You are on page 1of 2

III GODINA

KORPORATIVNE
FINANSIJE
Tip

Grupa
1

2

2a

2c

2d

3

4a

4b

5

6

7

7a

7b

P

S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I
S
K
Z
I

ANALIZA
POSLOVANJA
dr V. Lale
mr M. Tomić
mr M. Janković

dr D. Bosanac
mr Z. Milošević

dr D. Đurić
mr I. Stipankov
(E)

S
V
E

RADNO PRAVO

(P)

PRAVO
INTELEKTUALN
E SVOJINE
dr V. Marić

(E)

EKONOMIKA
USLUGA

dr D. Golijan

dr S. Mikić

(P)

12.10. – 16:00
13.10. – 09:00
14.10. – 09:00
19.10. – 16:00
20.10. – 09:00
21.10. – 09:00

12.10. – 16:00
13.10. – 09:00
14.10. – 09:00
19.10. – 16:00
20.10. – 09:00
21.10. – 09:00

09.11. – 16:00
10.11. – 09:00
11.11. – 09:00
16.11. – 16:00
17.11. – 09:00
18.11. – 09:00

10.11. – 14:00
11.11. – 14:00
17.11. – 14:00
18.11. – 14:00
19.11. – 16:00
20.11. – 16:00

02.11. – 16:00
03.11. – 12:30 (5)
27.11. – 16:00

02.11. – 16:00
03.11. – 12:30 (5)
27.11. – 16:00

03.12. – 16:00
01.12. – 12:30 (5)

03.12. – 16:00
01.12. – 12:30 (5)

02.11. – 16:00
02.11. – 16:00 (4)
30.11. – 16:00

02.11. – 16:00
02.11. – 16:00 (4)
30.11. – 16:00

03.12. – 16:00
30.11. – 16:00 (4)

03.12. – 16:00
30.11. – 16:00 (4)

02.11. – 16:00
03.11. – 17:00 (4)
01.12. – 17:00

02.11. – 16:00
03.11. – 17:00 (4)
01.12. – 11:00

03.12. – 16:00
01.12. – 17:00 (4)

03.12. – 16:00
01.12. – 17:00 (4)

02.11. – 16:00
03.11. – 11:00 (4)
01.12. – 11:00

02.11. – 16:00
03.11. – 11:00 (4)
----

03.12. – 16:00
01.12. – 11:00 (4)

03.12. – 16:00
01.12. – 11:00 (4)

02.11. – 16:00
03.11. – 11:00 (4)
02.12. – 14:00

02.11. – 16:00
03.11. – 11:00 (4)
----

03.12. – 16:00
02.12. – 14:00 (4)

03.12. – 16:00
02.12. – 14:00 (4)

02.11. – 16:00
04.11. – 12:30 (2)
23.11. – 16:00

02.11. – 16:00
04.11. – 12:30 (2)
23.11. – 19:30

03.12. – 16:00
02.12. – 12:30 (2)

03.12. – 16:00
02.12. – 12:30 (2)

02.11. – 16:00
04.11. – 17:30 (1)
25.11. – 12:30

02.11. – 16:00
04.11. – 17:30 (1)
25.11. – 12:30

03.12. – 16:00
02.12. – 17:30 (1)

03.12. – 16:00
02.12. – 17:30 (1)

02.11. – 16:00
04.11. – 12:30 (1)
25.11. – 15:00

02.11. – 16:00
04.11. – 12:30 (1)
25.11. – 15:00

03.12. – 16:00
02.12. – 12:30 (1)

03.12. – 16:00
02.12. – 12:30 (1)

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (2)
22.11. – 19:00

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (2)
23.11. – 16:00

03.12. – 16:00
02.12. – 17:30 (2)

03.12. – 16:00
02.12. – 17:30 (2)

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (5)
27.11. – 19:30

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (5)
27.11. – 19:30

03.12. – 16:00
01.12. – 17:30 (5)

03.12. – 16:00
01.12. – 17:30 (5)

02.11. – 16:00
04.11. – 17:30 (2)
-----

02.11. – 16:00
04.11. – 17:30 (2)
-----

03.12. – 16:00
30.11. – 19:30 (2)

03.12. – 16:00
30.11. – 19:30 (2)

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (1)
24.11. – 10:00

02.11. – 16:00
03.11. – 17:30 (1)
24.11. – 10:00

03.12. – 16:00
01.12. – 17:30 (1)

03.12. – 16:00
01.12. – 17:30 (1)

02.11. – 16:00
03.11. – 12:30 (1)
25.11. – 08:00

02.11. – 16:00
03.11. – 12:30 (1)
25.11. – 08:00

03.12. – 16:00
01.12. – 12:30 (1)

03.12. – 16:00
01.12. – 12:30 (1)

UPRAVNO I
PREKRŠAJNO
PRAVO

(E)

07.12. – 16:00
08.12. – 09:00
09.12. – 09:00
14.12. – 16:00
15.12. – 09:00
16.12. – 09:00

(P)

07.12. – 16:00
08.12. – 09:00
09.12. – 09:00
14.12. – 16:00
15.12. – 09:00
16.12. – 09:00

ENGLESKI JEZIK 3
mr B. Vasev (V)
mr D. Bešić (B)
T.Mutavdžić (M)

(P+E)

18.10. – 18:00 (V)
25.10. – 18:00 (M)
08.11. – 18:00 (V)
15.11. – 18:00 (V)
22.11. – 18:00 (M)
29.11. – 18:00 (V)
06.12. – 18:00 (V)
13.12. – 18:00 (V)
20.12. – 18:00 (M)
27.12. – 18:00 (V)

11. – 17:30 (3) 03. – 16:00 04.12. – 13:00 (2) 03.12.12.12. Prisustvo i aktivnosti se vrednuju sa 5 poena od 100 mogućih. – 18:00 03.11. – 19:00 02. – 16:00 01.11. – 17:00 (4) 02. konsultacijama itd. – 16:00 01.11.11.11. – 16:00 01.12. – 16:00 01. – 17:30 (6) 29. – 16:00 02. – 16:00 10. – 15:00 03.11.10.12.11.11.11.11.12. – 16:00 01.11. – 16:00 24. – 16:00 09.12. – 16:00 04. – 16:00 24. Studenti koji polažu diferencijalne ispite slušaju predavanja sa redovnim studentima.12.11. – 18:00 03. – 12:30 (6) 29. – 16:00 04.12. – 16:00 09. – 16:00 02.11. – 16:00 03. – 16:00 21.11. – 16:00 01.12. – 17:00 02. – 16:00 (6) 02.12.11. – 16:00 02. – 12:30 (5) 26. – 12:30 (3) 24.11.11. – 16:00 30.12. – 16:00 01.11. – 16:00 24.11. – 16:00 01. – 17:00 03.12. – 16:00 04. – 19:00 03.12.11. – 16:00 01.11. – 16:00 03.12.12. – 17:30 (5) 26. – 12:30 (3) 03. – 16:00 (2) ------------- 02. – 12:30 (3) 24. – 16:00 30. – 12:30 (2) 22.12.12. – 12:30 (5) 03.11. – 17:30 (5) 02. – 16:00 10.11.11. – 12:30 (3) 02.11.11.11.12.12. – 14:00 02.11.12. – 16:00 09.11.12. – 08:30 (5) 03.11.12.11.11.11.12. Studentska služba će obezbediti informisanje studenata. – 12:30 (6) 02.12. – 12:30 (2) 22.12.12. – 16:00 02.12. – 16:00 03. – 17:30 (6) 28. – 18:00 (6) 03. – 16:00 (2) 03.11.11.11. – 16:00 ----22. – 15:00 (3) ------------- ------------- 03.11. – 16:00 (6) 03. – 19:00 02.12. – 16:00 01. – 16:00 04. – 18:00 (6) 02. – 13:00 (2) 02.12. – 16:00 24.11. – 16:00 10.12.12.11.11. – 16:00 01.11.12. – 17:30 (3) ------------- ------------- 03. – 16:00 09.12.12. – 16:00 10.10.11.12. – 16:00 03. – 16:00 04.10. – 16:00 01.12. – 18:00 (4) 03. – 15:00 (3) 03. vežbama.11.11. – 16:00 02.12. – 16:00 Oznake: EI – rok za postavljanje predavanja i vežbi u Elektronski Indeks (IT služba) PK – priprema pitanja za kolokvijum (Asistenti) P – predavanja S – seminarski rad . – 16:00 04. – 16:00 04.12.11.11. – 17:30 (5) 26.11. – 17:30 (6) 28. – 17:30 (6) 29.11.11.11. – 16:00 02.12. – 16:00 01. – 19:30 03. – 19:00 02. – 17:30 (5) 03. – 17:00 03. – 16:00 03. – 12:30 (5) 02. – 16:00 01. – 16:00 03. – 14:00 03.12. – 12:30 (6) 29.11. – 16:00 02.rok za slanje seminarskog rada predmetnom asistentu na odgovarajuću e-mail adresu!!! K – kolokvijum Z – završni rad I – ispit SVE – zajednička predavanja za sve grupe *EVIDENCIONI ROKOVI– važe samo za profesore i asistente Upozoravaju se studenti da su obavezni prisustvovanju predavanjiima i da su profesori obavezni da evidentiraju prisustvo i aktivnost studenata na predavanjima. – 15:00 02.12.11. – 16:00 21. – 16:00 02. – 16:00 04. . – 16:00 03. – 16:00 02.12. – 17:00 (4) 01. – 16:00 I 13 16 17 18 18b 19 23 EI PK P S K Z S K Z I S K Z I S K Z I S K Z I S K Z I S K Z I S K Z I EVIDENCIONI ROKOVI* 21. – 16:00 04.12.12. – 16:00 24. – 16:00 02.11.11. – 19:30 02. – 16:00 01. – 16:00 04.10. – 16:00 04.12. – 12:30 (6) 03.12.8 9 11 12 12a S K Z I S K Z I S K Z I S K Z I S K Z 02.12. – 12:30 (3) 24. – 16:00 21.12.11.10.12.10.12.11.11.11. – 12:30 (3) 24. – 16:00 01.12.11.11. – 08:30 (5) 24.11.12.11. – 12:30 (5) 26. – 14:00 03. – 18:00 (4) 02.11.