PARCELA

autoři : Marek Bureš a Michal Panoch kurátor : Viktor Čech

Ideové architektonické soutěže jsou často vyhlašovány za účelem vyřešení „bílých“ míst ve středech urbanistických celků. Snaží se nastínit řešení v místech kde „něco chybí“. Marek Bureš a Michal Panoch ve svém projektu postupují jakoby opačně - svým virtuálním zásahem do centra pražského panoramatu nové bílé místo na mapě vytvářejí. Nabízejí tím možnost současným autorům k tvůrčímu uvažovaní ve velice netradiční situaci. Jejich zásah je současně ale i velice brutálním aktem, který přes svou imaginárnost vzbuzuje mnohé etické a ideologické otázky. Symbol státu, národní identity, jeho pýchy, kulturních kořenů i kultovní místo víry již vyznává podstatná část národa. Za takový symbol můžeme v českém prostředí určitě pokládat pražskou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mimo to je určitě i jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl nacházejících se na našem území. Asi málokdo z obyvatel české republiky si dokáže představit její zmizení, odstranění, destrukci či jen vážné poškození, tedy to co v průběhu dějin potkalo řadu obdobných symbolů jiných států, národů či církví. Tomuto osudu se pražská katedrála v průběhu dějin většinou úspěšně vyhýbala. Ale co když takováto situace nastane, ať už z důvodů nechtěných, či naopak prostě pro absolutní vyprázdnění její významovosti. Osud jaký potkal katedrály v Cantebury či Kolíně, Drážďanský Frauenkirche, ale stejně tak i newyorské World Trade Center a Artemidin chrám v Efesu či alexandijský maják a pražské Národní divadlo.

jak se s tím často setkáváme u nenápadnějších případů v pražských ulicích i jinde. Projekt nepoukazuje ale jen na tento negativní moment. Možnost nového architektonického návrhu do takto vyjímečné situace dává možnost k prezentaci stavu současné architektonické tvorby i naprosto odlišného smýšlení dnešní společnosti. oproti generacím jež formovaly dnes už zakonzervované panoráma pražského centra. jejich projekt se snaží cíleně poukázat na ono citlivé místo naší identity a vyprovokovat tvůrce i veřejnost k postavení se čelem k této problematice. Víta. . který ukazuje že “na věky” chápaná ochrana v liberálně-ekonomické společnosti může v jakémkoliv okamžiku pozbýt svého významu. když si za cíl demolice a následného nabídnutí nové alternativy pro dané místo vybrali právě katedrálu sv. soutěž současně nabízí možnost aktuálního náhledu na současnou kulturně-společenskou situaci. která se kousíček po kousíčku prohryzává naší kulturní krajinou prostřednictvím méně drastických. I když je zde demolice pouhou fikcí a následná architektonická soutěž může být jen názornou demonstrací současného uvažování a ambicí společnosti i jednotlivých autorů.Nelze pominout ani dnešní neustále rostoucí napětí mezi abstraktně fungujícím světem investicí a jim ustupujícím kulturním hodnotám. Autoři ve svém projektu tuto relativitu odhalují v plné míře. ale zato všudypřítomných změn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful