You are on page 1of 1

OBJEKTIF KAJIAN Saya dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan ekonomi tradisional di negara kita Malaysia, mengikut

kehendak soalan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2013 Kertas Sejarah 21/2. Saya telah memilih kegiatan ekonomi penanaman padi sebagai hasil kajian saya. Kajian saya ini merangkumi objektif-objektif berikut