You are on page 1of 4

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

Naziv vjebe:
Modeliranje prvog gornjeg kutnjaka (16 ili 26) Rezbarenje drugog gornjeg sjekutia (12 ili 22) Sadraj vjebe: TEORETSKI DIO morfoloke osobitosti prvog gornjeg kutnjaka morfoloke osobitosti drugog gornjeg sjekutia PRAKTINI DIO modeliranje u plastelinu prvog gornjeg kutnjaka rezbarenje u sadri drugog gornjeg sjekutia
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

KUTNJACI OVJEKA
imaju glavnu ulogu u vakanju hrane odravaju okomite dimenzije lica ope morfoloke osobine gornjih kutnjaka: imaju najveu griznu plohu od svih gornjih zuba krune su ire u bukooralnom nego u meziodistalnom smjeru imaju tri do pet kvrica (najee tri velike kvrice i etvrtu manju) imaju najmanje dvije bukalne kvrice distobukalne i meziopalatinalne kvrice su obino povezane kosim grebenom meziobukalna, distobukalna i meziopalatinalna kvrica tvore trokut meziobukalna kvrica je vea od distobukalne distobukalna kvrica je najmanja najee imaju tri korijena
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

GORNJI TRAJNI KUTNJACI okluzalno

TRAJNI KUTNJACI
gornji desni gornji desni gornji desni

trei kutnjak

drugi kutnjak

prvi kutnjak

gornji desni

gornji desni

gornji desni

donji desni

donji desni

donji desni

trei kutnjak

drugi kutnjak

prvi kutnjak

trei kutnjak

drugi kutnjak

prvi kutnjak

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

GORNJI KUTNJACI
Gornji kutnjaci Duljina krune (mm) 7,5 7,0 6,5 Meziodistalni promjer (mm) 10,0 9,0 8,5 Vestibulooralni promjer (mm) 11,0 11,0 10,0 Duljina zuba (mm) 19,5 18,0 17,5 Nicanje zuba (god)

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - bukalno


prvi gornji trajni kutnjak ima ulogu sidra gornjeg zubnog luka zbog vremena nicanja i poloaja u zubnom luku mezijalna i distalna kvrica su odijeljene bukalnom brazdom mezijalni obris je izboen u okluzalnoj i srednjoj treini krune distalni obris je izboen od vratne crte prema rubnom grebenu vratna crta ima otar vrh u sredini bukalne plohe tri korijena: dva bukalna (meziobukalni i distobukalni) i jedan palatinalni
palatinalni korijen distobukalni korijen meziobukalni korijen

Prvi Drugi Trei

6 12 18+

vrak cervikalne linije

distobukalna kvrica

bukalna brazda

meziobukalna kvrica

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

stranica 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3


PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - palatinalno
dvije nejednake kvrice: meziopalatinalna i distopalatinalna meziopalatinalna kvrica ini 4/5 irine krune distopalatinalna kvrica je kraa i ua izmeu kvrica se nalazi palatinalna brazda na meziopalatinalnoj kvrici moe biti izraeno Carabellijevo svojstvo (varira od izgleda brazde do samostalne kvrice)
palatinalni korijen meziobukalni korijen distobukalni korijen

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - mezijalno


bukopalatinalni promjer je najvei u cevikalnom podruju vide se meziobukalna i meziopalatinalna kvrica (te Carabellijeva kvrica ako postoji) bukalni obris je najizboeniji u vratnome podruju palatinalni obris je izboen od vratne crte prema vrku meziopalatinalne kvrice vratna crta je nepravilna, lagano izboena prema okluzalno vide se meziobukalni i palatinalni korijen
meziobukalni korijen palatinalni korijen

Carabellijevo svojstvo (kvrica)

Carabellijevo svojstvo (kvrica)

meziopalatinalna kvrica

palatinalna brazda

distopalatinalna kvrica

meziobukalna kvrica

meziopalatinalna kvrica

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - distalno


distobukalna kvrica, distalni rubni greben i distopalatinalna kvrica tvore okluzalni obris krune vide se i meziobukalna i meziopalatinalna kvrica bukalni i palatinalni obrisi su istovjetnog oblika vratna crta je gotovo ravna vide se sva tri korijena palatinalni korijen je najdulji
distopalatinalna kvrica meziobukalna kvrica palatinalni korijen meziobukalni korijen

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - okluzalno


obris je etverokutan ili romboidan normalno izraen znak luka na bukalnoj stijenci sredinja jamica i razvojne brazde nalie na slovo H mezijalni (dulji) i distalni (krai) rubni greben su izdignuti
distalno mezijalno bukalno

distobukalni korijen

distobukalna meziopalatinalna kvrica kvrica

palatinalno
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - okluzalno


trigonum ili mezijalna polovica zuba ima 3 kvrice:
meziobukalnu distobukalnu meziopalatinalnu
distobukalna kvrica meziobukalna kvrica

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK endodontski prostor


etiri pulpna roga po jedan ispod svake kvrice s tim da su mezijalni vii od distalnih, a distopalatinalni je najmanji tri zasebna korijenska kanala koja su svojom veliinom proporcionalna veliini korijenova u mezijalnom korijenu se nerijetko mogu nai dva korijenska kanala: meziobukalni i meziopalatinalni popreni presjek: tri ulaza u kanale tzv. Blackov trokut

TRIGONUM

talon ine distopalatinalna kvrica i distalni rubni greben trigonum je evolucijski stariji dio zuba, a talon mladji sredinja udubina trigonuma jednako je udaljena od sve tri kvrice

TALON

distopalatinalna kvrica

meziopalatinalna kvrica

popreni presjek
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

bukalni presjek

mezijalni presjek MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 4

stranica 2

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3


GORNJI BONI SJEKUTI
Gornji sjekutii Duljina krune (mm) Meziodistalni promjer (mm) 8,50 Vestibulooralni promjer (mm) 7,00 Duljina zuba (mm) Nicanje zuba (god) 7

GORNJI BONI SJEKUTI - labijalno


kruna bonog sjekutia je izrazito zaobljena i meziodistalno je ua i kraa nego kruna sredinjeg sjekutia mezioincizalni kut je blago zaobljen, a distoincizalni je kut znatno zaobljeniji nego u sredinjeg sjekutia dodirne plohe na bonim stijenkama su mezijalno blie incizalnom bridu, dok se s distalne strane nalaze u srednjoj treini krune vratna crta je konkavna korijen je stoast i distalno naget

Sredinji sjekuti Boni sjekuti

10,50

23,50

9,00

6,50

6,00

22,00

boni gornji desni sjekuti

sredinji gornji desni sjekuti

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

GORNJI BONI SJEKUTI - palatinalno

GORNJI BONI SJEKUTI - mezijalno


cervikalna linija

palatinalna ploha krune gornjeg bonog sjekutia je vrlo slina onoj u sredinjeg sjekutia marginalni rubovi i cingulum su vrlo esto izrazitiji, a palatinalna udubina dublja nego na sredinjem sjekutiu

Mezijalni obris gornjeg bonog sjekutia je veoma slian mezijalnom obrisu gornjeg sredinjeg sjekutia cervikalna linija gornjeg bonog sjekutia je manje zakrivljena u odnosu na gornji sredinji sjekuti

cingulum

palatinalna udubina boni gornji desni sjekuti sredinji gornji desni sjekuti boni gornji desni sjekuti sredinji gornji desni sjekuti

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

GORNJI BONI SJEKUTI - distalno


distalna ploha je veoma slina distalnoj plohi na gornjem sredinjem sjekutiu vratna crta je plia s distalne strane u odnosu na mezijalnu distalna dodirna toka udaljenija je od incizalnoga brida nego na mezijalnoj strani

GORNJI BONI SJEKUTI - incizalno


kruna je incizalno znaajno manja u meziodistalnom smjeru u usporedbi sa gornjim sredinjim sjekutiem sam obris krune je zaobljeniji, te ima jajolik izgled

boni gornji desni sjekuti

sredinji gornji desni sjekuti

boni gornji desni sjekuti

sredinji gornji desni sjekuti

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3

stranica 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 3


GORNJI BONI SJEKUTI endodontski prostor
jedan korijen i jedan korijenski kanal endodontski prostor je veoma nalik endodontskom prostoru sredinjeg gornjeg sjekutia samo je proporcionalno manji

popreni presjek labijalni presjek


MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 4

distalni presjek

stranica 4