INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pelajaran Malaysia
KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Ambilan Januari 2011

FAIL KURSUS
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU SIDANG AKADEMIK 2012 – SEMESTER 3

AMIRUL ARIFF BIN YUSOF (910108-07-5673)