MAŞINI DE PLANTAT TUBERCULI

suprafața terenului rămânând bilonată sau netedă. Tuberculii recomandați pentru plantare sunt tuberculi cu diametrul de 30 – 45 mm din fracțiunile mici sau din fracțiunile mijlocii cu diametrul de 45 – 60 mm. .Destinatie Aceste maşini au ca destinație plantarea în cuiburi pe rând a tuberculilor de cartof la adâncimea şi distanța stabilită prin reglaje şi coperirea lor cu sol.

CLASIFICARE Maşinile de plantat tuberculi.  ‐maşini de plantat tuberculi cu aparate de distribuție cu alimentare mecanică. după modul de alimentare a aparatelor de distribuție se clasifică în:  maşini de plantat tuberculi cu aparate de distribuție cu alimentare manuală. .

 Aparatele de distribuție cel mai frecvent utilizate sunt cele echipate cu distribuitori de tip tambur orizontal compartimentat . ele executând mecanizat toate operațiile din cadrul procesului de plantare mai puțin alimentarea distribuitorilor cu tuberculi.Maşinile de plantat tuberculi cu aparate de distribuție cu alimentare manuală  sunt utilizate de regulă pentru plantarea tuberculilor încolțiți (în scopul înființării culturilor timpurii). care se face manual.

6 – suport de prindere a secției la cadrul maşinii. 4 – roata de sprijin a maşinii. 8 – brăzdar monodisc plan. 3 – dispozitiv de prindere la tractor. 2 – stelaj pentru lădițele cu tuberculi. 10 – distribuitor de tip tambur compartimentat orizontal.Schema unei secții de la maşina de plantat tuberculi cu distribuitor cu alimentare manuală: 1 – cadrul maşinii. 5 – roata motrică a secției. 7 – cadrul secției. 13 – scaun pentru muncitor . 11 – organe de acoperire a tuberculilor cu sol (discuri). 9 – tub de conducere a tuberculilor. 12 – patină.

se rotesc şi lasă tuberculii să cadă în rigolele deschise de brăzdare. .  Muncitorii instalați pe scaunele secțiilor de lucru.Procesul de lucru:  în timpul deplasării agregatului brăzdarele secțiilor deschid rigole pentru plantarea tuberculilor. introduc tuberculii din lădițe în compartimentele distribuitorilor aflați în mişcare de rotație. datorită întreruperii barelor de ghidaj.  Organele de acoperire (discuri sau rarițe) acoperă tuberculii cu sol.  În momentul în care clapetele cu tuberculi ajung în dreptul tuburilor de conducere. modelând totodată şi bilonul.

organe de conducere (marcatoare). brăzdare. cutie de alimentare cu tuberculi (buncăr).de distribuție cu alimentare mecanică  au ca destinație plantarea tuberculilor neîncolțiți. t ransmisie. organe de acoperire. disc cu degete. bandă cu cupe. Ele sunt realizate cu distribuitori de tip:     .  Toate operațiile din cadrul procesului de plantare sunt executate mecanic. lanț cu cupe uniformă a tuberculilor în rigolele deschise de brăzdare.  O maşină de plantat tuberculi cu aparate de distribuție cu alimentare mecanică este alcătuită       dintr‐un cadru. aparate de distribuție.  În timpul procesului de lucru aparatele de distribuție asigură distribuirea disc cu cupe.

4 – cupă.3) are distribuitorul reprezentat  printr‐un disc dispus vertical prevăzut spre periferie cu dispozitive de prindere a tuberculilor  compuse dintr‐o placă suport. deget aflat  sub acțiunea unui arc elicoidal.Aparatul de distribuție de tip disc cu cupe  Aparatul de distribuție de tip disc cu cupe (fig.       Figura 7. 3 – placă. . o cupă şi un deget de fixare a tuberculului în cupă.7. 5 – deget. Schema distribuitorului de tuberculi de tip cu cupe: 1 – disc. 2 – dispozitiv de prindere a tuberculului.3.

Aparatul de distribuție de tip disc cu degete  (fig. Din punct de vedere constructiv este mai simplu decât aparatul de distribuție cu disc cu cupe. În rest funcționează ca şi aparatul de distribuție precedent. În timpul lucrului degetele antrenează tuberculii din camera de alimentare şi‐i fixează pe disc. .4) are distribuitorul reprezentat printr‐un disc dispus vertical prevăzut spre periferie cu degete lățite montate articulat.7. fiecare deget fiind prevăzut cu câte un arc elicoidal.

. 3 – arc. Schema distribuitorului de tuberculi de tip cu degete: Schema distribuitorului de tuberculi de tip cu degete: 1 – deget.. 5 – camă de ghidaj a degetelor. 4 –suportul axului cu degete. 2 – axul degetului. 6 –disc. .

 5 – disc palpator.  3 – organe de acoperire.  2 – plan oscilant scuturător. .  6 – coş suplimentar de alimentare.  4 – obturator.Schema unei maşini de plantat tuberculi echipată cu aparate de distribuție cu distribuitori de tip lanț cu cupe:  1‐ brăzdar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful