Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.

com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

PROIECT TEHNIC
„ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”, LOC. ORADEA, JUD. BIHOR

Beneficiar
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 1

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

- Foaie de responsabilităţi –
- pe specialităţi –

Şef proiect :

ing. BALOGH SOOS Csaba

Rezistenţa Proiectat : ing. PERNEA Mircea
Desenat : ing. PERNEA Mircea

Construcţii Proiectat : ing. COROIU Nicolae
Hidrotehnice Desenat : ing. RADICS Timea Proiectat : ing. NICOARĂ Horea Desenat : ing. NICOARĂ Horea ing. ZEGOICEA Gabriela ing.topo. SZAKACS Tamas ing. RADICS Timea

Instalaţii
Electrice

Devize : Studiu Topo : Întocmit :

BORDEROU: A.Părţile scrise
1.Date generale:
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 2

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 1.2.Amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare): 1.3.Titularul investiţiei: 1.4.Beneficiarul investiţiei: 1.5.Elaboratorul proiectului: 2.Descrierea general a lucrărilor: 2.1.În cadrul secţiunii „Descrierea lucrărilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a)Amplasamentul: b)Topografia: c)Clima şi fenomenele naturale specifice zonei: d)Geologia, seismicitatea: e)Prezentarea proiectului pe specialităţi: f)Devierile şi protejările de utilităţi afectate: g)Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii: h)Căile de acces permanentze, căile de comunicaţii şi altele asemenea: i)Trasarea lucrărilor: j)Antemăsurătoarea: 2.2.Memorii tehnice pe specialităţi:

3.Caiete de sarcini: 3.1.Caiet de sarcini pentru canalizare şi alimentare cu apă – săpături şi umpluturi de pământ
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 3

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

3.2.Caiet de sarcini pentru cămin de vizitare din PE pentru reţele de canalizare 3.3.Caiet de sarcini pentru reţele exterioare de alimentare cu apă rece din PEHD 3.4.Caiet de sarcini exterioare de canalizare din PVC 3.5.Caiet de sarcini pentru infrastructură, construcţii 3.6.Caiet de sarcini pentru săpături şi umpluturi de pământ 3.7.Caiet de sarcini pentru structure din beton şi beton armat 4.Relaţii dintre contractanţi, consultant şi persoană juridică achizitoare şi exigenţe de calitate 5.Program de control 6.Memoriu protecţia muncii 7.Măsuri de tehnica securităţii muncii. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I.)

B.Părţile desenate
1.TOPO Plan ridicări topografice……………………………………………….…….1/T 2.REZISTENŢĂ Plan platformă..........................................................................................1/R Plan platformă..........................................................................................2/R Panou gard..............................................................................................3/R 3.INSTALAŢII SANITARE Plan de încadrare în zonă ……………………………………………….….0/Ac Plan de situatie……………………………………………………………….1/Ac Profil longitudinal…………………………………………………………….2/Ac Branşare apă necesară…………………………………………..................3/Ac Detalii de pozare......................................................................................4/Ac Detaliu cămin de trecere nevizitabil ø600................................................5/Ac D315 cămin de curăţire din material plastic.............................................6/Ac 4.INSTALAŢII ELECTRICE Plan de situaţie……………………………………………………………….1/E Schemă monofilară………………………………………………………….2/E
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 4

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

A. Părţile scrise
1. Date generale: 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

„ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”

1.2.

Amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare):

MUNICIPIUL ORADEA – JUDEŢUL BIHOR
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 5

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

1.3.

Titularul investiţiei:

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

1.4.

Beneficiarul investiţiei:

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

1.5.

Elaboratorul proiectului:

SC RONO AQUA SRL – str. Aluminei nr.1, etaj.7, ap.26, Oradea, punct de lucru str.Sinaia nr.12 Oradea

2. Descrierea generală a lucrărilor: 2.1. În cadrul secţiunii „Descrierea lucrărilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) Amplasamentul:
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 6

Raportează date căutate după data sau timp. nu au rapoarte de încercare).2 existentă în Dispecerat SE pentru preluarea datelor de la Staţia de recepţie. lângă drum de o distanţă de 24-25 ml. Scopul proiectului: Un spaţiu amenajat special pentru golirea vidanjoarelor. spre ieşire din oraş. iluminat exterior. Permiterea utilizării mai multor tarife. La intrare există un gard din plăci de beton.rono@gmail. rapoartele sunt disponibile în forma generală sau detaliată. data şi ora. cu o capacitate de aproximativ 100 m3/h.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Staţia de epurare este amplasată la V Municipiului Oradea. Furnizează informaţii despre vidanjare după fiecare descărcare. 7. pentru firmele de vidanjare care nu şi-au plătit facturile sau penalităţile dacă este cazul. et. Dezvoltarea aplicaţiei Win CC 6. Aluminei. Staţia de recepţie se amplasează între poarta unu de acces în staţia de epurare şi gardul de delimitare faţă de canalul de evacuare CET 1. Vidanjoarele vor fi recunoscute după codul de identificare. În prezent pe amplasament nu există construcţie este amenajat spaţiu verde. unde are în vedere controlarea recepţionării (recepţionează numai vidanjoarele autorizate) şi înregistrarea datelor recepţionate (nr.Romania-Bihor-Oradea str. 0359/191421 e-mail: aqua. - - Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 7 . Eliberează la faţa locului rapoarte de descărcare. Integrarea datelor locale în sistemul SCADA existent în SE (transmisia de date se face prin cablu optic). volumul. 1. agentul de la care se vidanjează). Permiterea adăugării sau scoaterii din memorie a unităţilor de vidanjare şi a agenţilor de la care se vidanjează. Gestionarea tuturor datelor prin intermediul unui PC. nu au contract de vidanjare sau agentul de la care se vidanjează nu are contract. ap. de înmatriculare a vidanjorului. 0374/009457. nr. Abilitatea de a folosi restricţii (ex. Fax. 26 Tel.

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei: Clima municipiul Oradea este de temperat – continentală. 0374/009457. Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare realizate. seismicitatea: Din punct de vedere geomorfologice Municipiul Oradea face parte din marea unitate a Depresiunii Crişului Repede (Depresiunea Oradea – Vad-Borod). Temperatura medie anuală în luna ianuarie este între -2˚C .5˚C. determinată de vânturile vestice. Aluminei.Romania-Bihor-Oradea str. 7. ap.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 b) Topografia: Planurile topografice la scara 1:500. în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. situat la extremitatea vestică. nr. caracterizat printr-un relief variat. se încadrează conform STAS 4273. 26 Tel. 1. iar în luna iulie este între +20˚C .5˚C. d) Geologia. cu aplatizarea spre Crişul Repede. la contactul Munţilor Apuseni şi Câmpia Tisei (Depresiunea Pannonică).1) Rezistenţă: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 8 . et.+1. Fax. Precipitaţia medie anuală este de 550 – 700 mm.rono@gmail.+21. 0359/191421 e-mail: aqua. s-au folosit pentru realizarea proiectului (anexată planşa 1T). e) Prezentarea proiectului pe specialităţi: e.

refacerea se va face pe structura iniţială a platfomei.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str.2) Instalaţii sanitare: Pe partea dreaptă dinspre intrare. Pe platforma betonată s-a prevăzut realizarea unei rigole de 10x15 m. 0359/191421 e-mail: aqua. Pe platforma de 5x10 m s-a prevăzut realizarea a 2 cămine de ø600. Pe porţinea unde se montează conducta de canalizare. faţă de cealaltă platformă. De la rigolă. pentru asigurarea accesului la staţia de recepţie. după care pe o porţiune de 5x10 m. 0374/009457. pentru preluarea apelor provenite din ploi sau spălări ale platformei. Pentru realizarea platformei betonate sa prevăzut demontarea unei porţiuni din gardul existent de 25 ml din plăci de beton.5 m de marginea platformei betonate 5x10. pe o distanţă de 2. ceea ce asigură o sursă de apă tehhnologică pentru spălarea platformei în caz de scurgere de ape din furtun sau spargeri de furtun. apele se vor colecta într-unul din căminele menajere. nr. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 9 . platforma betonată de 10x15. În jurul acestei platforme s-a prevăzut montarea unui gard metalic.20 m.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Prezentul proiect tratează realizarea unei platforme betonate. et. 7. e. Aluminei. ce are în vedere o treaptă de -0.3) Instalaţii electrice: S-a prevăzut realizarea unei alimentări cu energie electrică a echipamentelor ce deservesc staţia de recepţie asigurându-se şi iluminarea pe timp de noapte a zonei de vidanjare. pentru amplasarea staţiei de recepţie şi pentru accesul simultan a două vidanjoare (când unul descarcă celălalt să nu blocheze drumul pe care circulă în exteriorul staţiei de epurare). la mijloc de o distanţă aproximativă de 0. 26 Tel. Platforma are dimensiuni de 10x15 m. Fax. Robinetul de concesie este perpendicular de conducta PEHD 110 existentă pe platformă. s-a prevăzut un robinet de concesie. e. ap.5 m de margine. 1.

gaze. Respectarea tehnologiei de execuţie prevăzută în „Caietul de sarcini” asigură evitarea deteriorării elementelor în timpul depozitării. Pe parcursul execuţiei se va urmări ca elementele montate să nu prezinte defecţiuni. fisuri. nr. Aluminei. ap. Fax.Romania-Bihor-Oradea str. de comun acord cu beneficiarul. 7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 f) Devierile şi protejările de utilităţi afectate: Pentru asigurarea unei bune calităţi a execuţiei lucrărilor şi pentru simplificarea operaţiunii de recepţie finală în vederea preluării în exploatare de către beneficiar se va respecta pe parcursul execuţiei „Programul de urmărire a calităţii execuţiei lucrărilor şi faze determinante”.rono@gmail. căile de comunicaţii şi altele asemenea: Accesul auto şi al utilajelor către punctele de lucru se va face pe traseele prestabilite. h) Căile de acces permanente. energie electrică. transportului şi a montajului. În timpul execuţiei se vor face probe de presiune la conducta de distribuţie. et. ovalizări etc. 0359/191421 e-mail: aqua. 0374/009457. telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii: Nu e cazul. i) Trasarea lucrărilor: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 10 . 26 Tel. 1. g) Sursele de apă. manipulării. se va examina interiorul conductelor şi se vor îndepărta eventualele corpuri străine ce s-ar putea afla la interior.

cote de săpătură Csăp = -0.50m. . j) Antemăsurătoarea: Anexată. ap.15m. 7. 0359/191421 e-mail: aqua. fără oprire. 1. Determinarea exactă a adâncimii săpăturii se va face numai cu rigle de nivel. pentru evitarea formării rosturilor ce pot slăbii structura.cote de fundare CF = -0. materializând axele cu ţăruşi. Aluminei.25m.2. et. respectiv 30 cm şi se va realiza prin turnarea betonului continuu. . atunci ţăruşii de pe ax vor fi însoţiţi de ţăruşi martor. Fax.20m. . Memorii tehnice pe specialităţi: a) Rezistenţă OBIECT: PLATFORMĂ SUPRATERANĂ Placa din beton armat va avea grosimea de 25.cota maximă +0. Cotele definite ale structurii sunt : . ÎMPREJMUIRE INCINTĂ Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 11 . 0374/009457. Se va folosi beton C30/37 cu gradul de impermeabilitate P8. 26 Tel. nr.rono@gmail. 2.cota teren amenajat CTA = +0.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Trasarea lucrărilor se va face conform planurilor de situaţie. utilizând nivela cu luneta sau aparate cu laser. Dacă se prevede ca de la baterea ţăruşilor până la executarea săpăturii va trece un timp mai îndelungat.Romania-Bihor-Oradea str.

din beton. Fax. . 1.rono@gmail. Se va respecta proiectul autorizat. b) Instalaţii sanitare Prin prezentul proiect se doreşte amenajarea unei platforme betonate şi asigurarea utilităţilor pe această platformă (alimentare cu apă.20m. lucr. Aluminei. Se va respecta programul de urmărire a execuţiei anexat prezentei documentaţii şi se va întocmi cartea tehnică a construcţiei.cota teren amenajat CTA = -0. . 10/1995 . si normele de securitatea muncii in timpul executiei. .Romania-Bihor-Oradea str. NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa 2004 . Căminul C1 se racordează la bazinul de epurare Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 12 .20m.calitatea în construcţii. la o distanţă de 5 m.20m. în special NE012/1-2007 si NE012/2-2009 Cod de practica pt. Se vor respecta prevederile Legii nr. Canalizare menajeră Pe mijlocul platformei betonate de 5x10. s-a prevăzut amplasarea a 2 cămine ø600.00m. beton armat si beton precomprimat. exec. Cotele definite ale structurii sunt: . nr. Se vor respecta normele P. Fundaţia gardului este realizată din beton C12/15 şi elevaţia din plasă bordurată. 0359/191421 e-mail: aqua. EUROCOD 7 Proiectarea geotehnica.cota maximă +2.S. EUROCOD 2 Proiectarea structurilor din beton. unul de celălalt.cote de săpătură Csăp = -1.I. iar dacă se face fără aprobare din partea proiectantului atunci se face pe propria răspundere a beneficiarului sau a executantului (constructorului). canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică). 0374/009457. 26 Tel. 7. La execuţie se vor respecta normele şi normativele tehnice în vigoare.cote de fundare CF = -1. Orice modificare a documentaţiei realizată fără acceptul proiectantului este strict interzisă. ap. et.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Împrejmuirea platformei se va realiza cu un gard metalic. La proiectare s-au respectat următoarele norme şi normative: P100/1-2006 Calculul la acţiuni seismice .

7. acesta fiind racordat perpendicular pe conducta existentă PEHD 110. La mijlocul rigolei s-a prevăzut un cămin C3 ø315.31 m. Refacere la condiţii iniţiale a terenului. cu o lungime aproximativă de 5.50 m. rigola având o pantă de 1% spre cămin. beton cu maşina pentru a nu afecta o suprafaţă mai mare din drum decât e necesar pentru execuţie.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 existent cu o conductă de tipul PVC-KG Dn 250. Apa tehnologică În partea dreaptă de la intrare. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 13 . spre C2. de la intrare. între gard şi platforma betonată de 10x15 – la mijlocul acesteia – la o distanţă aproximativă de 0.07 m.25 m. cu o pantă de 5‰. Fax. Aluminei. Pe platforma betonată de 15x10. cu o lăţime de 0. Se precede ca soluţie de desfacere pavaje.35 m.48 m. s-a pevăzut o rigolă de 5 m. făcând legătura printr-un colier de branşare de 110/25.45 m şi înălţime de 0. Dimensiunea săpăturii în plan la canal menajer este de 1. Adâncimea medie de pozare este de 1. la o distanţă de 12. Adâncimea medie de pozare este între 1. et. la o distanţă de cca 3 m. Stratul de umplutură: Pat de nisip.50 m.30 m compactat la 98%. cu o pantă de 5‰. Pământ.30 m. cu o lungime de cca 21.20 m. sa prevăzut un robinet de concesie ø25. Adâncimea medie de pozare este între 1. înglobat cu nisip. Diametrul conductei. Balast fără pământ aşezat în strat de 0.20 – 1.70 m x 1. iar refacerea platformei se va face pe o suprafaţă mai mare cu cca 60 cm lăţime în plus faţă de zona folosită pentru executarea lucrărilor.Romania-Bihor-Oradea str. 0374/009457.10 m x 1. nr.5 m. 26 Tel. Dimensiunea săpăturii în plan la apa tehnologica este 0. Legătura între C3 şi C2 s-a prevăzut o conductă de PVC-KG Dn 160. 0359/191421 e-mail: aqua. Tehnologia de execuţie: Executarea lucrărilor de săpătură va începe prin trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului şi desfacerea îmbrăcăminţii rutiere. ap. 1.20-1.rono@gmail.

conform indicaţiilor furnizorului de tuburi.rono@gmail. Umplerea parţială a trenşeei cu pământ. Executarea umpluturilor şi refacerea terenului şi a îmbrăcăminţii rutiere (conform destinaţiei iniţiale). centrarea tuburilor şi ungerea garniturilor. Pregătirea patului de pozare a tuburilor (conductelor). Închiderea la capete a fiecărei tronson la care se face proba de etanşeitate. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 14 . Mufarea conductelor. Executarea şanţurilor tranşeelor cu pereţi verticali se face cu sprijinirea pereţilor. Aluminei. ap. în vederea execuţiei lucrărilor. ţinând seama de prescripţiile STAS 2915. Marcarea traseului şi fixarea de reperi în afara amprizei lucrărilor. Curăţirea mufelorşi capetelor drepte. Lansarea cu atenţie. et. 26 Tel. Execuţia căminelor. 0374/009457. cu utilaje specializate a tuburilor necesare. 1. sortarea şi transportul conductelor şi a celorlalte material legate de execuţia lucrărilor. Desfacerea îmbrăcăminţii rutiere. nr. fiind necesară executarea unor construcţii care să împiedice alunecarea terenurilor şi surparea malurilor. Fax.Romania-Bihor-Oradea str. pentru aprovizionarea şi manipularea materialelor). 7. 0359/191421 e-mail: aqua. Săparea tranşeelor (manual sau mecanizat conform indicaţiilor din proiect). Înlăturarea defecţiunilor (în caz că există pierderi de apă peste norma admisă) şi refacerea probei.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Realizarea reţelei de canalizare se va face respectţnd următoarele operaţiuni: Pregătirea traseului conductei (eliberarea terenului şi amenajarea acceselor de-a lungul traseului. Săparea şanţurilor începe conform unui graphic detaliat al execuiei şi pozării conductei. Recepţia. Recepţia general a conductei. întocmit de executarea pe baza posibilităţilor reale de lucru ale şantierului.

care urmează a asigura exploatarea şi întreţinerea reţelei. Înainte de a aplica proiectul pe teren.Romania-Bihor-Oradea str.80 m.. După executarea lucrărilor în interiorul tranşeei. După adâncirea tranşeei cu cca. câte un dulap de fiecare parte.70 m se aşează un nou rând de dulapi orizontali. 26 Tel. Dacă la executarea săpăturii se întâlnesc pe traseu conducte. Fax. c) Instalaţii electrice Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 15 . ap. Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos în sus. Aşearea dulapilor verticali la distanţe de 1. 95%). în calitate de membru. din nisip de granulaţie 1… 7 mm. Aluminei.rono@gmail. După executarea săpăturilor la cotele din proiect şi nivelarea fundului tranşeei se realizează patul de pozare pentru canal. se execută cu cel mult 24 de ore înainte de lansarea conductei în şanţ.COMPANIA DE APĂ.70 – 0. 1. pe măsură astupării tranşeei. S. 7. et. sprijinirile vor fi demontate.00 – 1.C. La recepţie va participa în mod obligatoriu. în terenuri macroporice) pentru realizarea adâncimii prevăzute în profilele longitudinal. compactat cu mijloace manual sau mecanice (grad de compactare min.A. executantul va lua măsuri de sprijinire şi protecţie a acestor instalaţii. pământul bătându-se în straturi de 20 cm. 0. 0374/009457. iar dulapi verticali şi şpraiţurile şi aşa mai departe. având obligaţia ca în termen de cel mult 10 zile să aducă la cunoştinţă proiectantului eventualele nepotriviri faţă de situaţia din teren. cabluri etc. 0359/191421 e-mail: aqua. Aşezarea dulapilor orizontali la distanţe de 0. apoi.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Tehnologia de execuţie a sprijinirilor de mal este următoarea: Pregătirea materialelor pentru executarea sprijinirii. iar şpraiţurile la distanţe de 0. nr.50 m. un delegat al S. firma executantă va studia documentaţia în mod amănunţit.20 m sau alăturaţi (în cazul terenurilor puţin coezive). Săparea ultimelor 20 cm (respective 50 cm.

26 Tel. Asigurarea cu energie electrică a acestor staţii de recepţie ape uzate se va realiza dintr-un tablou electric existent în incinta staţiei de epurare dispus la aproximativ 100 m de amplasamentul staţiilor.5 kW fiecare. Rezistenţa de dispersie a prizei de pămnt va trebui să fie R pp<1 Ohm.2 dispuşi conform planşei. et. Aluminei. 7. La care vor fi legate prin intermediul pieselor de separaţie tablourile şi containerele staţiilor. Legătura dintre electrozi şi platbandă se va realiza prin sudură şi se va proteja împotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea anticorozivă şi acoperire cu un strat de bitum.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Prin prezentul proiect se doreşte amenajarea unei platforme betonate şi asigurarea utilităţilor pe această platformă (alimentare cu apă. Disjunctorul e0 este de tip tripolar monobloc de 25 A. canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică).Romania-Bihor-Oradea str. Platbanda folosită la realizarea prizei de pământ este OLZn 40x4 mm.2 m. Fax. 0359/191421 e-mail: aqua. Instalaţia de pământare se va executa îngropat în canal având lăţimea de 0. Disjunctoarele e1 şi e2 sunt de tip tripolar monobloc de 16 A curba C de declanşare. capacitate de rupere 10 kA. cu grad de protecţie minim IP 55. Racordul electric al staţiilor de recepţie ape uzate se va realiza îngropat de la tabloul electric general (TEG) la tablourile electrice ale staţiilor (TE1 şi TE2) printr-un cablu de tip CYABY 5x2. echipat cu contrapanou.5x1. împărţită în compartiment optic şi compartiment aparataj.5 mmp. capacitate de rupere 10 kA. Pe această platformă vor fi montate 2 staţii de recepţie ape uzate cu o putere instalată de 3. Compartimentul optic este protejat de un dispersor de polimetacrilat şi include o lampă cu vapori de mercur sau vapori de sodiu cu puteri cuprinse între 80 şi 400W. prin intermediul unui cablu subteran de tipul CYABY 5x10 mmp. Iluminatul platformei se va realiza prin montarea pe stâlpi existenţi a două corpuri de iluminat exterior de tip Uranus plus. 1. nr.rono@gmail.5 m şi adâncimea de 1. indiferent de condiţiile atmosferice şi de umiditatea solului. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 16 . montaţi îngropat în canal având LăţimexAdâncime 0. Corpul este alcătuit din tablă de aluminiu. Racordul staţiilor de recepţie ape uzate la reţeaua de energie electrică se realizează printr-un tablou electric general (tablou metalic de exterior. ap. curba C de declanşare. 0374/009457. Electrozii OLZn 2” ½ şi L=2m. faţă de cota terenului amenajat.

com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Compartimentul aparataj are inclus accesoriile corespunzătoare lămpilor folosite (balasturi. Grad de protecţie aparataj IP 43. ignitere). Poziţia normală de funcţionare este în plan orizontal sau înclinat la un unghi cuprins între 15˚÷65˚. 7. Caiet de sarcini pentru canalizare şi alimentare cu apă – săpături şi umpluturi de pământ cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea Page 17 .Romania-Bihor-Oradea str. Fax. Caiete de sarcini: 3.rono@gmail. Aluminei. et. 1. ap. 3. Înălţimea de instalare 8÷10 m. Grad de protecţie optic IP 54. 26 Tel. 0359/191421 e-mail: aqua. nr. 0374/009457.1.

Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ. 7.tip mediu – pentru adâncimi sub 3.9 m. . se reface carosabilul la starea iniţială. Sprijinirile metalice în cadre care vor fi folosiţi la execuţie sunt de 3 tipuri după cum urmează: . . 0359/191421 e-mail: aqua.Romania-Bihor-Oradea str. se execută umplutura în dreptul sudurilor şi îmbinărilor cu o grijă deosebită la compactare. se execută umplutura-mai puţin în dreptul sudurilor conductelor PE (mufelor de îmbinare PVC). Fax. metodele manuale se aplică acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este economică sau nu este posibilă datorită zonei de pozare a conductelor şi tuburilor . ceea ce nu necesită condiţii speciale de execuţie a lucrărilor. De regulă lucrările de terasamente se execută mecanizat.tip greu – pentru adâncimi sub 5.0 m.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 GENERALITĂŢI: Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea săpăturilor în vederea pozării reţelelor de apă potabilă şi canalizare. pe lângă o compactare continuă până la cota carosabilului actual minus 30 cm (vezi capitol asfaltare). 1.6 m. ca urmare a lucrărilor executate sau a acţiunii utilajelor folosite. 26 Tel. et.5 m. iar extragerea lor se va face simultan cu executarea umplerii. Lucrările de terasamente nu vor începe înainte de executarea lucrărilor pregătitoare conform normativului C169-88. precum şi stabilitatea construcţiilor şi instalaţiilor învecinate. se execută umplutura în jurul tuburilor şi peste tuburi pe o înălţime de 15 cm cu un material granular nisipos. conducta este pozată pe un pat de pozare format din pietriş mărgăritar şi material local nisipos ţinând cont de nivelul apei subterane. După cum se poate observa din profilele longitudinale prezentate. nr. Sistemele de carosabil existente actual pe amplasamentul străzilor pot fi: asfalt sau balast compactat .rono@gmail. Vor fi executate lucrări ale noii reţele cu diametre ale tuburilor de 110-400 mm. prescris de furnizor pe lângă o compactare continuă. prezentând infiltraţii de la cota de -1. Aluminei.tip uşor – pentru adâncimi sub 2. luând în considerare diametrele ţevilor . ap.2 m. capitolul 2. 0374/009457. adâncimea de pozare poate atinge valori în jur de 3. Se execută săpătura care corespunde diametrului de conductă şi adâncimii de pozare a respectivei secţiunii. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 18 . Aceşti suporţi vor fi inseraţi în tranşee simultan cu executarea săpăturilor. Lungimea unei secţiuni de săpătură deschise înainte de pozare nu va depăşi 60 m. se execută proba de presiune sau etanşeitate.

Aluminei. clădiri sociale şi administrative. incluzând indicarea intersecţiilor cu alte reţele şi utilităţi pe teren. . măsurile asigurate pentru siguranţa lucrului.pozarea şi marcarea secţiunii. 4 – execuţia patului de pozare. nr. stabilirea de treceri peste şanţurile viitoare (pietoni şi vehicule). ap.documentaţia va fi trimisă pentru notificare. Inspecţia traseelor în vederea detectării conductelor de apă. 5 – amplasare conductă. 26 Tel. amenajarea terenului. unităţi poştale etc. pe ambele părţi ale săpăturii.). există lucrări pregătitoare comune pentru toate lucrările. 8 – refacere strat carosabil şi asfaltare conform caietului de sarcini aferent. demolări de cămine existente. Desfacere strat carosabil se va executa depinzând de natura sa: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 19 . material rezultat din excavaţii etc. zona de lucru va fi închisă cu panouri de avertizare sau benzi. gaz.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 LUCRĂRI PREGĂTITOARE: Lucrările pregătitoare sunt cele necesare a se executa înaintea celor de terasamente sau săpătură şi constau în principal din: defrişări. . 7 – execuţia umpluturii. cuplarea intersecţiilor cu conductele şi utilităţile existente pe secţiunea de lucru şi măsurile luate pentru protecţia lor şi sprijinul lor pe timpul lucrărilor precum şi oricare alte măsuri necesare lângă unele obiective importante (şcoli. zona de lucru care va fi închisă. modul de asigurare a mijloacelor de circulaţie precum şi a celor de intervenţie.2 m) şi celelalte pasaje de trecere necesare.se vor amplasa marcajele de circulaţie şi sistemele de semnalizare corespunzătoare. . 2 – desfacere strat carosabil.Romania-Bihor-Oradea str. cablurilor electrice şi de telefon (FIBRA OPTICA) se vor executa cu ajutorul instalaţiilor Georadar şi cu asistenţă tehnică a proprietarilor de utilităţi subterane existente pe amplasament . planificarea lucrărilor. grădiniţe de copii. 6 – proba de presiune. lungimea secţiunii în lucru existente. 7. unităţi militare..rono@gmail. et. 3 – execuţia săpăturii. locul de depozitare pentru materiale. canalizare. 1. .după obţinerea tuturor aprobărilor. Principalele operaţii care trebuiesc executate sunt: 1 – lucrări pregătitoare. nisip. Această documentaţie va conţine date despre lucrările necesare pe amplasament. modul de semnalizare a drumului ziua şi noaptea. Fax. Indiferent de situaţia care este întâlnită. 0374/009457. desfacerea sistemului rutier şi realizarea platformei de lucru. avizare şi aprobare beneficiarului şi proprietarilor de utilităţi din respectiva secţiune. 0359/191421 e-mail: aqua. pământ. deci le prezentăm după cum urmează: .se vor amplasa podeţele pietonale (cu lăţimea de cel puţin 1.

până la 1. 0359/191421 e-mail: aqua. Indiferent de varianta utilizată pentru săpătură.5 m . .Romania-Bihor-Oradea str. de unde apele se vor descărca prin pompare în aval.lăţime sanţ pozare. Se pot întâlni următoarele cazuri: .suporţi de tip uşor. spargere strat de fundare (depinzând de natura sa) şi îndepărtarea sa.existenţa reţelelor de utilităţi şi densitatea lor.existenţa unor conducte şi utilităţi care vor fi intersectate.adâncime de săpare. solul excavat va fi încărcat într-un vehicul şi va fi transportat către locul de depozitare sau haldare. iar vehiculul va sta cu sensul faţă la săpătura pe axa şanţului. compactat (minim 98%) în conformitate cu prevederile furnizorului de ţevi şi tuburi şi va fi nivelat la cota proiectată. în urma unei scarificări prealabile şi se va depozita într-un loc de depozitare stabilit de comun acord cu reprezentanţii Consiliului Local în vederea unei posibile reutilizări.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 asfalt – tăiere acoperire asfalt cu disc diamantat. Fax.rono@gmail. o beton-tăiere beton cu pickhammer-ul şi depunerea acestuia în locul de stocare. materialul ne-acceptat se va înlocui şi va fi înlocuit cu nisip şi pietriş mărgăritar care va fi compactat într-o manieră adecvată-minim 98%. .6 m . îndepărtarea acestuia în bucăţi şi depunerea cu lopata sau cu echipament multi-funcţional. Aluminei. 26 Tel. În aval de şanţ se va aranja un puţ pentru colectarea infiltraţiilor sau apelor pluviale. Excavatorul va opera cu sensul spate. Zonele cu argilă sau nămol vor fi deshidratate. ap. 0374/009457. prin aranjarea cu atenţie a fundului său pentru a asigura nivelele proiectate. Executarea săpăturii depinde de următorii factori: . et.nu se folosesc. iar materialul se va îndepărta şi înlocui cu balast îmbunătăţit compactat. În cazul unor secţiuni cu caracteristici improprii de terenuri.natura terenului şi prezenţa infiltraţiilor. o pământ-săpare cu lopata şi stocare strat vegetal pentru a fi re-folosit. 7. . .fără reţele utilităţi – lopată mecanică. Patul de pozare al conductei se va executa astfel: .pe ultima secţiune a şanţului.de la 1. .cu reţele utilităţi – săpătură manuală.5 m la 2. .un strat de nisip se va amplasa cu grosimea dată în detaliile de execuţie (ţinând cont de prescripţiile furnizorului). .săpături până la o adâncime de 2. Suporţii din metal se vor folosi după cum urmează: . nr. 1. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 20 . o Balastul compactat existent se va îndepărta de pe traseul viitoarelor săpături. săpătura se va executa obligatoriu într-o manieră manuală.6 m .

folosind dispozitive Vetter la ambele capete. 0359/191421 e-mail: aqua. pe vreme uscată se va adăuga o cantitate de apă pentru a se asigura umiditatea optimă de compactare. 7. În acelaşi timp pozarea conductelor depinde de existenţa conductelor care vor fi înlocuite. diagramele de lucru şi alte date referitoare la instalaţii. . sunt prezentate în desenele ataşate. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 21 . Umplerea şanţului după pozarea conductei trebuie făcută în două stagii. 0374/009457. prin stocarea lor în vederea montării la marginea şanţului. şi anume: . Coborârea asamblărilor de tuburi în şanţuri se va realiza gradual prin utilizarea suporţilor transversali şi prin demontarea-remontarea pintenilor dintre panourile de sprijin. echipamente şi forţa de muncă. Acest test va trebui făcut după încheierea instalării unei porţiuni de conductă şi verificarea instalării ei corecte. de prevederile din Caietul de sarcini şi de recomandările producătorului. Această acoperire trebuie făcută cu nisip compactat manual. et. Fax. Tuburile vor fi descărcate din mijlocul de transport de macara sau manual. lungimea tubului şi tipul suporţilor folosiţi. nr.umplerea până la partea superioară a şanţului: această umplere se va face pe straturi câte 20 cm cu balast foarte bine compactat (cu un grad de compactare de 98%). Coborârea tuburilor se va face bucată cu bucată. În cazul adâncimilor mari (în jur de 2 m). durata testului este de aproximativ 15 minute şi se va executa conform caietului de sarcini aferent conductelor de PE sau PVC. Testul este realizat în mod obişnuit prin umplerea cu apă a conductei. prin menţinerea lor în cârligul macaralei sau a suporţilor de suspendare folosiţi până la încheierea asamblării. Tuburile vor fi operate pe şantier manual. care cer operaţiuni suplimentare. iar dispozitivele speciale de prindere vor fi folosite pentru a preveni distrugerea suprafeţelor externe.Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei. Proba de presiune şi etanşeitate. Această umplere se va realiza prin straturi cu grosimea de 20 cm conform Caietului de sarcini. Execuţia umpluturii. în cazul asigurării unui spaţiu de lucru complet uscat. Această operaţie nu se va face pe vreme ploioasă. iar compactarea lor mecanică la cerinţele gradului de compactare. 1. Probele se vor realiza cu apă.rono@gmail. Diferenţele relativ la operaţiile necesare pentru pozare apar ca rezultat a metodei diferite de asamblare a tuburilor şi ţevilor precum şi a lungimii acestora. 26 Tel. tuburile vor fi sudate în şanţuri. Notă: Detaliile necesare. ap.o umplere în jurul conductei şi deasupra ei cu acoperirea depinzând de tipul tuburilor (PEHD/PVC). Toate datele obţinute în cadrul testului de etanşeitate a conductelor vor fi înregistrate în procese verbale şi emise pentru fiecare secţiune testată CONFORM PROGRAMULUI DE CONTROL AL EXECUŢIEI.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Conducta va fi pozată funcţie de tipul său.

rono@gmail. Aşa cum se poate înţelege din anexe. Aluminei. -săpături cu excavatorul şi manuale la finalizarea gropii (puţului). Fax. 26 Tel. -construcţia închiderii interne şi externe. -turnarea betonului de nivelare. .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Umplerea se va realiza din spate. împrejmuirea şi marcarea. cablurilor etc. inclusiv placa cu cadrul pentru carosabil şi capacul de cămin de tip carosabil. Reparaţia stratului carosabil. căminele prefabricate sunt realizate dintr-un element de fund care este asigurat din construcţie cu piese de trecere pentru toate conexiunile care sunt legate la acele cămine. dar există cazuri când conducta este instalată anterior execuţiei căminelor. -verificarea existenţei conductelor. ap. anume o construcţie prefabricată din beton amplasată pe stratul de egalizare beton. pe o fundaţie plană de beton de egalizare. Căminele prefabricate sunt făcute din inele de beton. -nivelarea fundului de puţ.Romania-Bihor-Oradea str.un inel monolit din beton cu diametrul intern de 1200 mm doar pentru tuburile de 110 mm şi un ansamblu format din elemente prefabricate din beton până la nivelul solului. -desfacerea închiderii. -construcţia suporţilor pentru protecţia lucrărilor. -betonarea plăcii de acoperire prin aducerea umpluturilor la nivel şi prin împachetarea lui în cadrul capacului de închidere. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 22 . asigurate cu margine de sprijin şi îmbinate cu mortar M100 pentru asigurarea etanşeităţii perfecte. et. Principalele operaţii care vor fi executate sunt: -semnalizarea localizării. -betonarea părţii de fund în care părţile de trecere pentru direcţiile de conectare viitoare vor fi împachetate cu etanşare corespunzătoare. aerisire şi golire sunt executate uzual anterior instalării de conducte. 1. Instalarea acestor cămine trebuie făcută prin intermediul unei macarale. execuţia şi instalarea căminelor fiind realizată consecutiv. -betonarea pereţilor până la nivelul plăcii de acoperire. Umplerea se va realiza până la nivelul adecvat al stratului de drum actual ţinându-se cont de cota finală a terenului după asfaltare. prin îndepărtarea simultană a suporţilor de sprijinire. sub protecţia suporţilor. Cămine de vane. localizate pe direcţiile cerute la amplasament. pe lungime mai mare decât distanţa dintre două cămine. golire şi racord. 7. După compactarea lucrărilor de umplere a şanţului. nr. acestea sunt executate din elemente sub forma inelelor (con de acces) care are cadrul capacului de acces în cămin. amplasamentul se va reface la starea iniţială. 0359/191421 e-mail: aqua. 0374/009457. aerisire. Instalarea căminelor din beton prefabricat se va discuta în continuare. Căminele sunt executate din 2 părţi. Căminele de vane. aducerea la nivelul cerut trebuie făcută prin element din beton turnat care leagă conul de acces şi cadrul capacului.

Personalul care va realiza lucrările va fi suplimentar în mod specific pregătit datorită naturii tehnologiei de execuţie. Aluminei. toate secţiunile existente într-un proces de lucru.excavator. Echipamentele necesare principale sunt: . .Romania-Bihor-Oradea str. ap. se vor monta podeţe (pentru pietoni şi vehicule) prevăzute cu bare de sprijin pe ambele părţi. se va face pregătirea lucrătorilor şi se va numi responsabilul de lucrări care va supraveghea aplicarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru acea lucrare. Măsurile de siguranţă se vor aplica atât lucrătorilor cât şi persoanelor străine care au acces la amplasamentul lucrărilor. 0374/009457. policlinicilor precum şi intersecţiilor importante. 0359/191421 e-mail: aqua.macara. Pregătirea se va face periodic în conformitate cu normele de protectie a muncii in vigoare. sau în timpul schimburilor de noapte. .rangă şi ciocane pneumatice. dar are unele dezavantaje cum ar fi de exemplu imposibilitatea de a le folosi în zone cu reţele utilitare dense sau în zone cu reţele aeriene care nu permit (sau ascund) manevrarea panourilor prin intermediul unei macarale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -realizarea umplerii prin îndepărtarea suporţilor. 7. Consecvent. nr. iar avertizările se vor instala astfel încât pietonii şi vehiculele să evite lucrările. et. să se execute lucrări în zilele de sâmbăta şi duminică. şcolilor. 26 Tel. Fax. Toate trecerile de conducte sau cabluri vor fi sprijinite într-o manieră adecvată pentru ca nici un lucrător să nu fie expus pericolului de accidentare. s-a luat în considerare posibilitatea ca – pe unele secţiuni. În linie cu accesul la căile de acces la proprietăţile private sau instituţiile publice. -refacerea terenului la aspectul original. Măsuri de siguranţă în timpul realizării lucrărilor Înainte de începerea oricărei lucrări. Lucrările vor fi organizate astfel încât timpul necesar pentru deschiderea şanţului să fie redus pe cât posibil.rono@gmail. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 23 . În acelaşi timp. Planificarea lucrărilor S-a considerat că în decursul sezonului de iarnă (1 decembrie – 1 martie) nu se vor executa lucrări luând în considerare regulamentele locale. pentru a reduce durata obstrucţionării si inconvenienţelor date de activităţi în mod curent companiilor. În acelaşi timp întreg personalul va fi examinat cu atenţie din punct de vedere medical pentru a evita orice eveniment neaşteptat. 1. Alte elemente Utilizarea panourilor metalice de sprijin permit a viteză mai mare de lucru comparativ cu soluţiile clasice de sprijinire. se vor împrejmui întro manieră adecvată. în astfel de cazuri la ultimul panou se vor folosi dispozitive de manevrare. .încărcător frontal.

0359/191421 e-mail: aqua. natura terenului de fundare. Săpăturile care se execută mecanizat nu trebuie să depăşească profilul proiectat al săpăturii. . nr.când realizarea umpluturilor nu se face imediat după executarea săpăturii.Romania-Bihor-Oradea str. tehnologia de execuţie.căi acces. et.montator tuburi PVC/ tevi PE-HD şi cămine canalizare. ap. Se va avea în vedere ca lucrările de epuisment să nu producă modificări a stabilităţii masivelor de pământ din zona lor de influenţă sau daune datorate afluierilor la clădirile existente. .şef echipă sau maistru. racorduri. .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 maşină de tăiat asfalt şi beton carosabil. panouri metalice sau suporţi clasici şi dispozitiv pentru agăţare şi mânuire panou şi elementele de cămin prefabricat.personal pentru lucrările de refacere. restul executându-se manual.rono@gmail. . copertine şi bare de protecţie pentru protecţia lucrărilor. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 24 . berbeci mecanici şi plăci vibratoare.personal pentru deservire punct lucru. Trasarea lucrărilor de terasamente se efectuează pe baza planului de trasare după fixarea construcţiei pe amplasament. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm mai sus decât cota profilului. Trasarea pe teren se va face după curăţirea şi nivelarea amplasamentului. lucrători mecanici întreţinere echipamente.menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul săpăturii pe o distanţă suficient de mare ca să nu pericliteze instalaţiile şi construcţiile învecinate.operatori echipamente (excavator sau macara). Componenţa echipei de lucru recomandată pentru condiţiile normale de lucru este următoarea: . . regimul de curgere a apelor subterane. . 7. 1. . aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală. Aluminei. .topograf.sistem pentru semnalizare lucrări. TRASAREA PE TEREN Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiilor (cămine. condiţiile meteorologice şi climatice din perioada de execuţie. Abaterile admise la trasare sunt date în normativul C83-75. devieri) pe amplasament şi marcarea lor conform proiectului. electrician. Fax. 0374/009457. Sprijinirea pereţilor săpăturii se face ţinând seama de adâncimea săpăturii. pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice a terenurilor de fundare. pompă descărcare şi epuisment. 26 Tel. şoferi. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR ŞI SPRIJINIRILOR La executarea săpăturilor trebuie să se ţină cont de următoarele: .

pentru asigurarea scurgerii apei din precipitaţii. cu conţinut de materii organice. Recepţionarea şi verificarea lucrărilor de terasamente se va face conform normativului C169-88. mâluri. Se interzice realizarea umpluturilor din pământ cu umflări şi contracţii mari. Verificarea compactărilor se face cu respectarea normativului C586-85 şi C29-85. Turnarea betonului în fundaţii se face imediat după atingerea cotei de fundare sau a unui strat pentru care proiectantul îşi dă acordul privind posibilitatea de fundare. În cazul terenurilor sensibile. lucrările de săpături se execută de la început până la cota prevăzută în proiect. argile moi. conform STAS 5091-71. având grosimi uniforme. articolul 4. pentru a se putea lua din timp măsurile necesare. cu pereţi verticali sprijiniţi sau săpături cu pereţi în taluz. Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane se poate face cu pereţi verticali nesprijiniţi. cu respectarea „Nomenclatorului încercărilor de laborator” şi instrucţiunilor de aplicare a acestora. Umpluturile de pământ coezive.8.rono@gmail. Înainte de executarea umpluturilor este obligatorie îndepărtarea stratului vegetal. iar suprafaţa rezultată se va amenaja cu pante de 1-1. 1. Aluminei. se vor executa trepte de înfrăţire.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei. compactate prin cilindrare. 7. cu personal calificat. în conformitate cu ordinul IGSIC nr. admiţându-se variaţii de aproximativ 2%. se vor executa în straturi nivelate. stabilite iniţial prin compactări de probă.8 din 07. EXECUTAREA UMPLUTURILOR Executarea umpluturilor se va face de regulă din pământurile rezultate din săpătură.Romania-Bihor-Oradea str. când se face pe straturi de 10cm. nr. 26 Tel. 0374/009457. bulgări etc.1981. umiditatea optimă se va stabili conform STAS 1913-73. La executarea umpluturilor pe timp friguros este obligatorie respectarea normelor generale şi acelor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în normativul C16-84. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 25 . et. Controlul va avea caracter operativ. Fax. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE Verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor de terasamente se va face în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente” şi normativul C56-85. săpăturile se vor executa cu respectarea normativului C169-88. Unitatea care execută umpluturi va organiza verificarea comportării. în cazul în care umpluturile nu sunt corespunzătoare. Când înclinarea terenului este mai mare de 1:3. Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul proiectantului. Umiditatea va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare.5%.09. resturi de lemn. capitolul 7. 0359/191421 e-mail: aqua. Gradul de compactare necesar a se realiza se va determina pe probe în poligon. Se consideră că prin compactarea manuală se realizează gradul de compactare 90*-96%. ap. respectiv de 80-90% când se face pe straturi de 20cm.

ap. 0359/191421 e-mail: aqua. Aluminei. aprobate de Ministerul Muncii şi de ministerul Sănătăţii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj”.rono@gmail. fie pentru încălzirea muncitorilor.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din „Norme republicane de protecţia muncii”. nr. fie pentru dezgheţare. Fax. MĂSURI PSI Se interzice cu desăvârşire focul în săpături cu pereţi sprijiniţi. 26 Tel. se vor respecta prevederile normativului C300-94. aprobate de Ministerul Industriei. 1. cu ordinul 1233/1980. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 26 .Romania-Bihor-Oradea str. deoarece distrugerea sprijinirilor prin ardere poate duce la surpări şi accidente grave. 0374/009457. 7. unde se execută terasamente. Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantiere. et.

asigură etanşeitatea la punctele de racord cu reţeaua de canalizare. pe de o parte. transport şi manipulare facilă datorită masei proprii reduse (cca.B – cămin cu fund plat (cămin pentru gurile de scurgere din ţeavă corugată PVC). 1.A – cămin cu fund profilat şi racorduri. nr. timpii necesari punerii lor la cotă şi legării la reţea. mufare uşoară la imbinarea cu tuburile de PVC. Ele sunt amplasate după caz. 26 Tel. 7.rono@gmail. Rolul acestora este de a asigura. 0374/009457. Având în vedere greutatea redusă a căminelor de vizitare. este dotat cu element de aducere la cotă a capacului.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. . sunt deosebit de mici. Caiet de sarcini pentru cămin de vizitare din PE pentru reţele de canalizare Montarea căminelor de vizitare pe traseele reţelelor de canalizare este obligatorie în aliniamente. în spaţii verzi. în punctele de intersecţie.2. precum şi faptul că pentru realizarea legăturilor la reţea. ele sunt prevăzute cu mufe de racord speciale. 0359/191421 e-mail: aqua. sub trotuare sau sub carosabil. sub trotuare sau sub carosabil. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 27 . Aluminei.Romania-Bihor-Oradea str. condiţiile de curgere în limitele prevăzute de normativele în vigoare. ap. poate fi montat în spaţii verzi. de schimbare a diametrului sau a pantei sau pentru ruperea pantei. 50 kg). Fax. iar pe de altă parte. Avantajele prezentului produs sunt următoarele: preţ de cost scăzut. este dotat cu trepte de acces din fabricaţie. asigură montare uşoară. et. capacul este asigurat cu încuietoare. nu necesită lucrări de zidării. este izolat. Căminele prefabricate din PE sunt disponibile în două variante: . este perfect etanş. accesul la segmentele de reţea în vederea intervenţiilor pe timpul exploatării.

Elementul de aducere la cotă este de formă cilindrică având diametrul de 632 mm şi este prevăzut la partea superioară cu un guler de 846 mm diametru care asigură etanşarea la suprafaţa de contact cu rama capacului. et. Aluminei.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str. 0374/009457. 1. Partea inferioară a recipientului este profilată în mod corespunzător pentru a facilita realizarea racordurilor la reţeaua de canalizare. înălţimea camerei de lucru variabilă de la 900 la 4. 14 Mpa. > 1000 ore. se pretează foarte bine la utilizări şi în alte domenii ca: cămine de vane şi robineţi. sau racordări laterale la diferite cote. are grosimea pereţilor de aproximativ 10 mm. ap.Stress Cracking F-50 . ele permiţând şi realizarea de racorduri la cote decalate pe verticală prin intermediul sifoanelor. cămine pentru apometre.rezistenţa la tracţiune . Căminele sunt proiectate pentru intersecţii la 45 0. Corpul căminului şi elementul de aducere la cotă sunt prefabricate din polietilenă.100 mm. Căminele prefabricate din PE. Lungimea elementului de aducere la cotă poate fi de 360 sau 660 mm funcţie de condiţiile de amplasare. Varianta B se utilizează pentru cămine de guri de scurgere la canalizarile pluviale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Varianta A se utilizează la treceri şi la intersecţii de reţele situate la aceleaşi cote. Fax. 0359/191421 e-mail: aqua. 52. Materialul folosit pentru fabricarea recipientului şi a conului de acces are următoarele caracteristici principale: . Lăţimea nervurilor este de 20 mm pe toată lungimea acestora.duritatea (Shored) . varianta B. pe trei direcţii. Recipientul care formează corpul căminului.alungire la rupere . este de formă cilindrică.temperatura de fragilitate 935 kg/m3.temperatura de înmuiere . Partea superioară a recipientului are formă tronconică şi este prevăzută cu un guler şi un orificiu de acces având 688 mm diametru. diametrul de 1. > 600. 7. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 28 . 111o C. nr. < -70oC. 26 Tel.densitatea la temperatura de 23o C .000 mm şi este prevăzut cu nervuri de rigidizare longitudinale şi nervuri de rigidizare transversale. iar prin intercalarea unor coturi de 45 0 ele se pot utiliza şi la intersecţii la 90o.

În funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. 0359/191421 e-mail: aqua. între corpul căminului şi elementul de aducere la cotă se va monta o garnitură inelară de cauciuc. ap. et. Condiţii de montaj Condiţii generale de montaj. trotuare sau carosabil pot fi livrate cu capace din fontă necarosabile sau carosabile după caz. 360 mm. Execuţia săpăturii Prin executarea săpăturilor trebuie să se asigure spaţiul de lucru necesar amplasării atât în plan orizontal cât şi în plan vertical a căminului de vizitare. ţinând seama concomitent şi de implicaţiile economice ale acestor lucrări.100 mm.A – cămin cu fund profilat şi racorduri. Execuţia umpluturii Căminul se aşează pe un strat de nisip compactat de 10 cm grosime.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 În vederea asigurării etanşeităţii. Fax. Căminele de vizitare prefabricate din PE.lungime element de aducere la cotă Variante constructive: .rono@gmail. Căminele de vizitare care urmează a fi amplasate în zone verzi pot fi livrate cu capace din PE. pot fi amplasate atât în zonele carosabile cât şi în cele necarosabile. 0374/009457. 1. 26 Tel. În cadrul variantei A. 632 mm. săpătura se poate executa cu pereţi verticali (cu sau fără sprijiniri) sau cu taluz înclinat.înălţimea camerei de lucru de . 1.diametru element de aducere la cotă . Căminele de vizitare care urmează a fi amplasate sub alei. 1. Dimensiunile geometrice ale căminului de vizitare tip sunt: . Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 29 . corpul căminului poate fi de următoarele tipuri: Toate căminele de vizitare.diametru corp cămin . 7.450 mm. . nr.Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei. în funcţie de diametrele nominale ale conductelor la care urmează a fi racordat. indiferent de tip şi variantă pot fi livrate cu capace carosabile sau necarosabile din fontă sau cu capace din PE.B – cămin cu fund plat (cămin gura scurere).

sunt deosebit de mici. 7.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str. situată deasupra căminului de vizitare se va realiza cu gradul minim de compactare de 90%. este necesară doar executarea lucrărilor de terasamente şi a racordărilor la reţeaua de canalizare. 26 Tel. ele sunt prevăzute cu mufe de racord speciale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 După realizarea racordărilor la reţea. de grosime variabilă. Aluminei.70 x 1. cu durată lungă de exploatare. În cazul în care condiţiile de amplasare sunt deosebit de dificile. pe tot conturul. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 30 . ap. se vor respecta cu stricteţe toate prescripţiile normativelor tehnice în vigoare referitoare la execuţia lucrărilor de canalizare concomitent cu prevederile din proiect. timpii necesari punerii lor la cotă şi legării la reţea. et. Date privind forţa de muncă În teren. precum şi faptul că pentru realizarea legăturilor la reţea. Umplutura se realizează în straturi de maximum 15 cm grosime. cu nisip. compactarea realizându-se pe fiecare strat. se procedează la umplerea gropii. 1. Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care înglobează căminul de vizitare trebuie să fi de 95%. umplutura de nisip. conform detaliului anexat.70 m. pentru stabilirea detaliilor concrete de montare se va consulta proiectantul şi/sau furnizorul. având dimensiunile în plan de 1. 0359/191421 e-mail: aqua.50 Pe conturul coşului de m grosime situat sub căminului acces fundaţia căii 85 90 95 85 85 90 85 80 85 Rama capacului carosabil se va sprijini pe o placă de beton armat de 20 cm grosime. Pentru a realiza o lucrare de calitate. În cazul amplasării căminului de vizitare în zone verzi. Fax. 0374/009457. Condiţii speciale de montaj În cazul amplasării căminului sub trotuare sau carosabil se vor respecta valorile minime de compactare evidenţiate în tabelul de mai jos: Amplasamentul căminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare şi alei pietonale Grad minim de compactare % În zona Ultimul strat de 0. nr. Având în vedere greutatea redusă a căminelor de vizitare.

73 x1. 0374/009457. ap. 26 Tel.10 x3.64m 2 2 Împingerea pământului (E) se descompune întro-componentă orizontală şi una verticală.Cămin de vizitare Cămin de vizitare Presiunea pământului (cămin la o adâncime de 1. 1. S = 1. 0359/191421 e-mail: aqua.46 = = 1.10 m. EV = componenta verticală. nr. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 31 . Aluminei.Romania-Bihor-Oradea str.30 m γ = 1. Fax.8to / m3 greutatea specifică a pămîntului Presiunea la o adâncime h: p = kah ϕ = 330 unghiul de frecare interioară a pământului E = phPer unde Per – ½ din perimetrul căminului. S = suprafaţa laterală a căminului. h = înălţime cămin = 1.46 m. h0 = suprasarcină echivalentă cu un strat de pământ de grosime 1.73m Per = Dxπ = 1. EH = componenta orizontală. et.14 = 3.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Pentru execuţia lucrărilor de montaj ale instalaţiilor aferente căminului de vizitare prefabricat sunt necesari doi muncitori calificaţi şi un muncitor deservire construcţii – montaj.76 m) D = diametru cămin = 1.53m 2 2 Per 3.rono@gmail.46 = 2. Breviar de calcul . 7.

c = lăţimea plăcii de beton. nr.2 x15 = 6 .928 sin 220 = 0.295 x1.09 x 0.Romania-Bihor-Oradea str.077 kgf / cm 2 = 7.77to / m 2 = 0.70 – 0.75 x1. 1. M = moment încovoietor (tom).53 Presiunea unitară a unui vehicul V80 P = 20 to pe osie.647 x10 5 = = 11.3cm 2 100 Concluzii: Rezistenţa la fisurare a materialului din care este fabricat căminul este de 500 Mpa. p = procent de armare (%).8 x 0.74 2 100 .647 tom 4 xc 4 x1. P = 10 to pe o roată.70 = = 2 . Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 32 .588 x1. 0359/191421 e-mail: aqua.15m B= M 2 .94 H = cos ϕ = 2. care este egal cu 5089 kgf/cmp.55E kPa 2. 0374/009457. 7.69 Armarea plăcii de beton E = 0. B400 (Bc 30) = marca betonului armat.    = 0.73 = 2.698 = 1. h = înălţimea secţiunii de beton (20 cm).002 m).3 = 0. et.70 h0 = 0. ap. aria Aa seţiunii armăturii (cmp). b = lăţimea scţiunii de beton în dreptul capacului (1. 26 Tel.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 σ = unghiul făcut de împingere cu orizontală.69 x1.09 1. Placa de beton este rezemată pe mediu elastic. 2 2 δ = ϕ = 330 = 220 3 3 ϕ  K a = tg 2  45 0 −  2  Pef = cos 22 0 = 0. În urma calculelor reiese că acest tip de cămin rezistă la presiunea pământului.2 x15 2 bh0 Aa = 9φ10 PC 52 p = 0 .rono@gmail.295   0 33 0 K a = tg 2   45 − 2  p = 1. l = lungimea plăcii de beton M = Pxl 10 .41 0 0 Aa = 0 .41x 100 . Fax.375 Ka = coeficientul de împingere activă.928 = 1. Aluminei.94 = 0. = = înălţimea h0 utilă a secţiunii de beton (15 cm).

0374/009457. anul producţiei. nr. netoxice şi foarte stabile la acţiunea agenţilor chimici şi factorilor meteorologici. 7. inodore. marcate cu patru dungi longitudinale albastre. 1.1. 3. Acestea sunt insipide. ap.Romania-Bihor-Oradea str. Îmbinarea tronsoanelor se face prin electrosudură. 26 Tel.AMPLASAMENT Amplasarea reţelelor de alimentare cu apă rece va respecta prevederile STAS 8591/75 („Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”). marca de conformitate şi marca calităţii.rono@gmail. Pe conductă trebuie să se regăsească marca. 0359/191421 e-mail: aqua. Ţevile sunt de culoare neagră omogenă şi opacă. executată deasupra căminului.2. a îmbinării rapide şi a rezistenţei sporite la coroziune s-a trecut în majoritatea cazurilor la folosirea conductelor din PEHD pentru reţelele exterioare de alimentare cu apă rece. sudură cap la cap sau prin racorduri cu strângere mecanică. preia toată sarcina din încărcări cu autovehicule şi o transmite terenului de fundare fără a încărca corpul căminului. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 33 . 3.3.3. Aluminei. et.3. Caiet de sarcini pentru reţele exterioare de alimentare cu apă rece din PEHD 3. Datorită greutăţii reduse. Fax. diametrul nominal.GENERALITĂŢI Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea reţelelor de alimentare cu apă rece din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Placa de beton armat.

00 Executarea patului de pozare precum şi a îmbinărilor cu flanşe se vor executa în şanţ.20 0. nr.3.3.Romania-Bihor-Oradea str. avantajos atât din puncte de vedere economic cât şi de vedere static B=D+20cm. Diametrul conductei D(mm) 80-300 Peste 300 Stratul de acoperire Mmin 1. Schimbarea cotei săpăturii se va face numai cu acordul proiectantului. de unde se va realiza manual. materialul şi gradul de compactare al patului sunt determinante în privinţa tensiunilor şi deformaţiilor. supravegherea acestor lucrări făcându-se de către dirigintele de şantier. În cazul în care traseul se intersectează cu alte lucrări edilitare. Pentru cazurile în care pozarea conductelor se face la o adâncime normală se recomandă realizarea unui şanţ de lăţime minimă. Influenţa diametrului conductei. 0359/191421 e-mail: aqua.3. 3. a caracteristicilor terenului şi a adâncimii de pozare asupra tensiunilor. În cazul în care aceste condiţii de distanţă minime nu se pot respecta se va chema proiectantul pentru soluţii.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Amplasamentele vor fi predate constructorului de către beneficiar printr-un proces verbal de predare primire. până la 30 cm deasupra cotei profilului. acolo unde este posibil. 0374/009457.3. lăţimea va fi mărită cu necesarul de spaţiu al structurii sau poate fi adoptată soluţia săpării de şanţ cu taluz. Calitatea lucrărilor de pozare.2 Pregătirea patului de pozare Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 34 .LUCRĂRI DE TERASAMENTE Durata de viaţă a reţelelor de distribuţie a apei potabile executate din ţevi şi fitinguri din PE este influenţată de modul în care este realizat şanţul de pozare.80 Mmax 3. Fax. 7. Se vor respecta distanţele prevăzute în STAS 8591/75 faţă de alte reţele sau la intersecţia cu acestea.rono@gmail. ap. Efectul sarcinilor datorate circulaţiei se manifestă doar în cazul adâncimilor de pozare mai mici de 1 m.00 3.3. 1. În cazul în care este necesară realizarea de sprijiniri. 3. respectiv atunci când din diferite cauze este necesară pozarea conductei la adâncimi mai mari decât cele obişnuite. respectiv deformărilor este neglijabilă. Marcarea obiectivului se va face prin reţele de ţăruşi şi semne cotate pe stâlpi şi clădiri. Aluminei.1 Săparea şanţurilor Executarea săpăturilor se va realiza mecanizat. 26 Tel. patul de fundare precum şi compactarea.3. 3. et. se recomandă lăţimea şanţului de Bmin=D+40 cm.

CategoriaC: rezemare neuniformă (prezintă ascendent asupra rezemărilor punctiforme şi pe generatoare). tendinţe de tasare. 1. Fax. 26 Tel. Categoria B: rezemarea neuniformă a conductei (posibile rezemări punctiforme şi pe generatoare). 0374/009457. Aceasta are influenţă asupra limitării deplasării conductelor. nisip cu pietriş). terenuri cu sfărâmături. rezemarea uniformă a conductei. Grosimea patului de pozare trebuie să fie de minim 10 cm. umplutură. et. respectiv materiale coezive mixte: nisip mâlos. grad de compactare a terenului variabil. argilă nisipos-mâloasă. Se disting trei categorii de paturi de pozare: Categoria A: material de fundare optim (nisip. Aluminei. 0359/191421 e-mail: aqua. tasări ulterioare reduse. fiind cunoscut faptul că în cazul conductelor din PE coeficientul de dilatare termică liniară este de căteva ori mai mare în comparaţie cu materialele clasice. ap. iar în cazul în care fundul şanţului a fost realizat neîngrijit se recomandă mărirea grosimii acestui strat. argilă tare şi mâl. În situaţia în care terenul nu asigură o rezemare care să evite afectarea conductei (stânci. se impune realizarea unui pat de pozare inferior. Un pat bun de pozare este capabil să împiedice mişcările cauzate de variaţiile de temperatură prin frecarea cu suprafaţa exterioară a conductei.Romania-Bihor-Oradea str. Corelaţiile dintre condiţiile prezentate şi câteva tipuri de terenuri sunt prezentate în tabelul de mai jos: Patul de pozare Material Categoria Nisip A B C Argilă A B C Nămol A B C Execuţie Realizabil prin înămolire Cerinţă generală pentru orice şanţ Calitate inacceptabilă pentru execuţie Irealizabil Conţinut minim de nisip 10% Neadaptabilă Irealizabil Realizabil la umiditate mare şi conţinut nisip 10% Din nămol uscat şi fără bulgări-realizabil numai teoretic Ca material pentru patul de fundare se recomandă materiale granulare: nisip. 7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Capacitatea portantă şi deformările conductei sunt influenţate în mod fundamental de calitatea patului de pozare.rono@gmail. nisip amestecat cu pietriş. nr. terenuri cu pietriş cuD> 20 mm). dacă Dmax<20 mm. nisip mâlos. grad de compactare a terenului suficient în zona conductei. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 35 .

de aceea lansarea trebuie efectuată cu atenţie. Conducta se coboară pe pat prin îndepărtarea succesivă a reazemelor. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie şi se recomandă realizarea acesteia în timpul dimineţii.3.rono@gmail. 7. chiar pe mai mulţi kilometri.4 Compactarea patului Punerea în operă a materialului se va realiza exclusiv prin mijloace manuale. în straturi tasate de circa 30 cm grosime. ap. Conductele de diametru mare pot fi pozate direct pe pat sau pe reazeme aşezate peste şanţ.Romania-Bihor-Oradea str. După pozarea conductei în şanţ. În scopul realizării unor lucrări de calitate se recomandă următoarele: . adică reţeaua se îmbină lângă traseu. . prin lopătare. acesta se va acoperi lăsând libere îmbinările până la efectuarea probei de presiune.3.3.trebuie avut în vedere ca la definitivarea poziţiei conductei în şanţ aceasta nu trebuie să vină în contact cu pereţii săpăturii. Pentru organizarea tehnologiei de îmbinare şi pozare a conductelor există mai multe metode verificate în practică. 3. în straturi succesive de 20 cm. . Se va păstra o zonă alăturată de protecţie de cel puţin 15 cm de nisip deasupra şi sub conductă. de starea vremii etc.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Pe traseele de conductă în pantă. 1. se face lângă şanţul gata săpat şi poate fi aplicată prin deplasarea continuă a instalaţiei de sudare şi a personalului. Deasupra stratului superior de nisip se acceptă material fin provenit din săpătură. Compactarea straturilor în zona conductei se va executa mecanizat sau manual (cu maiul de mână din lemn sau metalic cu muchii rotunjite). în acest fel scurtându-se timpul de expunere a şanţului.punctele de priză îndepărtate pot induce alungiri periculoase. 26 Tel. adică îmbinarea conducte. Colacii de conductă pot fi pozaţi direct de pe tambur în paralel cu săparea şanţului. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 36 . Aluminei. Chiar şi pentru pozarea conductei există mai multe posibilităţi. . Fax. Acestea se vor executa anterior pregătirii patului şi se vor încastra în terenul de fundare. 0374/009457. aceasta aplicându-se în cazul nivelului ridicat al apei freatice.forţele de frecare apărute la manevrarea conductelor pot fi reduse prin utilizarea rolelor. et. De asemenea este posibilă şi inversarea ordinei.3 Pozarea conductelor Reţeaua de conducte poate fi premontată prin îmbinarea conductelor din colaci sau bare.nu se acceptă rularea reţelelor de conductă din cauza solicitărilor de torsionare la care poate fi supusă conducta şi sudurile. pentru a preîntâmpina alunecarea patului de pozare se recomandă construirea unor blocaje de beton.3. Alegerea tehnologiei optime se face în funcţie de condiţiile din teren. 0359/191421 e-mail: aqua. În general premontajul. urmând ca săparea şanţului să se execute ulterior. nr. 3.

La execuţie este necesară asigurarea posibilităţii de detectare ulterioară a traseului conductei. Rândul inferior va fi prevăzut cu blocaje laterale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Stratul superior al patului.5m. 0359/191421 e-mail: aqua. Transportul conductelor necesită un plan de prindere neted. nr. În cazul colacilor descărcarea şi manipularea cu ajutorul motostivuitorului este cea mai sigură. Conductele se pot depozita pe o perioadă de maxim 2 ani de la data fabricaţiei. Modul în care vor fi depozitate conductele se va stabili în funcţie de perioada de timp în care conductele vor fi expuse razelor solare.3. 1. Lungimea dulapilor şi a distanţei dintre eventualele proptele poate fi de maxim 3m. În acest caz capetele care depăşesc marginea platformei se vor lega la un loc pentru a preîntâmpina balansul. 0374/009457. Tensionarea chingilor se face cu atenţie pentru a nu se produce deformarea barelor şi colacilor. iar înălţimea stivei nu va depăşi 1. şi de 85% în celelalte cazuri. et. Depozitarea pe suprafeţe betonate prezintă avantajul de a asigura scurgerea precipitaţiilor. fără măsuri speciale împotriva razelor solare. la extradosul conductei va fi de minim 15 cm. Astfel pentru aceasta. Este obligatoriu să se utilizeze elemente intercalate de pânză sau cauciuc.rono@gmail. Colacii pot fi depozitaţi în poziţie înclinată sprijiniţi de un perete vertical. 7. La ridicarea barelor sau a stivelor de conducte este recomandată folosirea unei macarale.TRANSPORTUL. Încărcăturile vor fi legate de platforma mijlocului de tansport cu ajutorul chingilor. la pozarea conductei pe lângă aceasta se va poza un fir metalic de semnalizare sau o bandă de semnalizare cu fir metalic încorporat. 26 Tel. La locul de depozitare şi de montaj colacii şi barele se vor depozita pe suprafeţe plane. Manevrarea prin agăţarea într-un singur punct este interzisă.Romania-Bihor-Oradea str. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR Cea mai frecventă sursă de deteriorare a suprafeţei exterioare a conductei este transportul şi manipularea necorespunzătoare la descărcare şi montaj. Transportul în vrac sau legate în stive este permis numai dacă acestea sunt aşezate în paralel cu suprafaţa platformei mijlocului de transport. Stivele pot depăşi cu maxim 1 marginea platformei. Dispozitivele de sprijinire trebuie prevăzute cu suprafeţe protectoare. ap. lipsit de asperităţi şi să asigure un contact total cu rândul inferior de conducte. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 37 . Depozitarea barelor în stive de secţiune prismatică este cea mai răspândită modalitate de depozitare. 3. Nu se admite contactul direct între conducte şi cablurile de oţel sau lanţurile utilizate la manipulare. Târârea conductelor şi/sau a stivelor pe platfoma mijloacelor de transport este interzisă. Colacii de conducte pot fi transportaţi fie vertical sau orizontal. punctele optime de agăţare fiind situate la 1/4-1/3 din lungimea conductelor. Valoarea prevăzută a gradului de compactare al materialului patului pentru zone sub circulaţie va fi de 95%.4. Fax. Aluminei.

SDR17 Dn maxim 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 Dn minim 20. netede. unde se va solicita certificatul de calitate. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 38 .30 7. ap.6 75. 0374/009457.rono@gmail.3 161.MONTAJUL Executarea montajului la ţevile PEHD se va face prin una din cele două tehnici de racordare: 3.5.3 32. et. semiautomate şi automate.30 2. fără fisuri.6.60 4. sau în lipsa acestora pe un pat de nisip.2 141.1.3. Procedeul de sudură cap la cap cuprinde următoarele faze: -fixarea capetelor de conductă în suporţii aparatului de sudură.VERIFICAREA MATERIALELOR La examinarea cu ochiul liber ţevile trebuie să fie drepte. timp. Pentru realizarea sudurilor cap la cap se folosesc în aceeaşi măsură aparatele manuale. Ordinea tehnologică a operaţiilor.3 25. 7.Romania-Bihor-Oradea str.3. 26 Tel. 1.90 3. Fax. arsuri sau cojeli.10 3.4 50.00 9. Parametrii de sudură folosiţi sunt dependenţi de şi de materialul de bază precum şi de raportul dimensional standard. temperatură.5 Grosime perete mm 2 2 2.5 63.10 8. cât şi înainte de punerea în operă.9 111.3.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 plan. Aluminei. regulile şi prescripţiile de detaliu sunt date de fiecare producător de utilaj de sudură cu precizarea exactă a parametrilor de sudare: presiune. Depozitarea orizontală se va face pe dulapi de lemn.6. 0359/191421 e-mail: aqua. astfel încât ele să se încadreze în următoarele date: Diametrul şi grosimea peretelui pt conducte PE100. 3.3 40.30 5. Sudura cap la cap Este îmbinarea nedemontabilă cel mai frecvent utilizată.10 6. nr.7 90. dar este indicată stivuirea lor în plan orizontal. Verificarea diametrelor şi caracteristicilor ţevilor se va face atât la recepţia mărfii în depozit.0 126. Realizarea acestor suduri reclamă un personal bine calificat.

2. -dezasamblarea capetelor conductei din fălcile aparatului de sudură. nr.3. Fitingul de polietilenă este obţinut prin turnare şi conţine la interiorul peretelui o rezistenţă electrică ce uneşte suprafaţa interioară a fitingului cu cea externă a conductei. Temperatura mediului ambiant pentru realizarea acestui tip de sudură trebuie să fie cuprinsă între 0 şi 45 ˚C. -degresarea capetelor de conductă. -preîncălzirea suprafeţelor ce urmează a se îmbina. Aluminei. -răcirea sudurii. Sudura cu fitinguri de electrofuziune Acest tip de sudură este utilizat datorită simplităţii operaţiunilor şi a calităţii superioare a îmbinării. -răcirea în aparat până la temperatura de cca 60˚C. BS 1092-2. Procedeul de sudură cu fitinguri prin electrofuziune cuprinde următoarele faze: -tăierea capetelor de conductă la unghi de 90˚. 3. . -executarea automată a sudurii. Pentru realizarea unor îmbinări de calitate superioară este necesară folosirea unor scule auxiliare ca răzuitoarele pentru şamfrenarea capetelor de conductă şi aliniatoarele.1.alinierea perfectă a conductelor. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor prin flanşe vor fi făcute conform ISO 7005-2. în special de grăsimi. 0359/191421 e-mail: aqua. ARMĂTURI ŞI ACCESORII 3. -şamfrenarea capetelor de conductă. Dimensiunile. . et. sudură şi răcire. .6. . 1.rono@gmail.7. ap.respectarea presiunilor de preîncălzire şi sudură.3. -marcarea capetelor de conductă până la poziţia la care va fi introdus fitingul şi degresarea pe interior a fitingului. 26 Tel. 7. -retragerea plăcii şi compresia imediată a celor două capete. 0374/009457.Romania-Bihor-Oradea str. -fixarea elementelor de sudat în aliniator.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -curăţirea capetelor şi frezarea acestora pentru a le aşeza în acelaşi plan. -conectarea aparatului de fiting şi citirea codului de bare a fitingului. 3.răcirea trebuie să se facă natural. Fax.7. cu ajutorul plăcii de încălzire(210˚C). .respectarea temperaturii plăcii şi a mediului ambiantla care se realizează sudura. La realizarea acestor suduri trebuie să se ţină seama de următorii factori: .3. DIN 2501 Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 39 .respectarea strictă a timpilor de preîncălzire. Flanşe Materialul şi modul de îmbinare a flanşelor vor fi în conformitate cu specificaţiile referitoare la fiecare material de conductă.curăţirea de corpuri străine.

3.7. cu clasa de execuţie C sau echivalent.3. 0374/009457. Presiunea nominală va fi de cel puţin egală cu cea mai mare presiune de pe conducte.rono@gmail. nr. 26 Tel.3.3. DIN 3535/3. Poziţia găurilor de centrare va fi conform ISO 7005. Toate vanele vor fi adecvate folosirii pentru apă potabilă.Romania-Bihor-Oradea str. 3. Piuliţe.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 sau echivalent cu scopul de a permite asamblarea tuturor tipurilor de racorduri.3. DIN 3202 sau echivalent. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 40 . Şaibele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 4759-3-96. 0359/191421 e-mail: aqua. Vanele vor fi livrate cu mâner de acţionare. ap. iar înainte de strângere vor fi unse cu vaselină grafitată. Adaptoare Adaptoarele şi cuplajele folosite la trecerea de la PE la oţel sunt adaptoare universale cu flanşă. montate între flanşe şi vor avea găuri de centrare.7. Materialul din care sunt fabricate adaptoarele pot fi din oţel conform BS EN 1002590 sau din fontă ductilă conform DIN 1693 sau BS 2789. robinete şi accesorii. cu o grosime de minimum 3mm. adecvat pentru utilizarea la apă potabilă. astfel încât să poată fi montate în cămine sau direct în sol. Vane fluture Sunt cu acţionare manuală.5. dar cu o presiune nominală de cel puţin pn 10. Garnituri şi inele de etanşare Garniturile şi inelele de etanşare vor fi fabricate din cauciuc natural sau sintetic. Vanele vor avea dimensiunile conform ISO 5752. 3.3. acoperite cu vopsea sau răşini epoxidice. 3.7. BS 2494-90 sau echivalent şi vor fi de două tipuri: -garnituri plate fără inserţie metalică -garnituri cu inserţie metalică Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face ferite de îngheţ sau supraîncălzire. şaibe. BS 5155. 1.7. Aluminei. în conformitate cu STAS 1733-89.2. DIN 2501 sau echivalent. Şuruburile vor fi suficient de lungi astfel ca cel puţin o spiră a filetului să depăşească piuliţa atunci când aceasta este strânsă. şuruburi Şuruburile folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 4016-94 sau SR ISO4018-94. 7.4. şaibele şi şuruburile vor fi zincate. et. Fax. Piuliţele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu STAS 922-89. Piuliţele. BS 1092. libere de orice tensiune.

Corpul contorului va fi din fontă şi pentru montare va fi prevăzut cu piuliţă olandez la fiecare capăt.7. Vanele de golire se vor fixa de suporţi cu două coliere de fixare. nr.10. 26 Tel. Hidranţi de incendiu Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 41 .7. 3.7. vor fi cu filet interior sau exterior. Lăţimea suporţilor se va stabili pe şantier funcţie de distanţele pe verticală din interiorul căminului.7. Suporţii vor fi protejaţi anticoroziv prin vopsire cu un strat de grund şi un strat de vopsea epoxidică.rono@gmail.7. 7.3. 3.7. Toate contoarele de apă trebuie să aibă un certificat individual de verificare metrologică emis de OMRL sau de un laborator de testare agrementat de OMRL. Contoare de apă Contoarele de apă vor fi de tip multijet cu filtru inclus.3. 0359/191421 e-mail: aqua. corespunzător gradului de protecţie IP 68.3. cu montaj prin înfiletare. et. 3. Contoarele vor fi montate în cămine pe conductele de branşament la imobile. 1.8.3.7.6.3. Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închis şi deschis. cu filet exterior şi vor fi cuplate la conducte prin intermediul unui colier şi al unui robinet sferic.Romania-Bihor-Oradea str. 3. Să permită intrarea aerului când presiunea din conductă scade sup presiunea atmosferică în timpul golirilor.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Direcţia de manevrare a mănerului de acţiionare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru închiderea robinetului. Clapete de reţinere Clapetele de reţinere pot fi de tip clapă sau cu arc. cu clasa de precizie B conform ISO4064/1-96 şi trebuie să fie etanşe.9. vor fi livrate cu mâner de acţionare şi au corp metalic. 0374/009457. Ventile de dezaerisire Ventilele de dezaerisire vor fi de tip automat şi au următoarele funcţiuni: Să evacueze aerul la umplerea conductei sau a aerului acumulat în punctele mai înalte ale conductei. Vane sferice Robinetele sferice vor fi instalate pe conducte de Dn 25 sau Dn 40. Fax. cu cadran uscat. iar suporţii de vană vor fi fixaţi de radierul căminului cu şuruburi Conespand.11. Aluminei. 3.3. Ventilele vor fi din material plastic de înaltă rezistenţă. 3. ap. Suporţi de vană Pentru susţinerea vanelor din cămine se vor prevedea suporţi metalici confecţionaţi din şeavă de oţel şi o placă pătrată din tablă la partea inferioară.

et.5x0. cutie ventil. Protecţia exterioară a hidranţilor se va face cu vopsea de culoare roşie RAL 3020 rezistentă la radiaţii ultarviolete. Hidranţii vor fi livraţi împreună cu un cot de 90 o cu picior. Pentru protecţia împotriva îngheţului. să se respecte adâncimea de îngropare de 1. va fi crescută uniform şi continuu până la 50% din presiunea de Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 42 . acesta va avea prevăzută la partea inferioară un dispozitiv care asigură evacuarea automată a apei din corp în poziţia închis a ventilului într-un timp foarte scurt. Ridicarea presiunii se face treptat.garnitură ventil. aviz IGCPM . 7. În jurul hidranţilor se va executa o betonare uşoară pe o suprafaţă de 1.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Hidranţii sunt de tip suprateran. hidranţii de incendiu trebuie să fie montaţi riguros vertical. exceptând mufele pentru a se constata eventualele neetanşeităţi. la minim 5 m faţă de zidurile clădirilor şi la minim 15m de obiectele care radiază intens căldura în caz de incendiu. 0359/191421 e-mail: aqua.EFECTUAREA PROBELOR Înaintea efectuării probelor tronsonul este acoperit cu pământ. Garnitura hidrantului trebuie să se poată schimba fără dezgroparea acestuia. ax de prindere a corpului ventilului . Aluminei. Umplerea reţelei se va face în punctul cel mai de jos pentru a se asigura aerisirea în punctul cel mai ridicat. 3. nr. capac.8. Fax.rono@gmail.5x1. pn 10bar şi vor fi în conformitate cu STAS 3479-80. corp ventil. Volumul de apă rămas în interiorul hidrantului după golire nu trebuie să depăşească 100 cmc.3.cu protectie la rupere. Poziţia hidranţilor se va marca prin plăcuţe conform SR 6309-98. ap. capac de manevră .Romania-Bihor-Oradea str.28514/2000 al Statului Major al Corpului Pompierilor Militari. 0374/009457. În jurul fundaţiei hidrantului se va realiza o umplutură de nisip cu dimensiunile de 0.5m. cu diametrul de Dn 80mm.25m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având dimensiunile de 30x30x15cm.tijă de acţionare.5x0.5xpresiunea nominală. flanşe din fontă ductilă şi şuruburi. 26 Tel. 1. Presiunea de încercare va fi de 1.5m pentru drenarea apei de golire de la hidrant. iar protecţia suprafeţelor interioare se va face cu vopsea epoxidică. Din construcţie hidranţii de incendiu vor avea o pierdere de sarcină minimă. DIN 3222. Conform agrementului nr. şaibe şi piuliţe necesare prinderii. fără şocuri. Hidranţii vor fi însoţiţi de următoarele documente agrement tehnic emis de MLPTL. vor permite demontarea complete şi înlocuirea pieselor de schimb fără dificultăţi.inel de etanşare . Materiale pentru hidranţi vor fi după cum urmează: -corp. Montarea hidranţilor de incendiu se va face la o distanţă de maxim 2m faţă de carosabil.

executantul va întocmi un proces verbal. Durata de menţinere a presiunii nu va fi mai mică de 10 minute. construit din tuburi de PVC. et. aprobate de Ministerul Muncii şi de ministerul Sănătăţii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj”. 1. . MĂSURI PSI La executarea lucrărilor se vor respecta „Normele generale de protecţia împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor”. 7. iar rezultatul se consideră satisfăcător dacă nu există scurgeri. În partea tehnică a documentaţiei se prezintă un plan de situaţie de încadrare la scara 1:1000 1:500 pe care se arată numerotarea planurilor de situaţie pe care au fost reprezentate colectoarele de canalizare conţinute.4. Fax. După efectuarea încercărilor. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din „Norme republicane de protecţia muncii”. aprobate prin Decretul 290/1977. Începutul încercării se consideră atingerea presiunii de încercare.rono@gmail. 26 Tel.8 din valoarea presiunii de încercare. nr. tronsoanele şi se indică numărul şi denumirea planşei pe care se regăseşte profilul longitudinal al tronsonului. Caiet de sarcini exterioare de canalizare din PVC 3. cu ordinul 1233/1980.PREAMBUL Prezentul obiect cuprinde colectoarele de canalizare menajeră.Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei. după care va fi redusă la 0. picături sau pierderea presiunii.nodurile principale ale reţelei colectoare s-au notat cu literele mari ale alfabetului (Cm) şi reprezintă în principal camine menajere de trecere intersecţii de străzi. 0359/191421 e-mail: aqua.1.porţiunile de canal colector între noduri denumite în continuare ”tronsoane” au fost codificate (de ex. Pe planurile de situaţie scara 1:1000 se reprezintă nodurile. în documentaţia tehnică s-au folosit următoarele modificări: . Profilele longitudinale s-au reprezentat pentru tronsonul de canalizare.Cm2). Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 43 . Pentru corelarea părţilor tehnice şi economice. În cazul descoperirii unor defecte se va trece la remedierea acestora şi apoi se va trece la efectuarea probei de presiune. ap. Această presiune va fi menţinută până la examinarea completă a reţelei.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 încercare. 0374/009457. 3.Cm1. camine de spalare.4. după care creşterea până la presiunea de încercare se face în trepte de 10% din valoarea acesteia. denumite în continuare în prezentul caiet de sarcini ”Noduri”. aprobate de Ministerul Industriei.

nr. care se vor realiza în conformitate cu prevederile STAS 2448/1982.. Înaintea atacării lucrărilor ofertanţii vor studia în amănunţite indicaţiile din broşura de studiu geotehnic.2m) pentru pietoni în vederea prevenirii posibilităţilor de accidentare a acestora. din care rezultă faptul că tronsoanele se găsesc în zone cu terenuri necoezive şi instabile la care nu se admite deschiderea de săpături pe lungimi mai mari de 60 m cu specificaţia strictă că în 24 ore de la deschiderea săpăturilor pe aceste porţiuni să fie pozate colectoarele şi umplutura să fie restabilită la forma iniţială prin straturi de 20 cm având umuditatea optimă de compactare. et. Înainte de punerea în funcţiune a colectoarelor se vor efectua testările de linearitate în plan şi verticală prin utilizarea de camere de inspecţie video între căminele de trecere/spalare. singura posibilitate de a preveni colmatările colectoarelor prin depunerile de suspensii târâte în căminele de vizitare. ap. Se regăsesc traseele poziţionate faţă de reperele din teren. precum şi caracteristicile tehnice ale tronsoanelor. pozate la 1.Din această cauză şi a pantelor realizabile foarte reduse. precum şi podeţe de trecere (lmin=1. se vor amenaja. poziţia căminelor de trecere. conform normelor europene. 7.rono@gmail. Se atrage atenţia că nivelimentul pentru pozarea colectoarelor se va face într-un singur sistem de control permanent asupra cotelor de pozare.7 m/s. documentaţia prevede parapet la marginea şanţurilor.intersectie. prin faptul că vitezele efectiv realizate cauzate de pante şi debite sunt mai mici 0. Căminul de vizitare/spălare/intersectie amplasate. 0359/191421 e-mail: aqua. conform caietului de sarcini. îmbinate cu inel de cauciuc. detaliile de execuţie fiind elaborate ca detalii de execuţie. în conformitate cu prevederile STAS 2448/82.0 – 2 m adâncime în şanţuri săpate 70% mecanizat şi 30% manual. În vederea funcţionării cât se poate de corectă a colectoarelor de canalizare. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 44 . Toate şanţurile se vor sprijini în vederea prevenirii accidentelor de muncă.Romania-Bihor-Oradea str. poziţia căminelor (indicate pe profilele longitudinale prin codificarea Cm) pentru care s-a cuprins în documentaţie un plan cu dispoziţie generală de soluţionare. se va acorda o atenţie deosebită realizării cu rigolă continuă de scurgere la radierul căminelor de vizitare. Materialele folosite la realizarea colectoarelor vor fi ţevi PVC cu mufă cu inel. Orice altă abatere va atrage după sine aducerea la cotă a lucrărilor pe cheltuiala ofertantului. Având în vedere faptul că săpăturile vor fi deschise în acostamentul străzii .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Atât pe planurile de situaţie cât şi pe profile se regăsesc indicaţiile tehnice pentru realizarea colectoarelor. 1. Fax.5 mm. în documentaţie se stabileşte abaterea maximă admisă faţă de cotele indicate la maxim 0. datorită caracterului plat al amplasamentului care nu admite modificarea ulterioară a cotelor . 26 Tel. Aluminei. tip3.spalare si vizitare. 0374/009457. Totodată se menţionează faptul că în mod obligatoriu se vor efectua şi probele de etanşeitate. din PVC (PE) prefabricat si va avea rolul de decolmatare a tronsoanelor de colectoare (canalizare existenta) la care se produc depuneri şi înfundări în timpul exploatării. a colectoarelor în vederea verificării execuţiei corecte a etanşării mufate la PVC.

MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR Legăturile de fixare a ţevilor trebuie să fie realizate din funie de cânepă. nylon sau ceva similar. compactarea până la generatoarea superioară a construcţiei.TRANSPORTUL. ap.electrice telefonie sau la intersecţia cu acestea. 3. 1. În cazul în care aceste condiţii de distanţă minime nu se pot respecta se va chema proiectantul pentru soluţii.apa. Dacă natura terenului nu este corespunzătoare se va chema proiectantul pentru soluţii.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3.in prezenta proiectantului printr-un proces verbal de predare primire. Se vor respecta distanţele prevăzute în STAS 8591/75 faţă de alte reţele. 3. În dreptul punctelor de îmbinare se va adânci săpătura.GENERALITĂŢI Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de reţele exterioare de canalizare. ţevile sunt astfel protejate în zona de contact cu legăturile. După montarea conductei se poate executa umplutura. diametrul nominal.4. marca de conformitate şi marca calităţii.EXECUTAREA CANALELOR ÎN SĂPĂTURI Execuţia săpăturilor începe dinspre aval în amonte. Îmbinarea tronsoanelor se face prin mufă cu inel de cauciuc. anul producţiei.3. sub conductă.4. Marcarea obiectivului se va face prin tablite indicatoare montate pe stâlpi. Amplasamentele vor fi predate constructorului de către beneficiar.5m. Pe conductă trebuie să se regăsească marca. La executarea şanţurilor de pozare se va ţine cont de STAS 3052/68 pentru lăţimea şanţului şi STAS 6057/77 pentru adâncimea de îngheţ. Se va urmări executarea corectă a umpluturii şi la partea inferioară. 7. clădiri sau alte repere fixe. 26 Tel. a îmbinării rapide şi a rezistenţei sporite la coroziune s-a trecut în majoritatea cazurilor la folosirea conductelor din PVC pentru canalizarea exterioară. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 45 .5. et. Fax. 3. nr.4.2.4. adâncimea asigurând un spaţiu de 2-5cm sub mufă.Romania-Bihor-Oradea str.rono@gmail. Datorită greutăţii reduse. supravegherea acestor lucrări făcându-se de către dirigintele de şantier. Aluminei. La compactare se foloseşte placa vibratoare. realizându-se o groapă de lungime egală cu lungimea mufei+0.AMPLASAMENT Amplasarea reţelelor de canalizare va respecta prevederile STAS 8591/75 („Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”).4. 0374/009457. 0359/191421 e-mail: aqua.

Ţevile nu trebuie trântite. Ţevile mufate trebuie stivuite pe juguri de lemn în aşa fel încât cele aflate în partea inferioară să nu se deformeze şi mufele să fie dispuse înafară . manipularea trebuind să se facă prin prinderea acestora cu mare atenţie. La scăderea temperaturilor creşte posibilitatea ruperii (spargerii) ţevilor şi fitingurilor din PVC. ap.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Încărcarea şi descărcarea ca şi în cazul altor materiale trebuie făcut cu atenţie. trebuie efectuate cu precauţiile necesare. Manipularea se face evitând contactul ţevilor şi fitingurilor cu substanţe agresive şi cu materiale abrazive.Romania-Bihor-Oradea str. în aceste condiţii toate operaţiunile de manipulare: transport. DEPOZITAREA Pe durata depozitării ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorită vibraţiilor şi loviturilor. 0374/009457. se prind în 3 locuri cu sfoara sau fir de material plastic rezistent. 26 Tel. de o parte şi de alta a stivei. cuprinzând ţevi de acelaşi tip şi diametru. 0359/191421 e-mail: aqua. ţevile cu diametre mai mari de Ф 50 inclusiv se ambalează în paleţi sau rastele. Ambalarea se face. AMBALAREA Ţevile din PVC se livrează în vrac sau ambalate (legături. Fax. alternativ (în plan orizontal şi în plan vertical). după cum urmează: -livrarea în vrac se poate face la toate tipurile de ţeavă. târâte în timpul operaţiilor de încărcare-descărcare din remorcile auto. et. Aluminei. montare. -standardul de referinţă. În acest mod mufele nu sunt solicitate de ţevi iar sprijinirea are loc de a lungul generatoarei ţevii Marcarea fitingurilor şi accesoriilor cuprinde: -denumire produs. etc. în funcţie de tipul ţevii. Trebuie evitate curbările excesive Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 46 . La înţelegere cu beneficiarul. nr. paleţi sau rastele). Fitinguri şi accesorii. Ţevile lise (nemufate)trebuie depozitate pe o suprafaţă plană lipsită de obiecte ascuţite (abrazive) şi de substanţe care pot ataca ţeava. Depozitarea tuburilor se va face pe suprafeţe plane sau rastele. depozitare. -diametru nominal. Legăturile. ambalate sau la bucată. -ţevile cu diametre de Ф 32 şi Ф 40 se ambalează în legături de câte 10 bucăţi. -presiune nominală. Fitingurile şi accesoriile sunt furnizate. -ambalarea în legături se aplică la: -ţevile cu diametru de până la 25 mm inclusiv se ambalează în legături de câte 25 de bucăţi. 7. 1.rono@gmail.

Marcarea ţevilor livrate la bucată sau pachetizate se face direct pe linia de extrudare. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA PVC Marcarea ţevilor livrate în pachete se face cu etichete lipite în interiorul mufei.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 ale ţevilor şi contactele suprafeţei ţevilor cu corpuri ascuţite sau abrazive şi de asemenea cu substanţe agresive pentru PVC. ap. -denumire produs. Fax. AMBALAREA. Etichetele conţin următoarele informaţii: -fabricant. 1.rono@gmail.VERIFICAREA MATERIALELOR La examinarea cu ochiul liber ţevile trebuie să fie drepte. 0 3 1 Etanşeitatea la 20oC. arsuri sau cojeli. 26 Tel. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 47 . incluziuni şi arsuri în secţiunea transversală a ţevii.6. -data fabricaţiei. fără fisuri. nr. 3. Nu se recomandă depozitarea peste ţevi sau fitinguri a altor materiale care pot duce la deformarea lor în timpul transportului. netede. Aluminei. cu informaţiile.18 bar Verificarea dimensiunilor 2 Pierderi lipsă de 3 apă Determinarea etanşeităţii la 20oC STAS 11410 4 5 Dimensiunile fitingurilor conform standardelor specifice Verificarea aspectului Aspect şi culoare şi a culorii conform STAS 11410 6 Verificarea aspectului şi a culorii conform STAS 11410 Verificarea aspectului şi a culorii conform STAS 11410 Verificarea variaţiei Dimensiuni şi Verificarea dimensiunilor şi a aspect conform variaţiei aspectului după STAS 11410 dimensionale şi a încălzire la 150oC aspectului după încălzirea la 150oC conform STAS 11410 TUBURILOR MARCAREA.Romania-Bihor-Oradea str. 0359/191421 e-mail: aqua. 7. Nu se admit bule de aer. presiunea hidraulică interioară de 0. -standardul de referinţă. timp de 15 s. 0374/009457. et.4.

CONSTRUCŢII ANEXE Reţelele de canalizare din PVC se pot combina cu cămine de vizitare din beton sau din PVC. Aluminei. In cazul esecului probei de etanseitate. 3.Se interzice inchiderea capetelor libere cu dopuri de lemn sau alte improvizatii. incluziuni sau crăpături.EFECTUAREA PROBELOR Înaintea efectuării probelor tronsonul este acoperit cu pământ.sau in cazul nerelevantei acestuia. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 48 . Îmbinarea propiu zisă se realizeaza în prima faza fără garnitură de cauciuc. Abaterile de diametru vor fi în limita STAS 6675/2. nr. 26 Tel.5 bar. 7. arsuri. et.pentru localizarea defectiunilor. Pentru efectuarea probelor de etanseitate se vor utiliza.7. 1. peste acest diametru realizarea fortei de impingere necesara impngerii se va realiza cu tirfoare speciale montate si utilizate conform prescriptiilor furnizorului.impuninde-se realizarea imbinarilor etanse cu piese de trecere si imbinare perfect etanse . Verificarea durează 15 minute.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Suprafaţa interioară a mufelor fitingurilor trebuie să fie netedă. Îmbinarea nu se va face pe marginea şanţului. Decalarea axială a tuburilor este interzisa . fără echipamente mecanice pana la Dn 315 mm. capace speciale din PVC.numai in sapatura pe patul de pozare impus sau recomandat de furnizor.Romania-Bihor-Oradea str.8.4.9. Se inerzice cu desavirsire realizarea impingerilor cu utilajele folosite la lucrarile de sapatura.MONTAJUL Executarea îmbinărilor începe prin curăţirea impurităţilor mufei şi a capătului conductei.impuse de furnizor.In principiu schimbarile de directie se vor face prin camine de spalare. 3. marcându-se în trei puncte distincte-decalate cu 120`-. Proba de presiune se va face la o presiune de 0. -in cazul realizarii complete a refacerii carosabilului-. 3. zgârieturi.4. se impune verificarea montajului prin inspectie cu camera video speciala de inspectat canalizari.4.rono@gmail. montate prin impingere sau coliere de fixare.imbinarea tevilor prin impingere pina la punctul de contact maxim. pentru închiderea capetelor.ungerea tevii lise cu lichid-sapun special de montaj. exceptând mufele pentru a se constata eventualele neetanşeităţi. fără denivelări. si in final retragera cu 1-2 cm a tevii lise din mufa. Este interzisă aşezarea conductelor pe cărămizi sau pietre la executarea îmbinării.Urmatoarea faza de montataj o reprezinta punerea garniturii de montaj in canalura din mufa. 0359/191421 e-mail: aqua. Pentru schimbări de direcţie mai mari de 10` se vor folosi coturi sau curbe.unguent. 0374/009457. iar pentru ramnificaţii şi reducţii se vor folosi teuri şi reducţii uzinate. Fax.punctul de îmbinare maxim. măsurată în punctul cel mai de jos în care se face proba. Îmbinarea se va realiza manual.livrate de furnizor. Verificarea diametrelor şi caracteristicilor ţevilor se va face atât la recepţia mărfii în depozit cât şi înainte de punerea în operă. ap.

C 169-88 “Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”.5. aprobate prin Decretul 290/1977. cu ordinul 1233/1980.categoria de importanţă “C”/ clasa de importanţă III 3. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de săpături şi umpluturi se va face conform prevederilor următoarelor acte normative: . aprobate de Ministerul Industriei. ap. Lucrări de betoane şi betoane armate În cadrul proiectului se utilizează beton simplu C12/15 şi beton armat C30/37.avind un unghi de racord de cel mult 45`.Romania-Bihor-Oradea str.săpături şi umpluturi .iar numarul coturilor-mai mici de 45`. 0359/191421 e-mail: aqua. Radics Timea 3.2. aprobate de Ministerul Muncii şi de ministerul Sănătăţii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj”. După montarea căminului se va trece la umplerea şi compactarea pământului. 3. nr.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 La montaj se va urmări respectarea verticalităţii. compactat şi curăţat de pietre.C 56-85 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instlaţii aferente”. MĂSURI PSI La executarea lucrărilor se vor respecta „Normele generale de protecţia împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor”.din prezentul proiect sunt lucrări obişnuite. et. . 7.vizitare. 1. Racordurile la reteua de canalizare care nu se realizeaza prin intermediul caminelorspalare. în pământuri obişnuite.1.7%.se vor executa prin intermediul pieselor Y. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din „Norme republicane de protecţia muncii”.Panta minima de realizare a racordurilor este 0.CAIET DE SARCINI . 0374/009457.INFRASTRUCTURĂ. CONSTRUCŢII Construcţiile din prezentul proiect se încadrează în următoarele categorii şi clase: . Întocmit Ing. Aceste betoane se utilizează în următoarele elemente: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 49 . Aluminei.nu va fi mai mare de doua.5.5. Terasamente Lucrările de terasamente . 26 Tel. Fax. fundaţia elementului de bază reprezentând fundul şanţului.intersectie. Fundul caminelor de beton se va monta pe o fundatie de beton de egalizare sau balast stabilizat.Pentru realizarea traseului tuburilor de racord se va evita utilizarea coturilor drepte de90`.rono@gmail.

5. .stratul intermediar din vopsea pe bază de răşini alchidice cu uscare la aer .3 straturi. stâlpişori.strat de finisare din email pe bază de răşini alchidice cu uscare la aer: email perclorvinilic 407a .în ce priveşte îmbinările sudate se stabilesc următoarele condiţii tehnice de calitate: . 7. ap. Aluminei.betoane în fundaţii pahar şi fundaţii continui .. STAS 101.stratul primar: grund pe bază de ulei.se va aplica următorul sistem de acoperire: . STAS 500/2-80 . 0359/191421 e-mail: aqua. Materialele folosite. industriale şi agricole.un strat . Fax.C 16-84 “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” .. Pregătirea mecanică a suprafeţelor. execuţia şi verificarea calităţii se va face în conformitate cu următoarele acte normative: .Romania-Bihor-Oradea str.C 56-85 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 .STAS 787/0-88: Construcţii din oţel: condiţii tehnice generale de calitate.7 ani . 0374/009457. 1. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 50 . Confecţii metalice .STAS 500/2-80: Oţeluri de uz general pentru construcţii. Lucrările de beton şi beton armat sunt lucrări obişnuite şi deci se vor executa şi recepţiona în baza următoarelor acte normative: .66/177 . .nivelele de acceptare a îmbinărilor sudate conform C 150-99 .protecţia anticorozivă a confecţiilor metalice se va realiza prin sisteme de acoperire cu vopsire cu uscarea peliculei la aer “A Va”.se stabileşte durata acoperirii protectoare “durata medie” ceea ce corespunde 4.rono@gmail. nr.. ..materialul de bază al sistemului de protecţie va fi ulei şi răşini alchidice cu uscare la aer sau copolimeri vinilici şi răşini alchidice .STAS 10128-86: Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel.C 28-83 “Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton” Calităţile oţelului beton folosit sunt precizate pe planşele respective 3.. centuri. et.gradul de curăţire a pieselor care urmează protejate se stabileşte conf.C 150-99: Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. grund miniu G351-4 sau grund faşe nave G424-40 un strat . . conform STAS 10702/2-80 .betoane de egalizare . clasa 3..categoria de execuţie a elementului va fi B conform STAS 787/0-88 .3.construcţiile din prezentul propiect urmează a fi exploatate în mediu agresiv clasa 3m .se va folosi oţel laminat marca OL37. 26 Tel..STAS 10702/1-83: Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane.betoane în plăci.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale.

ÎNTOCMIT: ing. Pernea Mircea

3.6.CAIET DE SARCINI - SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI DE PĂMÂNT 3.6.1. Generalităţi Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de terasamente. De regulă lucrările de terasamente se execută mecanizat, metodele manuale se aplică acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este economică. Lucrările de terasamente nu vor începe înainte de executarea lucrărilor pregătitoare (vezi cap.2 C169-88). Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ, ca urmare a lucrărilor executate, sau acţiunii utilajelor folosite, precum şi stabilitatea construcţiilor învecinate. 3.6.2. Lucrări pregătitoare Lucrările pregătitoare sunt cele necesare a se executa înaintea celor de terasamente propriu zise şi constau în special din: defrişări, demolări, amenajarea terenului şi platformei.
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 51

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

Lucrările pregătitoare se vor executa cu respectarea cap.2 din normativ C169-88. 3.6.3. Trasarea pe teren Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiilor pe amplasament şi marcarea lor conform proiectului. Abaterile admisibile la trasare sunt date în normativ C83-75. Trasarea lucrărilor de terasamente se efectuează pe baza planului de trasare după fixarea poziţiei construcţiei pe amplasament. Trasarea pe teren se va face după curăţirea şi nivelarea amplasamentului. 3.6.4. Executarea săpăturilor, sprijinirilor La executarea săpăturilor trebuie să se aibă în vedere următoarele: - menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul săpăturii pe o distanţă suficient de mare ca să nu se pericliteze instalaţiile şi construcţiile învecinate; - când turnarea betonului nu se face imediat după executarea săpăturii, aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală, pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice a terenurilor de fundare. Sprijinirea pereţilor săpăturii se face ţinând seama de adâncimea săpăturii, natura terenului de fundare, regimul de curgere a apelor subterane, condiţii meteorologice şi climatice din perioada de execuţie, tehnologia de execuţie. Se va avea în vedere ca lucrările de epuismente să nu propducă modificări al stabilităţii masivelor de pământ din zona lor de influenţă sau daune datorate afuierilor la clădirile existente. Săpăturile care se execută mecanizat nu trebuie să depăşească profilul proiectat al săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm mai sus decât cota profilului săpăturii, restul se va executa manual. În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei lucrările de săpături se execută de la început până la cota prevăzută în proiect. În cazul terenurilor sensibile săpăturile se vor executa cu respectarea art.4.8 din normativ C169-88. Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul proiectantului. Turnarea betonului în fundaţii se va face imediat după atingerea cotei de fundare sau a unui strat pentru care proiectantul îşi dă acordul privind posibilitatea de fundare. Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane se poate face cu pereţi verticali nesprijiniţi, cu pereţi verticali sprijiniţi sau săpături cu pereţi în taluz. Executarea lucrărilor de săpături se va face cu respectarea art.4.16 la 4.30 pentru săpăturile executate deasupra nivelului apelor subterane, respectiv 4.31 la 4.36 pentru săpături executate sub nivelul apelor subterane. 3.6.5. Executarea umpluturilor Executarea umpluturilor se va face de regulă din pământurile rezultate din săpătură.
Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 52

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

Se interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracţii mari, mâluri, argile moi, cu conţinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, etc. Înainte de executarea umpluturilor este obligatorie îndepărtarea stratului vegetal iar suprafaţa rezultată se va amenaja cu pante de 1 - 1,5% pentru asigurarea scurgerii apei din precipitaţii. Când înclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de înfrăţire. Umiditatea va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare admiţându-se variaţii de ± 2%. Umpluturile din pământurile coezive, compactate prin cilindrare, se vor executa în straturi nivelate, având grosimi uniforme, stabilite iniţial prin compactări de probă. Gradul de compactare necesar a se realiza se va determina pe probe în poligon, umiditatea optimă se va stabili conform STAS 1913/1-82. Se consideră că prin compactarea manuală se realizează gradul de compactare 9096%, când se face pe straturi de 10 cm, respectiv 80-90% când compactarea se face pe straturi de 20 cm. Verificarea compactărilor se va face cu respectarea normativului C56-85 şi C29-85. Unitatea care execută umpluturi va organiza verificarea comportării, cu personal calificat, cu respectarea "Nomenclatorului încercărilor de laborator" şi instrucţiunilor de aplicare a acestora, în conformitate cu ordinul IGSIC nr.8 din 7.XI.1981. Controlul va avea caracter operativ, pentru a se putea lua la timp măsurile necesare, în cazul în care umpluturile nu sunt corespunzătoare. La executarea umpluturilor pe timp friguros este obligatorie respectarea normelor generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în normativul C16-84. 3.6.6. Recepţionarea lucrărilor de terasamente Verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor de terasamente se va face în conformitate cu prevederile "Instrucţiunilor pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente" şi normativului C56-85. Recepţionarea şi verificarea lucrărilor de terasamente se va face conform cap.7 din normativ C169-88. 3.6.7. Măsuri de tehnica securităţii muncii La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din "Norme republicane de protecţia muncii" aprobate de M.M. şi M.S. cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi "Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii-montaj" aprobate de M.C.Ind. cu ordinul 1233/D-1980.

Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO

Page 53

nr. Pernea Mircea Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 54 .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Î NTOCMIT: ing.Romania-Bihor-Oradea str. ap. et. Aluminei.rono@gmail. 0374/009457. 7. Fax. 0359/191421 e-mail: aqua. 1. 26 Tel.

Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 55 . placi de beton turnat monolit pentru planse: . 7. Totusi. 1. 26 Tel. ap. avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei. Fax.calitatile betonului realizat. Economice. de regula pentru zone reduse din suprafata planseului unde nu pot fi folosite panouri prefabricate. solutie utilizata foarte rar. pentru redarea formei sidimensiunilor elementelor din beton. -usurinta de montare – demontare. .Romania-Bihor-Oradea str.CAIET DE SARCINI – STRUCTURI DIN BETON SI BETON ARMAT 3.7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. in special: -din greutatea (impingerea) betonului care solicita elementele de sustinere sau fata cofrajului. . raportate la posibilitatile tehnice. necesare constructiilor. consumul de materiale si de manopera sa rezulte in pondericat mai scazute din totalul necesar realizarii constructiei. Rezistente la sarcinile ce le revin. . et. . nr.rono@gmail. in privinta redoarii corecte a formei si dimensiunilor elementelor din betoane in limitaabaterilor admisibile.7. cu fata cofrajului realizata din predala prefabricata de beton armat si suprabetonarea de beton turnat monolit. . astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment de la rosturi. Simple. -la montari – demontari si manipulari repetate. peretii portanti de beton turnat monolit (diafragme). Exacte. 0374/009457. -insusirea rapida de catre muncitori a tehnicii de lucru. astfel incat costul. manipulare si transport. decurg unele cerinte de calitate care impun anumite exigente privind calitatea materialelor folosite ce intra incomponenta betonului.1. fundatii . Aluminei. cu fata cofrajului din lemn sau metal. . intalniti la structuri de tip”Fagure”si”Celular”. astfel incat sa asigure: -executia usoara in intreprinderea producatoare. modul de punere in opera.PREVEDERI GENERALE Betoanele folosite in realizarea constructiei sunt de marca (clasa) curent folosite la noi in tara. Sigure. 0359/191421 e-mail: aqua. Cofrajele sunt utilizate in principal pentru formarea urmatoarelor elemente: . Solutiile de realizare a cofrajelor trebuie sa fie: . precum si pentru sustinerea acestora in perioada candacestea nu au capacitatea de a o face singure. Cofrajele sunt constructii temporare. . -la actiunea agentilor atmosferici. Etanse. din punct de vedere al respectarii normelor de tehnica securitatii muncii si deprevenire si stingere a incendiilor.

Adancimea de inghet. C 56 – 2002 Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente. 3. Aluminei. NE 012 – 2-2009 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. 2. beton armat si beton precomprimat. ap. NE 012 – 1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. constr. C 11 – 74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje. Partea I: Producerea betonului. 12. STAS 6054 – 77 Terenuri de fundatie. 11. STAS 2745 – 90 Teren de fundatie. Trasarea pe teren a constructiilor civile. Partea I: Producerea betonului. Prescriptii generale. (Bul. NE 012 – 1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. beton armat si beton precomprimat. NE 012 – 1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. NP 112 – 2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa. STAS 9824/1 – 87 Masuratori terestre. beton armat si beton precomprimat. NP 0001 – 1996 Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari.2009 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. STANDARDE SI NORME LUCRARI DE FUNDATII 1.2. (proiectare.Partea 2: Executarea lucrarilor 3. 4/75).rono@gmail. 10. 4.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3.STAS 1799 – 88 Constructii de beton. 5. 8. C 169 – 88 Normativ privind executia si receptia lucrarilor de terasamente pentru fundarea constructiilor civile si industriale (Bul. 7. 0359/191421 e-mail: aqua. 1. et. 1-2/86. LUCRARI DE BETONARE 1. LUCRARI DE ARMARE 1. NE 012 – 2 . Trasarea pe teren a constructiilor.7. Constr. C 23 – 75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii 13. STAS 9824/0 – 74 Masuratori terestre. 2. beton armat si beton precomprimat. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 56 . Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice. 9.Romania-Bihor-Oradea str. Prescriptii pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor. nr. 6. P 7 – 2000 Normativ privind proiectarea si executia constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire. executie. 2. beton armat si beton precomprimat.2009 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. Partea II: Executarea lucrarilor. 5. 5/78). Fax. constr. exploatare) 7. 26 Tel. NE 012 –2.C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. 0374/009457. 1. beton armat si beton precomprimat. Partea I: Producerea betonului. beton armat si beton precomprimat. industriale si agrozootehnice.

Sapa se deosebesc mai multe feluri de sape. Sistem de tolerante. nr. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si adancimi de baza. LUCRARI DE COFRARE 1. executarea si folosirea cofrajelor metalice pliante pentru peretii din beton monolit la cladiri (Buletinul Constructiilor 7/74) 6. iar altele au goluri prin care pot sa treaca materialele. la prepararea manuala a betonului. Tolerante si ansamblari constructii. STAS 8600 -79 Constructii civile. . et. Cazmaua se utilizeaza la executarea sapaturilor in pamant mai moale. 0359/191421 e-mail: aqua. la incarcarea galetilor si targilor cu mortar sau beton etc. Scule .Lopata se foloseste la incarcarea pamantului. Tolerante si ansamblari constructie. ECHIPAMENT 3.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 C 117 – 70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din demetre de beton armat (Bul. aratandu-se totodata si eventualele posibilitati de utilizare la alte categorii de lucrari din constructii.1 SCULE. Poate folosi si la desfacerea unui beton proaspat turnat. Tehnologie. 8/85) C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. 2. Fax.3. Unele sunt pline. a nisipului sau a pietrisului. 8/85) C 26 – 85 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ultrasunete (Bul. 26 Tel.3.7.rono@gmail. 0374/009457. . ap.7. Constr. Sapa plina se intrebuinteaza la intinderea betonului. C 83 -95 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii (Buletinul Constructiilor 1/76) 8. 3. C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Buletinul Constructiilor 1 – 2/86) 3.Romania-Bihor-Oradea str. C 11 -74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje (Buletinul Constructiilor 4/75) 7. STAS 7009 – 79 Constructii civile. avand Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 57 . 9/70) C 129 – 71 Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin metode nedistructive combinate (Bul. industriale si agrozootehnice. STAS 9867 – 86 Panouri de cofraj de lemn cu fete din placaj 5. 4. Constr. Constr. 1-2/86). Constr. 7. industriale si agrozootehnice. 1. DISPOZITIVE SI UTILAJE FOLOSITE LA LUCRARI DE BETOANE In cele din urma sunt prezentate succint principalele mijloace de munca utilizate la lucrarile de betoane. C 162 – 73 Normativ pentru alcatuirea. Aluminei. STAS 10265 – 75 Tolerante in constructie.

Dreptarul este unealta de baza care se foloseste la nivelarea betoanelor. calausul poate fi intrebuintat cu mult folos la turnarea betonului in pereti subtiri. . Galeata se intrebuinteaza la betoane pentru dozarea si transportul apei. In unele ciururi se aseaza la partea de jos o scandura inclinata. Materialele fine se scurg odata cu apa. 0374/009457. astfel incat agregatele sunt spalate puternic. Datorita formei sale. . Aluminei. Sapa cu gauri se intrebuinteaza la prepararea mortarelor. . Sita de 0. . . Stropitoarea se intrebuinteaza la udarea betonului in timpul amestecului manual si la udarea betonului dupa turnare. deoarece. cu care se ia beton din targa si se umplu golurile. . Tarnacopul foloseste la sapat pamanturi tari.2 mm se intrebuinteaza in laboratorul de santier la ciuruirea cimentului si nisipului. Incarcarea si descarcarea pietrisului mare se face mai usor cu furca. El foloseste la separarea pietrisului mare de cel mic din care se scoate nisipul. Galetile intrebuintate la betonare trebuie sa fie construite dintr-un material rezistent. pe care se fixeaza o plasa de sarma cu ochiuri de diferite marimi.rono@gmail. . . Ciocanele de lemn se folosesc la descarcarea betonului din cupele betonierelor care sunt ciocanite ca sa se desprinda betonul de tabla si la indesarea betonului prin ciocanirea cofrajelor. . la ridicarea de greutati etc. Ciocanul foloseste la spart pietre si la batut cuie.Romania-Bihor-Oradea str. la spargerea blocurilor de caramida sau betoane slabe. . pentru transportul betonului etc. 1. ap. Ciurul este de forma dreptunghiulara. Curentul de apa merge in sens invers cu al materialelor. Spalatorul de agregate se compune dintr-un cilindru terminat cu doua trunchiuri de con succesiv. 0359/191421 e-mail: aqua. prin formarea lor.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 avantajul ca materialele sunt luate impreuna in starea de amestec in care se afla. care permite materialului mare sa cada lateral langa ciur. Canciocul este o unealta de mana. . . . Causul este o lopata la care peretii laterali sunt ridicati pentru a se impiedica curgerea materialului in laturi. Barosul se intrebuinteaza pentru desfacerea si sfaramarea de blocuri masive de beton tare. Pompe de apa de mana ajuta la scoaterea apei dintr-un strat de apa subterana sau dintrun rezervor. nr. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 58 . 7. 26 Tel. Maiul foloseste la batatorirea betonului. . . Grebla se foloseste la prelucrarea manuala a betonului si curatirea agregatelor de corpuri straine. la scos scoabe. in timpul intaririi. format dintr-un cadru de lemn. et. ar putea schimba dozarea apei. . Dalta si spitul ajuta la desfacerea blocurilor mari de beton sau a zidariei lucrate in mortar de ciment. . Furca ajuta la trierea pietrisului mare. . Mistria foloseste la intinderea betonului si indepartarea mortarului de prisos. Ranga serveste la decofrare. . Fax.

celelalte trei fiind inconjurate de parapeti scunzi. Tuburile de sticla au 20 cm. Cutiile de dozaj servesc la dozarea rapida a agregatelor si cimentului. . . Furtunul de cauciuc poate avea lungimi mari. Scripetele este o roata cu un sant pe margine. Scripetele simplu (cu o singura roata) serveste la ridicarea de greutati mici. cum ar fi galetile cu ap sau galetile cu beton. Firul de plumb este format dintr-o greutate care atarna la capatul unui fir. Unul din tuburi este paralel cu latura lunga a lemnului. Cand bula se gaseste intre reperele de pe tub. deoarece intreaga greutate este preluata de catre roti. Tomberonul este o cupa metalica asezata pe doua roti mari. Fax. Ruleta poate fi de 10 m sau de 20 m de panza sau metalica si se intrebuinteaza la masurarea lungimilor mari. Atunci cand furtunul este plin cu apa. cu fetele drepte si are montate in doua scobituri doua tuburi de sticla. Roabele metalice se intrebuinteaza mai des. fara a se supune lucratorul la un efort de sustinere.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . Nivela (bolobocul) este formata dintr-o bucata de lemn de 30 – 60 cm lungime. . Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 59 . Firul intins indica directia verticalei. Pentru a se efectua cantariri mai rapide. et. de ordinul a 20 m. iar efortul de impingere foarte redus. lungime fiecare. . 7. . 1. La greutati mari se intrebuinteaza palane si mufe. . care opresc curgerea materialului in timpul transportului. montata pe un sasiu metalic prevazut cu patru roti care aluneca pe sine. Unicul efort necesar este acela de a impinge tomberonul. Coltarul serveste la trasarea si verificarea unghiurilor. . se intrebuinteaza cantare automate. Cu ajutorul acestui nivel se fixeaza inaltimea pana la care urmeaza sa se toarne betonul.Romania-Bihor-Oradea str. Furtunul de nivelat se compune dintr-un furtun de cauciuc. Metrul se foloseste la masurarea lungimilor mici. incat lasa cate o bula de aer in interiorul lor. cu scopul de a se asigura o descarcare rapida. . de obicei triunghiulara. . celalalt cu latura scurta. . .rono@gmail. De obicei coltarele au unghiuri drepte. Tomberonul este mai usor de manevrat decat roaba. Pe acest sant se poate trece o franghie sau un cablu. nr. se poate transporta cu tomberonul o cantitate mai mare de material decat cu roaba. ap. . Targa intrebuintata la betoane are o singura margine libera. Vagonetul este format dintr-o cutie basculanta. 26 Tel. Sublerul se intrebuinteaza la masurarea diametrului barelor. prevazut la capete cu doua tuburi de sticla. astfel incat frecarea este foarte mica. fara sa fie nevoie sa se intrebuinteze greutati. Aluminei. . nivela de pe latura lunga arata pozitia orizontala. la care citirea greutatii se face pe un cadran. 0359/191421 e-mail: aqua. 0374/009457. Tuburile sunt astfel umplute cu lichid. Datorita acestui fapt. iar cealalta pozitia verticala. nivelul apei este acelasi in ambele tuburi de sticla. Cantarul cel mai obisnuit este cel zecimal cu greutati. Roaba pentru beton are o forma speciala. . Vergelele de indesare servesc la inteparea betonului in vederea indesarii lui. deoarece ele rezista mai bine eforturilor la care sunt supuse in timoul transportului betonului.

In timp ce ciurul se invarteste. . 1. oprirea aparatului. si un sistem de roti dintate. 0359/191421 e-mail: aqua. care este aruncat in beton cu mare forta de catre aerul comprimat introdus in aparat. Iuteala cu care se misca trebuie sa fie potrivita cu dimensiunile gaurilor ciurului. in jos si lateral. . Exista doua feluri de concasoare: -cu faloi -giratoare. pe de alta parte se rostogoleste la vale. datorita greutatii sale proprii. Se compune dintr-o piesa verticala. Ciocanul perforator este intrebuintat la spargerea betoanelor intarite. Lanturile se vor prinde astfel incat sa se evite rasucirea obiectelor in timpul ridicarii. . Macaraua triunghi este o marca perfectionata. Ea se compune dintr-o cupa in care se face incarcarea materialului. un Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 60 . Unele ciururi rotative pot fi miscate manual. un tambur in care se face amestecul propriu-zis. Particulele mai mici decat diametrul gaurilor scapa prin gauri si cad la partea inferioara. . El poate fi manevrat si miscat manual.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str. ap. Troliul este o masina formata dintr-un tambur pe care se infasoara un cablu. Aici se gasesc diferite boxe asezate astfel incat materialul cazut dintr-o portiune de ciur cu anumite gauri sa fie separat de materialul care cade prin portiunile de ciur cu gauri de alte dimensiuni.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . et. La capatul bratului se afla un scripete. Manerul are un druncar pentru punerea in functiune si. rasucire care ar putea produce ruperea carligelor. Macaraua triunghi are avantajul ca materialul odata ajuns sus. Podul rulant manual este o constructie metalica care face transportul orizontal al materialelor grele. . 7. Betoniera este masina care face amestecarea betonului. Concasorul este o unealta mecanica pusa in miscare de un motor si foloseste la spart pietre. De aceasta piesa verticala este prins un brat in forma de triunghi. respectiv. . Pentru prinderea greutatilor se utilizeaza lanturi si carlige. . Pompa de apa cu motor ajuta la ridicarea apei la un nivel superior sau la impingerea ei pe distante mari. unde se gasesc gaurile cu dimensiunile cele mai mici. Ciurul rotativ se compune dintr-un cilindru lung. . care se poate invarti in jurul axei ei. usor inclinat. Aluminei. Utilaje . Ciurul este perforat de-a lungul lui cu toate dimensiunile de gauri. 26 Tel. 0374/009457. Macaraua improvizata este un ansamblu compus dintr-un scripete si un troliu. Fax. materialul se pune in miscare in doua sensuri: pe de o parte este ridicat in sus de peretele cilindric al ciurului prin invartirea peretelui. poate fi lasat pe planseu prin invartirea triunghiului macaralei. in care materialul se introduce la partea superioara. care reduc efortul necesar invartirii tamburului. necesare pentru sortarea materialului. Ciocanul se compune dintr-un varf metalic rezistent. . nr. Ciurul vibrant este un ciur care se misca in toate directiile: in sus. Vartejul este un troliu simplu.

unde cade prin propria lui greutate. 0374/009457. Funicularul -pe santierele foarte mari. in butoaie sau in lazi speciale. . Melcul este o spirala care se invarte necontenit in asa fel incat materialul care este prins intre spiralele sale se deplaseaza in sensul in care se misca spiralele. ap. nr. 0359/191421 e-mail: aqua. in unele cazuri. Maiul cu motor se intrebuinteaza atat la indesarea betoanelor. Dupa felul lor. Turnul este ancorat in puncte fixe cu ajutorul unor cabluri. Pentru manipulare si transport local -cabluri (sufe) pentru legat si agatat in carligul macaralei. . Descarcatorul de ciment in vrac -pentru economie de saci de hartie. betonierele se impart in doua categorii: -betoniere in care amestecarea se face prin cadere libera. 7.rono@gmail. Transportul se face prin impingerea betonului pe conducte de cauciuc. cimentul este transportat in vrac. transportul materialelor cu ajutorul funicularelor este mult usurat. DISPOZITIVE SI UTILAJE FOLOSITE IN PROCESUL DE REALIZARE A ARMATURILOR PENTRU BETOANE a. cat si la indesarea terenurilor peste care urmeaza sa se toarne betoanele.3.Romania-Bihor-Oradea str.7. . Fax. . . . . . . tomberoane sau vagoneti. et.2 SCULE. -betoniere in care amestecarea se face in mod fortat. un troliu care ajuta la ridicarea betonului. 3. Betoniera este actionata de motoare cu benzina sau motoare electrice. Pompa de beton serveste la transportul materialului de la locul de productie direct la locul de intrebuintare. 26 Tel. utilizeaza principiul transportarii materialului sub presiune. . Aparatul de torcretat ca si pompa de beton. Troliul cu motor . Banda rulanta se compune dintr-un covor de cauciuc care se deplaseaza in circuit inchis. Macaraua mobila are avantajul ca obiectele sunt ridicate de la locul de incarcare si descarcare direct la locul de intrebuintare. 1. cat si autocamioanele de constructii speciale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 rezervor cu dispozitiv care dozeaza apa si o introduce in timpul amestecarii un dispozitiv pentru descarcarea betonului din betoniera si. Elevatorul se compune dintr-un turn in interiorul caruia circula o cupa sau o platforma pe care se pot aseza roabe. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 61 . . Lant cu cupe -ridicarea nisipului si pietrisului de la un nivel la altul se poate executa cu mare usurinta intrebuintandu-se un lant cu cupe. Aluminei. Vibratoarele -pe santierele de betoane se intrebuinteaza atat autocamioanele obisnuite. Macaraua triunghi cu motor . astfel incat materialul este transportat din locul incarcaturii pana la marginea de sus a benzii.

1. -ciocan si perie de sarma pentru indepartarea ruginei. duble. et. masoara si taie barele – acelas furnizor. -clesti manuali sau electrici pentru taiat armatura. -masina de indreptat si taiat otel beton (Ø 5 … 15 mm).C.C. cu diametrul mai mare de 25 mm. nr. Fax. 26 Tel. -electrocar pentru transportul barelor debitate sau fasonate. pentru bare Ø12…32mm. Pentru asamblare -cleste patent pentru legat cu sarma barele de otel beton. -aparat de sudura cu arc electric. -bane de lucru pentru indreptat si fasonat bare. -masina de taiat plase sudate (max Ø 12 mm si 3 m latime) -cleste de sudat plase sudate (max Ø 12 mm) – acelas furnizor. -extrage din stiva.rono@gmail. -transformator pentru aparat de sudura tip TASM 300. CMCIB -forja pentru incalzirea locala a otelului beton. 7. -masina electrohidraulica de taiat bare de otel beton (Ø 6 … 42 mm) c. CMCIB . -aparat de sudat cap la cap (termoelectric). pentru bare Ø 12 … 28 mm -masina suspendata de sudura electrica prin presiune in puncte tip PPS 801. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 62 . sabloane pentru masurarea lungimii bazelor. in vederea fasonarii. -capre sau suporti de inventar (din otel beton) pentru montarea carcaselor. ruleta. Ind. Aluminei. 0374/009457. Ind. pentru manevrarea si transportul fierului in colaci. -macara pentru descarcat si incarcat armaturile sub forma de colaci. ap. -electrostivuitor. Pentru indreptat si debitat -vartelnita. -metru. -masina de indoit plase sudate (max Ø 12 mm) – furnizor M. b.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -dispozitive de manevrat plase sudate. -troliu manual sau mecanic pentru intins (indreptat otelul beton livrat in colaci). legaturi de bare. Pentru fasonat -chei manuale de fasonat (simple. cu brat drept sau frant). -sabloane pentru montarea carcaselor de mare serie. -masina de fasonat otel beton (Ø 6 … 40 mm) furnizor M. -masina electrica universala de sudura electrica prin presiune in puncte tip RPU – 125. din respectiv in mijloacele de transport. plase sudate sau carcase. 0359/191421 e-mail: aqua.Romania-Bihor-Oradea str. -calibru. cu dispozitive ajutatoare de indoire (de regula placi metalice gaurite in care se introduc dornuri interschimbabile). micrometru si sublerul pentru masurarea diametrului armaturilor. d. -masina de masurat si taiat bare de otel beton (Ø 12 … 42 mm).

Pentru intretinerea panourilor de cofraj: -rulou pentru uns cofrajul -galeata pentru transportul decofrajului -peria de sarma -spaclu b. pentru manipularea subansamblelor de cofraje la Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 63 .5 tf.02. Aluminei. -jug pentru pachetizarea elementelor cu sectiunea dreptunghiulara si panouri stabile.3. 26 Tel. 1.00 – A – proiect INCERC S – 07) si traversa de 1. ap.01.Romania-Bihor-Oradea str. -grinda de 3 t (M 01. 7.rono@gmail. 0359/191421 e-mail: aqua. -furca echilibrata pentru manipularea paletelor lada metalica – europeana.7. pentru manipularea pachetelor de doua leagane si a pachetelor fixate cu juguri.00 M pr.3 SCULE. Pentru montarea si demontarea cofrajelor: -trusa de chei fixe -ciocan -surubelnita -ranga drepata c. -paleta lada metalica europeana (STAS 8635) pentru pachetizarea elementelor marunte. b. Fax.unealta electrica portabila de taiat. Pentru operatii mecanizate: -masina electrica portabila pentru gaurit . slefuit si curatat materiale de constructii -fierastrau circular portabil cu discul montat pe arborele motor: Dispozitive pentru pachetizare si manipulare a. DISPOZITIVE SI APARATE DE MASURA SI CONTROL NECESARE LUCRARILOR DE COFRARE Principalele scule utilizate sunt: a. nr. -scripte tip S 200 – M – 08.INCERC S – 07). 0374/009457. 01. Dispozitive de pachetizare: -stelaj (leagan) din otel. Dispozitive de manipulare: -dispozitiv cu cercel si doua carlige (tip IPC U 1968) utilizat la manipularea pachetelor cu unsingur leagan. -aparat de ridicat si tractat de 1.00 pentru manipularea elementelor.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. Pentru realizarea fetei de lemn a cofrajelor: -creion dulgher -tesla -fierastrau cu coarda -clesti de scos cuie -rindea -burghie elicoidale -coarva cu universal si clinchet d.5 t (N. et.

precum si la intreruperea lucrului. nr. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene. iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1… 4 cm) cu autobasculante cu bena amenajata corespunzator.5. benzi transportatoare. Aluminei. Fax. respectiv 10…15 cm) se face cu autoagitatoare. aditivilor se face corespunzator precizarilor din normativele in vigoare. Pe timp de arsita sau ploaie. Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeaza aditivi intarzietori: In cazul autobasculantelor durata maxima se reduce cu 15 minute. 3.Romania-Bihor-Oradea str. 7. cimentului. Principalele dispozitive si aparate de masura si control: -nivela (bolobocul) pentru verificarea liniilor si planurilor orizontale si verticale. ap. astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului. suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata. Se admite transportul betonului de lucrabilitate l3 cu autobasculanta cu conditia ca locul de descarcare sa se asigure reomogenizarea amestecului. -furtunul de nivel pentru verificarea liniilor si planurilor orizontale. 0359/191421 e-mail: aqua.7. 0374/009457. MATERIALE _ Beton _ Armaturi _ Cofraje Prepararea si verificarea caracteristicilor marcilor betonului. jgheaburi sau roabe.rono@gmail. 3.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 decofrare. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. acestea vor fi curatate cu jet de apa.4. Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reancarcarea cu beton a mijloacelor de transport depaseste o ora. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 64 . 1. 26 Tel. -cumpana dulgherului pentru verificarea liniilor si planurilor verticale. TRANSPORT TRANSPORTUL BETONULUI Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5…9 cm. agregatelor. pompe. et. -ruleta metalica pentru trasarea si verificarea elementelor de constructii.7. vagoneti.

In cazul fundatiilor in apa. Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare. ap. ebulmente. g. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 65 .6. f. Aluminei. sau ca efectele acestora au fost inlaturate. Trasarea pozitiei cofrajelor pentru turnarea fundatiilor izolate (inclusiv tip pahar) se face in raport cu axele trasate pe imprejmuirea din jurul gropii de fundatie. masurile ce urmeaza a se lua se vor stabili cu proiectantul si numai in scris.2 TRASAREA POZITIEI COFRAJELOR PENTRU FUNDATII Trasarea pozitiei cofrajului pentru turnarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a lungul sarmelor intinse intre reperii materializati in acest scop pe profile de colt sau intermediare ce au servit la trasarea lucrarilor de sapaturi.Romania-Bihor-Oradea str.6. conform proiectului. in asa fel incat corpul fundatiei sa poata fi executat corect.1 LUCRARI DE FUNDATII 3. 26 Tel. 3. retrasarea axelor fundatiilor. 0359/191421 e-mail: aqua. asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajelor de lucru.7. incheierea procesului verbal de lucrari ascunse privind executia terasamentelor. nr. b. atunci cand procedeele de executie adaptate nu permit betonarea sub apa. se traseaza toate detaliile de plan ale fundatiei (cofraje exterioare. 0374/009457. prabusire etc.7. dimensiunilor si pozitiilor) in limitele tolerantelor prescrise. 7. si anume: a.7. este necesar ca inaintea turnarii betonului sa se verifice corectitudinea finala a acestora.1 LUCRARI PREGATITOARE Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare. Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare. Fax. pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat. 1. protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant.1. e. cel interior – in cosul fundatiilor pahar de exemplu).7. elementele cofrajului pot capata deplasari de la pozitionarea initiala.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului.au produs afluieri. d. c. CONDITII DE EXECUTIE 3. verificarea facandu-se de-a lungul diferitelor puncte ale cofrajului. Verificarea se executa cu ajutorul unui instrument optic (se recomanda). Acesta va fi colat pe linia de baza a cofrajului sau pe o linie paralela cu aceasta. coborarea nivelului apelor subterane.6. fixate de imprejmuiri. cu sau fara epuismente se va verifica in mod special daca nu s. de-a lungul unor sarme intinse in cele doua directii. et. sapaturile pentru groapa de fundatie si pentru santurile de fundatii.rono@gmail. a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.6.1. Prin acest sistem de intersectie reparata.

1. Fundul paharului se recomanda sa fie mai jos cu 1 cm fata de cota din proiect. armandu-se in vedere si urmatoarele: -durata maxima admisa a intreruperii de betonare. 1.COFRAJE”. 0374/009457. pentru care nu se vor lua masuri speciale de reluarea betonarii. nu necesita utilizarea instrumentelor optice. Abaterea admisibila la trasarea in plan orizontal a axelor si stabilirea cotei de nivel a fundatiilor continue sau izolate este de maxim 10 mm. 7.7. intrucat precizia ceruta in general in aceste situatii. in cazul fundatiilor tip pahar. pe cat posibil. b. -suprafetele rostului de lucru vor fi perpendiculare pe axa fundatiei sau verticale pe toata inaltimea. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 66 . Pentru aducerea la nivel a stalpilor se vor folosi placute metalice asezate in fundul paharului. la o distanta de 100 m de marginea stalpului. 26 Tel. Fax.7. 0359/191421 e-mail: aqua. La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere urmatoarele: a.1. folosite. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele si normele de fabricatie in vigoare. c. Aluminei.Romania-Bihor-Oradea str.rono@gmail.5 si 2 ore. fara intrerupere pe distanta dintre doua vastari de tasare. 3. se atrage atentia asupra cazurilor in care proiectele prevad ce masuri de protectie anticoraziva utilizarea de cimenturi speciale si anumite grade de impermiabilitate a betonului. va fi intre 1. functie de tipurile de ciment.4 EXECUTAREA FUNDATIILOR La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile din Normativul NP 012-1999. acesta se va realiza vertical.3EXECUTAREA COFRAJELOR PENTRU FUNDATII Executarea si receptionarea cofrajelor pentru fundatii se vor face potrivit „CAIET DE SARCINI – SAPATURI SI UMPLUTURI DE PAMANT. et.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Transmiterea pe verticala a punctelor rezultate din intersectarea sarmelor se face cu ajutorul firului cu plumb. nr. NE 012–2-2009 si Normativul NP 112-2004 si cele prevazute in „CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare“. se utilizeaza nivelmentul geometric folosindu-se niveluri si reiese corespunzatoare. 3. NE 012-1-2007.6. -in cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat. ap.6. in cazul cand aceasta conditie nu a putut fi respectata se va proceda conform prevederilor din capitolul 1 – 6 ”Rosturi de lucru din”CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”. Pentru trasarea nivelului de asezare a stalpilor. Executia fundatiilor nu poate incepe daca nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de fundatii. Fundatia se va executa. conform prevederilor din”CAIETE DE SARCINI privind executia lucrarilor de terasamente”. cu sau fara adaosuri.

8 – 10 ore. capatul inferior al tuburilor trebuie inversat in beton 30 – 40 cm. tratarea suprafetelor betonului intarit va fi: o dare indelungata. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 67 . -utilizarea agregatelor de balastiera cu dimensiunea maxima de 30 mm.rono@gmail. Aluminei. -la constructiile in care. In cazul betonarii sub nivelul apelor subterane se va verifica dupa caz. . 0359/191421 e-mail: aqua. nr.Romania-Bihor-Oradea str. trecerea de la o banda la alta facandu-se dupa ce turnarea benzii precedente a fost terminata. inainte de inceperea betonarii. se va urmari ca fiecare banda de fundatie in parte sa fie turnata fara intrerupere. inclusiv a masurilor contra a fiecarui teren si spalarii cimentului din beton fie respectarea urmatoarelor prevederi: -turnarea betonului sub apa se va face numai in incinta cu apa statatoare. betonul se poate turna prin tuburi sau cu bene speciale. -lucrabilitatea L4 pentru betoane turnate prin cadere libera prin tuburi. cu siber actionat de la suprafata. 1. fundatiile sunt executate longitudinal. pungi de fundatii. Fax. imediat inainte de turnarea betonului proaspat.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 – 50 cm. -nu se admite caderea betonului prin apa.acoperirea cu materiale de protectie (prelate. 0374/009457. e.). -turnarea prin tuburi fixe sau mobile. sau care a fost adusa in aceasta stare prin masuri corespunzatoare. -la stabilirea compozitiei betonului turnat sub apa se recomanda: -majorarea dozajului de ciment cu 10% fata de conditiile normale de lucru. 26 Tel. -turnarea cu bene se recomanda la realizarea betoanelor de umplutura sau care nu necesita o rezistenta mare. ap. se va mentine umiditatea betonului in primele zile dupa turnare. -nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii. -suprafata rostului de lucru trebuie sa fie bine curatata si spalata abundent cu apa. cuzineti. 7.reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor. trebuie sa se faca continuu.in cazul intreruperilor cu durata mai mare. chiar pe distante scurte. Pentru asigurarea conditiilor formatibile de intarire si pentru a se reduce deformatiile de contractii.stropirea periodica cu apa care va incepe dupa 2 ore pana la 12 ore de la turnare. in functie de tipul cimentului utilizat si temperatura mediului. etc. d. lucrabilitatea L3/L4 pentru cele pompate si L3 pentru turnarea cu bena speciala. rogojini etc. in cazul caderii libere a betonului prin tuburi si cca 100 cm in cazul pomparii acestuia. fie eficacitatea epuizmentelor. . . et. protejand suprafetele libere prin: . iar suprapunerea stratului superior de beton se vor face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul inferior. curatirea cu peria de sarma jet de aer. -nu se admit rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi. Temperatura minima la care se va proceda la stropire va fi de + 50ºC. betonarea si vibrarea facandu-se fara intrerupere.

f. precum si dimensiunile stratului de acoperire. lungimii. se admite.etc. l. iar latimea sa pentru constructii fundate pe terenuri obisnuite. acesta va umple bine tot volumul dintre pereti. Pentru constructiile fundate pe terenuri dificile. Aluminei. in acest caz betonarea va incepe de la un colt al fundatiei. turnandu-se un prim strat de beton care sa iese deasupra nivelului apa si care se extinde treptat pe intreaga suprafata. se vor utiliza cofraje. Astuparea portiunilor de sapatura ramase in afara fundatiilor. Executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre reprezentantul beneficiarului in timpul executiei sale. cat si pentru cofraje. dozajul de ciment . Se verifica. la armaturile de la fata interioara: 35 mm. se vor respecta prevederile din proiect si normativul NE 012-1-2007 privind marcile de beton. nr. va fi de minimum 3 cm. precum si a stratului minim de beton de acoperire a armaturilor. Inaintea turnarii cuzinetilor. In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate. latimea rostului se va lua potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de terenuri. dozajul de ciment si raportul de apa-ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . vor fi consemnate in procese verbale de lucrari ascunse. precum si a masurilor pentru mentinera verticalitatii mustatilor pentru peretii subsolului. Rostul de tasare se va face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei. se va realiza patrivit cu prevederile din „CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”. La executarea blocului de beton simplu a fundatiilor se vor respecta si prevederile din „CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”. Fax. a carui grosime minima va fi: -pentru fundatii cu strat de egalizare. 1. k.in cazul fundatiilor. Rezultatele verificarilor. turnarea betonului in apa. cofrajele in privinta corespondentei ca pozitie si dimensiuni cu proiectul. incheiate intre beneficiar si executant.Romania-Bihor-Oradea str. i. pentru asugurarea gradului de impermeabilitate impus. j. Daca unele prabusiri sau goluri in teren sunt prea mari. 26 Tel. daca au fost curatate si corect prevatite. Cand betonul se toarna in sapaturi cu peretii nesprijiniti. 0359/191421 e-mail: aqua. raportul apa – ciment a tipului de ciment. 7. al pozitiei formei. de asemenea. 0374/009457. la care sapaturile se executa cu epuizmente. se vor respecta prevederile din proiect si normativul NE 012-1-2007 privind marcile minime de beton. in mod exceptional. g.rono@gmail. precum si in cazul sapaturilor adanci taluzate sau sprijinite. incheindu-se un proces verbal de lucrari ascunse. h. distantelor. et. se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numarului de bare. diametrului. ap. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 68 . tinand seama ca umplutura ulterioara cu pamant sa se faca usor si sa permita compactarea lui. daca apa nu se poate evacua complet si pe fundatii gropi ramase un strat de apa de cca 10 – 15 cm grosime. atat pentru armaturi. -abaterile limita pentru dimensiunile stratului de acoperire sunt de:+ 10 mm. betonarea va contine apoi in uscat prin formarea betonului deasupra stratului turnat anterior. In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt in contact cu ape naturale agresive. -pentru fetele fundatiilor in contact cu pamantul: 45 mm.

. cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele corpuri straine.Romania-Bihor-Oradea str. f. corespondenta cotelor cofrajelor. existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor. Aluminei.6. a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru creerea de goluri.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 m.2. h. cu cele din proiect.7. rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a sustinerilor. atat in plan orizontal cat si pe verticala.COFRAJE”. verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele nivelelor inferioare. dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor. accidente etc. se vor adopta masuri corespunzatoare. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 69 .7. cu cele din proiect.6. g. 26 Tel. Fundatiile ce au suprafete inclinate (de regula sub 600 fata de verticala) se toarna in cofraje.5 DECOFRAREA FUNDATIILOR Executarea si receptionarea cofrajelor pentru fundatii se vor face potrivit „CAIET DE SARCINI – SAPATURI SI UMPLUTURI DE PAMANT.2 LUCRARI DE BETONARE 3. 0359/191421 e-mail: aqua. Daca pana la inceputul betonarii intervin unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi.). 7. existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare. 1. masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere. e. d. mortar ramas de la turnarea precedenta.1 PREGATIREA TURNARII BETONULUI Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica: a. orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor. solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare. a stalpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren etc. petrecere) existenta in numar suficient a distantierilor. 0374/009457. si se va proceda la inchiderea ferestrelor de curatire. Inainte de a se incepe betonarea.6. In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate mai sus.LUCRARI DE BETONARE 3. Fax. se va proceda la consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. b. nr. ap.rono@gmail. se va proceda la o noua verificare. 3.1. sudura. instalarea conform proiectului. In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca neasigurata rezistenta si stabilitatea sustinerilor. rugina neaderenta etc.7. c. et.

Romania-Bihor-Oradea str. 26 Tel. d) la turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max. 7. ele vor fi astupate. de asemenea. ap. se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 . c) turnarea grinzilor se va face in straturi orizontale. Betonarea stalpilor. chiar si atunci cand turnarea se face prin ferestre laterale. beton vechi si zidariile. de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat. nr. 0359/191421 e-mail: aqua. pentru a se asigura umplerea completa a sectiunii Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 70 .0 m pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect. peretilor de recipienti si radierelor trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli: a) inaltimea de cadere libera a betonului pana la fata superioara a cofrajului. 1. b) grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp. et. 3. Fax. Betonarea cadrelor se va face dând o atentie deosebita zonelor de la noduri. b) betonarea se va face fara intrerupere. care nu s-au inchis la udarea acestuia.2. diafragmelor. Se interzice inceperea betonarii inainte de efecuarea verificarilor si masurilor indicate . Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de transport local si de compactare a betonului. Betonarea grinzilor si placilor se va face cu respectarea urmatoarelor reguli: a) turnarea grinzilor si a placilor va incepe dupa 1 –2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului proaspat introdus in acestia si in acelasi timp pentru a se asigura o buna legatura intre betonul nou si cel vechi. 1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acestuia.7.6. Aluminei. Cofrajele din lemn.2 BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTIE . care va veni in contact cu betonul proaspat.rono@gmail. c) turnarea se va face in straturi orizontale de 30 … 40 cm inaltime.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Suprafata betonului turnat anterior si intarit. 2.. suprafetele de zidarie pe care urmeaza a se turna betonul. indepartandu-se apoi materialul prin spalare cu jet de apa sau aer comprimat. acoperirea cu un strat nou trebuie sa se faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior. prin confruntarea cotelor reale cu cele din proiect si se va proceda la curatirea costurilor de mortar. . vor fi bine udate cu apa de mai multe ori. cu 23 ore inainte si imediat inaintea turnarii betonului iar apa ramasa in denivelari va fi indepartata. va fi curatat cu deosebita grija prin ciocanire. 0374/009457. Daca se constata crapaturi intre scandurile de cofraj. Se vor verifica. a ferestrei de betonare sau a fetei superioare a elementului ce se toarna nu va depasi 1 m.

26 Tel. 7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea acestei operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare.4 r. Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea betonului din elemente de constructie de suprafata mare si grosimi de 3 … 35 cm. impusa de conditii speciale locale. Durata de vibrare optima. se recomanda sa fie L2 (tasare 1…4 cm).. a unor piese inglobate sau alte cauza) se recomanda utilizarea concomitenta a mai multor vibratoare. nu este de natura sa dauneze calitatii betonului. si durata maxima de 30 sec. Personalul care efectueaza vibrarea betonului.. distanta intre ele depasind 2 r. Fax. ap. -inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor..7. Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (butelie).rono@gmail. nr. Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1. in cazul imposibilitatii de continuare a compactarii prin vibrare (defectarea vibratoarelor. butelia trebuie sa patrunda 5 … 15 cm in stratul compactat anterior. -suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa. Prelungirea duratei de vibrare pana la 60 sec. et. domeniul de grosime optima fiind de 3 .20 cm. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau L3/L4. intreruperi de curent electric etc. In cazurile in care nu este posibila respectarea acestei distante (din cauza configuratiei armaturilor. sunt urmatoarele: -betonul nu se mai taseaza. in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat.3 COMPACTAREA BETONULUI Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat. In cazul placilor. a procesului pe care urmeaza sa-l aplice. se situeaza intre durata minima de 5 sec. trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare. Timpul optim de vibrare se Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 71 . Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 … 60 sec. turnarea betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare unui rost.6. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata. Se pot utiliza numai vibratoare omologate. Alegerea tipului de vibrare (marimea capului vibratorului. 0374/009457. 0359/191421 e-mail: aqua.Romania-Bihor-Oradea str. compactand manual betonul.2. forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare acesteia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelie) prin barele de armatura. Aluminei.). unde “r” este raza de actiune a vibratorului. pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere. 1. din punct de vedere tehnico – economic. la compactarea unui nou strat..

Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sa fie de 1. se va evita rosturile de lucru.2. in cazul cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1. ap. prin curatirea betonului ce nu a fost bine compactat si a pojghitei de lapte de ciment intarie ce eventual sa format.Romania-Bihor-Oradea str. Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli: a) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii. b) la grinzi. De regula. c) in cazul in care grinzile se betoneaza separat.rono@gmail.7. Fax. 0374/009457. d) la placi.35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat. 3. Distanta dintre doua pozitii succesive de lucru ale placilor si riglelor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton de compactat. nr. reluarea turnarii este permisa numai dupa ce betonul a atins rezistenta suprafetelor rosturilor. 26 Tel. 6.5 ore in cazul cimentului fara adaos. respectandu-se urmatoarele reguli: a) la stalpi. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 72 . In cadrul determinarilor de proba se stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesara pentru realizarea grosimii finite a elementului. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate. deoarece creaza zone de slaba rezistenta. aceasta se va face in regiunea de moment minim. 0359/191421 e-mail: aqua.4 ROSTURI DE LUCRU In masura in care este posibil.1 … 1. tinand seama de marimea solicitarilor din diferitele sectiuni ale elemntelor de constructie si de posibilitatile de organizare a lucrului. Cand rosturile de lucru nu sunt indicate prin proiect. iar imediat inainte de turnare a betonului proaspat suprafata rosturilor va fi spalata abundent cu apa. in lipsa unor determinari de laborator. pozitia lor va fi stabilita de catre executant inainte de inceperea betonarii. b) in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare. in functie de lucrabilitatea betonului. organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. rostul de lucru se lasa la 3 … 5 cm sub nivelul inferior placii. rostul de lucru va fi paralel cu armatura de rezistenta sau cu latura cea mai mica si situat la 1/5 si 1/3 din deschidere.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 stabileste prin determinari de proba efectuate in opera cu prima sarja de beton ce se compacteaza. se vor prevedea rosturi numai la baza. 7. 1. ele vor fi prevazute in zonele in care solicitarile sunt minime. acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului. pozitia lor trebuie sa fie stabilita. daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea. in cazul unor tehnologii speciale se admit rosturi sub grinda sau placa. Aluminei. nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit. et.

Betonul ce ar urma sa fie in contact cu apa curgatoare va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei de cel putin 7 zile dupa turnare sau prin sisteme etanse de protectie (palplanse sau batardouri). Pe timp ploios. suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena. -dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza. transportului. Stropirea se va face prin pulverizarea apei. Stropirea cu apa va incepe dupa 2 – 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si de temperatura mediului dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pantru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. 3. rogojini.Romania-Bihor-Oradea str. -gradul de expunere a lucrarilor – ca suprafata si durata – la actiunea timpului friguros in cursul Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 73 . atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.6. Aceasta operatie se face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere de suprafata acoperita. Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevazute pentru apa de amestecare a betonului. se vor respecta prevederile din normativele NE 012-1-2007 si NE 012–2-2009. strat de nisip etc. Stropirea se va repeta la intervale de 2 – 6 ore. 0359/191421 e-mail: aqua.7. Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama de: -regimul termoclimateric real existent pe santier in timpul prepararii. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. turnarii betonului.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3.7. protejand suprafetele libere prin: -acoperirea cu materiale de protectie. se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate.6. ap. Aluminei. 7.5 TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie. In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat +50C nu se va proceda la stropirea cu apa.2. 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS Prevederi generale In cazul lucrarilor executate pe timp friguros. Fax. 26 Tel.rono@gmail. -aplicarea de pelicule de protectie. et. -stropirea periodica cu apa. in asa fel incat suprafata betonului sa fie mentinuta umeda.6. care poate proveni din reteaua publica sau din alta sursa. 0374/009457.2. nr.

delegatului CTC si al beneficiarului si – oricand va fi nevoie – din partea proiectantului. armaturile vor fi protejate astfel ca sa evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata barelor. Utilizarea aditivilor se va face conform Normativului NE 012-1-2007 si NE 012–22009. in functi de comportarea la inghet a terenului si anume: -pentru pamanturile stabile la inghet. luandu-se masurile corespunzatoare. se va stabili tipul de cofraj. La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii. 7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 intaririi betonului. nr. ap. modul de protejare a acestuia cu materiale termoizolante sau de incalzire. gheata si stratul vegetal si nivelat. Dezghetarea cu ajutorul flacarei este interzisa. 1. suprafata expusa si forma elementelor. Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti. 0359/191421 e-mail: aqua. precum si modul de rezemare a sustinerilor. In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor. Depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatii acoperite. La stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse de apa de amestecare. Se recomanda ca imediat inainte de turnarea betonului sa se procedeze la curatirea finala prin intermediul unui jet de aer cald sau abur. Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament termic in scopul accelerarii intaririi betonului. rezemarea popilor se va face pe talpi asezate pe pamantul curatat in prealabil de zapada. popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare. Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare. Fax. in functie de particularitatile lucrarilor. dupa caz. In functie de conditiile de temperatura. Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmatoarele: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 74 .Romania-Bihor-Oradea str. 0374/009457. 26 Tel. precum si in cazul umpluturilor. spatii incalzite. in lipsa unor asemenea spatii. prin ciocanire cu un ciocan de lemn. In procesele verbale de lucrari ascunse se vor mentiona masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatarile privind eficienta acestora. acceleratori sau antigel. -intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.rono@gmail. Lucrari executate monolit Cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si gheata. pe fundatii existente etc. se va acorda o atentie deosebita rezemarii lor. -pentru pamanturi nestabile. Aluminei. et.

. Aluminei. vopsea sau alte impuritati. Fax. et. prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie indoite prin sudura. Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton.. de proba. 26 Tel. folosind un jet de apa calda. a stationarilor pe traseu si a transbordarilor betonului. 3. nr. 7. -rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul.6. care trebuie sa fie cuprinsa intre +15ºC si + 30ºC. Dupa indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente. -temperatura medie a betonului din lucrare. -in cazul benelor si basculantelor.. Durata minima de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50 daN/cm2 se numeste “ durata de preantarire “ si este determinata de: -tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C. urmele de ulei. efectuandu-se in acest scop unele decofrari partiale. 0374/009457. saltele termoizolante etc. Este obligatorie compactarea betoanelor prin vibrare mecanica. 0359/191421 e-mail: aqua. reducerea dimensiunilor Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 75 . La curatire se va indeparta: -pamantul. -rugina aderenta.3 LUCRARI DE ARMARE Curatirea si indepartarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si fasonarii acestora. La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de caldura ale betonului prin: -evitarea distantelor mari de transport. ap. Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei de probe de beton pastrate in aceleasi conditii ca si elementul in cauza si dupa exeminarea atenta a calitatii betonului pe fetele laterale ale pieselor turnate. In acest scop suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnarea prin acoperirea cu prelate. se va verifica daca in mijlocul de transport utilizat nu exista gheata sau beton inghetat. pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei de minimum 50 daN/cm2. acestea vor fi acoperite cu prelate. Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia in continuare a temperaturii de minimum +5ºC.temperatura betonului la descarcarea din betoniera. astfel incat intre ele si beton sa ramana un strat de aer stationar (neventilat) de 3 . moment de la care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. 4 cm grosime. acestea vor fi indepartate cu grija in cazul ca exista.7. folii de polietilena.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str. 1.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii betonului. .

In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se indoaie la 90º. confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept. trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 76 .75 mm. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta.5 mm -pentru bare cu d – 25 mm abatere limita de – 0. Cand legarea se face cu sarma. 1.Romania-Bihor-Oradea str. prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura electrica prin puncte. 0374/009457. La masinile de indoit cu doua viteze. cercul de indoire va fi da minimum 2 d (d = diametrul etrierilor). 0359/191421 e-mail: aqua. din mijlocul retelelor. cu portiunile drepte ale etrieerilor. ciocul se indoaie la 180º cu raza interioara a min 1. Retelele de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri den incrucisari marginale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 sectiunii bare nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute Normativul NE 012-1-2007. et. Legarea armaturilor trebuie efectuata la incrucisarea barelor. Restul incrucisarilor acestor bare. a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trcere peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de cerc cu raza de cel putin 10 d. 7. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate. sau cu ciocurile agrafelor. ap. La grinzi si stalpi. fara socuri. Aluminei. Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin 20 d in zona intinsa si cel putin 10 d in zone comprimate. La intinderea cu troliu. Indoirea barelor inclinate. vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (sah). Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri. NE 012–2-2009 si anume: -pentru bare cu d – 25 mm abaterea limita de – 0.rono@gmail. Fasonarea barelor. Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite. Restul incrucisarilor. cu raza interioara de minimum 2 d si portiunea dreapta de la capat de 7 d. Fax. vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor. in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei in momentul montarii. fara a se deteriora insa profilul. alungirea maxima nu va depasi 2 mm / m. pot fi legate numai in sah (cel putin din 2 in 2). In cazul armaturilor netede. Fasonarea barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face la cald. nr.25 d si portiunea dreapta de la capat de 3 d. 26 Tel. pe intreg conturul. Se recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub –10ºC. nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. se vor utiliza 2 fire de sarma de 1…1. Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentilor in cursul operatiei de indreptare. conform prevederilor din proiect.5 mm diametru.

este necesar sa se tina o evidenta a consumurilor pe obiecte sau parti de obiecte. Fax. 0359/191421 e-mail: aqua. descarcarea si transportul planselor sudate se vor face cu grija. evitandu-se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii. NE 012–2-2009.rono@gmail. asigura o crestere a productivitatii muncii. datorita importantei deosebite a calitatii executiei acestora cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple. 7. Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NE 012-1-2007. Incarcarea. Plansele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamant pe loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator. Plansele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elemente din beton armat.Romania-Bihor-Oradea str. care conduce direct executia lucrarilor respective cu cele mai reduse solicitari.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Barele inclinate vor fi legate. 0374/009457. In cazurile in care prin proiect nu se indica locul si modul de inadire a barelor. Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale. 26 Tel. Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de armatura prevazuta in devize. 1. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 77 . in mod obligatoriu. precum si prin incercari pe plase. Calitatea sudurilor sau a planselor sudate se verifica prin incercari pe epruvete. In cazul in care plansele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere in cel putin 5 zone de cate minimum 20 cm pentru fiecare armatura care intra in alcatuirea plasei. de primii etrieri cu care se incruciseaza. Montarea armaturilor se poate face bara cu bara (bare flotante) sau sub forma de subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului. monolit sau prefabricate (placi pentru plansee si acoperisuri etc. solicitate de regula numai de incarcari statice.). Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale cu care se incruciseaza. Inadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. et. nr. acestea vor fi obligatoriu receptionate. a Instructiunilor P 59 – 86. ap. Aluminei. se vor respecta urmatoarele reguli: -pozitia inadirii se va stabili de catre conducatorul de lot. La terminarea montarii armaturilor.

Fax. 7. . dotarea santierului cu utilaje. -masuri NTS si PSI. Fise tehnologice operative pentru lucrarile de cofraj. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 78 .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 3. 1. integrate in termenul final de executie a obiectului (graficul de turnare si esalonarea folosirii zilnice a cofrajelor si accesoriilor). complexitatea obiectului. tehnologii de executie sau alte indicatii tehnologice preconizate.1 LUCRARI PREGATITOARE Pentru buna desfasurare a lucrarilor de cofraj sunt necesare urmatoarele activitati pregatitoare: . luandu-se masurile necesare de procurare in cazul cand acestea lipsesc sau de adotare a altor tehnologii de cofrare posibile. . forme si dimensiuni ale elementelor din beton armat monolit si prefabricat. Asigurarea cu resurse. specificatiile privind obligativitatea continuitatii unor elemente din beton turnat monolit. . . in vederea alegerii procedeelor tehnologice. respectiv a lucrarilor necesare executiei. termenul de executie al obiectivului.6. cofraje. Memoriu tehnic: -domeniul de utilizare a tehnologiei de cofrare respectiv. urmarind in principal: . stadiul organizarii de santier si termenul de incepere a lucrarii propriu – zise.Romania-Bihor-Oradea str. avandu-se in vedere tehnologia ce se poate adopta la fiecare grupa si indicatiile proiectantului privind obligativitatea continuitatii betonarii anumitor elemente.. experienta anterioara a santierului in executia unor lucrari asemanatoare. existenta unor proiecte tehnologice pentru obiecte similare executate anterior. . materiale si elemente auxiliare). ap. -conditii specifice necesare aplicarii tehnologiilor respective. tinand in principal seama de: . Gruparea elementelor de beton armat monolit si alegerea tehnologiilor Elementele se grupeaza dupa forma si dimensiuni. 0359/191421 e-mail: aqua.4. . scule etc.Analiza proiectului de executie al obiectului si a conditiilor specifice de executie. Stabilirea necesitatii intocmirii documentatiilor tehnologice. Necesarul de resurse pentru realizarea lucrarilor de cofraje (forta de munca. .7. nr. -documentatii tehnice complementare.6. mijloace de munca. sectiuni prin obiect. in care scop: .rono@gmail. Se va verifica existenta in santier a utilajelor de ridicat necesare. . 0374/009457. resturi de lucru. Aluminei. -durata de executie a lucrarilor de cofraje. 26 Tel. -descrierea procedeului tehnologic. dispozitive de manipulare.7. et. Intocmirea proiectului tehnologic operativ privind lucrarile de cofraj care trebuie sa contina urmatoarele date: .4 LUCRARI DE COFRARE 3.

Instruirea echipei de lucru. Se stabileste structura optima a echipei de lucru. PRINCIPALELE ETAPE A EXECUTIEI UNEI LUCRARI DE COFRAJE In principiu. curatirea. Verificarea si cercetarea pozitiei panourilor. 0374/009457. instruirea echipei de lucru la obiect. dispozitive si aparate de masura si control. et. . ap. . . 2. Trasarea pozitiei cofrajelor. echipamente pentru protectia muncii. a. . proiectul de executie al obiectului. inghetat sau expus inghetarii. Se vor procura seturile de cofraje necesare. Transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitie. Asamblarea si sustinerea previzorie a panourilor. actul de cofraje. verificarea materialelor si elementelor auxiliare. . . Maistrul semneaza procesul verbal de constatare a executiei lucrarilor respective. sunt: 1. Verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraj: se efectueaza de catre maistru si seful echipei specializate.. scule. 26 Tel. verificarea mijloacelor de munca (utilaje de manipulare.. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 79 . c. preasamblarea elementelor de cofraj. NE 012-2007. ungere si intretinere. b. Montarea cofrajelor. Aluminei. Pozitia elementelor de beton turnate anterior (are in plan orizontal. dispozitivele de pachetizare si manipulare. daca exista in dotarea echipei de lucru sculele.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . Se va insista asupra masurilor NTS si PSI specifice si a aspectelor dificile la cofrare si decofrare. la obiect. se vor lua masuri speciale pentru a evita rezemarea directa a cofrajelor si sustinerilor si a preveni astfel producerea tasarilor sau ridicarilor.constand din: . Pregatirea lucrarilor la obiect. 0359/191421 e-mail: aqua. . . precum si mijloacele de transport adecvate. privind in principal urmatoarele: . amenajarea locurilor de depozitare intermediara a cofrajelor. cote de nivel). este inmuiat sau expus inmuierii. nivelarea si compactarea terenului. echipamentele de protectie a muncii. Fax.Romania-Bihor-Oradea str. In cazul in care terenul este format din umpluturi necompacte. nr. pentru curatire. ce se vor ingloba in elementele ce se toarna ulterior. documentatiile tehnologice de executie (fisele tehnologice pentru lucrari de cofraje) . 7. Abaterile limita la armaturi conform NE 012–2-2009. Se va verifica. fisele de utilizare a dispozitivelor. de catre maistru. Gradul de compactare al terenului. dispozitivele si aparatele de masura si control. mocirlos.rono@gmail. echipa va fi instruita inainte de inceperea lucrului. . NE 012-2007. de catre maistru. . Pozitia mustatilor de armatura. cand in afara instructajului general. cand vor fi prelucrate urmatoarele: . etapele executiei unei lucrari de cofraje. dispozitive de manipulare si pachetizare. 1. Abaterile limita de pozitie a elementelor conform NE 012–2-2009.

sa se aplice usor si sa-si pastreze proprietatiile neschimbate in conditiile climatice de executie a lucrarilor. spraituri. cu produse speciale – agenti de decofrare. NE 012–2-2009.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 d.. Operatiile de montare a cofrajului se succed in principiu in urmatoarea ordine: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 80 . sa fie alcatuite din elemente care sa permita un mare numar de refolosiri (cu exceptia cofrajelor pierdute). 4. EXECUTAREA COFRAJELOR PENTRU FUNDATII Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de indicatiile Normativului NE 012-1-2007.rono@gmail. 0359/191421 e-mail: aqua. Aluminei. c. pieselor inglobate. Cofrajele se pot confectiona din:lemn sau produse pe baza de lemn sau polimeri. TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI Suprafata pe care se efectueaza trasarea trebuie in prealabil sa fie degajata de materiale. ramelor pentru goluri etc. b. legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale: caloti. e. d. sa nu corodeze cofrajul. Panourile de cofraj si celelalte piese de sustinere sau asamblare se recomanda sa fie confectionate cu ajutorul sabloanelor si dispozitivelor. sa fie prevazute cu piese de asamblare de inventar. sa permita la decofrare o preluare treptata a incercarilor de catre elementele executate. et.Romania-Bihor-Oradea str. cofraje. acestea se ung pe fetele care vin in contact cu betonul. 0374/009457. dispozitive etc. distantieri. Demontarea. ap. in raport cu care se traseaza apoi liniile de contur ale elementelor ce urmeaza sa fie cofrate si liniile de pozitionare ale cofrajului. precum si din metal. sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment. Fax. juguri. Acestia trebuie sa nu pateze betonul. Cofrajele. si curatata. Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj. Cu ajutorul teodolitului se transmit axele principale de la sol pe planseu. contravanturi etc. sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie. inainte de fiecare folosire. zavoare. sa fie stabile si rezistente. 5. 7. f. 1. formelor si pozitiilor pieselor de asamblare sau de sustinere. Controlul si receptia lucrarilor. 3. care sa asigure exactitatea dimensiunilor. tiranti. 26 Tel. prevazute in documentatia de executie. Aceste operatii se efectueaza dupa montarea si verificarea existentei si pozitionarii corecte a armaturilor. sa se asigure obtinerea formei si dimensiunilor prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate. Incheierea. Pregatirea pentru un nou ciclu. nr. dupa turnarea si intarirea betonului.

sprijinirea si sustinerea panourilor. imbinarea. tiranti. . . proptele. . Aceste elemente se toarna monolit in cofraje cu panouri din placaj sau in cofraje metalice (cofraje pasitoare).Romania-Bihor-Oradea str. avand de regula inaltimea de 1. Panourile de cofraj alcatuite conform normei interne 1442 – 73 pot asigura.80 m. In functie de structura de rezistenta a cladirii la subsol vor trebui executate fie numai peretii de beton. cu mentiunea ca: . ap. EXECUTAREA COFRAJELOR PENTRU PERETI SUBSOL In general. distantieri. . in cazul unei exploatari corespunzatoare. completarea.rono@gmail. Fax. . 15 folosiri.). legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de montare (caloti. curatirea si nivelarea locului de montaj. betoanele aparente se pot realiza cu primele cca 5 folosiri. et. in apropierea locului de montaj. Cofraje si panouri din placaj . atat in plan orizontal cat si pe verticala si fixarea lor in pozitie corecta. asamblarea si sustinerea provizorie a acestora. etansarea rosturilor. panourile vor Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 81 . indicativ C 11 – 74. 7. sap. 1. betoanele aparente brute se pot realiza cu primele cca. 0359/191421 e-mail: aqua. 20 – 25 de folosiri. Aluminei. Proiectarea. confectionarea si folosirea panourilor pentru cofraj din placaj pe schelet de cherestea. 0374/009457. zavoare. . Alcatuirea si tehnologia lucrarilor de cofraje. fie pereti si stalpi de beton armat. incheierea. curatirea si ungerea panourilor. . juguri. nr. . constructiile de locuinte din tara noastra sunt prevazute cu subsol general. vor face obiectul unor proiecte tehnologice prin care se indica panotarea suprafetelor de cofraj precum si detaliile specifice cazului concret privind asamblarea. se va face in conformitate cu”Instructiunile tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cat. respectiv moaze – si prin tirantii de legatura realizati in general din otel beton si blocati cu zavoare cu excentric sau pana. In cadrul proiectului de cofraj se vor verifica prin calcul elementele de sprijinire si legatura din punct de vedere al rezistentei si al deformatiilor. 26 Tel. contravanturi etc. Impingerea betonului proaspat care actioneaza asupra panourilor de cofraj se preiau prin elementele de sprijinire ale panourilor – montantim. beton armat. Cofrajele stalpilor se alcatuiesc in general din panouri dispuse vertical. Cofrajele care se executa cu panouri. verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie. transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar. betoanele brute ascunse la orice numar de folosiri. panourile de cofraj trebuind sa fie scoase din uz atunci cand se ajunge in situatia ca fata betonului obtinut sa deranjeze functional sau cand rezulta un consum suplimentar important de beton.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . . trasarea pozitiei cofrajelor.

curatirea si ungerea panourilor. Trasarea bazei se face de regula printr-o rama de scandura. proptele. fie simetric.incheierea. sipcile pentru santuri ale traseelor de instalatii. prin piese speciale cu gaura. 0359/191421 e-mail: aqua. . in apropierea locului de montaj. se folosesc elemente triunghiulare din sipci de lemn sau PVC. contravantuiri etc. juguri.etansarea rosturilor. legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de montare (caloti. ap. in toate asemenea cazuri fiind necesara doptarea unei completari la fata locului sau a unor panouri speciale. acestea vor fi curatate si unse cu deosebita atentie. vor fi folosite cu aceeasi destinatie la fiecare folosire.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 putea fi asezate in plan: . zavoare. Cutiile si sipcile se vor fixa de panouri in cuie avand grosimea minima de 1. practicarea gurilor in astereala si baterea cuielor in schelet. etc. de regula. . nr. Atunci cand panoul se monteaza asamblat peste armatura gata montata iar placa nu se monteaza concomitent.). se poate renunta la fereastra de vizitare. 0374/009457. tiranti. . et. . se vor evita. 26 Tel.rono@gmail. Pentru a se usura decofrarea panourilor echipate cu astfel de piese in relief. Pentru tesirea muchiilor stalpului.trasarea pozitiei cofrajului. fie decalate ”in morisca” in care caz calotarea. in scopul adaptarii lor dimensionale sau de detaliu la cazuri particulare de folosire. se traseaza axele peretilor si conturul lor. Fax.8 mm.verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie. pe cat posibil. Pentru orice element de constructie operatiile de montare a panourilor de cofraj se succed in principiu in urmatoarea ordine: . Aluminei. Cofrarea peretilor cu panouri se executa in urmatoarea ordine: . Pentru a se putea controla se curata baza stalpului se prevede o fereastra de vizitare.Romania-Bihor-Oradea str. 1. se face cu caloti triunghiulari. care poate fi realizata in cazul folosirii panourilor de inventar prin montarea decalat pe verticala a unuia din panouri. in care o latura a stalpului (in genera cea mica) de regula se confectioneaza cu un panou special de latimea stalpului. . 7. .transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar. atat in plan orizontal cat si pe verticala si fixarea lor in pozitie corecta. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 82 . . . calotarea facandu-se cu caloti drepti pe doua laturi paralele legati cu tiranti din vuloane sau din otel beton. Panourile de care sunt fixate cutii pentru gauri de trecere. stransi de preferinta. La folosirea panourilor de cofraj. Se interzice cu desavarsire taierea sau cioplirea panourilor.asamblarea si sustinerea provizorie a acestora.curatirea si nivelarea locului de munca. distantieri.

se introduc si piesele ce asigura coplaneitatea panourilor si se sprijina provizoriu cu proptele. se monteaza panourile de cofraj pe cea de a doua fata a peretelui. inversa celei indicate la montarea cofrajelor. curatirea bazei stalpului se face ca ultima operatie. . . -scoaterea panourilor. La decofrarea elementelor verticale (pereti. . -scoaterea elementelor de sustinere (montanti. . 0374/009457.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 . la pereti incepand de la fururi. cu ordinul 1233/D din 29. .12. 5. fixandu-se rama de trasaj. se monteaza armatura peretelui. se traseaza axele perpendiculare si conturul stalpului. se sprijina provizoriu cofrajul cu ajutorul proptelor.rono@gmail. Cofrajele din panouri se ung cu atentie inaintea montarii armaturilor in scopul de a facilita operatia de decofrare si a se mari prin aceasta numarul de folosiri ale panourilor. 1. moaze.1980. . fiecare panou de cofraj se asambleaza de cel montat anterior cu ajutorul unor cleme din otel beton. . . in general. . se curata baza stalpului. respectiv a ramei de tasare. dupa verificarea pozitiei si verticalitate. se monteaza panourile de cofraj pentru una din fetele peretelui incepand cu panoul de la intersectie si pe masura ce se executa montarea. se fixeaza talpile de rezemare si aliniere. aprobate de MC Ind. -demontarea scandurilor de aliniere. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 83 . concomitent cu montarea panourilor de cofraj de pe cea de a doua fata a peretelui se monteaza distantieri prin care se introduc tirantii. Montarea cofrajelor din panouri pentru stalpi se executa in urmatoarea ordine: . 7. colti). iar dupa montarea armaturii cofrajul se incheie cu cea de a patra latura. In azul asamblarii cofrajului la fata locului. rigle. .Romania-Bihor-Oradea str. -scoaterea fururilor de compensare la pereti. ap. se monteaza scheletul de sustinere (montanti. moaze) si se fixeaza cu tiranti. ordinea operatiilor este. trei laturi ale acestuia se monteaza inaintea armaturii. prijinindu-se provizoriu. se monteaza cofrajul gata asamblat si prevazut cu sipci triunghiulare de tesire a colturilor. se monteaza armatura. nr. se fixeaza cutiile si ramele pentru goluri. . Fax. se strang definitiv proptele. Aluminei. . . . stalpi. La lucrarile de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile „Normativului de protectie a muncii in activitatea de constructii – montaj”– vol. 0359/191421 e-mail: aqua. 26 Tel. si anume: -desfacerea zavoarelor si scoaterea tirantilor. rigle. se verifica verticalitatea cofrajelor cu ajutorul firului cu plumb si se face proptirea in pozitie definitiva. et. In cazul prevederii ferestrelor de vizitare. Ungerea se face imediat dupa montarea cofrajului sau chiar in timpul montarii lui.

Are dimensiunea in plan de 200 x 200 mm. Coltarul metalic interior uzual folosit in marea majoritate a cazurilor la intersectiile de diafragme. Coltarul metalic exterior este alcatuit din doua panouri plane solidarizate cu un coltar din teava patrata. Cele doua talpi sunt rigidizate cu distantieri din teava dreptunghiulara. -la decofrare. Coltarele au aceeasi structura metalica. inaltimi grupate pe tipuri de sectiuni cu elemente comune. Aluminei. 400. surub de blocare si placa de fixare a panoului pe talpa montantului. 600. -Panourile de cofraje plane metalice sunt modulate si au urmatoarele latimi: 1000.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 In afara masurilor de protectie a muncii caracteristice lucrului pe santierele de constructii la executarea lucrarilor de cofrare cu panouri de lemn cu placaj. in asteptarea cofrajului pe de-a doua fata a peretelui. -Coltare metalice deosebim doua tipuri: interioare si exterioare. Fax. -Consola calaj este alcatuita dintr-un suport calaj din teava patrata care la un capat este prevazuta cu un stut din teava rotunda. cu inaltimea corespunzatoare infrastructurii respective. b. prin mijloace speciale prevazute in instructiunile de folosire ale fiecarui tip de cofraj.20 m si tipul II de 2. in care se introduce teava de calaj. se vor respecta si urmatoarele dispozitii specifice procesului de lucru: -pentru montarea cofrajelor peretilor de la marginea cladirii. piesele de asamblare ale panourilor (clemele se vor scoate numai pe masura demontarii panourilor). 0359/191421 e-mail: aqua. Montantul este schipat cu dispozitive de blocare a panourilor formate din bucsa filetata. In timpul montajului si al depozitarii panaourilor de cofraj din materiale lemnoase si a celorlalte elemente din materialele combustibile. 500. ap. riglele si moazele vor fi manipulate cu atentie. Cofraje metalice pasitoare Cofrajele pasitoare se compun din urmatoarele elemente: -Montantii sunt alcatuiti din doua talpi: o talpa de baza executata din tabla. se vor respecta prescriptiile din”Normativul republican pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor”. la partea inferioara are un surub pentru calaj. vor fi asigurate impotriva rasturnarii. -la montarea cofrajelor pentru peretii montati. 886 mm. iar la Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 84 . 900. 26 Tel. et. Teava de calaj are prevazute gauri pentru reglaj. ca si panourile plane. precum si cele cuprinse in instructiuniile pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de productie. blocandu-se cu zavoare. nr. montantul este pevazut cu trei gaui ovalizate. 7. Panourile de cofraje sunt alcatuite dintr-un perete de tabla prins pe un schelet metalic format din teava dreptunghiulara. se vor folosi in mod obligatoriu poduri de sustinere. 1050. de la casa scarii. 1. pe care reazama panourile metalice de cofraj si o talpa superioara alcatuita dintr-o teava patrata. 800. -panourile de cofraj montate pe prima din fetele fiecarui perete.rono@gmail. special proiectate in acest scop. iar piesele de solidarizare a moazelor (tirantii) vor fi imediat introduse prin distantieri.60 m. Pentru prinderea turantilor. 300 mm cu inaltimi diferite: 1300. a. avand dimensiuni diferite. 700. In functie de lungimea montantului deosebim: tipul I de 2.Romania-Bihor-Oradea str. 0374/009457.

d. ap. din care rezulta: setul complet de cofraje (elemente de cofraje pasitoare. prin intermediul boltului. se fixeaza de montant. . . 4000 si 6000 mm. accesorii.Podinele pentru circulatia muncitorilor si turnarea betonului la inaltimi peste 1. consola – alcatuita din consola propriu – zisa.rono@gmail. cu ajutorul unui bolt se prinde de montant. formatiile de lucru. e. proiectul de organizare tehnologica a lucrarilor de executie a obiectivului. 7. pe care incepe montarea cofrajelor. Operatia de marcare pe cuzineti a axelor principale longitudinale se va face la ambele capete ale tronsonului sau a pachetului de tronsoane coliniare.5m sunt realizate in fiecare travee din urmatoarele elemente: c. Aluminei. La celalalt capat al suportului de calaj exista urechi de prindere din otel lat. 0374/009457. verificarea starii de functionare a cofrajelor si accesoriilor in vederea inceperii executiei peretilor (fata cofrata si filetele dispozitivelor cu surub vor fi unse in mod corespunzator). panouri de podina alcatuite din tabla striata. 1. nr. De asemenea.) esalonarea folosirii zilnice a cofrajelor si a accesorilor.Romania-Bihor-Oradea str.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 partea superioara are un maner din otel beton pentru manipulare. longrine – alcatuita din teava patrata. In vederea executarii lucrarilor de cofrare cu ajutorul cofrajelor pasitoare. Montarea cofrajului va fi precedata de verificarea sau refacerea trasarii axelor principale ale constructiei. curatirea zonei pe care se toarna betonul si a celei pe care se aseaza cofrajul. et. Distantele dintre punctele extreme ale axelor vor trebui sa fie riguros cele din proiect.Tirant filetat – pentru preluarea impingerii betonului se folosesc la fiecare pereche de montamti cate doi tiranti metalici fixati cu ajutorul a doua piulite si protejanti cu tije din material plastic in zona de strapungere a betonului. abaterile maxime admise fiind de +0. pe cuzinetii cladirii se vor marca si punctele pentru axele transversale. f. se vor asigura urmatoarele: . piese de prindere etc. . avand sudata la un capat o teava pentru sustinera balustradelor. care.5 cm. Fax. curatirea de resturi de beton a cofrajelor. formatiile de lucru necesare si gradul de calificare a acestora. dupa caz. care se fixeaza pe talpa exterioara a montaneilor cu ajutorul unor dispozitive de blocare. avand calificarea si numarul de muncitori. doua balustrade executate din teava patrata si montate in lacasurile speciale ale tevilor verticale de la capetele consolei podinei -Elementele de aliniere sunt alcatuite din tevi dreptunghiulare cu lungimea de 3000. care. verificarea la cotele din proiect a cuzinetilor din constructie. 0359/191421 e-mail: aqua. . La aceasta trasare se vor avea in vedere urmatoarele: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 85 . . iar la celalalt capat urechi de prindere din otel lat. vor fi instruite special pentru acest gen de lucrare. 26 Tel.

6 „Rosturi de lucru”. -compactarea betonului se va face prin vibrare interna si nu prin baterea cofrajului care provoaca deformari greu de remediat.1. unse in prealabil. 2. aducerea la pozitia din plan a montantilor cu console de calaj. apoi cele de plane). cu respectarea prevederilor cuprinse in”CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”.rono@gmail. a elementelor de aliniere. 0359/191421 e-mail: aqua. verificarea pozitiei si verticalitatii cofrajului. -inaintea inceperii turnarii si in timpul acesteia se vor verifica atent cofrajele pentru a nu se produce deformatii mai mari de + 2 mm/m. montarea panourilor plane si de colt.Romania-Bihor-Oradea str. Ordinea operatiilor din fiecare etapa este urmatoarea: a.pentru intreruperile de turnare accidentele. folosind ca reper linia de pozitionare a cofrajului trasata anterior. 4. et. 1. prinderea de montanti cu ajutorul ghiarelor. nr. a montantilor celui de-al doilea perete al cofrajului. a cutiilor de realizare a golurilor prin pereti etc. -montarea panourilor plane si a coltarelor. c. e. . -fixarea cu ajutorul tirantilor si tijelor de protectie ale acestora. 3. constand din: 1. prinderea de elementele de aliniere a montantilor intermediari (cei fara consola de calaj). -scoaterea turantilor de prindere a celor doua fete ale cofrajului. pozitia axelor transversale (curente) nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +1. Montarea cofrajului pe una din fetele peretelui. 0374/009457. 6.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 .00 cm fata de cotele teoretice date prin proiect. Aluminei.. necuprinse in proiectul de organizare tehnologica.5 m). Fax. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 86 . ap. cand se observa defectiuni si luarea masurilor de inlaturare a acestora. f.19. b. Turnarea betonului. d. -slabirea dispozitivelor de blocare si indepartarea panourilor de cofraj (mai intai cele de colt. Montarea armaturilor.8 cm. . -oprirea turnarii. 26 Tel. Inchiderea cofrajului (montarea cofrajului pentru a doua fata a peretelui) care consta din: -verificarea si corectarea in prealabil a pozitiei si verticalitatii peretelui de cofraj montat anterior. 7. Decofrarea. precum si etanseitatea acestuia. Montarea podinei de lucru si parapetului (pentru inaltimi peste 1. Peretii subsolului se realizeaza la inaltimea din proiect prin montarea cofrajului si turnarea betonului in doua etape succesive. se vor respecta prevederile cuprinse la punctul 6. pozitia axelor transversale de capat nu trebuie sa aiba fata de situatia din proiect o abatere mai mare de + 0. care au fost unse in prealabil cu solutie pentru decofrare (fixarea lor de montaj cu ajutorul dispozitivelor de blocare). constand din: -demontarea podinei si parapetului.

cele enumerate mai sus. prin care sa fie Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 87 ..5 t. bulalonelor etc. carcaselor. 26 Tel. Aluminei. Ramele pentru goluri de usi sau goluri tehnologice.Romania-Bihor-Oradea str. Fax. fiind solutia adoptata mai frecvent. Alcatuirea si tehnologia lucrarilor de cofrare.rono@gmail. et. ap. precum si a placutelor metalice de prindere.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Operatiunea va fi supravegheata de conducatorul punctului de lucru pentru a fi evitate deformari ale cofrajelor sau ruperi ale betonului. Decofrarea se va efectua cu respectarea prevederilor din capitolul respectiv. Cofraje cu panouri din placaj La realizarea cofrajului vor fi avute in vedere. Se va da o atentie deosebita pozitionarii si legarii corecte a barelor.1. la prima montare se practica pe fasa panoului orificii la pozitia de fixare a ramelor. La montare cofrajelor pasitoare se folosesc urmatoarele scule si dispozitive: -aparat optic pentru trasarea axelor -furtun de nivel -fir cu plumb -chei fixe -intinzator pentru fixarea blocajelor de tip”6 Martie” -scari mobile de acces Transportul cofrajelor pasitoare se face pachetizat. Sustinerile cofrajelor vor fi rezemate prin intermediul unor talpi individuale sau continue pe pamant sau elemente de constructii care sa nu permita tasari mari sau neuniforme. in afara celor de mai jos. plaselor si mustatilor. Depozitarea pe santier se va face numai in dispozitivele descrise. 1. Ele vor fi prevazute cu pene. 7. Elementele de gabarit mai mare se transporta asezate pe stelaje din otel beton indoit. Pentru adoptarea solutiei cu prefabricate sau cu predala se va proceda ca si la planseele nivelurilor curente realizate in aceste variante. nr. in unitati de incarcatura de maximum 1. cu ajutorul cheilor de prindere sau cuielor. 0374/009457. 6. se prind de panourile de cofraj gata montate. continand elemente similare sau cu functionalitate apropiata. In cele ce urmeaza este prezentata tehnologia de realizare a planseului din beton armat turnat monolit in cofraje din lemn. pentru asigurarea mentinerii pozitiei acestora in tot timpul turnarii betonului. -predala cu suprabetonare. vinciuri sau alte dispozitive. iar elementele marunte sunt ambalate in lazi. 0359/191421 e-mail: aqua.20. in care ssop. asezate pe teren amanajat. PLANSEU PESTE SUBSOL Planseul de beton armat de peste subsol poate fi realizat in urmatoarele variante tehnologice: -turnat monolit in cofraje din lemn (panouri demontabile de inventar) -prefabricat (panouri si semipanouri).

-realizarea ferestrelor de vizitare devine obligatorie. 7. mocirlos. sustinerilor si reazemelor acestora se va urmari ca deformatiile lor sa fie compensate prin suprainaltari sau contrasageti. nervuri. rezemarea popilor respectivi se va face pe grinzi – jug verificate prin calcul. nefiind posibila depasirea inaltimii elementului de beton. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 88 . Aluminei. et. Popii ce sustin cofrajele constructiilor etansate de beton si dispusi pe mai multe niveluri. 0359/191421 e-mail: aqua. rezemate pe popi de inventar. face imposibila folosirea panourilor de inventar fara completari pe verticala. nr. in general. ap.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 posibila decofrarea. nervuri.cofrajele elementelor verticale trebuie realizate la inaltimea exacta. este inmuiat sau expus inmuierii. In cazul popilor telescopici. placi) in scopul turnarii betonului intr-o singura faza. . santuri. in general. ceea ce. Fax. In cazul cofrarii concomitente a elementelor verticale (pereti. 26 Tel. prin greutatea betonului. La cofrarea grinziilor si nervurilor. in orice caz curatirea bazei stalpilor se va face dupa executarea intregului cofraj. contravantuiti. provenindu-se astfel producerea tasarilor sau ridicarilor. La cofrarea placilor. imbinarea cofrajelor se face in asa fel incat panourile de cofraj pentru elementele orizontale sa se suprapuna peste cele verticale pentru a permite decofrarea peretilor si a stalpilor inaintea grinzilor si placilor. trecand prin distantieri tubulari din PVC. Se recomanda ca panoul special pentru fundul grinzii sa fie cuprins intre panourile de cofraj ale fetelor laterale si sa fie sustinut aparte. Esafodajele de sustinere a cofrajelor de plansee (grinzi. precum si acoperirea unei suprafete maxime cu panouri de inventar. functia acestor dispozitive poate fi preluata de filetul popului. 1. din punct de vedere al rezistentei si deformatiilor. stalpi) cu cele orizontale (grinzi. se vor da solutii speciale prin care sa se evite rezemarea directa a acestora pe asemenea terenuri. In cazul in care terenul pe care se reazema sustinerile cofrajelor este format din umpluturi insuficient consolidate sau compacte. 0374/009457. Pentru usurarea decofrarii este necesar sa se prevada pe ambele directii cate o fasie de compensare de 5 – 10 cm latime. din grinzi de preferinta extensibile. La alcatuirea si montarea cofrajelor.Cofrarea concomitenta trebuie insa evitata ori de cate ori este posibil. intrucat: -panourile orizontale pot presa pe cele verticale. panourile se dispun. pentru fetele laterale. panotarea va urmari o rationala dispunere a elementelor de sustinere (popi. cu latura lunga pe orizontala. Colotarea panourilor laterale de cofraj ale grinzilor se face cu ajutorul unor juguri. pentru a permite decofrarea mai timpurie a lateralelor. trebuie sa fie asezati suprapus pe aceeasi verticala.). esafodaje etc. sapaturi) sau in plansee inferioare. de regula.rono@gmail. dupa intarirea betonului. placi) sunt formate.Romania-Bihor-Oradea str. In cazul asezarii popilor deasupra unor goluri de teren (gropi naturale. legate in cazul grinzilor inalte la partea superioara prin tiranti din otel beton. inghetat sau supus inghetului. grinzi. facand dificila recuperarea mai rapida a panourilor verticale.

si anume: demontarea grinzilor. 1. grinzi extensibile etc. -cobararea elementelor de sustinere verticale cu minimum 10 cm. -demontarea esafodajului. Strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupa montarea cofrajelor.).operandu-se corecturile necesare. -se amplaseaza elementele verticale de sustinere si se contravantuiesc provizoriu. verificandu-se cu atentie cota.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Elementele cofrajului trebuie sa prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea toate sarcinile provenite din greutatea cofrajului. se fixeaza pe traverse pentru fundul grinzii sau nervuri. a betonului proaspat. fiind verificate totodata pentru a prelua si solicitari orizontale din vant si impingerea betonului. placi) ordinea operatiilor este. 0359/191421 e-mail: aqua. dupa cofrarea unei fete laterale se monteaza armatura. respectiv rigle. etc. nervuri.se verifica cotele intradosului placii si orizonalitatea acestuia.2.). Montarea esafodajelor de sustinere a cofrajelor pentru plansee (grinzi. urmatoarea: -slabirea contravantuirilor. nr. -se completeaza conform aceluiasi plan de panotaj cu faruri de compensare necesare decofrarii. Aluminei. . -se verifica pozitia si dimensiunile. -se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle. -scoaterea fururilor de compensare de la placi si a panourilor de cofraj.se consolideaza cofrajul grinzii (nervuri) prin montarea jugurilor. -se monteaza panourile fetelor laterale. cu conditia ca prin detaliile de prindere adoptate sa fie impiedicata deplasarea relativa intre popi si aceste talpi. Contravantiurile de pe cele doua directii perpendiculare trebuie sa formeze triunghiuri nedeformabile. filete etc. 0374/009457. a contravantuirilor si popilor. iar prinderile sa nu dea excentricitati importante in noduri. . palei. La decofrarea elementelor orizontale (grinzi. ap. Fax. pentru a permite coborarea esafodajului in ansamblu. et. liniaritatea si orizontalitatea. . 26 Tel. COFRAREA STALPILOR Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 89 . Montarea cofrajelor din panouri pentru grinzi si nervuri se face in urmatoarea ordine: -pe esafodajul stabilit de proiectant si executat conf. Pot fi folosite ca elemente orizontale de contravantuiri talpile continue de rezemare si grinzile de sustinere. Montarea cofrajelor din panouri pentru placi se face in urmatoarea ordine: -se monteaza panourile de inventar si eventualele panouri de complrtare pe esafodajul pregatit. prin actionarea asupra dispozitivelor amintite la punctul 3. placi) se va face in urmatoarea ordine: -se traseaza pozitia elementelor verticale de sustinere (popi. nervuri.rono@gmail. -in cazul unor grinzi inalte. . 7. care au eventual la partea superioara. in general.). corespunzator planului de punctaj. turanti de strangere trcuti prin sidantieri. a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipelor de muncitori. luand masuri menite sa impiedice deplasarea orizontala a panourilor in timpul turnarii betonului.1.Romania-Bihor-Oradea str. pct. (pene. 8.

-cofraje din panouri de placaj si caloti de inventar. iar latimea egala cu cealalta latura a stalpului plus 20 cm) si caloti din teava dreptunghiulara fixati cu tiranti din otel beton. se fixeaza de P4 cu suruburi M 12 x 30. Fazele de executie sunt: a) se monteaza calotii de baza C – 2. Fazele de montaj sunt: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 90 . se aduce cu macaraua la pozitie subansamblul II si se fixeaza cu pene de legatura. Fazele b. ramanand o fereastra de curatire. Se ridica palnia in sus si se scoate. c si d sunt valabile si la inchiderea ferestrei de curatire. calotii metalici se fixeaza cu suruburi pentru lemn. de dimensiuni mici. fixandu-se cu spraituri la verticala. pe conturul stalpului trasat. 26 Tel. 0359/191421 e-mail: aqua. Pe una din laturi nu se monteaza un panou P2. Fazele de executie sunt: a. Cofraje mixte usoare tip CMU Cofrajul este alcatuit din panouri de placaj (2 avand latimea egala cu una din laturile stalpului. Se coboara talpa superioara a palniei de turnare. se aduce cu macaraua subansamblul I de cofraj si se aseaza in pozitie. Cofraje din panouri metalice de inventar tip CSM (proiect IPC nr. pe conturul stalpului trasat anterior. montate manual pe caloti din platbande cu bolturi din otel rotund (sistem pieptene). c) se monteaza alternativ panouri de cofraj si caloti intermediari scurti C – 1.Romania-Bihor-Oradea str. Fax. realizate din panouri de placaj. In caz contrar. lungi C-3. prin care se regleaza si verticalitatea cofrajului. Daca inaltimea stalpului depaseste 3 m pe una din laturi se lasa ferestre de turnare din 3 in 3 m. Cofraj din panouri de placaj cu caloti CSKT (proiect nr. dupa turnarea betonului se scot elementele C1-1 si suruburile M 12 x 55. Aluminei. nr. c. ap. se va da o atentie deosebita respectarii riguroase a cotelor de fixare a calotilor. d. C – 4 in sisteme morisca. La confectionarea subansamblurilor. d) asigurarea stabilitatii se realizeaza cu spraituri reglabile. 7273/1980) Cofrajul este alcatuit din panouri metalice modulate. abaterile de la pozitie ale calotilor vor impiedica asamblarea cofrajului stalpului. 7161/1978) Cofrajul este alcatuit din subansambluri in forma de”L”. b. 1. Fazele de montaj pentru inchiderea ferestrelor de turnare si curatire sunt urmatoarele: a. pot fi: -cofraje din panouri metalice de inventar. 0374/009457. operatii ce se vor efectua utilizand un sablon.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Cofrajele utilizate la realizarea stalpilor de beton turnat monolit. b. se monteaza panoul P3. b) pe calotii de baza se monteaza numai Pa (h = 590 mm). de care. 7.rono@gmail. se monteaza un panou P4 fixat pe calot cu 2 cleme C1-1. se monteaza 2 panouri P4 si se fixeaza cu 2 cleme C1-1. et.

-dotarea executantului cladirii. gradul de seismicitate al zonei ia care este amplasata cladirea. numarul de niveluri al cladirii. rezemanduse fiecare cu spraituri de inventar. care dupa cum sa vazut determina realizarea concomitenta sau succesiva a peretilor din intersectii si a ingrosarilor capetelor de diafragma (bulbi). productivitatea scazuta si calitatea necorespunzatoare a peretilor (abateri mari de la planeitate necesitand frecvent cheltuieli groase si chiar buciardari ale suprafetelor peretilor). Pentru situatii mai deosebite.rono@gmail. 2. se leaga panourile de pe laturile opuse prin tiranti si blocaj cu pana. Solutia de realizare a cofrajelor pentru peretii cu panouri de placaj nu este recomandata. 0359/191421 e-mail: aqua. 1. cand nu este posibila utilizarea cofrajelor metalice plane. Cofrajul ”universal” se compune in principal din panouri plane mari de lungime data. necorelata cu lungimea peretelui (cuprins intre doi pereti transversali) ce se toarna. Aluminei. Fax. et. importanta diafragmei in alcatuirea structurii. Cofrajele utilizate la realizarea peretilor de beton turnat monolit sunt: -cofraje metalice plane pentru pereti (Normativ C 162). deoarece conduce la consum mare de material lemnos.Romania-Bihor-Oradea str. alcatuirea si modul de utilizare a cofrajelor din panouri placaj. -cu fata din placaj (togofilm) sau din metal (tabla). COFRAREA PERETILOR . Ele pot fi: -„universale” sau „specifice unui tip de cladire”. -posibilitatile de refolosire ale cofrajului.1. este prezentata la pct. -incalzitoare sau neincalzitoare. se vor avea in vedere factorii urmatori: -marirea efortului din perete in zona rostului de lucru. 7. ap. fapt ce impune turnarea peretilor in etepe succesive cu multe rosturi de lucru. 26 Tel. b. nr. rezultand un numar minim de rosturi de lucru. La adoptarea unui din timpurile de cofraj (“specific”sau”universal”). Cofraje metalice plane mari pentru pereti Cofrajele metalice plane mari sunt utilizate la realizarea peretilor din beton turnat monolit. -cofraje din panouri de placaj (Instructiuni C 11). Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 91 . 0374/009457. a caror dimensiune este corelata cu cea a peretilor ce se toarna. -cu panouri realizate din elemente modulate asamblate sau dintr-un singur element de dimensiuni mari. Setul unui cofraj „specific cladirii” se compune in principal din panouri de bulb. se monteaza panourile in ordinea succesiva pe laturile stalpului trasat anterior.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 a.

nr. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 92 .). i. elementele de strangere si preluare a impingerii betonului. Daca termoizolarea peretelui de capat al cladirii se realizeaza prin placare cu panouri prefabricate. din urmatoarele elemente principale: a. proiectant si executant. capat cladire etc. constituind un element obligatoriu al temei de proiectare a cladirii. fie de compartimentul tehnologic al unitatii executante. evitanduse astfel improvizatiile care reduc eficienta tehnico-economica si sporesc riscul accidentelor de munca. gol lift. la manipulare.Romania-Bihor-Oradea str. d. cu rol de mentinere a planeitatii fetei cofrate.4 kg/mp suprafata cofrata. h. 3. rame pentru realizare golurilor in pereti (usi. se face de comun acord de catre beneficiar. 0359/191421 e-mail: aqua. 1. dintr-un singur element sau mai multe elemente modulate. elementele de reglare a verticalitatii si de decofrare a panourilor. intocmit fie de catre proiectantul cofrajului.3. f. ferestre. Aluminei. robustetea si rigiditatea cofrajului. precum si de preluare a eforturilor din impingerea betonului pe zonele dintre elementele de legatura intre panouri. 26 Tel.rono@gmail. schelete de rigiditate. rezulta ca stabilirea tipului de cofraj ce urmeaza sa fie utilizat. g. j. Se recomanda in mod special ca lucrarile sa fie organizate in asa fel incat sa se asigure o refolosire la 24 ore. b. de preluare a impingerii betonului proaspat. podina de lucru pentru muncitorii care toarna betonul in cofraje. atunci acestea pot inlocui panourile de cofraj de pe fata respectiva a peretelui cu conditia asigurarii capacitatii panourilor prefabricate si legaturilor acestora cu cofrajul interior. pentru completarea spatiilor cofrate la imbinarile panourilor mintate in prelungire sau in unghi. fata cofrata.7. c. ap. In scopul unei folosiri mai rationale si eficiente astfel incat prin numarul de refolosiri prevazut si realizat. 0374/009457. demontabile.9. consumul (pierderea) de metal sa rezulte cel mult 0. strapungeri pentru instalatii sau pentru pierderi tehnologice). Toate aceste elemente se proiecteaza si se utilizeaza ca un set complet. podini de montare si sustinere a cofrajelor la peretii alaturati golurilor din planseu (casa scarii. Numarul total de refolosiri ste functie de alcatuire. transport si montaj. et. 7.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Avand in vedere factorii enumerati. elemente speciale. cu sau fara podina de lucru pentru turnarea betoanelor. Fax. scari fixe sau mobile. Cofrajele metalice sunt alcatuite. Montarea cofrajelor se face in conformitate cu proiectul de organizare tehnologica pentru obiectul respectiv. realizata din metal sau placaj. pentru cazul executiei unor pereti cu inaltime mai mare. Ritmul de reutilizare a cofrajelor metalice este unul din principalele elemente care asigura folosirea eficienta a acestora. in general. elemente demontabile pentru supraanaltarea cofrajelor. e. care realizeaza legatura intre panourile montate pe fetele opuse ale aceluiasi perete.

g.Romania-Bihor-Oradea str. trasarea liniilor de contur si de pozitionare. Principalele faze ale montajului sunt: a. cand se utilizeaza cofrajul”specific cladirii”(daca este cazul): d. verificare cu executare a reparatiilor pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate la cofraj. montarea panourilor pe cea de a doua fata a peretelui (dupa montarea si verificarea existentei si pozitionarii armaturilor. montarea podinilor de sustinere a cofrajelor deasupra golurilor din plansee sau de la capatul cladirii. Mixte. decofrarea (dupa turnarea si intarirea betonului) se face de regula in ordine inversa montajului. . corespunzator prevederilor din proiectul de executie a cladirii si asamblarea cu panourile alaturate (in prelungirea si de pe fata expusa): f. ap. sunt: a. et. care consta din curatire. la care atat grinzile (cu exceptia celor de fatada) cat si placa. 0374/009457. Aluminei. Fax. in urmatoarele variante: . modul de asigurare a pozitiei tuturor elementelor ce se inglobeaza in beton sisiorectarea eventualelor deficiente constatate. transportul cu macaraua la locul de pregatire pentru o noua turnare. in deosebi a zonei pe care se toarna beton . asamblarea si panoul alaturat (in prelungire) montat anterior si asigurarea stabilitatii la vant. Solutie foarte rar utilizata deoarece conduce la consum ridicat de lemn. cu exceptia perioadelor cu temperaturi exterioaresub –10ºC. 26 Tel. curatirea zonei pe care se aseaza cofrajele. ungere.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Cofrajele se pot monta in tot timpul anului. si placa din predale prefabricate cu suprabetonare din beton turnat monolit. Turnare monolit. b. c. verificarea pozitionarii. Grinzi prefabricate (cu exceptia celor de fatada). 0359/191421 e-mail: aqua. unde solutia generala adoatata nu poate fi aplicata datorita. productivitate scazuta si suprafete de beton care necesita tencuieli neeconomice. e. Solutia este utilizata numai pe zone reduse din suprafata planseeului. Prefabricate. sunt realizate din elemente prefabricate.rono@gmail. pieselor inglobate.. b. 7. Solutia utilizata la structurile cu diafragme si foarte rar la structuri in cadre. care functie de solutia tehnologica adoptata pentru realizarea elementelor componente (grinzi si placa). c. legaturilor. COFRAREA PLANSEELOR Planseele cladirilor de locuit cu structura in diafragme sau in cadre sunt din beton armat. ramelor pentru goluri etc. de obicei. nr. montarea la pozitie a panourilor de cofraj pe una din fetele peretelui. h. Pentru lucru pe timpul noptii se va asigura iluminarea corespunzatoare a punctelor de lucru. montarea panourilor prefabricate de fatada. formei sau numarului foarte redus de repetari. Grinzi din beton turnat monolit si placa din panouri mari prefabricate. Solutia utilizata la structuri cu diafragme. Solutia utilizata la Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 93 . 1. etanseitatii.

necesitatea in unele solutii tehnologice. de decofrat si de evacuat de sub planseul turnat. a unor rosturi de turnare suplimentare fata de cele uzuale. rolul de saiba al planseului. Alegerea solutiei de planseu se face de proiectant cu acordul executantului. care pot afecta stabilitatea constructiei. . . dotarea si experienta executantului cladirii. pentru grinzi. nr. consumul de materiale si manopera. Aluminei. .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 structurile cu diafragme si foarte rar la structuri in cadre. ap. . b. et. solutie adoptata si pentru placile din beton turnat monolit fara predala.gradul de seismicitate. 1. unde utilajul de ridicat nu are acces direct. sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme. 7. inaltimea si conformarea de ansamblu a cladirii. cu efecte economice nefavorabile asupra consumului de materiale si costul cofrajului. 26 Tel. experimentate pana in prezent. Principalele dificultati intampinate in adoptarea unor solutii de cofraj cu grad mai ridicat de industrializare. Grinzi turnate monolit si placa din predale prefabricate cu suprabetonare din beton turnat monolit. slabirea pieselor de fixare (pene. . Fax. . de regula sunt realizate cu panouri din placaj. e. Nu este permisa indepartarea popiilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza. Solutie utilizata la structuri in diafragme sau in cadre. d. repetabilitatea relativ mica. decofrarea se va sista pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare. 0359/191421 e-mail: aqua. sunt: . natura terenului de fundare. vinciuri etc. DECOFRAREA La indepartarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa fi atins valorile normate.rono@gmail. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 94 . In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele: a. Cofrajele pentru grinzi turnate monolit. ceea ce atrage dupa sine slabirea structurii de rezistenta sau adoptarea unor masuri cu consecinte economice nefavorabile . obtinera unei productivitati sporite conduce la adoptarea unor elemente de cofraj mari si in consecinta grele.Romania-Bihor-Oradea str. avand in vedere urmatorii factori principali: .) se va face treptat fara socuri. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri. c. 0374/009457. decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza. zone segregate) etc. solutie adoptata pentru structura de rezistenta (cadre sau diafragme). ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor. desfasurarea operatiei va fi supravegheata de catre conducatorul de lot.

in cadrul activitatii sale de indrumare si supraveghere. Aluminei. Verificarile de la poz. la receptia preliminara a obiectelor. iar cele de la poz. nr. C conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitii. prevazute de acestea. se efectueaza verificari: a. Listele complete ale acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde. Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare. 20/1977 de IGSIC. precum si pentru receptia terenului de fundare. defectele superficiale se vor remedia o data cu executarea finisajului respectiv. ce fac parte dintr-un obiectiv de investitii. 7. de catre seful de lot. fundatiilor si structurilor”aprobat cu ordinul nr. Fax. Separat de acestea. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarite in primul rand de sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor. et. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 95 . CONTROLUL CALITATII Prezentul capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de constructii. Dupa executarea acestor remedieri. 0374/009457. b. La lucrarile la care se prevede aplicarea unor finisaje. a si b se efectueaza conform”Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii. zone segregate sau necompactate). aplicabile la verificarile din prezenta lucrare. 0359/191421 e-mail: aqua. sunt mentionate la fiecare capitol in parte.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Dupa decofrarea oricarei parti de constructie. pe parcursul executarii. remedierea acestora se va face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si cu supravegherea conducatorului de lot al lucrarilor si delegatul beneficiarului. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele indicatiilor de calitate si a abaterilor admisibile. incheindu-se un proces verbal de lucrari ascunse. se va proceda. delegatul beneficiarului si eventual de catre proiectant la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii.Romania-Bihor-Oradea str. publicate anual de IRS si in listele normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul Constructiilor). 26 Tel.rono@gmail. in care se vor consemna calitatea lucrarilor precum si eventualele defecte constatate si aprecierea importantei lor. la terminarea unei faze de lucrari. se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse in care se va mentiona procedeul de remediere adoptat. ap. in vigoare la data elaborarii sale. executie si receptie. inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari sau elemente de constructii. c. pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii. Este interzisa efectuarea de operatii de orice fel. precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata daca aceste conditii au fost indeplinite. inaintea acestei examinari In cazul in care se constata defecte importante (goluri. Principalele prescriptii tehnice. 1.

26 Tel. La cererea presedintelui comisiei de receptie preliminara a obiectivului. proiectantul poate prevedea – in mod justificativ – marimea acestor frecvente. prevazute in proiecte sau in prescriptiile tehnice. 7. Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari.verbale de lucrari ascunse si pe fise. dat in scris de beneficiar. in limitele abaterilor asmisibile. date de beneficiar si proiectat – cu respectarea normelor legale in vigoare – au aceeasi putere ca si proiectul de executie. se mai efectueaza inca un numar egal de sondaje. Aluminei. Fax. Aceasta prezentare. -lista incercarilor suplimentare efectuate pentru cauzele in care probele de control prescrise au dat rezultate nesatisfactoare. decizia asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza acordului. nr.daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator. 0374/009457. cu aratarea succinta a cauzelor care le-au facut necesare.rono@gmail. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 96 . 1. cu avizul proiectantului. din punct de vedere al verificarilor efectuate. In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe parcurs. toate verificarile prevazute in prescriptiile tehnice a se efectua pa parcurs trebuie refacute. care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurilor de rezistenta sau care sa impiedice accesul sau repararea corecta sau consolidarea acestora.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Dispozitiile de santier. stabilitatea. 0359/191421 e-mail: aqua. buletine de incercari etc. in scopul obtinerii de date asupra corectitudinii verificarilor si inregistrarilor efectuate pe parcurs. precum si masurile aplicate in cazurile in care aceste rezultate sau confirmat. durabilitatea sau functionalitatea lucrarii. se va proceda astfel: -daca un singur rezultat este necorespunzator. ap. . In cazuri speciale. in comparatie cu prevederile prescriptiilor tehnice. et. Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice.) trebuie sa furnizeze comisiei de receptie – impreuna cu sondajele sale proprii – dovada indubitabila ca lucrarile executate se inscriu in conditiile de calitate prevazute in proiecte si prescriptii tehnice specifice.Romania-Bihor-Oradea str. -lista si descrierea sumara a remedierilor efectuate. In cazul in care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptii preliminare). depaseste in sens deproprabil abaterile admisibile. intreprinderea executanta va intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si incercarilor efectuate pe parcursul lucrarilorsi pe faze de lucrari. referitoare la rezistenta. impreuna cu documentele primare de verificare (registre de procese . prezentare care trebuie sa cuprinda pe scurt: -date asupra frecventei verificarilor si probele efectuate pentru fiecare tronson al obiectului. cu aceleasi metode sau cu metode care sa dea rezultate echivalente.

Realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect. stratele de materiale granular din jurul fundatiilor. inclinarea fata de orizontala a muchilor si suprafetelor -pe1mliniar 5mm -pe toata lungimea sau toata suprafata elementului 20 mm In cazul fundatiilor de masini. pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm a. se va efectua in plus o confruntare intre proiectul de constructie si cel de montaj sdaca este posibil – confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat. inaltimi peste 2 m 30 mm . a elementelor geometrice respective. ebulmente. Abaterile admisibile ale fundatiilor directe sunt: a. Abateri dimensionale ale elementelor: .rono@gmail. ap. 7. cu sau fara epuismente. nr. sau ca efectele acestora au fost inlaturate in asa fel incat corpul fundatiei sa poata fi executat corect conform proiectului. in afara celor de mai sus. gradul de impermeabilitate al betonului si acoperirea armaturilor. La fundatiile directe. dimensiuni in plan orizontal 20 mm . a sapaturilor si dupa retrasarea generala a tuturor fundatiilor.Romania-Bihor-Oradea str.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 CONDITII DE CALITATE PENTRU LUCRARI DE FUNDATII Nici o lucrare de fundatii nu poate fi conceputa decat dupa verificarea si receptionarea ca ”faza de lucrari” a naturii terenului. Toate verificarile si incercarile prevazute in acest capitol se inregistreaza ca procese – verbale de lucrari ascunse. sunt: Aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiecte pentru cazul agresivitatii naturale (ale apelor subterane) in special in ce priveste cimentul. se verifica in plus daca s-au luat masuri pentru evitarea umezirii pamantului din jur sau de sub fundatii si ca ultimul strat de pamant de 40 – 50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se incepe executarea corpului fundatiei in zona respectiva. inaltimi pana la 2 m 20 mm . Abateri privind precizia amplasamentelor si a cotei de nivel: . se va verifica in mod special ca nu s-au produs afluieri. pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm . Fax. et. in formele si cu dimensiunile prevazute in proiect. 0374/009457. inclinarea fata de verticala a muchilor si suprafetelor: -pe1mliniar 3m -pe toata inaltimea sau toata suprafata elementului 16 mm . Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 97 . prabusiri etc. 26 Tel. verificarile minimale ce trebuie efectuate. In cazul pamanturilor cu contractii mari se va mai verifica si daca s-a executat. In cazul fundatiilor in apa. 1. pe parcursul executiei. In cazul fundatiilor amplasate pe pamanturi sensibile la umezire sau contractii mari. 0359/191421 e-mail: aqua. Aluminei.

acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului. 2. 0359/191421 e-mail: aqua. in special in ce priveste pozitiile.Romania-Bihor-Oradea str.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Betonarea continua a fundatiei. fie eficacitatea epuismentelor. -se asigura mentinerea dimensiunilor si formelor cofrajelor si comportarea elementelor de sustinere si sprijinire. nr. continutul si incadrarea in prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 98 . ap. Aluminei. -lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute. in cazul cimentarilor cu adaosuri si respectiv 1. in ce priveste frecventa. cu avizul proiectului. dupa caz. NE 012–2-2009 privind betonarea sub apa. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu Normele NE 012-1-2007. La receptia pe faze de lucrari si receptiile preliminare.rono@gmail. pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor anterioare. -s-au indepartat zonele de beton necompactate.5 ore in cazul cimenturilor fara adaos. NE 012–2-2009 din care prezentam un extras. 7. In cazul betonarii sub nivelul apei subterane se va verifica.2 se va verifica si daca sunt pregatite corespunzator suprafetele de beton turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou. -se asigura mentinerea pozitiei armaturilor si a pieselor inglobate. inclusiv a masurilor contra afuierii terenului si spalarii cimentului din beton. fara intreruperi cu durata care sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit. in cazul in care aceasta nu este posibila din cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formei fundatiei. Frecventa incercarilor ce se efectueaza pe parcursul lucrarilor este aceeasi cu aceea prescrisa pentru materialele din care este executat corpul fundatiei respective . et. in limita abaterilor admisibile – si o serie de sondaje. 26 Tel. fie respectarea prevederilor din normativul NE 012-1-2007. comisiile respective vor efectua – in afara examinarii actelor incheiate pe parcurs. In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca: -datele inscrise in fisele de transport ale betonului corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata de transport. formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor. -se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe. Fax. Constatarile acestor verificari se vor inscrie in proces verbal de lucrari ascunse. rosturile de lucru vor fi stabilite in prealabil. Inaintea inceperii betonarii in afara verificarilor prevazute la pct. 0374/009457. in numarul pe care il vor aprecia ca necesar. 1. -conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte. respectiv daca: -s-a indepartat stratul de lapte de ciment. -suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel vechi. in lipsa unor determinari de laborator.

nr. precum si modul de dozare.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -se aplica masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat. intemperii etc.). diafragme. segregat. Fax. -evenimente intervenite (intreruperea turnarii. 0374/009457. tronson) se apreciaza tinand seama de: -constatarile examinarii vizuale si prin ciocanirea tuturor elementelor. 1.). In cazul in care conducatorul de lot rasunde direct si de prepararea betonului. -la ciocanire se inregistreaza un sunet corespunzator si uniform. ap. pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior. et. Constatarile acestor verificari se trec in condica de betoane. Aluminei.). 0359/191421 e-mail: aqua. segregari. 26 Tel. se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant. In condica de betoane se vor consemna: -fisele de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare. acesta este obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului si agregatelor. -calitatea betonului livrat este corespunzator. Rezultatele aprecierii calitatii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masuri ce se impun. -pozitia elementelor verticale (stalpi.rono@gmail. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 99 . -temperatura mediului (in perioada de timp friguros). La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica si consemna in proces verbal de lucrari ascunse: -aspectul elementelor. -concluzile aprecierii calitatii betonului livrat.Romania-Bihor-Oradea str. goluri. -analiza rezultatelor incercarilor nedistructive (cu ultrasunete sau combinate) sau ale incercarilor pe carote extrase. semnalandu-se daca se intalnesc zone de beton necorespunzator (necompactat. -pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. -ora inceperii si terminarii betonarii. -pozitia golurilor de trecere. nivel. rosturi etc. Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca: -nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri. intreruperi de betoane etc. -rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate pe santier sau a celor nedistructive sunt corespunzatoare. pentru fiecare parte de structura (fundatii. -distantele dintre diferitele elemente. 7. -analiza rezultatelor incercarilor efecuate pe epruvetele confectionate pe santier. amestecare si transport al betonului. -masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat. Calitatea betonului pus in lucrare.

trebuie refacut procesul – verbal. Este interzisa prezentarea la banca finantatoare in vederea decontarii. Este obligatorie completarea cu cerneala a tuturor rubricilor. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie. a taloanelor de plata a obiectelor pentru care nu exista proces verbal de lucrari ascunse care sa ateste in mod indubitabil ca lucrarile sunt de calitate conform cu proiectul sau cu prescriptile tehnice. caracteristice elementului de structura. iar ruperea foilor si stersaturilor sunt interzise. Fax. et. inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta. modul de fixare si dimensiunile pieselor. Aluminei. 7. nr. Se interzice cu desavarsire sa se execute lucrari care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si reparatiile corecte ale acestora. au fost aduse in aceasta situatie. In procesul verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din beton armat se va consemna si pozitia mustatilor. diametrul si pozitia barelor in diferite sectiuni transversale. decat care nu mai pot fi controlate ulterior cu mijloace simple. trebuie efectuata o verificare foarte minutioasa privind calitatea acestor lucrari. ap. -distanta dintre etrieri. -pozitia. -calitatea sudurilor. -lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente care sa toarne ulterior (mustati).rono@gmail. daca acesta devine o lucrare ascunsa. Nu sunt valabile procesele verbale de lucrari ascunse incheiate numai de seful de lot. diametrul acestora si modul lor de fixare. Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 zile. -modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al armaturii. sau ca in urma remedierilor efectuate. -lungimi de petrecere la inadiri. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 100 . Verificarile trebuie efectuate de catre beneficiar (dirigintele de santier). -numarul si calitatea legaturilor dintre bare. executant (seful de lot) si proiectant si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume: -numarul. deoarece ele constituie LUCRARI ASCUNSE. 1.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 CONDITII DE CALITATE A LUCRARILOR DE ARMATURI La terminarea montarii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a se turna beton.Romania-Bihor-Oradea str. Registrul constituie un document oficial. 26 Tel. 0374/009457. Aceste elemente se consemneaza cronologic in REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE. 0359/191421 e-mail: aqua. daca in acest timp nu s-au executat betonarile. si ca atare se numeroteaza si se parafeaza de catre directorul intrprinderii de executie sau imputernicitul sau.

. de mai sus si in plus. 5.rono@gmail. -intre etrieri si la pasul ferestre + 10 mm. La imbinari si inadiri sudate: conform instructiunilor tehnice C 28 – 76.Romania-Bihor-Oradea str. 1000mm: 1 % . -a=101. nr. se vor efectua numai cu avizul scris al beneficiarului si respectiv al proiectantului. Fax.. 26 Tel. 0374/009457. pereti + 3 mm. Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decat cele admisibile. -peste 10 m + 30 mm. -la placi si pereti + 5 mm.La diametrul tecilor: -2 mm. La pozitia inadirilor (fata de proiect): 50 mm. Lungimea de petrecere a barelor la inadire prin suprapunere (fata de prevederile proiectului sau ale prescriptiilor tehnice): + 3 d. -intre 1 si10m +20mm. Aluminei. -a peste 1001 mm: 10 mm. la dimensiunea de referinta “a“ a elementului: -a pana la 100 mm: 1 mm. 0359/191421 e-mail: aqua. Dupa executarea remedierilor.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Registrul va fi vizat de catre organele de control tehnic ale intreprinderii executate si ale beneficiarului. ap. ale forurilor tutelare. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 101 . .Toate abaterile limita de la pct. + 3 mm. et. La grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect si prescriptii tehnice): -la placi + 2 mm. se va intocmi un nou proces verbal de lucrari ascunse. Abateri limita la armaturi pentru beton armat : La lungimea segmentelor barei formule si la lungimea totala din proiect: -sub1m + 5mm. -la fundatii + 10 mm. Scopul procesului verbal de lucrari ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor si conformitatea lor cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile). . 7. stalpi. -la grinzi.7. Abateri limita la armaturi pentru beton precomprimat: . precum si de catre proiectant. -la fundatii si alte elemente masive +10 mm. Distanta intre axele barelor (fata de proiect si de prescriptiile tehnice): -la grinzi si stalpi + 3 mm.Pozitia armaturilor pretensionate. 1..

). fixarea corecta a elementelor de prindere (menghine. Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente (ex. incheierea corecta si asigurarea etanseitatii. Verificarea dupa montarea elementelor de baza (caloti in cazul stalpilor. constand din: . existenta tuturor elementelor prevazute in documentatie. la receptia structuri a pozitiei reciproce a axelor verticale ale elementelor de la diferite niveluri. 0374/009457. privind: . pozitionarea corecta fata de marcaj. panouri in cazul CMS. cleme. dimensiunea elementelor ce urmeaza a fi cofrate. . prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice. Verificarea subansamblurilor de cofraje. . talpile esafodajelor si schelelor etc. nr. . . . fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura. privind: . Fax. 1. 7. integritatea fetei cofrajului. privind: . . suruburi etc. . fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura. montanti si panouri in cazul cofrajelor pasitoare. . in limitele abaterilor admise. c. pozitionarea corecta fata de marcaj. inclusiv a celor destinate verificarii. existenta tuturor elementelor prevazute. montanti si panouri in cazul peretilor. . . .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 CONDITII DE CALITATE A LUCRARILOR DE COFRARE Etapele controlului de calitate al lucrarilor de cofraje sunt: a. curatirea cofrajelor. Verificarea mijloacelor de munca calitativ si cantitativ. Verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraje. asigurarea masurilor NTS si PSI. existenta tuturor elementelor prevazute in documentatia de executie. ap. . dimensiunile cofrajului. Verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inscrierii in limitele abaterilor admisibile. b. pozitionarea fata de orizontala si verticala.rono@gmail. Etapa de executie – a lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice.).). Aluminei. pozitia marcajelor fata de axele constructiei si fata de elementele corespunzatoare turnate la etajul inferior. et. . . constand din: . Etapa finala de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor tehnologice si Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 102 . . 0359/191421 e-mail: aqua. pozitia golurilor.Romania-Bihor-Oradea str. Verificari dupa trasarea si inscrierea in abaterile admisibile. conform documentatiilor tehnologice. . intrgul ansamblu in cazul utilizarii subansamblelor mari de cofraje pentru pereti etc. 26 Tel. privind: . Etapa preliminara – caracterizata prin asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice necesare executarii si realizarii lucrarilor la nivelul calitativ. . .

Determinarea – prin masuratori – a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului.) CONFORM DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE. Comisia va efectua verificarile prevazute mai sus („Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente”) precum si alte verificari prevazute in ”Fisele de utilizare”specifice. ap. placute metalice. 7. se executa decofrarea pe baza unei dispozitii scrise data de seful de lot. confirmarea indeplinirii obligatiilor de predare a indicatiilor asupra normelor folosiri si exploatarii ei. La decofrare se vor respecta prevederile Normativului NE 0121-2007. REZEMAREA PE TEREN. et. Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul executarii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si incercarile efectuate anterior precum si documentele privind cazurile prevazute la pct. In functie de momentul efectuarii verificarilor.rono@gmail.Romania-Bihor-Oradea str. Rezultatele verificarii si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor consemna in „REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE”). acestea se refera la: a. CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU (MAISTRU. seful punctului de lucru. La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din beneficiar) diriginte de santier si constructor (sef de lot. INAINTE DE TURNAREA BETONULUI. Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal. observatiile sale asupra calitatii lucrarilor. cuprinzand precizarile asupra aplicarii proiectului. NE 012-2-2009 si prevederile din prezentul „Caiet de sarcini”. din punct de vedere al pozitiilor. 6. INGINER) ESTE OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA. in care aceste documente lipsesc sau consemneaza verificari efectuate cu o frecventa mai mica decat acea prevazuta in proiecte si prescriptii tehnice – s-au in care rezultatele nu corespund conditiilor de calitate prescrise. goluri. rame. cu instalatii aferente. seful de echipa). 26 Tel. dimensiunilor si modului de rezemare. In toate cazurile privind elementele structurale de constructii sau instalatii. Dupa turnarea si intarirea betonului. comisia de receptie preliminara este obligata a proceda conform reglementarilor privind efectuarea receptiilor. 0374/009457. Aluminei. comisiile de receptie preliminara nu pot admite receptia decat daca – prin incercari si cercetari suplimentare directe si expertize tehnice -se dovedeste ca obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat si executat ca poate fi exploatat in conditii normale. proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevazuta de reglementarile in vigoare. nr. Fax. RECEPTIA LUCRARILOR Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de constructii. Procedee de verificare. 0359/191421 e-mail: aqua. In toate celelalte cazuri. instalatii etc. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 103 . punctul sau de vedere asupra conditiilor in care receptia poate fi admisa. STABILITATEA. 1. in tabelele cu”Operatii de verificare la receptie”.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 prescriptiilor tehnice. POZITIONAREA SI STABILITATEA ELEMENTELOR CE SE VOR INGLOBA IN BETON (armatura. ETANSEITATEA.

prefabricatelor si aparatelor utilizate. diafragme. stabilit de proiectant impreuna cu beneficiarul si executantul. modificarile si completarile survenite. -comportarea la proba de inundare a teraselor.rono@gmail. semifabricatelor. gradul de gelivitate etc. in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier. 0359/191421 e-mail: aqua. 7. In continuare sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce trebuie efectuate. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 104 . tronson. in ”Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”indicativ C56 – 2002. Fax. c. -pozitia relativa.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 b. operand treptat in acestea. compozitia betonului. e. 1.). -dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului. scara etc.Romania-Bihor-Oradea str. d. Suplimentar se va verifica: -existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse precum si a proceselor verbale de verificare a calitatii betoanelor dupa decofrare si de apreciere a calitatii betonului pus in lucrare. Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor. Aceasta receptie are la baza examinarea directa de cei trei factori pe parcursul executiei.. -constatarile consemnate in cursul executiei de catre beneficiar. Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor – verbale mentionate mai sus precum si sintezelor si concluziilor acestora. consemnandu-se eventualele dezaxari. -confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor prevazute in diferite documente examinate. et. Receptia structurii de rezistenta se efecueaza pe intreaga constructie sau pe parti de constructie (fundatie. -pozitia golurilor prevazute in proiect. a elementelor verticale (stalpi. pe intreaga inaltime a constructiei. gradul de impermeabilitate. in vederea formarii convingerii organelor de control si comisiilor de receptie asupra corectitudinii si valabilitatii documentelor incheiate anterior. ap. nr. proiectant. Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata. pereti). 26 Tel. utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele prescriptiilor. Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si intocmirea documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor – verbale de lucrari ascunse. -consemnarile din condica de betoane. Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare. Aluminei. 0374/009457. CTC sau alte organe de control. In consecinta. Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse pe categorii de lucrari. -respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

in colaborare cu beneficiarul este obligat a pregati si preda. Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta sau. inclusiv buletinele de incercare. 26 Tel. Fax. Receptia partiala va constata din efectuarea tuturor verificarilor mentionate cu exceptia examinarii rezistentei betonului la varsta de 28 de zile care se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. 0359/191421 e-mail: aqua. nr. in lipsa acestora sau a unei parti a acestora. tencuieli.) este admisa numai in baza dispozitiei de santier date de beneficiar si proiectant. In cazurile in care se constata deficienta in executarea structurii. daca si in acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare comisia va dispune Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 105 . in numarul suficient pentru a-si putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate. Aluminei. procesele verbale de remediere sau consolidare. protectii. prin proiect se poate prevedea ca receptia structurii de rezistenta sa se faca prin incercari in situ. 0374/009457. dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta. proiectant si executant. Se mentioneaza ca comisia de receptie trebuie sa verifice in primul rand existenta documentelor de verificare si incercare pentru intregul obiect. 7. 1. ale caror concluzii sa poata inlocui documentele lipsa.rono@gmail. In cazul constructiilor cu caracter deosebit in ceea ce priveste alcatuirea constructiva sau tehnologica de executie sau a celor de importanta deosebita. -scurta prezentare sintetica cu concluzii privind calitatea lucrarilor executate in comparatie cu prevederile proiectului. et. Verificarile directe se vor efectua de comisia de receptie prin sondaje..Romania-Bihor-Oradea str. proiectantul va preciza unele parti de elemente asupra carora sa se poata efectua determinari ulterioare si care nu se vor acoperi decat dupa incheierea receptiei definitive a structurii. prin membrii sai de specialitate sau prin specialisti din afara ei procedeaza la verificari. se vor stabili masurile de remediere. in cazuri justificate. Conducatorul tehnic al lucrarii. In caz ca o parte din aceste verificari dau rezultate nesatisfacatoare se va dubla numarul lor. -interpretarea rezultatelor incercarilor. finisaje etc.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 -orice alta verificare se considera necesara. intr-o forma organizata (si insotita de un borderou): -toate documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor. Comisia de receptie preliminara a obiectului. precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se atesta sau se respinge. ap. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri. efectuarea cu frecventa indicata de prescriptiile tehnice in vigoare. iar dupa executarea acetora se va proceda la o noua receptie. receptia nu se poate face decat pe baza unor noi incercari sau expertizari. Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar. actele de control sau expertizare etc. dispozitiile de santier. In asemenea situatii.

Fax. La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din beneficiar) diriginte de santier si constructor (sef de lot. 1.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 amanarea sau respingerea receptiei pana la efectuarea unui supliment de incercari sau expertizari tehnice de ansamblu. Pernea Mircea Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 106 . seful punctului de lucru. 0374/009457. Rezultatele verificarii si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor consemna in „REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE”). Comisia va efectua verificarile prevazute mai sus („Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente”) precum si alte verificari prevazute in ”Fisele de utilizare”specifice. ÎNTOCMIT: ing. Cercetarea sau expertizarea se va efectua pe baza unei teme data de comisia de receptie si va avea ca scop determinarea posibilitatilor si conditiilor in care constructia respectiva corespunde destinatiei pentru care a fost realizata.Romania-Bihor-Oradea str. ap. Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal. in tabelele cu”Operatii de verificare la receptie”.rono@gmail. et. Aluminei. nr. 26 Tel. 0359/191421 e-mail: aqua. 7. seful de echipa).

Contractantul va răspunde pentru toate excavaţiile şi umpluturile şi pentru dispunerea materialului excavat conform cerinţelor lucrărilor şi care vor purta numele de săpături. Fax. Alternativ. La săpăturile care se execută în acostamentul (şanţurile adiacente) drumurilor naţionale sau judeţene. Săparea ultimului strat de 20-30cm. STAS 1275-58. consultant şi persoană juridică achizitoare şi exigenţe de calitate: Contractantul. Aprobarea dirigintelui de şantier va fi retrasă dacă serviciul este nesatisfacător. nr. după aprovizionarea cu materiale. ap. va furniza. et. va asigura transportul şi manopera pentru ducerea mostrelor la laboratorul aprobat şi se va asigura ca toate resursele sunt trimise dirigintelui de şantier. Testele se vor face conform STAS 2914-84. Contractantul va ţine evidenţe pe toate testele pe care le face conform specificaţiilor şi va furniza copii ale rezultatelor testelor dirigintelui de şantier (reprezentantului). Contractantul va face toate aranjamentele necesare.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 4. Relaţii dintre contractanţi.rono@gmail. 1. Ambele vor fi aprobate de dirigintele de şantier. pe durata contractului. în funcţie de condiţiile concrete de pe amplasament. dar această aprobare nu va fi dată dacă sunt intârzieri în obţinerea rezultatelor sau dacă rezultatele nu sunt sigure. 0359/191421 e-mail: aqua. cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de coexistenţă cu alte reţele subterane. 26 Tel. menţine şi opera aparatura necesară pentru prelevarea de probe. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 107 . cât de curând posibil după terminarea fiecărui test. după o prealabilă depistare şi pichetare a reţelelor subterane existente. STAS 6652/1-82 şi Normativului C56-85. contractantul poate folosi teste de laborator pentru a certifica anumite analize. Execuţia săpăturii se va face numai după completa organizare a şantierului. în conformitate cu condiţiile impuse în avizele de coexistenţă şi reţelele depistate în teren. pământul excavat nu se va depozita nici măcar temporar pe carosabil. se va executa manual. astfel încât tranşa de execuţie să rămână deschisă un timp cât mai scurt. inclusive furnizarea de elemente îngrădit şi măsuri de deviere şi fluidizare a traficului. 0374/009457. săpătura se va executa manual şi în zonele de intersectare cu alte reţele subterane. Săpătura se va executa manual şi mecanizat. Aluminei. Nici o săpătură nu va începe până când contractantul nu a luat toate măsurile de securitate. pregătirea şi testarea materialelor conform specificaţiilor. 7.Romania-Bihor-Oradea str.

Se propune verificarea proiectului la faza PT. Standardele româneşti care se vor urma: -P10-89. Verificarea prezentei documentaţii pentru construcţiile şi instalaţiile aferente se efectuează în raport cu cerinţele prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. care în cazul în care nu corespunde va indica lucrările necesare de executat în vederea îmbunătăţirii şi consolidării terenului. se vor prezenta geotehnicianului la faza determinate de verificare a naturii terenului. Înainte de începerea oricărei săpături pe amplasament. iar categoria de importanţă a construcţiilor stabilită conform ordinului MLPTL este C-normală. nr. sau prin penetrare statică sau dinamică. Rezultatul încercărilor de laborator. et. În această perioadă. categoria 4.execuţia de săpături pentru fundaţii la clădiri civile şi industrial. lucrările s-au încadrat în clasa a IV-a de importanţă. 7. precum şi cauzele care au dus la aceste modificări. 0374/009457. Fax. 26 Tel. în care se vor înscrie toate modificările introduse faţă de proiect. -C169-88.rono@gmail. În terenurile care nu pot prelua sarcinile conductelor. verificarea naturii terenului de fundare se va face de către executant în laboratoare autorizate. în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Fundul tranşeii trebuie să asigure rezemarea conductei. Se va amenaja patul conductei dintr-un strat de nisip de cel puţin 15 cm. Din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor. prin prelevarea de probe de laborator şi executarea încercărilor de laborator. 0359/191421 e-mail: aqua. -C16-84. În terenuri cu panta mare constructorul va lua măsuri care să împiedice spălarea patului de pozare (filter inverse din pietriş mărgăritar).proiectare şi execuţie de lucrări pentru fundaţii la clădiri. pentru execuţia construcţiilor. contractantul va trimite o notă dirigintelui de şantier cu 7 zile înaintea datei propuse. HG 925/1995 şi Ordinul MLPTL 77/N/1996 si este în grija beneficiarului. sau al încercărilor de penetrare se vor consemna în procese de lucrări ascunse. Exigenţe de calitate: Clasa de importanţă a construcţiilor conform normativului P100-92 este III. Înainte de executarea patului conductei se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse. 1. La terminarea lucrărilor de săpătură la tranşele de montaj a conductelor. ap. Aluminei. contractantul va ţine evidenţe a nivelelor solului şi topografia pentru măsuratorile lucrărilor. Terenurile solicitate pentru amplasamente nu sunt în zona inundabilă. de către verificatori atestaţi MLPTL pentru următoarele cerinţe: Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 108 . cele necoezive care nu pot fi compactate corespunzător se va proceda la eliminarea pământului necorespunzător şi înlocuirea lui cu pământ cu capacitate de compactare sau prevederea unor subpaturi de pozare din pietriş mărgăritar (afluenta puternică a apelor subterane) sau în cazul terenurilor instabile stabilizat din beton cu luarea măsurilor de epuismente necesare.Romania-Bihor-Oradea str.realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Proiect: 13780/2010.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 A1 – Rezistenţă şi stabilitatea la solicitările statice. ORADEA. 5. ap.Romania-Bihor-Oradea str. BIHOR Nr. 0374/009457. ORADEA. PT+ CS + DDE Prin prezenta supunem acordului D-voastra stabilirea urmatoarelor faze determinante. LOC.„ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”.rono@gmail. Aluminei. 26 Tel. Program de control: Se aproba Sef Serviciu Control Calitate Lucrari de constructii Ing. pentru lucrările de construcţii edilitare şi de gospodărie comunală. et. S. dinamice.C. 1. inclusiv cele seismice. Adriana Lipoveanu Către. 5 jud Bihor Str.L. nr.CS. LOC. Fax. JUD. la obiect : . 0359/191421 e-mail: aqua. BIHOR : Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 109 . Nr. B9 – Siguranţă în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală. -„ ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”. JUD. Vasile Alecsandri nr 21-23 Oradea Obiectiv: „ : Proiectare utilitati in Faza PT. 7.C.C.DDE.

13780 /2010. ORADEA. 0359/191421 e-mail: aqua.Romania-Bihor-Oradea str. 0374/009457.SRL PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR INVESTITIA : Proiectare utilitati in Faza PT. Aluminei. 8. et.rono@gmail. LOC. 5. 4. 7. BIHOR: CONRACT nr.RONO AQUA. BIHOR OBIECT: „ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”.CS.Proiectant Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 110 . JUD. ORADEA. JUD. 3. LOC.Efectuarea probei de etanseitate si presiune PROIECTANT: SC. 26 Tel. 1. crt 1. 9. 7. -„ACHIZIŢIONAREA ŞI MONTAREA UNEI STAŢII DE RECEPŢIE APE UZATE DIN VIDANJARE”. 6. Fax. nr. ap. 2.DDE. PT+CS+DDE Nr. Verificarea fazelor principale si a fazelor determinate Predare-primire amplasament Depistare si pichetare retele subterane Trasarea lucrarii FD-Verificare cota sapatura si pat conducta (tronson etalon) Verificare montaj conducta(caracteristici si calitate materiale) Verificare umplutura de pamant partial FD-Efectuarea probei de etanseitate si presiune Verificare umplutura de pamant definitiva Verificarea refacerea sistemului rutier si spatii verzi Participa P P P P B B B B B P B B B B C C C C C C C C C I I Legenda: P.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 FD.

0359/191421 e-mail: aqua. nr. care au ca scop realizarea prevederilor din normele specifice în condiţiile date. Aceste norme generale sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice şi juridice.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 B. Principii de organizare Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 111 . Beneficiar Proiectant S. Măsurile de prevenire au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidente sau îmbolnăvire profesională existenţi în sistemul de muncă. Normele Generale de Protecţie a Muncii se revăd periodic şi se modifică de câte ori este necesar. Aceste norme specifice se emit de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi au aplicabilitate naţională. Prevederile Normelor Generale de Protecţia Muncii.rono@gmail. în cadrul normelor specifice şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.SRL NORME GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII DISPOZIŢII GENERALE Organizarea protecţiei muncii Normele Generale de Protecţie a Muncii cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 7. 6. indiferent de forma de proprietate asupra mijloacelor de muncă şi de modul de organizare a activităţii cu excepţia activităţilor nucleare şi activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor.C. Verificarile la toate fazele se vor consemna in procese verbale.Beneficiar C. Persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a elabora instrucţiuni proprii de securitate a muncii.RONO AQUA. ap. et. 26 Tel. constituie cadrul general pentru elaborarea normelor specifice şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii şi se aplică în toate ramurile de activitate social-economică de pe teritoriul României. 1. COMPANIA DE APĂ ORADEA S. Fax. ca urmare a modificărilor de natură legislativă şi tehnică. proprii fiecărei componente a acestuia. 0374/009457.A. Aluminei. Memoriu protecţia muncii: SC. Prevederile prezentelor norme se detaliază pe activităţi sau grupe de activităţi distincte.Constructor I – Inspectia in constructii Nota: In conformitate cu legislatia in vigoare. ce desfăşoară activităţi legale pe teritoriul României. se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celei anterioare. române sau străine.Romania-Bihor-Oradea str.

Organizarea compartimentului de protecţia munciiL Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 112 . − înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici. − prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. Aceste măsuri vor fi periodic adoptate ţinând cont de modificarea condiţiilor de muncă. aprovizionarea locurilor de muncă etc. Principiile generale de prevenire sunt: − evitarea riscurilor. 26 Tel. − să ia măsuri corespunzătoare pentru ca numai muncitorii care au fost instruiţi adecvat să poată avea acces la locurile de muncă unde există pericole majore. − evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. în special în ce priveşte proiectarea locurilor de muncă.Romania-Bihor-Oradea str. ori de câte ori li se încredinţează acestora sarcini. 0374/009457. − combaterea riscurilor la sursă. alegerii echipamentului tehnic. − prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.rono@gmail. a substanţelor chimice şi preparatelor utilizate. et. relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu. revine conducătorului unităţii. − în contextul responsabilităţii sale.. − adaptarea muncii la om. organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă. − dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente. Aluminei. − să ia în considerare capacităţile în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea. în toate aspectele referitoare la muncă. 7. Fax.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Organizarea activităţii de protecţia muncii la nivelul agenţilor economici Se va face în baza următoarelor principii: − obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor. alegerea echipamentului tehnic şi a metodelor de muncă şi reducerea efectelor asupra sănătăţii. − adaptarea la progresul tehnic. 1. conducătorul unităţii va lua măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor. îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de muncă. nr. − obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu vor afecta principiul responsabilităţii conducătorului unităţii. conducătorul unităţii trebuie: − să evalueze riscurile pentru sănătatea şi securitatea muncitorilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire incluzând alegerea echipamentului tehnic. Ţinând cont de natura activităţilor din unitate. − să se asigure că sunt consultaţi angajaţii sau reprezentanţii lor în problemele referitoare la consecinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă ale introducerii de noi tehnologii. care să cuprindă tehnologiile. ap. 0359/191421 e-mail: aqua.

se va organiza un compartiment de protecţia muncii. 1996 elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii. 0359/191421 e-mail: aqua.Romania-Bihor-Oradea str.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 La stabilirea structurii organizatorice a activităţii de protecţia muncii se va ţine seama şi de: − volumul activităţilor desfăşurate (număr personal. trebuie să prezinte comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. 34 din “Norme generale de protecţia muncii” ed. precum şi programul de protecţia muncii pentru anul următor.art. 26 Tel. − reprezentanţii membrilor sindicalişti şi ai celorlalţi lucrători. − instructajul la locul de muncă (vezi art. Instructajul de protecţia muncii la nivelul persoanelor fizice şi juridice cuprinde trei faze: − instructajul introductiv general (vezi art.rono@gmail. iar la nivelul persoanelor juridice şi fizice. Pregătirea şi instruirea personalului Pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii este parte componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderile de securitate. − în cazul în care numărul de lucrători la nivelul persoanelor juridice este mai mic de 50 (inclusiv) se vor desemna 1-2 persoane cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii (specializat postuniversitar. − funcţia principală a acestuia va fi cea de fundamentare a deciziilor privind activitatea de protecţia muncii.art. 7. Structura organizatorică a activităţii de protecţia muncii se va stabili astfel: − la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un număr de lucrători mai mare de 50. et. Acest comitet de securitate şi sănătate în muncă este constituit din: − conducătorul agentului economic sau reprezentantul său. 1. ap. 63). Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt cele aferente art. nr. 68). volum de producţie etc. Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă La nivelul persoanelor juridice şi fizice cu un număr mai mare de 50 de angajaţi se va organiza comitetul de securitate şi sănătate în muncă.). 57 . prin instructajul de protecţia muncii. − modul de organizare teritorială a activităţii. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 113 . Fax. Aluminei. − nivelul de risc al activităţilor desfăşurate. pentru cei cu studii superioare şi prin cursuri de perfecţionare pentru cei cu studii medii). cel puţin o dată pe an. − conducătorul compartimentului de protecţia muncii. 0374/009457. 64 . Pregătirea generală în domeniul protecţiei muncii se realizează în învăţământul ethnic. Conducătorul unităţii.

ap.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 − instructajul periodic (vezi art. în cazul lucrărilor speciale şi ale lucrărilor noi de execuţie. 78). − să garanteze prin proiect eficienţa măsurilor de securitate a muncii corespunzătoare normelor şi legislaţiei de securitate a muncii.art. specifice lucrărilor respective. pentru care nu există normative sau detalii tip. − cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii. 0374/009457. Obligaţiile proiectantului Proiectantul răspunde de elaborarea documentaţiilor tehnice de execuţie ale lucrărilor de construcţii.rono@gmail. − să prevadă în documentaţia proiectelor prin care se promovează tehnologii noi de execuţie instrucţiuni preliminare de securitate a muncii şi lista cuprinzând propuneri de echipament individual de protecţie. − să prevadă în documentaţiile tehnice de execuţie mijloacele financiare care să asigure respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.Romania-Bihor-Oradea str. 7. − să asigure completarea documentaţiei cu măsurile impuse cu ocazia contractelor de protecţia muncii efectuate de către organele abilitate. 0359/191421 e-mail: aqua. măsurile de securitate a muncii. nr. aparatele şi instalaţiile de securitate a muncii. Aluminei. precum şi îmbolnăvirile profesionale. Acestea trebuie să fie astfel întocmite încât să permită executarea şi utilizarea lucrărilor în condiţii în care. cât şi pentru realizarea lucrărilor de reparaţie sau modernizare a unor construcţii. normele de securitate a muncii. − să ia măsuri ca documentaţiile tehnico-economice să evidenţieze factorii de risc pe faze de execuţie şi să prevadă trimiteri la normele şi actele normative de securitate a muncii corespunzătoare factorilor respectivi. − să acorde asistenţă tehnică executantului şi beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii. la elaborarea proiectelor. − să prevadă în documentaţiile tehnice utilizarea pentru execuţia lucrărilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punct de vedere a securităţii muncii. precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsuri de securitate a muncii. În acest scop. proiectantul este obligat: − să aplice. să controleze realizarea măsurilor de protecţia muncii prevăzute în documentaţia tehnică. − să nominalizeze în cadrul documentaţiilor tehnico-economice. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 114 . atât pentru realizarea unor construcţii. Clădiri şi alte construcţii Prevederile de mai jos stabilesc obligaţiile generale ale proiectantului. să se prevină accidentele de muncă. − să stabilească dispozitivele. Fax. 1. necesare în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii. 26 Tel. 69 . executantului şi beneficiarului. la o exploatare normală a instalaţiilor tehnologice. et.

să facă obiecţiuni. − să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de securitate a muncii. în care se va delimita suprafaţa pe car se execută lucrările. precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.rono@gmail. et. 7. − să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor. Obligaţiile beneficiarului Beneficiarul răspunde de preluarea şi exploatarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure securitatea muncii. 26 Tel. dacă este cazul. completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie. − să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii . În acest scop este obligat: − să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere a securităţii muncii şi. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 115 . astfel încât desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de securitate să nu fie afectată de lucrările de construcţii executate concomitent cu acesta. 0374/009457.montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare. 1. solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 Obligaţiile executantului Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii şi condiţii care să evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. − să controleze. realizarea de către executant a tuturor măsurilor de securitate a muncii prevăzute în documentaţia tehnică. nr.anexă la contract. să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare. pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţia muncii revine executantului şi se va specifica condiţiile necesar a fi respectate de executant. refuzând recepţia lucrărilor de construcţii care nu corespund din punct de vedere a securităţii muncii. să ceară proiectantului remedierea deficienţelor constatate. 0359/191421 e-mail: aqua. Aluminei. să încheie cu executantul un protocol . În acest scop are obligaţia: − să analizeze proiectul din punct de vedere a măsurilor de securitate a muncii şi. cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii. lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare. apărute în executarea lucrărilor de construcţii. în cazul în care constată deficienţe. Fax. ap. − că ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite.Romania-Bihor-Oradea str. − pentru lucrările de construcţii ce se execută paralel cu desfăşurarea procesului de producţie.

): Responsabilităţile executantului: În scopul evitării producerii de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. adecvate locurilor de muncă sau situaţiilor periculoase şi să ia măsuri pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare. 26 Tel. Semnalizarea de securitate şi sănătate poate fi de interzicere.rono@gmail. efectuate în timpul probelor tehnologice.90/1996 . 7. respectând cu stricteţe Legea nr. precum şi a asigurării securităţii personalului şi instalaţiilor executantul este responsabil de aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI. et.G. 0374/009457. Măsuri de tehnică securităţii muncii. 130/1999 privind unele măsuri de protectie pentru persoanele încadrate în muncă Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 116 . a incendiilor şi exploziilor. republicată în Monitorul Oficial nr. a incidentelor periculoase. 7.Legea nr. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor (P. nu corespund documentaţiei tehnice.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 − să nu semneze recepţia definitivă a lucrărilor de construcţii atunci când determinările privind microclimatul. în manieră permanenţă sau ocazională. În acest sens se vor avea în vedere prevederile art. 177/2000 privind modificarea şi completarea Legii Protectiei Muncii nr.247 din “Normele generale de protecţia muncii” ed.Legea protecţiei muncii nr. 245 . 0359/191421 e-mail: aqua.Normele generale de protecţie a muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Sănătăţii .2001 . zgomotul şi vibraţiile. să-şi instruiască personalul din subordine şi să supravegheze respectarea acestora. 1996. ap.Legea nr. Aluminei.I. nr.art. respectiv Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii şi următoarele reglementări în vigoare: . de avertizare.S.47 din 29. iluminatul. 1.01. Fax. de obligare. de salvare sau prim ajutor şi se realizează. Deasemenea este responsabil de elaborarea normelor proprii pentru lucrările care se vor executa. după caz. 1425/2006.Romania-Bihor-Oradea str. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să asigure mijloacele şi dispozitive de semnalizare de securitate şi sănătate.90/1996 şi Normele metodologice de aplicare.319/2006 şi H.

Hotărârea de Guvern nr. Aluminei.Hotărârea de Guvern nr.NSSM la utilizarea energiei electrice în medii normale 463/12.2001 .NSSM pentru activităţi de vopsire 118/27. 26 Tel.Hotărârea de Guvern nr.Legea nr.NSSM pentru lucrul la înălţime 235/26. 0359/191421 e-mail: aqua. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă -Hotărârea de Guvern nr.03. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor .S.01.Hotărârea de Guvern nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot .Hotărârea de Guvern nr.rono@gmail. Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 117 . ap.NSSM pentru construcţii şi confecţii metalice 56/29.03.Hotărârea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare . montaj prefabricate şi finisaje în 116/27. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile .1996 .1996 construcţii .307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .05. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă .07. transportul şi turnarea betoanelor şi 136 / executarea lucrărilor din beton armat 18.S. 0374/009457.Norme generale de prevenire şi stingerea incendiilor -DG P.-002 Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor -DG P. et. nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest .I.1995 . 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă .-003 Dispoziţii generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor. Fax.1999 .Normele specifice de securitate şi sănătate a muncii specifice activităţilor de execuţie: -NSSM pentru prepararea.Hotărârea de Guvern nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile .com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 .04.03.Hotărârea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive .NSSM pentru lucrări de montaj utilaj tehnologic şi construcţii metalice 283/14. 1.Hotărârea de Guvern nr.I.07.1996 .Hotărârea de Guvern nr.NSSM pentru lucrări de zidărie.NSSM pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 117/27.1995 . 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii .Romania-Bihor-Oradea str.1997 . 7.

I.rono@gmail.S. Fax. În listele de cantităţi a fost prevăzută semnalizarea rutieră a lucrărilor în carosabil pentru asigurarea continuităţii circulaţiei. Sef proiect Ing. urmărindu–se eliminarea posibilităţii producerii de accidente de circulaţie. instalaţii. utilaje. et. Dacă la execuţie se adoptă alte tehnologii decât cele recomandate prin prezentul proiect constructorul va lua măsurile corespunzătoare de protecţia muncii. Aluminei. acestea vor fi semnalizate corespunzător. 26 Tel.Romania-Bihor-Oradea str. precum şi piloţi pentru dirijarea circulaţiei pe toată durata execuţiei lucrărilor. La instituirea restricţiilor de circulaţie se va obţine acordul administraţiei drumului şi a Poliţiei rutiere. aparatură. echipament de protecţie şi substanţe chimice a unităţilor subordonate Consiliului Judeţean.-004 Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice . Pe perioada execuţiei lucrărilor şi a intervenţiilor pe partea carosabilă. 0374/009457. 0359/191421 e-mail: aqua. Radics Timea Trezoreria Oradea Transilvania Oradea Transilvania Oradea cont: RO 04 TREZ 0765 069x xx00 3861 cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx – RON cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx – EURO Page 118 .Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu maşini. ap. Csaba Întocmit Ing. nr. 7. 1. Balogh S.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600 UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2000 instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenirea şi stingerea incendiilor -DG P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful