You are on page 1of 4

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

Naziv vjebe:
Modeliranje mlijenog gornjeg bonog sjekutia (52 ili 62) Rezbarenje mlijenog gornjeg drugog kutnjaka (55 ili 65) Sadraj vjebe: TEORETSKI DIO morfoloke osobitosti mlijenog gornjeg bonog sjekutia morfoloke osobitosti mlijenog gornjeg drugog kutnjaka PRAKTINI DIO modeliranje u plastelinu mlijenog gornjeg bonog sjekutia rezbarenje u sadri mlijenog gornjeg drugog kutnjaka
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI SJEKUTII
Mlijeni sjekutii prvi su zubi koji se pojavljuju u usnoj upljini i niu izmeu estog i osmog mjeseca ivota. Morfoloki su mlijeni sjekutii vrlo slini trajnim i slue za odsijecanje hrane. Novonikli mlijeni sjekuti nema izboene renjie na incizalnom rubu.

Mlijeni sjekutii

Duljina krune (mm)

Mezio-distalni promjer krune (mm) 6,5 5,1 4,2 4,1

Bukolingvalni promjer krune (mm) 5,0 4,0 4,0 4,0

Duljina zuba (mm)

Nicanje zuba (mjeseci)

Gornji sredinji Gornji boni Donji sredinji Donji boni

6,0 5,6 5,0 5,2

16,0 15,8 14,0 15,0

7,5 8 6,5 7

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI


Inicijalna kalcifikacija: 4,5 mjesec intrauterinog razvoja Zavretak razvoja krune: 5. mjesec ivota Erupcija: 8 - 9 mjesec ivota Zavretak razvoja korijena: 1,5 - 2 godina Oznaavanje:

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI - labijalno


Distalno dodirno podruje je blie korijenu nego mezijalno Distoincizalni kut je znaajno zaobljen

Distalno dodirno podruje

Univerzalni sustav FDI sustav Koordinatni sustav


desno lijevo Mezio-incizalni kut
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

Disto-incizalni kut

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI - palatinalno


Palatinalna udubina je neto dublja jer su rubni grebeni izraeniji

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI mezijalno

Rub mezijalnog obrisa krune u ravnini je s mezijalnim obrisom korijena

Cervikalna linija

Cingulum palatinale

Palatinalna udubina

Mezijalni rubni greben Cingulum palatinale Distalni rubni greben

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

stranica 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9


MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI distalno MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI incizalno

Rub distalnog obrisa krune u ravnini je s distalnim obrisom korijena Vratna crta slina je onoj na sredinjem sjekutiu
Cervikalna linija

Incizalni obris je skoro okrugao, to ga razlikuje od sredinjeg sjekutia iji je incizalni obris slian rombu

Incizalni brid Distalni rubni greben

Cingulum palatinale

Mezijalni rubni greben Palatinalna udubina Cingulum palatinale

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI korijen

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI endodontski prostor

Korijen lateralnog sjekutia je dui u odnosu na duinu krune pri usporedbi sa sredinjim sjekutiem Apeks bonog sjekutia je otar za razliku od sredinjeg koji ima zatupljen apeks korijena

Oblik endodontskog prostora odgovara vanjskim obrisima zuba Pulpa je smjetena relativno visoko u incizalnom dijelu krune o emu treba voditi rauna prilikom preparacije kaviteta na ovom zubu

LABIJALNO

Boni

Sredinji

MEZIJALNO

INCIZALNO

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI - usporedba sa mlijenim gornjim sredinjim sjekutiem KRUNA:
oba zuba imaju morfoloki slian oblik krune, samo to je kruna bonog sjekutia znaajno manja u svim dimenzijama boni sjekuti ima vei incizocervikalni promjer nego meziodistalni za razliku od sredinjeg kod kojeg je vei mezioincizalni promjer od incizocervikalnog

MLIJENI GORNJI BONI SJEKUTI najbitnije znaajke za prepoznavanje SUMIRANO Oblik je morfoloki slian obliku mlijenog gornjeg sredinjeg sjekutia s tim to su sve dimenzije manje Palatinalni cingulum je manje naglaen nego kod sredinjeg sjekutia Zaobljen disto-incizalni kut; otar mezio-distalni kut Jedan korijen

INCIZALNI KUT:
Incizalni kutevi bonog sjekutia su vie zaobljeni nego kod sredinjeg

KORIJEN:
Oba zuba imaju morfoloki slian oblik korijena s tim da je korijen lateralnog sjekutia dui u odnosu na duinu krune pri usporedbi sa sredinjim sjekutiem Apeks bonog sjekutia je otar za razliku od sredinjeg koji ima zatupljen apeks korijena

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

stranica 2

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9


MLIJENI KUTNJACI
U mlijenih kutnjaka samo bukalne plohe imaju izraeno izboenje, tzv. bukalni cervikalni greben. Korijenovi mlijenih kutnjaka dulji su i vitkiji u usporedbi s onima u trajnih kutnjaka. Izrazita razlika izmeu dva zubna niza je u manjku baze korijena u mlijenih kutnjaka. Korijenovi tih zubi niu izravno iz krune i nemaju trup korijena.
Mlijeni kutnjaci Duljina krune (mm) Mezio-distalni promjer krune (mm) 7,3 8,2 7,7 9,9 Bukolingvalni promjer krune (mm) 8,5 10,0 7,0 8,7 Duljina zuba (mm) Nicanje zuba (mjeseci)

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK


Ovaj zub morfoloki u potpunosti odgovara trajnom gornjem prvom kutnjaku, jer e se svi morfoloki detalji (ukljuujui i varijacije) koji se mogu vidjeti na mlijenom vidjeti i na trajnom zubu, uz razliku da je na mlijenom zubu sve umanjeno. Morfoloka podudarnost izmeu drugog mlijenog i prvog trajnog kutnjaka kako u gornjoj, tako i u donjoj eljusti naziva se izomorfija. Oznaavanje: Inicijalna kalcifikacija: 6. mjesec intrauterinog razvoja Zavretak razvoja krune: 10. -12. mjesec ivota Erupcija: 20. 30. mjesec ivota Zavretak razvoja korijena: 3 godina Univerzalni sustav FDI sustav Koordinatni sustav
desno lijevo
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

Gornji prvi Gornji drugi Donji prvi Donji drugi

5,1 5,7 6,0 5,5

15,2 17,5 15,8 18,8

12-16 20-30 12-16 20-30

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK - bukalno


Postoje dvije jednake bukalne kvrice razdvojene bukalnom brazdom Suenje krune u cervikalnom dijelu u odnosu na meziodistalni promjer u razini kontaktnih ploha; slino kao i kod prvog kutnjaka Drugi kutnjak je dosta vei od prvog s obzirom na dimenzije krune i korijena
Palatinalni korijen Distobukalni korijen Meziobukalni korijen

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK - palatinalno


Postoje dvije glavne kvrice: meziopalatinalna i distopalatinalna razdvojene palatinalnim lijebom, te ev. Carabellijeva kvrica na palatinalnoj plohi meziopalatinalne kvrice Meziopalatinalna kvrica je velika i naglaena Distopalatinalna kvrica je vea nego kod prvog kutnjaka, ali manja nego bukalne i meziopalatinalna kvrica drugog kutnjaka
Palatinalni korijen Meziobukalni korijen Distobukalni korijen

Trup korijena Mlijeni gornji prvi kutnjak Distobukalna kvrica Meziobukalna kvrica Meziopalatinalna kvrica

Distopalatinalna kvrica

Mlijeni gornji prvi kutnjak

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK - mezijalno


S mezijalne strane je zub potpuno identian trajnom prvom kutnjaku samo znatno manji Palatinalni korijen je jednako zakrivljen kao i kod prvog mlijenog kutnjaka
Meziobukalni korijen Palatinalni korijen

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK - distalno


S distalne strane kruna izgleda manja nego s mezijalne strane ali ne tako izrazito kao to je to sluaj kod mlijenog gornjeg prvog kutnjaka Distobukalna i distopalatinalna kvrica su priblino iste visine Skoro ravna cervikalna linija
Meziobukalni korijen Palatinalni korijen

Distobukalni korijen

Mlijeni gornji prvi kutnjak Meziobukalna kvrica Meziopalatinalna kvrica Distopalatinalna kvrica
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

Cervikalna linija Distopalatinalna kvrica Distobukalna kvrica

Mlijeni gornji prvi kutnjak

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

stranica 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9


MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK - okluzalno
Okluzalna ploha mlijenog gornjeg drugog kutnjaka u potpunosti odgovara okluzalnoj plohi trajnog gornjeg prvog kutnjaka Postoje etiri dobro razvijene kvrice: meziobukalna, distobukalna, meziopalatinalna, distopalatinalna, te Carabellijeva kvrica Meziopalatinalna kvrica je najvea, a distopalatinalna najmanja ako se izuzme Carabellijeva kvrica

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK korijenovi

Zub ima tri korijena: palatinalni, meziobukalni i distobukalni

Najvei je palatinalni korijen, a najmanji distobukalni Za razliku od mlijenog gornjeg prvog kutnjaka kod ovog zuba meziobukalni korijen moe biti jednako dugaak kao i palatinalni Trup korijena je kratak Svaki korijen ima jedan korijenski kanal

Distobukalni korijen

Palatinalni korijen

Meziobukalni korijen

Distobukalna kvrica Meziobukalna kvrica Mezijalna trokutasta udubina Distalna trokutasta udubina Centralna udubina

Mlijeni gornji prvi kutnjak

Meziopalatinalna kvrica Distopalatinalna kvrica

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM Vjeba 9

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK endodontski prostor


Dentinski i caklinski zidovi koji okruuju pulpu su relativno tanki, pa je ponekad udaljenost od pulpnih rogova i povrine cakline manja od 2 mm o emu treba voditi rauna prilikom klinikog rada

MLIJENI GORNJI DRUGI KUTNJAK


najbitnije znaajke za prepoznavanje SUMIRANO

BUKALNO

Zub je morfoloki identian trajnom gornjem prvom kutnjaku samo to je manji U odnosu na trajni gornji prvi kutnjak bukalno izboenje je izraenije Tri korijena Korijenovi su ire razmaknuti nego kod trajnog gornjeg prvog kutnjaka

Postoje tri kanala pulpe, po jedan za svaki korijen, s tim da se u meziobukalnom korijenu mogu nai i dva kanala. Postoje etiri pulpna roga. Korijenovi zavravaju rast otprilike dvije godine nakon to se zub pojavio u usnoj upljini.
MEZIJALNO OKLUZALNO

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 9

stranica 4