PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL (PSS 3110) KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

1.0

Penulisan Ilmiah

2.0

Jadual Penenu Ujian (JPU) Item Ujian

3.0

- 40 Soalan Objektif - 4 Set Soalan Struktur Hasil Keputusan Ujian (Pelajar Tahun 4 Bestari SKKA) Analisis Item Ujian

4.0

5.0

5.1 Analisis Item Ujian Soalan Objektif 5.2 Analisis Item Ujian Soalan Struktur Rumusan 4

6.0

7.0

Rujukan

8.0

Refleksi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful