You are on page 1of 34

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTERAT:SISTEME CU BAZE DE DATE PENTRU AFACERI

LUCRARE DE DISERTATIE
APLICATIE PENTRU EVIDENTA CLIENTILOR SI FURNIZORILOR UNEI FIRME

Coordonator:

REALIZAT DE:

PLOIESTI 2011

1

CUPRINS

1. Prezentarea aplicatiei ........................................................................................ 4 1.1. Prezentare generala .................................................................................... 4 1.2. Functiile aplicatiei ...................................................................................... 4 2. Proiectarea aplicatiei ......................................................................................... 5 2.1.Generalitati societatea “ALFA” ................................................................. 6 2.2 Proiectarea bazelor de date ........................................................................ 6 2.3.Crearea tabelelor ……………………………………………………........ 7 2.4. Vizualizarea si realizarea relatiilor intre tabele ………………….......... 11 2.5.Crearea interogarilor(queries) …………………………………….......... 13 2.5.1.Crearea interogării ‚Clienti repartizare pe orasul de resedinta’ …………………………………………………..... 13 2.5.2.Crearea interogării ‚Furnizori repartizare pe orasul de resedinta’ …………………………………………………… 14 2.5.3.Crearea interogării ‚FACTURI SORTATE PE DATA SPECIFICA’ ………………………………………………….. 15 2.5.4.Crearea interogărilor de tip update: ‘Valoare/ValoareIesire’ ………………………………………… 17 2.5.5.Crearea interogării ‚cautare produse in fct de furnizor’ ................ 18 2.5.6.Crearea interogării ‚cautare produse vandute in fct de client’ ................................................. 19 2.6.Crearea formularelor(forms) ……………………………………………. 20 2.7.Crearea rapoartelor(reports) ………………………………………….... 25 3.Proiectarea interfeţei grafice ……………………………………………….... 27 4.Concluzii .............................................................................................................. 34 Bibliografie ............................................................................................................ 35 Webografie ............................................................................................................ 35

2

1. Prezentarea aplicatiei
1.1. Prezentare generala
Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice pentru elaborarea sistemelor de gestionare a evidentei clientilor si furnizorilor pentru o anumita firma(in cazul acestei lucrari pentru firma:ALFA). Avantajele principale ale aplicatiei constau în administrarea sa destul de simplă deoarece dispune de o interfaţă intuitivă şi atrăgătoare. Utilizatorii precum şi cei care administrează baza de date nu trebuie să cunoască SGBD-ul Microsoft Access. Aplicaţia poate clientilor si furnizorilor a acesteia. fi uşor modificată deci ar putea fi adaptată pentru orice tip de firma pentru gestionarea evidentei

1.2. Functiile aplicatiei
Lucrarea este realizată sub formă de aplicaţie care permite ţinerea evidenţei: - Furnizorilor de la care firma achiziţionează produsele comercializate; - Facturilor de intrare a produselor; - Clienţilor; - Facturilor de ieşire; - Valoarea totala a fiecărei facturi de ieşire/intrare;

