You are on page 1of 1

XXI Oglnopolski Zjazd Historykw Studentw w Lublinie Niebawem rusza XXI Oglnopolski Zjazd Historykw Studentw, najwiksze naukowokulturalne

wydarzenie historyczne w Polsce. XXI Oglnopolski Zjazd Historykw Studentw w tym roku odbdzie si na Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. W dniach 22-226 kwietnia do Koziego Grodu przyjedzie ok. 300 studentw i doktorantw z Polski i zagranicy oraz ok. 50 specjalnie zaproszonych goci. Jak co roku OZHS bdzie zarwno wydarzeniem naukowym, jak i kulturalnym. Obrady bd miay miejsce na Wydziale Humanistycznym UMCS w dniach 23-24 kwietnia. Referenci bd przedstawia wyniki swoich prac w 19 tematycznych panelach. Odbd si rwnie dwie debaty na tematy wane dla kadego historyka. W tym samym czasie zostanie przeprowadzonych 11 rnych warsztatw przygotowujcych uczestnikw do pracy naukowej i popularyzatorskiej. Program kulturalny jest rwnie bogaty. Zjazdowicze bd mogli odwiedzi gamesroom i miasteczko rekonstrukcyjne, spotka si z pisarzem Marcinem Wroskim, wzi udzia w LARP-ie oraz zobaczy wystaw IPN Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna - pierwszy obszar osiedleczy w Generalnym Gubernatorstwie. 25 i 26 kwietnia to czas powicony na wycieczki po Lublinie i Lubelszczynie. Oprcz tego zachcamy do udziau w niezwykej inicjatywie, jaka jest THATCamp (23-24 kwietnia), czyli cykl warsztatw i spotka dla wszystkich, ktrzy s zainteresowani cyfrow humanistyk. Jego organizatorami s Historia i Media oraz Orodek Brama Grodzka Teatr NN. XXI OZHS sponsoruj Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Memobook i Surge Polonia. Wsporganizatorami bd Oddzia Instytutu Pamici Narodowej w Lublinie, Orodek Brama Grodzka Teatr NN oraz Urzd Miasta Lublin. Impreza cieszy si wsparciem ok. 80 patronatw: Wojewody Lubelskiego, Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego, licznych samorzdw, mediw, organizacji nauki i kultury, archiww, bibliotek, instytucji opiekujcych si dziedzictwem, muzew, fundacji, stowarzysze i towarzystw. Po wicej informacji zapraszamy na stron internetow http://xxiozhs.umcs.lublin.pl/ oraz facebookowy fanpage.