‫ארן‬

‫‪770355‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫כסלו תשע"א‪ ,‬נובמבר ‪0373‬‬
‫‪http://rama.education.gov.il‬‬

‫פתח דבר‬
‫הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להגיש לך את דוח המיצ"ב הבית‪-‬ספרי לשנה"ל תש"ע‪.‬‬
‫המיצ"ב ‪" -‬מדדי יעילות וצמיחה בית‪-‬ספרית" ‪ -‬מספק למנהל בית הספר ולאנשי צוותו מערכת מדדים המסייעים‬
‫בקביעת יעדים בית‪-‬ספריים לשם בקרה וניטור של התהליך הלימודי‪ ,‬והקצאה יעילה של משאבים‪.‬‬
‫הדוח שלפניך כולל נתונים רבים ומגוונים על מבחני המיצ" ב החיצוני ועל שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‪ .‬בסוף‬
‫הדוח מוצעים מספר נושאים המכוונים להעמקה בקריאת הנתונים ולדיון בהנהלה ו‪ /‬או עם צוות המורים‪ .‬כדי שדוח‬
‫המיצ"ב ישרת את בית הספר‪ ,‬מומלץ לחזור ולקרוא בו תוך זיהוי נקודות החוזק והחולשה של בית הספר והתייחסות‬
‫אליהן‪ .‬הדוח מורכב משני חלקים‪ :‬מבחני הישגים‪ ,‬ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‪.‬‬
‫מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת‬
‫הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה‪ :‬שפת‪-‬אם‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬מדע וטכנולוגיה ואנגלית‪,‬‬
‫ובשתי דרגות כיתה‪ :‬ה' ו ‪-‬ח'‪ .‬בשפת‪-‬אם נערכה בחינה גם בכיתה ב'‪ .‬בשנת תש"ע הועבר מיצ"ב חיצוני בבית ספרך‬
‫בשני מקצועות לימוד‪ .‬המבחנים בשני המקצועות האחרים נשלחו לבית ספרך להעברה במתכונת פנימית (מיצ"ב‬
‫פנימי)‪.‬‬
‫את ההישגים הלימודיים בבית ספרך אפשר להשוות לשלוש קבוצות רלוונטיות המוצגות בדוח‪ :‬כלל התלמידים‬
‫שנבחנו‪ ,‬כלל התלמידים שנבחנו בבתי ספר דוברי אותה שפת ‪-‬אם‪ ,‬וכלל התלמידים שנבחנו בבתי ספר שתלמידיהם‬
‫מרקע חברתי‪-‬כלכלי דומה לזה של תלמידיך‪ .‬חשוב להדגיש שאין כל משמעות להשוואה בין נתוני בית ספרך בשנה‬
‫זו לנתוני בית ספרך בשנים קודמות במיצ"ב‪ ,‬וזאת בשל השוני בתכנים ו בדרגות הקושי של המבחנים בשנים‬
‫השונות והיעדר כיול בסולמות הציונים‪.‬‬
‫על מנת לאפשר בעתיד השוואה רב שנתית של ציוני המיצ"ב‪ ,‬הנהיגה ראמ"ה החל משנת תשס"ח מערך כיול של ציוני‬
‫המבחנים המאפשר העברת הציונים בכל שנה לסולם חדש ‪ -‬סולם מיצ"ב רב‪-‬שנתי‪ ,‬אשר יאפשר השוואה תקפה של‬
‫הישגים במבחני המיצ"ב בין שנים‪ .‬על סולם זה אפשר ללמוד בפרק ‪ 7‬של הדוח‪.‬‬
‫ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק לבית הספר תמונה העולה מהשאלונים שהועברו‬
‫לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים‪ .‬כדי להעניק פשר לנתונים הבית‪-‬ספריים‪ ,‬מוצגים ‪ -‬גם בחלק זה של הדוח‬
‫ נתוני שלוש קבוצות ההשוואה המוזכרות לעיל‪ .‬בנוסף‪ ,‬בשנה זו‪ ,‬מוצגים גם מדדי השוואה בין ממצאי שנה"ל תש"ע‬‫לממצאי שנה"ל תשס"ח‪.‬‬
‫הדוח המוגש לכם הוא פרי עבודה מאומצת של צוות ראמ"ה ועמו שותפים רבים‪ :‬שלוש החברות הזכייניות ‪ -‬מטח‬
‫(פיתוח המבחנים)‪ ,‬טלדור (תפעול המבחנים)‪ ,‬פילת (עיבוד הנתונים); ועדות ההיגוי בכל תחום דעת שכללו את‬
‫המפמ"ר או נציגו‪ ,‬וכן צוות מפקחים‪ ,‬מדריכים ומורים‪ ,‬יועצים ממאגר המומחים של ראמ"ה‪ ,‬וגורמים רבים במטה‬
‫המשרד ומחוזותיו‪.‬‬
‫ראמ"ה פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" ‪ -‬מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של‬
‫הלמידה‪ ,‬תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית ‪-‬ספרי‪ ,‬וזאת על סמך ההבנה שמבחנים ושאלונים אינם מטרה‬
‫לכשעצמה‪ ,‬אלא כלים בשירות הלמידה‪ .‬כחלק מתפיסה זו‪ ,‬הרואה בבית הספר את מוקד העשייה החינוכית‪ ,‬עודכנה‬
‫בשנת תשס"ז מתכונת ההערכה הארצית‪ ,‬והיא משלבת הערכה פנימית לצד הערכה חיצונית‪ .‬כדי שבית הספר יוכל‬
‫לקבל תמונה מקיפה על כל התחומים‪ ,‬מוצע לצרף לנתוני הדוח הזה‪ ,‬המתמקד במיצ"ב החיצוני‪ ,‬גם את התובנות‬
‫מניתוח ממצאי המיצ"ב הפנימי‪.‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫פרופ' מיכל בלר‬
‫מנכ"לית ראמ"ה‬

‫‪1‬‬

‫תוכן העניינים‬
‫חלק א' – מבחני ההישגים‪7 ................................................................................‬‬
‫הקדמה ‪8 ...........................................................................................................................‬‬
‫ההשתתפות במבחנים‪01 .......................................................................................................‬‬
‫פרק ‪ .0‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה ‪00 .............................................................................‬‬
‫‪ 7.7‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' ‪77 .............................................................................‬‬
‫‪ 7.7.7‬תיאור המבחן ‪77 .............. ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪ 7.7.0‬הישגים בית‪-‬ספריים במבחן ‪70 ........................... ................................ ................................‬‬

‫‪ 7.0‬עמדות תלמידי בית ספרך כלפי המקצוע ‪71 .......................................................................‬‬
‫פרק ‪ .2‬הישגים במבחן באנגלית‪01 .........................................................................................‬‬
‫‪ 0.7‬המבחן באנגלית לכיתות ה' ‪71 ........................................................................................‬‬
‫‪ 0.7.7‬תיאור המבחן ‪71 .............. ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪ 2.1.2‬הישגים בית‪-‬ספריים במבחן ‪03 ........................... ................................ ................................‬‬

‫‪ 0.0‬עמדות תלמידי בית ספרך כלפי המקצוע ‪07 .......................................................................‬‬
‫פרק ‪ .3‬הישגים במבחנים לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של התלמידים‪22 .........................................‬‬
‫‪ 0.7‬הישגי בית ספרך בהשוואה לקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית ‪02 ......................................‬‬
‫‪ 0.0‬ההישגים בבית ספרך לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של התלמידים ‪01 ........................................‬‬
‫פרק ‪ .4‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים) ‪31 ...................................................‬‬
‫‪ 1.7‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך ‪00 ....................................................‬‬
‫‪ 1.7.7‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן במדע וטכנולוגיה ‪00 ........................................‬‬
‫‪ 1.7.0‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן באנגלית ‪00 ................... ................................‬‬

‫פרק ‪ .5‬הישגים במבחנים בסולם המיצ"ב הרב‪-‬שנתי ‪34 ............................................................‬‬

‫חלק ב' – אקלים וסביבה פדגוגית‪53 .....................................................................‬‬
‫הקדמה ‪32 ...........................................................................................................................‬‬
‫שיעור המשיבים בשאלונים ובראיונות ‪31 ..................................................................................‬‬
‫תמצית הממצאים ‪41 .............................................................................................................‬‬
‫פרק ‪ .2‬אקלים בית הספר ‪42 ..................................................................................................‬‬
‫‪ 2.7‬אקלים בית הספר על פי דיווחי תלמידים ‪10 .......................................................................‬‬
‫‪ 2.7.7‬תחושה כללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים ‪10 ................................ ................................‬‬
‫‪ 2.1.2‬יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים ‪17 ........................................ ................................‬‬
‫‪ 2.7.0‬יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם ‪15 ................................... ................................‬‬
‫‪ 2.7.1‬יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה ‪73 ..................................... ................................‬‬
‫‪ 2.1.6‬היעדר תחושת מוגנות של התלמידים ‪70 ............... ................................ ................................‬‬
‫‪ 2.1.2‬מעורבות באירועי אלימות ‪72 .............................. ................................ ................................‬‬
‫‪ 2.1.6‬התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה ‪27 .............. ................................ ................................‬‬

‫‪ 2.0‬אקלים בית הספר על פי דיווחי מורים ‪20 ...........................................................................‬‬
‫‪ 2.2.1‬שביעות הרצון של המורים מבית הספר ‪20 ............ ................................ ................................‬‬

‫פרק ‪ .7‬הסביבה הפדגוגית ‪25 ................................................................................................‬‬
‫‪ 5.7‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים ‪25 ......................................................................‬‬
‫‪ 6.1.1‬ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם ‪25 .................... ................................‬‬
‫‪ 5.7.0‬קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים ‪21 .................................... ................................‬‬
‫‪ 5.7.0‬מוטיבציה (הנעה) ללמידה בקרב התלמידים ‪57 ...................................... ................................‬‬
‫‪ 5.7.1‬תחושת מסוגלות לימודית בקרב התלמידים ‪51 ....................................... ................................‬‬

‫‪ 5.0‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים ‪13 ..........................................................................‬‬
‫‪ 6.2.1‬סיבות שמורים מייחסים להישגים נמוכים של תלמידים ‪13 ......................... ................................‬‬

‫‪2‬‬

........................ .... ...................0.........................................‬‬ ‫‪3‬‬ ....1‬עבודת צוות בבית הספר ‪12 ....2‬מתן הערכה ומשוב לתלמידים ‪10 ............8‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך ‪88 ...................................... ................................................0.....................0‬השוואה בין הישגים במקצועות שונים באמצעות רמות ההישגים היחסיות ‪13 ...............................2.............‬‬ ‫‪ 5....... .........‬‬ ‫פרק ‪ ................................‫‪ 6..................‬‬ ‫נושאים להעמקה ‪10 .................‬‬ ‫‪ 5. ... ............................................................................‬‬ ‫נספח ‪ .................0‬שימוש בהוראה דיפרנציאלית ‪11 ....................

......................................‬‬ ‫לוח ‪ : 11‬ממוצע הציון הכולל של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן במדע וטכנולוגיה תש"ע ‪32 .......... .......‬‬ ‫לוח ‪ : 6‬שיעורי הנבחנים באנגלית לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות הישגים יחסיות ‪22 ........................‬‬ ‫לוח ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על היעדר תחושת מוגנות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪63 ....................‬‬ ‫לוח ‪ : 12‬דיווחי התלמידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪42 ......................‬‬ ‫לוח ‪ : 6‬שיעורי הנבחנים באנגלית לכיתות ה' תש"ע לפי רמות הכתיבה ‪24 .............................................‬‬ ‫לוח ‪ : 16‬דיווחי התלמידים על יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪48 ...................................................................... ............. .................. .......................................... ..... ......................................‬‬ ‫לוח ‪ : 3‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע במבחן השלם ולפי נושאים ‪12 ....‬‬ ‫לוח ‪ : 23‬דיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות מילולית ועל היבטים נוספים של אלימות‪ :‬שיעור‬ ‫המדווחים (באחוזים) על גילויי אלימות המתוארים בהיגדים ‪21 ................ ............................‬‬ ‫לוח ‪ : 31‬דיווחי התלמידים על היעדר מוטיבציה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪66 ........................ ...........................................‬‬ ‫לוח ‪ : 14‬פירוט המדדים המסכמים בנושאים השונים על פי דיווחי תלמידים ומורים ‪ -‬כלל המשיבים ‪41 .....................................‬‬ ‫לוח ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪66 ............. ....‬‬ ‫לוח ‪ : 4‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות חשיבה ‪16 ......... ...................................................‬‬ ‫‪4‬‬ ................................ ....................................................................‫רשימת לוחות‬ ‫לוח ‪ : 1‬מספר הנבחנים בבית ספרך במקצועות השונים ושיעורם (באחוזים) לפי שכבות ‪11 ...............................................................‬‬ ‫לוח ‪ : 24‬דיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪22 .......... .................................................‬‬ ‫לוח ‪ : 26‬דיווחי המורים על שביעות רצון מבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים)‬ ‫עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪24 ...........................‬‬ ‫לוח ‪ : 2‬שיעורי הנבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות הישגים יחסיות ‪16 ..........................................................‬‬ ‫לוח ‪ : 28‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה אוטונומית ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪63 .................................‬‬ ‫לוח ‪ : 8‬הישגים במבחני המיצ"ב תש"ע בבית ספרך ובקבוצת ההשוואה החברתית ‪-‬כלכלית ‪26 ...........‬‬ ‫לוח ‪ : 29‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה כפויה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪66 ........................................................... ................................... .........................................‬‬ ‫לוח ‪ : 22‬דיווחי התלמידים על ציפיות גבוהות של המורים ואמונה ביכולותיהם‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪28 .................................................‬‬ ‫לוח ‪ : 9‬מספר התלמידים בבית הספר ומספר הנבחנים במבחני המיצ"ב ‪ -‬לפי קבוצות בעלי צרכים‬ ‫מיוחדים ‪31 .... .................... ......... ...........................‬‬ ‫לוח ‪ : 13‬מספר המשיבים בבית ספרך בשאלונים ובראיונות ושיעורם (באחוזים) לפי שכבות ‪39 ............‬‬ ‫לוח ‪ : 26‬דיווחי התלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪61 ............................‬‬ ‫לוח ‪ : 2‬הישגים במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע במבחן השלם ולפי נושאים ‪23 ............. ...........................‬‬ ‫לוח ‪ : 22‬דיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות במהלך החודש האחרון בבית הספר‪ :‬נתוני‬ ‫המדד המסכם ושיעור המדווחים (באחוזים) על גילויי אלימות המתוארים בהיגדים ‪68 ..........................‬‬ ‫לוח ‪ : 11‬ממוצע הציון הכולל של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן באנגלית תש"ע ‪33 .....‬‬ ‫לוח ‪ : 18‬דיווחי התלמידים על פגיעה של מורים בתלמידים‪ :‬שיעור המדווחים (באחוזים) על האירועים‬ ‫המתוארים בהיגדים ‪49 .......................................‬‬ ‫לוח ‪ : 19‬דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪61 .........................‬‬ ‫לוח ‪ : 12‬הציון הכולל בבית ספרך במקצועות השונים בהשוואה לכלל בתיה"ס ולבתי"ס דוברי עברית ‪-‬‬ ‫בסולם מיצ"ב רב‪-‬שנתי ‪34 .......................‬‬ ‫לוח ‪ : 16‬דיווחי התלמידים על התחושה הכללית כלפי בית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪44 ... .................................. ............

..........................................‬‬ ‫לוח ‪ : 34‬דיווחי המורים על עבודת צוות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים)‬ ‫עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪86 ....‬‬ ‫לוח ‪ : 32‬דיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪83 .. ..................................................‬‬ ‫‪5‬‬ ................................. .........‬‬ ‫לוח ‪ : 32‬דיווחי תלמידים בשנים תשס"ח ותש"ע בהיגדים נוספים – פירוט שיעור המסכימים (באחוזים)‬ ‫והפערים ‪91 .................................................. ..................... ... ........... ................................................................................ .......‫לוח ‪ : 31‬דיווחי התלמידים על תחושות מסוגלות לימודית‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪69 ................................................................. ...........‬‬ ‫לוח ‪ :36‬פירוט נתוני המדדים המסכמים והפערים בדיווחי תלמידים ומורים בשנים תשס"ח ותש"ע ‪89 ...‬‬ ‫לוח ‪ : 33‬דיווחי המורים על שימוש בהוראה דיפרנציאלית בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו ‪86 ....

..............................................................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 7‬דיווחי התלמידים על התחושה הכללית כלפי בית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪43 .... ........................... .................‬‬ ‫תרשים ‪ : 14‬דיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪21 ...........................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 16‬דיווחי המורים על שביעות רצון מבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪23 ............ ................ .............‬‬ ‫תרשים ‪ : 26‬דיווחי המורים על עבודת צוות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪82 ...............‬‬ ‫תרשים ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על תחושת מסוגלות לימודית‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪68 .......................‬‬ ‫תרשים ‪ : 12‬דיווחי התלמידים על מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪64 ............................................................... ... ................... ............‬‬ ‫תרשים ‪ : 4‬עמדות כלפי לימודי האנגלית בקרב תלמידי כיתות ה' ‪26 ..............................................................................................................................................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 18‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה אוטונומית ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪62 ................... ...‬‬ ‫תרשים ‪ : 9‬דיווחי התלמידים על יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪46 ...................... ..‬‬ ‫תרשים ‪ : 11‬דיווחי התלמידים על היעדר תחושת מוגנות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪62 .....................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 12‬דיווחי התלמידים על ציפיות גבוהות של המורים ואמונה ביכולותיהם‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪26 .........................‬‬ ‫תרשים ‪ : 22‬דיווחי המורים על סיבות להישגיהם הנמוכים של תלמידים בבית הספר‪ :‬ממוצעים של דירוגי‬ ‫הסיבות להישגים נמוכים של תלמידים ‪81 .......................‫רשימת תרשימים‬ ‫תרשים ‪ : 1‬ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪13 ...... ...................................... ....................................................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 3‬ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע ‪21 ................‬‬ ‫תרשים ‪ : 24‬דיווחי המורים על שימוש בהוראה דיפרנציאלית בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪84 . ..........................‬‬ ‫תרשים ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על היעדר מוטיבציה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪62 .............. ...............‬‬ ‫תרשים ‪ : 19‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה כפויה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪64 .........................‬‬ ‫‪6‬‬ ...‬‬ ‫תרשים ‪ : 16‬דיווחי התלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪29 ..........................‬‬ ‫תרשים ‪ : 13‬דיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות במהלך החודש האחרון‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם ‪62 ..............‬‬ ‫תרשים ‪ : 23‬דיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב לתלמידים בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪82 .. ........... ..............................................‬‬ ‫תרשים ‪ : 8‬דיווחי התלמידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪46 .................‬‬ ‫תרשים ‪ : 2‬עמדות כלפי לימודי המדע והטכנולוגיה בקרב תלמידי כיתות ה' ‪18 .....‬‬ ‫תרשים ‪ : 10‬דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם ‪61 .....‬‬ ‫תרשים ‪ : 2‬ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של כל‬ ‫תלמיד ‪29 ...‬‬ ‫תרשים ‪ : 6‬ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי‬ ‫של כל תלמיד ‪29 .........

‫חלק א' – מבחני ההישגים‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‬ ‫‪7‬‬ .

‬ופרק ‪ 2‬מציג את הישגי בית ספרך במקצוע אנגלית‪.)7‬‬ ‫כדי להעניק פשר להישגי בית ספרך‪ .‬‬ ‫הציונים הכוללים במבחנים ובתת הנושאים בדוח זה הם ציונים בסולם בית‪-‬ספרי מקובל הנע בין ‪ 1‬ל‪.‬‬ ‫המכונות "אשכולות"‪ .‬וכן צוות מפקחים‪ .‬‬ ‫‪ .‬בכל מקצוע לווה פיתוח המבחנים על ידי ועדת היגוי שכללה את המפמ"ר להוראת המקצוע או את‬ ‫נציגו‪ .‫הקדמה‬ ‫מבחני המיצ"ב בשנת הלימודים תש"ע פותחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)‬ ‫במטרה לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה‬ ‫על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה‪ :‬שפת‪-‬אם (עברית‪/‬ערבית)‪ .‬מדריכים ומורים להוראת המקצוע‪ .‬‬ ‫החל מתשס"ז חולקו בתיה" ס היסודיים וחטיבות הביניים לארבע קבוצות שוות ומייצגות של בתי ספר‪.2‬כלל התלמידים בבתי הספר דוברי העברית ‪ -‬באותה דרגת כיתה שנבחנו במבחן (להלן "בתי ספר‬ ‫דוברי עברית")‪.‬‬ ‫פרק ‪ 1‬מציג את הישגי בית ספרך במדע וטכנולוגיה‪ .111-‬‬ ‫בסוף הדוח מתורגמים הציונים הכוללים לסולם ציונים חדש ‪ -‬סולם מיצ"ב רב‪-‬שנתי (ר' פרק ‪.‬ובמיצ"ב הפנימי במקצועות‬ ‫שפת‪-‬אם עברית ומתמטיקה‪.1‬כלל התלמידים שנבחנו ‪ -‬באותה דרגת כיתה (להלן "כלל בתי הספר")‪.‬בית הספר שלך נכלל‬ ‫באשכול ד' שנבחן בתש"ע במיצ"ב החיצוני במקצועות מדע וטכנולוגיה ואנגלית‪ .2373‬בשפת‪-‬אם עברית‪/‬ערבית הועבר מבחן גם בכיתות ב'‪.‬כל אשכול בתי ספר נבחר כך שיי ַצג את כלל בתי הספר בארץ‪ .‬מוצגים לצדם נתוני קבוצות ההשוואה הבאות‪:‬‬ ‫‪ .‬מתמטיקה‪ .‬‬ ‫הדיווח על ההישגים בכל אחד ממבחני המיצ"ב (המוצגים בפרקים ‪ 7‬ו‪ )0-‬כולל את המרכיבים הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ממוצעים וסטיות תקן של הציונים בנושאי המבחן ובמבחן כולו‬ ‫‪‬‬ ‫מיקום יחסי (עשירון) של ממוצע הציון הכולל בבית ספרך בהתפלגות ממוצעי הציונים של בתי הספר‬ ‫בקבוצות ההשוואה‬ ‫‪‬‬ ‫התפלגות הנבחנים לפי ארבע רמות הישגים יחסיות (רמה נמוכה עד רמה גבוהה)‬ ‫‪‬‬ ‫עמדות התלמידים כלפי מקצוע זה‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‬ ‫‪8‬‬ .‬מדע וטכנולוגיה‬ ‫ואנגלית‪ .‬המבחנים הועברו בכיתות ה' ו‪-‬ח' במהלך‬ ‫החודשים אפריל‪-‬מאי ‪ .

‬המבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע)‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‬ ‫‪9‬‬ .‬לא ניתן‬ ‫להשתמש בנתונים הארציים בסולם ‪ 733-3‬של מבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' שהועבר ע"י ראמ"ה בשנת‬ ‫תש"ע כאמת מידה לבחינת ההישגים במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' תשס"ט‪.‬יכוילו ויומרו ציוני בתי הספר וציוני קבוצות ההשוואה הארציות לסולם החדש‪ .‬נתונים אלה משמשים אך ורק‬ ‫לפירוש הישגיהם של תלמידים שנבחנו במבחן זה בלבד (למשל במסגרת המיצ"ב הפנימי או החיצוני או כמבחן‬ ‫מדף המועבר בבית הספר)‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫ההישגים הכיתתיים והבית‪-‬ספריים המוצגים בפרקים ‪ 3 .‬בינוני וגבוה) של התלמיד‪ .‬על מנת לאפשר השוואה רב שנתית של ציוני המיצ"ב‪ .‬יובהר כי נתוני קבוצות ההשוואה הארציות המדווחים בסולם ‪( 733-3‬ובכלל זה ממוצעים‪.2 .‬לא ניתן להשתמש בהם כאמת מידה לבחינת ההישגים במבחנים אחרים‪ .‬‬ ‫בפרק ‪ 3‬מוצגת השוואה בין הישגי בית ספרך להישגים של קבוצת בתי הספר שמאפייני הרקע החברתי‪-‬‬ ‫כלכלי של תלמידיהם דומים לאלה של תלמידי בית ספרך ‪ -‬להלן קבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‪ .‫לתשומת לבך‬ ‫למען הסר ספק‪ .‬ותלמידים בעלי לקויות למידה‪.‬מוצגים בפרק זה הישגי התלמידים בבית ספרך לפי חלוקה לשלוש קטגוריות של רקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫(נמוך‪ .‬הנהיגה ראמ"ה החל משנת‬ ‫תשס"ח מערך כיול של ציוני המבחנים המאפשר העברת הציונים בכל שנה לסולם חדש ‪ -‬סולם מיצ"ב רב‪-‬‬ ‫שנתי‪ .‬אך כן כוללים את ציוניהם של התלמידים בעלי לקויות למידה‪.‬זאת בהשוואה להישגי כלל התלמידים המשתייכים לקטגוריה זו בבתיה"ס‬ ‫שנבחנו‪.‬‬ ‫בפרק ‪ 5‬מוצגים לראשונה ממוצעי בית ספרך בכל אחד ממבחני המיצ"ב בתש"ע במונחי סולם המיצ"ב‬ ‫הרב‪-‬שנתי החדש‪ .‬‬ ‫סטיות תקן וטווחי ציונים המשקפים את ארבע רמות ההישגים היחסיות) מתייחסים למבחן מיצ"ב מסוים‬ ‫שהועבר בשנת לימודים מסוימת (למשל‪ .‬כמו‬ ‫כן‪ .‬בשנים הבאות‪ .‬וכך‬ ‫תתאפשר השוואה תקפה של הישגי בית הספר לאורך השנים‪.‬ובכלל‬ ‫זה לא להשתמש בהם לפירוש נתוני מבחן מיצ" ב אחר המיועד לאותו תחום דעת ודרגת כיתה‪ .‬לדוגמה‪ .1‬ו‪ 6-‬אינם כוללים את ציוניהם של העולים החדשים‬ ‫והתלמידים המשולבים‪ .‬‬ ‫בפרק ‪ 4‬מוצגים נתוני התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים שנבחנו בכיתות מותאמות‪ :‬תלמידים המקבלים‬ ‫תמיכה מתכנית השילוב (להלן "משולבים")‪ .

‬במקרה זה‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם מספרם המוחלט של הנבחנים בבית הספר נמוך מ‪ 0-‬נבחנים ‪ -‬נתוניהם אינם מוצגים בדוח‪.‬הישגי בית הספר במבחן זה אינם מדֻ ווחים‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 0‬מספר הנבחנים בבית ספרך במקצועות השונים ושיעורם (באחוזים) לפי שכבות‬ ‫השכבה‬ ‫מספר התלמידים שנבחנו‬ ‫שיעור התלמידים שנבחנו*‬ ‫המקצוע‬ ‫מדע וטכנולוגיה‬ ‫ה'‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫אנגלית‬ ‫ה'‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫* נתון זה מתבסס על דיווחי ביה"ס‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‬ ‫‪11‬‬ .‬הנתונים המוצגים בהמשך הדוח רגישים יותר‬ ‫להטיות‪ .‬‬ ‫נתוני ההשתתפות במבחן כוללים פירוט של מספר התלמידים שנבחנו בפועל ושיעורם (באחוזים) מכלל‬ ‫התלמידים שהיו אמורים להבחן (על פי דיווחי בתי הספר)‪.‬אם מדובר בקבוצת‬ ‫תלמידים חזקים או חלשים‪ .‬והשוואתם לנתוני קבוצות ההשוואה ‪ -‬מוגבלת‪.‬ייתכן שהציון המדֻ ווח בדוח אינו משקף את התמונה האמתית‪.‬אם שיעור הנבחנים קטן‬ ‫מ‪ 13%-‬יש להתייחס לנתוניהם במשנה זהירות‪ .‬כדאי גם לברר כיצד הרכב התלמידים שלא נבחנו עשוי להשפיע על הציון‪ .‬לפי מקצועות הבחינה ולפי השכבות שנבחנו‪.‫ההשתתפות במבחנים‬ ‫בלוח הבא מוצגים מספר הנבחנים ושיעורם (באחוזים) מתוך כלל תלמידי השכבה הלומדים בבית ספרך‬ ‫(ובכלל זה התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים)‪ .‬‬ ‫תלמידים אשר לא השיבו על אף אחת משאלות המבחן אינם מוגדרים "תלמידים שנבחנו" ונתוניהם אינם‬ ‫נכללים בדיווח‪.‬מכיוון שהם אינם בהכרח מייצגים נאמנה את תמונת המצב הבית‪-‬‬ ‫ספרית‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם שיעור הנבחנים במבחן כלשהו נמוך במיוחד‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך – הערות לדיווח על מספרם ושיעורם של הנבחנים‬ ‫‪‬‬ ‫אם מספרם המוחלט של הנבחנים בבית הספר הוא בין ‪ 0‬ל‪ 7-‬נבחנים‪ .

‬הפקה ועיבוד של חומרים‬ ‫‪ o‬אנרגיה‪ :‬מעגל חשמלי‬ ‫‪‬‬ ‫עולם מעשה ידי אדם ‪ -‬השאלות במבחן עסקו בתהליך התיכון‪ .‬הוא הועבר בשני נוסחים חופפים בחלקם‪.‬המפר ט‪ .‬זיהוי‬ ‫חלקים הכרחיים במוצר לצורך הפעלתו‪ .‬תכונותיהם‪ .‬בריאותו ואיכות חייו ‪ -‬נושא זה כלל שאלות שעסקו במבנים ומערכות בגוף‬ ‫האדם‪ .‬בלשונית 'מבחני מדף למורה'‪.‬מגוון המינים‪ .http://rama.‬‬ ‫‪‬‬ ‫כדור הארץ והיקום ‪ -‬השאלות במבחן עסקו בהידרוספירה‪ :‬מחזור המים ומזג האוויר‪ .1.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪11‬‬ .‬זיהוי תכונות של סלעים‪.‬שלד ושרירים וקידום בריאותו של האדם (אורח‬ ‫חיים בריא)‪.‬כולל מערכת הנשימה‪ .‬מיונם והשימושים בהם‬ ‫‪ o‬חומרי דלק כמקורות אנרגיה‪ .‬‬ ‫המבחן‪ .‬התאמה לסביבה‬ ‫‪ o‬צמחים ‪ -‬שלבי ההתפתחות של הצמח‬ ‫‪‬‬ ‫האדם‪ .‬המוגדרים נושאי חובה‪ .‬המבחן התבסס על תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי‬ ‫תשנ"ט‪ .1‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה‬ ‫‪ 7.‬התאמת מוצר לצורך‪ .‬‬ ‫הנושאים במבחן היו‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫חומרים ואנרגיה ‪ -‬נושא זה כלל שאלות העוסקות ב‪:‬‬ ‫‪ o‬חומרים‪ .‬המחוון והערכה למורה הכוללת חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של‬ ‫ראמ"ה‪ .‬מאפייני חיים‪ .‫פרק ‪ .‬סוגים‬ ‫של משקעים‪ .‬בעירה‬ ‫‪ o‬שינויים בחומר‪ :‬מצבי צבירה‬ ‫‪ o‬שימושים‪ .‬התנהגותו‪ .‬מערכת העור‪ .7‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה ‪ -‬הנושא כלל שאלות העוסקות בתנאי סביבה ומרכיביה‬ ‫והתאמת היצורים לסביבת החיים‪.‬הבחנה בין מחזור לשימוש‬ ‫חוזר)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫עולם היצורים החיים ‪ -‬נושא זה נחלק לבעלי חיים ולצמחים‪:‬‬ ‫‪ o‬בעלי חיים ‪ -‬מיון‪ .education.‬וכלל שאלות בנושאים שונים‪ .‬הכרת מרכיבי האטמוספרה‪ .‬בעיות סביבתיות (מחזור‪ .gov.‬מבנה ותהליכים‪ .1‬תיאור המבחן‬ ‫המבחן במדע וטכנולוגיה לכי תות ה' בדק ידע והבנה בנושאי לימוד הנלמדים בכיתות ג'‪-‬ה' ומיומנויות‬ ‫חשיבה מדעית וטכנולוגית‪ .il .

‬‬ ‫ג) חשיבה מסדר גבוה‪ :‬מיומנויות חשיבה מסדר גבוה נבחנו בנושאים של חשיבה מדעית וחשיבה‬ ‫טכנולוגית‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪12‬‬ .‬שולבו במבחן גם שאלות שבוחנות מיומנויות שונות‪ :‬פתרון בעיות‪ .‬‬ ‫מיפוי שאלות המבחן לפי נושאים ולפי רמות חשיבה ניתן למצוא בערכת המיצ"ב הפנימי המתפרסמת באתר‬ ‫ראמ"ה‪.‫בהקשר של הנושאים השונים‪ .‬הפקת מידע מטקסט חזותי‪ .‬העלאת השערות‪ .‬תהליכים ותופעות מדעיות ולאופן שבו‬ ‫הם באים לידי ביטוי בחיי היומיום (יישום בהקשר מוכר)‪.‬עקרונות‪ .‬למשל‪ .‬‬ ‫עקרונות‪ .)Unseen‬‬ ‫ב) חשיבה מסדר בינוני‪ :‬מתייחס להבנה של מושגים‪ .‬‬ ‫הבעת עמדה מנומקת ועוד‪.‬בחירת‬ ‫פתרון מתאים למצב מתואר וכד'‪.‬השאלות ברמת חשיבה זו יכולות לעסוק גם‬ ‫באיתור מידע גלוי מתוך טקסט מדעי קצר ולא מוכר (‪.‬שאילת‬ ‫שאלות‪ .‬הסקת מסקנות‪ .‬הכרה והבנה של שלבי הניסוי המדעי‪ .‬עקרון בידוד המשתנים‪.‬עריכת השוואות‪ .‬בניית הנמקות‪ .‬‬ ‫בדוח הנוכחי מובאים נתונים אודות הציון הכולל במבחן ובנושאים בהם מספר השאלות במבחן היה גדול‬ ‫מספיק על מנת לאפשר חישוב ציונים בעלי משמעות‪.‬איתור‬ ‫מידע בטקסט‪ .‬הכוונה היא ליישום בהקשר לא מוכר ולמיומנויות של חקר ופתרון בעיות‪ .‬ותופעות בנושאי הלימוד בכיתות ג'‪-‬ה'‪ .‬בידוד משתנים‪ .‬‬ ‫שאלות המבחן ניתנות לסיווג לפי רמות חשיבה‪:‬‬ ‫א) חשיבה מסדר נמוך (ידע ‪ /‬איתור מידע)‪ :‬מתייחס לידע (איחזור מידע) ולהכרה של מושגים‪.

‬אך כוללים את התלמידים בעלי לקויות הלמידה (שאינם משולבים ו‪/‬או עולים)‪.‬הציון הכולל משמש‬ ‫מדד מסכם לרמת השליטה של התלמיד במקצוע‪ .‬הנתונים המוצגים בתרשים זה ובלוחות הבאים אינם כוללים את התלמידים העולים ואת‬ ‫התלמידים המשולבים‪ .‬לצד הממוצע בקבוצות ההשוואה הרלוונטיות‪.‬‬ ‫לפירוט מספר הנבחנים בבית ספרך ר' לוח ‪ 7‬או הלוח המקביל בפרק בעלי צרכים מיוחדים‪.2‬הישגים בית‪-‬ספריים במבחן‬ ‫הציון הכולל במבחן‬ ‫לכל תלמיד שהשתתף במבחן חושב ציון כולל על סמך ביצועיו בכל שאלות המבחן‪ .‫‪ 1.‬‬ ‫להזכירך‪ .1.‬בתרשים הבא מוצג ממוצע הציון הכולל במבחן במדע‬ ‫וטכנולוגיה של תלמידי כיתות ה' בבית ספרך‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 1‬ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע‬ ‫‪100‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ממוצע הציון הכולל‪:‬‬ ‫מדע וטכנולוגיה ה' תש"ע‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪13‬‬ .

‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫פירוט‬ ‫טווח‬ ‫בתי‬ ‫ציוני‬ ‫הספר‬ ‫הנכללים‬ ‫בכל‬ ‫עשירון‬ ‫יפורסם‬ ‫באתר‬ ‫ראמ"ה‬ ‫‪.‫מיקום בית ספרך בעשירוני ההישגים הארציים‬ ‫ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' בבית ספרך נמצא בעשירון השישי של התפלגות‬ ‫ממוצעי הציונים בכלל בתי הספר בארץ‪ .il‬‬ ‫חלוקת הישגי בתי הספר בארץ לעשירונים‬ ‫התפלגות ציוני בתי הספר בארץ חולקה לעשירונים‪ :‬בעשירון התחתון ‪ 73% -‬מבתי הספר שציוניהם הבית‪-‬ספריים הם‬ ‫הנמוכים ביותר בארץ‪ .‬משמעות הדבר היא כי בכ‪ 60%-‬מבתי הספר היה ממוצע הציון‬ ‫הכולל זהה לממוצע הציונים בבית ספרך או נמוך ממנו‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪14‬‬ .‬משמעות הדבר היא כי בכ‪ 60%-‬מבתי הספר היה ממוצע‬ ‫הציון הכולל זהה לממוצע הציונים בבית ספרך או נמוך ממנו‪.http://rama.gov.‬ואילו בעשירון העליון ‪ 73% -‬מבתי הספר שציוניהם הבית‪-‬ספריים הם הגבוהים ביותר בארץ‪ .education.‬חלוקה‬ ‫זו לעשירונים נעשתה בעבור כל אחת משתי קבוצות ההשוואה הארציות בנפרד‪ :‬כלל בתי הספר ובתי ספר דוברי עברית‪.‬‬ ‫ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' בבית ספרך נמצא בעשירון השישי של התפלגות‬ ‫ממוצעי הציונים בבתי הספר דוברי העברית‪ .

‬על בסיס חלוקה זו נגזר טווח הציונים בכל אחת מרמות ההישגים‪ :‬מהציון הנמוך ביותר ברבעון ועד הציון הגבוה‬ ‫ביותר ברבעון‪.‬‬ ‫יש לשים לב שחלוקת התלמידים בכלל בתי הספר לארבע קבוצות לפי רמת הישגים (עמודה שנייה משמאל)‬ ‫נעשתה כך ששיעור התלמידים בכל הקבוצות הוא בהגדרה ‪ .68‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪05%‬‬ ‫‪ 4‬גבוהה‬ ‫‪100 .‬בלוח הבא מוצגים שיעורי הנבחנים בבית ספרך‬ ‫(באחוזים) בכל אחת מארבע רמות ההישגים‪.0‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪ 2‬בינונית‪-‬נמוכה‬ ‫‪67 .07%‬מן הנתונים המוצגים בלוח אפשר ללמוד‬ ‫אם התפלגות ההישגים בבית ספרך שונה במידה ניכרת מן הנתון הארצי (דהיינו שונה בהרבה מ‪.‬‬ ‫כיצד נקבעו הקטגוריות של רמות ההישגים היחסיות?‬ ‫רמות ההישגים היחסיות נקבעו לפי הישגיהם של הנבחנים במיצ"ב בכלל בתי הספר‪ .)26%-‬‬ ‫ושונה מזו של בתי הספר דוברי העברית‪.7‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪15‬‬ .‬וכך הלאה עד לרמה "‪ 1‬גבוהה" ‪ .55‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪05%‬‬ ‫‪ 3‬בינונית‪-‬גבוהה‬ ‫‪77 .‬‬ ‫למידע נוסף על ניתוח הישגי בית הספר לפי רמות ההישגים ‪ -‬ר' נספח ‪.‫התפלגות הציון הכולל לפי רמות הישגים‬ ‫בתת‪-‬פרק זה חולקו ציוני הנבחנים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' לארבע קבוצות המשקפות ארבע‬ ‫רמות הישגים יחסיות (רמה נמוכה עד רמה גבוהה)‪ .‬ברמה "‪ 0‬בינונית‪-‬נמוכה" נמצאים רבע‬ ‫הנבחנים שציוניהם גבוהים מעט יותר‪ .‬כך שבכל רבעון נמצאים בדיוק ‪ 07%‬מן הנבחנים‪ .‬בכל מבחן מיצ"ב חולקו ציוני הנבחנים‬ ‫לארבע קבוצות הקרויות "רבעונים" לפי הציון הכולל במבחן‪ .‬רמות ההישגים הוגדרו על בסיס הרבעונים של‬ ‫התפלגות הציונים בכלל בתי הספר (ר' הסבר במסגרת)‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 2‬שיעורי הנבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות הישגים יחסיות‬ ‫טווח הציונים‬ ‫במבחן בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מ ‪ -‬עד‬ ‫מספר הנבחנים‪99 :‬‬ ‫‪ 1‬נמוכה‬ ‫‪54 .‬שבה נמצאים רבע הנבחנים בעלי הציונים הגבוהים‬ ‫ביותר‪ .‬למשל‪.‬‬ ‫ברמת ההישגים "‪ 7‬נמוכה" נמצאים רבע הנבחנים בעלי הציונים הנמוכים ביותר‪ .78‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫רמת הישגים יחסית‬ ‫שיעור הנבחנים בכל רמה (באחוזים)‬ ‫בית ספרך*‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫‪00%‬‬ ‫* הנתונים בלוח אינם בהכרח מסתכמים ל‪ 733%-‬שכן הם עוגלו למספרים שלמים‪.

‬השוואה זו מאפשרת להעריך האם פיזור הציונים בבית ספרך הנו גדול או קטן מהפיזור‬ ‫הממוצע בבתי הספר בארץ‪.‬הכוללות נושאים רבים יותר ממה שמפורט בלוח‪ .‬המקשים על עריכת השוואה ישירה בין ציוני‬ ‫הנושאים‪ .‬‬ ‫מהי סטיית תקן וכיצד היא מסייעת בפירוש הממצאים?‬ ‫סטיית תקן היא מדד להטרוגניות הציונים בקרב קבוצת תלמידים.‬‬ ‫** הציון הכולל במבחן מבוסס על כלל שאלות המבחן‪ .‬ממוצע‬ ‫ציונים גבוה וסטיית תקן גדולה מעידים שלמרות הממוצע הגבוה‪ .‬כדי להתרשם בכל זאת‬ ‫מהישג יו של בית הספר‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 3‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע במבחן השלם ולפי נושאים‬ ‫בית ספרך‬ ‫הציון המדווח‬ ‫חומרים ואנרגיה‬ ‫עולם היצורים החיים‬ ‫מערכות אקולוגיות‬ ‫ואיכות הסביבה‬ ‫הציון הכולל במבחן**‬ ‫כלל בתיה"ס*‬ ‫בתי"ס דוברי עברית*‬ ‫ממוצע‬ ‫‪93‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪95‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)00‬‬ ‫(‪)03‬‬ ‫(‪)03‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪91‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪93‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)03‬‬ ‫(‪)07‬‬ ‫(‪)07‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪14‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪13‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)00‬‬ ‫(‪)07‬‬ ‫(‪)03‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪99‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪99‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)72‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫מספר הנבחנים‪99 :‬‬ ‫* הנתון המתייחס לסטיית התקן של קבוצות ההשוואה הוא ממוצע סטיות התקן של בתי הספר הנכללים בקבוצה זו‪.‬הממוצע וסטיית התקן מספקים יחדיו תמונה מקיפה יותר של התפלגות הציונים‪ .‬יש בבית הספר לא מעט תלמידים שציוניהם נמוכים‬ ‫יחסית‪ .‬ועל כן רמת הדיוק במדידה שלו נמוכה מרמת הדיוק‬ ‫במבחן כולו‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך ‪ -‬ההבדלים בין הציונים בנושאים השונים‬ ‫הבדלים בין ממוצעי הנושאים השונים במבחן אינם מעידים בהכרח שרמת השליטה של התלמידים בנושאים שונה‪ .‬כך‬ ‫סטיית התקן גדולה יותר‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪16‬‬ .‬זאת‬ ‫משום שייתכנו הבדלים ברמת הקושי של השאלות בנושאים השונים במבחן‪ .‬למשל‪ .‬מספר השאלות בכל אחד מהנושאים קטן יחסית‪ .‬עם זאת‪ .‬לפיכך אין לצפות‬ ‫שהציון הכולל ישקף ממוצע של ציוני הנושאים המוצגים בלוח‪.‬כדי להעריך את מידת ההטרוגניות בקרב תלמידיך‪ . ככל שיש הבדלים גדולים יותר בין ציוני התלמידים‪ .‬בלוח מוצגים נושאי המבחן שבהם מספר השאלות היה גדול דיו לאפשר חישוב ציונים בעלי משמעות‪.‬יש לבחון את ציוניו בכל נושא ונושא אל מול נתוני קבוצות ההשוואה‪.‬לפיכך יש להימנע מעריכת השוואה בין ממוצעי הציונים בנושאים השונים‪ .‬כמו כן‪ .‫הישגי בית ספרך במבחן השלם ולפי נושאים‬ ‫בלוח הבא מוצגים נתוני הציון הכולל וציוני הנושאים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' (ממוצעים וסטיות‬ ‫תקן)‪ .‬רצוי להשוות את גודל סטיית התקן בבית ספרך לנתון המתייחס‬ ‫לסטיית התקן בקבוצות ההשוואה‪ .

‬הממוצע וסטיית התקן מספקים יחדיו תמונה מקיפה יותר של התפלגות הציונים‪ .‬כדי להעריך את מידת ההטרוגניות בקרב תלמידיך‪ .‬‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר גבוה‬ ‫(להסבר על רמות החשיבה ר’ פירוט בתיאור המבחן לעיל)‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪17‬‬ .‬‬ ‫לוח ‪ : 4‬הישגים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות חשיבה‬ ‫כלל בתיה"ס*‬ ‫בתי"ס דוברי‬ ‫עברית*‬ ‫ממוצע‬ ‫‪96‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)72‬‬ ‫(‪)77‬‬ ‫(‪)77‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪99‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪99‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)72‬‬ ‫(‪)72‬‬ ‫(‪)77‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪95‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)07‬‬ ‫(‪)00‬‬ ‫(‪)00‬‬ ‫רמת החשיבה ‪ -‬הציון המדווח‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר‬ ‫נמוך‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר‬ ‫בינוני‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר‬ ‫גבוה‬ ‫בית ספרך‬ ‫מספר הנבחנים‪99 :‬‬ ‫* הנתון המתייחס לסטיית התקן של קבוצות ההשוואה הוא ממוצע סטיות התקן של בתי הספר הנכללים בקבוצה זו‪.‬‬ ‫מהי סטיית תקן וכיצד היא מסייעת בפירוש הממצאים?‬ ‫סטיית תקן היא מדד להטרוגניות הציונים בקרב קבוצת תלמידים.‬למשל‪ . ככל שיש הבדלים גדולים יותר בין ציוני התלמידים‪ .‬‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר נמוך‬ ‫ב‪.‬רצוי להשוות את גודל סטיית התקן בבית ספרך לנתון המתייחס‬ ‫לסטיית התקן בקבוצות ההשוואה‪ .‬כך‬ ‫סטיית התקן גדולה יותר‪ .‬‬ ‫מיומנויות חשיבה מסדר בינוני‬ ‫ג‪.‬השוואה זו מאפשרת להעריך האם פיזור הציונים בבית ספרך הנו גדול או קטן מהפיזור‬ ‫הממוצע בבתי הספר בארץ‪.‬יש בבית הספר לא מעט תלמידים שציוניהם נמוכים‬ ‫יחסית‪ .‫הישגי בית ספרך ‪ -‬לפי רמות חשיבה‬ ‫בלוח הבא מוצגים ציוני בית הספר (ממוצעים וסטיות תקן) בשאלות המבחן לכיתה ה' לפי החלוקה לשלוש‬ ‫רמות חשיבה‪:‬‬ ‫א‪.‬ממוצע‬ ‫ציונים גבוה וסטיית תקן גדולה מעידים שלמרות הממוצע הגבוה‪ .

‬דהיינו סימנו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 1‬או ‪.0‬עמדות תלמידי בית ספרך כלפי המקצוע‬ ‫בפתח חוברת המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' הוצגו לכל תלמיד כמה היגדים לדיווח עצמי העוסקים‬ ‫במוטיבציה שלו ובמידת הנאתו מלימוד המקצוע בכיתה‪ .‬הנע מ"מסכים מאוד" (‪ )7‬ועד "מאוד לא מסכים" (‪.‬הנתון המוצג בתרשים הוא שיעור התלמידים שהביעו‬ ‫הסכמה עם ההיגד‪ .99‬‬ ‫ארן – תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬עמדות תלמידים כלפי מקצוע המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪18‬‬ .‬בנוגע לכל היגד התבקש התלמיד לציין באיזו מידה‬ ‫הוא מסכים עם הנאמר בו על סולם בן חמש דרגות‪ .‬נתוני העמדות של בית הספר אינם‬ ‫מדווחים‪.)7‬‬ ‫הערה‪ :‬במידה ושיעורי המשיבים לשאלון העמדות נמוכים במיוחד‪ .‫‪ 7.‬בנוגע לכל היגד‪ .)7‬‬ ‫התרשים הבא מציג את העמדות כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה בקרב תלמידי כיתות ה' בבית ספרך‬ ‫ובקבוצות ההשוואה הרלוונטיות‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 2‬עמדות כלפי לימודי המדע והטכנולוגיה בקרב תלמידי כיתות ה'‬ ‫‪84‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשוב לי ללמוד מדע וטכנולוגיה‬ ‫אני נהנה ללמוד מדע וטכנולוגיה‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בדרך כלל אני מצליח במדע‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫בית ספרך‬ ‫שיעור המסכימים עם הנאמר בהיגד‬ ‫(באחוזים)‪ :‬מדע וטכנולוגיה ה' תש"ע‬ ‫‪81‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מספר המשיבים לשאלון העמדות כלפי המקצוע בבית ספרך הוא ‪.

‬‬ ‫ב‪ .‬הבנת המשמעות הגלויה (‪ .‬הסקה (‪ .‬‬ ‫המבחן הקיף שלושה תחומים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הבנת הנשמע (‪ .‫פרק ‪ .)Higher-Order Thinking Skill‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪19‬‬ .‬אליהן נלוו מספר שאלות‪.gov.‬‬ ‫ג‪ .education.‬המחוון והערכה למורה הכוללת חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של‬ ‫ראמ"ה‪ .il .‬אך נמצאים בחלקים שונים בו‪ .‬במשימות הבוחנות הסקה התלמיד נדרש‪ .‬קטעי הקריאה לוו במספר שאלות הנוגעות אליהם‪.)Inference‬הסקה היא מיומנות הדורשת מהתלמיד הבנה מעמיקה יותר של הרעיונות‬ ‫המובעים בטקסט כשהם לא מפורשים בטקסט‪ .‬למשל‪.1.‬‬ ‫המבחן‪ .2‬הישגים במבחן באנגלית‬ ‫‪ 0.‬המפרט‪ .)Integration‬מיומנות זו מתייחסת למיזוג רעיונות או פרטי מידע המפורשים בתוך‬ ‫הטקסט‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫הבעה בכתב (‪ .‬אינטגרציה (‪ .‬‬ ‫שאלות ההבנה במבחן (הבנת הנשמע והבנת הנקרא) נחלקות לשלוש רמות של הבנה‪:‬‬ ‫א‪ .‬במשימות של הבנת המשמעות הגלויה נדרשת העתקה של‬ ‫מידע מתוך הטקסט או שכתובו בשפה חופשית‪.)Access to Information from Spoken Texts‬נבדקה באמצעות שתי מטלות‬ ‫שמע‪ .)Literal Comprehension‬מיומנות זו מתייחסת ליכולת התלמיד‬ ‫לאתר ולהבין מידע המפורש בטקסט‪ .‬‬ ‫אינטגרציה והסקה מייצגות מיומנויות מסדר חשיבה גבוה (‪.‬‬ ‫לקשר בין פרטי מידע שבטקסט לבין ידע חיצוני או ניסיון אישי שלו ולזהות את סוג הטקסט מתוך‬ ‫מאפיינים חוץ‪-‬טקסטואליים‪.)Written Presentaion‬נבדקה באמצעות מטלות כתיבה בשתי רמות – ברמת‬ ‫המילה וברמת המשפט‪.‬בלשונית 'מבחני מדף למורה'‪.7‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪ 2.1‬תיאור המבחן‬ ‫המבחן באנגלית לכית ות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים באנגלית‪.)Access to Information from Written Texts‬נבדקה באמצעות מספר‬ ‫משימות קריאה ברמות קושי עולות‪ :‬קריאת משפט ים‪ .http://rama.‬קריאה של קטע קצר וקריאה של קטע קריאה‬ ‫ארוך יותר‪ .‬שאלות הבוחנות מיומנות זו עוסקות בדרך כלל במיזוג בין‬ ‫רעיונות בתוך הטקסט ובהבנת הרעיון המרכזי של הטקסט והפרטים התומכים בו‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הבנת הנקרא (‪ .

‬‬ ‫לפירוט מספר הנבחנים בבית ספרך ר' לוח ‪ 7‬או הלוח המקביל בפרק בעלי צרכים מיוחדים‪.‬לצד הממוצע בקבוצות ההשוואה הרלוונטיות‪.2‬הישגים בית‪-‬ספריים במבחן‬ ‫הציון הכולל במבחן‬ ‫לכל תלמיד שהשתתף במבחן חושב ציון כולל על סמך ביצועיו בכל שאלות המבחן‪ .0.‬‬ ‫תרשים ‪ : 3‬ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע‬ ‫‪89‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ממוצע הציון הכולל‪:‬‬ ‫אנגלית ה' תש"ע‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪21‬‬ .‬הציון הכולל משמש‬ ‫מדד מסכם לרמת השליטה של התלמיד במקצוע‪ .‬‬ ‫להזכירך‪ .‬אך כוללים את התלמידים בעלי לקויות הלמידה (שאינם משולבים ו‪/‬או עולים)‪.‬הנתונים המוצגים בתרשים זה ובלוחות הבאים אינם כוללים את התלמידים העולים ואת‬ ‫התלמידים המשולבים‪ .‫‪ 2.‬בתרשים הבא מוצג ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית‬ ‫של תלמידי כיתות ה' בבית ספרך‪ .

‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫פירוט‬ ‫טווח‬ ‫בתי‬ ‫ציוני‬ ‫הספר‬ ‫הנכללים‬ ‫בכל‬ ‫עשירון‬ ‫יפורסם‬ ‫באתר‬ ‫ראמ"ה‬ ‫‪.education.‫מיקום בית ספרך בעשירוני ההישגים הארציים‬ ‫ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' בבית ספרך נמצא בעשירון העשירי של התפלגות ממוצעי‬ ‫הציונים בכלל בתי הספר בארץ‪ .‬משמעות הדבר היא כי בכ‪ 100%-‬מבתי הספר היה ממוצע הציון‬ ‫הכולל זהה לממוצע הציונים בבית ספרך או נמוך ממנו‪.‬ואילו בעשירון העליון ‪ 73% -‬מבתי הספר שציוניהם הבית‪-‬ספריים הם הגבוהים ביותר בארץ‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪21‬‬ .‬משמעות הדבר היא כי בכ‪ 100%-‬מבתי הספר היה ממוצע הציון הכולל‬ ‫זהה לממוצע הציונים בבית ספרך או נמוך ממנו‪.http://rama.‬‬ ‫ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' בבית ספרך נמצא בעשירון העשירי של התפלגות ממוצעי‬ ‫הציונים בבתי הספר דוברי העברית‪ .gov.‬חלוקה‬ ‫זו לעשירונים נעשתה בעבור כל אחת משתי קבוצות ההשוואה הארציות בנפרד‪ :‬כלל בתי הספר ובתי ספר דוברי עברית‪.il‬‬ ‫חלוקת הישגי בתי הספר בארץ לעשירונים‬ ‫התפלגות ציוני בתי הספר בארץ חולקה לעשירונים‪ :‬בעשירון התחתון ‪ 73% -‬מבתי הספר שציוניהם הבית‪-‬ספריים הם‬ ‫הנמוכים ביותר בארץ‪ .

‬רמות ההישגים הוגדרו על בסיס הרבעונים של התפלגות‬ ‫הציונים בכלל בתי הספר (ר' הסבר במסגרת)‪ .‬בלוח הבא מוצגים שיעורי הנבחנים בבית ספרך (באחוזים)‬ ‫בכל אחת מארבע רמות ההישגים‪.60‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪01%‬‬ ‫‪ 3‬בינונית‪-‬גבוהה‬ ‫‪90 .78‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪ 4‬גבוהה‬ ‫‪100 .‫התפלגות הציון הכולל לפי רמות הישגים‬ ‫בתת‪-‬פרק זה חולקו ציוני הנבחנים במבחן באנגלית לכיתות ה' לארבע קבוצות המשקפות ארבע רמות‬ ‫הישגים יחסיות (רמה נמוכה עד רמה גבוהה)‪ .‬וכך הלאה עד לרמה "‪ 1‬גבוהה" ‪ .‬‬ ‫יש לשים לב שחלוקת התלמידים בכלל בתי הספר לארבע קבוצות לפי רמת הישגים (עמודה שנייה משמאל)‬ ‫נעשתה כך ששיעור התלמידים בכל הקבוצות הוא בהגדרה ‪ .‬למשל‪.‬כך שבכל רבעון נמצאים בדיוק ‪ 07%‬מן הנבחנים‪ .)26%-‬‬ ‫ושונה מזו של בתי הספר דוברי העברית‪.‬שבה נמצאים רבע הנבחנים בעלי הציונים הגבוהים‬ ‫ביותר‪ .‬ברמה "‪ 0‬בינונית‪-‬נמוכה" נמצאים רבע‬ ‫הנבחנים שציוניהם גבוהים מעט יותר‪ .0‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪ 2‬בינונית‪-‬נמוכה‬ ‫‪77 .7‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪22‬‬ .‬‬ ‫לוח ‪ : 5‬שיעורי הנבחנים באנגלית לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי רמות הישגים יחסיות‬ ‫טווח הציונים‬ ‫במבחן בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מ ‪ -‬עד‬ ‫מספר הנבחנים‪96 :‬‬ ‫‪ 1‬נמוכה‬ ‫‪59 .‬‬ ‫למידע נוסף על ניתוח הישגי בית הספר לפי רמות ההישגים ‪ -‬ר' נספח ‪.‬‬ ‫ברמת ההישגים "‪ 7‬נמוכה" נמצאים רבע הנבחנים בעלי הציונים הנמוכים ביותר‪ .‬על בסיס חלוקה זו נגזר טווח הציונים בכל אחת מרמות ההישגים‪ :‬מהציון הנמוך ביותר ברבעון ועד הציון הגבוה‬ ‫ביותר ברבעון‪.‬‬ ‫כיצד נקבעו הקטגוריות של רמות ההישגים היחסיות?‬ ‫רמות ההישגים היחסיות נקבעו לפי הישגיהם של הנבחנים במיצ"ב בכלל בתי הספר‪ .07%‬מן הנתונים המוצגים בלוח אפשר ללמוד‬ ‫אם התפלגות ההישגים בבית ספרך שונה במידה ניכרת מן הנתון הארצי (דהיינו שונה בהרבה מ‪.‬בכל מבחן מיצ"ב חולקו ציוני הנבחנים‬ ‫לארבע קבוצות הקרויות "רבעונים" לפי הציון הכולל במבחן‪ .91‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪03%‬‬ ‫רמת הישגים יחסית‬ ‫שיעור הנבחנים בכל רמה (באחוזים)‬ ‫בית ספרך*‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בתי"ס דוברי‬ ‫עברית‬ ‫‪07%‬‬ ‫* הנתונים בלוח אינם בהכרח מסתכמים ל‪ 733%-‬שכן הם עוגלו למספרים שלמים‪.

‬‬ ‫לתשומת לבך ‪ -‬ההבדלים בין הציונים בנושאים השונים‬ ‫הבדלים בין ממוצעי הנושאים השונים במבחן אינם מעידים בהכרח שרמת השליטה של התלמידים בנושאים שונה‪ .‬למשל‪ .‬‬ ‫** הציון הכולל במבחן מבוסס על כלל שאלות המבחן‪ .‬כך‬ ‫סטיית התקן גדולה יותר‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪23‬‬ .‬רצוי להשוות את גודל סטיית התקן בבית ספרך לנתון המתייחס‬ ‫לסטיית התקן בקבוצות ההשוואה‪ .‫הישגי בית ספרך במבחן השלם ולפי נושאי המבחן‬ ‫בלוח הבא מוצגים נתוני הציון הכולל וציוני הנושאים במבחן באנגלית לכיתות ה' (ממוצעים וסטיות תקן)‪.‬עם זאת‪ .‬כדי להעריך את מידת ההטרוגניות בקרב תלמידיך‪ .‬‬ ‫מהי סטיית תקן וכיצד היא מסייעת בפירוש הממצאים?‬ ‫סטיית תקן היא מדד להטרוגניות הציונ ים בקרב קבוצת תלמידים.‬לפיכך יש להימנע מעריכת השוואה בין ממוצעי הציונים בנושאים השונים‪ .‬‬ ‫בלוח מוצגים נושאי המבחן שבהם מספר השאלות היה גדול דיו לאפשר חישוב ציונים בעלי משמעות‪.‬זאת‬ ‫משום שייתכנו הבדלים ברמת הקושי של השאלות בנושאים השונים במבחן‪ .‬הממוצע וסטיית התקן מספקים יחדיו תמונה מקיפה יותר של התפלגות הציונים‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 2‬הישגים במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע במבחן השלם ולפי נושאים‬ ‫בית ספרך‬ ‫הציון המדווח‬ ‫הבנת הנשמע‬ ‫הבנת הנקרא‬ ‫הציון הכולל במבחן**‬ ‫כלל בתיה"ס*‬ ‫בתי"ס דוברי עברית*‬ ‫ממוצע‬ ‫‪13‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)70‬‬ ‫(‪)03‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪69‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)77‬‬ ‫(‪)07‬‬ ‫(‪)07‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪61‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)70‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫מספר הנבחנים‪96 :‬‬ ‫* הנתון המתייחס לסטיית התקן של קבוצות ההשוואה הוא ממוצע סטיות התקן של בתי הספר הנכללים בקבוצה זו‪. ככל שיש הבדלים גדולים יותר בין ציוני התלמידים‪ .‬לפיכך אין לצפות שהציון‬ ‫הכולל ישקף ממוצע של ציוני הנושאים המוצגים בלוח‪.‬כמו כן‪ .‬הכוללות נושאים רבים יותר ממה שמפורט בלוח‪ .‬המקשים על עריכת השוואה ישירה בין ציוני‬ ‫הנושאים‪ .‬יש לבחון את ציוניו בכל נושא ונושא אל מול נתוני קבוצות ההשוואה‪.‬יש בבית הספר לא מעט תלמידים שציוניהם נמוכים‬ ‫יחסית‪ .‬ממוצע‬ ‫ציונים גבוה וסטיית תקן גדולה מעידים שלמרות הממוצע הגבוה‪ .‬ועל כן רמת הדיוק במדידה שלו נמוכה מרמת הדיוק‬ ‫במבחן כולו‪ .‬כדי להתרשם בכל זאת‬ ‫מהישגיו של בית הספר‪ .‬מספר השאלות בכל אחד מהנושאים קטן יחסית‪ .‬השוואה זו מאפשרת להעריך האם פיזור הציונים בבית ספרך הנו גדול או קטן מהפיזור‬ ‫הממוצע בבתי הספר בארץ‪.

‬על סמך‬ ‫ביצועיהם בשתי מטלות ההבעה בכתב (סה"כ ‪ 77‬נקודות)‪.‬‬ ‫רמת הכתיבה של התלמיד נקבעה על פי החלוקה הבאה‪ :‬רמת כתיבה נמוכה ‪ 1‬עד ‪ 5‬נקודות. רמת כתיבה‬ ‫בינונית ‪ 1‬עד ‪ 70‬נקודות ורמת כתיבה גבוהה ‪ 70‬עד ‪ 77‬נקודות‪.‬‬ ‫הלוח הבא מציג את שיעור הנבחנים (באחוזים) בבית ספרך ובקבוצות ההשוואה בכל אחת מרמות הכתיבה‬ ‫באנגלית‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 7‬שיעורי הנבחנים באנגלית לכיתות ה' תש"ע לפי רמות הכתיבה‬ ‫שיעור הנבחנים בכל רמה (באחוזים)‬ ‫רמת הכתיבה‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי עברית‬ ‫‪ 1‬נמוכה‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪ 2‬בינונית‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪00%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪ 3‬גבוהה‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫בית ספרך*‬ ‫מספר הנבחנים‪96 :‬‬ ‫* הנתונים בלוח אינם בהכרח מסתכמים ל‪ 733%-‬שכן הם עוגלו למספרים שלמים‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬המבחן באנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪24‬‬ .‬בינונית‪ .‫הבעה בכתב‬ ‫הישגי התלמידים חולקו לשלוש קטגוריות של רמת כתיבה באנגלית (נמוכה‪ .‬גבוהה)‪ .

‬הנתון המוצג בתרשים הוא שיעור התלמידים שהביעו הסכמה עם‬ ‫הנאמר בהיגד‪ .‬נתוני העמדות של בית הספר אינם‬ ‫מדווחים‪.)7‬‬ ‫הערה‪ :‬במידה ושיעורי המשיבים לשאלון העמדות נמוכים במיוחד‪ .‬בנוגע לכל היגד התבקש התלמיד לציין באיזו מידה הוא מסכים‬ ‫עם הנאמר בו‪ .‬דהיינו סימנו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 1‬או ‪.0‬עמדות תלמידי בית ספרך כלפי המקצוע‬ ‫בפתח חוברת המבחן באנגלית לכיתות ה' הוצגו לכל תלמיד כמה היגדים לדיווח עצמי העוסקים במוטיבציה‬ ‫שלו ובמידת הנאתו מלימוד המקצוע בכיתה‪ .96‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬עמדות תלמידים כלפי מקצוע האנגלית‬ ‫‪25‬‬ .‬בנוגע לכל היגד‪ .‬על סולם בן חמש דרגות הנע מ"מסכים מאוד" (‪ )7‬ועד "מאוד לא מסכים" (‪.‫‪ 0.‬‬ ‫תרשים ‪ : 4‬עמדות כלפי לימודי האנגלית בקרב תלמידי כיתות ה'‬ ‫‪93‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אני אוהב לקרוא‬ ‫ספרים באנגלית‬ ‫אני אוהב לכתוב‬ ‫באנגלית‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫בדרך כלל אני מצליח‬ ‫אני נהנה ללמוד‬ ‫ח שוב לי ללמוד‬ ‫באנגלית‬ ‫אנגלית‬ ‫אנגלית‬ ‫בית ספרך‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שיעור המסכימים עם הנאמר בהיגד‬ ‫(באחוזים)‪ :‬אנגלית ה' ת ש"ע‬ ‫‪65‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מספר המשיבים לשאלון העמדות כלפי המקצוע בבית ספרך הוא ‪.)7‬‬ ‫התרשים הבא מציג את העמדות כלפי לימודי האנגלית בקרב תלמידי כיתות ה' בבית ספרך ובקבוצות‬ ‫ההשוואה הרלוונטיות‪ .

‬‬ ‫כיצד נקבעו קבוצות ההשוואה החברתיות‪-‬כלכליות?‬ ‫א‪ .‬חישוב מדד חברתי‪-‬כלכלי ברמת התלמיד‬ ‫לכל אחד מתלמידי בית הספר חּושב מדד המבטא את הרקע החברתי‪-‬כלכלי שלו‪ .‬לצד נתוניה של קבוצת בתי‬ ‫הספר שמאפייני הרקע החברתי‪-‬כלכלי של תלמידיהם דומים בממוצע לאלה של תלמידי בית ספרך (להלן ‪-‬‬ ‫קבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית)‪ .3‬הישגים במבחנים לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של התלמידים‬ ‫‪ 0.‬מדד זה משקלל את המאפיינים הבאים‪:‬‬ ‫השכלת אם ואב‪ .‬מידע זה עשוי לעזור לך ללמוד על רמת ההישגים בבית ספרך תוך‬ ‫התייחסות לקשר אפשרי עם משתנים סביבתיים (בעיקר השכלת הורים והכנסה)‪.‬פריפריאליות ‪ -‬מרחק מריכוזי אוכלוסייה גדולים ועלייה מארצות מצוקה‪.7‬הישגי בית ספרך בהשוואה לקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‬ ‫בתת‪-‬פרק זה מוצגים נתונים על הישגי התלמידים בבית ספרך במבחני המיצ"ב‪ .‬קבוצות ההשוואה‬ ‫משקפות רמות שונות של הרקע החברתי‪-‬כלכלי הבית‪-‬ספרי (מרמה נמוכה עד רמה גבוהה)‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הישגים לפי רקע חברתי‪ -‬כלכלי‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ .‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫ב‪ .‫פרק ‪ .‬חלוקת בתי הספר לקבוצות השוואה חברתיות ‪-‬כלכליות‬ ‫כלל בתי הספר חולקו לשלוש קבוצות השוואה לפי המדד החברתי‪-‬כלכלי הבית‪-‬ספרי (לפי סעיף ב')‪ .‬חישוב מדד חברתי‪-‬כלכלי ברמת בית הספר‬ ‫לכל בית ספר חּושב ממוצע המדד בסעיף א' בעבור כלל תלמידי בית הספר (בין שהתלמידים נבחנו במיצ"ב ובין שלא)‪.‬הכנסה‪ .

‬הבדלים בין ממוצעי הציונים במבחנים השונים "לטובת" מבחן זה או אחר אינם מעידים בהכרח‬ ‫שרמת השליטה של התלמידים שונה‪ .‬יש בבית הספר לא מעט תלמידים שציוניהם נמוכים‬ ‫יחסית‪ .‬למשל‪ .‬כך‬ ‫סטיית התקן גדולה יותר‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫יש להימנע מהשוואה ישירה בין הישגי התלמידים במבחני המיצ"ב השונים שהועברו בבית ספרך (במקצועות שונים‬ ‫ובשכבות גיל שונות)‪ .‬‬ ‫כדי להתרשם מהישגיו של בית הספר יש לבחון את ציוניו בכל מבחן ומבחן אל מול נתוני קבוצת ההשוואה‪. ככל שיש הבדלים גדולים יותר בין ציוני התלמידים‪ .‬המקשים על עריכת השוואה ישירה‬ ‫ביניהם‪.‬שכן ייתכנו הבדלים ברמת הקושי של המבחנים‪ .‬‬ ‫מהי סטיית תקן וכיצד היא מסייעת בפירוש הממצאים?‬ ‫סטיית תקן היא מדד להטרוגניות הציונים בקרב קבוצת תלמידים.‬כדי להעריך את מידת ההטרוגניות בקרב תלמידיך‪ .‬השוואה זו מאפשרת להעריך האם פיזור הציונים בבית ספרך הנו גדול או קטן מהפיזור‬ ‫הממוצע בבתי הספר בארץ‪.‫בלוח הבא מוצגים הישגי התלמידים (ציונים כוללים) במבחני המיצ"ב השונים שהועברו בבית ספרך‪ .‬רצוי להשוות את גודל סטיית התקן בבית ספרך לנתון המתייחס‬ ‫לסטיית התקן בקבוצות ההשוואה‪ .‬הממוצע וסטיית התקן מספקים יחדיו תמונה מקיפה יותר של התפלגות הציונים‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 8‬הישגים במבחני המיצ"ב תש"ע בבית ספרך ובקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‬ ‫בית ספרך‬ ‫המבחן‬ ‫מדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫אנגלית לכיתות ה'‬ ‫קבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית*‬ ‫ממוצע‬ ‫‪99‬‬ ‫‪91‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)72‬‬ ‫(‪)70‬‬ ‫ממוצע‬ ‫‪61‬‬ ‫‪66‬‬ ‫(סטיית תקן)‬ ‫(‪)70‬‬ ‫(‪)75‬‬ ‫* הנתון המתייחס לסטיית התקן של קבוצות ההשוואה הוא ממוצע סטיות התקן של בתי הספר הנכללים בקבוצה זו‪.‬ממוצע‬ ‫ציונים גבוה וסטיית תקן גדולה מעידים שלמרות הממוצע הגבוה‪ .‬לעומת‬ ‫הישגיה של קבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית הרלוונטית לבית ספרך‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הישגים לפי רקע חברתי‪ -‬כלכלי‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ .

‬‬ ‫או להפך‪.‬‬ ‫העשויים להשפיע על רמת הישגיהם בלימודים‪ .‬ייתכן כי בבית ספרך‪.‬‬ ‫למשל‪ .02‬סעיף א')‪.‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬מספר התלמידים בכל אחת מהקבוצות בבית ספרך אינו בהכרח זהה‪ .‬נתוניהם של תלמידים אלה אינם כלולים בתרשימים שלהלן‪.‬יש מספר רב של תלמידים בקבוצת הרקע החברתי‪-‬כלכלי הגבוה ומעט תלמידים בקבוצות האחרות‪.‬בתרשימים שלהלן לא יוצגו נתוני בית הספר‪.‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫‪ ‬ייתכן מספר קטן של תלמידים ללא נתוני רקע חברתי‪-‬כלכלי‪ .‬נתוניהם אינם מוצגים בתרשימים‪.‬‬ ‫כמו בכל בית ספר‪ .‫‪ 0.0‬ההישגים בבית ספרך לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של התלמידים‬ ‫בתת‪-‬פרק זה מוצגים ההישגים במבחני המיצ"ב בבית ספרך לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי האישי של תלמידיך‪.‬‬ ‫בתרשימים הבאים התלמידים הנבחנים בבית ספרך מחולקים לשלוש קבוצות לפי רמת המדד החברתי‪-‬‬ ‫כלכלי של כל תלמיד – רמה נמוכה‪ .‬גם בבית ספרך יש שונּות בקרב התלמידים מבחינת מאפייניהם החברתיים‪-‬כלכליים‪.‬כך שכל התלמידים יגיעו להישגים גבוהים ללא קשר למאפייני הרקע‬ ‫החברתי‪-‬כלכלי שלהם‪ .‬‬ ‫‪ ‬אם באחת או יותר מקטגוריות הרקע החברתי‪-‬כלכלי יש ‪ 7‬תלמידים או פחות‪ .‬בינונית וגבוהה (ר' הסבר נוסף בתוך המסגרת שבעמ' ‪ .‬‬ ‫‪ ‬אם שיעור התלמידים בעלי נתוני רקע חברתי‪-‬כלכלי הוא נמוך במיוחד‪ .‬המידע הבא עשוי לסייע בידך לבדוק באיזו מידה השיג בית ספרך יעד זה‪.‬יש לשאוף לכך שבית הספר יתייחס לשונּות שבין התלמידים‬ ‫וישקיע בכל תלמיד בהתאם לצרכיו‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הישגים לפי רקע חברתי‪ -‬כלכלי‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ .

‬ולצדם הממוצע הכלל‪-‬ארצי בקרב התלמידים באותן הקבוצות‪.‫בתרשים הבא מוצגים ממוצעי הציון הכולל במבחני המיצ"ב במדע וטכנולוגיה בבית ספרך‪ .‬ולצדם הממוצע הכלל‪-‬ארצי בקרב התלמידים באותן הקבוצות‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 9‬ממוצע הציון הכולל במבחן באנגלית לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי של כל‬ ‫תלמיד‬ ‫‪81‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ממוצע הציון הכולל‪:‬‬ ‫אנגלית ה' תש"ע‬ ‫‪72‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫גבוה‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫בינוני‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫נמוך‬ ‫בית ספרך‬ ‫בבית ספרך נבחנו ‪ 6‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬כלכלי נמוך‪ 6 .‬בקרב תלמידי כיתות ה'‬ ‫בכל אחת מהקבוצות האמורות‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 5‬ממוצע הציון הכולל במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תש"ע ‪ -‬לפי הרקע החברתי‪-‬כלכלי‬ ‫של כל תלמיד‬ ‫‪70‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫גבוה‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫בינוני‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫ממוצע הציון הכולל‪:‬‬ ‫מדע וטכנולוגיה ה' תש"ע‬ ‫‪100‬‬ ‫תלמידים מרקע חברתי‪-‬כלכלי‬ ‫נמוך‬ ‫בית ספרך‬ ‫בבית ספרך נבחנו ‪ 6‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬כלכלי נמוך‪ 6 .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים ממוצעי הציון הכולל במבחני המיצ"ב באנגלית בבית ספרך‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הישגים לפי רקע חברתי‪ -‬כלכלי‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ .‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬כלכלי בינוני ו ‪ 91 -‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬‬ ‫כלכלי גבוה‪.‬בקרב תלמידי‬ ‫כיתות ה'‪ .‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬כלכלי בינוני ו ‪ 95 -‬תלמידים מרקע חברתי ‪-‬‬ ‫כלכלי גבוה‪.‬בכל אחת מהקבוצות האמורות‪ .

‬‬ ‫התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים נחלקים לשלוש קבוצות‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫תלמידים עולים חדשים ‪ -‬תלמידים הנמצאים בארץ בזמן המבחן פחות משלוש שנים (עולים‬ ‫הנמצאים בארץ שנה או פחות אינם מחויבים להיבחן)‪.‬לצד נתוני התלמידים בקבוצות בעלי הצרכים המיוחדים‪ .‫פרק ‪ .4‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים)‬ ‫במבחני המיצ"ב השתתפו גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‪ .‬במבחנים אלה לא היו כיתות מותאמות ולא ניתנה אפשרות להקראת המבחן לנבחנים בעלי‬ ‫צרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪31‬‬ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫תלמידים משולבים ‪ -‬תלמידים הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב‪.‬המורים שנכחו בכיתה הקריאו לנבחנים‪ .‬ההקראה נעשתה בקבוצות קטנות בנות חמישה תלמידים לכל היותר‪ . על כן‪ .‬לפי‬ ‫הצורך‪ .‬הנתונים‬ ‫מוצגים בנפרד בעבור כל אחת מהקבוצות‪ .‬את שאלות המבחן‪ .‬אך בתנאי היבחנות מיוחדים שהונהגו בכיתות מותאמות בכל המקצועות חוץ‬ ‫מבשפת‪-‬אם (עברית או ערבית)‪.‬‬ ‫בכיתות המותאמות נבחנו מספר מוגבל וקטן של תלמידים‪ .‬אחד‬ ‫הנושאים המרכזיים הנבדקים במבחן במקצוע שפת‪-‬אם (עברית או ערבית) הוא יכולת הקריאה והבנת‬ ‫הנקרא.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תלמידים בעלי לקויות למידה ‪ -‬תלמידים המוכרים בביה"ס כבעלי לקויות למידה (בין שעברו אבחון‬ ‫בידי גורם חיצוני ובין שלא) ואשר אינם משולבים או עולים חדשים‪.‬מוצגים‬ ‫נתוני שאר התלמידים בשכבה‪.‬‬ ‫פרק זה מסכם את הישגיהם של הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך במבחני המיצ"ב‪ .‬תלמידים אלה אמנם נבחנו באותם נוסחי‬ ‫מבחן כמו עמיתיהם לכיתה‪ .

‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪31‬‬ .‬‬ ‫שיעור התלמידים שדווח על‪-‬ידי בית ספרך כבעלי לקויות למידה (מכלל תלמידי השכבה) הוא ‪6%‬‬ ‫בשכבת ה'‪.‬תלמידים שעל פי דיווחי בית הספר שויכו לקבוצת המשולבים ולקבוצת בעלי לקויות הלמידה גם יחד‬ ‫מוגדרים בדוח זה כתלמידים משולבים‪.‬על פי דיווח בית הספר‪.‬שכללו גם את התלמידים בעלי לקויות הלמידה‪.‬תלמידים שעל פי דיווחי בית הספר שויכו לקבוצת המשולבים ולקבוצת העולים גם יחד מוגדרים בדוח זה‬ ‫כתלמידים משולבים‪ .‬‬ ‫לתשומת ליבך‪ :‬נתוני שאר תלמידי השכבה המוצגים אף הם בלוח מתייחסים לתלמידים שאינם בעלי‬ ‫לקויות למידה‪/‬משולבים‪/‬עולים‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 1‬מספר התלמידים בבית הספר ומספר הנבחנים במבחני המיצ"ב ‪ -‬לפי קבוצות בעלי צרכים‬ ‫מיוחדים‬ ‫שכבת ה'‬ ‫מספר התלמידים‬ ‫עפ"י דיווחי ביה"ס‬ ‫מספר הנבחנים‬ ‫במדע וטכנולוגיה‬ ‫מספר הנבחנים‬ ‫באנגלית‬ ‫עולים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫משולבים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בעלי לקויות למידה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שאר תלמידי השכבה‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫לתשומת לבך‪ .‬תלמידים שעל פי דיווחי בית הספר שויכו לקבוצת העולים ולקבוצת בעלי לקויות הלמידה גם יחד מוגדרים‬ ‫בדוח זה כתלמידים עולים‪ .‬‬ ‫לצד נתונים אלו מוצגים מספרי התלמידים שנבחנו בפועל במבחני המיצ"ב השונים שהועברו בבית ספרך‪.‫בלוח הבא מוצגים מספרי התלמידים בבית ספרך בכל אחת מהקבוצות האמורות‪ .‬ועל כן הם עשויים להיות שונים במקצת מהנתונים המדווחים בפרקי הדוח‬ ‫הקודמים‪ .

1.‬נתוני קבוצה זו אינם מדווחים‪.‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫קיימת שונות רבה בין בתי הספר מבחינת הרכבה וגודלה של קבוצת הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים‪ .‬אפוא‪.‬בדומה לכך יש להיזהר בהשוואה בין הישגי הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים בבית‬ ‫ספרך בינם לבין עצמם‪ .‬שכללו גם את התלמידים בעלי לקויות הלמידה‪.‬‬ ‫משנה זהירות בהשוואה בין הישגי הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך לבין הישגי הנבחנים בקבוצות ההשוואה‬ ‫(כלל בתי הספר ובתי"ס דוברי עברית )‪ .‬יש לנהוג‪ .7‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך‬ ‫‪ 4.‬‬ ‫לוח ‪ : 01‬ממוצע הציון הכולל של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן במדע וטכנולוגיה תש"ע‬ ‫מדע‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך**‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫עולים‬ ‫**‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫משולבים‬ ‫‪54‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫בעלי לקויות למידה‬ ‫‪52‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪23‬‬ ‫שאר תלמידי השכבה*‬ ‫‪91‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫* נתונים אלה מתייחסים לתלמידים שאינם בעלי לקויות למידה‪ .‬ועל כן הם עשויים להיות שונים במקצת מהנתונים המדווחים בפרקי הדוח‬ ‫הקודמים‪ .‬ועל כן הם עשויים להיות שונים במקצת‬ ‫מהנתונים המדווחים בפרקי הדוח הקודמים שכללו גם את התלמידים בעלי לקויות למידה‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪32‬‬ .‬‬ ‫לתשומת ליבך‪ :‬נתוני שאר תלמידי השכבה המוצגים אף הם בלוח מתייחסים לתלמידים שאינם בעלי‬ ‫לקויות למידה‪/‬משולבים‪/‬עולים‪ .‫‪ 1.‬ובהשוואה בינם לבין הישגיהם של שאר תלמידיך‪.‬‬ ‫** כאשר מספר הנבחנים בבית הספר בקבוצת בעלי צרכים מיוחדים קטן משניים‪ .1‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן במדע וטכנולוגיה‬ ‫בלוח הבא מוצגים הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך במבחני המיצ"ב במדע‬ ‫וטכנולוגיה‪.‬משולבים או עולים‪ .

‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫קיימת שונות רבה בין בתי הספר מבחינת הרכבה וגודלה של קבוצת הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים‪ .1.‬ועל כן הם עשויים להיות שונים במקצת‬ ‫מהנתונים המדווחים בפרקי הדוח הקודמים שכללו גם את התלמידים בעלי לקויות למידה‪.‬ובהשוואה בינם לבין הישגיהם של שאר תלמידיך‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 00‬ממוצע הציון הכולל של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן באנגלית תש"ע‬ ‫אנגלית‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך**‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בתי"ס דוברי עברית‬ ‫עולים‬ ‫**‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫משולבים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪71‬‬ ‫בעלי לקויות למידה‬ ‫‪91‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫שאר תלמידי השכבה*‬ ‫‪16‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪55‬‬ ‫* נתונים אלה מתייחסים לתלמידים שאינם בעלי לקויות למידה‪ .‬יש לנהוג‪ .‬‬ ‫משנה זהירות בהשוואה בין הישגי הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך לבין הישגי הנבחנים בקבוצות ההשוואה‬ ‫(כלל בתי הספר ובתי"ס דוברי עברית )‪ .2‬הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במבחן באנגלית‬ ‫בלוח הבא מוצגים הישגי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בבית ספרך במבחני המיצ"ב באנגלית‪.‬ועל כן הם עשויים להיות שונים במקצת מהנתונים המדווחים בפרקי הדוח‬ ‫הקודמים‪ .‫‪ 4.‬שכללו גם את התלמידים בעלי לקויות הלמידה‪.‬משולבים או עולים‪ .‬‬ ‫** כאשר מספר הנבחנים בבית הספר בקבוצת בעלי צרכים מיוחדים קטן משניים‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪33‬‬ .‬נתוני קבוצה זו אינם מדווחים‪.‬אפוא‪.‬בדומה לכך יש להיזהר בהשוואה בין הישגי הנבחנים בעלי הצרכים המיוחדים בבית‬ ‫ספרך בינם לבין עצמם‪ .‬‬ ‫לתשומת ליבך‪ :‬נתוני שאר תלמידי השכבה המוצגים אף הם בלוח מתייחסים לתלמידים שאינם בעלי‬ ‫לקויות למידה‪/‬משולבים‪/‬עולים‪ .

‬בשנים הבאות‪ .‬שנת הלימודים תשס"ח שימשה כשנת הבסיס למדידת ההישגים‬ ‫בסולם החדש‪ .‫פרק ‪ .‬וכך‬ ‫תתאפשר השוואה תקפה של הישגי בית הספר לאורך השנים‪.‬‬ ‫בלוח הבא מוצגים ממוצעי הציון הכולל בבית ספרך בכל אחד ממבחני המיצ"ב בתש"ע במונחי סולם המיצ"ב‬ ‫הרב‪-‬שנתי החדש‪ .1‬‬ ‫בית ספרך‬ ‫ממוצע הציון הכולל‬ ‫בסולם מיצ"ב רב ‪-‬שנתי‬ ‫בתי"ס דוברי‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫עברית‬ ‫מדע וטכנולוגיה לכיתות ה'‬ ‫‪22‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪532‬‬ ‫אנגלית לכיתות ה'‬ ‫‪81‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪501‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬סולם המיצ"ב הרב ‪-‬שנתי‬ ‫‪34‬‬ .‬‬ ‫על מנת לאפשר השוואה רב שנתית של ציוני המיצ"ב בכל תחום דעת ברמה בית‪-‬ספרית וברמה ארצית‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 02‬הציון הכולל בבית ספרך במקצועות השונים בהשוואה לכלל בתיה"ס ולבתי"ס דוברי עברית ‪-‬‬ ‫בסולם מיצ"ב רב‪-‬שנתי‬ ‫המבחן‬ ‫ממוצע הציון הכולל‬ ‫בסולם בית‪-‬ספרי ‪011 .011‬וזאת בכל אחד ממקצועות המיצ"ב ובכל דרגות הכיתה‪ .‬בהשוואה לציוני כלל בתי הספר ובתי ספר דוברי עברית המדווחים אף הם במונחי‬ ‫הסולם החדש‪.‬למעט בשפת אם (עברית‪/‬ערבית)‬ ‫בכיתות ב’‪ .‬מצב זה אינו מאפשר לקבוע בוודאות האם שינוי שחל בציוני בית הספר‬ ‫לאורך השנים משקף שיפור‪ /‬נסיגה בהישגים הלימודיים או שמא הוא משקף הבדלים ברמות הקושי של‬ ‫המבחנים בשנים השונות‪.‬בשנה זו נקבע הממוצע הכלל‪-‬ארצי של ציוני תלמידים על ‪ 511‬וסטיית התקן שלהם נקבעה‬ ‫להיות ‪ .‬יכוילו ויומרו ציוני בתי הספר וציוני קבוצות ההשוואה הארציות לסולם החדש‪ .111-‬‬ ‫ציונים אלה מבטאים את מידת השליטה בדרישות מבחן מסוים בשנה נתונה‪ .‬‬ ‫הנהיגה ראמ"ה החל משנה"ל תשס"ח מערך כיול של ציוני המבחנים המאפשר העברת הציונים בכל שנה‬ ‫לסולם חדש ‪ -‬סולם מיצ"ב רב‪-‬שנתי‪ .‬אך לא ניתן להשוותם לציונים‬ ‫שהתקבלו ממבחני מיצ"ב שנערכו בשנים אחרות‪ .5‬הישגים במבחנים בסולם המיצ"ב הרב‪-‬שנתי‬ ‫הציונים הכוללים במבחנים ובתת הנושאים בדוח זה הם ציונים בסולם בית‪-‬ספרי מוכר הנע בין ‪ 1‬ל‪.‬זאת כיוון שעשויים להתגלות הבדלים ברמת הקושי של‬ ‫מבחנים המועברים בשנים שונות‪ .

‫חלק ב' – אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‬ ‫‪35‬‬ .

‬כגון תחושת המוגנות של תלמידים בבית הספר או מתן הערכה ומשוב לתלמידים‪ .‬והדוח אינו יכול‪ .‬ופרק ‪ 1‬מציג‬ ‫השוואה בין הנתונים הבית‪-‬ספריים לשנה"ל תש"ע לבין הנתונים המקבילים משנה"ל תשס"ח‪ .‬‬ ‫השאלונים למורים ולתלמידים הועברו בשני נוסחים‪ .‬מורכבים ומגוונים‪ .‬כדי להבין את המצב לעומקו ולזהות את הסיבות להיווצרותו‪ .‬נתוני הדוח עשויים להתוות כיוונים‬ ‫לחשיבה‪ .‬חשוב‬ ‫לעשות בדיקות נוספות ולהשיג נתונים נוספים ממגוון מקורות‪.‬‬ ‫המידע המוצג בחלק זה מתבסס על שאלונים שהועברו במהלך ינואר‪-‬מרץ ‪ 2173‬לכל תלמידי כיתות‬ ‫ה' עד ט' ‪ .‬חיי בית הספר עשירים‪ .‬עם זאת‪ .‬לצד חשיבותם של הנתונים שיוצגו להלן והעניין שבהם‪ .‬‬ ‫למעט כמה נושאים נבחרים‪ .‬כפי שהם נתפסים ומדווחים על ידי תלמידים ומורים‪ .‬‬ ‫ואילו הנושאים הנבחרים (ייחודיים לכל נוסח) יועברו אחת לארבע שנים‪ .‬חשוב לזכור כי הם מציירים‬ ‫תמונת מצב כללית בלבד‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪36‬‬ .‬וההיגדים מפרטים את היבטיו השונים של אותו נושא‪ .‬בלי להכביד על התלמידים והמורים‪ .‬כל נושא‬ ‫נבדק בשאלונים באמצעות כמה היגדים הבוחנים היבטים שונים שלו‪ .‬מבנה זה מאפשר לקבל‬ ‫מידע במגוון רחב יותר של נושאים לאורך זמן‪ .‬התמונה העולה‬ ‫מתוך הדוח נועדה ל סייע להנהלת בית הספר ולצוות המורים בכל הנוגע להצבת יעדים‪ .‬אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות א'‪-‬ט' (להלן ‪" -‬מורים")‪ .‬פרק ‪ 5‬מציג את נתוני הסביבה הפדגוגית‪ .‬חשוב לזכור כי המדד המסכם מציג‬ ‫תמונה כללית ראשונית של הנושא‪ .‬ועל ראיונות טלפוניים עם מחנכים ועם מורים המלמדים את המקצועות הנבדקים במיצ"ב‬ ‫(שפת אם‪ .‬קריאה‬ ‫המשלבת הן את המבט הכללי על התופעה והן את המרכיבים השונים שבתוכה עשויה לסייע להבנה‬ ‫טובה ומעמיקה יותר‪.‬מתמטיקה‪ .‬בכל‬ ‫אחד מהפרקים מוצגים תחילה נתונים המבוססים על דיווחי התלמידים‪ .‬השאלונים הועברו‬ ‫בכל בתיה"ס שהשתתפו השנה במבחני המיצ"ב החיצוני ואשר משתייכים לאשכולות ב' ו‪-‬ד'‪.‬האינטראקציה הלימודית ותחושות המוטיבציה והמסוגלות הלימודית‬ ‫בקרב התלמידים‪ .‬לדיון ולבחינה נוספת‪ .‬‬ ‫נתוני התלמידים והמורים מתייחסים למגוון של נושאים הקשורים לאקלים ולסביבה הפדגוגית בבית‬ ‫הספר‪ .‬ואחר כך נתונים המבוססים‬ ‫על דיווחי מורים ומחנכים‪.‬אחד לכל אשכול‪ .‬הנוסחים חופפים בעיקרם‪.‬לספק תמונה מלאה של התרבות הבית‪-‬ספרית‪ .‬בדוח מוצגים נתוני ההיגדים‬ ‫ולצדם נתוני המדד המסכם שחּושב לכל נושא על סמך ההיגדים‪ .‬תכנון ומעקב‬ ‫בתחומי האווירה הבין‪-‬אישית‪ .‫הקדמה‬ ‫חלק ב' של דוח המיצ"ב מציג תמונה רחבה ופנורמית של האקלים הבית‪-‬ספרי ושל הסביבה‬ ‫הפדגוגית המאפיינת אותו‪ .‬ואף אינו‬ ‫מתיימר‪ .‬הנושאים המשותפים לשני הנוסחים יועברו בבתי הספר אחת לשנתיים‪.‬‬ ‫פרק ‪ 2‬מציג את נתוני האקלים הבית‪-‬ספרי‪ .‬משמעות הדבר‬ ‫היא שיש שוני בין הנושאים הכלולים בדוחות של בתי ספר השייכים לאשכולות השונים‪.

‫נתוני המדד המסכם של שאלוני התלמידים ונתוני ההיגדים מוצגים בכל נושא הן בעבור כלל‬ ‫השכבות בבית ספרך והן בעבור כל שכבה ושכבה בנפרד‪.0‬כלל התלמידים בשכבות ה'‪-‬ו' בבתי ספר שהשיבו על שאלוני המיצ"ב ואשר הרקע החברתי‪-‬‬ ‫כלכלי של תלמידיהם דומה לזה של תלמידיך (להלן "קבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית" ‪-‬‬ ‫ר' הסבר נוסף במסגרת שבעמ' הבא)‪.‬‬ ‫‪ .‬כאשר מוצגים נתוני המדד המסכם של כל שכבה בבית ספרך‬ ‫בנפרד‪ .‬נתוני כלל השכבות מתבססים על דיווחי כלל שכבות ה'‪-‬‬ ‫ו'‪ .‬‬ ‫נתוני כלל המורים שהשיבו לסקרי המיצ"ב בבית ספרך (להלן "מורים בבית ספרך") מוצגים‬ ‫בהשוואה לנתוניהם של המורים בבתי הספר היסודיים שהשיבו על שאלוני המיצ"ב ומדֻ ווחים בעבור‬ ‫כל אחת מקבוצות ההשוואה הבאות‪ :‬כלל בתי הספר‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית ‪ .‬‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬להלן פירוט שלוש קבוצות ההשוואה הארציות של נתוני המורים‪:‬‬ ‫‪ .‬כאשר מוצגים נתוני כלל השכבות המסכמים את התמונה הבית‪-‬ספרית‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בקבוצות ההשוואה הארציות‪ .‬נתוני המדד המסכם ונתוני ההיגדים מוצגים בכל נושא הן בעבור כלל השכבות והן‬ ‫בעבור כל שכבה ושכבה בנפרד‪ .‬גם בחלק זה מוצגים נתוני תלמידי בית ספרך לצד נתוניהם של‬ ‫קבוצות ההשוואה הבאות‪:‬‬ ‫‪ .‬גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.2‬המורים בבתי ספר יסודיים דוברי עברית שהשיבו על שאלוני המיצ"ב (להלן "בתי"ס דוברי‬ ‫עברית ‪ -‬יסודיים")‪.‬‬‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪37‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫בדומה לחלק ההישגים בדוח‪ .1‬כלל התלמידים בשכבות ה'‪-‬ו' בכלל בתי ספר שהשיבו על שאלוני המיצ"ב ‪ -‬דוברי עברית‬ ‫ודוברי ערבית גם יחד (להלן "כלל בתי הספר")‪.‬‬ ‫‪ .‬מוצגים לצדם נתוני התלמידים שהשיבו על שאלוני המיצ"ב בשכבה זו בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .3‬המורים שהשיבו על שאלוני המיצ"ב המלמדים בבתי ספר יסודיים שהרקע החברתי‪-‬כלכלי‬ ‫של תלמידיהם דומה לזה של תלמידיך (להלן "קבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית ‪ -‬יסודיים"‬ ‫ ר' הסבר נוסף במסגרת)‪.‬‬ ‫‪ .2‬כלל התלמידים בשכבות ה'‪-‬ו' בבתי ספר דוברי עברית שהשיבו על שאלוני המיצ"ב (להלן‬ ‫"בתי ספר דוברי עברית")‪.‬מוצגים לצדם נתוניהן‬ ‫של שלוש קבוצות ההשוואה כמפורט לעיל‪.1‬המורים בכלל בתי הספר היסודיים (דוברי עברית ודוברי ערבית גם יחד) שהשיבו על‬ ‫שאלוני המיצ"ב (להלן "כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים")‪.

‬בעבור הנושאים הייחודיים לכל נוסח שאלון‪.‬‬ ‫כיצד נקבעו קבוצות ההשוואה החברתיות‪-‬כלכליות?‬ ‫א‪ .‬חלוקת בתי הספר לקבוצות השוואה חברתיות ‪-‬כלכליות‬ ‫כלל בתי הספר חולקו לשלוש קבוצות השוואה לפי המדד החברתי‪-‬כלכלי הבית‪-‬ספרי (לפי סעיף ב')‪ .‬חישוב מדד חברתי‪-‬כלכלי ברמת התלמיד‬ ‫לכל אחד מתלמידי בית הספר חּושב מדד המבטא את הרקע החברתי‪-‬כלכלי שלו‪ .‬הכנסה‪ .‬מדד זה משקלל את המאפיינים הבאים‪:‬‬ ‫השכלת אם ואב‪ .‬‬ ‫השוואה רב שנתית‪ :‬בדו"ח זה מוצגת השוואה בין נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית בבית ספרך‬ ‫בשנים תשס"ח ותש"ע‪ .‫לתשומת לבך‪ :‬קבוצות ההשוואה הארציות כוללות דיווחי מורים המלמדים בשכבות א'‪-‬ו' בבתי ספר‬ ‫יסודיים‪ .‬קבוצות ההשוואה‬ ‫משקפות רמות שונות של הרקע החברתי‪-‬כלכלי הבית‪-‬ספרי (מרמה נמוכה עד רמה גבוהה)‪.‬פריפריאליות ‪ -‬מרחק מריכוזי אוכלוסייה גדולים ועלייה מארצות מצוקה‪.‬גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫נתוני ההשוואה בין השנים מוצגים בפרק ‪" .‬‬ ‫ג‪ .1‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך"‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪38‬‬ .‬‬ ‫בעבור הנושאים המשותפים לשני נוסחי השאלונים‪ .‬השוואה כזאת עשויה לשקף תהליכים שהתרחשו בבית ספרך בתחומים אלו‬ ‫בין השנים המדוברות ( אם כי חשוב לזכור שמדובר בשתי נקודות מדידה בלבד ויש להתייחס לכך‬ ‫בזהירות הראויה)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫הנתונים הארציים מתייחסים לבתי הספר באשכול שבו הועבר נוסח השאלון הכולל נושא זה‪.‬נתוני קבוצות ההשוואה הארציות מתייחסים‬ ‫לנתונים שנאספו מבתי ספר בשני האשכולות (ב' ו‪-‬ד ')‪ .‬חישוב מדד חברתי‪-‬כלכלי ברמת בית הספר‬ ‫לכל בית ספר חושב ממוצע המדד בסעיף א' בעבור כלל תלמידי בית הספר (בין שהתלמידים נבחנו במיצ"ב ובין שלא)‪.

‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם מספרם המוחלט של המשיבים (תלמידים‪/‬מורים) בבית הספר קטן מ‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 03‬מספר המשיבים בבית ספרך בשאלונים ובראיונות ושיעורם (באחוזים) לפי שכבות‬ ‫מספר המשיבים בפועל‬ ‫בבית ספרך‬ ‫שיעור המשיבים בבית‬ ‫ספרך*‬ ‫‪19‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫שכבת ה'‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫‪19‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫כלל השכבות‬ ‫‪156‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫מרואיינים‪/‬נשאלים‬ ‫מורים‬ ‫תלמידים‬ ‫* נתון זה מתבסס על מספר המורים והתלמידים הרלוונטיים על פי דיווחי ביה"ס‪.2-‬נתוניהם אינם מוצגים בדוח‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם שיעור התלמידים‪/‬מורים שהשיבו לסקר נמוך במיוחד‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪39‬‬ .‬נתוניהם אינם מדֻ ווחים‪ .1-‬הנתונים המוצגים בהמשך הדוח‬ ‫רגישים יותר להטיות‪ .‬והשוואתם לנתוני קבוצות ההשוואה ‪ -‬מוגבלת‪.‫שיעור המשיבים בשאלונים ובראיונות‬ ‫בלוח הבא מוצגים נתונים על מספרם ושיעורם של המשיבים בשאלונים ובראיונות‪.‬‬ ‫לתשומת לבך ‪ -‬הערות לדיווח על מספרם ושיעורם של המשיבים‬ ‫‪‬‬ ‫אם מספרם המוחלט של המשיבים (תלמידים‪/‬מורים) בבית הספר הוא בין ‪ 2‬ל‪ .‬מכיוון שהם אינם בהכרח מייצגים נאמנה את תמונת המצב הבית‪-‬ספרית‪.‬אם שיעור המשיבים קטן מ‪ 13%-‬יש‬ ‫להתייחס לנתוניהם במשנה זהירות‪ .

‬‬ ‫* במדד זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על היקפים גדולים יותר (לפי דיווחי תלמידים) של התופעה השלילית הנמדדת‪.‬בלוח זה מוצגים בנוסף נתוני המורים בבית ספרך‬ ‫בהשוואה לנתוני כלל המורים בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪41‬‬ .‬בלוח מוצגים בעבור כל נושא נתוני התלמידים בכלל השכבות בבית ספרך בהשוואה לנתוני‬ ‫תלמידים בכלל השכבות בכלל בתי הספר בארץ‪ .‬אקלים בית הספר‬ ‫דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫דיווחי‬ ‫מורים‬ ‫תחושה כללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫יחסי קירבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‬ ‫‪01%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫היעדר תחושת מוגנות של התלמידים*‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫מעורבות באירועי אלימות*‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‬ ‫‪00%‬‬ ‫‪01%‬‬ ‫שביעות הרצון של המורים מבית הספר‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫ב‪ .‬הסביבה הפדגוגית‬ ‫דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫דיווחי‬ ‫מורים‬ ‫ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים**‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫תחושת מסוגלות לימודית בקרב התלמידים**‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫מתן הערכה ומשוב לתלמידים‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫שימוש בהוראה דיפרנציאלית‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫עבודת צוות בבית הספר**‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫הערה‪ :‬נתוני קבוצת ההשוואה כלל בתיה"ס כוללים את כל שכבות ה'‪-‬ו' בדיווחי התלמידים ‪ /‬את נתוני המורים המלמדים‬ ‫בכלל שכבות א'‪ -‬ו' שבבתי הספר היסודיים‪ .‬‬ ‫** נושא זה נכלל בשאלונים שהועברו בבתי הספר המשתייכים לאשכול ד' בלבד‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 04‬פירוט המדדים המסכמים בנושאים השונים על פי דיווחי תלמידים ומורים ‪ -‬כלל‬ ‫המשיבים‬ ‫בית ספרך‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫תלמידים‪ :‬ה'‪-‬ו'‬ ‫מורים‪ :‬יסודיים‬ ‫א‪ .‬‬ ‫‪.‫תמצית הממצאים‬ ‫בלוח הבא מפורטים מרבית המדדים המסכמים המוצגים בחלק זה של הדוח בעבור הנושאים‬ ‫השונים‪ .‬גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.

)1‬לצורכי הדיווח על הממצאים‪ .111-‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים וסביבה פדגוגית‬ ‫‪41‬‬ .‬סווגו המשיבים אשר ציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר‬ ‫בסולם (‪ 4‬או ‪ )6‬כמסכימים עם ההיגד‪ .‬חושב מדד מסכם המתאר את התמונה הבית‪-‬ספרית מעבר להיבטים השונים של הנושא הנדון‪.‫כיצד חושבו המדדים‬ ‫המסכמים? ד‬ ‫בנושאים בהם עוסקים השאלונים הוצגו למשיבים מספר היגדים המתארים היבטים שונים של אותו נושא‪ .‬בהתאם‪ .‬הנע מ"מסכים מאוד" (‪)6‬‬ ‫ועד "מאוד לא מסכים" (‪ .‬ערכי המדד נעים‬ ‫בין ‪ 1‬ל‪.‬במרבית‬ ‫המקרים‪ .‬ושיעורם (באחוזים‪ .‬‬ ‫המדד המסכם הוא הממוצע של אחוזי המסכימים עם ההיגדים השונים המתארים את הנושא‪ .‬המשיבים התבקשו לציין באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגד על סולם בן חמש דרגות‪ .‬‬ ‫בעבור מרבית הנושאים‪ .‬להלן "שיעור המסכימים") מוצג בלוחות המופיעים בהמשך‪.

2‬אקלים בית‪-‬ספרי על פי דיווחי מורים‪:‬‬ ‫‪ 2.‬של חשש ופחד?‬ ‫‪ 9.1.9‬מעורבות באירועי אלימות ‪ -‬האם ובאיזו תדירות התלמידים מדווחים כי נפלו קרבן לאירועי‬ ‫אלימות מסוגים שונים ובדרגות חומרה שונות בעת ששהו בבית הספר?‬ ‫‪ 9.‬נעימה ונינוחה?‬ ‫‪ 2.1.1‬התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה ‪ -‬כיצד מתנהלים השיעורים שהתלמידים משתתפים‬ ‫בהם? האם שוררת בהם אווירה לימודית רצינית‪ .2‬יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים ‪ -‬באיזו מידה היחסים בין המורים לתלמידים‬ ‫מתאפיינים באכפתיות וקרבה?‬ ‫‪ 9.1.4‬יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה ‪ -‬באיזו מידה היחסים בין התלמידים‬ ‫מתאפיינים בלכידות ובעזרה הדדית?‬ ‫‪ 9.‫פרק ‪ .1.1.3‬יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם ‪ -‬באיזו מידה התלמידים סבורים כי יחס‬ ‫המורים אליהם מתאפיין בהוגנות ובכבוד כלפיהם כבני אדם?‬ ‫‪ 9.5‬היעדר תחושת מוגנות של התלמידים ‪ -‬באיזו מידה החוויה של התלמידים בבית הספר‬ ‫מתאפיינת בתחושות של היעדר מוגנות‪ .‬חוויה של שייכות ושביעות רצון?‬ ‫‪ 9.0.9‬אקלים בית הספר‬ ‫פרק זה‪ .0‬שביעות הרצון של המורים מבית הספר ‪ -‬באיזו מידה המורים חווים תחושות של סיפוק‬ ‫ושביעות רצון בעבודתם? באיזו מידה הם שבעי רצון מהתנהלות בית הספר?‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים בית הספר‬ ‫‪42‬‬ .1.‬המתייחס לאקלים הבית‪-‬ספרי‪ .2.‬כולל מידע בנוגע לנושאים הבאים‪:‬‬ ‫‪2.0‬תחושה כללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים ‪ -‬באיזו מידה השהייה בבית הספר היא‬ ‫חוויה חיובית לתלמידים‪ .0‬‬ ‫אקלים בית‪-‬ספרי על פי דיווחי תלמידים‪:‬‬ ‫‪ 2.

14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪43‬‬ .1‬תחושה כללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים‬ ‫הנתונים שלהלן עוסקים בתחושתם הכללית של התלמידים כלפי בית הספר‪ .1.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר שביעות הרצון של התלמידים מבית הספר ‪ -‬בכל אחת‬ ‫מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬והם בוחנים באיזו מידה‬ ‫השהייה בבית הספר באופן כללי היא חוויה חיובית ונעימה לפי תפיסת התלמידים‪.‫‪ 2.‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.7‬אקלים בית הספר על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪ 9.‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 7‬דיווחי התלמידים על התחושה הכללית כלפי בית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫התחושה הכללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים‬ ‫התחושה הכללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪72‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪60‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪74‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.

‬‬ ‫לוח ‪ : 15‬דיווחי התלמידים על התחושה הכללית כלפי בית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬התחושה הכללית כלפי בית הספר‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫א‪" .‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫* היגד זה נוסח בשאלון על דרך השלילה‪ .‬נוסח ההיגד המקורי‪" :‬אילו הייתי יכול‪ .‬הייתי עובר לבית ספר אחר"‪.‬טוב לי בבית הספר"‪.‬אני אוהב להיות בבית הספר"‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪44‬‬ .‬לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*‪.‬‬ ‫בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬ולצורך הדיווח נוסח מחדש על דרך החיוב כשאר ההיגדים‪ .‬גם אילו הייתי יכול‪ .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר תחושתם הכללית של התלמידים כלפי בית הספר ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬כך שערך גבוה יותר‬ ‫בהיגד זה משקף תחושה כללית טובה יותר‪ .‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫ג‪" .

‬באופן היוצר אווירה בין‪-‬אישית חיובית ומעצימה ‪ -‬על פי דיווחי התלמידים‪.‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 8‬דיווחי התלמידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪66‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪40‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .2‬יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‬ ‫הנתונים שלהלן עוסקים בשאלה בא יזו מידה היחסים בין המורים לתלמידים מתאפיינים ביחסי קרבה‬ ‫ואכפתיות‪ .‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .0.‫‪ 2.

‬אני מרגיש נוח לדבר על זה עם‬ ‫מישהו מהמורים שלי"‪.‬לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי‪ .‬ולא רק בקשר‬ ‫ללימודים"‪.‬‬ ‫ג‪" .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪46‬‬ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫ד‪" .‬לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית‬ ‫הספר ובכלל"‪.‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫לוח ‪ : 19‬דיווחי התלמידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫א‪" .‫בלו ח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי"‪.‬כשעצוב לי או כשרע לי‪ .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .

‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם על פי‬ ‫דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬‬ ‫בהמשך תת‪-‬פרק זה מוצגים נתונים בדבר דיווחי תלמידים על פגיעה של מורים בהם במהלך החודש‬ ‫האחרון‪.‫‪ 9.‬במתן יחס‬ ‫שוויוני לתלמידים) ובכבוד כלפי התלמיד כאדם‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪47‬‬ .‬למשל‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 9‬דיווחי התלמידים על יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪70‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪60‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.1.‬תוך התמקדות במידה שבה‬ ‫התלמידים סבורים כ י יחס המורים אליהם מאופיין בהוגנות (הבאה לידי ביטוי‪ .3‬יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‬ ‫תת‪-‬פרק זה מוסיף נדבך לתמונת היחסים שתוארו בתת‪-‬הפרק הקודם‪ .

‬‬ ‫ג‪" .‬שלא משנה מה הם יעשו‪. "יש בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים אומרים"‪.‬‬ ‫המורים תמיד יתייחסו אליהם לא יפה"*‪.‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫יחסי כבוד‬ ‫ד‪" .‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫* היגדים אלה נּוסחו בשאלון על דרך השלילה‪ . "יש בכיתה שלי תלמידים‪ .‬בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן‬ ‫הוגן"‪.‬רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי‬ ‫תלמידים"‪.‫בלוח הבא מוצגים דיווחי תלמידים בדבר יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬ולצורך הדיווח נּוסחו מחדש על דרך החיוב כשאר ההיגדים‪ .‬‬ ‫המורים תמיד יתייחסו אליהם לא יפה".‬שלא משנה מה הם יעשו‪.‬רוב המורים מכבדים את מה שאני חושב ומרגיש"‪.‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫ה‪" .‬אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה‬ ‫שהתלמידים אומרים"*‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני‬ ‫תלמידים אחרים"*‪.‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬נוסח ההיגדים המקוריים (על‪-‬פי הסדר בטבלה)‪" :‬יש‬ ‫תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים אחרים".‬‬ ‫לוח ‪ : 11‬דיווחי התלמידים על יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי‬ ‫תלמידיהם‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫הוגנות‬ ‫א‪" .‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫ו‪ " .‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪48‬‬ .‬אין בכיתה שלי תלמידים‪ .‬כך שערך גבוה‬ ‫יותר משקף תפיסה חיובית יותר של היחסים בין התלמידים והמורים‪ .

‬פעם או פעמיים"‪" -0 .‬‬ ‫בלוח הבא מוצגים נתונים בדבר פגיעה של מורים בתלמידים לפי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת‬ ‫מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים לשני היגדים בנושא זה‪ .‬בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי‬ ‫או השפיל אותי במילים"‪.‬‬ ‫לצורכי הדיווח על הממצאים סווגו המשיבים שציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 0‬או ‪ )0‬כמדווחים על‬ ‫האירוע‪ .‬להלן "שיעור המדווחים") מוצג בלוח זה‪.‬‬ ‫היגדים אלה אינם חלק מהמדד המסכם " יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם"‪.‫פגיעה של מורים בתלמידים‬ ‫נוסף על הצגת הנתונים בדבר יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי תלמידיהם‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 16‬דיווחי התלמידים על פגיעה של מורים בתלמידים‪ :‬שיעור המדווחים (באחוזים) על‬ ‫האירועים המתוארים בהיגדים‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫ההיגד‬ ‫א‪" .‬ושיעורם (באחוזים‪ .‬מדֻ ווחים להלן נתונים‬ ‫בדבר דיווחי תלמידים על פגיעה של מורים בהם במהלך החודש האחרון‪.‬בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או‬ ‫הכה אותי בכוונה"‪.‬‬ ‫ב‪ " .‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בנושא זה לא חושב מדד מסכם‪.‬‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בלוח זה שיעורי דיווח גבוהים יותר מצביעים על היקפים גדולים יותר של פגיעת מורים בתלמידים ‪ -‬על פי‬ ‫תפיסת התלמידים‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪49‬‬ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית ספרך בהשוואה‬ ‫לנתוני שכבות ה'‪ -‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬שלוש פעמים או יותר"‪.‬‬ ‫כיצד חושב שיעור התלמידים המדווחים כי נפגעו ממורים?‬ ‫בהיגדים הנוגעים לפגיעת מורים בתלמידים התבקשו התלמידים לדווח באיזו שכיחות התרחשו בחודש שקדם למילוי‬ ‫השאלון האירועים המתוארים בהיגדים‪ :‬בעבור כל היגד התבקש התלמיד לבחור מתוך שלוש אפשרויות תשובה‪" -7 :‬אף‬ ‫פעם"‪" -0 .

14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪51‬‬ .‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.1.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬בכל הנוגע‬ ‫לשאלה באיזו מידה יחסים אלה מתאפיינים באווירה נעימה‪ .4‬יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‬ ‫הנתונים הבאים מציגים את תפיסת התלמידים בדבר היחסים שבין התלמידים בכיתתם‪ .‫‪ 9.‬‬ ‫תרשים ‪ : 10‬דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪69‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה על פי‬ ‫דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬בלכידות ובעזרה הדדית‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .

‬לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני"‪.‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫ד‪" .‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫ה‪" .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת"‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 11‬דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫א‪" .‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪51‬‬ .‬לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה"‪.‬בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים"‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות"‪.‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫ג‪" .

‬‬ ‫תרשים ‪ : 00‬דיווחי התלמידים על היעדר תחושת מוגנות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫היעדר תחושת מוגנות לפי דיווחי תלמידים‬ ‫היעדר תחושת מוגנות לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬ובהמשך תת‪-‬פרק זה מוצגים נתונים בדבר מאמצי בית הספר לעודד את תחושת המוגנות ‪-‬‬ ‫על פי דיווחי התלמידים‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪52‬‬ .‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר היעדר תחושת מוגנות בבית הספר על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש קבוצות‬ ‫ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬פחד וחשש בקרב תלמידים בבית הספר‪ .‫‪ 2.‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בתרשים זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על תחושה חזקה יותר של היעדר מוגנות‪ .0.5‬היעדר תחושת מוגנות של התלמידים‬ ‫הנתונים הבאים עוסקים בתחושות של היעדר מוגנות‪ .‬תחילה מוצגים נתונים בנוגע לדיווחי תלמידים על תחושות של היעדר מוגנות בבית‬ ‫הספר‪ .‬וזאת‬ ‫מתוך הבנה שאווירה של ביטחון אישי ומוגנות היא תנאי הכרחי ללמידה ולהיווצרות אקלים של צמיחה‬ ‫בבית הספר‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית ‪-‬‬ ‫כלכלית‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‪.‬על פי דיווחי‬ ‫התלמידים‪.

‬יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם"‪.‬‬ ‫ב‪" .‬לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר‪ .‬‬ ‫ג‪" .‬לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה‪ .‬כי יש בו תלמידים‬ ‫שמתנהגים באלימות"‪.‬על פי דיווחי התלמידים‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪53‬‬ .‬‬ ‫לוח ‪ : 26‬דיווחי התלמידים על היעדר תחושת מוגנות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬היעדר תחושת מוגנות של התלמידים‬ ‫א‪" .‬‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בלוח זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על תחושה חזקה יותר של היעדר מוגנות‪ .‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר היעדר תחושת מוגנות בבית הספר על פי דיווחי תלמידים ‪-‬‬ ‫בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬כי אני‬ ‫חושש שיפגעו בי"‪.‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.

‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬חשוב לבחון אם בית הספר ממשיך לפעול ולהשקיע מאמצים כדי‬ ‫לשמר מצב זה‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬להלן יוצגו תפיסות התלמידים בדבר‬ ‫המאמצים שצוות בית הספר משקיע במניעת אלימות ובטיפול בה‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪54‬‬ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 02‬דיווחי התלמידים על מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות לפי דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‫מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‬ ‫קודם לכן הוצגו תחושות היעדר מוגנות ופחד בקרב התלמידים‪ .‬יש לזכור כי גם כאשר תלמידים‬ ‫חשים מוגנים ובטוחים בבית הספר‪ .

‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪55‬‬ .‬‬ ‫" בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות‬ ‫וכדי לטפל בה"‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫" בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר‬ ‫שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות"‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות‬ ‫א‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫"כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על‬ ‫כך"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.

0.2‬מעורבות באירועי אלימות‬ ‫הנתונים הבאים משקפים את דיווחיהם של תלמידים על אירועי אלימות שחוו בבית הספר‪ 1‬במהלך‬ ‫החודש שקדם להעברת השאלונים‪ .‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬ר‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‬אלימות במערכת החינוך ‪ -‬דוח מחקר‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בתרשים זה ערכי ם גבוהים יותר מצביעים על מעורבות רבה יותר באלימות‪ .‬האוניברסיטה העברית‪ .‬התלמידים התבקשו לדווח על סוגים שונים של אלימות שהופנתה‬ ‫כלפיהם ובדרגות חומרה שונות‪ .‬גניבות מתלמידים‪ .‬ומעשי בריונות המתרחשים בין כותלי בית הספר‪.‬‬ ‫בהמשך תת‪-‬פרק זה מוצגים דיווחי תלמידים בנוגע לאלימות מילולית ולהיבטים נוספים של אלימות‪:‬‬ ‫מקרי ונדליזם‪ .‬בית הספר לעבודה‬ ‫סוציאלית ולרווחה חברתית‪ .‬לפירוט נוסף ר' בנבנישתי‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪56‬‬ .‬ירושלים‪.‬ר‪ .‬החל מדחיפות ואיומים דרך הפצת שמועות‪ .‬על פי דיווחי התלמידים‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 13‬דיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות במהלך החודש האחרון‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫מעורבות באירועי אלימות לפי דיווחי תלמידים‬ ‫מעורבות באירועי אלימות לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬ואסטור‪ .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מעורבות תלמידים באירועי אלימות על פי דיווחיהם ‪-‬‬ ‫בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬חורי ‪-‬כסאברי‪ .‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשו ואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬וכלה‬ ‫בפגיעות שכללו שימוש בחפצים או באגרופים‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בנושא זה הסתייענו בליווי המקצועי של פרופ' רמי בנבנישתי ובשימוש בכלי המחקר שלו ושל פרופ' מונא חורי ‪-‬כסאברי ופרופ' רון‬ ‫אסטור‪ .‫‪ 2.)0337( .‬חרמות ונידויים‪ ..‬מ‪ .

‬בנוגע לכל היגד התבקש התלמיד לבחור מתוך שלוש‬ ‫אפשרויות תשובה‪" -7 :‬אף פעם"‪" -0 .‬‬ ‫המדד המסכם של מעורבות באירועי אלימות הוא הממוצע של שיעורי המדווחים על אירועי האלימות המתוארים בהיגדים‬ ‫השונים‪ .‫כיצד חושב המדד המסכם של מעורבות באירועי אלימות המוצג בתרשים?‬ ‫בהיגדים המתייחסים למעורבות תלמידים באירועי אלימות התבקשו התלמידים לדווח באיזו שכיחות התרחשו בחודש‬ ‫שקדם למילוי השאלון ג ילויי אלימות שונים המתוארים בהיגדים‪ .‬פעם או פעמיים"‪" -0 .‬והוא נע בין ‪ 3‬ל‪.‬שלוש פעמים או יותר"‪.‬‬ ‫לצורכי הדיווח על הממצאים סווגו המשיבים שציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 0‬או ‪ )0‬כמדווחים על‬ ‫האירוע‪ .‬ושיעורם (באחוזים‪ .733-‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪57‬‬ .‬להלן "שיעור המדווחים") מוצג בלוחות שבהמשך‪.

‬בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים‬ ‫כסף‪ .‬בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד‬ ‫התלמידים שרצה לפגוע בי"‪.‬‬ ‫ו‪ " .‬בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים‬ ‫אחרים לא לדבר איתי או לא להיות חברים שלי"‪.‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בלוח זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על מעורבות רבה יותר באלימות על פי דיווחי התלמידים‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מעורבות תלמידים באירועי אלימות על פי דיווחיהם ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫ט‪ " .‬בהבנת הנושא חשוב לבחון לא רק את המדד המסכם‪ .‬‬ ‫בכיסא או בחפץ אחר כדי לפגוע בי"‪.‬‬ ‫ג‪" .‬אם בכלל‪ .‬‬ ‫ב‪" .‬אלא גם איזה סוג‬ ‫אלימות מאפיין את בית הספר‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫המדד המסכם "דיווח על מעורבות באלימות במהלך החודש האחרון" כולל בתוכו דיווח תלמידים על כך שנפלו קרבן‬ ‫לאלימות מסוגים שונים ובדרגות חומרה שונות‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪58‬‬ .‬בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עלי שמועות לא‬ ‫נכונות כדי לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות‬ ‫מאחורי הגב)"‪.‬בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם'‪ :‬קבוצת תלמידים לא‬ ‫רצתה לדבר או לשחק איתי"‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 22‬דיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות במהלך החודש האחרון בבית הספר‪:‬‬ ‫נתוני המדד המסכם ושיעור המדווחים (באחוזים) על גילויי אלימות המתוארים בהיגדים‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬מעורבות באירועי אלימות‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫אלימות ישירה‬ ‫א‪" .‬‬ ‫ד‪ " .‬בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית‬ ‫הספר או אחרי הלימודים"‪.‬אוכל או דברי ערך"‪.‬באבן‪.‬כפי שמפורט בלוח שלהלן‪.‬‬ ‫ח‪ " .‬בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות"‪.‬‬ ‫ה‪ " .‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫אלימות עקיפה‬ ‫ז‪" .

‬גניבות מתלמידים ומעשי‬ ‫בריונות‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים לשלושה היגדים בנושא זה‪ .‬‬ ‫בלוח הבא מוצגים נתונים בדבר היבטים נוספים של אלימות לפי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת‬ ‫מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬התבקשו המשיבים לדווח באיזו שכיחות התרחשו מקרים מעין אלו בחודש שקדם למילוי‬ ‫השאלון‪ .‬בנוגע לכל היגד התבקש התלמיד לבחור מתוך שלוש אפשרויות תשובה‪" -7 :‬אף פעם"‪" -0 .‬גניבות‬ ‫מתלמידים ומעשי בריונות‪ .‬ובשלושת ההיגדים המתייחסים להרס רכוש‬ ‫בבית הספר ולגניבות מתלמידים‪ .‬ונדליזם‪ .‬להלן "שיעור המדווחים") מוצג בלוח שלהלן‪.‬בשני ההיגדים שהתייחסו לאלימות המילולית‪ .‬‬ ‫לצורכי הדיווח על הממצאים סֻ ווגו המשיבים שציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 0‬או ‪ )0‬כמדווחים על‬ ‫האירוע‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪59‬‬ .‫אלימות מילולית והיבטים נוספים של אלימות‬ ‫קודם לכן הוצגו דיווחי תלמידים על מעורבותם באירועי אלימות מסוגים שונים ובדרגות חומרה שונות‪.‬‬ ‫כיצד חושבו דיווחי התלמידים על אלימות מילולית ועל היבטים נוספים של אלימות?‬ ‫לתלמידים הוצגו היגדים המשקפים היבטים נוספים של אלימות בין כותלי בית הספר‪ :‬אלימות מילולית‪ .‬‬ ‫להלן נתונים בדבר היבטים נוספים של אלימות‪ :‬אלימות מילולית‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית ספרך‬ ‫בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫"שלוש פעמים או יותר"‪.‬הנע מ"מסכים מאוד" (‪ )6‬ועד "מאוד לא מסכים" (‪ .‬להלן "שיעור‬ ‫המסכימים") מוצג בלוח‪.‬ושיעורם (באחוזים‪ .‬פעם או פעמיים"‪.‬ושיעורם (באחוזים‪ .‬‬ ‫בהיגד המתייחס לתופעות של בריונות בקרב התלמידים התבקשו המשיבים לציין באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגד על‬ ‫סולם בן חמש דרגות‪ .‬ונדליזם‪ .‬‬ ‫היגדים אלה אינם חלק מהמדד המסכם "מעורבות באירועי אלימות"‪.)1‬לצורכי הדיווח על הממצאים סֻ ווגו המשיבים‬ ‫שציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (‪ 4‬או ‪ )6‬כמסכימים עם ההיגד‪ .0 .

‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪61‬‬ .‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫היבטים נוספים של אלימות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫" בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו‬ ‫ציוד של בית הספר"‪.‬‬ ‫" בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים‬ ‫לתלמידים אחרים ופוגעים בהם"‪.‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בלוח זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על מעורבות רבה יותר באלימות על פי דיווחי התלמידים‪.‬המוצא או הדת שלי"‪.‬‬ ‫"בחודש האחרון תלמידים מבית הספר גנבו לי חפצים‬ ‫אישיים או ציוד"‪.‬‬ ‫"בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה‬ ‫לפגוע בי"‪.‫לוח ‪ : 23‬דיווחי התלמי דים על מעורבות באירועי אלימות מילולית ועל היבטים נוספים של אלימות‪:‬‬ ‫שיעור המדווחים (באחוזים) על גילויי אלימות המתוארים בהיגדים‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫אלימות מילולית‬ ‫א‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫"בחודש האחרון מישהו מהתלמידים לעג לי בגלל צבע‬ ‫העור‪ .

‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.0.‬‬ ‫תרשים ‪ : 14‬דיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬באיזו מידה השיעור מתנהל באווירה נעימה ונינוחה‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.7‬התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‬ ‫הנתונים הבאים מציגים את דיווחי התלמידים בדבר התנהגות נאותה של התלמידים במהלך‬ ‫השיעורים בכיתה‪ .‫‪ 2.‬או מתאפיין בחוסר שקט‬ ‫ומתח שאינם מאפשרים למידה‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪61‬‬ .‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.

‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה על פי דיווחי‬
‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬
‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬
‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬
‫לוח ‪ : 24‬דיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‪ :‬נתוני המדד המסכם‬
‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬
‫שכבות בית ספרך‬

‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬

‫המדד‪/‬ההיגד‬
‫ה'‬

‫ו'‬

‫בבית‬
‫ספרך‬

‫בכלל‬
‫בתיה"ס‬

‫מדד מסכם‪ :‬התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה‬

‫‪31%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪23%‬‬

‫‪38%‬‬

‫א‪" .‬לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה‬
‫ומפריעים ללמוד"*‪.‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪27%‬‬

‫ב‪" .‬בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים"*‪.‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪35%‬‬

‫ג‪ " .‬התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים"‪.‬‬

‫‪53%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪36%‬‬

‫‪57%‬‬

‫ד‪ " .‬המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור‬
‫עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש"*‪.‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪34%‬‬

‫* היגדים אלה נוסחו בשאלון על דרך השלילה‪ ,‬ולצורך הדיווח נוסחו מחדש על דרך החיוב כשאר ההיגדים‪ ,‬כך שערך גבוה‬
‫יותר בהיגדים אלו משקף רמה גבוהה יותר של התנהגות נאותה של התלמידים בכיתה‪ .‬הנוסח המקורי של ההיגדים בשאלון‬
‫(על‪-‬פי הסדר בטבלה)‪" :‬לעיתים קרובות התלמידים עושים רעש ובלאגן בכיתה ומפריעים ללמוד"; "בכיתה שלי יש תלמידים‬
‫שמתחצפים למורים"; "המורים צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש"‪.‬‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי תלמידים‬

‫‪62‬‬

‫‪ 2.0‬אקלים בית הספר על פי דיווחי מורים‬
‫‪ 2.2.0‬שביעות הרצון של המורים מבית הספר‬
‫הנתונים שלהלן מציגים את מידת שביעות רצונם של המורים מבית הספר הן כמקום עבודה והן‬
‫מבחינת אופן התנהלותו‪.‬‬
‫בתרשים הבא מוצגים נתונים בדבר שביעות הרצון של המורים מבית הספר‪ .‬נתוני המורים בבית‬
‫ספרך מוצגים בהשוואה לנתוניהם של המורים בבתי ספר יסודיים ומדֻ ווחים בעבור כל אחת משלוש‬
‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר‪ ,‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬‬
‫כלכלית‪.‬‬
‫תרשים ‪ : 15‬דיווחי המורים על שביעות רצון מבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬
‫שביעות הרצון של המורים מבית הספר‬
‫‪100‬‬

‫קבוצת הה שוואה‬
‫החברתית‪-‬כלכלית ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫בתי" ס דוברי עברית ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים‬

‫בית ספרך‬

‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬

‫המדד המסכם (באחוזים)‬

‫‪74‬‬

‫‪73‬‬

‫‪72‬‬

‫‪75‬‬

‫‪80‬‬

‫‪0‬‬

‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.14‬‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי מורים‬

‫‪63‬‬

‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר שביעות רצונם של המורים מעבודתם בבית הספר ומאופן‬
‫התנהלותו‪ ,‬על פי דיווחיהם‪ .‬הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬נתוני‬
‫המורים בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוניהם של המורים בכלל בתי הספר היסודיים בארץ‪.‬‬
‫לוח ‪ : 25‬דיווחי המורים על שביעות רצון מבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬
‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬
‫המדד‪/‬ההיגד‬
‫מדד מסכם‪ :‬שביעות הרצון של המורים מבית הספר‬

‫בית ספרך‬

‫כלל בתיה"ס ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫‪75%‬‬

‫‪72%‬‬

‫שביעות רצון מעבודת ההוראה‬
‫א‪" .‬את שבעת רצון מעבודתך כמורה"‪.‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪93%‬‬

‫ב‪" .‬את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"*‪.‬‬

‫‪88%‬‬

‫‪62%‬‬

‫ג‪" .‬את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*‪.‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪20%‬‬

‫שביעות רצון מהתנהלות בית הספר‬
‫ד‪" .‬את שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"‪.‬‬

‫‪94%‬‬

‫‪85%‬‬

‫ה‪ " .‬בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו"‪.‬‬

‫‪94%‬‬

‫‪91%‬‬

‫ו‪ " .‬בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו"‪.‬‬

‫‪75%‬‬

‫‪76%‬‬

‫ז‪" .‬בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"‪.‬‬

‫‪63%‬‬

‫‪79%‬‬

‫* היגדים אלה נוסחו בשאלון על דרך השלילה‪ ,‬ולצורך הדיווח נוסחו מחדש על דרך החיוב כשאר ההיגדים‪ ,‬כך שערך גבוה‬
‫יותר משקף שביעות רצון רבה יותר‪ .‬הנוסח המקורי של ההיגדים‪ ,‬כפי שהופיעו בשאלון (על‪-‬פי הסדר בטבלה)‪" :‬את חשה‬
‫שהתעייפת מעבודת ההוראה"; "את חשה שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי"‪.‬‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬אקלים על פי דיווחי מורים‬

‫‪64‬‬

‬לעומת למידה מתוך כפייה או רגשי‬ ‫אשמה ‪ -‬מוטיבציה כפויה)‪ .‫פרק ‪ .‬לפי ראשי הפרקים הבאים‪:‬‬ ‫‪1.1.‬מעוררים מוטיבציה ללמידה‬ ‫ומקדישים זמן רב ללמידה פעילה‪.1‬הסביבה הפדגוגית‬ ‫פרק זה מתמקד באינטראקציות הלימודיות שבין מורים לתלמידים ובהשפעותיהן על התלמידים‪.1.‬‬ ‫שמים דגש על שליטה בחומר‪ .‬‬ ‫בפרק זה יוצגו נתונים על הסביבה הפדגוגית בבית הספר‪ .1‬ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם ‪ -‬באיזו מידה המורים מצפים‬ ‫מהתלמידים להתאמץ ומאמינים ביכולתם להצליח ולשפר את הישגיהם?‬ ‫‪ 1.1.‬מספקים הזדמנויות למידה רבות יותר‪ .1.3‬מוטיבציה (הנעה) אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים* ‪ -‬האם התלמידים לומדים מתוך‬ ‫הכרה בחשיבות הלמידה (כלומר מתוך מוטיבציה אוטונומית‪ .‬‬ ‫הפרק מתבסס על ההנחה שמורים אפקטיביים הם מורים התומכים בתלמידיהם‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית‬ ‫‪65‬‬ .‬מצפים מהם ליותר‪.‬או שמא הם מראים חוסר רצון מוחלט ללמוד (היעדר מוטיבציה)?‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‪:‬‬ ‫‪ 1.4‬תחושת מסוגלות לימודית בקרב התלמידים* ‪ -‬באיזו מידה התלמידים מאמינים כי הם‬ ‫יכולים להצליח במשימות הלימודיות המוטלות עליהם?‬ ‫* נושא זה נכלל בשאלונים שהועברו בבתי הספר המשתייכים לאשכול ד' בלבד‪.2‬קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים ‪ -‬באיזו מידה המורים נותנים לתלמידים‬ ‫מידע והנחיה לצורך שיפור הלמידה?‬ ‫‪ 1.

3‬שימוש בהוראה דיפרנציאלית ‪ -‬באיזו מידה מושם דגש על הוראה המתחשבת בשונּות שבין‬ ‫התלמידים?‬ ‫‪ 1.‬משוב והנחיה‬ ‫המאפשרים להם לשפר את הישגיהם?‬ ‫‪ 1.2.2‬מתן הערכה ומשוב לתלמידים ‪ -‬האם המורים מספקים לתלמידים די מידע‪ .1‬סיבות שמורים מייחסים להישגים נמוכים של תלמידים ‪ -‬לאילו גורמים המורים מייחסים‬ ‫חוסר הצלחה או קשיים אצל תלמידים ‪ -‬האם לגורמים התלויים במורים עצמם‪ .‬או שמא לגורמים‬ ‫שמחוץ לטווח השפעתם של המורים?‬ ‫‪ 1.4‬עבודת צוות בבית הספר* ‪ -‬באיזו מידה עבודת המורים מתאפיינת בשיתוף עמיתים‬ ‫בתהליכי למידה‪ .2‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‪:‬‬ ‫‪ 1.‬בבנייה משותפת של תכניות לימודים ובפיתוח משותף של כלי הערכה?‬ ‫* נושא זה נכלל בשאלונים שהועברו בבתי הספר המשתייכים לאשכול ד' בלבד‪.2.‫‪ 1.2.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית‬ ‫‪66‬‬ .2.

‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.7‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪ 7.‬מחקרים מראים כי כשמורים מציבים לתלמידים אתגרים לימודיים בני השגה‬ ‫ומצפים מהם להצליח בהם‪ .‬ציפיות המורים עשויות להשפיע על ציפיות התלמידים מעצמם ועל‬ ‫ביצועיהם בפועל‪ .14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪67‬‬ .‫‪ 5.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר ציפיות גבוהות של המורים מתלמידיהם ואמונה‬ ‫ביכולותיהם על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬הישגי התלמידים עולים‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 02‬דיווחי התלמידים על ציפיות גבוהות של המורים ואמונה ביכולותיהם‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם‬ ‫לפי דיווחי תלמידים‬ ‫ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם לפי‬ ‫דיווחי תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪72‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪80‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.0.0‬ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם‬ ‫הנתונים הבאים עוסקים בדיווחי תלמידים על ציפיות המורים מהם להתקדם בלימודים ואמונתם‬ ‫ביכולתם של התלמידים להצליח‪ .

‬רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה‬ ‫בלימודים"‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 29‬דיווחי התלמידים על ציפיות גבוהות של המורים ואמונה ביכולותיהם‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה‬ ‫ביכולותיהם‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם‬ ‫א‪" .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו‬ ‫בלימודים"‪.‬רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים"‪.‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫ג‪ " .‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪68‬‬ .‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫אמונה ביכולות התלמידים‬ ‫ד‪ " .‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר ציפיות גבוהות של המורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם‬ ‫על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫ה‪ " .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח‬ ‫בלימודים"‪.‬רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח"‪.

‬‬ ‫תרשים ‪ : 07‬דיווחי התלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‬ ‫קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪69‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪60‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪74‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.2‬קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‬ ‫הנתונים שלהלן עוסקים בדיווחי תלמידים בדבר המידע וההנחיה שהם מקבלים מהמורים בנוגע‬ ‫לתכנון צעדיהם הבאים בלמידה‪ .‬כדאי לבחון את ההלימה שבין התפיסות השונות של‬ ‫המורים והתלמידים כבסיס ראשוני בלבד לדיון וללמידה‪ .‬משפרת את‬ ‫הישגי התלמידים‪.‬מחקרים מראים כי הצבת אתגרים המתאימים לידע הקודם של‬ ‫התלמיד‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‬בליווי משוב תכוף‪ .‬וזאת בשל דרך שונה של‬ ‫איסוף הנתונים (ראיונות טלפוניים לעומת שאלונים למילוי עצמי) ובשל הבדלי ניסוח קטנים אך בלתי נמנעים‪.‬חשוב להיזהר מפרשנויות מרחיקות לכת‪ .1.‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪69‬‬ .‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‫‪ 1.‬ספציפי ולא השוואתי על דרך ההתמודדות עם האתגרים‪ .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים על פ י‬ ‫דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫בהמשך הדוח יוצגו נתונים בנושא זה גם מנקודת מבטם של המורים‪ .

‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫מדד מסכם‪ :‬קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‬ ‫א‪" .‬רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר‬ ‫הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא"‪.‬כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה‪ .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬‬ ‫ד‪" .‬רוב המורים‬ ‫מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"‪.‬רוב‬ ‫המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה"‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪71‬‬ .‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫ו‪" .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים על פי דיווחי‬ ‫תלמידים ‪ -‬בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים‪ :‬נתוני המדד‬ ‫המסכם ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫ה‪ " .‬‬ ‫ב‪" .‬כשתלמידים מתקשים להבין את החומר‪ .‬רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק‬ ‫עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים"‪.‬כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן‪ .‬‬ ‫ג‪" .‬רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים"‪.‬רובם כותבים‬ ‫ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר"‪.

‬בהמשך תת‪-‬פרק זה‬ ‫מוצגים נתונים בדבר המוטיבציה הכפויה ומידת היעדר מוטיבציה בקרב התלמידים‪.)0337( .‬אבל הסיבה היא חשש מעונש או רצון לתגמול חומרי‪ .03 .‬בתוך‪ :‬א‪ .3‬מוטיבציה (הנעה) ללמידה בקרב התלמידים‬ ‫תת‪-‬פרק זה מבקש לתאר מה מניע את התלמידים בבית הספר ללמוד ‪ -‬על פי דיווחיהם‪ :‬האם הם‬ ‫לומדים מתוך הכרה בחשיבות הלמידה (מוטיבציה אוטונומית) א ו מתוך כפייה ורצון להימנע מעונש או‬ ‫מרגשי אשמה (מוטיבציה כפויה)‪ .‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ד‪.‬עמ' ‪ .‬היעדר מוטיבציה עשוי לנבוע מתחושה של חוסר‬ ‫מסוגלות‪ .‬‬ ‫ממה מורכבת מוטיבציה ללמידה‪? 2‬‬ ‫קיימים סוגים שונים של מוטיבציה‪ .‬המחוזקת לעתים על‪-‬ידי הוראה שאינה רגישה לצורכי התלמיד‪.‬וא‪.‬‬ ‫מוטיבציה פנימית‪ :‬התלמיד משקיע כי הלמידה מעניינת ומהנה אותו‪ .‬‬ ‫‪ .‬ואפשר לדרגם לפי תחושת האוטונומיה ועומק הלמידה‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בנושא זה הסתייענו בליווי המקצועי של פרופ' אבי עשור ובכלי המחקר שפיתח עם דר' חיה קפלן ודר' גיא רוט‪ .‬מהיחידה לחקר‬ ‫מוטיבציה באוניברסיטת בן גוריון‪ .‬הנעה ללמידה‪ :‬תפיסות חדשות של מוטיבציה‪ .‬‬ ‫מוטיבציה חיצונית‪ :‬התלמיד משקיע בלימודים‪ .‬התלמיד ממשיך ללמוד ולהעמיק גם ללא מבחנים‪.‬חינוך החשיבה‪ .‬וכן על‪-‬ידי מתן בחירה של ממש וחיזוק הרלוונטיות של‬ ‫הלמידה למטרות התלמיד ולתחומי העניין שלו‪ .‬ההתמקדות היא רק ב"חומר למבחן"‪.‬דירוג זה נמצא על רצף המתחיל‬ ‫מהמצב הבעייתי ביותר ‪ -‬היעדר מוטיבציה ‪ -‬דרך מוטיבציות כפויות ועד למצב הרצוי ביותר‪ :‬מוטיבציות אוטונומיות‪.‬‬ ‫מוטיבציות אוטונומיות הן המוטיבציות הרצויות ביותר ללמידה‪ .‬או שמא הם מראים חוסר רצון מוחלט ללמוד (היעדר מוטיבציה)?‬ ‫להלן נתונים בדבר המוטיבציה האוטונומית של התלמידים ‪ -‬על פי דיווחיהם‪ .‬הכפייה במצב זה פנימית ולא חיצונית‪ .‬טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר‪ .‬ועל כן חש תחושה של בחירה ורצון אמיתי ללמוד‪.‬לפירוט נוסף ר' עשור‪ .‬אלא בלחץ וכעס‪ .‬מורים יכולים לחזק את המוטיבציות האוטונומיות אצל‬ ‫התלמיד על‪-‬ידי תמיכה בצורך שלו לתחושת מסוגלות ושייכות‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫עשור (עורכים)‪ .‬ולכן יש לו תחושה חזקה של בחירה וביטוי‬ ‫עצמי‪ .‬והלימוד אינו מלווה בתחושה של הנאה או‬ ‫הבנת ערך העניין‪ .‬‬ ‫מוטיבציה מוחדרת‪ :‬התלמיד משקיע כדי להימנע מבושה או מתחושת אשמה‪ .‬היעדר תמיכה מצד המורה בצרכים אלו עלול לחזק את המוטיבציות‬ ‫הכפויות ואף לגרום לירידה מוחלטת של המוטיבציה‪.0‬מוטיבציות כפויות‪ :‬מורכבות משני סוגי מוטיבציה ‪-‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪ .‬במקרה זה הלמידה בדרך כלל שטחית‬ ‫ומתמקדת רק במה שנדרש‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪71‬‬ .‬קפלן‪ .‬כלומר כדי שהוא עצמו או אחרים‬ ‫לא יחשבו שהוא חסר ערך‪ .‬א‪ .713-725‬ירושלים‪ :‬מכון ברנקו וייס‪.7‬היעדר מוטיבציה‪ :‬התלמיד אינו רוצה כלל להשקיע בלימודים‪ .‬משום כך‪.0‬מוטיבציות אוטונומיות‪ :‬מורכבות משני סוגי מוטיבציה ‪-‬‬ ‫ג‪.‫‪ 1.1.‬הוא מפסיק להשקיע‪ .‬‬ ‫כאשר אין פיקוח או כשאין תגמול חיצוני‪ .‬‬ ‫מוטיבציה הזדהותית (הבנת החשיבות)‪ :‬התלמיד משקיע כי הוא מבין את הערך של הנושא הנלמד ומזדהה‬ ‫אתו‪ .

‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 08‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה אוטונומית ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫מוטיבציה אוטונומית ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫מוטיבציה אוטונומית ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪60‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪72‬‬ .‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מוטיבציה אוטונומית ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪-‬‬ ‫בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.

‬כשאני משקיע בלימודים‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪73‬‬ .‬כשאני משקיע בלימודים‪ .‬כשאני לומד ברצינות‪ .‬כשאני לומד ברצינות‪ .‬זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד"‪.‬כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים‪ .‬‬ ‫לוח ‪ : 26‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה אוטונומית ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב‬ ‫התלמידים‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫א‪ " .‬‬ ‫ה‪" .‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫ג‪" .‬זה מפני שאני נהנה מזה"‪.‬זה מפני שהנושא מעניין אותי"‪.‬זה מפני שהלימודים חשובים‬ ‫לי"‪.‬‬ ‫ו‪" .‬זה מפני שהדבר‬ ‫עוזר לי לדעת דברים חשובים"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מוטיבציה אוטונומית ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫ב‪" .‬כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים‪ .‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫ד‪ " .‬זה מפני שהדבר‬ ‫מעניין ומסקרן אותי"‪.

‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מוטיבציה כפויה ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪74‬‬ .‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬מוטיבציה אוטונומית היא מרכיב אחד ברצף המוטיבציות השונות ללמידה‪ .‬להלן נתונים‬ ‫בנוגע לדיווחי התלמידים על שתי המוטיבציות הנוספות‪ :‬מדד לרמת המוטיבציה הכפויה ומדד להיעדר‬ ‫מוטיבציה‪.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‫כפי שצוין‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 01‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה כפויה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫מוטיבציה כפויה ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫מוטיבציה כפויה ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪ .

‬כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים‪ .‬‬ ‫ד‪" .‬זה מפני שאני לא רוצה שיענישו‬ ‫אותי"‪.‬כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים‪ .‬כשאני לומד ברצינות‪ .‬‬ ‫ה‪" .‬‬ ‫לוח ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על מוטיבציה כפויה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידים‬ ‫א‪" .‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬זה מפני שאני‬ ‫לא רוצה שיכעסו עליי"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מוטיבציה כפויה ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל אחת‬ ‫מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬זה כדי שלא אתבייש בעצמי"‪.‬‬ ‫ו‪ " .‬זה כדי שלא‬ ‫ארגיש רע עם עצמי"‪.‬‬ ‫ג‪" .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬זה מפני שאני לא רוצה שיעשו‬ ‫לי בעיות"‪.‬כשאני לומד ברצינות‪ .‬זה מפני שאני מרגיש אשם כשאני‬ ‫לא עושה את כל מה שאני יכול"‪.‬כשאני משקיע בלימודים‪ .‬כשאני משקיע בלימודים‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪75‬‬ .

‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית ‪-‬‬ ‫כלכלית‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪76‬‬ .‬‬ ‫הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר‬ ‫בארץ‪.‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בתרשים זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על מידה רבה יותר של היעדר מוטיבציה בקרב התלמידים‪.‬‬ ‫הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש קבוצות‬ ‫ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר היעדר מוטיבציה ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 21‬דיווחי התלמידים על היעדר מוטיבציה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫היעדר מוטיבציה ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫היעדר מוטיבציה ללמידה לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.

‬‬ ‫לוח ‪ : 36‬דיווחי התלמידים על היעדר מוטיבציה ללמידה‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫א‪" .‬אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים"‪.‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬אני בכלל לא משקיע בלימודים"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר היעדר מוטיבציה ללמידה על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫ג‪" .‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בלוח זה ערכים גבוהים יותר מצביעים על מידה רבה יותר של היעדר מוטיבציה בקרב התלמידים‪.‬הלימודים בכלל לא חשובים לי"‪.‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪77‬‬ .

‬מהיחידה לחקר‬ ‫מוטיבציה באוניברסיטת בן גוריון‪ .‬‬ ‫מהי תחושת מסוגלות לימודית ‪?3‬‬ ‫המושג תחושת מסוגלות לימודית מתייחס לתפיסת התלמידים כי הם מסוגלים להתמודד עם משימות לימודיות קשות‪.‬חינוך החשיבה‪ .‬דהיינו האמונה כי יוכלו‬ ‫להצליח במשימות שיוטלו עליהם‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 20‬דיווחי התלמידים על תחושת מסוגלות לימודית‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫לפי שכבות‬ ‫בכלל השכבות (ה'‪-‬ו')*‬ ‫תחושת מסוגלות לימודית לפי דיווחי תלמידים‬ ‫תחושת מסוגלות לימודית לפי דיווחי תלמידים‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבת ו'‬ ‫כלל בתיה"ס‬ ‫שכבת ה'‬ ‫בית ספרך‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבוצת‬ ‫הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‬ ‫בתי"ס‬ ‫דוברי‬ ‫עברית‬ ‫כלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫בית ספרך‬ ‫* נתוני קבוצות ההשוואה הארציות כוללים את כל השכבות‬ ‫ה’‪-‬ו’ גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬הנעה ללמידה‪ :‬תפיסות חדשות של מוטיבציה‪ .21 .‬הנתונים בעבור כל שכבה בנפרד מוצגים בהשוואה‬ ‫לנתוני השכבות המתאימות בכלל בתי הספר בארץ‪ .‬לדוגמה‪ .‬בתי‬ ‫ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‪.713-725‬ירושלים‪ :‬מכון ברנקו וייס‪.‬‬ ‫תפיסת המסוגלות הלימודית עשויה להשפיע הן על המוטיבציה ללמוד והן על ההישגים הלימודיים‪ .1.‬הנתונים בעבור כלל השכבות בבית ספרך‬ ‫מוצגים בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' בשלוש קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר בארץ‪ .‬‬ ‫עשור (עורכים)‪ .‬עמ' ‪ .‬בתוך‪ :‬א‪ .‬המאפשרות‬ ‫הצלחות תכופות.‫‪ 1.‬קפלן‪ .‬טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר‪ .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר תחושת המסוגלות הלימודית על פי דיווחי תלמידים ‪-‬‬ ‫בכל אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪ . מתן משוב בונה לתלמיד‪.)2111( .4‬תחושת מסוגלות לימודית בקרב התלמידים‬ ‫הנתונים הבאים עוסקים בדיווחי תלמידים על תחושת מסוגלות לימודית‪ .‬וא‪.‬ריבוי משימות לימודיות בנויות היטב ומותאמות לידע הקודם של התלמיד‪ . מאמץ וסיוע מצד המורים בהתמודדות עם אי‪-‬הצלחה.‬לפירוט נוסף ר' עשור‪ .‬‬ ‫‪ 3‬בנושא זה הסתייענו בליווי המקצועי של פרופ' אבי עשור ובכלי המחקר שפיתח עם דר' חיה קפלן ודר' גיא רוט‪ .‬א‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪78‬‬ .‬אפשר להשפיע על‬ ‫תפיסת המסוגלות הלימודית בקרב התלמידים באמצעות דרכי ההוראה ואופן התייחסותו של המורה להצלחות או‬ ‫לכישלונות של התלמיד‪ .

‬בעבור כלל השכבות מוצגים נתוני בית‬ ‫ספרך בהשוואה לנתוני שכבות ה'‪-‬ו' ‪ -‬בכלל בתי הספר בארץ‪.‬‬ ‫ג‪ " .‬אם אני רוצה‪ .‬אני מסוגל לעשות‬ ‫זאת"‪.‬אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן‬ ‫או עבודה"‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר תחושת המסוגלות הלימודית על פי דיווחי תלמידים ‪ -‬בכל‬ ‫אחת מהשכבות ובכלל השכבות יחד‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 31‬דיווחי התלמידים על תחושות מסוגלות לימודית‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫שכבות בית ספרך‬ ‫כלל השכבות (ה'‪-‬ו')‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫ה'‬ ‫ו'‬ ‫בבית‬ ‫ספרך‬ ‫בכלל‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מדד מסכם‪ :‬תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫א‪" .‬אני יכול להצליח בלימודים"‪.‬כשאני מחליט ללמוד משהו קשה‪ .‬כאשר אני רוצה‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי תלמידים‬ ‫‪79‬‬ .‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫ב‪" .‬‬ ‫הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .

‬‬ ‫לתשומת לבך‪ :‬בנושא זה לא חּושב מדד מסכם‪.‬וכך גם התלמידים עצמם ישקיעו פחות ויצליחו פחות‪ .‬להתמיד ולהשתפר בלימודים‪ .‬כאשר תלמיד אינו זוכה לאמון ביכולותיו מצד מוריו‪.9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.‬במוטיבציה שלו ללימודים ואף בהישגיו הלימודיים‪.‬‬ ‫נתוני המורים בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוניהם של המורים בכלל בתי הספר היסודיים‬ ‫בארץ‪.2.‬ישקיעו פחות בתלמידים‬ ‫(בעיקר בחלשים)‪ .3‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתונים על הסיבות שהמורים מייחסים להישגיהם הנמוכים של התלמידים‪.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ממוצע הדירוגים‬ ‫‪3.‬‬ ‫מדוע חשוב ללמוד על הסיבות שהמורים מייחסים להישגי התלמידים?‬ ‫ההנחה הרווחת היא כי מורים הנוטים לייחס הצלחות וכישלונות של התלמידים לגורמים התלויים במורה (מידת ההשקעה‬ ‫שלו‪ .5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חוסר ה שקעה וחוסר‬ ‫תמיכה מצד ההורים‬ ‫היעדר ידע של מורים‬ ‫כיצד להתמודד עם ק שיי‬ ‫התלמידים‬ ‫יכולות נמוכות של‬ ‫התלמידים‬ ‫כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫חוסר ה שקעה של‬ ‫התלמידים‬ ‫רקע חברתי‪-‬כלכלי נמוך‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪81‬‬ .‫‪ 5.‬ישקיעו יותר ובכך יגרמו גם לתלמידים להשקיע‪ .‬‬ ‫תרשים ‪ : 22‬דיווחי המורים על סיבו ת להישגיהם הנמוכים של תלמידים בבית הספר‪ :‬ממוצעים‬ ‫של דירוגי הסיבות להישגים נמוכים של תלמידים‬ ‫סיבות להישגים נמוכים של תלמידים לפי דיווחי מורים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3.‬מורים‬ ‫הנוטים לייחס את הישגי התלמידים לגורמים חיצוניים שאינם בשליטתו של המורה (למשל‪ :‬יכולות נמוכות או מצב סוציו ‪-‬‬ ‫אקונומי של התלמיד) יהיו פסיביים יותר‪ .2‬‬ ‫‪3.0‬סיבות שמורים מייחסים להישגים נמוכים של תלמידים‬ ‫הנתונים בתת‪-‬פרק זה מציגים את הסיבות האפשריות לחוסר הצלחה של תלמידים על פי תפיסתם‬ ‫של המורים‪.‬למשל) יהיו פעי לים יותר‪ .6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫הדבר עלול לפגוע בתחושת המסוגלות הלימודית שלו‪ .‬יהיו בעלי נטייה רבה יותר לפטליזם ("אין מה לעשות")‪ .0‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫‪ 7.

‬היעדר ידע של צוות ההוראה‬ ‫כיצד להתמודד עם קשיי תלמידים וחוסר השקעה ותמיכה מצד הורי תלמידים‪.‬הדירוג הממוצע נע בין ‪ 7‬ל‪ .‬כך דורגה סיבה זו כסיבה מרכזית‬ ‫יותר להישגים נמוכים של תלמידים‪.‫כיצד חושבו נתוני הסיבות שמורים מייחסים להישגיהם הנמוכים של תלמידים?‬ ‫כדי לבדוק מהן הסיבות שהמורים מייחסים להישגיהם הנמוכים של תלמידים‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫‪81‬‬ .‬‬ ‫המורים התבקשו לדרג את הסיבות לפי מידת השפעתן על קשייהם הלימודיים של תלמידים‪ .‬מהסיבה בעלת ההשפעה‬ ‫הגדולה ביותר (‪ )7‬ועד לסיבה בעלת ההשפעה הקטנה ביותר (‪ .‬הוצגו להם חמש סיבות אפשריות להישגים‬ ‫נמוכים‪ :‬רקע חברתי‪-‬כלכלי נמוך‪ . 7-‬דהיינו‪ :‬ככל שהדירוג הממוצע גבוה יותר‪ .)7‬בעבור כל אחת מהסיבות חושב ממוצע הדירוגים שנתנו‬ ‫לה המורים‪ .‬חוסר השקעה של תלמידים‪ .‬יכולות נמוכות של תלמידים‪ .

‫‪ 7.2.‬כדאי לבחון את ההלימה שבין התפיסות השונות של‬ ‫המורים והתלמידים כבסיס ראשוני לדיון וללמידה‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬‬ ‫כלכלית‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫‪82‬‬ .‬‬ ‫לתשומת לבך‬ ‫נתונים בנושא זה הוצגו קודם לכן מזווית הראייה של התלמידים‪ .‬נתוני המורים בבית‬ ‫ספרך מוצגים בהשוואה לנתוניהם של המורים בבתי ספר יסודיים ומדֻ ווחים בעבור כל אחת משלוש‬ ‫קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר‪ .‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתונים בדבר מתן הערכה ומשוב לתלמידים בבית הספר‪ .2‬מתן הערכה ומשוב לתלמידים‬ ‫הנתונים שלהלן מציגים את דיווחי המורים על מתן מידע והנחיה לתלמידים לצורך שיפור הלמידה‪.‬‬ ‫תרשים ‪ : 23‬דיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב לתלמידים בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫מתן הערכה ומשוב לפי דיווחי מורים‬ ‫קבוצת הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית ‪-‬‬ ‫יסודיים‬ ‫בתי" ס דוברי עברית ‪-‬‬ ‫יסודיים‬ ‫כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים‬ ‫בית ספרך‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬‬ ‫וזאת בשל דרך שונה של איסוף הנתונים (ראיונות טלפוניים לעומת שאלונים למילוי עצמי) ובשל הבדלי ניסוח קטנים אך‬ ‫בלתי נמנעים‪.‬יחד עם זאת חשוב להיזהר מפרשנויות מרחיקות לכת בהשוואות אלה‪.

‬את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר‪ .‬את כותבת ליד התשובות מה נכון ומה‬ ‫כדאי לשפר"‪.‬‬ ‫לוח ‪ : 32‬דיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב לתלמידים‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור‬ ‫המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬ ‫המדד‪/‬ההיגד‬ ‫מדד מסכם‪ :‬מתן הערכה ומשוב לתלמידים‬ ‫א‪ " .‬‬ ‫ב‪" .‬אם יש משהו שאת יכולה‬ ‫לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר בלימודים"‪.‬נתוני המורים בבית ספרך מוצגים בהשוואה‬ ‫לנתוניהם של המורים בכלל בתי הספר היסודיים בארץ‪.‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר מתן הערכה ומשוב לתלמידים‪ .‬‬ ‫ג‪ " .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫בית ספרך‬ ‫כלל בתיה"ס ‪-‬‬ ‫יסודיים‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪83‬‬ .‬כשאת מחזירה עבודות או מבחנים‪ .‬על פי דיווחי מורים‪ .‬הנתונים‬ ‫מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬א ת נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם‬ ‫לעשות כדי להשתפר בלימודים"‪.

2.‬‬ ‫בתרשים הבא מוצגים נתונים בדבר הוראה דיפרנציאלית בבית הספר ע"פ דיווחי מורים‪ .3‬שימוש בהוראה דיפרנציאלית‬ ‫הנתונים שלהלן מציגים את דיווחי המורים על הוראה דיפרנציאלית‪ :‬באיזו מידה דרך ההוראה של‬ ‫המורים מתבססת על הכרה בשונות שבין התלמידים‪ .‫‪ 1.‬‬ ‫תרשים ‪ : 24‬דיווחי המורים על שימוש בהוראה דיפרנציאלית בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬ ‫שימוש בהוראה דיפרנציאלית לפי דיווחי מורים‬ ‫‪100‬‬ ‫קבוצת הה שוואה‬ ‫החברתית‪-‬כלכלית ‪-‬‬ ‫יסודיים‬ ‫בתי" ס דוברי עברית ‪-‬‬ ‫יסודיים‬ ‫כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המדד המסכם (באחוזים)‬ ‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית ספרך‬ ‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.‬לסגנון ולהיבטים רגשיים ובין‪-‬אישיים של התלמיד‪.14‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬ ‫‪84‬‬ .‬נתוני‬ ‫המורים בבית ספרך מוצגים בהשוואה לנתוניהם של המורים בבתי ספר יסודיים ומדֻ ווחים בעבור‬ ‫כל אחת משלוש קבוצות ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר‪ .‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת‬ ‫ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‪.‬ובאיזו מידה המורים מתאימים את דרך‬ ‫ההוראה ליכולת הלמידה‪ .

‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר שימוש בהוראה דיפרנציאלית בבית הספר‪ ,‬על פי דיווחי‬
‫מורים‪ .‬הנתונים מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬נתוני המורים בבית ספרך‬
‫מוצגים בהשוואה לנתונים של המורים בכלל בתי הספר היסודיים בארץ‪.‬‬
‫לוח ‪ : 33‬דיווחי המורים על שימוש בהוראה דיפרנציאלית בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬
‫ושיעור המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬
‫בית ספרך‬

‫כלל בתיה"ס ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫מדד מסכם‪ :‬שימוש בהוראה דיפרנציאלית‬

‫‪65%‬‬

‫‪75%‬‬

‫א‪ " .‬בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי למידה שונים המתאימים‬
‫להם (כגון חוברות‪ ,‬ספרים‪ ,‬אמצעי המחשה‪ ,‬לומדות‪ ,‬חומרות)"‪.‬‬

‫‪56%‬‬

‫‪72%‬‬

‫ב‪ " .‬את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"‪.‬‬

‫‪63%‬‬

‫‪80%‬‬

‫ג‪ " .‬תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת‬
‫השיעור"‪.‬‬

‫‪75%‬‬

‫‪73%‬‬

‫המדד‪/‬ההיגד‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬

‫‪85‬‬

‫‪ 1.2.4‬עבודת צוות בבית הספר‬
‫הנתונים שלהלן עוסקים ברמת שית וף הפעולה המאפיינת את עבודת המורים בבית הספר‪ :‬באיזו‬
‫מידה עבודתם מתאפיינת בשיתוף עמיתים בתהליכי למידה‪ ,‬בבנייה משותפת של תכניות לימודים‬
‫ובפיתוח משותף של כלי הערכה?‬
‫בתרשים הבא מוצגים נתונים בדבר עבודת צוות בבית הספר‪ .‬נתוני המורים בבית ספרך מוצגים‬
‫בהשוואה לנתוניהם של המורים בבתי ספר יסודיים ומדֻ ווחים בעבור כל אחת משלוש קבוצות‬
‫ההשוואה הארציות‪ :‬כלל בתי הספר‪ ,‬בתי ספר דוברי עברית וקבוצת ההשוואה החברתית‪-‬כלכלית‪.‬‬
‫תרשים ‪ : 25‬דיווחי המורים על עבודת צוות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם‬
‫עבודת צוות לפי דיווחי מורים‬
‫‪100‬‬

‫קבוצת הה שוואה‬
‫החברתית‪-‬כלכלית ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫בתי" ס דוברי עברית ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫כלל בתיה"ס ‪ -‬יסודיים‬

‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬

‫המדד המסכם (באחוזים)‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪77‬‬

‫‪72‬‬

‫‪80‬‬

‫‪0‬‬
‫בית ספרך‬

‫כיצד חושב המדד המסכם? ר' הסבר בעמ' ‪.14‬‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬

‫‪86‬‬

‫בלוח הבא מוצגים נתוני בית ספרך בדבר עבודת צוות בבית הספר‪ ,‬על פי דיווחי מורים‪ .‬הנתונים‬
‫מתייחסים למדד המסכם ולהיגדים המרכיבים אותו‪ .‬נתוני המורים בבית ספרך מוצגים בהשוואה‬
‫לנתוניהם של המורים בכלל בתי הספר היסודיים בארץ‪.‬‬
‫לוח ‪ : 34‬דיווחי המורים על עבודת צוות בבית הספר‪ :‬נתוני המדד המסכם ושיעור המסכימים‬
‫(באחוזים) עם הנאמר בהיגדים המרכיבים אותו‬
‫המדד‪/‬ההיגד‬
‫מדד מסכם‪ :‬עבודת צוות בבית הספר‬

‫בית ספרך‬

‫כלל בתיה"ס ‪-‬‬
‫יסודיים‬

‫‪72%‬‬

‫‪77%‬‬

‫למידה משותפת של חברי הצוות‬
‫א‪ " .‬בבית הספר מקיימים דיוני משוב קבועים על אודות אירועים שונים"‪.‬‬
‫ב‪ " .‬בבית הספר עורכים מפגשים שיטתיים ומובנים לבדיקת הישגים‬
‫בהוראה ובלמידה"‪.‬‬
‫ג‪" .‬מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו‬
‫בהשתלמויות"‪.‬‬
‫ד‪ " .‬פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות"‪.‬‬

‫‪75%‬‬

‫‪79%‬‬

‫‪88%‬‬

‫‪83%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪71%‬‬

‫‪67%‬‬

‫‪71%‬‬

‫עבודת צוות בפיתוח תוכניות לימוד וכלי הערכה‬
‫ה‪" .‬המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות‪ ,‬מבחנים)‬
‫בעבודה שיתופית"‪.‬‬
‫ו‪" .‬מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים‬
‫שפיתחו"‪.‬‬
‫ז‪ " .‬המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות‬
‫ומטעויות של תלמידים"‪.‬‬

‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬
‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬הסביבה הפדגוגית על פי דיווחי מורים‬

‫‪87%‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪69%‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪67%‬‬

‫‪77%‬‬

‫‪87‬‬

‬פער חיובי‪ .‬דוגמא נוספת‪:‬‬ ‫פער של ‪ -3%‬בדיווחי תלמידים על אירועי אלימות משמעו ירידה של ‪ 3%‬בדיווחים על אלימות בין‬ ‫תשס"ח לתש"ע‪.‬‬ ‫לתשומת לבך ‪ -‬הערות לדיווח על ההשוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך‬ ‫השוואת נתוני בית ספרך בשנים תשס"ח ותש"ע אינה מוצגת בדוח זה במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ ‬במידה ובבית ספרך מורים‪/‬תלמידים לא השיבו לשאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית באחת משתי‬ ‫השנים האמורות או בשתיהן גם יחד‪.‬המסומן ב‪ .‬‬ ‫על מנת לבחון האם חל שינוי במדד המסכם בין שנת הלימודים תשס"ח לשנת הלימודים תש"ע‪ .‬מוצגים בעבור תלמידים (משכבות ה'‪-‬ו') ומורים (מבתי הספר היסודיים)‪ .‫פרק ‪ .‬נתוני בית ספרך בכל שנה והפערים שנמצאו‬ ‫בבית ספרך‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך‬ ‫‪88‬‬ .‬לדוגמא‪ :‬פער של ‪ +5%‬בשביעות רצון‬ ‫מורים משמעו כי שביעות הרצון של מורים גבוהה ב‪ 6%-‬בתש"ע משהייתה בתשס"ח‪ ."+"-‬מצביע על כך שיותר מרואיינים‬ ‫מסכימים עם ההיגדים בתש"ע מאשר בתשס"ח ואילו פער שלילי המסומן ב‪ "-"-‬מצביע על כך שפחות‬ ‫מרואיינים מסכימים עם ההיגדים בתש"ע מאשר בתשס"ח‪ .‬‬ ‫‪ ‬במידה ובבית ספרך שיעורי ההשבה של המורים‪/‬התלמידים לשאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‬ ‫נמוכים מהסף המינימאלי שנקבע בראמ"ה כתנאי לדיווח ‪ -‬באחת משתי השנים האמורות או‬ ‫בשתיהן גם יחד‪.‬המועברים במחזוריות של אחת‬ ‫לשנתיים בבתי הספר‪ .‬הוא ביכולת להציע לבתי הספר השוואה לאורך זמן‪ .‬‬ ‫בלוחות הבאים מפורטים השינויים שחלו בדיווחי תלמידים ומורים בבית ספרך בשנים תשס"ח‪-‬תש"ע‬ ‫בנושאים שנבדקו בשאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‪ .‬בעת קריאת הנתונים חשוב לבחון‬ ‫האם המגמה בבית ספרך דומה למגמה הכללית שהתרחשה בארץ או האם היא חורגת ממנה‪.‬מוצג‬ ‫לצד המדדים המסכמים הפער ביניהם‪ .‬לצד נתונים‬ ‫אלה מוצגים נתונים ארציים מקבילים בכלל בתי הספר בארץ‪ .‬בפרק זה מוצגת השוואה‬ ‫בין נתוני שתי השנים בנושאים המשותפים לשני האשכולות‪.6‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך‬ ‫א חד היתרונות המרכזיים של שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‪ .

‬ואילו פער שלילי‪ .‬מצביע על ירידה בהיקף התופעה השלילית‪.‬‬ ‫** בנושא זה פער חיובי מצביע על עליה (לפי דיווחי תלמידים) בהיקף התופעה השלילית הנמדדת בשנה"ל תש"ע‬ ‫בהשוואה לתשס"ח‪ .‬הסביבה הפדגוגית‬ ‫דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫דיווחי‬ ‫מורים‬ ‫ציפיות גבוהות של מורים‬ ‫מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם‬ ‫קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה‬ ‫מהמורים‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪+1%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪+1%‬‬ ‫מתן הערכה ומשוב לתלמידים‬ ‫‪733%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪+3%‬‬ ‫שימוש בהוראה דיפרנציאלית‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫* נתוני קבוצת ההשוואה "כלל בתיה"ס" כוללים את כל שכבות ה'‪ -‬ו' בדיווחי התלמידים ‪ /‬את נתוני המורים המלמדים בכלל‬ ‫שכבות א'‪ -‬ו' שבבתי הספר היסודיים‪ .‬אקלים בית הספר‬ ‫דיווחי‬ ‫תלמידים‬ ‫דיווחי‬ ‫מורים‬ ‫תחושה כללית כלפי בית הספר‬ ‫בקרב התלמידים‬ ‫יחסי קירבה ואכפתיות בין מורים‬ ‫לתלמידים‬ ‫יחסי הוגנות וכבוד מצד מורים כלפי‬ ‫תלמידיהם‬ ‫יחסים חיוביים בין תלמידים‬ ‫לחבריהם בכיתה‬ ‫היעדר תחושת מוגנות של תלמידים‬ ‫מאמצי בית הספר לעידוד תחושת‬ ‫המוגנות‬ ‫מעורבות באירועי אלימות**‬ ‫התנהגות נאותה של תלמידים‬ ‫בכיתה‬ ‫שביעות הרצון של המורים מבית‬ ‫הספר‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪+1%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪+1%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪+10%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪+2%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪+1%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪+19%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ב‪ .‫לוח ‪ :35‬פירוט נתוני המדדים המסכמים והפערים בדיווחי תלמידים ומורים בשנים תשס"ח ותש"ע‬ ‫בית ספרך‬ ‫תשס"ח‬ ‫תש"ע‬ ‫פער‬ ‫כלל בתיה"ס*‬ ‫תלמידים‪ :‬ה'‪-‬ו'‬ ‫מורים‪ :‬יסודיים‬ ‫פער‬ ‫תשס"ח תש"ע‬ ‫א‪ .‬גם אם בית ספרך כולל רק חלק משכבות אלה‪.‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך‬ ‫‪89‬‬ .

‬דיווחי התלמידים על פגיעה של מורים בתלמידים‬ ‫"בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או‬ ‫העליב אותי או השפיל אותי במילים"**‪.‬‬ ‫"בבית הספר יש חבורות של תלמידים‬ ‫‪02%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪02%‬‬ ‫‪00%‬‬ ‫אלימים המציקים לתלמידים אחרים‬ ‫‪+1%‬‬ ‫‪+4%‬‬ ‫ופוגעים בהם"**‪.‬‬ ‫* נתוני קבוצת ההשוואה "כלל בתיה"ס" כוללים את כל שכבות ה'‪ -‬ו' בדיווחי התלמידים‪ .‬‬ ‫"בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס‬ ‫אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה"**‪.‫לוח ‪ : 32‬דיווחי תלמידים בשנים תשס"ח ותש"ע בהיגדים נוספים – פירוט שיעור המסכימים‬ ‫(באחוזים) והפערים‬ ‫בית ספרך‬ ‫תשס"ח‬ ‫תש"ע‬ ‫כלל בתיה"ס* (שכבות ה'‪-‬ו')‬ ‫פער‬ ‫תשס"ח‬ ‫תש"ע‬ ‫פער‬ ‫א‪ .‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬השוואה בין נתוני תשס"ח לנתוני תש"ע בבית ספרך‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪01%‬‬ ‫‪01%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪91‬‬ .‬מצביע על ירידה בהיקף התופעה השלילית‪.‬‬ ‫** בנושא זה פער חיובי מצביע על עליה (לפי דיווחי תלמידים) בהיקף התופעה השלילית הנמדדת בשנה"ל תש"ע‬ ‫בהשוואה לתשס"ח‪ .‬גם אם בית ספרך כולל רק חלק‬ ‫משכבות אלה‪.‬ואילו פער שלילי‪ .‬היבטים נוספים של אלימות‬ ‫"בחודש האחרון תלמידים מבית הספר‬ ‫שברו או הרסו ציוד של בית הספר"**‪.‬‬ ‫"בחודש האחרון תלמידים מבית הספר‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪01%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫גנבו לי חפצים אישיים או ציוד"**‪.‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪07%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫ב‪ .

‬מומלץ לברר‪ :‬אילו תלמידים‬ ‫נעדרו מהמבחנים? מה ההסבר לכך? כיצד אתה מתכנן לשנות זאת בעתיד ולהביא לידי כך‬ ‫ששיעור זה יהיה גבוה?‬ ‫‪ o‬כיצד משפיעה אי‪-‬השתתפותם של תלמידים אלו על ההישגים ‪ /‬על ממצאי אקלים וסביבה‬ ‫פדגוגית?‬ ‫‪‬‬ ‫נתוני ההישגים בכל אחד מנושאי המבחן ובמבחן כולו‬ ‫‪ o‬האם שיעור התלמידים שרמת הישגיהם נמוכה גבוה בבית ספרך משיעורם בכלל בתי הספר‬ ‫(ארצי)? ובהשוואה לבתי"ס דוברי עברית?‬ ‫‪ o‬האם לממצאים יש השלכות על תכנית הפעילות הבית‪-‬ספרית?‬ ‫‪‬‬ ‫הנתונים של שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית בכל אחד מהנושאים‪ :‬מדד מסכם והיגדים‬ ‫‪ o‬בעבור כל אחד מהמדדים המסכמים בשאלון האקלים והסביבה והפדגוגית ‪ -‬רצוי לבדוק באיזו‬ ‫מידה נתוני בית ספרך דומים‪/‬גבוהים‪/‬נמוכים בהשוואה לנתונים של כלל בתי הספר (ארצי)?‬ ‫ובהשוואה לבתי ספר דוברי עברית?‬ ‫‪ o‬באיזו מידה בחינת נתוני ההיגדים המרכיבים נושא מסוים מסייעת להבנה טובה ומעמיקה יותר‬ ‫של נושא זה? האם אפשר לאתר באמצעות נתוני ההיגדים תחומים שונים בתוך אותו נושא‬ ‫המצריכים התייחסות מיוחדת?‬ ‫‪ o‬האם יש הבדלים בשיעורי ההסכמה בין שכבות הגיל? האם יש הסבר לכך?‬ ‫‪ o‬מהן נקודות הדמיון והשוני בין תפיסות המורים לאלו של התלמידים בתחומים שונים? וכאשר‬ ‫יש הבדלים בתפיסות ‪ -‬מה מקורם?‬ ‫‪ o‬האם לממצאים יש השלכות על תכנית הפעילות הבית‪-‬ספרית?‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬נושאים להעמקה‬ ‫‪91‬‬ .‬מומלץ לחזור‬ ‫ולקרוא בו תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות בבית הספר‪ .‬להלן כמה כיוונים אפשריים של העמקה בנתונים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫שיעור ההשתתפות במבחנים ובשאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית‬ ‫‪ o‬אם שיעור המשתתפים‪/‬המשיבים בבית ספרך נמוך מציפיותיך‪ .‫נושאים להעמקה‬ ‫כדי להפוך את דוח המיצ"ב הבית‪-‬ספרי לכלי עבודה בעבור הנהלת בית הספר וצוות המורים‪ .

‬אלימות ועוד (לדוגמה‪ :‬הישגים‬ ‫לימודיים נמוכים ורמת אלימות גבוהה)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫קביעת יעדים וסדרי עדיפויות‬ ‫‪ o‬אילו יעדים בית‪-‬ספריים אפשר לגזור מן הנתונים שבדוח?‬ ‫‪ o‬אילו תוצאות מספקות אותי כמנהל‪/‬כמורה‪ .‬ההורים‪ .‬שביעות רצון בקרב תלמידים ומורים‪ .‬תחושת‬ ‫מסוגלות‪ .‫‪‬‬ ‫תמונת המצב הכללית המשתקפת בדוח‬ ‫‪ o‬האם התוצאות שהתקבלו הן התוצאות המצופות? האם הן מפתיעות (לטובה או לרעה)?‬ ‫‪ o‬מהן נקודות החוזק של ביה"ס ומהן נקודות החולשה שלו כפי שהן משתקפות בדוח?‬ ‫‪ o‬האם יש הלימה בין התוצאות לבין המאמץ שהושקע בכל אחד מהנושאים שנבדקו?‬ ‫‪ o‬בחן‪/‬י את ההישגים הלימודיים על רקע ממצאי אקלים וסביבה פדגוגית כגון מוטיבציה‪ .‬או שימוש בכלים נוספים?‬ ‫‪ o‬מה ההשלכות של נתונים אלו על ‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקצאת המשאבים של בית הספר?‬ ‫‪‬‬ ‫דרכי ההוראה בכיתות?‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת מסגרות למידה ייחודיות?‬ ‫‪‬‬ ‫שינוי בתכנית הלימודים הבית‪-‬ספרית?‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח מקצועי של מורים?‬ ‫‪‬‬ ‫חומרי הוראה ולמידה?‬ ‫‪‬‬ ‫דרכי ההערכה בתחומי הדעת?‬ ‫‪ o‬בהתבסס על הממצאים‪ .‬עם בעלי התפקידים ועם המפקח בממצאים ובלקחים שהופקו מהם?‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)513077‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬נושאים להעמקה‬ ‫‪92‬‬ .‬הקהילה‪ .‬אחר)?‬ ‫‪ o‬באיזה אופן כדאי להציג את הדוח ואת ממצאיו (בהלימה לנמענים השונים)? כיצד יש להבנות‬ ‫את הדיון בממצאים?‬ ‫‪ o‬כיצד יש לדון עם המורים‪ .‬הרשות‬ ‫המקומית‪ .‬מהם היעדים שבית הספר מציב לעצמו בתחומי ההישגים ו‪/‬או בתחומי‬ ‫האקלים והסביבה הפדגוגית?‬ ‫‪‬‬ ‫הצגת הנתונים והשימוש בהם בהמשך‬ ‫‪ o‬בפני מי כדאי להציג את הדוח ואת ממצאיו (צוות בית הספר‪ .‬תחושת מוגנות‪ .‬ואילו תוצאות הייתי רוצה לשפר?‬ ‫‪ o‬האם יש לשנות קדימויות במדיניות בית הספר בעקבות הממצאים?‬ ‫‪ o‬האם עולים מן הממצאים כיוונים המצריכים בדיקה מעמיקה יותר‪ .

‬לא רק להשוות בין נתוני תלמידיך לבין נתוניהן של קבוצות‬ ‫השוואה ארציות שנבחנו באותו מבחן‪ .‬השוואת שיעור התלמידים ה"מצטיינים" ‪ -‬שציוניהם משתייכים לרמת ההישגים‬ ‫הגבוהה במקצוע אחד לעומת שיעורם במקצוע השני)‪ .‬לעומת זאת‪ .‬זאת על אף שטווחי הציונים שמשקפים את רמות ההישגים‬ ‫בכל אחד מהמקצועות הנם שונים זה מזה‪ .733-‬‬ ‫חשוב לזכור כי אי‪-‬אפשר לערוך השוואות ישירות בין מבחנים במקצועות שונים באמצעות הממוצעים‬ ‫הבית‪-‬ספריים המדווחים בדוח זה שכן קיימים הבדלים בין המבחנים במקצועות השונים ובדרגות‬ ‫הכיתה השונות ‪ -‬הן מבחינת רמת הקושי והן מבחינה תוכנית‪ .‬אפוא‪ .‬ו אותו טווח ציונים המשקף רמת הישגים נמוכה במקצוע אחד עשוי לשקף‬ ‫רמת הישגים גבוהה יותר במקצוע אחר‪.‬‬ ‫* קביעת רמות ההישגים על בסיס יחסי של קטגוריות שוות שכיחות בהתפלגות הציונים ולא על בסיס ערך מסוים בסולם‬ ‫הציונים היא שמאפשרת את ההשוואה בין תחומי הדעת‪ .1‬השוואה בין הישגים במקצועות שונים באמצעות רמות‬ ‫ההישגים היחסיות‬ ‫מרבית ציוני המבחן המדווחים בדוח זה מבוטאים בסולם הציונים הבית‪-‬ספרי הנע בין ‪ 3‬ל‪.‬הדיווח על שיעורי התלמידים בבית ספרך‬ ‫ברמות ההישגים היחסיות מאפשר‪ .‬‬ ‫זאת באמצעות השוואת שיעורי התלמידים בבית ספרך ברמות ההישגים היחסיות בכל אחד‬ ‫מהמקצועות (למשל‪ .‬‬ ‫ארן ‪ -‬תל אביב ‪ -‬יפו (סמל מוסד ‪)770355‬‬ ‫דוח מיצ"ב תש"ע‪ :‬נספח ‪1‬‬ ‫‪93‬‬ .‬אלא גם לערוך השוואה פנים בית‪-‬ספרית בין התפלגויות‬ ‫ההישגים של תלמידיך בתחומי הדעת השונים‪.‫נספח ‪ .‬חלוקת ההישגים בכל‬ ‫אחד ממבחני המיצ"ב לארבע רמות הישגים יחסיות המבוססת על חלוקה לרבעונים של התפלגות‬ ‫הציונים הארצית* מאפשרת להשוות בין ההישגים בשני מקצועות המיצ"ב בהם נבחן בית הספר‪.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful