You are on page 1of 1

Sisteme

ki-itoriale

Sisteme teri

l,,f;m::*i:rli'::1,,?':3*:,..: ll acrosisrem 11tu rar, in care apar gase "i;I- "J: " i:';H; l,,iilfl ff :Tn:':Ti:?:'1"i::Tl,:"':1,:o:i:ri*"i,i""e"""*;i?ff j; iJ T.XI#X ;.' ; ffi: i:.::.""H,I I ;naturat H'".lTff l ;: :: l':: : "l i:' i relagi tipi se instaurea?j #::rr,?:",:utui ro'*" j;r",it",ffi ;";,,;lil':'iff
Spre exemplu, ierietul .ort

eroziune, d

microfonn,
So

i:ffi"['trlJlfi :*::::H:::"",careimbracd nare reciprocd (fig.5).


iurl"-ll ;;ffi#T'*k;,J,.,
solului,

diminuare
acesteia, cu fauna, cdre

la

capacitatea

de aceasta,
determinS.

Ap in afara reli

prin tempet
element ve
capacitatea

clirnatul, p
rn,crocltrnat

capacitatea

tinrpuluide
ierburilor. Clir
de tip cauzd

poate adiul
acesteia, sar

ie oferd. Tt populatii far


acesteia in

inc
legitetile sal
populatia.
a,

umane. Fiec

potentialirn in relatia dir un nrediu so forfei de nrur


de mod de vi conrunititilc

influerr{atd

Fig. 5. Structura macro-sistemului teritorial pur nafural

agezdrile ur comunititilo creeazi. Rel;


accentuAnd p hrana, apa qi ;

;i:1,:::',[i,,::",,,,'r{ffi1i,ffi #,.{ll',,::1#il:,f Jil::,,li;g**oincarea._ s;stemuiil#;i;"*rar ;nnr"it ii.'i", ,.in pro""r"t, d";;;;;,rn.. respecrir,. de ape prin
orerrrea unuipotenriarde h;bi'"r;iil;.,'d;;"iain In acelagi timp, reriefur"rt.

Aci t-*_ *-lor'de"influer


functii, gi pri

activititile

Ie pot ofer:

ec