Rancangan Pengajaran Harian (RPH

)

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Objektif Pelajaran

: Bahasa Melayu : 1 Pintar : 7 Februari 2013 : 8.00 pagi – 9.00 pagi (60 minit) : 28 orang : Kesenian dan estetika : Sambutan Hari Kemerdekaan : Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 1. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami ayat tunggal pada kadar sekurang-kurangnya 80% berdasarkan petikan teks. 2. Menulis 3 daripada 6 ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama : Standard Kandungan 2.2 :

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran 2.2.3

:

Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Fokus Sampingan : Standard Kandungan 3.2 :

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Standard Pembelajaran 3.2.6

:

Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas

19

tayangan iklan . komputer riba. Guru bertanya kepada murid apakah yang cuba disampaikan oleh iklan tersebut. kereta berhias. berusaha. verbal linguistik. Murid dipaparkan dengan iklan ‘Sambutan Hari Kemerdekaan’ 2. berdikari. : Ayat tunggal : Bendera. 3. Sivik dan Kewarnegaraan Nilai : Berkeyakinan. LCD.00-8. 4. Pendidikan Muzik.Sistem Bahasa : Tatabahasa Kosa kata Pengisian kurikulum: Ilmu : Pendidikan Seni. kinestetik : Direktif. Murid diminta mengamati iklan tersebut.05 pagi) 5 minit Gambaran mengenai tajuk pembelajaran 1. LCD. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (8. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tema dan tajuk pelajaran hari ini. 20 Kemahiran Bernilai Tambah : Verbal Linguistik Nilai : Berusaha Ilmu : Sivik dan Kewarnegaraan Media : Komputer riba. bekerjasama dan bertanggungjawab Kecerdasan pelbagai Strategi Pengajaran Pemulihan Penilaian Pengetahuan Sedia Ada : Intrapersonal. mediatif : Menyalin ayat tunggal : Latihan membina ayat tunggal : Murid pernah menonton iklan ‘Sambutan Hari Kemerdekaan’ dan meraikan ‘Hari Kemerdekaan’ Bahan Bantu Mengajar : Petikan teks.

Murid dibahagikan kepada kumpulan oleh guru. Murdi dipilih secara rawak untuk membaca petikan tersebut dengan kuat diikuti dengan bacaan secara kumpulan. Murid diminta oleh guru menggariskan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Belajar Nilai : Bertanggungjawab Ilmu : Bahasa Malaysia 21 . Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Nilai : Bekerjasama. berusaha Ilmu : Sivik dan kewarnegaraan Media : Petikan Teks Langkah 2 (8. Guru memberikan penerangan berserta contoh tentang cara menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. Guru membetulkan kesalahan bacaan murid. Murid diberikan oleh guru teks bacaan bertajuk ‘Sambutan Hari Kemerdekaan’ kepada murid dalam setiap kumpulan.45 pagi) 20 minit Latihan membina ayat tunggal 1. 2.25 pagi) 20 minit Teks Bacaan 1.25-8. 2. 6. 4.Langkah 1 (8. Murid diminta membaca secara senyap dan cuba memahami ayat tunggal dalam petikan tersebut. 5. Guru memaparkan petikan teks ‘Sambutan Hari Kmerdekaan’ 3.05-8.

3. Guru menerangkan simulasi tersebut dengan mengaitkan ayat tunggal. 2.00 pagi) 5 Minit Nyanyian lagu kemerdekaan 1. Murid berbincang jawapan dengan guru bagi latihan ayat tunggal yang telah dibina. kinestetik Nilai : Bekerjasama Ilmu : Pendidikan Muzik Media : 22 .55-9.45-8. Langkah 3 (8. Murid diminta menyanyikan lagu Kemahiran Bernilai Tambah : Muzik. Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Nilai: Kerjasama Penutup (8.ayat tunggal yang terdapat dalam petikan teks. Murid diperdengarkan dengan lagu ‘Malaysiaku Gemilang’ tersebut. Murid dipaparkan dengan lirik lagu ‘Malaysiaku Gemilang’. Secara individu murid diminta membina ayat tunggal. 2.55 pagi) 10 minit Makna perkataan 1. Murid dipilih secara rawak untuk membuat simulasi berkaitan sambutan ‘Hari Kemerdekaan’ seperti mengkibarkan bendera dan melaungkan merdeka. Kemahiran Berfikir : Menganalisis. 3. 4.

‘Malaysiaku Gemilang’ bersama-sama. Selesai menyanyikan lagu tersebut. Refleksi : Kekuatan : Kelemahan : Cadangan Mengatasi Kelemahan : Ulasan Guru Pembimbing : Ulasan Pensyarah Penyelia : 23 . 4. murid diminta bersama-sama melaungkan merdeka. LCD. Lirik lagu ‘ Malaysiaku Gemilang’. computer riba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful