You are on page 1of 1

BARENOJAJE Stavitizeljenibrojjajaulonac,nalitivodu,stavitiprstohvatsolidaljuskanepucadoksekuvaju. Kadavodaprovrikuvatiod3do10minutauzavisnostikolikozelimodabudetvrdoskuvano. Takodje,akojajakuvamoodmahpovadjenjuizfriziderasipasehladnavodadaljuskanebipukla.

Prijatno