You are on page 1of 13

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Telefon Fax E-mail mihai.marcoci@yahoo.com

MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL
Bucureşti, sector 1, Str. Pieţei, nr.37-39, Bl. A6, Sc.A, ap. 39 0724.304.854 0746.12.46.46.

Cetăţenia Data naşterii Sex Locul de muncă vizat / Aria ocupaţională Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat

Română 26.07.1974 Masculin Post cu specialitate juridică

Martie 2006 - până în prezent • Asistent universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activităţii Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Drept procesualpenal • Îndrumător ştiinţific lucrări de licenţă;

1

Metode şi Tehnici Operative şi Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor. . . Cuza”. Bucureşti Tel. . Metode şi Tehnici Operative.Profesor asociat al Institutului Diplomatic Român (subordonat Ministerului Afacerilor Externe) la disciplinele: Analiza discursului diplomatic. Managementul Poliţiei.Cadru didactic asociat al Universităţii RomânoAmerciane.organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.Susţinerea prelegerilor.Secretar ştiinţific al Programului de masterat „Managementul Activităţilor Informative”. şi a semniariilor la disciplina Comunicare şi Relaţii Publice .Principalele activităţi şi responsabilităţi . 1-3.: (40-21) 317 55 23 Website: www. I. sector 1.Profesor asociat al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Diplomatic şi Consular (aparţinând Ministerului Afacerilor Externe) Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare. Susţinerea seminariilor şi lucrărilor practice în cadrul disciplinelor Bazele Activităţii Informative.Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplina Psihosociologie Organizaţională . Tehnici şi tactici de negociere diplomatică şi Securitate Economico-Financiară în cadrul programelor de pregătire „Relaţii Internaţionale” şi „Diplomaţie şi Securitate”.Examinarea periodică şi anuală a studenţilor. nr. Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare. în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene.Facultatea de Drept. Str. Catedra de Poliţie Tipul activităţii sau sectorul de activitate 2 .Expert al Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor . Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Drept procesual-penal .academiadepolitie.ro Facultatea de Poliţie. .Facultatea de ManagementMarketing. Privighetorilor. seminariilor şi lucrărilor practice în cadrul cursului de Investigarea Fraudelor.

.Diviziunea Supraveghere Operativă.Diviziunea Informaţii . Departamentul de Supraveghere a Pieţei de Capital.Perioada Funcţia sau postul ocupat 2001-2005 . 2000-2001 . Investigaţii şi Transmisiuni (2001-2002). Direcţia de Supraveghere a Pieţelor Reglementate.Sectorul de Combatere a Macrocriminalitãţii Economico-Financiare şi Anticorupţie (2002-2005).Ofiter operativ în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi Internelor .Specialist la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Ofiţer specialist în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi Internelor . 3 .

-În decembrie 2004 am participat la seminarul internaţional cu tema „Criminalitatea informatică şi spălarea banilor” organizat de către Federal Bureau of Investigation şi Scotland Yard. spălării banilor şi prevenirii şi documentării actelor de mare corupţie. şi ai poliţiei canadiene.În anul 2004 am participat în calitate de specialist la proiectul Twinning referitor la înfiinţarea Direcţiei Generale Anticorupţie a M.Elaborarea unor puncte de vedere care să vizeze fundamentarea modificărilor legislative sau noilor acte normative elaborate de autorităţile competente. -În septembrie 2005 am participat la cursul de pregătire a formatorilor şi instructorilor de poliţie organizat de Departamentul de Justiţie şi Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii cu participarea unor specialişti ai F. infracţiunilor de corupţie şi asimilate celor de corupţie. .În perioada 2004-2005 am fost desemnat evaluator GRECO din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru al doilea ciclu de evaluare a stadiului implementării de către România a obligaţiilor asumate în cadrul GRECO . . 4 . .I.Coordonarea unor operaţiuni şi acţiuni la nivel naţional şi local axate pe decelarea elementelor care sa probeze săvârşirea unor infracţiuni în domeniile economico-financiar şi corupţiei. -În perioada 2003-2005 am participat la mai multe seminarii internaţionale referitoare la combaterea macrocriminalităţii economico-financiare.Grupul Statelor împotriva Corupţiei.A.Prezentarea unor materiale analitice pentru factorii decizionali referitoare la analiza unor vulnerabilităţi şi factori de risc privind activităţile economice din perspectiva macrocriminalităţii şi faptelor de corupţie. .I.. . -în perioda 2009-2010 am participat la cursul „Managementul activităţilor de protecţie a martorilor” organizat la Bucureşti de Unitatea de Protecţie a Martorilor a Poliţiei Britanice. .Activităţi specifice informativ-investigative şi operative în vederea prevenirii şi combaterii macrocriminalităţii economico-financiare.Participarea la acţiuni de pregătire şi perfecţionare a cadrelor în vederea aplicării unitare a prevederilor legale şi metodologiilor de lucru în domeniile de competenţă.Principalele activităţi şi responsabilităţi .B. finanţat de Comisia Europeană şi organizat cu participarea experţilor Poliţiei Metropolitane Engleze şi Unităţii de Afaceri Interne a Poliţiei Spaniole.

Teza de doctorat „Managementul investigării fraudei corporatiste”.prezent . -Doctorand în ştiinţe inginereşti (Inginerie Mecanică specializarea „Mecanică şi Vibraţii”). Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare ISCED 5 5 . Tema de cercetare ”Izolarea la zgomot a trenurilor de mare viteză”. Facultatea de Transporturi. -Master în investigarea fraudelor . Tema de cercetare „ Prevenirea şi combaterea fraudelor pe piaţa de capital”. specializarea „Material Rulant de Cale Ferată”. Absolvent al cursului de formare a ofiţerilor activispecializarea „Supraveghere Operativã şi Investigaţii”-2001.Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută 2001 . Licenţiat în Drept şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.Doctor în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională . Absolvent al cursului de formare a ofiţerilorspecializarea „Informaţii şi Contraspionaj”-1999. Perioada 1992-1998 Calificarea / diploma Licenţiat în ştiinţe inginereşti al Universităţii obţinută POLITEHNICA Bucureşti.

nivel avansat (Centrul Studii Postuniversitare-MAI). Comunicare: dobândită pe parcursul anilor urmare a interacţiunii cu diferite medii şi tipuri temperamentale umane ori ca efect al relaţiilor ierarhice existente la nivel profesional. Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită naturii activităţilor profesionale care incumbau un grad ridicat de noutate şi situaţiilor survenite în derularea acestora.În anul 2003 . pedagogică şi metodică în cadrul Universităţii „Politehnica” Bucureşti.2008 – 2009 – absolvent al cursului postuniversitar de pregătire psihopedagogică.Alte cursuri . . . am dobândit o reactivitate pozitivă faţă de situaţiile şi ideile noi concomitent cu abilitatea de argumentare şi soluţionare a unor circumstanţe imprevizibile intervenite în aria ocupaţională proprie.. Franceza Utilizator Utilizator B1 independent independent B1 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Lucru în echipă: am experienţa a 10 ani de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni datorită naturii activităţilor desfăşurate..Sistemul european de informaţii operative”. 6 .am absolvit cursul postuniversitar în domeniul limbilor străine-limba engleza. Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscute Autoevaluare Comprehensiune Abilităţi de ascultare B1 Utilizator experimentat Abilităţi de citire C1 Utilizator experimentat Româna Vorbit Interacţiune B1 Exprimare Scris Utilizat or indepe ndent Nivel european (*) Engleza.Martie 2007 .

MS Office. Hobby-uri: cititul.2003-2005 – am coordonat activităţi specifice la nivel naţional în scopul combaterii macrocriminalităţii economico-financiare şi anticorupţie. Craiova 2009. rugby. Sitech. istoria.2005-2006 – am coordonat activitatea Biroului de Achiziţii al Academiei de Politie.03. MAI .Bazele Activitatii Informative.Autor . Bucureşti 2011 .2010 . ed. .Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate managerială: . Ed. -„Investigarea fraudelor– Curs pentru masterat” vol. Braşov 2007. relaţiile internaţionale Categoria B din 2000.Coautor –Societăţile comerciale şi criminalitatea economico-financiară. Seria B nr.Windows-Vista. Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei. 2. MIRA 2007 . Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini sportive Alte competenţe şi aptitudini Permis de conducere Autorizatie de acces la informaţii clasificate Informaţii suplimentare Cunoştinţe Microsoft Windows 2003 Professional.2010 7 . economia. MSt Windows XP. Universul Juridic. călătoriile. Fotbal. Edit Lux Libris. . 14914 din 09. baschet. sportul..„Metode şi Tehnici Operative” – Ed.Managementul investigării fraudei corporatiste- Edit. Bibliotheca Târgovişte 2011 .Protecţia intereselor fundamentale ale României împotriva criminalităţii transfrontaliere – Edit.

“Tipologii ale fraudei cu carduri” . 1/2012 ISSN 1844-7449 8 .Journal of criminal investigations nr. “Tehnici şi metode specifice de investigare informativă a criminalităţii corporaţiilor multinaţionale” Revista de investigare a criminalităţii Anul V nr.3/2009 ISSN 1844-7449 9. 2/2008 ISBN 978-973-1887-41-8 5. 4 nr.A. 4 nr.Revista de investigare a criminalităţii nr. 1/2012 Ediţie specială ISSN 1844-7449 19. 3/2009 ISBN 978-973-1887-41-8 7. 4(69). “Rolul şi locul Serviciului de Informaţii Externe în contracararea vulnerabilităţilor induse de criminalitatea economico-financiară transfrontalieră la adresa siguranţei naţionale a României”.6/2010 ISSN 1844-7449 13. “Some considerations regarding recruitment.Revista de investigare a criminalităţii nr. 3/2009 ISBN 978-973-1887-41-8 6. categoria B 1. “Considerations regarding information and security information system” .”Some characteristic features of corporate’s fraud criminology”. nr.I. „Comunicarea în managementul stărilor conflictuale în cadrul structurilor de informaţii” .Buletinul de informare şi documentare al M.1/2012 ISSN 1844-7449 20. XI.2/2008 ISSN 1844-7449 8. “Dimensiuni actuale ale criminalităţii corporaţiilor multinaţionale” . “Specificul evaluării performanţelor profesionale. “Forme ale incriminării fraudei corporaţiilor multinaţionale”.Journal of criminal investigations Vol. “Aspecte instituţionale şi procedurale privind comisia rogatorie în materia cooperării judiciare internaţionale” – Studii si cercetări privind afacerile interne nr. “Methodological features regarding the investigation of bankruptcy crime” . 4 nr. “The globalization of narcoterrorism in the post 9/11” – AGORA International Journal of juridical sciences nr.Articole publicate în reviste cotate CNCSIS.Studii si cercetări privind afacerile interne nr.1/2011 ISSN 1844-7449 15. “Particularităţi ale investigării criminalităţii din domeniul achiziţiilor publice” – Revista Română de Criminalistică – Vol.Revista de investigare a criminalităţii Vol. “Structuri informative româneşti versus structuri informative ale unor state europene” .2/2011 ISSN 1843 570X 3.2/2011 ISSN 1843 570X Articole publicate în alte reviste naţionale de prestigiu şi indexate în Baze Internaţionale de Date 1.5/2010 ISSN 1844-7449 10. 2/2008 ISBN 978-973-1887-41-8 3.5/2010 ISSN 1844-7449 11.Journal of criminal investigations Vol.Journal of criminal investigations Vol. selection and initial training of police force in some european states”.AGORA International Journal of juridical sciences nr.2004 2.6/2010 ISSN 1844-7449 12.Journal of criminal investigations nr.Revista de investigare a criminalităţii Anul V nr. 1/2012 Ediţie specială ISSN 1844-7449 18. “Unele consideraţii referitoare la particularităţile criminalităţii economico-financiare”.Revista de investigare a criminalităţii nr.Revista de investigare a criminalităţii nr.1/2011 ISSN 1844-7449 14. 4 nr. 5 –octombrie 2011 2.1/2008 ISSN 1844-7449 4. “Considerations on the policemen career guide and the necessary corrections for this carrer development instrument” Journal of criminal investigations V nr.Revista de investigare a criminalităţii nr. “Conexiuni criminologice între criminalitatea gulerelor albe şi criminalitatea companiilor transnaţionale” . “Multinational corporation frauds in the industry and agriculture” .Revista de investigare a criminalităţii Anul V nr.2/2011 ISSN 1844-7449 16.Studii si cercetări privind afacerile interne nr. “Legalitatea cheltuirii fondurilor publice”.2/2011 ISSN 1844-7449 17. “Particularităţi ale comunicării organizaţionale a structurilor ce defăşoară activităţi de culegere a informaţiilor”Studii si cercetări privind afacerile interne nr.the corporate macrocriminology .adjuvant al carierei poliţieneşti” . nr.” The social ethiology of corporate criminality. “Consideraţii privind particularităţile fenomenului corupţiei în România”.

ONPCSB.seminar organizat de Universitatea Româno-Americană octombrie 2009 4.în curs de derulare. 9 .“Afacerile interne şi justiţia în procesul integrării europene şi globalizării”. DNA. “Acreditivul documentar”.Instituţii juridice contemporane. finalizat Contracte cu mediul social şi de afaceri 3 proiecte de cercetare – beneficiar Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.Simpozion internaţional organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” octombrie 2009 2.Instituţii juridice contemporane. Granturi de cercetare internaţională Dezvoltarea profilului investigatorilor financiari2010/ISEC/AG/FINEC/022 Profi contractat cu Comisia Europeană ( parteneri naţionali: PICCJ. “Abuzul de poziţie dominantă”.Simpozion internaţional organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” octombrie 2009 3.în curs de derulare.Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară 1. “Specificul managementului performanţei în sistemul de ordine publică”.seminar organizat de Universitatea Româno-Americană octombrie 2009 Contracte de cercetare naţionale Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de„Protecţia intereselor fundamentale ale României împotriva contract/grant criminalităţii transfrontaliere” 2008-2010 (membru al colectivului de cercetare) contractat cu Academia Română.“Afacerile interne şi justiţia în procesul integrării europene şi globalizării”. “Specificul investigării fraudelor corporatiste”. IGPR) .

4xm 4xm 5xm 4xm 3xm 5 5xm 4xm 4 5 5xm 8 4 5 16 9 5 60 16 5 Criteriul este îndeplinit 277 puncte Candidat As. 9. crt. 15. la conferinţe destinate acestora Îndrumător de grupă studenţi Îndrumare a Lucrărilor de absolvire/ licenţă Membru în comisii de admitere / susţinere licenţă / disertaţie/an universitar Membru în Consiliul Facultăţii Membru în Senatul universitar Membru în colectivul de organizare a conferinţelor naţionale/ cu participare internaţională TOTAL: Punctaj acordat/ criteriu 10 10 x m 1 5xm Total punctaj/ criteriu 10 20 80 Observaţii Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit Criteriul este îndeplinit 4. publicate la edituri acreditate CNCS Membru în echipă de cercetare proiect/ grant Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale Membru în colective de redactare a unor publicaţii de specialitate Membru în comisii de evaluare a studenţilor /an universitar Coordonare articole ale studenţilor. 2. dr. 8.GRILĂ DE EVALUARE LECTOR UNIVERSITAR . 5. 10. 14. 12. 3. 7.A CANDIDATULUI MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL: Nr. 3xm 5xm 9 30 6. 13. 11. Petrică-Mihail Marcoci 1 m reprezintă coeficientul de multiplicare. Criteriu Publicarea tezei de doctorat la o editură acreditată CNCS Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură acreditată CNCS Articol/studiu publicat în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaţionale recunoscute Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau internaţionale Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale. 1 . univ. 16. 1.

Candidatul. Candidatul. minim nota 8.93 c) să fi obţinut pe parcursul studiilor universitare de licenţă. în concordanţă cu specificul disciplinelor din postul pentru care candidează.00. d) certificat (Nivelul II) eliberat de un Departament pentru pregătirea personalului didactic din cadrul unei universităţi acreditate sau diplomă de masterat didactic. Candidatul. Petrică-Mihail MARCOCI a absolvit în anul 2009 cursurile postuniversitare de psihopedagogie cu durata de un an organizate de Departamenetul de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti cu media 10.Fişă de verificare a îndeplinirii Standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de Lector universitar de către candidatul MARCOCI Petrică-Mihail a) să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă.00 la disciplina/disciplinele postului scos la concurs. Petrică-Mihail MARCOCI este a obţinut licenţa în drept şi relaţii internaţionale la Universităţii Bucureşti –Facultatea de Drept cu media 9.16 şi licenţa în inginerie mecanică al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti – Facultatea de Transporturi cu media 8. 2 . Petrică-Mihail MARCOCI este licenţiat în drept şi relaţii internaţionale al Universităţii Bucureşti –Facultatea de Drept şi licenţiat în inginerie mecanică al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti – Facultatea de Transporturi. b) să aibă media examenului de licenţă de minim 8. Disciplinele postului scoase la concurs nu au fost studiate pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Candidatul. care datorită regimului juridic al informaţiilor clasificate au fost publicate în Editura MAI 3 . Petrică-Mihail MARCOCI a obţinut în anul 2010 titlul de doctor în ştiinţe în domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională” la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu teza de doctorat „Managementul investigării fraudei corporatiste”. Lucrarea a fost publicată sub ISBN 978-973-712-609-2 şi a avut ca referenţi ştiinţifici din partea editurii pe Prof. Curs universitar . ISBN 978606-530-530-4 şi Protecţia intereselor fundamentale ale României împotriva criminalităţii transfrontaliere – Edit. Petrică-Mihail MARCOCI şi-a publicat în anul 2011 teza de doctorat „Managementul investigării fraudei corporatiste” la Editura Bibliotheca din Târgovişte. Craiova 2009.Ed. ed. 1142/ 30. Nicolae Năbârjoiu şi pe Prof. MAI – 2010 Secret de serviciu. Dorina Tănăsescu.Edit. Bucureşti 2010 ISBN 978-973-129-563-3. La acestea trebuie adăugate şi cele 2 cursuri universitare de specialitate Bazele Activitatii Informative. Petrică-Mihail MARCOCI a publicat la edituri recunoscute CNCS în calitate de autor Managementul investigării fraudei corporatiste. Candidatul. MIRA 2007 Secret de serviciu şi „Metode şi Tehnici Operative” – Curs universitar . a cel puţin unei lucrări ştiinţifice în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs sau într-o ramură înrudită. categoria A sau B. f) publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută naţional CNCS. univ.2003 reînnoit în anii 2006 şi 2009.Ed. g) publicarea ca autor sau coautor. dr. Sitech. Universul Juridic. univ. 2.06. Bibliotheca Târgovişte 2011 ISBN 978973-712-609-2 şi coautor următoarele: Investigarea fraudelor– Curs pentru masterat” vol.e) diploma de doctor în ramura de ştiinţă a postului scos la concurs sau într-o ramură înrudită. la edituri recunoscute CNCS. editură recunoscută CNCSIS prin avizul nr. Candidatul. dr.

sau în volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale. în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură înrudită.h) publicarea în calitate de autor sau coautor a unui număr de 10 articole în reviste de specialitate naţionale sau internaţionale.conform grilei de evaluare. Conform listei lucrărilor publicate. univ. Conform celor prezentate în grila de evaluare. i) să îndeplinească în mod cumulativ prezentele standarde minimale privind ocuparea postului didactic de lector universitar. sau în volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale. Petrică-Mihail Marcoci 4 . j) să obţină un punctaj de minim 60 puncte. Conform celor prezentate. Candidat As. dr. candidatul Petrică-Mihail MARCOCI a întrunit un număr de 277 de puncte. în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură înrudită. candidatul Petrică-Mihail MARCOCI a publicat 27 de articole şi studii în reviste de specialitate naţionale sau internaţionale. candidatul Petrică-Mihail MARCOCI îndeplineşte în mod cumulativ prezentele standarde minimale privind ocuparea postului didactic de lector universitar.