You are on page 1of 4

Nota - Kertas 3 Sejarah

ASPEK /KONSTRUK PENGENALAN MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI CIPTA/MENJANA IDEA NILAI/PENGAJARAN/IKTIBAR/PATRIOTISME RUMUSAN JUMLAH

MARKAH 5 30 15 10 10 10 10 5 100

CONTOH TUGASAN TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) TEMA 11 : Pembentukan Malaysia

Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. TEMA Tema 7 Tamadun Awal Manusia Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia TAJUK

Tajuk 7.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 8.1: Islam dan Penyebarannya di Makkah Tema 8 Tamadun Islam dan Tajuk 8.2: Perkembangannya Kerajaan Islam di Madinah Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk 8.4: Islam Di Asia Tenggara Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tajuk 9.1: Tema Perkembangan di Eropah dan Perkembangan di Eropah 9: Kesannya Terhadap Ekonomi Tajuk 9.2: Negara Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya TEMA TAJUK Tajuk 10.1: Tema Kemunculan dan Perkembangan Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia 10: Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Tenggara Kedua Tajuk 10.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara Tema Pembinaan Negara dan Bangsa Ke dan Bangsa 11: Arah Kemunculan Negara Malaysia Tajuk 11.2: Berdaulat Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Tajuk 11.3: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Tajuk 11.4: Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju Tajuk 12.1: Tema Malaysia dan Kerjasama Konflik Antarabangsa 12: Masyarakat Antarabangsa Tajuk 12.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

TIDAK MENYALIN TERUS MAKLUMAT DARIPADA BUKU TEKSMAKLUMAT HARUS DIOLAH DAPAT MENGHURAI FAKTA MENGANALISIS , MENGAPLIKASI DAN MENILAI MAKLUMAT YANG DIPEROLEH MENJANA IDEA-IDEA BARU BERDASARKAN MAKLUMAT

GURU BOLEH MEMAINKAN PERANAN BANTU PELAJAR MEMAHAMI KEHENDAK SOALANMENENTUKAN TOPIK MENGIKUT KEHENDAK SOALAN MENYELIA BAHAN-BAHAN YANG SESUAI UNTUK DIBAWA CALON KE DALAM DEWAN PEPERIKSAAN MEMBUAT PERSEDIAAN ASPEK-ASPEK YANG AKAN DITANYA SEMASA PEPERIKSAAN NANTI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI LONG, KAJANG OPEN BOOK TEST