You are on page 1of 116

Tabela periodike e elementeve

Tabela Periodike e Elementeve Kimike


Shnim: Pa pretenduar sa kam br shum, kt prezantim apo vegl ia dedikoj vajzs sime Marjana q mson shum dhe t gjith kimistve dhe fizikanve t rinj t Kosovs.

Punuar nga: Marjan DODAJ, E-mail.: marjandodaj@yahoo.com Copyright 2007/0036

Zgjidhe elementin
Kliko mbi elementin e duhur
Lexoje kt:

Elementet kimike sipas alfabetit

October 6, 2004

Authored by: Ben L. Anderson 2004

Tabela periodike e elementeve

Emri: Hydrogen (Hidrogjeni) Simboli: H Numri atomik: 1 Pesha atomike: 1.00794 amu Pika e shkrirjes: -259.14 C (14.009985 K, -434.45203 F) Pika e vlimit: -252.87 C (20.280005 K, 423.166 F)
3
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Helium (Heliumi) Simboli: He Numri atomik: 2 Pesha atomike: 4.002602 amu Pika e shkrirjes: -272.0 C (1.15 K, -457.6 F) Pika e vlimit: -268.6 C (4.549994 K, 451.48 F)
4
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Lithium (Litiumi) Simboli: Li Numri atomik: 3 Pesha atomike: 6.941 amu Pika e shkrirjes: 180.54 C (453.69 K, 356.972 F) Pika e vlimit: 1347.0 C (1620.15 K, 2456.6 F)
5
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Beryllium (Berylliumi) Simboli: Be Numri atomik: 4 Pesha atomike: 9.012182 amu Pika e shkrirjes: 1278.0 C (1551.15 K, 2332.4 F) Pika e vlimit: 2970.0 C (3243.15 K, 5378.0 F)
6
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Boron (Bori) Simboli: B Numri atomik: 5 Pesha atomike: 10.811 amu Pika e shkrirjes: 2300.0 C (2573.15 K, 4172.0 F) Pika e vlimit: 2550.0 C (2823.15 K, 4622.0 F)
7
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Carbon (Karboni) Simboli: C Numri atomik: 6 Pesha atomike: 12.0107 amu Pika e shkrirjes: 3500.0 C (3773.15 K, 6332.0 F) Pika e vlimit: 4827.0 C (5100.15 K, 8720.6 F)
8
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Nitrogen (Azoti) Simboli: N Numri atomik: 7 Pesha atomike: 14.00674 amu Pika e shkrirjes: -209.9 C (63.250008 K, 345.81998 F) Pika e vlimit: -195.8 C (77.35 K, -320.44 F)

9
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Oxygen (Oksigjeni) Simboli: O Numri atomik: 8 Pesha atomike: 15.9994 amu Pika e shkrirjes: -218.4 C (54.750008 K, 361.12 F) Pika e vlimit: -183.0 C (90.15 K, -297.4 F)

10
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Fluorine (Fluori) Simboli: F Numri atomik: 9 Pesha atomike: 18.998404 amu Pika e shkrirjes: -219.62 C (53.530006 K, 363.31598 F) Pika e vlimit: -188.14 C (85.01 K, -306.652 F)
11
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Neon (Neoni) Simboli: Ne Numri atomik: 10 Pesha atomike: 20.1797 amu Pika e shkrirjes: -248.6 C (24.549994 K, 415.48 F) Pika e vlimit: -246.1 C (27.049994 K, 410.98 F)
12
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Sodium (Natriumi) Simboli: Na Numri atomik: 11 Pesha atomike: 22.98977 amu Pika e shkrirjes: 97.8 C (370.95 K, 208.04001 F) Pika e vlimit: 552.9 C (826.05005 K, 1027.2201 F)
13
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Magnesium (Magneziumi) Simboli: Mg Numri atomik: 12 Pesha atomike: 24.305 amu Pika e shkrirjes: 650.0 C (923.15 K, 1202.0 F) Pika e vlimit: 1107.0 C (1380.15 K, 2024.6 F)
14
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Aluminum (Alumini) Simboli: Al Numri atomik: 13 Pesha atomike: 26.981539 amu Pika e shkrirjes: 660.37 C (933.52 K, 1220.666 F) Pika e vlimit: 2467.0 C (2740.15 K, 4472.6 F)
15
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Silicon (Siliciumi) Simboli: Si Numri atomik: 14 Pesha atomike: 28.0855 amu Pika e shkrirjes: 1410.0 C (1683.15 K, 2570.0 F) Pika e vlimit: 2355.0 C (2628.15 K, 4271.0 F)
16
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Phosphorus (Fosfori) Simboli: P Numri atomik: 15 Pesha atomike: 30.97376 amu Pika e shkrirjes: 44.1 C (317.25 K, 111.38 F) Pika e vlimit: 280.0 C (553.15 K, 536.0 F)
17
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Sulfur (Squfuri) Simboli: S Numri atomik: 16 Pesha atomike: 32.066 amu Pika e shkrirjes: 112.8 C (385.95 K, 235.04001 F) Pika e vlimit: 444.6 C (717.75 K, 832.28 F)
18
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Chlorine (Klori) Simboli: Cl Numri atomik: 17 Pesha atomike: 35.4527 amu Pika e shkrirjes: -100.98 C (172.17 K, 149.764 F) Pika vlimit: -34.6 C (238.55 K, -30.279997 F)
19
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Argon (Argoni) Simboli: Ar Numri atomik: 18 Pesha atomike: 39.948 amu Pika e shkrirjes: -189.3 C (83.85 K, 308.74 F) Pika e vlimit: -186.0 C (87.15 K, -302.8 F)
20
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Potassium (Kaliumi) Simboli: K Numri atomik: 19 Pesha atomike: 39.0983 amu Pika e shkrirjes: 63.65 C (336.8 K, 146.57 F) Pika e vlimit: 774.0 C (1047.15 K, 1425.2 F)
21
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Calcium (Kalcium-i) Simboli: Ca Numri atomik: 20 Pesha atomike: 40.078 amu Pika e shkrirjes: 839.0 C (1112.15 K, 1542.2 F) Pika e vlimit: 1484.0 C (1757.15 K, 2703.2 F)
22
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Scandium (Skandiumi) Simboli: Sc Numri atomik: 21 Pesha atomike: 44.95591 amu Pika e shkrirjes: 1539.0 C (1812.15 K, 2802.2 F) Pika e vlimit: 2832.0 C (3105.15 K, 5129.6 F)
23
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Titanium (Titani) Simboli: Ti Numri atomik: 22 Pesha atomike: 47.867 amu Pika e shkrirjes: 1660.0 C (1933.15 K, 3020.0 F) Pika e vlimit: 3287.0 C (3560.15 K, 5948.6 F)
24
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Vanadium (Vanadiumi) Symboli: V Numri atomik: 23 Pesha atomike: 50.9415 amu Pika e shkrirjes: 1890.0 C (2163.15 K, 3434.0 F) Pika e vlimit: 3380.0 C (3653.15 K, 6116.0 F)
25
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Chromium (Kromi) Simboli: Cr Numri atomik: 24 Pesha atomike: 51.9961 amu Pika e shkrirjes: 1857.0 C (2130.15 K, 3374.6 F) Pika e vlimit: 2672.0 C (2945.15 K, 4841.6 F)
26
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Manganese (Magnesiumi) Simboli: Mn Numri atomik: 25 Pesha atomike: 54.93805 amu Pika e shkrirjes: 1245.0 C (1518.15 K, 2273.0 F) Pika e vlimit: 1962.0 C (2235.15 K, 3563.6 F)
27
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Iron (Hekuri) Simboli: Fe Numri atomik: 26 Pesha atomike: 55.845 amu Pika e shkrirjes: 1535.0 C (1808.15 K, 2795.0 F) Pika e vlimit: 2750.0 C (3023.15 K, 4982.0 F)
28
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Cobalt (Kobalti) Simboli: Co Numri atomik: 27 Pesha atomike: 58.9332 amu Pika e shkrirjes: 1495.0 C (1768.15 K, 2723.0 F) Pika e vlimit: 2870.0 C (3143.15 K, 5198.0 F)
29
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Nickel (Nikeli) Simboli: Ni Numri atomik: 28 Pesha atomike: 58.6934 amu Pika e shkrirjes: 1453.0 C (1726.15 K, 2647.4 F) Pika e vlimit: 2732.0 C (3005.15 K, 4949.6 F)
30
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Copper (Bakri) Simboli: Cu Numri atomik: 29 Pesha atomike: 63.546 amu Pika e shkrirjes: 1083.0 C (1356.15 K, 1981.4 F) Pika e vlimit: 2567.0 C (2840.15 K, 4652.6 F)
31
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Zinc (Zinku) Simboli: Zn Numri atomik: 30 Pesha atomike: 65.39 amu Pika e shkrirjes: 419.58 C (692.73 K, 787.24396 F) Pika e vlimit: 907.0 C (1180.15 K, 1664.6 F)
32
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Gallium (Galiumi) Simboli: Ga Numri atomik: 31 Pesha atomike: 69.723 amu Pika e shkrirjes: 29.78 C (302.93 K, 85.604004 F) Pika e vlimit: 2403.0 C (2676.15 K, 4357.4 F)
33
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Germanium (Germaniumi) Simboli: Ge Numri atomik: 32 Pesha atomike: 72.61 amu Pika e shkrirjes: 937.4 C (1210.55 K, 1719.3201 F) Pika e vlimit: 2830.0 C (3103.15 K, 5126.0 F)
34
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Arsenic (Arseni) Simboli: As Numri atomik: 33 Pesha atomike: 74.9216 amu Pika e shkrirjes: 817.0 C (1090.15 K, 1502.6 F) Pika e vlimit: 613.0 C (886.15 K, 1135.4 F)
35
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Selenium (Seleni) Simboli: Se Numri atomik: 34 Pesha atomike: 78.96 amu Pika e shkrirjes: 217.0 C (490.15 K, 422.6 F) Pika e vlimit: 684.9 C (958.05005 K, 1264.8201 F)
36
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Bromine (Bromi) Simboli: Br Numri atomik: 35 Pesha atomike: 79.904 amu Pika e shkrirjes: -7.2 C (265.95 K, 19.04 F) Pika e vlimit: 58.78 C (331.93 K, 137.804 F)
37
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Krypton (Kriptoni) Simboli: Kr Numri atomik: 36 Pesha atomike: 83.8 amu Pika e shkrirjes: -157.2 C (115.950005 K, 250.95999 F) Pika e vlimit: -153.4 C (119.75001 K, -244.12 F)
38
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Rubidium (Rubidium-i) Simboli: Rb Numri atomik: 37 Pesha atomike: 85.4678 amu Pika e shkrirjes: 38.89 C (312.04 K, 102.002 F) Pika e vlimit: 688.0 C (961.15 K, 1270.4 F)
39
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Strontium (Stronciumi) Simboli: Sr Numri atomik: 38 Pesha atomike: 87.62 amu Pika e shkrirjes: 769.0 C (1042.15 K, 1416.2 F) Pika e vlimit: 1384.0 C (1657.15 K, 2523.2 F)
40
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Yttrium (Itriumi) Simboli: Y Numri atomik: 39 Pesha atomike: 88.90585 amu Pika e shkrirjes: 1523.0 C (1796.15 K, 2773.4 F) Pika e vlimit: 3337.0 C (3610.15 K, 6038.6 F)
41
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Zirconium (Zirkoniumi) Simboli: Zr Numri atomik: 40 Pesha atomike: 91.224 amu Pika e shkrirjes: 1852.0 C (2125.15 K, 3365.6 F) Pika e vlimit: 4377.0 C (4650.15 K, 7910.6 F)
42
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Niobium (Niobi) Simboli: Nb Numri atomik: 41 Pesha atomike: 92.90638 amu Pika e shkrirjes: 2468.0 C (2741.15 K, 4474.4 F) Pika e vlimit: 4927.0 C (5200.15 K, 8900.6 F)
43
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Molybdenum (Molibden-i) Simboli: Mo Numri atomik: 42 Pesha atomike: 95.94 amu Pika e shkrirjes: 2617.0 C (2890.15 K, 4742.6 F) Pika e vlimit: 4612.0 C (4885.15 K, 8333.6 F)
44
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Technetium (Technetium-i) Simboli: Tc Numri atomik: 43 Pesha atomike: (98.0) amu Pika e shkrirjes: 2200.0 C (2473.15 K, 3992.0 F) Pika e vlimit: 4877.0 C (5150.15 K, 8810.6 F)
45
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Ruthenium (Ruthenium-i) Simboli: Ru Numri atomik: 44 Pesha atomike: 101.07 amu Pika e shkrirjes: 2250.0 C (2523.15 K, 4082.0 F) Pika e vlimit: 3900.0 C (4173.15 K, 7052.0 F)
46
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Rhodium (Rhodium-i apo Rodium-i) Simboli: Rh Numri atomik: 45 Pesha atomike: 102.9055 amu Pika e shkrirjes: 1966.0 C (2239.15 K, 3570.8 F) Pika e vlimit: 3727.0 C (4000.15 K, 6740.6 F)
47
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Palladium (Palladium-i) Simboli: Pd Numri atomik: 46 Pesha atomike: 106.42 amu Pika e shkrirjes: 1552.0 C (1825.15 K, 2825.6 F) Pika e vlimit: 2927.0 C (3200.15 K, 5300.6 F)
48
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Silver (Argjendi) Simbolil: Ag Numri atomik: 47 Pesha atomike: 107.8682 amu Pika e shkrirjes: 961.93 C (1235.08 K, 1763.474 F) Pika e vlimit: 2212.0 C (2485.15 K, 4013.6 F)
49
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Cadmium (Kadmium-i) Simboli: Cd Numri atomik: 48 Pesha atomike: 112.411 amu Pika e shkrirjes: 320.9 C (594.05 K, 609.62 F) Pika e vlimit: 765.0 C (1038.15 K, 1409.0 F)
50
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Indium (Indium-i) Simboli: In Numri atomik: 49 Pesha atomike: 114.818 amu Pika e shkrirjes: 156.61 C (429.76 K, 313.898 F) Pika e vlimit: 2000.0 C (2273.15 K, 3632.0 F)
51
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Tin (Kallaj-i) Simboli: Sn Numri atomik: 50 Pesha atomike: 118.71 amu Pika e shkrirjes: 231.9 C (505.05 K, 449.41998 F) Pika e vlimit: 2270.0 C (2543.15 K, 4118.0 F)
52
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Antimony (Antimon-i) Simboli: Sb Numri atomik: 51 Pesha atomike: 121.76 amu Pika e shkrirjes: 630.0 C (903.15 K, 1166.0 F) Pika e vlimit: 1750.0 C (2023.15 K, 3182.0 F)
53
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Tellurium (Tellur-i) Simboli: Te Numri atomik: 52 Pesha atomike: 127.6 amu Pika e shkrirjes: 449.5 C (722.65 K, 841.1 F) Pika e vlimit: 989.8 C (1262.95 K, 1813.64 F)
54
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Iodine (Jod-i) Simboli: I Numri atomik: 53 Pesha atomike: 126.90447 amu Pika e shkrirjes: 113.5 C (386.65 K, 236.3 F) Pika e vlimit: 184.0 C (457.15 K, 363.2 F)
55
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Xenon (Xenon-i apo Ksenon-i) Simboli: Xe Numri atomik: 54 Pesha atomike: 131.29 amu Pika e shkrirjes: -111.9 C (161.25 K, 169.42 F) Pika e vlimit: -108.1 C (165.05 K, 162.58 F)
56
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Cesium (Ceziumi ose Caesiumi) Simboli: Cs Numri atomik: 55 Pesha atomike: 132.90546 amu Pika e shkrirjes: 28.5 C (301.65 K, 83.3 F) Pika e vlimit: 678.4 C (951.55005 K, 1253.12 F)
57
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Barium (Barium) Simboli: Ba Numri atomik: 56 Pesha atomike: 137.327 amu Pika e shkrirjes: 725.0 C (998.15 K, 1337.0 F) Pika e vlimit: 1140.0 C (1413.15 K, 2084.0 F)
58
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Lanthanum (Lantani apo Lanthani) Simboli: La Numri atomik: 57 Pesha atomike: 138.9055 amu Pika e shkrirjes: 920.0 C (1193.15 K, 1688.0 F) Pika e vlimit: 3469.0 C (3742.15 K, 6276.2 F)
59
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Cerium (Cerium apo Ceri) Simboli: Ce Numri atomik: 58 Pesha atomike : 140.116 amu Pika e shkrirjes: 795.0 C (1068.15 K, 1463.0 F) Pika e vlimit: 3257.0 C (3530.15 K, 5894.6 F)
60
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Praseodymium (Praseodymi ose Praseodim) Simboli: Pr Numri atomik: 59 Pesha atomike: 140.90765 amu Pika e shkrirjes: 935.0 C (1208.15 K, 1715.0 F) Pika e vlimit: 3127.0 C (3400.15 K, 5660.6 F)
61
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Neodymium (Neodimi) Simbol: Nd Numri: 60 Pesha atomike: 144.24 amu Pika e shkrirjes: 1010.0 C (1283.15 K, 1850.0 F) Pika e vlimit: 3127.0 C (3400.15 K, 5660.6 F)
62
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Promethium (Promethiumi) Simboli: Pm Numri atomik: 61 Pesha atomike: (145.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur
63
