You are on page 1of 1

DOKUMEN/ MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN DARI PIHAK SEKOLAH UNTUK TUJUAN KAJIAN PBS 2013 BIL 1. 2.

DOKUMEN/ MAKLUMAT BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2013 LATAR BELAKANG SEKOLAH SEJARAH PENUBUHAN PELAN KEDUDUKAN SEKOLAH 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. TAKWIM SEKOLAH 2013 JADUAL WAKTU INDUK JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN (GURU-GURU) REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR (MENTOR) REKOD PENCERAPAN GURU PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (LAPORAN BESERTA GAMBAR) PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN UPSR (LAPORAN BESERTA GAMBAR) PELAN STRATEGIK SAHSIAH DAN KEPIMPINAN MURID (LAPORAN BESERTA GAMBAR) 11. PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM (LAPORAN BESERTA GAMBAR) KELAB DAN PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN 12. BUKU DAFTAR FAIL SEKOLAH PANDUAN NOMBOR FAIL BAGI TIAP-TIAP BIDANG 13. FAIL JAWATANKUASA KUALITI SEKOLAH (LAPORAN BESERTA GAMBAR) PENGURUSAN AM DAN PENTADBIRAN 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM 2013 FAIL JAWATANKUASA HEM 2013 FAIL JAWATANKUASA KO-KURIKULUM 2013 FAIL PANITIA (LAPORAN ) FAIL ANALISIS ( PEPERIKSAAN /HEADCOUNT) FAIL PENDIDIKAN KHAS FAIL PEMULIHAN KHAS FAIL PRASEKOLAH ADA TIADA