P. 1
Handout Overview PBS

Handout Overview PBS

|Views: 0|Likes:
Published by hashim_zakaria_1

More info:

Published by: hashim_zakaria_1 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

a

b

c

COMPANY LOGO

20 Jun 2010
14 Mei 2009
Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

18 SEPT 2008

4 OGOS 2008 2005 – 2006
•International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA)
“Memperkasa PBS Humanising Assessment” Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran

Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 4

COMPANY LOGO

24 Sept 2010 18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 2010 20 Jun 2010 COMPANY LOGO .

KELULUSAN 17 Dis 2010 .

pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran .tekanan kepada guru. murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran .penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang 3 4 3 4 Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata .Assessment for learning diabaikan . peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah 7 3 .aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan .kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati.Mengapa perlu berubah? 3 Penekanan kepada JERI .

.

Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik PPsi COMPANY LOGO .PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah PS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

COMPANY LOGO .

PENTAKSIRAN Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu proses pendidikan .

PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN .

polikotomus. UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua murid INVENTORI PERSONALITI Mengenal pasti kecenderungan. minat. kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 13 COMPANY LOGO . bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus.Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual. kekuatan/kelemahan.

penglibatan dan pencapaian sukan dan permainan di peringkat sekolah. negara dan antarabangsa Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) • Penjagaan Kesihatan • Diet • Kebersihan • BMI Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah . penglibatan dan pencapaian Kelab. Persatuan. daerah. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Sukan Aktiviti Jasmani Aktiviti Kokurikulum Penyertaan. negeri. Pakaian Beruniform di peringkat sekolah. negara dan antarabangsa Kesihatan Aktiviti Ekstra Kurikulum Penyertaan. negeri.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. daerah.

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) • Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan. Berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). pembinaan item dan instrumen pentaksiran. pemeriksaan atau penskoran. perekodan dan pelaporannya Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif yang seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. bulan. . penggal atau tahun Komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. • • • • . pentadbiran.

Proses Pembentukan Assessment for learning What Proses Merumuskan Assessment of learning What Sepanjang P & P Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Untuk memperbaiki pembelajaran murid Why Why Pelbagai kaedah pentaksiran Pentaksiran FORMATIF How Pentaksiran SUMATIF How Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi QA Report Report QA Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan .

Ujian Respons Markah / Gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai .

1 COMPANY LOGO .

Pentaksiran Rujukan Standard dalam Konteks .

PRS Pentaksiran Rujukan Standard Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .STANDARD PRESTASI (Performance Standard) ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari Murid tahu perkara asas. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas .

iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik . dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. serta tekal dan bersikap positif Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.

instrumen pentaksiran. garis panduan.PENTAKSIRAN PUSAT (PP) • Suatu bentuk pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dari aspek merancang. penggredan dan pelaporan . melaksana dan menskor • LP sediakan peraturan pentaksiran. peraturan penskoran.

PENGERTIAN MERANCANG. MELAKSANA DAN MENSKOR MERANCANG MELAKSANA Guru menerima arahan tugasan daripada LP. menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan MENSKOR Murid melakukan tugasan berdasarkan jadual yang ditetapkan Guru mentaksir pencapaian murid berdasarkan peraturan pemarkahan yang dibekalkan oleh LP .

Prinsip Pentaksiran Pusat (PP) Format dan tugasan disediakan oleh LP Penjaminan kualiti Tugasan berbeza setiap tahun Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP Pelaporan ditentukan oleh LP Penskoran berdasarkan tugasan yang diberi 8 PRINSIP PP Dilaksanakan di sekolah Ditaksir oleh pihak sekolah .

PENTAKSIRAN PUSAT (PP) • PP di peringkat menengah rendah dilaksanakan di Tingkatan 2 dan di Tingkatan 3 • Kohort pertama melaksanakan PP di Tingkatan 2 bermula pada tahun 2013 .

Tugasan Jangka Pendek (TJPk) ( Tidak melebihi 1 minggu) Jenis Tugasan Tugasan Jangka Panjang (TJPg) (Tidak melebihi 3 minggu) .

PENSKORAN DAN WAJARAN WAJARAN MARKAH TJPg WAJARAN MARKAH TJPk JUMLAH MARKAH 100% 100% 100% Markah TJPg + Markah TJPk = Jumlah markah .

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A Kesediaan dan kemahiran guru melaksanakan PBS B Guru rasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’ C Integriti guru diragui Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh Penyelesaian • Penerangan • Automasikan pelaporan Penyelesaian • Pemantauan • Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan COMPANY LOGO .

kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran Proses membantu. memudah cara dan membimbing guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman untuk melaksanakan PBS COMPANY LOGO .Proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP Proses untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran Proses bagi mengenalpasti kekuatan.

PBS BERJAYA DILAKSANAKAN PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN PEMENTORAN LATIHAN UNTUK GURU DILAKSANAKAN LP BPG dan BPI BPK JNJK COMPANY LOGO .

.

. pemprosesan data dan pelaporan berkaitan PBS agar dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di semua peringkat sekolah.Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS Tujuan : Membantu guru menguruskan data PBS seperti pengumpulan markah pencapaian. JPN dan Lembaga Peperiksaan.

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS .

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS Akademik : Web-based .

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS PAJSK .Standalone Lembaga Peperiksaan .

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .

Sumber Maklumat COMPANY LOGO . Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3.Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2.

003.07.003.LP.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1   COMPANY LOGO .07.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.14.LP.Surat Siaran LP  PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->