You are on page 1of 13

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

Naziv vjebe:
TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI TRAJNI GORNJI ONJAK
TEORETSKI DIO nazivlje u morfologiji zubi i dentalnoj antropologiji osnovni podaci o zubalu ovjeka orijentacijske toke trajni gornji sredinji sjekuti trajni gornji onjak PRAKTINI DIO modeliranje u plastelinu trajnog gornjeg sredinjeg sjekutia modeliranje u plastelinu trajnog gornjeg onjaka

OPE NAPOMENE
Na vjebe treba donijeti:
Kutu Kontrolnik sa slikom i peatom Biljenicu i olovku

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

OPE NAPOMENE
Na vjebe treba dolaziti redovito, a svaki izostanak (maksimalno tri mogua) treba opravdati pisanom isprinicom. Mijenjanje grupa nije dozvoljeno, stoga treba uvijek dolaziti u svoju grupu. Teoretsko znanje e se provjeravati kolokvijima, a praktino znanje kontrolnim modeliranjem.

ORIJENTACIJSKE RAVNINE frontalna

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

ORIJENTACIJSKE RAVNINE medijalna

ORIJENTACIJSKE RAVNINE okluzalna

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


3D PRIKAZ ORIJENTACIJSKIH RAVNINA
MEDIJALNA FRONTALNA FRONTALNA

ORIJENTACIJSKE RAVNINE

OKLUZALNA OKLUZALNA

MEDIJALNA

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

USNA UPLJINA I ZUBNI LUKOVI


resica Gornji zubni niz

MLIJENA I TRAJNA DENTICIJA

Mlijena denticija 20 zuba Trajna denticija 32 zuba


tonzile

zameci trajnih zuba

nepani lukovi

jezik

u mlijenoj denticiji nema pretkutnjaka i treih kutnjaka


mlijeni zubi Donji zubni niz

dno usne upljine

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

ZUBNI NIZOVI
Gornji zubni niz

OBLIK ZUBNIH LUKOVA


Gornji zubni luk

ELIPSA

Donji zubni niz

Gornji zubni niz dio je lubanje i nije pokretan Donji zubni niz smjeten je u donjoj eljusti, u ovjeka je to pokretni dio lubanje

Donji zubni luk

PARABOLA
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 2

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


ORIJENTACIJSKE TOKE I PLOHE NA ZUBU ORIJENTACIJSKE TOKE I PLOHE NA ZUBU

- jednokorijenski zubi apikalno apikalno

- jednokorijenski zubi vrak korijena (apeks)

oralno (palatinalno / lingvalno)

korijen

mezijalno

distalno

cervikalna linija labijalno kruna

incizalni brid incizalno incizalno

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

ORIJENTACIJSKE TOKE I PLOHE NA ZUBU

ORIJENTACIJSKE TOKE I PLOHE NA ZUBU

- viekorijenski zubi apikalno apikalno

- viekorijenski zubi vrak korijena (apeks)


oralno (palatinalno / lingvalno)

bifurkacija korijena (ravite)

korijen trup korijena cervikalna linija

distalno

mezijalno

bukalno

kruna

okluzalno

okluzalno

vrak kvrice

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

KRUNA
Kruna dio zuba pokriven caklinom

KORIJEN
Korijen dio zuba uklopljen u alveolni nastavak i prekriven cementom

korijen zuba

kruna zuba

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


TRUP KORIJENA ZUBA
Trup korijena dio je viekorijenskog zuba izmeu cervikalne crte i bifurkacije ili trifurkacije odvojenih korijenova

RAVITE (BIFURKACIJA) KORIJENA


Ravite (bifurkacija) korijena mjesto gdje se trup korijena dijeli na dva ili tri odvojena odjeljka (ovisno o broju korijenova)
ravite

trup korijena

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

PODJELA ZUBA NA TREINE


Treine zamiljeni odjeljci na kruni ili korijenu zuba prema

APEKS
Apeks - zavrni dio ili vrak korijena Apikalno - usmjereno prema vrku korijena
vrak korijena (apeks)

apikalna treina

srednja treina cervikalna treina cervikalna treina srednja treina incizalna (okluzalna) treina
lingvalna treina mezijalna treina distalna treina labijalna treina srednja treina srednja treina

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

BRAZDA (FISURA)
Brazda (fisura) plitka ravna udubina ili raspuklina na plohi zuba postoje: razvojna brazda, oznaava granice izmeu susjednih kvrica i drugih vanijih odijeljenih dijelova zuba dodatna brazda nejasna ravna udubina, neujednaena u postojanju i usmjerenosti, koja ne omeuje vanije odijeljene dijelove zuba
razvojna brazda

CERVIKS I CERVIKALNA CRTA


Cerviks (vrat) uski ili sueni dio zuba u podruju spojita krune i korijena zuba Cervikalna crta vijugava crta koja oznaava spojite cakline i cementa
cerviks cervikalna crta

dodatna brazda

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 4

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


CINGULUM

cingulum

KVRICA
Kvrica a) izrazito izboenje na griznoj plohi zuba, koje zavrava stoasto, zaobljeno ili plosnato b) svako izboenje krune na kojem poinje mineralizacija u nezavisnom centru

Cingulum lukoviasta, kvrgava izboenost vratne treine lingvalne plohe na prednjim zubima

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

LOBUS
Lobus - okruglasta ili stoasta izboina na incizalnom bridu novo niklog sjekutia za njega se pogreno vjerovalo da je nastao u tijeku razvoja iz odvojenih jezgri mineralizacije

LOBUS

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

LIJEB (SULCUS)

TUBERKUL
Tuberkul neznatno zaobljena kvrica na povrini zuba, primjerice lingvalna kvrica u gornjih prednjih zubi ()

lijeb (sulcus) izduena udolina na plohi zuba stvorena nagibima susjednih kvrica ili grebenova koji se spoje u istom kutu

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 5

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


APROKSIMALNA PLOHA
Aproksimalna ploha ploha zuba okrenuta prema susjednom zubu u istome luku Aproksimalne plohe mogu biti mezijalne ili distalne

DISTALNA PLOHA
Distalna ploha ploha zuba udaljena od sredinje ravnine Distalno udaljeno od sredinje ravnine
sredinja ravnina

aproksimalne plohe

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MEZIJALNA PLOHA
Mezijalna ploha ploha zuba usmjerena prema sredinjoj ravnini Mezijalno prema sredinjoj ravnini
sredinja ravnina

DOTICAJNA (KONTAKTNA) PLOHA


Doticajna (kontaktna) ploha podruje na mezijalnoj ili na distalnoj plohi zuba koje dotie susjedni zub u istome luku

doticajne plohe

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

FACIJALNA PLOHA
Facijalna ploha ploha zuba usmjerena prema licu (facijesu), prema van Facijalna ploha moe biti labijalna (za zube koje su u dodiru s usnama) ili bukalna (za zube koji su u dodiru s obrazom)

LABIJALNA PLOHA
Labijalna ploha - ploha na prednjim zubima koji su u neposrednoj blizini usnica Labijalno blizu usnica ili okrenuto prema usnicama

facijalna ploha zuba

labijalna ploha zuba

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 6

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


INCIZALNI BRID
incizalni brid incizalni dio novoniklog prednjeg zuba

LINGVALNA PLOHA
Lingvalna ploha povrina zuba usmjerena prema jeziku (za gornje zube uvrijeen je i naziv palatinalna ploha) Lingvalno blizu jezika ili okrenuto prema jeziku
lingvalne plohe (palatinalne)

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

OKLUZALNA PLOHA
Okluzalna ploha ploha na pretkutnjacima i kutnjacima unutar rubnih bridova koja dodiruje odgovarajue plohe antagonista u tijeku zatvaranja bonih zubi Okluzalno prema vanoj plohi bonih zubi

RUBNI (MARGINALNI) GREBEN


Greben izboina na povrini zuba rubni (marginalni) greben izboeni vrhovi koje tvore mezijalni i distalni rubovi
a) griznih ploha bonih zubi i b) lingvalne plohe prednjih zubi rubni greben (mezijalni) rubni greben (distalni) rubni greben (distalni)

rubni greben (mezijalni)


MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1 MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TROKUTASTI GREBEN
Trokutasti grebeni trokutaste izboine koje se proteu od vrka kvrice prema sredinjem dijelu okluzalne plohe zuba,

KVRINI GREBEN
kvrini greben - izboina koja se protee u mezijalnom i distalnom smjeru od vrkova kvrice kvrini grebeni tvore bukalne i lingvalne rubove griznih povrina bonih zubi

kvrini greben trokutasti greben

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 7

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


KOSI GREBEN
Kosi greben izboina na griznim plohama gornjeg kutnjaka, koji se protee koso izmeu vrkova distobukalnih i meziopalatinalnih kvrica

POPRENI GREBEN
popreni greben trokutasti grebeni bukalne i lingvalne / palatinalne kvrice, koji se vezuju da stvore vie ili manje jedinstvenu izboinu, koja see popreno preko grizne plohe bonog zuba

popreni greben

kosi greben

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

JAMICA
Jamica plitko iljato udubljenje obino smjeteno na spojitu dviju ili vie razvojnih brazdi ili na zavretku neke razvojne brazde
jamica

UDUBINA (FOSSA)
Udubina (fossa) zaobljena ili uglasta udubina na plohi zuba razlikujemo:
a) b) c) lingvalnu udubinu sredinju udubinu trokutastu udubinu

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

LINGVALNA UDUBINA
lingvalna udubina iroka plitka udubina na lingvalnoj plohi sjekutia ili onjaka
lingvalna udubina

SREDINJA UDUBINA
sredinja udubina - razmjerno iroka duboka uglasta udolina u sredinjem dijelu grizne plohe povrine kutnjaka

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 8

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


TROKUTASTA UDUBINA
trokutasta udubina razmjerno plitka, piramidnog oblika na griznim povrinama bonih zubi, smjetena unutar granica mezijalnog i/ili distalnog rubnog grebena

KUT
Kut spojite dviju ili vie ploha zuba u jednoj toci, npr. meziolabioincizalni kut Moe biti iljat (mezijalni) ili zaobljen (distalni)
distalni kut mezijalni kut

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

LINIJSKI KUT
Linijski kut kut nastao spajanjem dviju ploha du jedne crte, npr. meziobukalni kut

SLINOST ZUBA S GEOMETRIJSKIM TIJELIMA

- sjekutii Meziodistalni promjer krunskih dijelova zubi sjekutia slian je etverokutu, s uom vratnom dimenzijom Vestibulo-oralni promjer krune nalii na trokut, kojem je baza ira uz vrat zuba

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

SLINOST ZUBA S GEOMETRIJSKIM TIJELIMA

SLINOST ZUBA S GEOMETRIJSKIM TIJELIMA

- onjaci Povrine etverokuta i trokuta na krunskim dijelovim onjaka ovjeka vee su od onih u sjekutia

- pretkutnjaci Krunski obrisi pretkutnjaka su slini rombu odnosno trapezu

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


SLINOST ZUBA S GEOMETRIJSKIM TIJELIMA

TRAJNI SJEKUTII
U zubnom luku gornje i donje eljusti postoje po dva sjekutia, dentes incisivi, na svakoj strani medijalne ravnine. Skupina sjekutia tvori rezne otrice ljudskog vanog sustava. U ivotinja oni imaju razliite zadae, primjerice, eljanje krzna u kukcodera, sjeckanje drva u nekih glodavaca, deranje mesa u mesojeda. Osim velikog estetskog znaenja u ovjeka slue i za tvorbu mnogih usneno-zubnih govornih glasova (npr., v, f, d, t, u, c, z, s), ija e estotnost ovisiti o pripadnosti jezinoj skupini govornika.
sredinji gornji sjekutii

- kutnjaci Krunski obrisi kutnjaka su slini rombu odnosno trapezu

boni gornji sjekutii

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI


poetak mineralizacije 3. mjesec ivota nicanje 7.- 8. godina ivota zavretak razvoja korijena 10. godina Duljina krune (mm) 10,50 9,00 Meziodistalni promjer (mm) 8,50 6,50 Vestibulooralni promjer (mm) 7,00 6,00 Duljina zuba (mm) 23,50 22,00 Nicanje zuba (god) 7 8

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI


gornji sredinji sjekuti vei je u podruju krune nego boni, korijeni oba sjekutia su priblino iste duljine, s tim da duljina korijena priblino odgovara dvostrukoj duini krune (1 : 2)
sredinji gornji sjekuti

boni gornji sjekuti

Prvi Gornji sjekuti Sredinji sjekuti Boni sjekuti

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI - frontalno


incizalni brid netroenog sjekutia ima tri male izboine, renjia mezijalni rub krune je ravan distalno kontaktno podruje je blie incizalnome bridu mezijalno i distalno rubovi konvergiraju prema vratu krune, te zavravaju na caklinsko-cementnom spojitu
mezijalni rub krune distalno kontaktno podruje

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI - palatinalno


Palatinalna ploha krune sredinjeg sjekutia slina je lopatici i u sredinjem dijelu oblikuje iroku palatinalnu udubinu koju omeuju tri izboenja:
mezijalni marginalni greben distalni marginalni greben cingulum

cingulum distalni marginalni greben

Korijen zuba je ui nego labijalno.


mezijalni marginalni greben

renjii
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

palatinalna udubina
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 10

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI - mezijalno
mezijalni obris sredinjeg sjekutia ima oblik dlijeta labijalni rub blago je zaobljen prema incizalnome cervikalna linija bridu palatinalna stjenka nalik je slovu S korijen je stoast, te se stanjuje prema vrku amplituda cervikalne linije vea je od one na distalnoj strani

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI - distalno


distalni obris sredinjeg sjekutia istovjetan je mezijalnome cervikalna linija je s distalne strane plia nego s mezijalne strane

cervikalna linija

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI - incizalno


Kruna je s incizalnoga pogleda trokutastoga oblika: labijalna strana tvori osnovicu trokuta, mezijalno i distalno su njegove strane, a vrak je smjeten palatinalno.
labijalno

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI endodontski prostor


pulpna upljina priblino prati vanjski oblik krune i korijena obaju sjekutia u labiolingvalnom i meziodistalnom presjeku krov pulpne komorice sri prati vanjski oblik krune
pulpa

distalno

mezijalno

palatinalno palatinalno
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

labijalno

mezijalno

distalno

incizalno

labijalno

TRAJNI GORNJI SREDINJI SJEKUTI popreni presjek


popreni presjek prvog gornjeg sjekutia u visini vrata zuba ima najvei promjer i gotovo je okrugao

TRAJNI GORNJI ONJACI


U svakome kvadrantu nalazi se po jedan onjak. U ivotinja imaju veliko znaenje pri otimanju, kopanju, paranju, probijanju i u borenju. Onjaci su najstabilniji zubi u zubnim lukovima. Korijenovi su im najdulji i najdeblji, te su dobro uvreni u eljusnoj kosti i zadnji ispadaju. Dre kutove zubnih lukova.

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


TRAJNI GORNJI ONJACI
poetak mineralizacije: 4. mjesec ivota zavretak razvoja cakline: 6. - 7. godina nicanje: 11. 13. godine zavretak razvoja korijena: 13. - 15. godine
Duljina krune (mm) Meziodistalni promjer (mm) 7,50 Vestibulo -oralni promjer (mm) 8,00 Duljina zuba (mm) Nicanje zuba (god) Zubni luk

TRAJNI GORNJI ONJACI - labijalno

Gornji onjak

10,00 27,00 11 - 13

incizalni brid ima dvije strme strane mezijalni greben manje je zakoen od distalnoga, te je krai distalni dio stapa se s distalnim rubom te tvori distoincizalni ugao mezijalni obris krune onjaka je samo malo konveksan, najizboeniji je blizu incizalnoga brida; distalni obris krune izrazito je konveksan.
distalno mezijalno incizalni brid

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TRAJNI GORNJI ONJACI - palatinalno


palatinalni obris je nepravilan lingvalni cingulum je izrazito je konveksan od cervikalne crte do sredine krune, slijedi je konkavnost, a zatim izraena konveksnost incizalnog dijela palatinalnoga grebena.

TRAJNI GORNJI ONJACI - mezijalno


vratna treina zuba je naglaeno je debela i u kruni i u korijenu s vestibularne strane rub je pravilan do srednje treine krune od koje se suzuje prema incizalnome bridu; palatinalni obris je nepravilan, konveksan uz cingulum, zatim konkavan i ponovno konveksan prema incizalnome rubu i kvrici
cingulum

cingulum

palatinalni greben

mezijalno incizalni brid

distalno

labijalno

palatinalno incizalni brid

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

TRAJNI GORNJI ONJACI - distalno


distalni obris je veoma nalik mezijalnom cervikalna linija je plia od one s mezijalne strane
cervikalna linija

TRAJNI GORNJI ONJACI - incizalno


incizalni obris pokazuje izrazitu asimetrinost krune postoje tri centra mineralizacije (mezijalni, srednji i distalni) mezijalna strana je plosnata i ira u labiopalatinalnom smjeru distalna strana je konveksna i uska u labiopalatinalnom smjeru

labijalno

distalno palatinalno labijalno palatinalno

mezijalno

incizalni brid
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 12

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1


TRAJNI GORNJI ONJACI endodontski prostor
zubna pulpa je labiopalatinalno dvostruko konveksna, tj. slina lei, najvei promjer joj je daleko ispod vrata krune prema sredini zuba meziodistalno je pulpa vrlo uska od vrka komore do vrka korijena pulpa je stisnuta meziodistalno u svojoj ukupnoj duljini
pulpa mezijalno distalno

palatinalno labijalno

mezijalno

distalno

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 1

stranica 13