi mântuit. Cucerit de bunătatea fetei. ce trăia din milostenia credincioşilor.Nu crezi că este la fel. Dumnezeu îţi ajută şi obţii o recoltă bună. Vino cu mine! Ajunşi în faţa unui magazin mare. că vine iarna şi va fi foarte frig. La cât m-am străduit. fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată. căci lumea toată este grădina de care noi toţi trebuie să avem grijă. Fetiţa nu ştia cum să-i mai mulţumească . dacă nu vrea. " ( Sfânta Scriptură ) 77 65. îl iubeşte pe Dumnezeu. . chiar dacă ăi mai greşit în viaţă. cu siguranţă. Iar Dumnezeu. Aşa că azi. fă-o numaidecât. fiule. omul a întrebat-o ce îşi doreşte ea cel mai mult. deşi munceşte mult.Spune-mi. nu prea are bani. Anul trecut am răcit rău de tot. trecătorul a întrebat-o pe copilă: . tot astfel va căuta Dumnezeu ca şi tu să ai parte de toate acestea.Nu. dar şi celor din jurul tău. Să nu mai faci niciodată ca ieri! Dacă poţi să ajuţi pe cineva. . Dumnezeu te răsplăteşte negreşit. tatăl meu a murit. a spus fata. aşa că o ducem destul de greu.Ştiţi. trecând pe o stradă. mai multă nevoie de ei.O. domnule. să aibă credinţă şi speranţă în mântuire.Aşa este. şi cu viaţa şi cu păcatele tale? De ce te duci munceşti la câmp? Dacă Dumnezeu vrea să ai o recoltă bună. părinte! Dacă nu muncesc. fiindcă trebuie să fim atenţi la tot ce în viaţă. sper din tot sufletul ca Dumnezeu să-mi dea o recoltă bună. s-a apropiat o fetiţă care i-a întins câţiva bănuţi. uite că se poate. fiule. atunci când faci un bine. Dar aseară mama mi-a spus că. tot aşa.E. Răsplata bunătăţii Un om. Mama a vrut să-mi cumpere un cojocel. dar e tare scump şi nu se poate. dacă trăieşti fără păcat. De bătrân. tot astfel păcatele pun stăpânire pe sufletul omului rău. am luat bănuţii aceştia pe care eu i-am strâns şi i-am dat bătrânului din faţa bisericii.dimineaţă. se va îndura şi de mine. El are. cerşetor. dacă munceşti cu drag. omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros şi tare frumos. fiindcă am făcut un bine. chiar şi cu un si sau cu o vorbă bună. atunci Dumnezeu se îndură şi. dar Dumnezeu mi-a ajutat şi m-a însănătoşit.

poate chiar mai mult. în nici un caz. . Tot ce vezi acolo este rodul zgârceniei tale . până când. au ajuns lângă un palat mare şi frumos. Aceasta era .Bine. şi atunci eu unde o să stau? -a mai întrebat nemulţumit prinţul. fii sigură. în cocioaba aceea! . fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalţi. care e sărac lipit pământului.Vino cu mine să îţi arăt unde vei sta de acum încolo. ci în cer. a visat că murise şi ajunsese la poarta raiului. într-o noapte. dar aici. cu atât Dumnezeu ne vede credinţa şi ne fereşte de rele. Nu ar fi dat niciodată nimic.. atunci ai fi avut şi tu asemenea palate." (Sfântul Marcu Ascetul ) 76 66.Cum se poate. Poarta Raiului Demult.Nu..Sigur că este drept . cum să locuiesc în mizeria aia? E drept aşa ceva? . iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. uite câte a strâns! Tot ce vezi aici este rodul bunătăţii lui. şi Dumnezeu ne ajută pe noi.Cum. fiindcă tot ce câştigă împarte mereu cu cei mai sărmani decât el. "Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providenţial.. a trăit un prinţ tare-tare bogat. Nu a mai adunat comori pe pământ. după ce va muri. Doar că.i-a răspuns Sfântul Petru! Ia gândeşte-te. fiindcă la ce i-ar fi folosit mai târziu? Cu tot ce a avut... nu are grădinarul tău avere pe pământ. Dumnezeu îmi va ajuta şi mie mai târziu. s-a schimbat. Acolo. Tu 1-ai ajutat pe bătrân.A. Eu te-am ajutat acum pe tine. Din acea zi. Şi au mers ei ce-au mers prin grădinile acelea minunate. în acest fel. el care nu are nimic. la moment dat.Aici va locui. şi.E. mama ta a avut dreptate.. . a strigat tânărul prinţ. dar aşa. i-a mai spus omul. . aici voi sta? . În clipa aceea. cine va sta aici? . a strâns o avere mult mai de preţ: recunoştinţa celor ajutaţi de el şi binele făcut. grădinarul tău. Ce ai fi vrut să apară aici!? Dacă ai fi fost bun şi darnic cum este grădinarul tău. Nu a mai strâns bogăţii peste bogăţii. . Pe pământ nu strânge nimic. în şandramaua aia?! Păi acolo sunt doar nişte scânduri prăpădite care stau gata-gata să cadă . care era însă şi foarte zgârcit.străinului ce se îndurase de ea. Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă grijă unul de altul. .Dar. fiindcă dăruieşte. Dumnezeu totdeauna te răsplăteşte pentru binele făcut.Uite acolo. . Sfântul Petru i-a spus: .Vezi. tânărul prinţ s-a trezit speriat din visul său. cum să merite el ase ceva? . ce ai dăruit tu' Nimic. i-a ajutat pe cei sărmani şi.

pentru adevărată este vorba care spune că "Nu rămânem decât ce ceea ce dăruim". din neatenţie. Dar. „Cel bun vede bunătatea peste tot. nicăieri." (Proverb) 81 68. dar avea come cea mai mare din lume. de atunci. Văzând omul că nu-i nimeni prin preajmă. că nu-şi poate cumpăra tot ce-şi dorea. fără vedere. ne dă cel puţin posibilitatea să ne odihnim un minut la umbra lui. bucurie şi voie bună. Greşeala În timp ce mergea pe drum.putere de muncă. de poftă! Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt şi de o . tânărul nu s-a mai gândit. cel rău. decât la i lucru: cât de bogat este el. Mare i-a fost mirarea să vadă că. pentru că sufletul lor s-a golit de bucurie. Nu avea bani pentru tot ce şi-ar fi dorit. Aceştia sunt cu adevărat nefericiţi. ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta şi el câteva." (Sfântul Vasile cel Mare ) 80 67. Văzând cât sunt alţii de necăjiţi. încerca bie om să se ajute cu un baston şi să găsească drumul spre casă. Se plimba trist pe stradă. a dat peste un om sărman. toate frumuseţile din jurul său. păcate. Ce| rău şi zgârcit nu dă niciodată nimic. Acum îşi dădea seama că sunt oameni care au rămas ologi în urma unor accidente. decât ostenindu-te. neştiind cum să iasă din această situaţie. Alţii au rămas orbi. nici măcar un pahar cu apă sau un sfat. El putea să va însă clipă de clipă. Un astfel de om mai este cu ceva de folos celorlalţi! Dacă ne vom uita în jurul nostru vom vedea că nimic nu trăieşte doar pentru sine. de crengile căruia atârnau nişte mere mari şi roşii de-ţi lăsa gura apă. cum mergea el aşa. cu atât sufletul tău va avea mai multă linişte. aşa. sunt orbi şi ologi sufleteşte. de speranţă şi dragoste. Cu cât vei fi mai binevoitor. "Pe calea binelui mai repede oboseşti odihnindu-te. chiar dacă nu ne oferă fructe. un călător a văzut într-o grădină un pom frumos. Tânărul nostru 1-a ajutat conducându-1 de braţ. Există şi unii oameni care. Dar picioarele sale îl puteau duce oriunde. Până şi un copac obişnuit. s-a lovit deodată de cineva. chiar aceste lucruri nu 1-ar costa nimic. Adevărata comoară Un tânăr era foarte supărat că nu are mai mulţi bani.averea pe nimeni nu i-ar fi putut să i-o fure! Înţelept ar fi ca şi noi toţi să procedăm aidoma prinţului din poveste. pe care banii nu o pot cumpăra: sănătatea cu tot ce izvor din ea .

un tânăr 1-a întrebat pe duhovnicul său: . ce să mai facă! Nu mai putea schimba nimic. Acum. ci şi cum obţii! Sunt oameni care vor să aibă mai mult şi. omul nu trebuie să-şi piardă niciodată speranţa.mare băltoacă. a luat câteva mere. eu ţi-aş fi dat cu drag. mai mult. nu poţi deveni bogat decât îmbogăţind pe altul. Dar acum. că ai adus-o înăuntru. Când 1-a văzut pe călător cum arată. cum a început să se topească? Devine iarăşi apă curată şi folositoare.. şi-a spus: . singuri se înşală. uitându-se la el cum arată. fiindcă într-un ghimpe din gard îşi agăţase haina şi o rupsese. Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă. Du-te şi adu-mi un ţurţure de gheaţă. fiindcă nu este totul să ai un lucru. în acelaşi timp.Fiule. Dumnezeu ne va ierta greşelile. dar cu o condiţie: să ne căim.. i-a spus: . Să ne căim cu sinceritate. a uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a afundat în mâl. Cum pot să fiu iarăşi liniştit. haide în casă să te speli şi să te odihneşti şi apoi îţi vei vedea de drum! Tare bucuros şi mulţumit a fost călătorul. gândindu-se mereu cum să fugă de muncă şi să înşele. Afară este iarnă grea. unde turturele a început imediat să se topească la căldura focului. dar. păcătoşii. vezi." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 82 69. Cu greu. Când. . dar. Aceştia. atunci muncesc fără tihnă. Alţii însă fură. părintele a luat-o şi a aruncat-o în sobă. contează şi cum 1-ai obţinut! "În cele trecătoare. nu poţi deveni bogat decât sărăcind pe altul. În cele duhovniceşti. îmi simt sufletul greu de păcate. dar supărat nevoie mare. omule. O să-ţi dau un exemplu.E drept că am obţinut eu ce-am vrut. s-a învârtit. trebuia să te munceşti atâta pentru câteva mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu mai spun că nu înţeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiş? Dacă băteai la mine în poartă şi mi-ai fi cerut câteva mere. gerul este mare. Când tânărul s-a întors ţinând bucata de gheaţa în mână. când ştiu că am greşit? . nu este important doar să obţii.Ai văzut gheaţa pe care ai luat-o de afară?! Era aşa de la începutul iernii şi tot aşa ar mai fi rămas. Chiar dacă am păcătuit.Bine. a reuşit să ajungă în curte. a ajuns sub pomul cu pricina. în viaţă. din suflet. văzând bunătatea gazdei sale. nemaiavând răbdare. dar a meritat oare? Haina mea cea bună e ruptă. dar. Ba. Căldura focului În timpul Sfintei Spovedanii. A stat el ce-a stat.Părinte. în sfârşit. oricât ar fi stat în frig. Cât . şi-a zis: "Fie ce-o fi!" şi a-nceput să se caţăre pe gard. Acu. şi-a promis sieşi că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit. s-a sucit. apare în curte stăpânul casei. încălţările şi pantalonii murdari . grăbindu-se.

