ESTERI

Prin esterificare se înţelege totalitatea proceselor de obţinere a esterilor. Esterii sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, în care hidrogenul acid din gruparea –OH este înlocuit cu un rest organic. Modul cel mai uzual de obţinere a esterilor este prin reacţia de esterificare directă a unui acid carboxilic cu un alcool, cu eliminare de apă. Reacţia de esterificare şi de saponificare (reacţia inversă) sunt reacţii de echilibru, catalizate printre altele de protoni:

R

COOH + R'

OH

H+

R

COOR'

+

H2O

METODE DE OBŢINERE ALE ESTERILOR
Esteri obţinuţi prin reacţia directă dintre acid şi alcool
Reacţia de esterificare şi de saponificare (reacţia inversă) sunt reacţii de echilibru, catalizate printre altele de protoni:

R

COOH + R'

OH

H+

R

COOR'

+

H2O

Esteri obţinuţi din anhidride
În locul acizilor carboxilici pot fi esterificate cu alcooli anhidridele acestora. În acest caz nu se mai formează apă, ci un mol de acid.

R-CO R-CO

O

+ R'-OH

R-CO-O-R' + R-CO-OH

Scindarea anhidridei începe deja la o uşoară încălzire. Această scindare poate fi accelerată prin prezenţă în amestecul de reacţie al protonilor (exemplu acidul sulfuric – H2SO4) sau a bazelor. Şi fenolii pot fi uşor esterificaţi cu anhidride acide. Astfel se obţine industrial acidul acetil-salicilic (cunoscuta “aspirină” din acid salicilic şi anhidridă acetică. COOH COOH

OH

CH3-CO + CH3-CO O

O-CO-CH3

+ CH3-COOH

Esteri obţinuţi din cloruri acide
În loc de acidul carboxilic respectiv anhidrida acestuia se pot folosi în reacţia de esterificare şi clorurile acide corespunzătoare. În acest caz, dintr-un mol de clorură acidă şi un mol de alcool se formează un mol de ester şi un mol de acid clorhidric. Reacţia care are loc este următoarea [1, 2, 4]:

R

C

O

Cl

+ R'-OH

R-CO-O-R' + HCl

2. mai ale în cazurile când utilizarea clorurilor acide nu este indicată.PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE ESTERILOR IV. Reacţia generală este următoarea: R-COOR’ + Y-H → R-COY + R’OH Unde: Y-H este NH3.3. REACŢIA CU REACTANŢII CU AZOT Esterii servesc pentru sinteze de alţi derivaţi funcţionali ai acizilor. Ele sunt totale dacă alcoolul format sau acidul. IV. este: R-C O OR' O O + R"-COOH O + R"'-C OR' R"-C OR' R-C + R-COOH O OR'' + R-C O OR'" Un ester poate schimba cu un alt ester resturile de alcool sau acid: R-C OR' Toate cele trei reacţii sunt reacţii de echilibru şi sunt catalizate de acizi sau baze. Reacţia care poate avea loc: . cât şi în mediu bazic [1. Aceste reacţii au mare valoare preparativă. HIDROLIZA ESTERILOR Hidroliza esterilor este reacţia inversă esterificării. H2N-NH2. NH2-OH Exemple : • reacţia cu amoniacul R-COOR’ + NH3 → R-CONH2 + R’OH .dacă este înlocuit acidul.2.dacă este înlocuit alcoolul. REACŢIA DE TRANSESTERIFICARE Prin transeterificare se înţelege înlocuirea alcoolului sau a acidului din ester cu un alt alcool sau acid [1. este: R-C O OR' + HO-R" R-C O OR" + HO-R' . reacţia de alcooliză. se îndepărtează din sistem. Transesterificarea joacă un rol important dacă esterificarea directă decurge greu sau nu are loc ( exemplu obţinerea esterilor vinilici şi policarbonaţilor). respectiv un component din partea dreaptă a reacţiei. 4]. Reacţiile de transesterificare sunt acilări ale alcoolilor cu esteri. 2. Hidroliza poate avea loc atât în mediu acid.1. În mediu acid reacţia care are loc este: R-C O OR' + H2 O H+ R-C O OH + R'OH IV. 4]. reacţia de acidoliză.

4. (0C) 127 199 213 198 . Esterii sunt. Astfel : . Reacţiile care au loc sunt următoarele : HCOOR + R’MgX → RR’CH-OH Alcool secundar RCOOR’ + R”MgX → RR’R”C-OH Alcool terţiar PROPRIETĂŢI FIZICE Proprietăţile esterilor variază mult cu natura acidului şi a alcoolului din care se compun.acetat de izoamil – miros de banane . insolubili în apă. alcooli terţiari [1.acetatul de metil – miros dulce . solubili în solvenţi organici. În următorul tabel sunt date punctele de fierbere (0C) ale unor esteri : Ester Formiat de metil Formiat de etil Acetat de metil Acetat de etil P. în generel.butirat de izoamil – miros de pere . 4].valerianat de amil – aromă de mere Unii esteri plăcut mirositori se utilizează în parfumerie.f. Esterii inferiori au miros plăcut de fructe sau flori. În aceste condiţii.• reacţia cu amine primare R-COOR’ + RNH2 → • reacţia cu hidrazina R-COOR’ + H2N-NH2 → • reacţia cu hidroxilamina R-COOR’ + H2N-OH → Amidă R-CONHR + Amidă N-substituită R-CONH-NH2 Hidrazidă R-CONH-OH Acid hidroxamic + R’OH R’OH + R’OH IV.f. REACŢIA CU COMPUŞI ORGANO-METALICI Esterii dau la tratare cu compuşi organo-magnezieni sau organolitici.acetatul de etil – miros de fructe .butirat de etil – miros de ananas . 2. Punctele de fierbere ale esterilor sunt mai scăzute decât punctele de fierbere ale acizilor de la care provin şi de multe ori şi decât ale alcoolilor.formiatul de metil – miros de rom . deoarece moleculele lor nu sunt asociate. formiaţii dau alcooli secundari. (0C) 32 54 57 78 Ester Acetat de butil Benzoat de butil Benzoat de etil Malonat de etil P.

În acest caz se folosesc mai ales esterii acidului oleic cu diverşi glicol (dietilenglicol. În această categorie se încadrează mai ales acetaţii şi esterii inferiori. etc. esterii acidului adipic. esterii folosiţi pot să confere : rezistenţă la temperaturi scăzute (esterii acidului sebacic. Lubrifianţii pentru masele plastice se interpun între particulele de material creându-le o suprafaţă alunecoasă. De asemenea. 27. plasticitate şi flexibilitate. Esterii acidului formic.). . acetic. Unii esteri se utilizează ca solvenţi pentru lacuri şi vopsele.UTILIZĂRILE ESTERILOR Esterii prezintă numeroase utilizări în industrie. În primul rând. Se pot utiliza şi ca monomeri de copolimerizare la obţinerea unor poliesteri nesaturaţi care se armează cu fibre de sticlă şi se folosesc la obţinerea diverselor repere ( aici intră în primul rând esterii maleici şi fumarici). reducând frecarea între ele şi împiedicând lipirea de suprafeţele metalice. 28]. butiric şi propionic cu diverşi alcooli se folosesc ca arome şi în parfumerie. esterii se utilizează ca şi plastifianţi pentru mase plastice [26. monoetilenglicol. glicerină. Ei conferă materialelor plastice o serie de proprietăţi ca : prelucrabilitate uşoară. etc) rezistenţă la lumină proprietăţi mecanice deosebite proprietăţi electrice (esterii acidului ftalic) Esterii pot fi folosiţi ca şi lubrifianţi pentru masele plastice. Unii esteri se pot utiliza şi ca uleiuri de bază pentru lubrifanţii sintetici care tind să înlocuiască lubrifianţii minerali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful