You are on page 1of 16

Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Mesra Budaya -Orang Asli -Indigenous -Pedalaman

Najihah Halimin Izni Natilia Jalanis Edna Ambrose PISMP PS JAN’11

MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PELAN TINDAKAN .

• Manakala.5 juta. dalam RMK-8 peningkatan peruntukkan dalam membangunkan masyarakat orang asli sebanyak RM303. • Dalam pendidikan diperkenalkan yang terdiri daripada 4 kumpulan iaitu prasekolah.Orang Asli • Dalam RMK-7 masyarakat orang asli diberikan tumpuan terutama dalam usaha-usaha keselamatan dan mewujudkan integrasi kaum. peringkat rendah.menengah dan tertiari. .

Peringkat Prasekolah (5-6 tahun) • Bertujuan untuk menyediakan asas kukuh sebelum pendidikan formal. . • Diberikan persediaan dari segi emosi dan kemahiran sosial supaya mereka bersedia untuk menerima perubahan semasa bersekolah nanti.

.penerapan nilai murni.menulis. • Didedahkan juga kepada aspek kemahiran berfikir.mengira). konsep asas sains.seni dan rekreasi.Peringkat Rendah(7-12 tahun) • Tujuan:untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M (membaca.

Peringkat Menengah(13-18 tahun) • Ia adalah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti. • Penekanan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. .

. kreatif dan inovatif.Peringkat Tertiari • Ia adalah merupakan pendidikan selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. • Berupaya untuk membangunkan minda anakanak orang asli supaya menjadi lebih kritis.

• Kaum wanita juga didedahkan dengan program keluarga.• Pihak kerajaan juga memberikan tumpuan kepada golongan yang tercicir dalam sistem persekolahan dan juga ibubapa yang tidak pernah bersekolah dengan memperkenalkan latihan-latihan kemahiran. . latihan-latihan kemahiran dan keusahawanan.

Indigenous • Dalam konteks pembelajaran adalah membantu anak-anak orang asli dan indigenous tidak tercicir dalam arus pendidikan. . kemudian infrastruktur yang sempurna meliputi kemudahan sekolah yang mempunyai asrama. • Melalui pendidikan.peralatan lengkap di dalam dan luar bilik darjah dan penggunaan bahan bantu mengajar.

• Kementerian pelajaran juga melaksanakan tindakan kolektif dengan mengadakan Program ‘Outreach’ Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan.mendaftarkan anak orang asli dan indigenous dan memberi ceramah. . • Terdapat juga pegawai dan pihak membawa ubat kutu. pemeriksaan gigi.

kementeria pelajaran telah menyediakan bahan-bahan bacaan tambahan bagi murid sekolah di pedalaman Sabah dan Sarawak. .Pedalaman • Pada tahun 2006. KPM telah memperkenalkan Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) bagi memastikan murid-murid tahun 1 menguasai kemahiran membaca dan menulis selepas enam bulan mengikuti persekolahan. • Mulai tahun 2006.

KPM menyediakan guru prasekolah terlatih di semua kelas Prasekolah.• Dalam RMK-9. . • Kerajaan membantu KPM dan Mercy Malaysia untuk mempertingkatkan pelaksanaan program-program kesiapsagaan kecemasan yang disasarkan kepada kanak-kanak luar bandar yang terdedah dengan bencana alam.

6 Billion bagi meningkatkan mutu prasarana dan pendidikan di kawasan luar bandar dan pedalaman. . • Kerajaan juga memastikan supaya sekolah dapat bekalan eletrik 24jam dan air bersih.• Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi juga memgumumkan peruntukan tambahan RM2.

• Makmal komputer dan pusat akses akan disediakan sebagai tambahan dengan dilengkapi Web TV. .• Kerajaan juga telah membina dan menaik tarafkan asrama-asrama di sekolah luar bandar. telefon satelit dan faks wayarles.

• Kerajaan juga menjelaskan bahawa bengkelbengkel akan dibina untuk keperluan murid yang mengambil mata pelajaran vokasional manakala jumlah kelas pemulihan pula ditambah. • Projek rumah guru juga dilaksanakan untuk menaik taraf rumah guru yang sedia ada.• Guru-guru juga diberikan elaun khas dengan kadar yang bergantung kepada tempat dan jarak guru itu mengajar. .

• Selain itu. bangunan tambahan dan gantian serta mengubahsuai dan menaik taraf lebih 2600 sekolah rendah dan menengah.• Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. .menyediakan tambahan peruntukan Rancangan Makanan Tambahan untuk keperluan 550000 murid luar bandar.