. o minciună cu altă minciună. i-a mai spus părintele.Priveşte pomii de afară.O. Câinele s-a ferit imediat şi. Dar dacă te căleşti sincer. Deodată.era îngheţată nu era bună de nimic. la fel căinţa sinceră vindecă sufletul bolnav de păcate. lângă el a venit în zbor o raţă sălbatică şi s-a oprit chiar alături. soarele îi va încălzi şi iarăşi se vor trezi la viaţă. . omul a . căldura rugăciunii tale şi harul Domnului topesc tot ce-i rău şi-ţi aduc viaţă şi linişte în suflet. La fel este şi sufletul." ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 83 71.Ce noroc pe capul meu. acela singur se păcăleşte. Privind cu necaz după ea. un ţăran s-a aşezat la umbra unui pom să se odihnească. atunci când îngheaţă de atâtea păcate. Omul însă a pus imediat mâna pe o piatră şi a aruncat după animal. Uşor. O să fac un foc de vreascuri şi o să prăjesc raţa asta.a prins pasărea. un câine a sărit la un om şi a început să-1 latre. ridicându-se imediat în zbor. ce să vezi?!. să ciugulească boabele căzute pe ogor. gata-gata să-1 muşte. Sunt îngheţaţi de ger. ţăranul şi-a scos căciula şi . fie nedreptăţeşte pe altul. Dragostea călugărului Pe un drum. ţăranul a mai zis: . Aşa cum întunericul se alungă doar cu lumină. „Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.zdup! . dusă a fost. Să vezi ce bună o să fie! Dar în timp ce încerca să scoată pasărea de sub căciulă. a sărit mai tare la om. dar. fiindcă aşa cum căldura focului topeşte gheaţa. ce suflet bun am! Sper ca Dumnezeu să vadă cum m-am îndurat de pasărea aceasta. aceasta se strecură repede pe lângă mâna omului şi. tot astfel răul nu poate fi alungat decât cu bine. la primăvară. dându-i drumul. "Păcatul este nedreptate. un rău cu alt rău. Cine păcătuieşte fie se nedreptăţeşte pe sine. şi-a zis. Speriat rău.” (Fericitul Augustin) 83 70. La fel să ai şi tu răbdare şi încredere în bunătatea şi mila lui Dumnezeu şi să te căieşti din suflet. Omul ipocrit După ce a muncit câteva ceasuri pe câmp. şi să mă răsplătească pentru binele pe care 1am făcut! Oare ce răsplată ar fi meritat un asemenea om? Cel ce încearcă să ascundă un păcat cu alt păcat.

O singură dată. " ( Sfântul Ioan Gură de Aur ) 84 72. I-a răspuns Sfântul Petru. Liniştit. aş vrea şi eu să intru în rai. Toată viaţa n-a făcut altceva decât să strângă şi să strângă tot mai multă avere. . Niciodată nu i-a fost silă de cineva sărman. De tine depinde! . când ajungi aici ai doar ceea ce ai dăruit în viaţă. dacă trebuie. ce-i cu tine aici? . trecând prin faţa unei biserici. nici m ruptul capului. într-o noapte.mai apucat doar să intre într-o curte şi să trântească poarta. Când preotul îl întâlnea şi îl apostrofa. la intrare. când. câinele a sărit la părinte. s-a apropiat uşor-uşor şi. Cu siguranţă că şi în lumea cealaltă este la fel.Vezi.. în lumea asta totul poate fi cumpărat. a avut un vis îngrozitor. Am comori nenumărate . cum ai fi vrut să fie el cu ţine. nu se poate să nu ajung în rai! Oricâte sfaturi i-ar fi dat preotul. el răspundea mereu: . Azi aşa. mâine aşa. Comori adunate Într-un oraş. "Dragostea este bucuria de a face altora bucurii. vino şi mângâie-1! . până când. eu plătesc.E. Acum stătea acolo. oriunde şi oricând poţi face numai bine. dându-şi seama de bunătatea omului. omule . toată viaţa lui nu a dat nimic. dar crezi că doi bănuţi sunt de ajuns? . omule. în timp ce câinele urla de mama focului dincolo de gard.Mai caută. Imediat.bunătatea naşte totdeauna bunătate. dând din coadă. a luat bucăţica de pâine chiar din mâna acestuia şi a început să o mănânce de zor.. a trecut pe stradă şi un călugăr. Cu ele poţi într-adevăr să intri în rai. dar de ce n-am decât atât?! Pe Pământ aveam de mii de ori mai mulţi Aici de ce am ajuns doar cu doi bănuţi? . Şi crede-mă. călugărul a scos o bucată de pâine din traistă şi i-a întins-o căţelului. acolo unde poţi face bine. omule. Dacă tu ai fost rău cu câinele. Chiar în acel timp.i-a spus părintele celui din spatele gardului .Bine. acesta a încetat să latre. Apoi s-a aşezat lângă călugăr. poate vei găsi totuşi ceva! Şi într-adevăr. el nu vroia să asculte. într-o duminică. omule' . mai caută. Acestea sunt comorile pe care fiecare le strânge în cer.Părinte. Văzându-1. Să nu mai faci niciodată un rău. Cu câte bogăţii am strâns eu. omul a găsit pe fundul unui buzunar doi bănuţi . Sfanţul Petru 1-a întrebat: .Sfinte Petre. Se acea că murise şi ajunsese la poarta Raiului. .Da' crezi tu că poţi? . lătrând şi arătându-şi colţii.Aoleu. Nu dădea ceva de pomană. în rest. Hai. i-a aruncat unui cerşetor doi bănuţi. trăia odată un om tare zgârcit.Sfinte Petre.

Erau atâţia săraci ce avea nevoie de ajutorul său…! „Bogaţii vor ajunge în cer.Voi sunteţi cei mai bogaţi oameni din regatul meu. le-a spus: . aţi vedea că sunt oameni care mor de foame. Bogaţii şi săracii Cu mult. Puteţi să îi ajutaţi şi vă poruncesc să o faceţi! După câteva zile. căci nu ştii care va fi sfârşitul lui.” (Fericitul Augustin”) 86 73. Ne vedem mâine seară! Se spune că.. căci 1-aţi fi putut ajuta. speriat de tot. pentru fiecare sărac mort de foame. Mâniat de această situaţie pe care sfetnicii i-o ascunseseră. Din acea zi a căutat să adune comori doar în cer. ne vom întâlni în fiecare seară şi.. Dacă în palatul său toţi oamenii erau mulţumiţi şi aveau de toate. peste zi. nimeni nu a mai murit de foame în regatul acela! "Nu invidia gloria celui păcătos. în jurul regelui s-a strâns o mulţime de oameni nevoiaşi. regele a văzut că nimic nu se schimbase. care o duc rău. fiecare încercând să-şi spună păsul. va fi omorât şi un bogătaş! De mâine. dacă aflu că. unul mai amărât decât celălalt. în timpul acesta. ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. dincolo de ziduri. dar aşa… Tocmai în acea clipă omul nostru s-a trezit din vis. regele s-a întors în palat şi i-a chemat pe toţi bogătaşii la el.. Afară este plin de oameni ce vor să muncească pentru o pâine. poate ai fi intrat în Rai. Aveţi atâta avere încât aţi putea să vă construiţi fiecare câte o casă numai din aur. atunci sorţii vor decide care dintre voi va fi executat. Când aceştia s-au adunat în sala tronului. Chiar lângă zid. Nu-şi putea crede ochilor . dar n-aţi făcut-o. pe cineva care plângea. Dar dacă v-aţi uita şi în jurul vostru. Pentru că voi înşivă vă faceţi vinovaţi de moartea acelui om. Doar de voi înşivă depinde ca aceşti oameni să o ducă mai bine. fiindcă voi nu vă îngrijiţi de treburile cetăţii.Văd că nu aveţi suflet! Cum de nu vă e milă de cei ce se luptă cu greutăţile. de a doua zi. dar voi îi refuzaţi. era un copil ce plângea. în regatul meu. a trăit un rege puternic şi înţelept într-o zi plimbându-se prin curtea palatului său. copilul i-a răspuns că părinţii săi sunt bolnavi şi el nu are bani nici de hrană şi nici de doctorii..În toată viaţa n-ai dăruit decât aceşti bani unui sărman om ce aştepta ajutorul tău în poarta unei biserici. Când regele 1-a întrebat ce i s-a întâmplat. Dacă în timpul vieţii ai fi strâns mai multe comori cereşti. (. când îi vor introduce acolo săracii. cu sute de ani în urmă. acum vedea însă că la porţi erau adunaţi nevoiaşi. a auzit. zi de zi?! Dacă nu o faceţi voi. Chemându-i iarăşi la el pe cei mai bogaţi dintre supuşii săi. Din acea zi nu a mai fost la fel. le-a spus: .) . atunci o s-o fac eu! Iată ce poruncesc: de azi înainte. A dat imediat poruncă să fie deschise porţile şi a ieşit să vadă ce se întâmplase. un om a murit de foame la mine-n cetate.

nici n-ar fi sperat şi la o asemenea primire. cei simpli.Măi. un înger se apropie de ţăranul nostru şi îi spuse: . Dar. mâine aşa. când au vrut să plece mai departe. Azi aşa. împreună cu soţia sa. un simplu creştin. hanul fusese atacat de hoţi. dar bun la suflet. au întâlnit un ţăran..lasă.Ei. Dar a doua zi dimineaţa. până când. Obosiţi de atâta mers şi văzând că îi prinde noaptea pe drum. cei doi călători au vrut să tragă la un han. înconjurat de tot acel alai.Omule.. Dar hangiul. ţăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători: peste noapte. femeie . că ştie Dumnezeu ce e mai bine! . care îi jefuiseră pe toţi călătorii. ţăranul i-a primit cu drag în căsuţa lui. nu poţi intra pe aici. om sărac. când să intre pe poarta aceea minunată." "Fără nici o îndoială că Dumnezeu rânduieşte faptele noastre mai bine decât am putea-o face noi înşine.nu avem unde sta peste noapte?! în sfârşit. du-te ceva mai încolo şi vei găsi o portiţă mai . om rău. Cum de este posibil aşa ceva.zise atunci femeia sa . cum de se poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cealaltă şi vom vedea cum o fi şi acolo . . ştie Dumnezeu ce e mai bine. în timp ce pe noi. Încredere Un om călătorea pe un drum de ţară. O primire meritată Un ţăran.trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduieşte pe toate. ce să vezi." (Sfânta Scriptură ) 88 74.Vezi. " (Sfântul Vasile cel Mare ) 89 75. spre bucuria lor. au plecat mai departe şi. avea obiceiul să spună tuturor: . Ţii minte ce ţi-am spus aseară? "Lasă. Atâtea pregătiri doar pentru el. nimeni nu ne bagă în seamă. bucurie mare! Omului nu-i venea să-şi creadă ochilor. Acolo. lasă. îngeri adunaţi să-1 întâmpine pe noul sosit. Oricum.da' ce poate fi bine când . i-a mai spus omul femeii . . om bun la suflet.Vedeţi cum e lumea asta? Cei mari au de toate şi sunt primiţi oriunde cu mare pompă. era fericit că urma să intre în rai. spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulţumită. Văzând că i-a prins noaptea pe drum.„Judecata este rară milă pentru cel ce n-a făcut milă. omule . omul nostru a visat într-o noapte ceva nemaipomenit: se făcea că murise şi ajunsese la Poarta Raiului.a încercat să o liniştească omul . a refuzat să-i primească.uite! . veselie multă.

oricine poate fi bun şi darnic. dar cum se poate una ca asta? Cât am trăit în lume. între flăcăi era mereu neînţelegere. Dacă ai fost bogat. Dar un boier de când n-a mai ajuns şi aici.Dar atunci. important este să rămâi om.a mai întrebat omul mirat. minciuni. oamenii. Nu suntem noi toţi oamenii.fie că ai fost sărac. Intră pe acolo şi. vin aici în fiecare zi. . aşteptăm pe un boier care a murit odată cu tine şi care. purtându-se cu răutate. trebuie primit cu atâta fast? Contează că el are bogăţii şi eu nu? . într-un cuvânt.. pentru a te mântui nu contează ce ai avut .ci ceea ce ai făcut cu tot ce Dumnezeu ţi-a dăruit. la fel curase bucură un tată . dar şi aici. fiindcă este boier. Şi pentru fiecare bun creştin. hoţii. din atât cât are. ne vom revedea în grădinile minunate ale Raiului. vom fi egoişti şi zgârciţi.Omule. trebuie să ajungă aici. . în felul . . cu atât mai mult ai fi putut dărui cu drag celor mai necăjiţi decât tine. Azi aşa. căci oricând putem găsi pe cineva mai sărman decât noi. ci cei ce slujesc bogăţiei. fie bogat. Fie că eşti sărac sau bogat. mâine aşa..Ei." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 90 76.. creştini ca tine.. Mure durere îi pricinuiau tatălui. care ar fi vrut să-i vadă trăind în pace şi înţelegere. cu miile şi sunt bine primiţi cu toţii.. mai târziu. ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată un om rău sau! zgârcit care să fie fericit? "Eşti bogat? Foarte bine! Eşti zgârcit? Foarte rău! (. din clipă în clipă.Omule. te vei mântui negreşit. dar era foarte supărat. păzită de un înger.) Nu bogaţii vor fi osândiţi. Sărac sau bogat. în rai. dacă şi eu şi boierul vom intra în rai.mică.Bine. fiindcă fiii săi se certau: ei.. pentru ce este venirea lui aşa o sărbătoare? . păcate de tot felul? De ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut pentru a ne iubi unu pe alţii.Atunci pentru cine sunt toate aceste pregătiri? . fiii şi aceluiaşi tată. cum de e cu putinţă? De ce el. unii cu ceilalţi? Ne iubim aproapele aşa cum ar trebui să o facem? Nu-1 doare pe Dumnezeu când vede că între oameni e atâta neînţelegere. în dragoste şi înţelegere cu cei de alături. Dacă ai fost sărac şi ai ştiut să împărţi şi celorlalţi din puţinul de care ai avut parte. războaie. pentru fiecare om care trăieşte fără păcate. . am văzut nedreptăţi multe. Dumnezeu? Ne înţelegem noi. Pentru venirea lui este sărbătoare şi ne pregătim să1 întâmpinăm cum se cuvine. pe care să îl ajutăm. Şi fiecare din noi este bogat. îngerule. Tatăl nostru Un om avea mai mulţi copii. Cel bogat cu atât mai mult ar trebui să dea milostenie. Vreţi să vă spun cine sunt fraţii aceştia atât de cruzi unii cu ceilalţi? Suntem noi. Dumnezeu se bucură. pentru ca fiecare să poarte grija celuilalt.

„Să vă iubiţi unii pe alţii. când este prea târziu? Dacă i s-ar fi arătat încă de pe băncile şcolii. în postura de criminal. întrebarea de ce nu se găseşte Sfânta Cruce şi în şcoli. mă simt chemat să spun câteva cuvinte. în sala în care acuzatul va fi condamnat. sunt sigur că astăzi acest tânăr nu ar mai fi aici. în fiecare sală de învăţământ. Condamnaţi pe clientul meu. devenim mai buni şi mai înţelepţi. De ce condamnatul vede crucea abia astăzi. căci aceasta este meseria Dumneavoastră. în sala de judecată. aşa cum v-am iubit Eu!" ( Sfânta Scriptură ) Cuvânt de încheiere "Domnilor. se află aici. Domnilor. prin urmare e puţin de apărat la dânsul Totuşi. cu fiecare clipă. Iubindu-ne unii pe alţii. căci aceasta este datoria mea!" Extras din pledoaria avocatului unui tânăr de 18 ani acuzat de crimă în 1910 . Dumneavoastră sunteţi adevăraţii vinovaţi! Pe voi vă acuz! Prin Dumneavoastră se seamănă în popor necredinţa. căutând binele celorlalţi mai mult decât pe al nostru. Eu însă vă acuz pe voi. Doar aşa ne apropiem. de dragostea şi bunătatea Lui.pentru copiii lui. însă. însărcinarea ce am primit-o este foarte uşoară. oriunde se află şi învaţă copiii. aici. îmi pun. înaintea mea şi a judecătorilor văd pusă Crucea. de Dumnezeu. Acuzatul îşi recunoaşte vina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful