FORUMUL REGIONALPENTRU NIRNOVA „Sanitația în bazinul Nîrnova: ce soluții?”

Raport

FORUMUL REGIONAL PENTRU NÎRNOVA Sanitaţia Sanitaţia în bazinul Nîrnova – ce soluţii? soluţii?
6, 7, 12 Octombrie, 2012 Comuna Seliște, Seliște, comuna Șișcani Șișcani și orașul orașul Nisporeni

Chișinău 2012

Eveniment organizat:

Consiliul Raional Nisporeni

Cu susţinerea: susţinerea:

Raport_FRN_2012.11_09

2

Cuprins: CONTEXT ȘI OBIECTIVE......................................................................................................................... 5 Scopul Forumului Regional pentru Nîrnova ....................................................................................................... 7 PARTICIPANŢII ........................................................................................................................................ 7 ACTIVITĂŢILE FORUMULUI REGIONAL PENTRU NÎRNOVA ........................................................ 9 Evenimente în teritoriu ........................................................................................................................................ 9
Standul informaţional „Sanitaţia la tine acasă” .............................................................................................................. 11 Standul privind activităţile de tineret - Tinerii pentru Nîrnova .................................................................................. 13 Boxa „Donează pentru Nîrnova” .................................................................................................................................... 13 Expoziţie de fotografii și hărţi ........................................................................................................................................ 15 Colţul „Vino să spui ce gîndești” ................................................................................................................................... 15 Activităţi pentru copii .................................................................................................................................................... 17 Proiecţii video – Filmul, Apa și Sanitaţia....................................................................................................................... 17

Sesiunea oficială .................................................................................................................................................. 19

REZULTATELE FORUMULUI REGIONAL PENTRU NÎRNOVA ...................................................... 20 PAŞII URMĂTORI................................................................................................................................... 21 MATERIALE DISPONIBILE ................................................................................................................... 22 ANEXA 1 .................................................................................................................................................. 23 Scrisoare deschisă către primari ......................................................................................................................... 23

Raport_FRN_2012.11_09

4

CONTEXT ȘI OBIECTIVE
Majoritatea localităţilor rurale din Moldova se confruntă cu probleme privind accesul la apă de calitate şi condiţii de sanitaţie adecvate, acestea avînd un impact direct asupra sănătăţii populaţiei. Aproape 2,5 milioane de oameni se confruntă serviciilor îmbunătăţite a infrastructurii sistemelor de sanitaţie. Sistemele de sanitaţie din ţară deservesc doar 28 la sută din populaţie, iar la sate aceste sisteme practic nu funcţionează. Aproximativ 90% din populaţia rurală a Republicii Moldova foloseşte în scopuri casnice apa freatică, care este foarte poluată de către latrine, excremente animaliere şi în urma activităţilor umane. Consecinţele asupra sănătăţii şi a mediului sunt alarmante şi vor deveni mai grave dacă nu se va întreprinde nimic. De multe ori problemele cotidiene îi distanţează pe oameni de sesizarea lipsei necesităţilor primare – printre care și accesul sigur la surse de apă potabilă și sanitaţie adecvată. Unii consideră că așa le-a fost soartă să trăiască într-o regiune unde sursele de apă sunt lipsă, alţii că aprovizionarea cu apă și sanitaţie a unei localităţi este responsabilitatea APL și prea puţin recunosc că, de fapt, este misiunea fiecărui actor local de a pune umărul în asigurarea necesităţilor fiziologice a locuitorilor și la dezvoltarea comunităţii în general. Rîul Nîrnova, afluent de gradul doi al Prutului, este situat la vestul Republicii Moldova și traversează circa 33 localităţi din raioanele Nisporeni și Hîncești. În limitele raionului Nisporeni, bazinului Nîrnova traversează 16 localităţi unde locuiesc aproximativ 35'000 de oameni, printre care 12'000 de oameni în raionul Nisporeni1. În trecut rîul Nîrnova a avut o mare importanţă în agricultură. Astăzi, rîul este poluat din cauza amplasării pe malurile lui a gunoiştilor neautorizate, deversării apelor menajere, folosirii acestuia în scop de creştere a animalelor şi păsărilor domestice şi alte activităţi umane. Așa cum în ultimii ani rezolvarea problemelor comunitare în mod descentralizat are loc într-un cadru legal, informarea și conștientizarea populaţiei, actorilor cheie și factorilor de decizie în domeniul sanitaţiei este prioritară. Forumul Regional pentru Nîrnova cu tematica ,,Sanitaţia în bazinul Nîrnova – ce soluţii? și-a propus să sensibilizeze și să bată alarma în rîndul populaţiei principalilor actori comunitari și factorii de decizie din cele 16 localităţi ale bazinului Nîrnova, în limitele raionului Nisporeni, privind situaţia reală a sanitaţiei în bazinul Nîrnova pentru ca aceasta să devină o prioritate politică şi financiară eficientă. Forumul Regional pentru Nîrnova este un eveniment deschis publicului larg pentru a prezenta situaţia reală, acţiunile şi soluţiile tehnice în domeniul de sanitaţie în bazinul rîului Nîrnova, în limitele raionului Nisporeni. Forumul a cuprins două zile de activităţi în teritoriu, Seliște și Șișcani (6 și 7 noiembrie 2012), care a pus la dispoziţia populaţiei expoziţii, acţiuni de sensibilizare, informare, creaţie și o zi oficială în orașul Nisporeni (12 octombrie 2012) de dezbateri între factorii de decizie, aleși, cetăţeni și donatori.
1

Mai multă informaţie: www.nisporeni.md

Raport_FRN_2012.11_09

5

Raport_FRN_2012.11_09

6

Scopul Forumului Regional pentru Nîrnova
Forumul Regional pentru Nîrnova ,, Sanitaţia în bazinul Nîrnova – ce soluţii? a avut scopul de a informa şi sensibiliza populaţia bazinului Nîrnova privind starea actuală, acţiunile şi posibilele soluţii în domeniul de sanitaţiei.
Atingerea scopului Forumului a putut fi posibilă prin realizarea următoarelor obiective: • Informarea populaţiei despre starea reală a sanitaţiei din localităţile bazinului Nîrnova; • Promovarea participării tinerilor și prezentarea activităţilor realizate în domeniul de guvernare a apei și sanitaţiei; • Prezentarea soluţiilor tehnice de sanitaţie adaptate localităţilor rurale din bazinul Nîrnova; • Prezentarea activităţilor și progreselor realizate în cadrul ședinţelor consultative privind actualizarea Strategiei de dezvoltarea economică și de atragere a investiţiilor în domeniul de sanitaţie pentru bazinul Nîrnova; • Consolidarea dialogului dintre factorii de decizie și populaţie. În cadrul Forumului Regional pentru Nîrnova modelele şi bunele practici întîlnite în satele din r. Nisporeni au fost împărtăşite localităţilor din raion ce se confruntă cu probleme de acces la apă potabilă, sanitaţie şi care pînă acum nu au găsit o soluţie, cît și reprezentanţi internaţionali, donatori ai sectorului de apă și sanitaţie.

PARTICIPANȚII
Beneficiarii celor trei evenimente organizate în cadrul Forumului Regional pentru Nîrnova sunt în jur de 1000 de participanţi , printre care copii, tineri, participanţi din cele 16 localităţi ale bazinului Nîrnova, adulţi, bătrîni, reprezentanţi ai factorilor de decizie locali, raionali și regionali, donatori, experţi internaţionali.

