PK01 – Pengurusan Panitia

PK 01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN
.........................................................................................................................................................

1. Tajuk Program

: ..............................................................................................................................................

2. Tarikh Pelaksanaan : .......................................................................................................................................
3. Aktiviti yang dijalankan : ................................................................................................................................
4. Dapatan :
4.1 Dilaksanakan

Ya (

)

Tidak (

)

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3
4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Disediakan oleh :

Disahkan :

.........................................................

.........................................................

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
| 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful