You are on page 1of 4

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. IFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVREN 8. SVRHA MODULA: Tekstil i koarstvo Tekstilni tehniar Tehnologija proizvodnje odjee Tehnika priprema proizvodnje 01/04 IV-70-ST-07-01 Septembar 2008.

IV

Svrha ovog modula je da uenik stekne osnovna znanja i vjetine iz oblasti konstrukcijske pripreme za izradu odjee i za provoenje tehnike kontrole u proizvodnji odjee. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Potrebno je da uenik posjeduje znanje iz predmeta Estetsko oblikovanje, modula IV-70-ST-04-01 i IV-70-ST-04-02, i predmeta Konstrukcija odjee, modula IV-70-ST-03-01 i IV-70-ST-03-01. 10. CILJEVI MODULA: Uenik koji uspjeno ispunjava zahtjeve ovog modula je u stanju da: - razlikuje hronoloki redoslijed izrade odjee, - prepozna znaaj tehnike kontrole proizvodnje odjee, - razlikuje vrste strojeva i pomagala za izradu odjee, - predlae odgovarajuu dokumentaciju za izradu odjee. 11. JEDINICE SADRAJA MODULA: 1. Projektantsko-konstrukcijska priprema 2. Tehnika kontrola proizvodnje Napomena: Vanost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspjenog zavretka svake jedinice, uenik e biti sposoban da: Jedinica Znanje Vjetine 1. Projektantskokonstrukcijska priprema - navede faze rada u konstrukcijskoj pripremi, - definie znaaj projektantskokonstrukcijske pripreme. - nacrta emu tehnolokog toka konstrukcijske pripreme, - kategorizira faze rada po prioritetu u konstrukcijskoj pripremi, - izradi odgovarajuu dokumentaciju za praenje konstrukcijske Line kompetencije - pokazuje odgovornost u radu pri izradi potrebne dokumentacije, - razvija svijest o unaprijeenju prozvodnje, - pokazuje sposobnost za timski rad u organizovanju tehnolokog procesa izrade odjee.

2 pripreme. - izradi plan kontrolisanja pojedinih dijelova tehnolokog procesa izrade odjee, - ocijeni kvalitet pojedinih faza rada u izradi odjee. 13. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.1. Potrebni objekti i resursi: kabinet za tekstilnu struku (opremljen sa slijedeim: makete strojeva, eme strojeva, tabla, kompjuterska oprema, internet konekcija). 13.2. Nastavni oblici i metode: - predavanje (kratko trajanje predavanja i davanje potrebnih objanjenja uz upotrebu tampanog materijala), jedinice 1, 2. - grupni rad, formirati grupe po etiri uenika, jasno definisati razliite zadatke za grupe i za svakog uenika u grupi), jedinice 1, 2. - organizirana posjeta proizvodnom pogonu-ivaoni (evaluirati posjetu), jedinice 1, 2. - grupne i razredne prezentacije, jedinica 1, 2. 13.3. Nastavna uila i materijali: - table, samostojee table (flipchart), - projektori, grafoskopi, platna za razliitu namjenu, - eme, crtei, - materijali koji se uenicima podijele na asu. (Napomena: Materijale e izraditi nastavnici nakon to budu obueni.) 13.4. Preporuena literatura i ostali izvori za uenje: Literatura - D. Rogale, 1990.,Tehnologija proizvodnje odjee, Zagreb, Tehnoloki fakultet Zagreb, Ostali izvori: - tampani materijal, (Napomena: Materijale e izraditi nastavnici nakon to budu obueni.) - eme, saeci, - zabiljeke koje prave uenici, - internet stranice sa sadrajem u oblasti tekstila i primjeni novih tehnologija, npr. www.ttf.hr.

2. Tehnika kontrola proizvodnje

- definie kriterije provoenja tehnike kontrole, - navede razloge provoenja tehnike kontrole.

3 13.5. Ocjenjivanje uenja: 1. Opta uputstva: - Ocjenjivanje se vri unutar kole, - Uenici moraju biti unaprijed upoznati sa metodama i kriterijumima ocjenjivanja, - Uenici trebaju ostvariti minimum 50 % svih definisanih rezultata uenja u svim odabranim tehnikama ocjenjivanja, - Ocjenjivanje provesti ukljuujui najmanje dvije tehnike za jedan modul. 2. Kriteriji za ocjenjivanje po tehnikama 2.1. Usmeno ispitivanje Formalno usmeno ispitivanje: - tanost i validnost saznanja, - pridravanje instrukcija i pravila ili koraka propisanih u procesu, - kompletnost datog odgovora, - stepen ukljuenosti u razred ili rad u grupi, - aktiivno prisustvo i uee, itd. 2.2. Test objektivnog tipa - osnovni kriterij je ukupan broj tanih odgovora, - izrada traje jedan nastavni as, - maksimalan broj pitanja od 10 do 20. Prijedlog vrsta pitanja za test su: zadaci alternativnog odgovora (npr. tano-netano), viestrukog izbora, povezivanja (omjer 4:7 ili 5:8), sreivanja, dopunjavanja i pitanja dosjeanja. 3. Tehnike ocjenjivanja i raspored vanosti po jedinicama Vanost Jedinice Projektantsko1. konstrukcijska priprema Tehnika 2. kontrola 50 % 30% 60% 20% 40% proizvodnje Ukupno: 100% 14. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: 50% 30% 20% jedinica (zbir) Tehnike ocjenjivanja i raspored vanosti Usmeno Test ispitivanje

Ovaj modul se integrie sa sadrajima iz predmeta Estetsko oblikovanje, moduli IV-70-ST-04-03 i IV-70-ST-04-04, predmeta Konstrukcija odjee, moduli IV-70-ST-03-03 i IV-70-ST-03-04, i

4 Praktina nastava. 15. PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE: Dipl.ing.tekstilne tehnologije, ing.tekstilne tehnologije. 16. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula kola Adresa 1. ana Kovaevi, Srednja kola Demala Bijedia Dipl.ing.tekstilne tehnologije lan radne grupe 2. Zdravka Savanovi, Dipl.ing.tekstilne tehnologije , lan radne grupe 3. Ismeta Mehi, ing.odjevne tehnologije, lan radne grupe 4. Edina Deli, strunjak za izradu NPP Pere Zeevia Odak kola uenika u privredi, Banja Luka Srednja mjeovita kola, epe, epe JU Turistikougostiteljska kola, Tuzla Nikole Paia bb, 58000 Banja Luka Zagrebaka 2, 72230 epe Muhameda Hevaia Uskufia br.1 75000 Tuzla 032 881014 032881015 035-247900 035-247901 edina_delic@ya hoo.com 051311066 13, Odak

Tel. Fax 031761865

e-mail