You are on page 1of 4

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

Naziv vjebe:
Modeliranje mlijenog donjeg sredinjeg sjekutia (71 ili 81) Rezbarenje mlijenog donjeg drugog kutnjaka (75 ili 85) Sadraj vjebe:
Gornji sredinji

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI


Mlijeni sjekutii Duljina krune (mm) 6,0 5,6 5,0 5,2 Mezio-distalni promjer krune (mm) 6,5 5,1 4,2 4,1 Bukolingvalni promjer krune (mm) 5,0 4,0 4,0 4,0 Duljina zuba (mm) Nicanje zuba (mjeseci)

16,0 15,8 14,0 15,0

7,5 8 6,5 7

TEORETSKI DIO morfoloke osobitosti mlijenog donjeg sredinjeg sjekutia morfoloke osobitosti mlijenog donjeg drugog kutnjaka PRAKTINI DIO modeliranje u plastelinu mlijenog donjeg sredinjeg sjekutia rezbarenje u sadri mlijenog donjeg drugog kutnjaka
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

Gornji boni Donji sredinji Donji boni

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI


Inicijalna kalcifikacija: 4.5 mjesec intrauterinog razvoja Zavretak razvoja krune: 4. mjesec ivota Erupcija: 6.5 mjesec ivota Zavretak razvoja korijena: 1.5 - 2 godina Oznaavanje: Koordinatni sustav FDI sustav Univerzalni sustav

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI - labijalno


distoincizalni kut mezioincizalni kut

kruna izgleda iroka u usporedbi sa trajnim donjim sredinjim sjekutiem


kontaktno podruje mezijalna i distalna strana krune se ravnomjerno suavaju od kontaktnog podruja prema cervikalnoj liniji

kruna i s labijalne i s lingvalne strane izgleda simetrina incizalni brid se s mezijalnom i distalnom plohom spaja pod kutom od oko 90
cervikalna linija

na labijalnoj plohi novoniklog zuba se obino ne vide renjii i brazde

desno

lijevo
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI - lingvalno


lingvalna ploha je relativno glatka i suava se prema cingulumu marginalni grebeni su manje naglaeni nego kod mlijenih gornjih sjekutia, pa lingvalna ploha djeluje plosnato
Lingvalna udubina

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI mezijalno


gledano s mezijalne strane, incizalni brid je centralno smjeten spram korijena labijalni i lingvalni obrisi su dosta konveksni (vie nego kod trajnih donjih sjekutia) zakrivljenost cervikalne linije je vea s mezijalne nego s distalne strane

Cingulum

Mezijalni rubni greben

Distalni rubni greben Cingulum

Cervikalna linija

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

stranica 1

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11


MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI distalno
distalna strana zuba je identina mezijalnoj, jedino je cervikalna linija neto manje zakrivljena kruna ima oblik dlijeta
Cingulum

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI incizalno


incizalni brid je centralno smjeten labijalna ploha izgleda ravna s blagim konveksitetom, dok lingvalna ploha izgleda konkavna

Cervikalna linija

Incizalni brid

Lingvalna udubina Mezijalni rubni greben Cingulum Distalni rubni greben

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI korijen


korijen moe biti dva do tri puta dui od krune korijen je uzak i koninog oblika sa razmjerno iljatim vrkom korijen na sebi nema nikakvih udubljenja ili lijebova neto je krai od korijena mlijenog donjeg bonog sjekutia

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI endodontski prostor

pulpna komorica se nastavlja bez jae izraenog prijelaza u korijenski kanal pulpna komorica je ira u odnosu na trajne sjekutie i u odnosu na njih poloena je vie incizalno najee postoji jedan korijenski kanal koji je ovalnog poprenog presjeka i ima iroki apikalni otvor apikalna treina korijena moe biti perforirana brojnim akcesornim kanalima
MEZIJALNO INCIZALNO

LABIJALNO
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11 MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI SREDINJI SJEKUTI


najbitnije znaajke za prepoznavanje SUMIRANO najmanji zub u mlijenoj denticiji kruna ima oblik dlijeta incizalni brid se s mezijalnom i distalnom plohom spaja pod kutom od oko 90 jedan konian korijen koji je u poprenom presjeku zaobljeniji nego korijen trajnog donjeg sredinjeg sjekutia

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK


Inicijalna kalcifikacija: 6. mjesec intrauterinog razvoja Zavretak razvoja krune: 10 - 12 mjesec ivota Erupcija: 1.5 2.5 mjesec ivota Zavretak razvoja korijena: 3 godine Oznaavanje: Koordinatni sustav FDI sustav Univerzalni sustav

desno
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

lijevo

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

stranica 2

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11


MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK
Doslovna je kopija trajnog prvog kutnjaka: broj i raspored kvrica, brazdi, grebena, jamica i drugih svojstava su skoro identini Jedina je razlika u tome to je mlijeni prvi kutnjak puno manji i ima mlijenim zubima svojstveno suenje u cervikalnom dijelu krune
Mlijeni kutnjaci Duljina krune (mm) Mezio-distalni promjer krune (mm) 7,3 8,2 7,7 9,9 Bukolingvalni promjer krune (mm) 8,5 10,0 7,0 8,7 Duljina zuba (mm) Nicanje zuba (mjeseci)

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK - bukalno


meziobukalni i distobukalni razvojni lijebovi odvajaju tri kvrice vidljive s bukalne strane:
meziobukalna distobukalna (neki autori ovu kvricu nazivaju i mediobukalna) distalna Distalna kvrica Distobukalna Meziobukalna kvrica kvrica

kvrice su skori istih visina i irina, jedino je distobukalna kvrica neto izraenija Distobukalni
razvojni lijeb

Meziobukalni razvojni lijeb

Gornji prvi Gornji drugi Donji prvi Donji drugi

5,1 5,7 6,0 5,5

15,2 17,5 15,8 18,8

12-16 20-30 12-16 20-30

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK - lingvalno


meziolingvalna kvrica distolingvalna kvrica

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK mezijalno


mezijalna strana morfoloki odgovara mezijalnoj strani trajnog donjeg prvog kutnjaka; jedina razlika je to to mlijeni donji drugi kutnjak ima naglaeno bukalno izboenje bukalno izboenje je znaajno manje u odnosu na mlijeni donji prvi kutnjak bukalna ploha konvergira prema okluzalno, pa je okluzalna ploha bitno manja u odnosu na trajni donji prvi kutnjak mezijalni marginalni greben je dosta visok, pa kvrice s mezijalne strane izgledaju niske
MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

lingvalni lijeb razdvaja dvije lingvalne kvrice jednakih dimenzija:


meziolingvalna distolingvalna

bukalno izboenje

lingvalne kvrice nisu tako iroke kao bukalne, pa se meziodistalni promjer krune sa lingvalne strane suava cervikalna linija je ravna

lingvalni lijeb

mezijalni marginalni greben

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK distalno


kruna je s distalne strane ua nego s mezijalne strane distalni marginalni greben je nii, pa kvrice izgledaju vie s distalne strane se vide tri kvrice:
distobukalna distalna distolingvalna distolingvalna kvrica distalna kvrica distobukalna kvrica

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK okluzalno



distalni marginalni greben

bukalne kvrice su zajedno ire od lingvalnih kvrica, pa kruna konvergira prema lingvalno iz sredinje fisure se u obliku slova Y ire meziobukalni, distobukalni i lingvalni lijeb s mezijalne strane se nalazi mezijalna trokutasta udubina, a s distalne strane distalna trokutasta udubina koje su spojene na sredinju udubinu
meziobukalna kvrica distobukalna kvrica distalna kvrica mezijalna trokutasta udubina distalna trokutasta udubina distolingvalna kvrica

mezijalni korijen distalni korijen

meziolingvalna kvrica

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

stranica 3

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11


MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK korijeni
postoji mezijalni i distalni korijen dosta su uski meziodistalno i vrlo iroki vestibulooralno meusobno su razmaknuti, i manje zavijeni u usporedbi s prvim kutnjakom korijeni su dugaki i vitki; ire se u meziodistalnom smjeru u podruju srednje i apikalne treine esto puta su dvostruko dui nego kruna razdvajaju se neposredno ispod cervikalne linije, pa trupa korijena skoro nema mezijalni korijen je irok ravan, zatupljenog vrka distalni korijen je neto ui od mezijalnog

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK endodontski prostor


pulpna komorica je dosta velika ponegdje je udaljenost izmeu pulpnih rogova i povrine dentina manja od 2 mm broj pulpnih rogova odgovara broju kvrica mezijalni korijen ima dva korijenska kanala distalni korijen obino ima jedan korijenski kanal, ali moe imati i dva

MEZIJALNO

OKLUZALNO

BUKALNO

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

MLIJENI DONJI DRUGI KUTNJAK


najbitnije znaajke za prepoznavanje SUMIRANO morfoloki identian trajnom donjem prvom kutnjaku samo manjih dimenzija vei od mlijenog donjeg prvog kutnjaka izraeno bukalno izboenje bukalna ploha izrazito konvergira prema okluzalno bukalne kvrice su priblino istih dimenzija dva korijena; iroko razmaknuti, mezijalni je neto dui od distalnog

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM vjeba 11

stranica 4