LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR

clasificării şi rezumării într-o formă sistematică şi în exprimare bănească a tranzacţiilor şi evenimentelor. prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate. • contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care cuantifică. ca sistem informaţional • contabilitatea este o artă a înregistrării. precum şi a rezultatelor acestor acţiuni. .CONTABILITATEA.

INFORMAŢIILE CONTABILE şi sistemul decizional CONTABILITATEA furnizează INFORMAŢII pentru PLANIFICARE CONTROL EVALUARE .

suport informaţional şi decizional în contabilitate SITUAŢIILE FINANCIARE Bilanţ Contul de profit şi pierdere Situaţia modificărilor capitalurilor proprii Situaţia fluxurilor de numerar Anexe .SITUAŢIILE FINANCIARE .

UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE Situaţia patrimoniului (Bilanţul) Contul de profit şi pierdere Notele explicative (anexele) Situaţia modificărilor capitalurilor proprii investitorii bancherii angajaţii SITUAŢIILE FINANCIARE furnizorii clienţii guvernul Situaţia fluxurilor de trezorerie (numerar) publicul managerul .

ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE OMFP 3055/2009 (cadru legislativ) Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere Inventarierea generală a patrimoniului Etapele preliminare întocmirii situaţiilor financiare Redactarea situaţiilor financiare Stabilirea balanţei conturilor după inventariere Contabilitatea operaţiilor de regularizare Diferenţe de curs valutar Determinarea rezultatului exerciţiului Regularizarea plusurilor şi minusurilor stabilite la inventar Amortizări Delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor Ajustări pentru deprecieri Provizioane .

Active circulante C. Active imobilizate B. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an E. Capital şi rezerve BILANŢUL . Active circulante.şi poziţia financiară a întreprinderii A. respectiv datorii curente nete F. Venituri în avans J. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli I. Total active minus datorii curente G. Cheltuieli în avans D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an H.

şi performanţa financiară a întreprinderii performanţa globală rentabilitatea investiţiilor stabilitatea şi rentabilitatea întreprinderii solvabilitatea întreprinderii stabilitatea întreprinderii CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE managerii investitorii UTILIZATORII INFORMAŢIILOR CONTABILE PERFORMANŢA salariaţii creditorii partenerii cemerciali .

a) Cheltuieli cu materiile prime şi consumabilele b) Alte cheltuieli externe 6. Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare . Cifra de afaceri netă 2. Producţia realizată de către entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 4. Cheltuieli cu personalul 7. Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli de exploatare – TOTAL REZULTATUL DIN EXPLOATARE CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE . a) Ajustări de valoare privind imobilizările b) Ajustări de valoare privind activele circulante 8.TOTAL 5.şi performanţa financiară a întreprinderii 1. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie 3.

Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 11.TOTAL 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante 13.şi performanţa financiară a întreprinderii 9.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE . Venituri din interese de participare 10. Venituri din dobânzi Venituri financiare . Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli financiare – TOTAL PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 14.

Venituri extraordinare 16. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE .şi performanţa financiară a întreprinderii 15. Alte impozite 20. Cheltuieli extraordinare 18. Impozitul pe profit 19. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ 18.

LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful