You are on page 1of 4

PHN TH BA L LUN CA CH NGHA MC-LNIN V CH NGHA X HI CHNG VII S MNH LCH S CA GIAI CP CNG NHN V CCH MNG X HI CH NGHA

I. S MNH LCH S CA GIAI CP CNG NHN 1. Giai cp cng nhn v s mnh lch s ca giai cp cng nhn 1.1. Khi nim giai cp cng nhn Giai cp cng nhn l mt tp on x hi n nh hnh thnh v pht trin cng vi nn i cng nghip, l lc lng sn xut c bn, tin tin, tham gia trc tip hoc gin tip vo qu trnh sn xut v ci to cc quan h x hi Giai cp cng nhn trong CNTB: l nhng ngi khng c TLSX phi i lm thu v b bc lt sc lao ng. Giai cp cng nhn trong TKQ ln CNXH: l lc lng ch yu thc y qu trnh lch s t CNTB ln CNXH. Giai cp cng nhn trong CNXH: cng vi nhng ngi lao ng l ch TLSX ch yu, hp tc cng lao ng v li ch chung

1.2. Ni dung s mnh lch s ca giai cp cng nhn Ginh chnh quyn v thit lp ch cng hu v t liu sn xut. Tp hp, lnh o nhn dn lao ng thng qua chnh ng xy dng x hi mi-XHCN. 2. Nhng iu kin khch quan quy nh s mnh lch s ca giai cp cng nhn 2.1. a v KT-XH ca giai cp cng nhn Trong nn sn xut ln, giai cp cng nhn l lc lng sn xut hng u L giai cp tin tin c kh nng on kt cht ch, thc hin nhng nhim v cch mng to ln C cng li ch, c kh nng on kt, tp hp cc giai cp v tng lp khc thc hin s mnh ca mnh 2.2. Nhng c im chnh tr- x hi ca giai cp cng nhn Giai cp tin phong, c tinh thn cch mng trit . Giai cp c thc t chc k lut cao Giai cp c bn cht quc t 3. Vai tr ca ng Cng sn trong qu trnh thc hin s mnh lch s ca giai cp cng nhn 3.1.Tnh tt yu v quy lut hnh thnh, pht trin chnh ng ca giai cp cng nhn Phong tro u tranh ca giai cp cng nhn dng cao, chng p bc, bt cng Giai cp cng nhn c trang b l lun khoa hc, cch mng ng Cng sn ra i gip cho giai cp cng nhn hiu r s mnh ca mnh ng phi trong sch, vng mnh v khng ngng hon thin 3.2. Mi quan h gia ng Cng sn v giai cp cng nhn Giai cp cng nhn l c s giai cp ca ng, l ngun b sung lc lng cho ng S lnh o ca ng Cng sn, chnh l s lnh o ca giai cp cng nhn ng c li ch c bn thng nht vi li ch ca giai cp cng nhn

ng l b tham mu ca giai cp cng nhn v ca c dn tc

II. CCH MNG X HI CH NGHA 1. Cch mng XHCN v nguyn nhn ca n 1.1. Khi nim cch mng XHCN Theo ngha hp: l cch mng chnh tr, c kt thc khi giai cp cng nhn v nhn dn lao ng ginh c chnh quyn. Theo ngha rng: bao gm cch mng chnh tr v ci to x hi c, xy dng x hi mi-XHCN 1.2. Nguyn nhn ca cch mng XHCN Mu thun gia lc lng sn xut pht trin cao c tnh x hi ha, vi quan h sn xut mang tnh cht t nhn TBCN 2. Mc tiu, ng lc v ni dung ca cch mng XHCN 2.1. Mc tiu ca cch mng XHCN Mc tiu cao nht l gii phng x hi, gii phng con ngi Mc tiu ca giai on 1: giai cp cng nhn ginh chnh quyn Mc tiu ca giai on 2: giai cp cng nhn tp hp cc tng lp nhn dn xy dng x hi mi-XHCN 2.2. ng lc ca cch mng XHCN Giai cp cng nhn va l giai cp lnh o, va l ng lc ch yu trong cch mng XHCN Giai cp nng dn l lc lng to ln trong cch mng XHCN Tr thc l lc lng quan trng trong xy dng CNXH 2.3. Ni dung ca cch mng XHCN V chnh tr: ginh chnh quyn v tay giai cp cng nhn v nhn dn lao ng V kinh t: xc lp ch cng hu v t liu sn xut, pht trin LLSX, nng cao nng sut lao ng, phn phi theo lao ng V vn ha-t tng: Giai cp cng nhn v nhn dn lao ng l ch th sng to nhng gi tr vn ha, tinh thn Gi vng gi tr vn ha tinh thn tt p ca dn tc. Tip thu c chn lc tinh hoa vn ha ca nhn loi Xy dng con ngi mi XHCN c lng yu nc, bn lnh chnh tr vng vng, c vn ha, tri thc 3. Lin minh gia giai cp cng nhn vi nng dn v cc tng lp lao ng khc trong cch mng XHCN 3.1. Tnh tt yu v c s khch quan ca lin minh Tnh tt yu Gi vng chnh quyn nh nc Xy dng thnh cng CNXH C s khch quan ca lin minh cng-nng Trong CNTB u l nhng ngi b p bc, bc lt

thc y LLSX v s pht trin ca cng nghip, nng nghip L lc lng to ln trong cng cuc xy dng CNXH 3.2. Ni dung v nguyn tc c bn ca lin minh giai cp trong cch mng XHCN a. Ni dung: Lin minh v chnh tr: ginh chnh quyn Tham gia vo b my chnh quyn nh nc ng trn lp trng ca giai cp cng nhn xy dng x hi mi Lin minh v kinh t: Kt hp hi ha li ch kinh t ca cc giai cp v cc tng lp Xy dng v pht trin nng nghip, nng thn Huy ng sc mnh, ngun lc ca cc giai cp v tng lp vo pht trin kinh t Ni dung vn ha, x hi: Khng ngng nng cao trnh vn ha Lin minh tham gia qun l kinh t, qun l x hi, qun l nh nc

b. Nguyn tc: Phi m bo vai tr lnh o ca giai cp cng nhn Phi m bo nguyn tc t nguyn Kt hp ng n cc li ch III. HNH THI KINH T- X HI CNG SN CH NGHA 1. Xu hng tt yu ca s xut hin hnh thi KT-XH cng sn ch ngha Do mu thun c bn: LLSX vi QHSX Mu thun v kinh t Mu thun v chnh tr-x hi 2. Cc giai on pht trin ca hnh thi KT-XH cng sn ch ngha Thi k qu ln CNXH X hi ch ngha Cng sn ch ngha 2.1. Thi k qu ln CNXH a. Tnh tt yu khch quan ca thi k qu CNXH khc v bn cht so vi CNTB xy dng c s vt cht k thut hin i cho CNXH Xy dng quan h sn xut mi XHCN Xy dng CNXH l mt qu trnh kh khn, phc tp, lu di b. c im v thc cht ca thi k qu ln CNXH Tn ti nhiu thnh phn kinh t, trong kinh t nh nc l ch o C nhiu hnh thc s hu khc nhau v TLSX, trong nn tng l ch cng hu v TLSX Nhiu hnh thc phn phi thu nhp, trong phn phi theo lao ng l ch yu Tn ti nhiu giai cp, tng lp khc nhau. Trong mt giai cp, hoc tng lp c nhiu b phn c trnh v thc khc nhau Chng li cc th lc th ch, chng ph

Pht huy quyn lm ch ca nhn dn lao ng Tn ti nhiu yu t t tng, vn ha c, mi. Xy dng v pht trin h t tng vn ha XHCN khoa hc, tin tin, cch mng Khc phc t tng vn ha lc hu, km hm tin trnh xy dng CNXH Tip thu c chn lc tinh hoa vn ha ca nhn loi Tng bc gim dn ti phm v cc t nn x hi Tng bc thc hin cng bng v bnh ng x hi Xy dng mi quan h tt p gia ngi vi ngi

2.2. X hi x hi ch ngha C s vt cht k thut l nn sn xut ln hin i. Thit lp ch cng hu v TLSX, ph hp vi trnh pht trin ca LLSX. Xy dng t chc lao ng v k lut lao ng mi trn tinh thn t gic ca ngi lao ng. a dng ha cc hnh thc phn phi thu nhp trong phn phi theo lao ng l nguyn tc c bn nht. Nh nc mang bn cht giai cp cng nhn, c tnh nhn dn rng ri, tnh dn tc su sc. Gii phng con ngi khi ch p bc, bc lt, thc hin bnh ng x hi, to iu kin cho con ngi pht trin ton din.

2.3. Giai on cao ca hnh thi kinh t - x hi cng sn ch ngha V mt kinh t: Lc lng sn xut pht trin cao Ca ci x hi to ra di do, tha mn theo nhu cu. Thc hin nguyn tc lm theo nng lc hng theo nhu cu thc t gic ca con ngi c nng cao V mt x hi: Trnh pht trin x hi cao Con ngi c iu kin pht trin nng lc ca mnh, tri thc con ngi c nng cao Khng cn c s khc bit gia thnh th v nng thn. Nh nc tr thnh khng cn thit, n t tiu vong c th t n trnh ca x hi Cng sn ch ngha cn c cc iu kin: S pht trin kinh t-x hi phi c c nhng iu kin, tin ph hp. L mt qu trnh lu di, kh khn, phc tp Xy dng CNCS cc nc khc nhau din ra vi nhng qu trnh khc nhau