Патрологија 1 – део испитних питања

(Овај списак није коначан и биће допуњаван. Друга питања из испитне
литературе која тренутно нису наведена овде такође долазе у обзир)

Појам и историја патрологије.
„Оци Цркве“ или „Свети Оци“ – појам и значење.
3. Језик (језици) древне хришћанске књижевности.
4. Подела патрологије (на раздобља или периоде).
5. Христологија св. Климента Римског.
6. Јудеохришћански карактер Климентове 1 Koр и њен однос према новозаветним
списима.
7. Еклисиологија св. Климента Римског (структура Цркве, апостолско прејемство).
8. Са којим јересима је полемисао св. Игњатије Антиохијски? Какво је било учење
ових јереси о Христу?
9. Како се остварује јединство Цркве по св. Игњатију Антиохијском?
10. Христологија св. Игнатија Антиохијског.
11. Однос између Старог и Новог завета по св. Игнатију Антиохијском.
12. Св. Игнатије Антиохијски о јереси или хетеродоксији.
13. Еклисиологија св. Игнатија Антиохијског.
14. Значење појма „католичанска Црква“ (καθολικὴ ἐκκλησία) код св. Игњатија
Антиохијског (Смир. 8. 2).
15. Јудејско тумачење Старог завета у Варнавиној посланици.
16. Христологија и сотириологија у Варнавиној посланици.
17. Учење Варнавине посланице о крштењу.
18. Апологетска књижевност – појава, подела, циљеви, представници, адресати.
19. Противхришћански пагански писци – Лукијан из Самосате.
20. Противхришћански пагански писци – Келс.
21. Плотин и хришћанско учење.
22. Порфиријев спис Против хришћана.
23. Цар Јулијан Апостата.
24. Учење о Логосу св. Јустин Философа.
25. Прва апологија св. Јустин Философа.
26. Дијалог са Трифоном св. Јустин Философа.
27. Теологија Теофила Антиохијског – појмови Тριάς, Λόγος ενδιάθετος, Λόγος
προφορικός.
28. Антропологија Теофила Антиохијског.
29. Теологија Посланице Диогнету.
30. Јудеохришћанске јереси другог века.
31. Гностицизам.
32. Хилијазам.
33. Монтанизам.
34. Енкратизам.
35. Богопознање по св. Иринеју Лионском.
36. Тријадологија св. Иринеја Лионског.
37. Христологија св. Иринеја Лионског.
38. Антропологија и учење о првородном греху у теологији св. Иринеја Лионског.
39. Сотириологија и појам recapitulatio (ανακεφαλαίωσις, возглављење) у теологији
св. Иринеја Лионског.
1.
2.

1

Иринеја Лионског. Антропологија св. 50. 54. Иринеја Лионског. Атанасија о паду и постојању зла. 41. 60. Иринеја Лионског. 62. Евхаристија у теологији св. Стварање света по св. Кипријана Картагинског. Атанасија о Оваплоћењу. Иринеја Лионског. Христологија Аполинарија Лаодикијског. Оригеново учење о апокатастази. Двосмисленост и нетачност христолошког језика 4. 56. Атанасију Великом. 74. 68. 2 . Оригеново учење о стварању света. 72. Пневматологија св. 51. 67. 75. Василију Великом. 64. 45. Еклисиологија св. Историја спасења по св. века. Иринеју Лионском. Човеково постојање „по природи“ (κατὰ φύσιν) у спису О Очовечењу Бога Логоса св. 73. Јерес и схизма у теологији св. Учење св. Василију Великом. 43. 55. значење. Василија Великог. Иринеја Лионског. 53. Евномијево учење о Богу. 69. 42. Рађање Сина (Логоса) по св. века. Пневматологија св. 65.40. Богопознање по св. Појам лица (πρόσωπον) у теологији Несторија Цариградског. Два рода имена у теологији Евномија Кизичког. Атанасија Великог. 48. Мариологија у теологији св. Нови Адам у теологији св. 44. 70. значење. Христологија Диодора Тарсијског. Петрово апостолско служење у еклисиологији св. Иринеја Лионског. Христолошки смисао тринитарних спорова 4. Примат епископа Рима у теологији св. 59. Омиусијани. Христологија Несторија Цариградског. Учење св. 46. Појам υπόστασις– историјат. Појам οµοούσιως – историјат. 61. Атанасија Великог. 52. Иринеја Лионског. 58. Христологија Теодора Мопсуестијског. Есхатологија и миленаризам у теологији св. 66. 47. Учење св. Атанасија Великог о творевини. Учење о апостолском прејемству и апостолском предању у теологији св. 63. 71. 49. Христологија св Атанасија Великог. Кипријана Картагинског. 57. Аријево учење о Богу. Иринеја Лионског.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful