You are on page 1of 10

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA ,,GH. MANU BUDETI OBIECTUL : LIMBA ROMANA CLASA : a VII- a B PROFESOR : DUMITRACU DANIELA NICOLETA UNITATEA DE INVATARE: BALADA TITLUL LECTIEI: ADVERBUL TIPUL LECTIEI: de consolidare Competente specifice: C.s.3.1- citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului acestora ; C. s.3.3- sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit ; C.s.4.1- exprimarea, n scris, a propriilor opinii i atitudini C.s.4.2- utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate C.s.4.4- utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie C.s.4.5- folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii textului; OBIECTIVE OPERATIONALE: COGNITIVE: OC1-sa recunoasca numele textului si al autorului din care e desprins fragmentul ; OC2-sa prezinte trasturile textului epic; OC3-recunoasca adverbele din fragmentul citat; OC4- sa clasifice adverbele dupa criterii date; OC5 sa precizeze rolul stilistic al adverbelor in fragmentul citat; OC6-sa utilizeze corect si nuantat adverbele in vorbire; FORMATIVE: OF1-sa interpreteze (lectureze) expresiv fragmente din balada ,,Pasa Hassan de G. Cosbuc; OF2: -sa construiasca fraze corecte respectand cerintele date; OF3:-sa redacteze cate un text scurt in care sa relateze impresii personale , utilizand aderbele precizate; OF4: sa-si exprime oral pareri, idei sentimente fata de un subiect; AFECTIVE: OA1: sa participe cu interes la activitate; OA2: sa dovededeasa toleranta fata de partenerii de grupa; STRATEGIA DIDACTICA Metode i procedee: a. Se vor folosi alternativ sau combinat, metode i mijloace precum : explicaia, problematizarea, exercitiul creator, conversatia, prezentarea pp,analiza gramaticala si stilistica.

b. Forme de organizare a nvrii: activitate frontal, activitate individual, activitate pe grupe. c. Resurse : capacitile normale de nvare ale elevilor ( 26 elevi) timp de lucru : 50 minute d. Mijloace de nvatmnt : fie cu sarcini de lucru pe 3 grupe de 12 elevi , , coli, foi de scris, creta, markere , plansa didactica ,,ADVERBUL..

e. Bibliografie : Crian, Alexandru Dobra, Sofia , Smihian, Florentina, Limba romn Manual pentru clasa a VII-a , Editura E.D.P., Humanitas, 2008 Secrieru, Mihaela ,Didactica limbii romne , Iai, 2004 Sarivan, Ligia, Leahu, Iulian, Predarea interactiv centrat pe elev, Ed. Educaia 2000+, Bucureti, 2005

Nr. Crt.

Etapele leciei

Timp

Ob.

Activitatea profesorului i a elevilor

Strategii didactice

Forme de evaluare

Forme de organizare

Metode

Mijloace

1.

Moment organizatoric Captarea ateniei

OA1

Elevii sunt salutai de profesor, se face prezena, se noteaz absenele n catalog. Profesorul recita un vers din balada ,, Pasa Hassan, de G. Cosbuc si solicita elevilor sa continue recitarea strofei respective , apoi le cere sa precizeze autorul , titlul textului si specia si genul literar. Apreciaza raspunsurile . Profesoara anuna ca se va realiza o lectie de consolidare a cunostintelor despre adverb dar avand ca text-suport fragmentul precizat mai sus. Profesoara va anunta: - modul de lucru ( pe trei echipe, competitie): - regulile ( Vor proceda la rezolvarea sarcinilor de pe fise , impreuna, colaborand ,apoi , la expirarea timpului ,un reprezentant va prezenta rezultatul muncii pentru fiecare proba , pe rand, si se va puncta raspunsul); Se vor alege echipele. Se vor imparti materialele

2.

OA1 OA2 OC1 OC2 OF1

Activitate frontal Activitate individual Activitate frontal

Conversaia Discuia Conversaia brainstorming

Catalogul Caietele elevilor Textulsuport ,,Pasa Hassan, G. Cosbuc

Aprecieri verbale

3.

Enuntarea temei i a obiectivelor propuse

OA1 OA2

Activitate frontal

Conversaia

Tabla Cret

4.

Dirijarea predrii i nvtrii a)anuntarea si pregatirea jocului;

20

OA1 OA2

Frontal Explicatia

Foi de scris

Aprecieri verbale

b) desfasurarea jocului;( rezolvarea sarcinilor sugerate de faa cubului_ anexa 1)

OC3 ( coli, marchere, fise cu OC4 probele) . OC5 Se va proceda la desfasurarea OC6 jocului OF2

Activitate pe grupe

Invatarea prin descoperire Exercitul Brainstorming Analiza gramaticala

Punctarea activitatii echipei

Dupa rezolvarea unei sarcini se vor prezenta rezultatele muncii de catre un reprezentant si se vor face aprecieri, corecturi,punctarea) 5. Asigurarea feedback-ului 10 OA1 OA2 Se analizeaza in ansamblu rezultatele muncii si se stabileste echipa castigatoare , ce va primi aplauze. Li se cere elevilor sa redacteze individual un scurt text in care sa utilizeze adverbele recunoscute in text ( ,,azi,,, mai tare, ,,soimeste) si prin care sa-si exprime parerea despre lectia desfasurata. Se citesc cateva dintre compozitii si se accentueaza rolul adverbului in exprimare ( o nuanteaza, o imbogateste). Se da ca tema pentru acasa o compunere gramaticala cu titlul: ,,In asteptarea vacantei de primavara.

Activitate individual

Tabela de marcaj Fie Foi de lucru

Activitate frontal

Conversaia

6.

Asigurarea reteniei i a transferului

OA1 OA3 OF3

Activitate frontal Activitate individual

Conversatia Exercitiul creator

Aprecieri verbale din partea colegilor i a porfesorului Aprecieri verbale

7.

Evaluare formativ

OA1 OA3 OF4

Activitate frontal

Joc de rol

Aprecieri verbale

JOC-CONCURS Se da textul : ,,Stai ,pasa! Sa piara azi unul din noi! Dar pasa mai tare zoreste; Cu scarile-n coapse fugaru-si loveste Si gatul i-l bate cu pumnii-amandoi Cu ochii de sange , cu barba valvoi El zboara soimeste.

grupa 1

PROBA 1 Subliniaza adverbele din text . PROBA 2 Analizeaza morfologico-sintactic primul adverb descoperit in text. PROBA 3 Construieste un enunt in care adverbul descoperit sa indeplineasca functia de atribut adverbial.

2min 2min 2min

PROBA 4 Gaseste : o locutiune adverbiala , un adverb obtinut prin conversiune, unul obtinut prin derivare si unul obtinut prin compunere, potrivite verbului ,, sa piara 4 min PROBA PROBA 6 5 Construieste o fraza in care propozitia ,, sa piara azi unul din noi sa fie introdusa de un adverb predicativ. 2 min Construieste o fraza in care aceeasi propozitie sa fie introdusa de un adverb pronominal relativ. 2 min 2 min

PROBA 7 Precizeaza ce figura de stil e formata cu ajutorul adverbului ,, soimeste.

JOC-CONCURS Se da textul : ,,Stai ,pasa! Sa piara azi unul din noi! Dar pasa mai tare zoreste; Cu scarile-n coapse fugaru-si loveste Si gatul i-l bate cu pumnii-amandoi Cu ochii de sange , cu barba valvoi El zboara soimeste.

grupa 2

PROBA 1

Subliniaza adverbele din text.

2 min. 2 min. 2 min

PROBA 2 Analizeaza morfologico-sintactic al doilea adverb descoperit in text. PROBA 3 Construieste un enunt in care adverbul descoperit sa aiba valoarea morfologica de adjectiv.

PROBA 4 Gaseste : o locutiune adverbiala , un adverb obtinut prin conversiune, unul obtinut prin derivare si unul obtinut prin compunere, potrivite verbului ,, zoreste. 4 min. PROBA PROBA PROBA 5 Construieste o fraza in care propozitia ,, pasa mai tare zoreste sa fie introdusa de un adverb predicativ. 6 Construieste o fraza in care aceeasi propozitie sa fie introdusa de un adverb pronominal relativ. 2 min 2 min 2min

7 Precizeaza ce figura de stil e formata cu ajutorul adverbului ,, soimeste.

JOC-CONCURS grupa 3 Se da textul : ,,Stai ,pasa! Sa piara azi unul din noi! Dar pasa mai tare zoreste; Cu scarile-n coapse fugaru-si loveste Si gatul i-l bate cu pumnii-amandoi Cu ochii de sange , cu barba valvoi El zboara soimeste.

PROBA 1 Subliniaza adverbele din text. PROBA 2 Analizeaza morfologico-sintactic al treilea adverb descoperit in text. PROBA 3 Construieste un enunt in care adverbul ,,tare sa aiba valoare morfologica de substantiv . PROBA 4 Gaseste : o locutiune adverbiala , un adverb obtinut prin conversiune, unul obtinut prin derivare si unul obtinut prin compunere , potrivite verbului ,, zboara, . PROBA PROBA 5 Construieste o fraza in care propozitia ,, el zboara soimestesa fie introdusa de un adverb predicativ. 6 Construieste o fraza in care aceeasi propozitie sa fie introdusa de un adverb pronominal relativ.

2 min 2 min 2 min 4 min 2 min 2 min 2 min

PROBA 7 Precizeaza ce figura de stil e formata cu ajutorul adverbului ,, soimeste.

10