Raport_FRN_2012.11_09

7

Raport_FRN_2012.11_09

8

ACTIVITĂŢILE FORUMULUI REGIONAL PENTRU NÎRNOVA
Forumul Regional pentru Nîrnova la tema „Sanitaţia în bazinul Nîrnova: ce soluţii?” a cuprins două zile de activităţi în teritoriu, Seliște și Șișcani (6 și 7 octombrie 2012), în cadrul cărora au fost puse la dispoziţia populaţiei din 16 localităţi expoziţii, acţiuni de informare și sensibilizare, creaţie și o zi oficială în orașul Nisporeni (12 octombrie 2012) ce s-a axat mai mult pe dezbateri între factorii de decizie, aleși, cetăţeni și donatori. Forumului Regional pentru Nîrnova „Sanitaţia în bazinul Nîrnova: ce soluţii?” a pus la dispoziţia participanţilor:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Standul informaţional „Sanitaţia la tine acasă” Stand privind activităţile de tineret - Tinerii pentru Nîrnova Boxa „Donează pentru Nîrnova” Expoziţii de fotografii și hărţi Colţul „Vino să ne spui ce gîndești” Activităţi pentru copii Proiecţii video – Filmul, Apa și Sanitaţia

Evenimente în teritoriu
Seliște Comuna Seli ște – 6 Octombrie 2012 Comuna Șișcani – 7 Octombrie 2012
Activităţile de pregătire ale Forumului Regional pentru Nîrnova „Sanitaţia în bazinul Nîrnova: ce soluţii?” au fost susţinute și facilitate de către administraţiile publice locale a comunei Seliște și Șișcani și direcţiile liceului teoretic Seliște și Gimnaziului Șișcani, în cadrul cărora s-au desfășurat activităţile Forumului, cu începere de la ora 10:00. La evenimente au participat delegaţii din cele 16 localităţi din cursul superior și de mijloc ale bazinului Nîrnova. Participanţii la Forum au prezentat situaţia de sanitaţie cu care se confruntă localităţile la momentul actual și acţiunile ce au fost întreprinse sau sunt planificate în acest domeniu prin amenajarea unui stand. Copiii au pregătit special pentru aceste evenimente momente artistice – dans, poezie, scenete. Tinerii, membri ai Platformei Tinerilor pentru Nîrnova au fost activ implicaţi în toate activităţile de pregătire și desfășurare a evenimentelor Forumului.

Raport_FRN_2012.11_09

9

Raport_FRN_2012.11_09

10

Standul informațional „Sanitația la tine acasă”
Standul informaţional a pus la dispoziţia participanţilor la evenimente materiale de informare și sensibilizare privind apa, sanitaţia și igiena. Printre care pliante, postere, magneţi, genţi, pixuri, calendare, abţibilduri. Următoarele materiale de informare și sensibilizare au fost distribuite participanţilor: • • • • • • • Program Nîrnova Forumului Regional pentru • • • • • • Carnet Forumul Regional pentru Nîrnova Pliant „Platforma Nîrnova” Tinerilor pentru

Poster Forumul Regional pentru Nîrnova Poster „Poluarea straturilor freatice la sat” Calendar Nîrnova Forumul Regional pentru

Pliant „Apa și igiena acasă” Pliant „Toaleta ecosan – alternativă de sanitaţie la sat” Abţibild „Spală mîinile cu săpun” Seturi educaţionale „Apa și sănătatea” soluţie

Magnet Forumul Regional pentru Nîrnova Pix Forumul Regional pentru Nîrnova Geantă Forumul Regional pentru Nîrnova

În cadrul celor trei evenimente desfășurate cu ocazia Forumului Regional pentru Nîrnova distribuite în jur de 10 500 materiale de informare și sensibilizare la cei aproximativ 1 000 de participanţi.

Raport_FRN_2012.11_09

11

Raport_FRN_2012.11_09

12

Standul privind activitățile de tineret - Tinerii pentru Nîrnova
Tinerii activi din bazinul Nîrnova, membrii ai Platformei Tinerilor pentru Nîrnova și participanţi ai Expediţiilor ,,Tinerii pentru Nîrnova 2011 și 2012” au prezentat în cadrul Forumului Regional pentru Nîrnova rezultatele activităţilor de tineret desfășurate în bazin pe parcursul a 3 ani, din 20092012 – expediţiile pe rîul Nîrnova, seminare și evenimente culturale, campanii de sensibilizare, concursul video Filmul și Apa. Tinerii au prezentat experienţa lor acumulată pe parcursul celor patru ani primarilor, factorilor de decizie, semenilor și populaţiei prezente la evenimente. Cei 100 membri activi ai Platformei Tinerilor pentru Nîrnova au fost prezenţi la toate evenimentele organizate cu ocazia Forumului și au fost ambasadorii privind sanitaţia. Tinerii au fost cei care au dat ton evenimentelor Forumului și au insuflat activism participanţilor prin activităţile fulger organizate.

Boxa „Donează pentru Nîrnova”
La iniţiativa tinerilor din Platforma Tinerilor pentru Nîrnova, în cadrul Forumului Regional pentru Nîrnova a fost instalată boxa „Donează pentru Nîrnova”, ce a avut ca scop colectarea de fonduri pentru continuarea activităţilor și investigaţiilor tinerilor din bazinul Nîrnova mai departe și în cursul inferior al bazinului. Astfel, pe parcursul celor 3 zile ale Forumului Regional pentru Nîrnova au fost colectată o sumă simbolică, deocamdată insuficientă pentru desfășurarea activităţilor, însă în același timp motivantă pentru continuarea activităţile de tineret. Administraţia publică locală și raională a promis tinerilor suportul financiar și material pentru continuarea activităţilor de tineret în bazinul Nîrnova.

Raport_FRN_2012.11_09

13

Raport_FRN_2012.11_09

14

Expoziție de fotografii și hărți
Circa 30 de fotografii au fost expuse în cadrul expoziţiei de fotografie cu ocazia Forumului. Aceasta a cuprins secvenţe din activităţile Tinerilor pentru Nîrnova, surselor de poluare ale bazinului, resurselor și bogăţiilor rîului, întruniri ale populaţiei cu administraţiile publice locale și activitatea grupului de lucru privind actualizarea strategiei raionale în domeniul sanitaţiei. În cadrul evenimentelor Forumului au fost expuse 8 hărţi tematice ce prezintă situaţia apei și sanitaţiei în bazinul Nîrnova pentru a aduce la cunoștinţa participanţilor consumul de apă consumată și deversată de către populaţie, industrie, agricultură, economie, zootehnie.

Colțul „Vino să spui ce gîndești”
Colţul „Vino să spui ce gîndești” a oferit posibilitatea participanţilor să-și exprime gîndurile, dorinţele, mesajele privind situaţia sanitaţiei din bazinul Nîrnova. A fost pusă la dispoziţie o hartă a bazinului Nîrnova format mare, ce a cules peste 50 de mesaje din partea participanţilor la Forum. Cele mai multe mesaje au fost de mulţumire și apreciere a activităţilor Forumului și susţinere în continuare a activităţilor din bazinul Nîrnova: „ Este un lucru

extraordinar de folositor ce s-a organizat și la fel foarte stringent. Populaţia va avea numai de cîștigat în urma iniţieri acestor evenimente” (Mărinici), „sunt foarte bucuroasă că are loc acest Forum, pentru că lumea este informată despre problemele de sanitaţie” (Heleșteni), „e un început bun pentru a face din ţinutul nostru un „colţ de rai” și un meleag înfloritor. E salutabilă implicarea tinerilor, pentru că ei sunt viitorul nostru” (Seliște). Poezii au fost adresate rîului Nîrnova: Lăsaţi Nîrnova să curgă Natura nu poluaţi Veţi avea viaţă mai bună Și veţi fi mai protejaţi! (Bălănești)

Raport_FRN_2012.11_09

15

Raport_FRN_2012.11_09

16

Activități pentru copii
Pe două pânze „copiii Nîrnovei” ai fost invitaţi să dea culoare bazinului Nîrnova prin pictură. În acest sens, cei aproximativ 200 de copii prezenţi la evenimentele din teritoriu au avut ocazia să picteze și să își expună părerile privind bazinul Nîrnova prin desen. Activitatea a avut drept scop sensibilizarea copiilor privind situaţia de sanitaţie în care se află localitatea lor și rîul Nîrnova.

Proiecții video – Filmul, Apa și Sanitația
Sub sloganul „Nîrnova te invită la cinema!” cei prezenţi la evenimentele Forumului au fost invitaţi să vizioneze filme și crâmpeie din viaţa Nîrnovei - prin ochii și activităţile tinerilor pentru Nîrnova, experienţe ale localităţilor ce dispun de alternative de sanitaţie sau aprovizionare cu apă în mod descentralizat, situaţia și importanţa apei potabile în localităţile din Republica Moldova pentru sănătatea populaţiei și a viitoarelor generaţii, etc. Spoturi de sensibilizare privind apa și sanitaţie au fost proiectate.

Raport_FRN_2012.11_09

17

Raport_FRN_2012.11_09

18

Sesiunea oficială
Consiliul Raional Nisporeni – 7 Octombrie 2012
Misiunea sesiunii oficiale din sala de ședinţe a Consiliului Raional Nisporeni a fost de a prezenta rezultatele evenimentelor din teritoriu ale Forumului și de a demara un șir de dezbateri și dialoguri pe tematica sanitaţiei dintre participanţii la eveniment – reprezentanţii administraţiilor locale și raionale, tineri, factori de decizie din domeniul ecologie, educaţie, sănătate, agricultură, zootehnie, populaţia din bazinul Nîrnova, experţi naţionali și francezi, donatori. Pe de altă parte, un obiectiv important al sesiunii oficiale a fost prezentarea experienţei naţionale și internaţionale privind elaborarea documentelor strategice în domeniul de sanitaţie în Franţa și Republica Moldova, la fel și experienţe similare celor din bazinul Nîrnova desfășurate în Moldova la momentul actual. Cele trei sesiuni tematice ce au fost desfășurate pe parcursul zilei au inclus prezentarea situaţiei actuale, acţiunile și provocările în domeniul de sanitaţiei din bazinul Nîrnova. Experienţa Franţei, Libanului, Republicii Moldova (Cahul, Rîșcani, Nisporeni) privind elaborarea master planuri-lor în domeniul de sanitaţie, activităţile Consiliului de bazin Bîc și proiectele de apă și sanitaţie aflate în derulare în raionul Nisporeni au fost prezentate în cadrul sesiunilor. Un subiect aparte a fost prezentarea și discutarea importanţei elaborării documentelor strategice în domeniul de apă și sanitaţie. A fost prezentat, discutat procesul de actualizare a Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investiţiilor în domeniul de sanitaţie pentru bazinul Nîrnova în limitele raionului Nisporeni, ce urmează a fi votată și aprobată în anul 2013. Tinerii pentru Nîrnova au prezentat în plenul ședinţei activităţile pe care aceștia le desfășoară în cadrul Platformei de Tineret în domeniul de sanitaţie. Liderii pentru Nîrnova au adresat o scrisoare deschisă primarilor pentru ai îndemna să acţioneze și să-și unească eforturile în schimbarea situaţiei sanitaţiei în cele 16 localităţi ale bazinului Nîrnova. Tinerii s-au arătat deschiși pentru colaborare și au și-au luat angajamentul de a participa activ la îmbunătăţirea situaţiei și sensibilizarea populaţiei. La eveniment au fost prezenţi în jur de 180 participanţi.

Raport_FRN_2012.11_09

19

REZULTATELE FORUMULUI REGIONAL PENTRU NÎRNOVA
• • • Mai multă populaţie din bazinul Nîrnova cunoaște situaţia reală în domeniul de sanitaţie din localităţile lor și ale vecinilor. Alternativele și soluţiile tehnice de sanitaţie adecvate zonelor rurale sunt cunoscute de către populaţia din bazin. Activităţile grupului de lucru din cadrul procesului de actualizare a Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investiţiilor în domeniul de sanitaţie pentru bazinul Nîrnova sunt diseminate spre aprobare de către populaţie. Platforma Tinerilor pentru Nîrnova – vocea tinerilor privind apa și sanitaţia în bazinul Nîrnova se face auzită în cadrul activităţilor Forumului Regional pentru Nîrnova. Scrisoarea deschisă către primari este înmînată, de către Tinerii pentru Nîrnova, celor 10 primari din bazinul Nîrnova și reprezentanţilor instituţiilor de mediu, sănătate, educaţie, donatori, etc. Comunicarea și dialogul dintre APL, populaţie și tineri este consolidat pentru viziuni comune privitor domeniul de sanitaţie în bazinul Nîrnova. În jur de 1000 beneficiari direcţi ai activităţilor realizate cu ocazia Forumului Regional pentru Nîrnova. Peste 10 500 materiale de informare și sensibilizare distribuite populaţiei din cele 16 localităţi ale bazinului Nîrnova.

• •

• • •

Raport_FRN_2012.11_09

20

PAŞII URMĂTORI
• • • • • Organizarea seminarului “Soluţii de sanitaţie adaptate localităţilor rurale” adresat actorilor cheie și factorilor de decizie din bazinul Nîrnova, limitele raionului Nisporeni. Continuarea procesului de actualizare a Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investiţiilor în domeniul de sanitaţie pentru bazinul Nîrnova. Determinarea activităţilor prioritare în domeniul de sanitaţie pentru următorii ani în raionul Nisporeni, bazinul Nîrnova. Implementarea mini proiectelor comunitare sau școlare în domeniul de apă și sanitaţie de către Tinerii pentru Nîrnova. Participarea unei delegaţii de tineri ai Platformei Tinerilor pentru Nîrnova la cel de-al 11lea Parlament European al Tinerilor pentru Apă din Armenia, mai 2013.

Raport_FRN_2012.11_09

21

MATERIALE DISPONIBILE
• • • • • • • • • • • Program Forumului Regional pentru Nîrnova ,,Sanitaţia în bazinul Nîrnova - ce soluţii? Poster Forumul Regional pentru Nîrnova Calendar Forumul Regional pentru Nîrnova Magnet Forumul Regional pentru Nîrnova Pix Forumul Regional pentru Nîrnova Geantă Forumul Regional pentru Nîrnova Carnet de lucru Forumul Regional pentru Nîrnova Pliant „Platforma Tinerilor pentru Nîrnova” 8 hărţi tematice “Situaţia sanitaţiei în bazinul Nîrnova” 2 pînze desenate ,,Colţul copiilor pentru Nîrnova” Scrisoarea tinerilor către primari

Raport_FRN_2012.11_09

22

ANEXA 1
Scrisoare deschisă către primari
Stimate Domnule/ Stimată Doamnă, În perioadele 21 - 23 septembrie 2011 şi 18 - 20 iulie 2012, raionul Nisporeni a fost gazda celor două ediţii a expediţiei ,,Tinerii pentru Nîrnova”. Expedițiile au reunit cîte 50 tineri participanţi din cele 16 localităţi ale bazinului Nîrnova, în limitele raionului Nisporeni. La fiecare ediție au fost realizate acțiuni pentru a investiga situaţia sanitaţiei în bazin, a identifica sursele de poluare şi bogăţiile, la fel, a informa şi sensibiliza localnicii. Problema sanitaţiei în bazinul Nîrnova este una comună, de aceea vrem să vă atragem atenţia asupra acestui subiect. Suntem preocupaţi de gradul de conştientizare redus al localnicilor privind importanţa acestui rîu. În lipsa unui sistem de sanitaţie în localităţile bazinului Nîrnova, rîul este transformat într-un canal de acumulare a deşeurilor menajere şi animaliere, ceea ce condiţionează inerent poluarea straturilor freatice, din care se alimentează populaţia la moment şi îmbolnăvirea localnicilor. În urma investigaţiilor noastre am concluzionat că situaţia sanitaţiei este una deplorabilă, ce ne pune în pericol viaţa şi sănătatea. Astfel, acţiuni concrete sunt necesare a fi întreprinse imediat. Noi credem că este necesară evaluarea situaţiei reale a sanitaţiei în fiecare localitate a bazinului Nîrnova. Un prim pas în acest sens a fost făcut de către noi, Tinerii pentru Nîrnova, în cadrul expediţiilor organizate în anul 2011 şi 2012. Mai avem de parcurs un drum lung, cu multe obstacole, iar suportul din partea dumneavoastră va fi un avantaj pentru noi. Participarea tuturor actorilor cheie şi factorilor de decizie pentru ameliorarea sanitaţiei în localităţile bazinului Nîrnova este imperativă. Înaintarea proiectelor la organizaţiile donatoare şi identificarea partenerilor ar putea să ne ajute să identificăm şi să implementăm sisteme de sanitație adaptate localităţilor noastre. La fel, credem că ridicînd această problemă la nivel raional, regional şi naţional, noi putem contribui la îmbunătăţirea legislaţiei şi obţinerea asistenţei în domeniul de apă și sanitație. Avem certitudinea că sunteţi de acord cu dreptul şi necesitatea fiecărei localităţi de a avea acces la un sistem de apă potabilă şi sanitaţie adecvat. În mod prioritar, în termenul cel mai scurt, propunem ca următoarele acţiuni să fie întreprinse de către factorii de decizie locali în domeniul de apă şi sanitaţie: • • Comuna Bălăneşti - instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului. Localitatea Vînători - informarea şi sensibilizarea populaţiei prin organizarea meselor rotunde, campaniilor de informare etc., la fel, curățirea fîntînilor, rîurilor și izvoarelor din localitate. Comuna Ciutești - instalarea lavoarelor în gimnaziul Ciutești, instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului. Comuna Seliște - instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului, curățirea fîntînilor, rîurilor și izvoarelor din comună. Comuna Vărzărești - instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului, organizarea unei săptămîni de informare privind apa și sanitația în comunitate. 23

• • •

Raport_FRN_2012.11_09

• • • • •

Orașul Nisporeni - editarea lunară a unui ziar al tinerilor cu tematica de apă și sanitație, instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului ,,Mihai Eminescu”. Comuna Șișcani - instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului. Comuna Mărinici - curățirea fîntînilor, rîurilor și izvoarelor din comuna Mărinici şi testarea apei. Satul Călimănești - instalarea buteliilor cu apă potabilă la fiecare etaj al gimnaziului. Toate localităţile - organizarea unei campanii mari de informare şi sensibilizare a populaţiei privind sanitaţia.

Pentru următorii ani, propunem autorităţilor locale şi raionale să facă apel la donatori şi parteneri pentru: • • • • • Construirea sistemelor de sanitaţie în localităţile: Drojdieni, Şendreni, Ciuteşti, Şîşcani. Construirea unei toalete adecvate la gimnaziul Vînători, în dotarea căreia să fie lavoare pentru spălarea mîinilor. Construirea toaletelor publice în localităţile: Nisporeni, Şîşcani, Vărzăreşti. Aprovizionarea cu apă a localităţilor: Vînători, Nisporeni, Heleşteni, Şişcani, Drojdieni, Călimăneşti, Mărinici. Amenajarea spaţiilor pentru gunoiştile autorizate în localităţile: Călimăneşti, Păruceni, Heleşteni, Şendreni.

Cum orice problemă are mai mult decît o singură soluţie, prima condiţie relevantă este de a lucra împreună pentru a găsi cea mai pertinentă informaţie şi a lua cea mai eficientă decizie. Niciodată să nu vă îndoiţi că un grup mic de cetăţeni motivaţi pot schimba lumea. Noi, Platforma Tinerii pentru Nîrnova, ne asumăm complet angajamentul de a participa activ şi a ne invita colegii să facă acelaşi lucru, şi promitem să fim în continuare ,,VOCEA Nîrnovei”, atît la nivel regional sau naţional, cît şi internaţional. Tinerii guvernează Nîrnova! Cu respect, Membrii Platformei Tinerii pentru Nîrnova

Raport_FRN_2012.11_09

24

Raport_FRN_2012.11_09

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful