PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

KONSEP

UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Mesyuarat Penambahbaikan PBS Bersama JPN pada 01 Ogos 2012 yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Ketua Pengarah Pelajaran telah memutuskan semua guru Tahun 1, 2 dan 3 dan Tingkatan 1 dan 2 perlu memahami pelaksanaan PBS sepenuhnya sebelum 31 Disember 2012

2

OBJEKTIF MESYUARAT:

A. Menatarkan konsep dan pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) B. Meningkatkan kefahaman tentang konsep dan pengoperasian PBS C. Memastikan PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam

3

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu proses pendidikan COMPANY LOGO .

Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) .

ditadbir. COMPANY LOGO . Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. dibina. ibu bapa dan organisasi luar.Pentaksiran yang dirancang. diperiksa. semester atau tahun.

RUJUKAN NORMA RUJUKAN KRITERIA RUJUKAN STANDARD COMPANY LOGO .

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum COMPANY LOGO .

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD PERLU ADA Standard Prestasi .

Band Pernyataan Standard Deskriptor Evidens .

Band. Standard. Deskriptor. Evidens Band Pernyataan Standard Deskriptor Evidens 1 2 3 4 5 6 Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Pernyataan tentang bagaimana murid menunjukkan “tahu” dan “boleh buat” 13 .

Band 4. Band 2. Band 6 COMPANY LOGO . Band 3. Band 5.STANDARD PRESTASI (Performance Standard) Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1.

PERNYATAAN BAND COMPANY LOGO .

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 PERINGATAN 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh diguna pakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6 (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) Band 2 2 Band 1 16 .

EVIDENS MENGIKUT TEMA Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 D E D D E E D E 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E D D D D E E E E D D E E D E D E Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band.CONTOH BAND. TETAPI untuk keseluruhan Tahun 3 mesti ada Band 1 – Band 6 . DESKRIPTOR.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO . (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Murid tahu perkara asas.Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. COMPANY LOGO . Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. serta tekal dan bersikap positif. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif.

Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan .

.

CONTOH REKOD TRANSIT SPPBS Rekod yang digunakan oleh guru untuk merekod prestasi murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS. BAND 1 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 2 B1DL1 B1DB1 B1DB1 B1DT1 B1DT1 B2DL1 B2DL2 B2DB1 B2DB2 B2DB2 B2DB3 B2DT1 B2DT1 E1 E1 E2 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2 24/1 1 2 3 4 5 Ahmad bin Yusof Alice Sim 5/2 5/2 8/2 20/3 . Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh LP.

CTH: LEMBARAN KERJA DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup Benda bukan hidup .

Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ CTH: UJIAN BERTULIS DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan hidup. 12. 11. . 1. 4. 3. 6. 5. 8. 2. 9. 10. 7.

.Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ CTH: BUKU AKTIVITI DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada pada jawapan yang betul.

PROSES MEREKOD PRESTASI MULA Kemaskini Rekod Transit Tidak lengkap / tiada pentaksiran Rekod pentaksiran lengkap .

1. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik • • • • • • • Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan 27 . Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid 1 FPM. menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran • Evidens diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti 2.EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid disimpan di tempat selamat secara bersistematik .

B1D1E3 . B1D1E2.• DSP Matematik Tahun 1 • Eviden Matematik KSSR Tahun 1: B1D1E1.

• Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 1 : TARIKH 21/5 B B1 D D1 E E1 REKOD √ SIMPAN √ PULANG .

• Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 1 : TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 21/5 25/5 B1 B1 D1 D1 E1 E2 √ √ √ √ .

• Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 1 : TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 21/5 25/5 11/6 B1 B1 B1 D1 D1 D1 E1 E2 E3 √ √ √ √ √ √ .

• Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 2 : TARIKH REKOD B D E 21/5 25/5 11/6 15/6 20/6 B1 B1 B1 B1 B1 D1 D1 D1 D2 D2 E1 E2 E3 E1 E2 √ √ √ √ √ SIMPAN PULANG √ √ √ √ √ .

30 3 .24 28 April Buku Teks ms.Contoh (ikut tema) CONTOH SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI TEMA/TOPIK BIL 1 NAMA MURID B1D5E1 B3D6E1 B4D5E1 B5D7E1 B6D1E6 Ali bin Ahmad Tarikh Catatan (Sumber & muka surat) 2 Bibiana Chong 4 April Buku latihan ms.

Contoh (ikut band) CONTOH SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI MATA PELAJARAN : DST TEMA 1 B1D1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama E1 ALI BIN JAMALUDDIN AHMAD BIN DAUD 24/1 24/1 E2 5/2 5/2 E3 5/2 5/2 E1 8/2 8/2 E2 20/3 20/3 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 TAHUN / KELAS : ______ B1D2 B1D3 B1D4 Tarikh Pencapaian Tujuan : Merekod pencapaian prestasi murid sebelum dikey-in dalam SPPBS .

CONTOH EVIDENS DALAM FAIL PERKEMBANGAN MURID FAIL PERKEMBANGAN MURID (1 FPM 1 Murid/ 1 FPM 1 M/Pdiputuskan dalam Mesyuarat JK PBS Sekolah) BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK E V I D DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN MUZIK MATA PELAJARAN LAIN E N S • Evidens yang terbaik dalam setiap deskriptor dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Perkembangan Murid. COMPANY LOGO .

CONTOH EVIDENS DALAM FAIL SHOWCASE EVIDENS FAIL SHOWCASE BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS (1 FS 1Sekolah/ 1FS 1 Aliran/ 1FS 1 Kelas/ 1FS 1 M/Pdiputuskan dalam Mesyuarat JK PBS Sekolah) MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN MUZIK MATA PELAJARAN LAIN* • Setiap evidens dalam DSP bagi setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Showcase. COMPANY LOGO .

PENTAKSIRAN PUSAT (PP) .2.

peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP . garis panduan.DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran. tugasan. instrumen pentaksiran.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.3.SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) .

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki. . SUKAN DAN KOKURIKULUM Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani.

negara dan antarabangsa Kesihatan Aktiviti Ekstra Kurikulum Penyertaan. negara dan antarabangsa Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) •Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah . negeri. daerah. negeri. Persatuan. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Sukan Aktiviti Jasmani Aktiviti Kokurikulum Penyertaan. penglibatan dan pencapaian Kelab.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Pakaian Beruniform di peringkat sekolah. penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah. daerah.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) .4.

kemahiran berfikir.PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk mengukur kebolehan semula jadi. minat. kecenderungan. sikap dan personaliti murid . kemahiran menyelesaikan masalah.

polikotomus. minat.Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual • Tidak berjadual. • Dicadangkan kepada semua murid UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Aptitud Khusus INVENTORI PERSONALITI • Tidak diwajibkan untuk semua murid Mengenal pasti kecenderungan. bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus. kekuatan/kelemahan. kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 44 .

PENGOPERASIAN PBS UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .

EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS .

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan : : : : : : : : Ketua PanitiaYang Dilantik (Latihan) Ketua PanitiaYang Dilantik (Penyelarasan) Ketua PanitiaYang Dilantik (Pementoran) Ketua PanitiaYang Dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain .

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah . matlamat. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c.

Menetapkan sistem fail PBS v. Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS vii. Melantik Pentaksir Sekolah iv. Dasar dan Pelaksanaan komponen PBS ii. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan . Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS Sekolah iii. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt) 1. Pentaksiran Sekolah (PS)/Pentaksiran Pusat (PP)/Pentaksiran Psikometrik (Ppsi)/Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Menjelaskan Konsep. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) 2. Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS vi.Cadangan Agenda Mesyuarat a) AGENDA MESYUARAT PERTAMA (AWAL TAHUN) i.

7. 6. 4. Latihan/Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS viii. Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik ix. x. Pengurusan Pelaksanaan PBS bagi murid Bekeperluan Khas dan Kes-kes Khas Hal-hal lain .3. 5.

Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS 1. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/PAJSK 2. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama ii.Cadangan Agenda Mesyuarat b) AGENDA MESYUARAT KEDUA (SUKU TAHUN PERTAMA) i. Latihan/Penataran 4. Penyelarasan 5. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS iii. Pemantauan 7. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan 3. Pementoran 6. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS iv. Hal-hal lain .

Pementoran 6. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua ii. Latihan/Penataran 4. Penyelarasan 5. Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS 1. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan 3. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS iii.Cadangan Agenda Mesyuarat c) AGENDA MESYUARAT KETIGA (SUKU TAHUN KEDUA) i. Pemantauan 7. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS iv. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/PAJSK 2. Hal-hal lain .

Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga Post Mortem pelaksanaan PBS sekolah iii. Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut iv. Hal-hal lain . ii.Cadangan Agenda Mesyuarat d) AGENDA MESYUARAT KEEMPAT (AKHIR TAHUN) i. Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBS iv.

Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan PBS di sekolah .

PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Disember TINDAKAN LP 2. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah 55 . April – Jun. Disember JPN 3. Januari – Mac. Julai – Sept dan Okt – Disember JPN/PPD/ Sekolah 4.BIL 1.

Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS (PS) Pengumpulan penskoran (PP) Sepanjang tahun Sekolah Setelah selesai setiap tugasan Sekolah/LP 56 . Aktiviti Penjaminan Kualiti: Sepanjang tahun Pementoran.5. Penyelarasan dan Pengesanan 7. Tempoh pelaksanaan PS Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan LP Sekolah Tempoh pelaksanaan PP Sekolah Sekolah/PPD/JPN/ LP/ Bahagian KPM 6. Pemantauan.

Penyimpanan Evidens Sekolah/LP Sekolah .JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 8. Pelaporan prestasi murid (PS) Mengikut (Auto generated dalam SPPBS) keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Selesai Ditentukan oleh JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik) Sekolah Pelaporan prestasi murid (PP) 9.

PERKARA TAKLIMAT KEPADA IBU BAPA MESYUARAT JK PBS SEKOLAH KURSUS DALAMAN / LATIHAN/ JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PENTAKSIRAN FORMATIF PENTAKSIRAN SUMATIF KEMASUKAN DATA (SPPBS) CETAKAN LAPORAN PBS KEMASKINI FAIL PERKEMBANGAN MURID KEMASKINI FAIL SHOWCASE X PEMANTAUAN PBS PENYELARASAN PBS PEMENTORAN PBS PENGESANAN PBS MINI KARNIVAL PBS .

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu. memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran COMPANY LOGO .

3 2 4 3 PENGESANAN PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN .

MENTOR DALAMAN • Ketua Panitia • JUP • Guru Cemerlang (m/p berkenaan) MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPW .

KEKERAPAN Bila-bila masa ikut keperluan .

teguran dan cadangan kepada Mentee Melaksanakan tindakan susulan .SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee • Melaksanakan khidmat bantu. khidmat nasihat. mudah cara dan coaching • Memberi nasihat.

3 2 PENYELARASAN 4 3 PENGESANAN PEMANTAUAN 1 PEMENTORAN .

PENYELARAS DALAMAN
• Ketua Panitia • JUP • Guru Cemerlang (m/p berkenaan)

PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP

KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS sekolah

SEBELUM PENYELARASAN

SEMASA PENYELARASAN

SELEPAS PENYELARASAN

• Kefahaman tugasan • Kesesuaian sampel • Kefahaman penskoran

Merawak sampel mengikut pencapaian

Melaksanakan tindakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran

3 2 PENGESANAN 4 3 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN .

PEMANTAU DALAMAN • • • • Pentadbir Sekolah Ketua Panitia JUP Guru Cemerlang (m/p) PEMANTAU LUARAN • Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPW • Pegawai Bahagian KPM .

KEKERAPAN Sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran .

SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN • Perancangan aktiviti pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Pemakluman kepada guru mata pelajaran Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan Contoh • Minit mesyuarat JK PBS sekolah • Evidens • Pelaporan pencapaian • Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan .

3 2 PENGESANAN 4 3 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN .

PEGAWAI Pegawai yang dilantik oleh LP .

KEKERAPAN Ditentukan oleh LP .

AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS X X X X MESYUARAT PBS KURSUS PBS FORMATIF SUMATIF PELAPORAN PBS PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP PENGESANAN .

Dokumen KSSR boleh dimuat turun melalui laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum: http://www.moe.gov.my/bpk .

Dokumen Standard Prestasi. Instrumen Pemantauan.moe.my/lp . Manual SPPBS boleh dimuat turun melalui laman sesawang Lembaga Peperiksaan: http://www.gov. Manual Pengurusan dan Pengendalian PBS.

SEGALA YANG BAIK ITU DATANGNYA DARI ALLAH JUA.AKHIR KATA SESUNGGUHNYA. . SEGALA KELEMAHAN DAN KEKURANGAN DATANGNYA DARI DIRI SAYA SENDIRI .

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful