Mata Pelajaran Tarikh Tahun Bilangan Murid Masa Tema Tajuk Fokus Utama

: Bahasa Melayu Tahun 5 : 6 September 2012 : 5 Al-Bukhari : 42 orang ( 12 lelaki, 30 perempuan ) : 8.00 – 9.00 pagi : Sukan dan Kesihatan : Cegah Sebelum Parah : 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Fokus Sampingan

: 9.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat; 1. Memahami petikan yang disediakan guru dan mengenalpasti serta membetulkan kesilapan yang terdapat dalam petikan teks bacaan yang diberikan. 2. Menyampaikan maklumat yang dicatat kepada rakanrakan.

Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

: Kosa Kata –kreativiti, kreatif, aplikasi. : Penyerapan ilmu – Sains, Pendidikan Seni. : Penerapan Nilai – Kreatif, bekerjasama, yakin diri. : Kemahiran Bernilai Tambah – Kemahiran berfikir (menyenarai, membanding) : Kecerdasan Pelbagai – Kemahiran Masa Depan

Murid ditunjukkan dengan gambar maujud. 4. 4. Nilai : • Kreatif Kemahiran bernilai tambah : • Kemahiran berfikir. Murid yang dipilih akan membaca dialog yang disediakan guru manakala murid lain akan menyemak bacaan murid. 3. BBM : • Petikan. Guru dan murid bersoal jawab. 3. Murid disoal mengenai gambar yang ditunjukkan kepada mereka. 1. 2. Antara wataknya ialah seorang pemuda.LANGKAH LANGKAH ISI PELAJARAN • Gambar -Picagari -Poster anti-dadah AKTIVITI P & P 1. 5. 2. • Kecerdasan pelbagai. dua orang rakan baik dan dua orang polis. CATATAN BBM : • Kad imbasan Nilai : • Bersopan santun KBT : • Kecerdasan Pelbagai Set Induksi ( 5 minit ) • Petikan dialog. Murid-murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran. Guru memilih beberapa orang murid untuk melaksanakan teater pembaca di hadapan kelas. Langkah 1 (15 minit) . Guru akan mengedarkan petikan dialog dan murid membaca senyap petikan dialog tersebut. Murid disoal tentang kefahaman mereka terhadap gambar maujud itu.

BBM : • Petikan Nilai : • Bekerjasama • Peka KBT : • Kemahiran berfikir BBM : • Petikan • Slaid • LCD • Komputer riba Nilai : • Bekerjasama • Mendengar arahan KBT : • Kemahiran berfikir BBM : • Botol kosong • Warna air • Pen marker • Berus lukisan • Reben Nilai : • Kerjasama KBT : • Kemahiran berfikir Langkah 4 (15 minit) • • Permainan Pengayaan. Guru dan murid membincangkan jawapan yang betul. Murid diberikan masa 5 minit untuk berbincang. 2. • Murid dan guru bersoal jawab mengenai ayat Tanya. Permainan akan . Penyoalan 1.• Pengurusan Grafik Langkah 2 (10 minit) • Tatabahasa – Ayat Tanya Langkah 3 (10 minit) 1. Murid-murid perlu mengisi borang pengurusan grafik dengan jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberikan guru. 3. • Guru menerangkan mengenai Ayat Tanya menggunakan slaid Power Point. 2. 4. 3. Guru akan memberi arahan kepada keduadua kumpulan. Guru mengedarkan borang pengurusan grafik kepada muridmurid. • Guru bertanyakan kepada murid mengenai jenis ayat yang terdapat dalam borang grafik. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan lelaki (Angsa Ganas) dan kumpulan perempuan (Beruang Comel).

Begitu juga sebaliknya. 2. Jika pemain kumpulan kedua tidak dapat membalas semula dengan pertanyaan. 10. 6. 3. 8. 1. Wakil kumpulan pertama akan memulakan permainan. 5. Syarat permainan ialah hanya ayat tanya sahaja yang boleh digunakan. mereka perlu bertukar pemain. 9. Murid dan guru bersoal jawab. 7. Pemenang dikira setelah wisel penamat dibunyikan.Penutup ( 5 minit ) • • Video Rumusan berlangsung selama 5 minit dimana permainan akan dimulakan oleh salah satu kumpulan. pemain dari kumpulan mana yang masih lagi kekal di dalam permainan. Setiap kumpulan akan menghantar seorang wakil kumpulan. Guru menyimpulkan BBM : • Video Nilai : . Satu situasi akan diberikan dan pemain kumpulan pertama akan menggunakan situasi sebagai rangsangan untuk bertanya soalan kepada pemain kumpulan kedua. Guru menunjukkan video kempen anti dadah.

pelajaran dengan menerapkan nilai murni yang patut adadalam diri murid. • Sayangi diri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful