Títol del treball: “Estudi de l’educació i espai d’una escola infantil i primària “ Autora: Marina Gracia

El meu treball parla de la relació que hi ha entre l’espai i l’educació en un col·legi, concretament d’infantil i primària. Amb aquest treball he volgut estudiar si els professors i els alumnes disposen d’un espai correcte per aprofitar al màxim els recursos per a la bona educació d’aquests nens i a la vegada potenciar al màxim les seves capacitats per un futur. La llei actual LOE i LEC demanen el compliment d’una sèrie d’objectius, però aquests necessiten un mínim de recursos per assolir-los d’una manera correcte, un d’ells molt important és l’espai, per tant serien necessàries unes mínimes condicions, però aquestes estan reflectides en el recinte?

Títol del treball: “Tècniques de reproducció assistida” Autoras: Judith Ramiro, Alba Pérez

El nostre treball d’investigació s’anomena Tècniques de Reproducció Assistida, en el qual estudiem els casos d’infertilitat i podem veure com treballen els professionals d’avui en dia, a la vegada que també estudiarem el grau de consciència del tema que té la nostra societat. Els recursos utilitzats en el nostre treball han estat la recerca d’informació a internet, l’entrevista amb la doctora Buxaderas que treballa a l’Institut Universitari Dexeus, l’enquesta, la documentació amb llibres i la visita guiada als laboratoris de l’Institut Marquès (Clínica Cima). El motiu pel qual vam decidir fer aquest treball és creiem que és un tema interessant atès que, és actual i innovador, que en un moment donat pot afectar a qualsevol parella quan decideixi tenir fills en el cas de tenir un problema d’infertilitat.

Títol del treball: “La contaminació ambiental electromagnètica” Autors: Sandra Sánchez , Sergio Fernádez

Estem rodejats d’aparells tecnològics tals com mòbils, aparells domèstics...Però la gent es fa sempre la mateixa pregunta: – Fins a quin punt podrien arribar a ésser nocives les radiacions electromagnètiques ones d’ultra baixa freqüència sobre els éssers humans?” I si és així, fins a quin punt ens poden arribar a produir danys? La gent es troba amb la següent preocupació Estudis mèdics actuals realitzats durant els passats 30 anys fins ara, rebel·len possibles efectes nocius sobre les cèl·lules i sobre el conjunt sencer del cos, però fins a la data, encara no s’han pogut trobar els mecanismes que produeixen aquesta afecció per part de les radiacions. Sabem el que poden arribar a produir, però no sabem com ho fan. En aquests 30 anys d’investigació, doncs, tots els experiments realitzats han arribat a la mateixa conclusió: No es pot demostrar fermament la seva nocivitat, tot i saber-ne la seva perillositat, però si s’ha pogut veure que a petita escala, produeix alteracions dintre de les cèl·lules i teixits del cos, tant a nivell funcional com a nivell químic metabòlic. Altres patologies com el càncer es relacionen d’una forma directa amb la radiació. Intentem doncs, estudiar a fons aquesta suposada perillositat i tots els àmbits possibles relacionats com ara com ens podria afectar la radiació, el quadre simptomatològic que es pot patir, les malalties relacionades, els diferents mètodes d’afecció amb els teixits del cos humà entre d’altres punts essencials per tractar el tema i exposar-lo d’una forma directa, clara i simple.

Títol del treball: “L’home i les balenes”

Autora: Celeste Molina
A aquest treball parlaré de les balenes, aquest grans mamífers marins que quasi van arribar a l’extinció. El motiu principal de la seva possible desaparició és l’home, que s’ha interessat en aquest animal principalment per el comerç tan beneficiós que es pot fer amb aquest ell. La gran caseria de balenes va començar al segle XVII però la preocupació va començar als segle XIX i XX que va augmentar enormement el nombre de captures ja que poc a poc van anar apareixent noves tècniques de pesca com l’arpó llançat des de un canó, que a diferència de l’arpó comú permet capturar les preses sense fer molt treball, i amb l’ utilització de radars i helicòpters podem localitzar-les més ràpidament. Per solucionar tot aquest conflicte han sortit campanyes en contra de la caça massiva portades per associacions com Greenpeace, lleis que impedeixen a països com Noruega i Japó (els principals interessats) a caçar-les i molts projectes més.

Títol del treball: “Cosmogonies mítiques” Autora: Esmeralda Hernández

El meu treball consisteix en una explicació d’algunes de les cosmogonies més importants : La cosmogonia Maia La cosmogonia dels pobles de la Taiga i la Tundra La cosmogonia dels pobles del Àfrica sud Sahariana La cosmogonia China La cosmogonia Mesopotàmica La cosmogonia australians dels aborígens

La Cosmogonia Cristiana

La teoria científica de la creació del univers

A part d’aquestes explicacions he fet un petit estudi d’aquests mites posant uns punts en comú d’aquests. Seguidament hi podem trobar unes enquestes, les quals he utilitzat per confirmar o negar la meva hipòtesi: La gent avui dia no s’interessa per l’origen del món i els mites o teories que poden haver per explicar-ho. Aquesta hipòtesi ha quedat negada, ja que el resultat d’aquestes enquestes ha sigut contradictòria a aquesta hipòtesis.

Títol del treball: “Al·lèrgies alimentàries” Autora: Gisela Biendicho

El treball s’anomena al·lèrgies alimentàries em vaig decidir per aquest tema perquè considero que és molt interessant, ja que el nombre d’al·lèrgies ha augmentat molt considerablement en els últims anys i ho segueix fent. Durant el treball vaig tenir la oportunitat de parlar amb la doctora Cardona del Vall Hebron, especialista en al·lèrgies alimentàries, la qual em va informar de possibles casos d’al·lèrgies i em va aportar molta informació i coneixements. Finalment, dir que en aquest treball he pogut observar el gran risc que tenen les al·lèrgies i els limitacions que hi ha en patir-les, cosa que, qui no és al·lèrgic no coneix. També m’he adonat, de la importància que tenen les etiquetes de cada producte perquè per a una persona que és al·lèrgica, aquestes li depenen la salut.

Títol del treball: “El llenguatge publicitari” Autores: Gemma Sánchez, Adriana ¨Flores, Mónica Lindo, Rabia Aselman.

El nostre treball és la recerca del món audiovisual. Consisteix en demostrar, mitjançant l’anàlisi d’anuncis, que si hi ha més publicitat dirigida a joves que no pas

als adults. Gràcies a l’anàlisi d’anuncis de diferents productes, hem pogut veure com influeixen els personatges, els colors, la música, els moviments i l’angulació de la càmera, els tipus de plànols, la representació i la interpretació. Per fer el nostre treball hem hagut de fer: entrevistes a gent que treballa o està especialitzada en el món de la publicitat, enquestes a gent de diferents edats per confirmar la nostra hipòtesi. Hem enregistrat i analitzat les franges horàries per veure quantes vegades s’emet un tipus d’anunci, i quins tipus tenen a veure amb l’hora en que s’emeten; hem consultat llibres i pàgines webs. Gràcies als coneixements que hem adquirit hem pogut realitzar el nostre propi anunci, en el qual volem donar la bona imatge que té l’ institut.

Títol del treball: “Qué nos cuentan los cuentos? Análisis de cuentos: Hans Christian Andersen” Autores: Aina Turu y Luisa Pedrero

Nuestro trabajo és un intento de llegar a descubrir el fabuloso mundo de Andersen. Decimos intento porque este mundo es tan maravillosamente infinito que nadie, ni siquiera el mismo autor, podría llegar a comprenderlo a la perfección. También es una reivindicación de la perdida de la esencia del cuento y la corrupción que ha sufrido a lo largo del transcurso del tiempo. Las versiones originales han sido pasadas por un filtro de dulcificación y machismo que llegan más fácilmente a todos los públicos.

Títol del treball: “Folclore Catalán” Autora: Irene Sánchez

Básicamente mi trabajo se centra en el folclore catalán, aunque al principio explico el concepto de folclore y los tipos que hay en el país. El núcleo del trabajo, entonces, es el análisis del folclore catalán; origen, fiestas, gastronomía, costumbres, fechas importantes etc. Cuando todos los conceptos claros estuvieron claros pasé a la formulación de las preguntas para las encuestas y las entrevistas teniendo en cuenta la relevancia y la proximidad de las respuestas y de las personas a las que me dirija. Finalmente, cuando tuve los resultados de las aproximadamente 100 personas encuestadas, escribí las conclusiones que me ayudaron a negar o afirmar mis hipótesis.

Títol del treball: “Estética de lo feo” Autors: Ivan Berlanga i Ancor López

Este trabajo está dividido en tres grandes etapas históricas y en cada una de ellas comentamos refiriéndonos a la fealdad y la belleza qué son, dónde surge esta preocupación por lo aparentemente “feo” o “bello”, cómo influye este pensamiento en diferentes ámbitos: religión, política,…y vamos haciendo una pequeña comparación a lo largo de la historia desde lo más antiguo con la época griega, pasando por lo edad media y concluyendo en la edad contemporánea.

Títol del treball: “ Moviment Slow: una nova filosofia de vida” Autora: Laia Oller
Aquest treball de recerca parla sobre el Moviment Slow, un nova filosofia de vida que lluita en contra de l’increment de la velocitat que pateix el món desde fa uns quants anys. L’objectiu del Moviment Slow, és buscar l’equilibri entre la tradició i les noves

tecnologies, no oblidar-nos de les nostres arrels, i fer això sense deixar de mirar cap endavant. Ens parla d’una vida més tranquila, de saber gaudir del nostre temps, i sobretot de no córrer a l’hora de fer les coses, ja que tot té el seu temps. És una nova forma de veure la vida, on les persones, i totes aquelles coses que s’han anat infravalorant amb el temps passen a formar part de les coses principals de la vida. Hi ha gent que pot arribar a pensar que no és factible, però el fet és que cada cop s’està expandint més, i com més ho fa més acceptació té entre les persones.

Títol del treball: “Adaptació d’una cas per a un minusvàlid” Autora: Marina García

Aquest treball de recerca tracta sobre els canvis que s’haurien de portar a terme en un habitatge si en un moment determinat de les nostres vides ens quedéssim en cadira de rodes, suposant que l’habitatge es pogués adaptar i quines serien les adaptacions que la normativa espanyola preveu per aquestes situacions.

Partint dels plànols originals i de fotografies d’un habitatge convencional, i després d’analitzar la normativa existent per habitatges adaptats, vaig realitzar una sèrie de visites que poguessin il·lustrar el que havia llegit i el que s’estava fent actualment al nostre país: vaig visitar una casa adaptada, multitud de lavabos públics i vaig fer una entrevista a la filla d’una persona que va haver d’adaptar el seu habitatge.

Amb tota aquesta informació vaig modificar els plànols originals de l’habitatge, vaig dibuixar els nous i vaig dissenyar en tres dimensions la nova cuina i la cambra de bany, de forma que reunissin les condicions necessàries per a que la persona amb mobilitat reduïda pogués viure allà.

En aquest cas l’habitatge es va poder adaptar però no sempre serà així, dependrà dels espais existents, de les plantes de l’habitatge i d’altres elements essencials que ha de tenir un habitatge perquè es pugui adaptar.

Títol del treball: “Què hi ha darrere un clip” Autoras: Alba Domínguez, Jessica Maestre, Cristina Escamilla, Jessica Torres, Natalia Portillo

El nostre treball de títol “ Què hi ha darrere un clip ? “ consisteix tal i com diu el títol en descobrir què cal tenir en compte a l’hora de crear un clip. En concret, treballem un clip Coreà i per tant fem un anàlisi complet de totes les escenes juntament amb simbolismes, colors, espais, so i imatges. Per tenir un treball més complet comparem aquest clip Coreà amb un de Japonès analitzant de la mateixa manera aquest últim. Per obtenir unes conclusions àmplies hem elaborat enquestes a l’escola i entrevistes a dues psicòlogues i per últim a un professor d’imatges i so de la universitat de Barcelona.

Títol del treball: “Muñecas de resina” Autora: Sara González

Las BJD asiáticas son un tipo de muñecas con articulaciones en forma de bola, sostenidas por un sistema interior de gomas elásticas y hechas de resina de poliuretano. Aunque fueron creadas con el nombre de “Super Dollfie” en el Japón de 1999, a lo largo de los años se han ido popularizando cada vez más, desplazándose desde Asia hasta el resto del mundo entero. Y es que son unas muñecas únicas, creativas y muy originales, ya que es su poseedor quien las crea: se pueden personalizar totalmente al gusto del comprador, pudiéndoles cambiar desde la pintura de la cara hasta las diferentes partes de su cuerpo, así como su pelo y ojos. Además, ofrecen una gran multitud de actividades artísticas como lo son la fotografía, la pintura, la costura o la escultura. No son juguetes, sino piezas de coleccionismo, y están pensadas para un público adulto. Pero sin duda, son unas muñecas que han enamorado a una gran multitud de personas.

Títol del treball: “Un trabajode película” Autors: Gemma Gómez, Eloy Raso

Títol del treball: “Millora genètica avícola” Autors: Isidro Crespo, Carles Cívico, Alejandro González

En aquest treball de recerca expliquem la Millora Genètica Avícola, és a dir, el procés de millora al que se sotmeten als pollastres i els efectes d’aquesta millora sobre el rendiment de les aus. Abans de tot, ens vam informar sobre les diferents produccions d’aus que existeixen i les cures que aquestes reben. A més a més, vam estudiar els articles més interessants de les legislacions de les dues produccions que vam anomenar al treball. A continuació, vam explicar el concepte de “broiler” i també vam fer una petita història d’aquest. Seguidament, vam

explicar els diferents mètodes de selecció i com es realitzen. També classifiquem les races de pollastres que més s’utilitzen, a més de citar el dret al benestar dels animals a les granges. Finalment, expliquem una pràctica d’engreix de pollastres que vam realitzar a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’estudi dels resultats que vam obtenir.

Títol del treball: “TDAH (Trastorn de Dèficit d’ Atenció i Hiperactivitat)” Autores: Anna Andrés, Judit López, Lorena Mejías, Maria Nuño

Arran de la hipòtesi que ens havíem plantejat, observar com és desenvolupava un nen que patia TDAH a una escola pública, vam intentar veure quants nens hi ha a la nostra escola amb TDAH. També vam intentar descobrir quines característiques corresponents a la malaltia tenien cadascun. Per poder arribar a saber-ho vam haver de passar una sèrie de proves i formularis als alumnes. De cada classe trèiem els que suposadament tenien alguns símptomes. Per complementar aquesta informació vam demanar l’ajuda de cada un dels tutors, i els vam sol·licitar que ens omplissin una graella amb diferents comportaments que poden tenir els nens TDAH perquè ens diguessin quants tenien a la seva tutoria i com és desenvolupaven a la classe, tant amb els companys, com amb els professors i les dificultats que tenien a l’hora d’estudiar.

Títol del treball: “Brigades internacionals VS turisme de luxe. Una forma didàctica de divertir-se”

Autora: Laura Parra

L’ hipòtesi d’aquest treball té l’objectiu de demostrar que la gent que participa en Brigades Internacionals s’ho pot arribar a passar millor que fent qualsevol altre viatge, encara que sigui de luxe, ja que són unes vacances molt completes: es barreja l’aprenentatge tan del país com a nivell personal; comprovar quanta gent sap què signifiquen les Brigades Internacionals; i, per acabar, resoldre quina és l’opinió de la gent respecte als destins que utilitzen a l’hora d’escollir les seves vacances. Per últim, un dels motius per elegir aquest tema és per la poca informació que hi ha sobre ell i la poca que hi ha, moltes vegades ha sigut tergiversada. El treball consta d’informació sobre les Brigades Internacionals, el turisme de luxe, mostrar el què costaria un viatge com a brigadista i un altre com a turista de luxe, similituds i diferències entre Cuba i República Dominicana i enquestes dirigides a tres grups de persones: brigadistes, població en general i sector de luxe.

Títol del treball: “Desenvolupament d’un videojoc: Tothom té a l’abast poder crear un videojoc” Autors: Sandra Quero i Alex Baldomero
Aquest treball l’hem realitzat un alumne del batxillerat tecnològic i un del batxillerat artístic. Volíem saber si la hipòtesi “tothom té a l’abast poder crear un videojoc?” era verdadera o falsa. A través de tot el que hem après, programació, disseny, la història dels videojocs, etc. hem pogut realitzar el nostre propi videojoc, i per tant, hem pogut demostrar que la nostra hipòtesi era vertadera. Hem arribat a la conclusió que si que podem fer un videojoc, però ni la meitat d’avançat com els que estan ara a la venta. Hem pogut fer un videojoc semblant als videojocs antics, gràcies a la tecnologia tan avançada que hi ha avui dia. Ara per poder fer un videojoc de l’actualitat, es precís molt de personal i saber molt d’informàtica. També hem après la quantitat de diner que mou la publicitat dels videojocs i la publicitat en els videojocs.

Títol del treball: “Superconductivitat”

Autors: Alejandro Agustí, David Gancino, Daniel Torrescusa
Al 1911 el físic Holandès Heike Kamerlingh Onnes, va descobrir una nova propietat de la matèria que uns pocs materials, que en poc temps revolucionarà la tecnologia i les ciències tal i com la coneixem ara, aquesta propietat es la superconductivitat. A dies de ara si Heike aixeques el cap, veuria els passos agegantats que està donant la superconductivitat, en totes les àrees; ja sigui en ciència, transports, medicina, etc. A Espanya la superconductivitat també ha donat els seus fruits amb la Comissió Inter ministerial de Ciència Y Tecnologia (CICYT) que va veure l’oportunitat d’ajudar en aquestes investigacions i van llançar un programa per finançar-les. Aquest programa es va anomenar Programa de Mobilització de les Investigacions, el Desenvolupament i les Aplicacions dels Superconductors (MIDAS). La prospectiva de mercat que presenta la Superconductivitat; es bastant encoratjadora pel fet de que es veu clarament que hi haurà un creixement molt gran en el seu camp.

Títol del treball: “Homofòbia” Autor: Francisco Soler
El meu treball de recerca tracta sobre l’homofòbia perquè m’interessava fer un treball de tema social, i em va agradar més aquest. L’objectiu era demostrar si a l’institut IES la Serreta hi ha una majoria de gent homòfoba, i per donar suport a aquesta hipòtesis en vaig afegir tres més. Un cop delimitada l’àrea del treball, hi vaig afegir conceptes importants per a la comprensió de la recerca, i per a introduirvos una mica en el context històric sobre aquest tema. Després vaig començar amb totes les enquestes per poder verificar les quatre hipòtesis que havia presentat, les vaig comptabilitzar, analitzar i comentar. I, tot i que

amb això hagués sigut suficient, vaig realitzar entrevistes per donar més diferències entre les posicions tolerants i les homòfobes. A les conclusions no es va verificar la primera hipòtesis, però les altres sí. I no va ser gaire difícil de verificar gràcies a les enquestes dutes a terme anteriorment. I finalment, dic que m’ha interessat molt fer aquest treball, per poder veure com reaccionava la gent al saber el tema.

Títol del treball: “Racisme xenofòbia” Autor: Ariadna Urgell
En aquest treball podreu trobar dins del marc teòric tota l’explicació del que és el racisme, el que implica, les seves causes, la seva trajectòria al llarg de la història i en l’actualitat. Tota aquesta part serà una referència del racisme en general i com tothom l’entén. Però en la part pràctica estaran les enquestes on només em centraré en verificar la meva hipòtesis, que consisteix en saber, si hi ha racisme en l’ institut i, més concretament, al final de l’Educació Secundaria Obligatòria. Per ajudar-me a verificar la hipòtesis he fet ús de les entrevistes realitzades a tres immigrants de 4t d’ ESO. Al final del meu treball hi hauran les conclusions, els agraïments i la bibliografia. En la part final hi ha els annexos on hi he posat, les enquestes, les entrevistes i quatre fets racistes, que van succeir durant el 2008 a Barcelona. Aquesta foto la vaig fer en la estació de trens de la Renfe de Molins de Rei, el dissabte 22 de novembre del 2008 a la 13:03. Com es pot observar hi ha una pintada que diu: ‘’putus morus’’, una clara demostració de racisme urbà.

Títol del treball: “Comparació de la Formació dels Cossos de Policia” Autors: Jordi Sancho i Christian Freire

Som dos estudiants de batxillerat, un del Científic i l’altre del Tecnològic, però encara i això el treball el vam escollir sobre un àmbit social. El nostre treball de recerca es titula “Comparació dels Cossos de Policia” i com el propi títol diu, tracta sobre la comparació

dels diferents factors o àmbits de cada cos. En el nostre cas, comencem el treball amb un petit resum de la història de cada cos que anem a comparar, seguidament, es pot veure els accessos a aquests dos cossos, amb les seves respectives categories, els requisits d’aquestes i les pròpies proves d’accés de cadascun. Més endavant es pot trobar una petita informació de l’escola on es preparen els aspirants a policies i unes quantes funcions de cadascun d’ells. També es pot veure unes enquestes que vam fer per poder observar que opina la gent de cada cos que anàvem a comparar i una entrevista als Mossos i una altra a la Policia Local.

Títol del treball: “Creiem estar segurs” Autors: Víctor Pérez, Pilar López, Aarón Merino
El nostre treball a versat sobre els Mossos d’Esquadra i la seva formació. Vam partir a través de l’ hipòtesi “quines creences hi ha sobre si els Mossos d’Esquadra estan realment preparats, en nou mesos d’acadèmia i un any de pràctiques, per exercir com a tals.” Per portar a terme la corroboració de la nostra hipòtesi hem fet diverses actuacions, primer ens hem informat de la historia dels Mossos d’Esquadra per tenir una base teòrica del tema que tractaríem. També hem centrat gran part del treball, en la formació acadèmica tal com: proves d’accés, assignatures, l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Un cop assolida la part teòrica hem passat a la part pràctica, en la qual hem realitzat diverses accions. Hem fet dues visites una que es va realitzar al 25è aniversari dels Mossos d’ Esquadra a la Plaça de la Universitat de Barcelona i l’altre a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya situat a Mollet del Vallès. A més a més hem realitzat les diverses entrevistes a diferents càrrecs del cos de policia Mossos d’Esquadra, tals com: agents, caporals, inspectors i finalment hem passat 120 enquestes a la població de Rubí. A partir de tota la informació recollida vam elaborar els nostres comentaris i vam arribar a les nostre conclusions.

Títol del treball: “Evolució de la publicitat als anys 80” Autors: Roger Muñoz i Segi Sánchez

Títol del treball: “La zeolitas, un minerals de grans qualitats”

Autors: Daniel Cortés i Alejandro González
El nostre treball de recerca el vam orientar per informar-nos amb més detall de aquelles petites coses que l’apassionant món de la química ens té amagades. Volíem estudiar les zeolites, uns minerals amb unes propietats molt interessants que el fan summament pràctic i important. Nosaltres em volgut sintetitzar una zeolita X per comprovar la seva dificultat de formació i algunes de les seves propietats. A més a més gracies a una sèrie de experiències, em aconseguit comprovar algunes d’aquestes propietats que las zeolites tenen. També ens em interessat en assabentar-nos de la participació de la zeolita a l’extensa varietat de detergents que hi ha al mercat. Gràcies a aquest treball em aconseguit informar-nos amb més profunditat d’una d’aquestes coses que no es veuen però que fan la vida molt més fàcil. Les Zeolites.