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Samarium (Samariumi) Simboli: Sm Numri atomik: 62 Pesha atomike: 150.36 amu Pika e shkrirjes: 1072.0 C (1345.15 K, 1961.6 F) Pika e vlimit: 1900.0 C (2173.15 K, 3452.0 F)
64
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Europium (Europiumi) Simboli: Eu Numri atomik: 63 Pesha atomike: 151.964 amu Pika e shkrirjes: 822.0 C (1095.15 K, 1511.6 F) Pika e vlimit: 1597.0 C (1870.15 K, 2906.6 F)
65
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Gadolinium (Ggadoliniumi) Simboli: Gd Numri atomik: 64 Pesha atomike: 157.25 amu Pika e shkrirjes: 1311.0 C (1584.15 K, 2391.8 F) Pika e vlimit: 3233.0 C (3506.15 K, 5851.4 F)
66
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Terbium (Terbiumi) Simboli: Tb Numri atomik: 65 Pesha atomike: 158.92534 amu Pika e shkrirjes: 1360.0 C (1633.15 K, 2480.0 F) Pika e vlimit: 3041.0 C (3314.15 K, 5505.8 F)
67
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Dysprosium (Dysprosiumi) Simboli: Dy Numri atomik: 66 Pesha atomike: 162.5 amu Pika e shkrirjes: 1412.0 C (1685.15 K, 2573.6 F) Pika e vlimit: 2562.0 C (2835.15 K, 4643.6 F)
68
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Holmium (Holmiumi) Simboli: Ho Numri atomik: 67 Pesha atomike: 164.93031 amu Pika e shkrirjes: 1470.0 C (1743.15 K, 2678.0 F) Pika e vlimit: 2720.0 C (2993.15 K, 4928.0 F)
69
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Erbium (Erbiumi) Simboli: Er Numri atomik: 68 Pesha atomike: 167.26 amu Pika e shkrirjes: 1522.0 C (1795.15 K, 2771.6 F) Pika e vlimit: 2510.0 C (2783.15 K, 4550.0 F)
70
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Thulium (Thuliumi ose Tuliumi) Simboli: Tm Numri atomik: 69 Pesha atomike: 168.9342 amu Pika e shkrirjes: 1545.0 C (1818.15 K, 2813.0 F) Pika e vlimit: 1727.0 C (2000.15 K, 3140.6 F)
71
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Ytterbium (Ytterbiumi ose Iterbiumi) Simboli: Yb Numri atomik: 70 Pesha atomike: 173.04 amu Pika e shkrirjes: 824.0 C (1097.15 K, 1515.2 F) Pika e vlimit: 1466.0 C (1739.15 K, 2670.8 F)
72
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Lutetium (Lutetiumi) Simboli: Lu Numri atomik: 71 Pesha atomike: 174.967 amu Pika e shkrirjes: 1656.0 C (1929.15 K, 3012.8 F) Pika e vlimit: 3315.0 C (3588.15 K, 5999.0 F)
73
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Hafnium (Hafnium) Simboli: Hf Numri atomik: 72 Pesha atomike: 178.49 amu Pika e shkrirjes: 2150.0 C (2423.15 K, 3902.0 F) Pika e vlimit: 5400.0 C (5673.15 K, 9752.0 F)
74
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Tantalum (Tantali) Simboli: Ta Numri atomik: 73 Pesha atomike: 180.9479 amu Pika e shkrirjes: 2996.0 C (3269.15 K, 5424.8 F) Pika e vlimit: 5425.0 C (5698.15 K, 9797.0 F)
75
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Tungsten - Wolfram (Tungsteni ose Wolframi) Simboli: W Numri atomik: 74 Pesha atomike: 183.84 amu Pika e shkrirjes: 3410.0 C (3683.15 K, 6170.0 F) Pika e vlimit: 5660.0 C (5933.15 K, 10220.0 F)
76
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Rhenium (Rheniumi) Simboli: Re Numri atomik: 75 Pesha atomike: 186.207 amu Pika e shkrirjes: 3180.0 C (3453.15 K, 5756.0 F) Pika e vlimit: 5627.0 C (5900.15 K, 10160.6 F)
77
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Osmium (Osmiumi) Simboli: Os Numri atomik: 76 Pesha atomike: 190.23 amu Pika e shkrirjes: 3045.0 C (3318.15 K, 5513.0 F) Pika e vlimit: 5027.0 C (5300.15 K, 9080.6 F)
78
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Iridium (Iridiumi) Simboli: Ir Numri atomik: 77 Pesha atomike: 192.217 amu Pika e shkrirjes: 2410.0 C (2683.15 K, 4370.0 F) Pika e vlimit: 4527.0 C (4800.15 K, 8180.6 F)
79
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Platinum (Platini) Simboli: Pt Numri atomik: 78 Pesha atomike: 195.078 amu Pika e shkrirjes: 1772.0 C (2045.15 K, 3221.6 F) Pika e vlimit: 3827.0 C (4100.15 K, 6920.6 F)
80
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Gold (Ari) Simboli: Au Numri: 79 Pesha atomike: 196.96655 amu Pika e shkrirjes: 1064.43 C (1337.5801 K, 1947.9741 F) Pika e vlimit: 2807.0 C (3080.15 K, 5084.6 F)

81
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Mercury (Merkuri) Simboli: Hg Numri atomik: 80 Pesha atomike: 200.59 amu Pika e shkrirjes: -38.87 C (234.28 K, 37.966 F) Pika e vlimit: 356.58 C (629.73 K, 673.844 F)
82
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Thallium (Thalliumi ose Taliumi) Simboli: Tl Numri atomik: 81 Pesha atomike: 204.3833 amu Pika e shkrirjes: 303.5 C (576.65 K, 578.3 F) Pika e vlimit: 1457.0 C (1730.15 K, 2654.6 F)
83
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Lead (Plumbi) Simboli: Pb Numri atomik: 82 Pesha atomike: 207.2 amu Pika e shkrirjes: 327.5 C (600.65 K, 621.5 F) Pika e vlimit: 1740.0 C (2013.15 K, 3164.0 F)
84
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Bismuth (Bismuti) Simboli: Bi Numri atomik: 83 Pesha atomike: 208.98038 amu Pika e shkrirjes: 271.3 C (544.45 K, 520.33997 F) Pika e vlimit: 1560.0 C (1833.15 K, 2840.0 F)
85
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Polonium (Poloniumi) Simboli: Po Numri atomik: 84 Pesha atomike: (209.0) amu Pika e shkrirjes: 254.0 C (527.15 K, 489.2 F) Pika e vlimit: 962.0 C (1235.15 K, 1763.6 F)
86
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Astatine (Astati) Simboli: At Numri atomik: 85 Pesha atomike: (210.0) amu Pika e shkrirjes: 302.0 C (575.15 K, 575.6 F) Pika e vlimit: 337.0 C (610.15 K, 638.6 F)
87
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Radon (Radoni) Simboli: Rn Numri atomik: 86 Pesha atomike: (222.0) amu Pika e shkrirjes: -71.0 C (202.15 K, 95.8 F) Pika e vlimit: -61.8 C (211.35 K, 79.24 F)
88
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Francium (Franciumi) Simboli: Fr Numri atomik: 87 Pesha atomike: (223.0) amu Pika e shkrirjes: 27.0 C (300.15 K, 80.6 F) Pika e vlimit: 677.0 C (950.15 K, 1250.6 F)
89
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Radium (Radiumi) Simboli: Ra Numri atomik: 88 Pesha atomike: (226.0) amu Pika e shkrirjes: 700.0 C (973.15 K, 1292.0 F) Pika e vlimit: 1737.0 C (2010.15 K, 3158.6 F)
90
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Actinium (Aktiniumi) Simboli: Ac Numri atomik: 89 Pesha atomike: (227.0) amu Pika e shkrirjes: 1050.0 C (1323.15 K, 1922.0 F) Pika e vlimit: 3200.0 C (3473.15 K, 5792.0 F)
91
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Thorium (Thoriumi ose Toriumi) Simboli: Th Numri atomik: 90 Pesha atomike: 232.0381 amu Pika e shkrirjes: 1750.0 C (2023.15 K, 3182.0 F) Pika e vlimit: 4790.0 C (5063.15 K, 8654.0 F)
92
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Protactinium (Protactiniumi ose Protaktiniumi) Simboli: Pa Numri atomik: 91 Pesha atomike: 231.03587 amu Pika e shkrirjes: 1600.0 C (1873.15 K, 2912.0 F) Pika e vlimit: E pa njohur
93
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Uranium (Uraniumi) Simboli: U Numri atomik: 92 Pesha atomike: 238.0289 amu Pika e shkrirjes: 1132.0 C (1405.15 K, 2069.6 F) Pika e vlimit: 3818.0 C (4091.15 K, 6904.4 F)
94
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Neptunium (Neptuni ose Neptuniumi) Simboli: Np Numri atomik: 93 Pesha atomike: (237.0) amu Pika e shkrirjes: 640.0 C (913.15 K, 1184.0 F) Pika e vlimit: 3902.0 C (4175.15 K, 7055.6 F)
95
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Plutonium (Plutoniumi) Simboli: Pu Numri atomik: 94 Pesha atomike: (244.0) amu Pika e shkrirjes: 639.5 C (912.65 K, 1183.1 F) Pika e vlimit: 3235.0 C (3508.15 K, 5855.0 F)
96
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Americium (Americiumi) Simboli: Am Numri atomik: 95 Pesha atomike: (243.0) amu Pika e shkrirjes: 994.0 C (1267.15 K, 1821.2 F) Pika e vlimit: 2607.0 C (2880.15 K, 4724.6 F)
97
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Curium (Curiumi) Simboli: Cm Numri atomik: 96 Pesha atomike: (247.0) amu Pika e shkrirjes: 1340.0 C (1613.15 K, 2444.0 F) Pika e vlimit: E pa njohur

98
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Berkelium (Berkeliumi) Simboli: Bk Numri atomik: 97 Pesha atomike: (247.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur
99
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Californium (Californiumi) Simboli: Cf Numri atomik: 98 Pesha atomike: (251.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

100
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Einsteinium (Einsteiniumi) Simboli: Es Numri atomik: 99 Pesha atomike: (252.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

101
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Fermium (Fermiumi) Simboli: Fm Numri atomik: 100 Pesha atomike: (257.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur
102
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Mendelevium (Mendelevium) Simboli: Md Numri atomik: 101 Pesha atomike: (258.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

103
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Nobelium (Nobeliumi) Simboli: No Numri atomik: 102 Pesha atomike: (259.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

104
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Lawrencium (Lawrenciumi) Simboli: Lr Numri atomik: 103 Pesha atomike: (262.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

105
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Rutherfordium (Rutherfordiumi) Simboli: Rf Numri atomik: 104 Pesha atomike: (261.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

106
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Dubnium (Dubniumi) Simboli: Db Numri atomik: 105 Pesha atomike: (262.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

107
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Seaborgium (Seaborgiumi) Simboli: Sg Numri atomik: 106 Pesha atomike: (263.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

108
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Bohrium (Bohriumi) Simboli: Bh Numri atomik: 107 Pesha atomike: (262.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur
109
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Hassium (Hassiumi) Simboli: Hs Numri atomik: 108 Pesha atomike: (265.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur
110
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Meitnerium (Meitneriumi) Simboli: Mt Numri atomik: 109 Pesha atomike: (266.0) amu Pika e shkrirjes: E pa njohur Pika e vlimit: E pa njohur

111
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Darnstadtiumi (Darmstadtium-i) Simboli: Ds Numri atomik: 110 Pesha atomike: e pa njohur Pika e shkrirjes: e pa njohur Pika e vlimit: e pa njohur

112
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Emri: Roetgenium (Reotgeniumi) Simboli: Rg Numri atomik: 111 Pesha atomike: e pa njohur Pika e shkrirjes: e pa njohur Pika e vlimit: e pa njohur

113
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Tabela periodike e elementeve

114
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

115
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583

Tabela periodike e elementeve

Tabela periodike e elementeve


Burimet e informacionit: Fotot/Imazhet jan marr nga:
http://www.chemsoc.org/viselements/pages/pertable_j.htm

Shnimet jan mbledhur nga:


http://www.chemicalelements.com/

Punuar nga: Marjan Dodaj - marjandodaj@yahoo.com

116
Punuar nga: marjandodaj@yahoo.com / Copyright 2007/0036. Phone: + 377 44 277 583