3

interogărilor.2. este un sistem uşor de utilizat chiar şi de cei care nu sunt programatori. Proiectarea aplicatiei Microsoft Access este un instrument puternic pentru dezvoltarea şi gestionarea bazelor de date relaţionale de capacitate mică/medie. comenzile macro şi codul Visual Basic. garantând că atât clientul cât şi serverul lucrează la parametri optimi. Microsoft Access îndeplineşte cele mai multe dintre cerinţele sistemelor de baze de date de tip client/server. Caracteristicile definitorii ale sistemului de gestiune a bazelor de date Microsoft Access se pot sintetiza în următoarele: 11. când numărul înregistrărilor depăşeşte ordinul sutelor de mii. formularelor şi rapoartelor. Posibilitatea creării unei baze de date care să poată fi utilizată de către un utilizator sau mai mulţi utilizatori în mod partajat. sau prin limbajul SQL (Standard Query Language). În ciuda complexităţii sale. 22. Interogarea bazei de date se poate realiza în mod grafic prin interfaţa QBE (Query By Example). 4 . astfel. acestea scad o dată cu creşterea volumului bazei de date. Sub aspectul performanţelor în funcţionare. 44. viteza de lucru este sub nivelul celei oferite de sistemele de gestiune a bazelor de date Oracle. Microsoft SQL Server sau Informix. Totodată.mdb toate obiectele cu care lucrează: tabelele. rapoartele. Realizarea importului/exportului de date către alte aplicaţii ale pachetului Microsoft Office sau alte SGBD-uri relaţionale. fiind echipat cu numeroase programe Wizard. formularele. Microsoft Access are o structură de bază de date capabilă să combine într-un singur fişier de tip . 33. Unul din principalele avantaje din perspectiva client/server îl constituie creşterea vitezei de lucru şi minimizarea traficului de reţea. interogările. aplicaţii auxiliare ce controlează multe dintre operaţiile uzuale ale activităţilor de creare şi editare ale tabelelor. Automatizarea unor activităţi/acţiuni prin programare în limbajul VBA sau prin macrocomenzi.

se dă nume bazei de date – în cazul 5 .Generalitati societatea “ALFA” Societatea “ALFA” este o societate comercială din Romania care are ca obiect principal de activitate comercializarea şi distribuirea de electrocasnice.1.55. se validează alegerea facuta cu Ok. Tabelele din baza de date pot prelucra sute de mii de înregistrări. Interfaţa utilizator GUI (Graphical User Interface) este uşor de folosit şi respectă principiile de utilizare caracteristice tuturor aplicaţiilor pachetului MS Office. 2. Fundamentarea pe concepte noi. 27. Înglobarea de componente Wizard pentru a ajuta utilizatorii în dezvoltarea de aplicaţii. cuprinzând mai multe tabele şi interogari pentru eficienţă maximă. după care în fereastra ‚select create a new database using’ se alege opţiunea ‚blank access database’ cu dublu click. ceea ce face ca utilizatorul să regăsească un mediu de lucru familiar la care să se adapteze cu uşurinţă. Pentru o bună gestionare a clienţilor si furnizorilor sai. 2. metode la care obiectele reacţionează în momentul producerii unui eveniment. 510. 16. societatea “ALFA” şi-a creat propria bază de date . Asistenţă în dezvoltarea de aplicaţii şi utilizarea bazei de date. 38. cum sunt conceptele de obiect. eveniment. programare orientată pe obiecte şi evenimente. Existenţa meniului Help şi a facilităţilor de ajutor contextual. care poate oferi informaţii foarte utile. proprietăţi ale obiectelor. procedură declanşată la apariţia unui eveniment. 49.2 Proiectarea bazelor de date Pentru crearea acesteia s-au făcut următorii paşi: Din Microsoft Office s-a deschis editorul de baze de date Microsoft Access.

required:no În această tabelă s-a ales ca ‚primary key’ (cheie primară) câmpul ‚ IdClient’ .Data type’ se selectează tipul date necesare pentru a funcţiona programul şi anume ‚text’ dacă vom introduce date formate din litere.3. allow zero length:no Oras – text. allow zero length:no NrTelefon – number. Bazele de date se proiecteaza prin analiza obiectivelor din problema reala.Crearea tabelelor Din baza de date nou creata se selectează cu dublu click ‚Create Table în design view’ apoi în noua fereastră se completează prima coloană ‚field name’ cu numele câmpurilor dorite să apara în tabelă respectivă. required:yes.. ‚number’ dacă vom introduce date formate din cifre . required:yes. ‚currency’ dacă vrem să introducem măsuri monetare (lei. iar în coloana .nostru ‚EVIDENTA CLIENTILOR SI FURNIZORILOR La SC ALFA SRL’ şi se dă click pe Create. identificand caracteristicile si grupandu-le in jurul campurilor cheie (primary key) Pentru gestiunea firmei s-au creat 4 tabele ce contin urmatoarele atribute: Clienti: IdClient –number Nume – text . euro.). 6 . etc . respectiv cele enumerate mai sus.Pentru a se alege cheia primară s-a selectat câmpul ‚ IdClient’ iar din meniul derulant afişat cu click dreapta s-a ales funcţia ‚primary key’. 2. În ultima coloana ‚Description’ se poate introduce o scurtă descriere a informaţiilor introduse. required:yes. allow zero length:no Adresa – text.

allow zero length:no. required:no 7 . indexed: yes(no duplicates) . required:yes. allow zero length:no Oras – text.required:yes.1 – Tabel clienti(proprietati) (Realizata de autor) Fig.2 – Tabel clienti (Realizata de autor) Furnizori: IdFz – number.Fig. primary key DenumireFz – text. Adresa – text. required:yes.

- NrTelefon – number. allow zero length:no 8 .4 – Tabel Furnizori (Realizata de autor) FactIntrare: NrFact – number.required:yes. required:no Fig.indexed:yes(no duplicates) DataFact – date/time Furnizor – text. required:yes.primary key.3 – Tabel furnizori(proprietati) (Realizata de autor) Fig.

required: yes Cantitate – number.- Produs . allow zero length:no Produs– text.indexed:yes(no duplicates) DataFact – date/time Client – text. required:yes. required:yes.text. required:yes Pret – currency(lei). required:yes. required:yes. allow zero length:no Pret – currency(lei). allow zero length:no Valoare – currency(lei).primary key. allow zero length:no 9 . required:yes.6 – Tabel FactIntrare (Realizata de autor) FactIesire: CodFact – number.required no Fig. allow zero length:no Cantitate – number.required:yes.5 – Tabel FactIntrare(proprietati) (Realizata de autor) Fig.

8 – Tabel FactIesire (Realizata de autor) 2.required no Fig. 10 .7 – Tabel FactIesire(proprietati) (Realizata de autor) Fig.- Valoare – currency(lei). in cazul nostrum avem: Intre campul ‚Client’ din tabela ‚FactIesire’ si campul ‚Nume’ din tabela Clienţi .4. Vizualizarea si realizarea relatiilor intre tabele Pentru a vizualiza relaţia sau conecţia dintre tabele apelăm funcţia ‚Relationship’ din meniul ‚Tools’ şi vom observa conecţia cu o linie intre campurile tabelelor.

Exemplu de creare a unei relatii: din tabela ‘Clienti’ se selecteaza pentru câmpul ‚Nume’ la ‚data type’ opţiunea ‚lookup wizzard’. Fig. după care se fac urmatorii paşi: se alege varianta ‚I want the lookup column to look up the values în a table or query’ → next → selectez tabela dorită ( în cazul nostru tablela FactIesire) → next → se trece câmpul ‚Client’ în casuţa ‚selected fields’ folosind săgeata → next → suntem intrebaţi dacă ne convin dimensiunile coloanei. dacă da.9 – Relatii intre tabele (Realizata de autor) 11 . selectam next şi vom ajunge la ultima opţiune şi anume cea de schimbare a ‚etichetei’ coloanei aleasă cheie secundară.- intre campul ‘Furnizor’ din tabela ‘FactIntrare’ si campul ‘DenumireFz’ din tabela ‘Furnizori’ . dacă ne convine eticheta oferită de program (numele câmpului) alegem ‚finish’ si se da save. intre campul ‘Produs’ din tabela ‘FactIntrare’ si campul ‘Produs’ din tabela ‘FactIesire’.

5.2. Se salvează interogarea cu numele ‚ Cautare clienti in fct de oras’. Oras. firma “ALFA” a avut parte de o creştere destul de mare în comenzi în special din partea clienţilor săi din Ploiesti si Sibiu. Ca urmare s-a solicitat intocmirea a doua liste individuale cu toţi clienţii din Ploiesti si Bucuresti.5. Adresa. apoi se selectează cu dublu click opţiunea ‚create Query în design view’.10A – introducere oras (Realizata de autor) 12 .1. se selectează cu click obiectul ‚Queries’ (interogari). NrTelefon cu dublu click.Crearea interogarilor(queries) 2. după care se deschide fereastra ‚Show table’ cu numele celor patru tabele create.Crearea interogării ‚Clienti repartizare pe orasul de resedinta’ Pe parcursul primului trimestru din anul 2011. Aceste câmpuri vor apărea în tabela de jos pe rândul ‚Field’. Aceste liste s-au intocmit cu ajutorul funcţiei ‚Queries’ din baza de date astfel: După accesarea bazei de date din Microsoft Access. Se selectează tabela sau tabelele dorite. Sub câmpul ‚Oras’ pe rândul ‚Criteria’ se va alege criteriul de interogare şi anume se va scrie între paranteze pătrate [introduceti orasul] după care se va valida interogarea prin click pe butonul ‚Run’ sau simbolul ‚!’ . Din tabela „Clienţi” se selectează câmpurile Nume. Fig. se da click pe Add şi se va închide fereastra ‚Show table’ . iar numele tabelei va apărea dedesubt pe rândul ‚Table’. în cazul nostru tabela ‚Clienţi’. De aceea managerul general s-a gândit să ofere drept bonus acestor clienţi transport gratuit la mărfurile comandate.

în cazul nostru tabela ‚Furnizorii’. apoi se selectează cu dublu click opţiunea ‚create Query în design view’.11A – introducere oras (Realizata de autor) 13 . se selectează cu click obiectul ‚Queries’ (interogari).2. Se salvează interogarea cu numele ‚ Cautare furnizori in fct de oras’ Fig. NrTelefon cu dublu click. Din tabela „Furnizorii” se selectează câmpurile DenumireFz. iar numele tabelei va apărea dedesubt pe rândul ‚Table’.10B – Cautare clienti in fct de oras (Realizata de autor) 2.Crearea interogării ‚Furnizori repartizare pe orasul de resedinta’ După accesarea bazei de date din Microsoft Access. Se selectează tabela sau tabelele dorite.5.Fig. Oras. după care se deschide fereastra ‚Show table’ cu numele celor patru tabele create. Sub câmpul ‚Oras’ pe rândul ‚Criteria’ se va alege criteriul de interogare şi anume se va scrie între paranteze pătrate [introduceti orasul] după care se va valida interogarea prin click pe butonul ‚Run’ sau simbolul ‚!’ . Adresa. Aceste câmpuri vor apărea în tabela de jos pe rândul ‚Field’. se da click pe Add şi se va închide fereastra ‚Show table’ .

5.3.Crearea interogării ‚FACTURI SORTATE PE DATA SPECIFICA’ Aceasta interogare a fost realizata in scopul aflarii facturilor(de intrare sau de iesire) emise intr-un anumit interval de timp sau pentru o singura zi. Aflarea facturilor(iesire/intrare) pentru un interval de timp: Din fereastra Queries se accesează create new query în Design view’. Fig.12A – Introducere data (Realizata de autor) 14 .La deschiderea interogării ‚ facturi emise sortate pe dată specifică’ apare o fereastră în care se cere introducerea datelor dorite . se selectează ‘tabela: FactIesire/FactIntrare’ si toate câmpurile acesteia.Fig.11B – Cautare furnizori in fct de oras (Realizata de autor) 2. În dreptul criteriului de interogarare sub câmpul ‚DataFact’ se scrie : Between [DataIesire1] And [DataIesire2].după care se validează prin click pe ‚Run’. respective : Between [DataIntrare1] And [DataIntrare2] .

13B – Cautare facturi(zilnic) (Realizata de autor) 15 .12B – Cautare Facturi(pe interval de timp) (Realizata de autor) Aflarea facturilor(iesire/intrare) emise pentru o singura zi: Din fereastra Queries se accesează create new query în Design view’. În dreptul criteriului de interogarare sub câmpul ‚DataFact’ se scrie :[introduceti data].13A – Introducere data (Realizata de autor) Fig.Fig. după care se validează prin click pe ‚Run’ Fig. se selectează ‘tabela: FactIesire/ FactIntrari’ si toate câmpurile acesteia.

Fig.Crearea interogărilor de tip update: ‘Valoare/ValoareIesire’ Interogarile ‘Valoare/ValoareIesire’ au fost realizate in scopul calcularii valorii totale a facturilor de intrare/iesire. din care selectam campul pentru care dorim sa facem updatarea.14 – Realizare interogare tip update (Realizata de autor) 16 . in cazul nostru ‘Valoarea’ . Click pe ‘Run’ pentru ca updatarea sa fie realizata.2. se selecteaza la query type. Se selectează ‘tabela: FactIntrare’.5. In celula pentru update se trece: ‘ FactIntrare!Cantitate*FactIntrare!Pret ‘.4. Interogarea ‘Valoare’ : Din fereastra Queries se acceseaza ‘create new query în Design view’.update query.

după care se deschide fereastra ‚Show table’ cu numele celor patru tabele create. Se selectează tabela ‚FactIntrare’. Valoare cu dublu click. Se selectează ‘tabela: FactIesire’.5. Click pe ‘Run’ pentru ca updatarea sa fie realizata. Produs. Aceste câmpuri vor apărea în tabela de jos pe rândul ‚Field’. din care selectam campul pentru care dorim sa facem updatarea.update query. Din tabela „FactIntrare” se selectează câmpurile Furnizor. Pret.15A – Introducere furnizor (Realizata de autor) 17 . iar numele tabelei va apărea dedesubt pe rândul ‚Table’. se da click pe Add şi se va închide fereastra ‚Show table’ . Din fereastra ‚Queries’ (interogari) se selectează cu dublu click opţiunea ‚create Query în design view’.Crearea interogării ‚cautare produse in fct de furnizor’ Aceasta interogare a fost realizata in scopul aflarii produselor comercializate de la acelasi furnizor.Interogarea ‘ValoareIesire’ : Din fereastra Queries se acceseaza ‘create new query în Design view’. Sub câmpul ‚Furnizor’ pe rândul ‚Criteria’ se va alege criteriul de interogare şi anume se va scrie între paranteze pătrate [introduceti furnizor] după care se va valida interogarea prin click pe butonul ‚Run’ sau simbolul ‚!’ . 2. se selecteaza la query type. In celula pentru update se trece: ‘CCur((FactIesire!Pret*19/100+FactIesire!Pret)*FactIesire!Cantitate) ‘.5. Cantitate. Se salvează interogarea cu numele ‚ cautare produse in fct de furnizor’ Fig. in cazul nostru ‘Valoarea’ .

Din tabela „FactIesire” se selectează câmpurile Client.16A – Introducere nume client (Realizata de autor) 18 . Pret.5.6.Crearea interogării ‚cautare produse vandute in fct de client’ Aceasta interogare a fost realizata in scopul aflarii denumirii clientilor care au comercializat mai multe produse de la societatea ‘ALFA’. după care se deschide fereastra ‚Show table’ cu numele celor patru tabele create. se da click pe Add şi se va închide fereastra ‚Show table’ . Cantitate. Se selectează tabela ‚FactIesire’.15B – Cautare produse in fct de furnizor (Realizata de autor) 2. Se salvează interogarea cu numele ‚ cautare produse vandute in fct de client’ Fig. iar numele tabelei va apărea dedesubt pe rândul ‚Table’. Produs.Fig. Valoare cu dublu click. Aceste câmpuri vor apărea în tabela de jos pe rândul ‚Field’. Sub câmpul ‚Client’ pe rândul ‚Criteria’ se va alege criteriul de interogare şi anume se va scrie între paranteze pătrate [introduceti numele clientului] după care se va valida interogarea prin click pe butonul ‚Run’ sau simbolul ‚!’ . Din fereastra ‚Queries’ (interogari) se selectează cu dublu click opţiunea ‚create Query în design view’.

Fig.Crearea formularelor(forms) Formularele sunt obiecte ce permit introducerea.Fig.Gruparea datelor din baza de date . Funcţiile unui formular: . stergerea şi afişarea datelor dintr-o bază de date.16B – cautare produse vandute in fct de client (Realizata de autor) 2.6.Introducerea datelor .Realizarea unei interfeţe tip aplicaţie Pentru a crea un formular se selectează din fereastra Database obiectul Forms→Crteate form in design view/Create form by using wizard.17 – Alegere Optiune (Realizata de autor) 19 .Printarea datelor . extragerea .

Fig.19 – Alegere stil (Realizata de autor) 20 .18 – alegere layout (Realizata de autor) Fig.

Fig.21 – Formular clienti (Realizata de autor) 21 .20 – Finalizarea realizarii formularului (Realizata de autor) Formularele Clienţi/Furnizori/Intrari/Iesiri permit introducerea/stergerea şi afişarea datelor despre clienţii/furnizorii/facturile(intrare/iesire) ai societatii ‘ALFA’.Fig.

Fig.22 – Formular Facturi intrare (Realizata de autor) unde avem: buton pentru adaugare (inregistrare) client nou buton pentru stergere inregistrare buton inchidere formular buton pentru a se ajunge la prima/ultima inregistrare efectuata 22 .

Proprietati ale butonului de stergere: (Realizata de autor) 23 .23 .Proprietati ale butonului de adaugare (Realizata de autor) Fig.24 .Fig.

apoi in noua fereastra se selecteaza la “action” actiunea pe care dorim ca butonul nostru sa o execute (ex:openreport) . ‘intrari’ . sau alfabetic) o selectam – în cazul nostrum ordonare ascendenta in functie de ‘IDClient’ si selectăm Next.facturilor emise (intrare/iesire) a societaţii “ALFA”. ‘FactIesire’: Pentru aceasta s-au facut urmatorii paşi: Raport ‘clienti/furnizori’: Din fereastra bazei de date s-a ales ‚Reports’ şi opţiunea ‚create report by using wizzard’. ‘furnizori’ . Am ales stilul ‚Bold’. În ultima fereastra se poate schimba titlul raportului sau se poate lăsa aşa.‚Clienţi’ în cazul de fata. selectam Next.Aceste optiuni pot fi realizate prin intermediul a doua metode: 1) se selecteaza “macros” → new . În continuare avem posibilitatea de a personaliza raportul prin alegerea unui stil anume din cele disponibile. 24 . selectăm Next.Crearea rapoartelor(reports) Crearea rapoartelor‚Clienţi’ . Pasul următor il constituie selectarea ‚layout’-ului şi a ‚orientării’ paginii. În fereastra ‚Report Wizzard’ trecem toate câmpurile tabelei ‚Clienţi’ din căsuţa ‚Available fields’ (câmpuri disponibile) în căsuţa ‚Selected fields’ (câmpuri selectate) cu butonul ‚>>’. apoi in noua fereastra se selecteaza la “action” actiunea pe care dorim ca butonul nostru sa o execute (ex:openreport) . Click pe ‚finish’ pentru a finaliza raportul şi a-l vizualiza. s-a intocmit rapoartele: ‚Clienţi’ . ‘Furnizori’ . În cazul de faţă am ales ‚Tabular’ pentru layout şi ‚Landscape’ pentru orientare.7. se selecteaza numele reportului si metoda de vizualizare a caestuia (ex:print preview) si se salveaza. ‘iesiri’: Pentru o vizualizare mai formală a clienţilor. ‘FactIntrare’ . descrescator. se selecteaza numele reportului si metoda de vizualizare a caestuia (ex:print preview) si se salveaza.furnizorilor. 2) click dreapta pe butonul care dorim sa execute o anumita actiune si selectam build event → macro builder new . 2. dacă dorim ordonarea câmpurilor (crescator. selectam Next.

după care se alege ‚Print’ din meniul ‚File’. Fig.25 – Raport clienti (Realizata de autor) Fig.Pentru a lista raportul ‚Clienţi’ se apeleaza funcţia ‚Preview’ din fereastra bazei de date sau se dă dublu click pe raport. 26 – Raport facturi(intrare) (Realizata de autor) 25 .

3.Proiectarea interfeţei grafice Interfaţa grafică a bazei de date a fost realizată pentru a permite accesul şi celor care nu cunosc SGBD-ul Access dar şi penru a avea acces mai uşor şi mai reprede la datele bazei date. se selecteaza forms  create form in design view Fig.28 (Realizata de autor) 26 . Aplicatia se deschide prin intermediul formularului INDEX.27 – Index (Realizata de autor) Pentru proiectarea acestei interfeţe se parcurg mai multe etape. Fig.

.adaugare/stergere furnizori: deschide un formular cu ajutorul careia se pot adauga. Butoanele au fost grupate pe mai multe secţiuni: ●clienti:deschide formularul:EVIDENTA CLIENTI unde avem urmatoarele butoane: .vizualizare clienti: deschide un raport in care se poate vizualiza totalitatea clientilor aflati in baza de date a firmei.adaugare/stergere clienti: deschide un formular cu ajutorul careia se pot adauga.cautare furnizori (dupa oras). .vizualizare furnizori: deschide un raport in care se poate vizualiza totalitatea furnizorilor aflati in baza de date a firmei.cautare clienti (dupa oras).iesire pagina : inchide formularul EVIDENTA CLIENTI Fig. .Se creează butoane de comandă cu ajutorul barei de instrumente şi se stabilesc proprietăţile acestora.sterge sau modifica clientii. .29 – Evidenta clienti (Realizata de autor) ●furnizori: deschide formularul:EVIDENTA FURNIZORI unde avem urmatoarele butoane: ..sterge sau modifica furnizorii. .iesire pagina: inchide formularul EVIDENTA FURNIZORI 27 . .

Facturi intrare(interval de timp):deschide un raport care permite introducerea datelor pentru intervalul de timp dorit pentru vizualizarea facturilor .sterge sau modifica facturile(intrare).adaugare/stergere facturi(intrare): deschide un formular cu ajutorul careia se pot adauga. .30 – Evidenta furnizori (Realizata de autor) ●evidenta intrari: deschide formularul:EVIDENTA INTRARI unde avem urmatoarele butoane: .31 – Evidenta intrari (Realizata de autor) 28 . -iesire pagina: inchide formularul EVIDENTA INTRARI.Fig.factura intrare(zilnic). . . .vizualizare facturi (intrare): deschide un raport in care se poate vizualiza totalitatea facturilor(intrare) aflate in baza de date a firmei.cautare produse intrate(dupa furnizor). Fig.

. .adaugare/stergere facturi(iesire): deschide un formular cu ajutorul careia se pot adauga.32 – Evidenta iesiri (realizata de autor) ●iesire aplicatie: inchide aplicatia(pagina index) 29 .vizualizare facturi(iesire): deschide un raport in care se poate vizualiza totalitatea facturilor(iesire) aflate in baza de date a firmei.facturi iesire(interval timp).iesire pagina: inchide formularul EVIDENTA IESIRI Fig.●evidenta iesiri: deschide formularul:EVIDENTA IESIRI unde avem urmatoarele butoane: .cautare produse iesite(dupa client).sterge sau modifica facturile(iesire). . .facturi iesire(zilnic) .

34 – Raport facturi(iesire) (Realizata de autor) 30 .33 – Propritati buton (Realizata de autor) La apăsarea acestui buton se va afişa raportul: Fig.Exemplu optiuni butoane: ● ‘Vizualizare facturi(iesire)’ Fig.

35 – Proprietati buton iesire (Realizata de autor) S-a stabilit ca la deschiderea bazei de date să se afişeze interfaţa grafică proiectată dar în acelaşi timp să se poată accesa şi celelalte obiecte ale bazei de date. 31 .● ‚ IESIRE ’ : buton de inchidere a formularului/aplicatiei Fig.

36 – Stabilirea paginei de pornire (Realizata de autor) 32 .Fig.

completă trebuie să ofere posibilitatea utilizatorului de a introduce noi clienţi si furnizori şi totodata noi produse.CONCLUZII Pentru întocmirea unei baze de date cât mai eficientă trebuie avut în vedere specificul societaţii comerciale. Totodata este foarte utilă afişarea cantităţii ultimei comenzi în momentul realizării unei noi comenzi. o bază de date a clienţilor si furnizorilor unei societaţi comerciale. poate fi utilizată pentru a vizualiza preţurilor de intrare. De asemenea. Aplicaţia poate fi utilizată foarte uşor de angajaţii firmei în momentul primirii de marfă sau a vânzării produselor. în funcţie de specificul societaţii comerciale.ce date sunt necesar a fi cunoscute despre furnizori. pesoana de contact. de a vizualiza preţurile produselor.interogările şi rapoartele bazei de date. pentru introducerea datelor de pe facturile de intrare/ieşire.4. formularele. specificarea discount-ului pentru fiecare produs. 33 . De asemenea. de a specifica modul de plată. şi afişarea limitei de credit pentru fiecare client alături de informaţiile vitale pentru contactarea clienţilor şi anume adresa. număr de telefon şi fax. În opinia mea. e-mail şi pagina web unde este cazul. trimiterea acesteia în timp cât mai scurt sau salvarea acesteia pentru a fi trimisă mai târziu. posibilitatea ataşării unui mesaj.ce date sunt necesar a fi cunoscute despre clienţi şi potenţialii clienţi pentru că firma să le ofere cele mai bune produse şi servicii. De aceea se recomandă utilizarea unei baze de date sau a unui program informatic special conceput pentru ţinerea contabilităţii în societaţi comerciale. permite particularizarea interfeţei şi modificarea obiectelor bazei de date. Aplicaţia a fost creată cu Microsoft Access. Aplicaţia dispune de o interfaţă uşor de utilizat dar permite şi accesul la tabelele. pentru vizualizarea vânzărilor efectuate. Numărul foarte mare de informaţii şi evoluţia lor în timp face ca la un moment dat evidenţa acestora să nu mai poată fi controlată fără ajutorul unei aplicatii specializate şi uşor de utilizat. pentru vizualizarea existenţei unor anumite produse în magazin. pentru vizualizarea clientilor si furnizorilor firmei etc. pentru calcularea valorii facturilor.

.0 . . Mârşanu Radu. implementare. Teora.ro 6. 2001.markmedia. www. . www. 10. www. Tehnologii Web şi Baze de Date .anzisoft. Baze de date.com/office/access 2.ro 5. Thomas Connoly. Ed Tehnica 7. Mihai Anton Cerghizan Introducere in Access 2. ş.c. Steve Johnson: Microsoft Office Acces 2003 9. Corina Pascu . Carol Schnakovszky. ‘Baze de date – Access’ ECDL modulul 5.microsoft. Ioan Lungu . Editura Teora.marketwatch. P. 2005 WEBOGRAFIE 1.cisco. 1999 4.Popa Ghe. . Ed. Ed Tehnica 5. Bucureşti.Surcel Traian..BIBLIOGRAFIE 1. gestionare. Baze de Date Acces .ro 3. Răzvan Bologa.agora. www. Ion Rosca Baze de date reletionale utilizarea limbajului SQL*PLUS . Anne Strachan: Baze de date – proiectare. Editura Andreco Educational 2004 2.ro 4. 8.ro 34 . Baze de date 3. www. www. Carolin Begg. Năstase. Editura Cison. Adrian Pascu: Totul despre… SQL interogarea bazelor de date . Ed All 6. Editura Tribuna Economică. şi Iliescu M. 2000.