ANEXA 2

LISTA statelor pentru ai căror cetăţeni nu este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001)
1. STATE 1. ALBANIA (*) 2. ANDORA 22. MAURITIUS 3. ANTIGUA SI BARBUDA 23. MEXIC 4. ARGENTINA 24. MONACO 5. AUSTRALIA 25. MUNTENEGRU (*) 6. BAHAMAS 26. NOUA ZEELANDA 7. BARBADOS 27. NICARAGUA 8. BOSNIA SI HERTEGOVINA (*) 28. PANAMA 9. BRAZILIA 29. PARAGUAI 10. BRUNEI DARUSSALAM 30. SALVADOR 11. CANADA 31. SAN MARINO 12. CHILE 32. SEYCHELLE 13. COREEA DE SUD 33. SERBIA [cu excepţia deţinătorilor de 14. COSTA RICA 15. CROATIA 16. FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA A MACEDONIEI (*) 17. GUATEMALA 18. ISRAEL 19. HONDURAS 20. JAPONIA 21. MALAYEZIA
paşapoarte sârbe eliberate de către direcţia de coordonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava)] (*)

34. SINGAPORE 35. SFANTUL SCAUN 36. SFANTUL KITTS SI NEVIS 37. STATELE UNITE ALE AMERICII 38. URUGUAY 39. VENEZUELA

___________ (*) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai deținătorilor de pașapoarte biometrice.”

REGIUNI ADMINISTRATIVE SPECIALE ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE 1. HONG KONG RAS (1) 2.2 . CETATENII BRITANICI CARE NU SUNT NATIONALI AI REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD PENTRU SCOPURILE LEGII COMUNIATARE: NATIONALI BRITANICI (teritoriile subordonate guvernului britanic) 4. MACAO RAS (2) (1) Exonerarea de obligatia de a detine viza se aplica numai titularilor unui pasaport al “Regiunii Administrative Speciale Hong Kong” (2) Exonerarea de obligatia de a detine viza se aplica numai titularilor unui pasaport al “Regiunii Administrative Speciale Macao” 3. ENTITATI SI AUTORITATI TERITORIALE CARE NU SUNT RECUNOSCUTE CA STATE DE CEL PUTIN UN STAT MEMBRU TAIWAN (1) (1) Exonerarea de obligaţia de a deţine viză se aplică numai titularilor de paşapoarte emise de Taiwan care conţin numărul cărţii de identitate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful