You are on page 1of 25

1.Definiti caracterele juridice ale contractelor de vanzare cumparare.

Contractul de vanzare cumparare este un contract prin care o parte,numita vanzator se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte,numita cumparator, care se obliga sa plateasca o suma de bani.Caracterele juridice ale contractului de vanzare cumparare:a)este un contract sinalagmatic-da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante.b)este un contract cu titlu oneros-fiecare parte urmarind primirea unui echivalent in schimbul prestatiei sale.c)este un contract comutativ-existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt stabilite si cunoscute de fiecare dintre parti in momentul incheierii contractului si nu depind de un eveniment viitor si incert ca in cazul contractelor aleatorii.d)este un contract consensual-se incheie prin simplul acord de vointa al partilor.e)este un contract translativ de proprietate.Efectul translativ de proprietate se produce din momentul realizarii acordului de vointa. 2. Promisiunea unilaterala si cea bilaterala de vanzare-cumparare. Deosebiri ale acestora fata de contractul de vanzare-cumparare, pe de o parte, iar pe de alta parte fata de oferta de vanzare.Promisiunea unilaterala. Promisiunea de vanzare este un contract ce consta in promisiunea proprietarului bunului de a il vinde unui eventual cumparator, care isi rezerva facultatea de a-si manifesta ulterior, de regula inauntrul unui termen, consimtamantul de a-l cumpara.Promisiunea de vanzare este un contract unilateral care creeaza obligatii numai pentru una dintre parti, si anume pentru promitent.Promisiunea de a contracta trebuie sa contina toate acele clauze ale contractului promis, in lipsa carora partile nu ar putea executa promisiunea.Daca in schimbul dreptului de optine, de a cumpara sau nu, care i se creeaza, beneficiarul promisiunii se obliga la plata unui pret, promisiunea unilaterala de vanzare va deveni un contract sinalagmatic, dar nu se va transforma intr-o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare.Promisiunea unilaterala poate fi asumata si de cumparator care poate face o promisiune unilaterala de cumparare.In cazul promisiunii unilaterale de cumparare a unui bun individual determinat, daca mai inainte ca promisiunea lor sa fie executata, creditorul sau instraineaza bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligatia promitentului se considera stinsa.Cand una dintre partile unei promisiuni unilaterale de vanzare sau de cumparare, dupa caz, refuza din motive care ii sunt imputabile sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.Dreptul la actiune se rpescrie in termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia incheiat.Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare este antecontractul in care ambele parti se obliga sa incheie in viitor, pe un pret stabilit, contractul de vanzare-cumparare.Cand una dintre partile ce au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, celalalt parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tine loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.Dreptul la actiune se prescrie in termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia incheiat.Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si in cazul promisiunii unilaterale de vanzare sau, dupa caz, de cumparare.In lipsa de stipulatie contrara, sumele platite in temeiul unei promisiuni de vanzare reprezinta un avans din pretul convenit.

3. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca bunul vandut. Sunt bunuri, lucrurile corporale sau incorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial. Bunul vandut trebuie sa fie in circuitul civil, sa existe in momentul incheierii contractului sau sa existe in viitor, sa fie determinat sau determinabil, sa fie licit si posibil si sa fie proprietatea vanzatorului.a)Bunul trebuie sa fie in circuitul civil-Orice bun poate fi vandut liber, daca vanzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie ori testament.Numai bunurile care sunt in cricuitul civil pot face obiectul unei prestatii contractuale Nu sunt in circuitul civil bunurile res communis – lucrurile comune cum ar fi aerul, apa marii, razele soarelui etc.b) Bunul sa existe in prezent sau in viitor Pentru ca vanzarea sa fie valabila, este necesar ca bunul sa existe in prezent sau in viitor. Riscul pieririi totale sau partiale a bunului inainte de incheierea contractului este suportat de vanzator, care este proprietarul lucrului.Lucrurile viitoare, cu exceptia mostenirilor nedeschise, pot forma obiect al contractului de vanzare-cumparare.c) Bunul care formeaza obiectul obligatiei vanzatorului trebuie sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil.Bunul trebuie sa fie determinat, in caz contrar se considera ca nu exista.In cazul contractului de vanzare-cumparare obiectul obligatiei vanzatorului este bunul vandut.Acest bun trebuie sa fie sub sanctiunea nulitatii absolute (a contractului) determinat sau cel putin determinabil si licit.In lipsa unor prevederi legale contrare, contractele pot purta si asupra bunurilor viitoare.Bunul viitor vandut trebuie sa fie posibil, caci nimeni nu poate fi obligat la imposibil (ad imposibilum nulla obligatio) si licit.d) Vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandutConditia ca vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut rezulta din caracterul translativ de proprietate al contractului de vanzare-cumparare pentru ca nimeni nu poate transfera altuia mai multe drepturi decat ce el insusi are. Bunurile aflate in indiviziune pot forma obiectul vanzarii, dar pentru validitatea contractului este necesar consimtamantul tuturor coproprietarilor. 4.Conditiile pretului. Pretul este obiectul obligatiei cumparatorului. Acesta consta intr-o suma de bani.Pretul trebuie sa fie serios si determinat sau cel putin determinabil.Pretul trebuie sa existe-In sensul ca el trebuie mentionat ca prestatie a cumparatorului in insasi momentul incheierii contractului.Pretul trebuie stabilit in bani-Stabilirea pretului in bani este de esenta contractului de vanzare-cumparare.Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil-El este determinat daca partile au cazut de acord in momentul incheierii contractului asupra cuantumului sau.Pretul este determinabil daca, in contract partile au mentionat doar elementele cu ajutorul carora el va fi determinat ulterior, cel mai tarziu la data cand obligatia platii pretului devine exigibila. Pretul trebuie sa fie real, si nu fictivPretul trebuie sa fie sincer, real, adica sa fie stabilit cu intentia de a fi platit, si sa nu fie fictiv.Pretul este fictiv, simulat, daca in contractul public este trecut un pret, iar in actul secret partile precizeaza ca acest pret nu este datorat.In cazul pretului fictiv, contractul de vanzarecumparare este anulabil pentru lipsa pretului dar operatiunea juridica poate imbraca forma unui contract de donatie, daca sunt indeplinite conditiile. Pretul trebuie sa fie serios si nu simbolic, derizoriu, infim.De aceea, daca prin lege nu se prevede altfel, vanzarea este anulabila cand pretul este intr-atat de disproportionat fata de valoarea bunului incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la o vanzare.

a)Sa preia bunul vandut.5. in acelasi timp.b)Sa plateasca pretul vanzarii.Prin predare se intelege punerea la dipozitia cumparatorului a bunului vandut impreuna cu tot ceea ce este necesar.Este obligatia principala a cumparatorului. pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei.Cea mai importanta obligatie a vanzatorului este cea de transmitere a proprietatii bunului vandut cumparatorului. Daca locul platii nu se poate stabili.Vanzatorul garanteaza cumparatorul contra oricaror vicii ascunse ce fac bunul vandut impropriu intrebuintarii la care este destinat sau care ii micsoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea incat.b)Sa predea bunul. c)Sa suporte cheltuielile vanzarii. daca le-ar fi cunoscut. dreptul vandut.c) Sa il garanteze pe cumparator contra evictiunii si viciilor bunului. Vanzatorul este obligat la garantie in ambele ipoteze. Obligatiile cumparatorului. Garantia contra viciilor bunului vandut este consecinta obligatiei vanzatorului de asigura cumparatorului folosinta utila a bunului. dupa imprejurari. cu speciala privire asupra obligatiei acestuia de a garanta pe cumparator contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale bunului vandut. pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei. cheltuielile aferente operatiunilor de plata a pretului sunt tot in sarcina cumparatorului.Evictiunea cumparatorului poate proveni din fapta imputabila a vanzatorului sau din pretentiile unui tert. Odata cu proprietatea.Obligatiile vanzatorului. sa preia bunul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa il predea.Vanzatorul este de drept obligat sa il garanteze pe cumparator impotriva evictiunii care l-ar impiedica total sau partial in stapanirea netulburata a bunului vandut. Evictiunea este pierderea totala sau partiala a dreptului de proprietate asupra bunului ori tulburarea cumparatorului in exercitarea dreptului sau de proprietate.In absenta unei clauze contrare.Bunul trebuie sa fie predat in starea in care se afla in momentul incheierii contractului. Cumparatorul are obligatia ca imediat dupa preluare sa verifice starea bunului potrivit uzantelor. cumparatorul dobandeste toate drepturile si actiunile accesorii ce au apartinut vanzatorului. el este domiciliul sau sediul creditorului de la data platii. Vanzatorul este obligat la aceasta.Vanzatorul are trei obligatii principale:a)Sa transmita proprietatea bunului sau.In lipsa unei stipulatii contrare. dupa caz.Chelutuielile pentru incheierea contractului de vanzare sunt considerate ca un accesoriu al pretului si sunt in sarcina cumparatorului in lipsa de stipulatie contrara. dupa imprejurari. .Evictiunea poate fi “de fapt” sau “de drept”. cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic. 6.Predarea se face prin punerea bunului vandut la dispozitia cumparatorului impreuna cu tot ceea ce este necesar.Cumparatorul are dreptul si este obligat. in lipsa careia contractul este nul absolut ca vanzare-cumparare. cumparatorul trebuie sa plateasca pretul la locul in care bunul se afla in momentul incheierii contractului si de indata ce proprietatea este transmisa.

decat daca a indeplinit formalitatile cerute de lege pentur a face opozabila dobandirea fiecaruia dintre aceste drepturi.b)Schimbul este un contract translativ de proprietatePrin intermediul schimbului.Daca una dintre prestatii este o suma de bani. vanzarea unei mosteniri se incheie in forma scrisa. in general.Fiecare parte urmareste ca un contraechivalent al pestatiei sale. Cumparatorul este tinut sa ramburseze vanzatorului sumele platite de acesta din urma pentru datoriile si sarcinile mostenirii. contractul de schimb este un contract comutativ.Cumparatorul unei mosteniri nu dobandeste drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in mostenire. Amintirile de familie.Vanzatorul ramane raspunzator pentru datoriile mostenirii vandute. Particularitatile vanzarii unei mosteniri. vanzatorul care nu si le-a rezervat expres datoreaza cumparatorului pretul lor la data vanzarii. adica nu numai drepturile succesorale (activul succesoral).Cumparatorul raspunde solidar cu vanzatorul pentru datoriile mostnirii vandute. Definitia si caracterele juridice ale contractului de schimb.In sensul vanzarii mostenirii. ci si datoriile defunctului (pasivul succesoral). se poate transmit dreptul de proprietate exclusiva asupra unui bun sau numai o cota-parte indivizata dintr-un bun determinat. inscrisurile sau portretele de familie.Sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.Specificul vanzarii de drepturi succesorale fata de vanzarea obisnuita consta in faptul ca obiectul ei il constituie fie patrimoniul succesoral.7. . obtinerea prestatiei celeilalte parti.d)Contractul de schimb este un contract cu titlu oneros. transmite sau. contractul este de schimb.Vanzatorul mostenirii produce urmatoarele efecte specifice:Vanzatorul este obligat sa remita cumparatorului toate fructele pe care le-a cules si toate platile primite pentru creantele mostenirii pana la momentul incheieirii contractului.Obiect al contractului de schimb poate fi si alt drept real decat dreptul de proprietate si chiar un drept de creanta. intr-un inscris probatoriu. suntem in prezenta unui contract de vanzare-cumparare.Contractul de vanzare a mostenirii va avea un caracter aleatoriu. 8. precum si sumele pe care mostenirea I le datoreaza acestuia din urma.Caractere juridice: a)Contractul de schimb este in principiu un contract consensual.c) Contractul de schimb este un contract sinalagmatic. prin mostenire se intelege dreptul de a culege o mostenire deschisa sau o cota din aceasta.Este nula absolut vanzarea unei mosteniri nedeschise. care au pentru vanzator o valoare afectiva. fie o fractiune din acesta. decat potrivit regulilor privitoare la cartea funciara. dupa caz. deci eventuale. se obliga sa transmita un bun pentru a dobandi un altul.Daca aceste bunuri au o valoare patrimoniala insemnata.El nu poate opune tertelor persoane dobandirea altor drepturi cuprinse in mostenire. se prezuma a nu fi cuprinse in mostenirea vanduta.e) Contractul de schimb este un contract comutativ. ce da nastere la drepturi si obligatii reciproce in sarcina ambelor parti. pretul bunurilor vandute din mostenire si orice bun care inlocuieste un bun al mostenirii.Contractul de Schimb este contractul prin care fiecare dintre parti denumite copermutanti. in sensul ca nu se cunoaste in momentul vanzarii daca activul mostenirii depaseste pasivul sau invers. decoratiile sau alte asemenea bunuri.Pentru incheierea contractului de schimb este suficient consimtamantul partilor. Este materializat. Daca insa ambele prestatii reciproce constau in sume de bani. daca bunul se afla in coproprietate.Intrucat prestatiile partilor si intinderea acestora sunt cunoscute inca de la incheierea contractului si nu depind de hazard.

“Tutorele nu poate. Acele acte facute cu incalcarea acestei dispozitii sunt anulabile. Actele facute cu incalcarea acestei dispozitii sunt anulabile. orice persoana poate fi parte.Fiind un contract solemn.“Minorul nu poate sa faca donatii. donatorul nu isi mai poate retrage oferta. Definitia si caracterele juridice ale contractului de donatie.c) Donatia este un contract translativ de proprietate. Intervine sanctiunea nulitatii relative.b)Donatia este un contract solemn. reale sau de creanta. fara insa sa se poata da scutire de raport”. intrun contract de donatie. cu exceptia cazurilor prevazute de lege”. ambele facute in forma autentica. care naste insa in principiu o singura obligatie in sarcina donatorului cu dreptul corelativ al donatarului. si nici sa garanteze obligatia altuia”. irevocabil. Forma autentica este prevazuta ca o masura de protectie a vointei liberale a donatorului. solemn. iar intre absenti. Orice persoana este capabila de a da si primi prin liberalitati. o parte. in momentul in care donatorul primeste acceptarea donatarului.Dupa incheierea contractului. donator sau donatar.Nu sunt supuse aceste dispozitii donatiile indirecte. in numele minorului sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Capacitatea partilor in cazul contractului de donatie – incapacitatea de a dona. Donatia este contractul prin care. altele decat darurile obisnuite potrivit starii lui materiale. Este nula orice donatie facuta cu conditii a caror indeplinire atarna numai de vointa donatorului. din patrimoniul donatorului in patrimoniul donatarului. 10. “Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate dispune de bunurile sale prin liberalitati.a)Donatia este un contract unilateral.Donatia este rezultatul unui acord de vointa al celor doua parti. transmiterea proprietatii are loc in momentul realizarii acordului de vointa imbracat in forma autentica intre donator si donatar. translativ de proprietate.In contractul de donatie se realizeaza un trasfer al unor drepturi. Caractere juridice. numite donatar. cu titlu gratuit. cu intentia de a gratifica. Donatia este un contract unilateral.9. numita donator. cele deghizate si darurile manuale. . si nu un act unilateral.Incapacitatea de a dona.Intrucat capacitatea este regula. Fac exceptie darurile obisnuite.d) Donatia este un contract irevocabil. dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti.In schimb in cazul interzisului judecatoresc. “din bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca. descendentii acestuia pot fi gratificati de catre tutore cu avizul consiliului de familie si cu autorizarea instantei de tutela. cu respectarea regulilor privind capacitatea. Ea trebuie sa fie anume prevazuta de lege si este de stricta interpretare. potrivite cu starea materiala a minorului”. Incapacitatea este exceptia. fara echivalent.

ii acordau ingrijiri de specialitate dispunatorului pentru boala care este cauza a decesului. tocmai in vederea crearii patrimoniului fundatiei. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista.Potrivit legilor speciale ale profesiei.Persoanele fizice neconcepute si organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica nu au capacitate de folosinta si nefiind subiecte de drept.11. farmacistilor sau altor persoane. Incapacitati relative de a primi. orice persoana poate fi parte.Intrucat capacitatea este regula. Incapacitatea de a primi o donatie. Entitatile care nu au dobandit personalitate juridica vor putea primi donatii in cursul constituirii.Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si in privinta preotilor sau altor persoane care acordau asistenta religioasa in timpul bolii care este cauza a decesului. cu conditia sa se nasca viu. Incapacitatile de a primi pot fi absolute. in perioada in care. liberalitatile sunt facute de fondatori inaintea actului constituiri acesteia. procurorii au interdicita de a primi cu titlu gratuit. Ea trebuie sa fie anume prevazuta de lege si este de stricta interpretare. donatorul trebuie sa fie capabil atat in momentul ofertei. copilul conceput poate primi cu titlu gratuit. cat si in cel al primirii acceptarii. donator sau donatar. si relative. Orice persoana este capabila de a da si primi prin liberalitati. demnitarii. Incapacitati de a primi o donatie. Capacitatea partilor in cazul contractului de donatie.In cazul fundatiilor. Incapacitati absolute de a primi. care este momentul incheierii contractului. .In schimb. in mod direct sau indirect. ce interzic ca cineva sa primeasca de la anumite persoane determinate.Sunt anulabile liberalitatile facute medicilor.Incapacitatea este exceptia. intr-un contract de donatie. cu respectarea regulilor privind capacitatea. impiedicand o persoana sa primeasca de la oricare alta. “dar numai daca acestea sunt cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil”. judecatorii. Sanctiunea civila a actului facut cu incalcarea acestei incapacitati este nulitatea absoluta a actului respectiv.Atunci cand contractul se incheie intre absenti. nu pot primi cu titlu gratuit.

fie in favoarea unei terte persoane – stipulatie pentru altul. fie chiar in favoarea donatarului insusi.Daca.3. . in limita valorii acestora. din cauza unor situatii imprevizibile si neimputabile beneficiarului. posesorul este considerat proprietar cu exceptia imobilelor inscrise in cartea funciara” si “oricine se alfa la un moment dat in posesia unui bun mobil este prezumat ca are un titlu de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunului”. In cazul donatiei cu sarcini. acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a conditiilor . prevazuta fie in favoarea donatorului. donatorul raspunde pentru viciile ascunse ca si vanzatorul.Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat. donatorul nu are obligatia de garantie pentru evictiune si nici pentru viciile ascunse. donatarul nu are o obligatie juridica fata de donator.In executarea donatiei.1.12. sarcina este o obligatie pe care donatarul trebuie sa o execute din momentul acceptarii donatiei. licita si morala. se aplica regulile generale in materie de publicitate. gratuite. analizate la contractul de vanzare-cumparare si anume: necesitatea inscrierii in cartea funciara a transmiterii drepturilor imobiliare cu titlu gratuit.In principiu. in cazul in care obiectul donatiei este o creanta. conditia ca tertul dobanditor de buna credinta al bunului daruit sa nu invoce exceptiile legale ce prevad ca “pana la proba contrara.Obligatiile donatarului :In cazul donatiei obisnuite. in sarcina donatorului exista si obligatia de conservare a bunului donat pana la predare. donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul. fara sarcini. notificarea sau acceptarea cesiunii de creanta. ci ulterior. de catre debitor. Neexecutarea sarcinii poate determina pe donator sa introduca fie o actiune in executarea obligatiei. sau ulterior. daca acest lucru este stipulat in contract.2. dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.Daca obligatia de predare nu se executa in insasi momentul incheierii contractului de donatie.Obligatiile donatorului:Principalul efect al donatiei este transmiterea dreptului real care formeaza obiectul contractului din patrimoniul donatorului in patrimoniului donatarului (obligatie de “a da”). In cazul donatiei cu sarcini. in limita valorii acestora. fie sa ceara revocarea donatiei.In cazul donatiei cu sarcini. indeplinirea conditiilor sau executarea sarcinilor care afecteaza liberalitatea a devenit extrem de dificila ori excesiv de oneroasa pentru beneficiar. Obligatia se poate executa in insasi momentul incheierii contractului.Opozabilitatea fata de terti a efectelor donatiei:In principiu.Sarcina trebuie sa fie posibila. intrucat donatia este un contract cu titlu gratuit. concomitent cu executarea obligatiei de transfer a dreptului real. survine ulterior acceptarii liberalitatii. ci numai o obligatie morala de recunostinta. A doua obligatie a donatorului nascuta din contract este obligatia de predare a bunului donat. Efectele contractului de donatie.

cum ar fi dreptul de uzufruct. Chiria trebuie sa fie reala. nu mai suntem in prezenta unui contract de locatiune de lucruri. 14. se obliga sa asigure celeilalte parti. Forma scrisa este insa folosita pentru a raspunde necesitatilor probatorii in caz de litigiu privind incheierea sau executarea contractului de locatiune. Definitia si caracterele juridice ale contractului de locatiune. respectiv. individual determinat. Locatiunile nu se pot incheia pentru perioada mai mare de 49 de ani. nu fictiva. in acceptiunea de durata. in schimbul unui pret denumit chirie. in conditiile legii.Concesionarea sau inchirieirea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica. Chiria este determinata in momentul incheierii contractului. neconsumptibil prin folosinta conform destinatiei sale. Chiria este fixata de regula in bani. Bunul inchiriatToate bunurile. chiria. Obiectul contractului de locatiune.13.Obiectul contractului de locatiune il constituie bunul inchiriat si. de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare . de uz ori de habitatie. . Necesitatea formei scrise a contractului de locatiune a unui imobil este ceruta de obligativitatea inscrierii sale in Cartea funciara indiferent de durata contractului.Bunul inchiriat poate fi un bun mobil sau imobil. pot face obiectul locatiunii. fiecare dintre parti cunoscnad in momentul incheierii contractului care sunt obligatiile si intinderea acestora. si intr-o alta prestatie.ChiriaChiria este pretul pe care locatarul il plateste in schimbul folosintei lucrului.Comutativ (si nu aleatoriu).Bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pot fi inchieriate numai in conditiile legii. dupa caz. ci a unui contract de comodat. Locatiunea este contractul prin care o parte. Contractul de inchiriere se poate incheia. numte locatar. numita locator. folosinta unui bun pentru o anumita perioada. fiind de esenta locatiunii. si nu un contract translativ sau constitutiv de drepturi reale cum este contractul prin care se creeaza un drept de uzufruct. Dreptul de folosinta al locatarului este un drept de creanta. daca dintr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul. existent la data incheierii contractului sau in viitor.Este un contract creator de raporturi obligationale. Ea poate consta insa.Nu pot forma obiect al contractului de locatiune succesiunile nedeschise (viitoare) sau nuda proprietate a unui lucru. si nu un drept real de folosinta. ce se incheie prin simplul acord de vointa al partilor. atat mobile cat si imobile. cu orice persoana fizica sau juridica. care creeaza uzufructuarului un drept real de folosinta. corporal sau incorporal. sincera si serioasa.Caracterele juridice ale contractului de locatiune: Sinalagmatic (bilateral). fara a afecta natura juridica a contractului.Consensual.Chiria poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii. fara ca legea sa ceara o anumita forma pentru validitate. dezmembramant al dreptului de proprietate. Spre deosebire de uzufruct.Cu titlu oneros. in care fiecare parte urmareste obtinerea prestatiei cocontractantului.Cu executare succesiva (si nu dintr-o data). ce da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti. Daca chiria este derizorie ori fictiva. romana sau straina. timpul. locatiunea creeaza locatarului doar un drept de creanta la folosinta lucrului.

a caror necesitate rezulta din folosinta obisnuita a bunului. Obligatia locatarului de a folosi bunul luat in locatiune cu prudenta si diligenta potrivit destinatiei sale. locatorul fie poate cere executarea ei. reparatiile dureaza mai mult de zece zile. La incetarea locatiunii. adica impotriva oricaror tulburari de fapt sau de drept provocate de un tert in legatura cu proprietatea sau posesia lucrului. fiind obligat sa faca toate reparatiile necesare in acest scop. in lipsa acestora. . fie rezilierea contractului. a carei folosinta reprezinta pentru el cauza obligatiei de a plati chiria. locatarul este obligat sa restituie bunul luat in locatiune in starea in care l-a primit. In cazul neplatii chiriei.Locatarul raspunde pentru degradarea bunului inchiriat in timpul folosintei sale. Obligatiile locatorului. Cheltuielile predarii sunt in sarcina locatorului.Locatorul are dreptul de a pastra lucrarile adaugate si autonome efectuate asupra bunului pe durata locatiunii si nu poate fi obligat la despagubiri decat daca locatarul a efectuat lucrarile cu acordul prealabil al locatorului. precum si cele incheiate in forma autentica constituie titluri executorii pentur plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.15. 16. pretul locatiunii va fi scazut proportional cu timpul si cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit. sau. in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii. inclusiv cea cauzata de incendiu. Plata chiriei sa fie facuta in cuantumul si la termenel stipulate in contract. prin lege. Locatorul este obligat sa mentina bunul in stare sa poata servi intrebuintarii pentru care a fost inchiriat.Daca. chiar daca nu le-a cunoscut la incheierea contractului si fara a tine seama daca ele existau dinainte ori au survenit in cursul locatiunii. Obligatiile locatarului. Contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata care au fost inregistrate la organele fiscale. daca nu dovedeste ca a survenit fortuit.Locatorul garanteaza contra tuturor viciilor lucrului care impiedica sau micsoreaza folosirea lui.Locatarul are urmatoarele obligatii principale: Obligatia locatarului de a lua in primire bunul dat in locatiune. Locatorul este obligat sa predea bunul dat in locatiune in starea de intrebuintare corespunzatoare destinatiei pentru care a fost inchiriat. Locatorul este obligat sa asigure locatarului utila folosinta a bunului pe tot timpul locatiunii si sa il garanteze pe locatar contra tuturor viciilor bunului inchiriat ori arendat.Locatarul este dator sa apere lucrul inchiriat contra uzurparilor. Sunt in sarcina locatarului reparatiile locative.Locatorul este obligat sa asigure locatarului linistita folosinta a bunului pe perioada locatiunii si sa il garanteze pe locatar impotriva evictiunii.Corelativ cu obligatia de predare a bunului dat in locatiune. locatarul are obligatia sa ia in primire acest bun.

denuntare unilaterala. Rezilierea pentru neexecutarea obligatiilorAtunci cand. fara a fi necesara o instiintare prealabila. expirarea termenului. Daca partile convin astfel. dupa imprejurari. locatiunea inceteaza in cazul instrainarii bunului dat in locatiune.Contractul de locatiune poate inceta prin acordul de vointa al partilor. in cazul locatiunii cu durata determinata. . oricare dintre parti poate denunta contractul prin notificare. inceteaza pe cale de consecinta si contractul de locatiune. sa ceara fie rezilierea locatiunii. fara justificare. cu daune-interese daca este cazul. imposibilitatea folosirii lucrului. Daca imposibilitatea folosirii bunului este numai partiala. mostenitorii locatarului pot denunta contractul in termen de 60 de zile de la data la care au luat cunostinta de moartea locatarului si existenta locatiunii”. pentru ca locatorul nu isi mai poate indeplini obligatia de a asigura locatarului folosinta lucrului. Expirarea termenului locatiunii.17.Cu toate acestea. Instrainarea bunului dat in locatiune. dupa caz. cealalta parte are dreptul de a rezilia locatiunea.Denuntarea unilaterala a contractului de locatiuneDaca locatiunea a fost facuta fara determinarea duratei. fie reducerea proportionala a chiriei.Daca bunul este distrus in intregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinatiei stabilite. rezilierea contractului pentru neexecutare. Desfiintarea titlului locatoruluiDaca titlul locatorului privind lucrul dat in locatiune este defiintat.“Locatiunea nu inceteaza prin moartea locatorului sau a locatarului.Imposibilitatea folosirii bunului.Contractul de locatiune inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti sau. prevazut de lege. locatarul poate. prin instrainarea intre vii a lucrului dat in locatiune. potrivit legii. Incetarea contractului de locatiune. Rezilierea conventionala a contractului de locatiuneContractul este rezultatul unui acord de vointa al partilor deci si incetarea lui trebuie sa fie rezultatul unui acord de vointa al partilor. locatiunea inceteaza de drept. una dintre partile contractului de locatiune nu isi executa obligatiile nascute din acest contract. uneori. desfiintarea titlului locatorului si. Locatorul initial ramane raspunzator pentru prejudiciile cauzate locatarului anterior instrainarii.

In schimb. Arendarea se face printr-un contract scris. de a transmite folosinta bunurilor agricole ii corespunde contraprestatia arendasului de a plati arenda.Contractul de locatiune este un contract creator de raporturi obligationale. de uz ori habitatie.Comutativ.Contractul de arendare nu este un contract intuitu personae. netranslative de proprietate. care are vocatia de a fi parte intr-un contract determinat.Oneros. pe durata stabilita in contract.Cu executare succesiva.Contractul de arendare este contractul incheiat intre proprietar. Am putea spune si faptul ca arenda este o specie a contractului de locatiune deci este contractual de locatiune ce se incheie solemn.Sinalagmatic. arendasul va plati arendatorului un pret numit arenda. Definitia si caracterele juridice ale contractului de arendare. precum si contractul de arendare sunt contracte sinalagmatice. numita locator. bunurile agricole. pentru ca cerintele de ordin profesional si moral privind persoanele care pot fi arendasi. dreptul de folosinta al locatarului este un drept de creanta. sunt conditii de ordin general si nu stabilesc o persoana anume. cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilit de parti.Din punctul de vedere al caracterelor juridice. intinderea obligatiilor lor reciproce.18. cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilit de parti.Contractul de arendare este o sepcie a contractului de locatiune. si arendas. contractual de arendare este un contract solemn. cu titlu oneros.Locatiunea este contractul prin care o parte. denumit arendator. din momentul incheierii contractului. concreta. caracterizat prin obiectul sau. determinata. Contractul de locatiune – contractul de arendare. pe cand contractual de locatiune este un contract consensual. sub sanctiunea nulitatii absolute. uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole.In consecinta. si nu un contract translativ sau constitutive de drepturi reale cum este contractual prin care se creeaza un drept de usufruct. numte locatar. folosinta unui bun pentru o anumita perioada. intrucat obligatiile partilor se executa. contractul de locatiune. se naste si un drept de creanta la obtinerea folosintei bunurilor agricoel in scopul exploatarii lor. se obliga sa asigure celeilalte parti. pentru ca prestatia arendatorului. incheiat intre arendator pe de o parte. 20. intrucat in schimbul transmiterii folosintei bunurilor agricole.Contractul de arendare este o sepcie a contractului de locatiune. se naste si un drept de creanta la folosirea bunurilor agricole in scopul exploatarii lor. contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa.Solemn. caracterizat prin obiectul sau.Prin contractul de arendare.Contractul de arendare incheiat in scris si inregistrat la consiliul local constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite de lege. Asemanari si deosebiri. cu executare succesiva. in schimbul unui pret denumit chirie. Contractul de arendare este contractul incheiat intre proprietar. si nu un drept real de folosinta. bunurile agricole. cum ar fi dreptul de uzufruct.Prin contractual de arendare. un drept real de folosinta in beneficiul arendasului. un drept real de folosinta in beneficiul arendasului. deoarece partile cunosc. denumit arendator. in timp. comutative. . si arendas pe de alta parte.Caracterele juridice. si arendas. uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole.

pe riscul sau. sinalagmatic (bilateral). in modalitatile si la locul stabilite in contract. sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar.Bunurile arendate trebuie sa fie predate in stare corespunzatoare folosintei. sa execute o anumita lucrare.Arendatorul este obligat sa garanteze arendasului folosinta linistita si utila a bunurilor agricole arendate in scopul exploatarii. in mod corespunzator. sa mentina potentialul productiv al bunurilor arendate si sa faca lucrarile necesare in acest sens.Caracterul intuitu personae priveste organizarea si conducerea lucrarii.Daca din lege sau din contract nu rezulta altfel. sa asigure bunurile agricole pentru riscul pieirii recoltei ori pieirii animalelor din cauza unor calamitati naturale.Arendasul este obligat sa plateasca taxele de redactare si inregistrare a contractului de arendare. pentru ca. 21.Impozitele si taxele datorate potrivit legii. in conditiile stabilite in contract. destinatiei agricole. fara acordul clientului. se vor aplica regulile generale in materie de risc. comutativ. iar dupa predare. antreprenorul trebuie sa aiba intotdeauna capacitate deplina de exercitiu. arendasul este obligat sa restituie bunurile arendate.Arendasul este obligat. ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora. antreprenorul este obligat sa execute lucrarea cu materialele sale.Obligatiile arendasului:Arendasul este obligat sa intrebuinteze bunurile arendate ca un bun proprietar. si antreprizei pentru lucrari de constructii. Efectele contractului de arendare. arendatorul este obligat sa efectueze reparatiile capitale la constructiile si instalatiile agrozootehnice.Contractul de antrepriza trebuie sa indeplineasca conditiile generale de valabilitate ale contractelor privind consimtamantul. adica al contractului e locatiune. antreprenorul poate angaja.19.In lipsa unei clauze contractuale in acest sens. inclusiv sa stranga recolta la locurile stabilite.Definitia si caracterele juridice ale contractului de antrepriza.La incetarea contractului. pentru bunurile agricole arendate. in schimbul unui pret. sau capacitatea pentru savarsirea unor acte de administrare a patrimoniului (cand comanda de exemplu reparatii la un imobil). conform inventarului facut prin. . materiala ori intelectuala. de comun acord. in ce priveste executarea ei. Pretul este un element esential al contractului de antrepriza.Contractul de antrepriza este un contract consensual.Dispozitiile privind contractul de antrepriza sunt aplicabile.Arendasul este obligat sa foloseasca bunurile arendate conform destinatiei stabilite prin contract sau prezumate dupa circumstante. cauza. daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru acest contract.In ceea ce priveste capacitatea partilor. intuitu personae. sunt in sarcina arendatorului. in conditiile dreptului comun. subantreprenori si lucratori.Obligatiile arendatorului:Arendatorul este obligat sa predea toate bunurile arendate in termenul si conditiile stabilite de lege. Riscurile in contractul de arendarePartile pot.Caractere juridice.Arendasul este obligat sa apere bunul arendat impotriva uzurparilor.Arendasul are obligatia sa plateasca arenda la termenele. chiar in lipsa de stipulatie expresa. obiectul.Beneficiarul trebuie sa aiba fie capacitatea deplina de exercitiu atunci cand contractul este un act de dispozitie (construirea unei case). sa prevada suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor arendate. sau o data cu contractul de arendare si in starea mentionata in acesta. cu executare succesiva in principiu. cu titlu oneros. Contractul de antrepriza este contractul in care una dintre parti numita antreprenor se obliga ca.

daca acest prejudiciu nu provine din culpa mandatarului. in caz de imposibilitate fortuita de executare. de asemenea. Antreprenorul este obligat sa execute lucrarea cu materialele sale. fara justificare: Respectarea termenului convenit pentru receptia lucrarii a devenit vadit imposibila. dar mandantul se foloseste de actul incheiat de mandatar.Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urma pentru executarea mandatului. Lucrarea va fi predata la locul in care se face receptia. chiar si in cazul in care.Antreprenorul este obligat sa il informeze fara intarziere pe beneficiar daca normala executare a lucrarii. Beneficiarul are dreptul sa obtina rezilierea sau dupa caz. Obligatiile mandantului:Mandantul este obligat. daca este cazul. dupa verificare. fara culpa mandatarului. daca prin lege sau din contract nu rezulta altfel. in masura in care partile nu au convenit altfel.Efectele contractului de antrepriza. receptie.Obligatiile beneficiarului Beneficiarul are dreptul ca.Contractul poate inceta.Obligatia antreprenorului de garantie contra viciilor ascunse ale lucrarii. fara a-l stanjeni in mod nejustificat pe antreprenor. . decat daca aceasta face imposibila sau inutila executarea sa.Antreprenorul are obligatia. 25.Decesul beneficiarului nu determina incetarea contractului. obligat sa repare prejudiciul suferit de catre mandatar in executarea mandatului. cu daune-interese. trebuie sa ia masurile necesare pentru inlaturarea deficientelor semnalate care primejduiesc normala executare a lucrarii. pe propria sa cheltuiala sa ocntroleze lucrarea in cursul executarii ei. sa verifice si sa ia in primire lucrarea dupa terminarea ei integrala. 23. antreprenorul este indreptatit sa obtina rezolutiounea ori rezilierea contractului.Lucrarea sau serviciul nu se executa in modul convenit si. in lipsa unei conventii contrare.Obligatiile antreprenorului: Antreprenorul este obligat sa execute lucrarea comandata la termenul si potrivit caracteristicilor stabilite prin contract. antreprenorul nu remediaza lipsurile constatate si nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarii sau serviciului. sa o predea. Beneficiarul este obligat sa plateasca pretul lucrarii o data cu receptia si cu luarea in primire a acesteia.Beneficiarul instiintat de catre antreprenor in conditiile legii.22. mandatul nu a putut fi executat. de asemenea. mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia. calculate de la data efectuarii cheltuielilor. precum si sa-I comunice acestuia observatiile sale. trainicia sau folosirea acesteia potrivit destinatiei sale.Daca mandatul este cu titlu oneros.Daca antreprenorul nu poate incepe sau continua executarea contractului din cauza neindeplinirii fara justificare de catre beneficiar a propriilor obligatii. intr-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu imprejurarile. rezolutiunea contractului in cazurile in care. Beneficiarul este obligat sa receptioneze. sa puna la dispozitia mandatarului mijloace necesare executarii mandatului.Obligatia mandantului de plata a remuneratiei exista chiar daca mandatul a fost executat dupa expirarea termenului stipulat.Mandantul este. trainicia ei sau folosirea potrivit cu destinatia acesteia ar fi primejduita.Contractul de antrepriza poate fi desfiintat prin acordul partilor sau rezolvit la cererea uneia dintre parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte. impreuna cu dobanzile legale aferente.Nu se executa alte obligatii ce revin antreprenorului potrivit legii sau in temeiul contractului. dupa terminarea lucrarii. clientului. Incetarea contractului de antrepriza.

Definitia si caracterele juridice ale contractului de mandat cu reprezentare. incheie acte juridice in nume propriu. Mandatarul are obligatia de conservare a bunurilor mandantului.Aceleasi dispozitii se aplica si in cazul dublei reprezentari. Mandatarul este obligat sa il instiinteze pe mandant despre imprejurarile ce au aparut ulterior incheierii mandatului si care pot determina revocarea sau modificarea acestuia. realizarea conditiei rezolutorii.24. el se poate abate de la instructiunile primite daca ii este imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant si se poate prezuma ca acesta ar fi aprobat abaterea daca ar fi cunoscut imprejurarile ce o justifica. imposibilitatea executarii mandatului din caz fostuit sau de forta majora). Cu toate acestea. cu exceptia cazului in care mandantul l-a autorizat in mod expres sa isi substituie o alta persoana in executarea in tot sau in parte a mandatului”.Regula este ca mandatul fiind un contract intuitu peronae trebuie executat personal de mandatar.Incetarea contractului de mandat. este anulabil numai la cererea reprezentatului. indiferent de specia acestuia din urma. si isi asuma fata de terti obliatiile ce rezulta din aceste acte.“Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul. Mandatarul va da socoteala mandantului si cand a substituit o alta persoana pentru executarea obligatiilor sale. se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti. executarea mandatului.Mandatul este cu reprezentare sau fara reprezentare.In caz de urgenta. Care este deosebirea esentiala dintre mandatul cu reprezentant si cel fara reprezentare. numita mandatar. chiar daca ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului. Cu toate acestea mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activitati profesionale se prezuma a fi cu titlu oneros.Mandatarul nu poate depasi limitele stabilite prin mandat. Mandatul este contractul prin care o parte. numita mandatar.Contractul incheiat de reprezentant cu sine insusi. mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor cu diligenta unui bun proprietar.Actul incheiat de mandatar cu sine insusi sau cu o terta persoana pe care tot el o reprezinta (dubla reprezentare sau autocontractul) sunt anulabile pentru dol prin reticenta. acordul partilor. rezolutiunea titlului mandatului.Mandatul dintre doua persoane fizice se prezuma a fi cu titlu gratuit. numite mandant.Orice mandatar este tinut sa dea socoteala despre gestiunea sa si sa remita mandantului tot ceea ce a primit in temeiul imputernicirii sale.Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. chiar daca tertii aveau cunostinta despre mandat. numita mandant. 26. Deosebiri dintre mandatul cu reprezentant si cel fara reprezentare.Mandatul fara reprezentare este contractul in temeiul caruia o parte. dar pe seama celeilalte parti. cu exceptia cazului in care reprezentantul a fost imputernicit in mod expres in acest sens sau cuprinsul contractului nu a fost determinat in asemenea mod incat sa excluda posibilitatea unui conflict de interese. sau in lipsa acestuia.Obligatia de a executa mandatul este principala obligatie a mandatarului. 27. Obligatia de a da socoteala despre indeplinirea mandatului. la 3 ani de la incheierea contractului. in nume propriu.Codul civil prevede ca “Pe langa cauzele generale de incetare a . Obligatiile mandatarului.Mandatul cu reprezentare este contractul prin care o parte numita mandatar se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti numite mandant.Mandatul inceteaza in cazul existentei cauzelor generale de incetare a contractelor (expirarea termenului stipulat.

determinata prin natura lui sau prin acordul partilor. pe langa acordul de vointa al partilor. chiar daca in timpul executarii se nasc in afara vointei partilor. care sunt un accesoriu al folosintei.Comodatarul nu poate folosi bunul imprumutat decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori. numit si comodat. la termenul stabilit de parti in contract. notificand mandantnului renuntarea sa. Renuntarea la mandat.Esentialmente gratuit. in lipsa. indiferent daca mandatul este conventional sau legal. Obligatia de a restitui lucrul imprumutat la scadenta. din momentul incheierii lui.contractelor. Esentialmente unilateral.Mandatarul poate renunta oricand la mandat. pentru incheierea caruia. dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei. poate inceta prin moartea mandantului sau a mandatarului. numite comodatar.Comodatul. indiferent de forma in care contractul de mandat a fost incheiat si chiar daca a fost declarat irevocabil. incheiat in consideratia persoanei comodatarului. Incapacitatea mandantului sau a mandatarului. in natura sa specifica. imprumutul de folosinta.Comodatarul suporta cheltuielile pe care le-a facut pentru a folosi bunul. necesar si suficient in cazul contractelor consensuale. este nevoie si de predarea bunului ce formeaza obiectul contractului.Comodatarul este obligat sa se ingrijeasca de conservarea bunului imprumutat ca un bun proprietar. 29. deci extracontractual. Obligatia comodatarului de a suporta cheltuielile de folosinta. stipularea unui pret al folosintei in sarcina comodatarului schimba natura juridica a operatiunii in contract de locatiune.Caractere juridice:Contract real.Intuitu personae. Imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta. El continua sa fie unilateral. In niciun caz. mandatul inceteaza prin oricare dintre urmatoarele moduri”: Revocarea mandatului de catre mandant. Falimentul mandantului sau al mandatarului. remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti. comodatarul nu poate invoca dreptul de retentie pentru obligatiile ce s-ar naste in sarcina comodantului. obligatii in sarcina comodatarului cum ar fi cheltuielile de conservare a bunului. obligatii numai in sarcina comodatarului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca. numita comodant. .In cazul pluralitatii comodatarilor. comodatul naste.Obligatia de a folosi bunul conform destinatiei sale.Mandatul inceteaza prin punerea sub interdictie a oricareia dintre parti. contract intuitu personae. cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp. care nu isi asuma nicio obligatie fata de comodant.Mandantul poate oricand revoca mandatul. Renuntarea la mandat nu poate fi decat expresa. in lipsa de termen.Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau. ei raspund solidar fata de comodant pentru executarea obligatiilor. este contractul cu titlu gratuit prin care o parte. decat cu aprobarea prealabila a comodantului.Falimentul mandantului sau al mandatarului produce incetarea mandatului. afara de cea de restituire a bunului.Obligatiile comodatarului. expres sau tacit. si imprumutul de consumatie. de intretinere ale bunului dat in comodat.Definitia si caracterele juridice ale contractului de comodat. pentru a se folosi de acest bun.Mandatul.Moartea mandantului sau a mandatarului. un caz de solidaritate legala pasiva. 28. Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar. mandant sau mandatar. dupa natura bunului.

si pe cea a restituirii dobanzilor. deci imprumutatul are.Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau.Contract translativ de proprietateTransferul dreptului de proprietate are loc in momentul predarii bunului. care pot fi persoane fizice sau persoane juridice. iar imprumutatul se obliga sa restituie. imprumutul se prezuma a fi cu titlu gratuit. imprumutatorul este . aceeasi suma de bani sau cantitate de bunuri de aceeasi natura si calitate. si nu un imprumut de consumatie.Intrucat predarea bunului alaturi de acordul de vointa al partilor reprezinta o conditie necesara pentru formarea contractului.In lipsa unei stipulatii contrare. Bunurile ce se vor restitui trebuie sa fie din aceeasi specie cu cele imprumutate.Comodantul poate cere rezilierea contractului.Partile contractului sunt imprumutatul si imprumutatorul. care coincide cu momentul incheierii contractului. Imprumutul de consumatie este contractul prin care imprumutatorul remite imprumutatului o suma de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor. dupa o anumita perioada de timp.Plata anticipata a dobanzii nu se poate efectua decat pe cel mult sase luni. cu titlu gratuit.Imprumutatorul nu are in principiu nici o obligatie fata de imprumutat.Contract unilateral. stingand prin confuziune dreptul la restituire si obligatia de restituire a lucrului. desi acesta este unilateral. in lipsa de termen. intocmai ca si comodantul. dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei. 32. aceeasi cantitate si calitate de bunuri pe care a primit-o.Imprumutul de bani cu dobanda este un contract oneros. chiar daca traditiunea lui s-a facut unui tert.Imprumutatorul este tinut. Contractul de comodat inceteaza prin executarea lui si restituirea in stare corespunzatoare a lucrului la termenul stipulat in contract sau dupa satisfacerea trebuintelor comodatarului ori la termenul stabilit de instanta. pe langa obligatia restituirii sumei imprumutate. pentru nerespectarea obligatiilor de catre comodatar.In cazul imprumutatului cu titlu oneros.Comodatul poate inceta prin pieirea lucrului. 31. sa repare prejudiciul cauzat de viciile bunului imprumutat.30.Contract. in principiu. Incetarea contractului de comodat (imprumut de folosinta). Obligatia de plata a dobanzii. prin acordul de vointa al partilor urmat de restituirea lucrului. in cazul in care imprumutul sumei de bani s-a facut cu dobanda. Caractere juridice:Contract real. si fie contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul.Daca se restituie bunuri de alt gen. fie intrebuintarea are un caracter permanent. Imprumutatul este tinut sa restituie in lipsa unei stipulatii contrare.Pana la proba contrara. sau daca comodatarul devine proprietarul lucrului. Efectele contractului de imprumut de consumatie. Suma de bani imprumutata este purtatoare de dobanda din ziua in care suma a fost remisa imprumutatului.Daca termenul nu este convenit.Dobanda se poate stabili in bani ori in alte prestatii sub orice titlu sau denumire la care imprumutatul se obliga ca echivalent al folosintei capitalului. comodatarul este obligat sa inapoize bunul la cererea comodantului. inseamna ca s-a facut un schimb. Obligatiile imprumutatorului.In lipsa predarii bunului imprumutat. Obligatia de restituire a bunului imprumutat.Definitia si caracterele juridice ale contractului de consumatie. imprumutul care are ca obiect o suma de bani se prezuma a fi cu titlu oneros. oricare ar fi cresterea sau scaderea pretului acestora.Obligatiile imprumutatului.Contractul de comodat inceteaza prin moartea comodatarului intrucat el a fost incheiat intuitu personae (in consideratia persoanei comodatarului). contractul de imprumut nu se poate naste.

ori I s-a permis sa se foloseasca de bunul depozitat. Creditorul rentei instraineaza debitorului un bun mobil sau imobil. Nu este o omisiune intamplatoare.Renta viagera poate fi constituita cu titlu oneros. iar renta platita periodic reprezinta pretul vanzarii. la termenele stipulate in contract. numai in cazul in care nu a depus diligenta dovedita pentru pastrarea propriilor sale bunuri. Obligatia de a nu folosi bunul aflat in depozit. in forma autentica si inscris in cartea funciara. Obligatia de a pastra. se obliga sa efectueze in folosul unei anumite persoane. nascuta in sarcina credirentierului si trebuie sa fie executata de acesta.Cand obiectul contractului de renta viagera il formeaza un drept tabular. conserva. sub sanctiunea nulitatii. Contractul de renta viagera este translativ de proprietate. El este insa obligat sa ramburseze depozitarului cheltuielile pe care acesta le-a facut in considerarea acestui termen. Obligatia de restituire a bunului depozitat. ci depozitarul poate cere deponentului sa ii arate bunul pe care il primeste in depozit. cu exceptia cazului in care este silit de imprejurari sa procedeze astfel.Obligatia de a executa personal contractul de depozit.Renta viagera este un contract aleatoriu.Obligatia de predare a bunului este o obligatie de a face. in schimbul unui capital de orice natura. 33. interdictia nu se mai regaseste in cod. cat si pentru credirentier. sub rezerva dispozitiilor din Codul civil privind renta viagera. prestatii periodice. daca partile nu au stipulat constituirea ei pe durata vietii debitentierului. numita debirentier. tocmai pentru a preintampina depozitarea unor bunuri produs al unor infractiuni sau cu care ar fi savarsite infractiuni. Definitia si caracterele juridice ale contractului de renta viagera Contractul de renta viagera este contractul prin care o parte. actul trebuie sa fie intocmit.Depozitarul nu poate incredinta altuia pastrare bunului. Renta viagera oneroasa este un contract sinalagmatic. Obligatia de a pastra secretul depozitului. daca partile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vietii debirentierului sau a unei terte persoane determinate. regulilor proprii ale actului juridic de constituire.Evenimentul incert care face imposibila cunoasterea sanselor de castig sau pierdere ale fiecarei parti si a intinderii acestora este durata vietii credirentierului. atunci cand depozitarul este remunerat sau este un profesionist. constand in sume de bani sau alte bunuri fungibile.raspunzator de prejudiciul suferit de imprumnutat din cauza viciilor bunurilor imprumutate. . are loc in momentul realizarii acordului de vointa. chiar inauntrul termenului convenit. Contractul de renta viagera este un contract cu executare succesiva. sau cu titlu gratuit si este supusa.Renta este platita periodic. fara consimtamantul deponentului. Renta viagera este un contract consensual.Raspunderea depozitarului va fi agravata in lipsa de stipulatie contrara. bunul primit in depozit voluntar (obisnuit).Depozitarul rasunde daca nu s-a convenit altfel. ceea ce echivaleaza cu o vanzare. daca bunul este mobil.Depozitarul nu se poate servi de bunul incredintat lui fara invoirea expresa sau prezumata a deponentului. 34.Transferul dreptului de proprietate. aplicandu-se in mod corespunzator regulile referitoare la garantia vanzatorului”.Naste obligatii atat pentru debirentier.Conform noului cod civil.Deponentul poate sa solicite oricand restituirea bunului depozitat.Se formeaza prin acordul de vointa al credirentierului si al debirentierului. Caractere juridice. pana la sfarsitul vietii credirentierului. numite credirentier.Renta viagera se constituie pe durata vietii credirentierului.

Definitia si caracterele juridice ale contractului de intretinere. naste obligatii reciproce in sarcina partilor. sau pana la decesul tertului beneficiar al rentei. in schimbul unui capital de orice natura.Ratele de renta trebuie sa fie platite de debirentier in cuantumul si la termenele prevazute in contract pana la decesul credirentierului. Contractul de intretinere este contractul aleatoriu prin care o parte se obliga sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii pentur o anumita durata.Elementul aleatoriu. sau cu titlu gratuit si este supusa. Rezolutiunea contractului de renta viagera la cererea credirentierului. Obligatia de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului.Contract sinalagmatic. contractul avand pentru el un caracter irevocabil.Obligatiile debirentierului. Obligatia debitorului intretinerii .Plata rentei este principala obligatie a debirentierului. 36. bilateral. Caracterele juridice. Este un contract intuitu persoane.Obligatia de conservare a bunului pana in momentul predarii lui debirentierului. prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunului.Intretinerea poate fi constituita cu titlu oneros. incert. Efectele contractului de renta viagera. care se stinge prin moartea beneficiarului. netransmisibil prin succesiune.35. regulilor proprii ale actului juridic de constituire. ce se incheie in forma autentica:Contractul de intretinere se incheie in forma autentica. sub rezerva dispozitiilor privind contractul de intretinere. atunci cand a fost constituita in favoarea acestuia.Obligatia de garantie contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale bunului transmis. sub sanctiunea nulitatii absolute. in schimbul careia este stipulata obligatia debitorului de a plati renta. oricat de impovaratoare ar putea deveni prestarea acesteia.In lipsa unei stipulatii contrare.Debirentierul este tinut la plata rentei pana la decesul persoanei pe durata vietii careia a fost constituita renta. Este un contract translativ de proprietate. atunci intretinerea se datoreaza pentru toata durata vietii creditorului intretinerii. cand este cu titlu oneros.Pentru garantarea obligatiei de plata a rentei constituite cu titlu oneros. Obligatia de a oferi credirentierului garantiile stipulate in contract pentru plata rentei si de a nu micsora garantiile oferite.Credirentierul are dreptul la rezolutiune pentru neexecutarea fara justificare a obligatiei de plata a rentei de catre debirentier.Sanctiunea desfiintarii contractului de renta viagera nu se poate pronunta daca contractul este cu titlu gratuit. atunci cand prestatia sa consta in transmiterea dreptului de proprietate (sau numai nuda proprietate) asupra unui bun mobil sau imobil. sau contract unilateral cand se incheie cu titlu gratuit. credirentierul are dupa caz un privilegiu sau o ipoteca asupra bunului transmis. al contractului de intretinere este durata vietii persoanei intretinute a creditorului intretinerii. Obligatiile credirentierului. rezolutiunea nu confera debirentierului dreptul de a obtine restituirea ratelor de renta deja platite.Obligatiile credirentierului in contractul de renta viagera cu titlu oneros sunt identice cu obligatiile vanzatorului.Obligatia de predare a bunului (obligatie de a face).Daca prin contract nu s-a prevazut durata intretinerii ori s-a prevazut numai caracterul viager al acesteia. Contractul de intretinere cu caracter viager cu titlu oneros este un contract aleatoriu. de la intretinut la intretinator fiind supus conditiilor legale privind valabilitatea acestor transmiteri. Dreptul la intretinere este un drept strict personal.Contract solemn. intretinerea fiind constituita prin donatie.

Acestea iau nastere prin simplul acord de vointa al partilor.Obligatia de a transmite intretinatorului dreptul de proprietate asupra bunului. de constituire a unei ipoteci. instrainat. astfel de contracte fiind majoritare in sistemul nostru de drept. dar nu strict personala. mobil sau imobil. celor stabilite de parti.Contractele solemne sunt incheiate in fata unui functionar public. Daca prestarea sau primirea in natura a intretinerii nu mai poate continua din motive obiective sau daca debitorul intretinerii decedeaza si nu intervine o intelegere intre parti. contractul de instrainare a bunurile imobile.Este un contract cu executare succesiva. si nu constituie conditii pentru insasi existenta valabila a contractului. simpla lor manifestare de vointa. potrivit legii sau intelegerii partilor. chiar daca nu periodic. precum si folosinta unei locuinte corespunzatoare. contractul de locatiune. fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului. debitorul are obligatia sa il inmormanteze. contractul de construire a unei locuinte priprietate personala.Nu este necesara indeplinirea vreunei formalitati la nasterea actelor juridice consensuale. contractu de vanzare-cumparare este un contract consensual.Trebuie incheiate intr-o anumitas forma. Intretinerea se presteaza in timp. prevazute de lege. contractul de inchiriere a locuintei. de incheierea lui intr-o anumita forma. La fel si contractul de schimb.Obligatiile debitorului intretinerii. abilitat prin lege sa intocmeasca actele. 39. incaltaminte. pana la sfarsitul vietii intretinutului sau pana la sfarsitul perioadei stipulate.Obligatiile creditorului intretinerii.Contractul solemn este acela care necesia pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor forme solemne.Obligatia de garantie contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale bunului instrainat. intretinerea in natura cu o suma de bani corespunzatoare.Debitorul este obligat in special sa asigure creditorului hrana. Chiar in cazurile in care exista unele dispozitii legale cu privire la forma scrisa a contractului. contractul de antrepriza.Obligata de a preda bunul transmis (de a face). de obicei forma solemna “ad . ad validitatem.(intretinatorului) este o obligati de a face personala. permanent. De exemplu. In cazul in care intretinerea are caracter viager sau atunci cand creditorul decedeaza in cursul duratei contractului. Acest contract necesita forma solemna ca o conditie sine qua non. se incheie numai in forma autentica contractul de donatie. 37. aceste prevederi au ca scop numai sa inlesneasca dovada. Ce este acela contract consensual? Ce tipuri de contracte consensuale cunoasteti?Contractele consensuale sunt acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor. fie si numai temporar.Pana la predare. instanta judecatoreasca poate sa inlocuiasca. neinsotita de nici un fel de forma. la cererea oricarei dintre parti. Efectele contractului de intretinere.Principala obligatie a debitorului intretinerii este aceea de acordare a intretinerii in natura beneficiarului acesteia. In principiu. intretinutul are obligatia de a conserva bunul instrainat. de asemenea. Simplul acord de vointa este necesar si suficient pentru a da nastere la efecte juridice.Ce este acela contract solemn? Ce tipuri de contracte solemne cunoasteti? Contract a carui valabilitate este conditionata. imbracaminte. ingrijirile si cheltuielile necesare in caz de boala. menaj.Marea majoritate a actelor juridice civile sunt consensuale. ad probationem. 38. Intretinerea cuprinde.

Ce este acela contract comutativ? Ce tipuri de contracte comutative cunoasteti?Contractual comutativ este un contract oneros. Ce este acela contract cu titlu gratuit? Ce tipuri de contracte cu titlu gratuit cunoasteti?Art 946 Cod Civil prevede: "Contractul gratuit sau de binefacere este acela in care . de transport de marfuri. contractul de schimb. de exemplu imprumutul. deoarece depinde de un eveniment viitor si incert. partile accepta. de asigurare. contractul de locatiune.validitatem” imbraca forma inscrisului autentic notarial. contractul de arendare. cum este contractual de vanzarecumparare. 44. contractual de joc si prinsoare.Contract in care intinderea prestatiilor nu este cunoscuta de parti la incheierea lui. contractul de intretinere. in cadrul caruia existent si intinderea prestatiilor datorate de parti sunt certe si sunt cunoscute la momentul incheierii contractului.Numai din acel moment contractual respective poate purta denumirea sa. 41. contractul de arendare. contractul de schimb.Contract la incheierea caruia partile cunosc intinderea prestatiilor in care se obliga. contractele la loterie. 43.Contract a carui perfectare implica predarea efectiva a lucrului la care se refera acordul partilor. Spre deosebire de contractele aleatorii. de gaj. Ce este acela contract aleatoriu? Ce tipuri de contracte aleatorii cunoasteti?Contractele aleatorii sunt contractele cu titlu oneros.Acestea sunt in fond contracte consensuale. Nerespectarea formei solemne se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.Contractul cu titlu oneros se clasifica in: contracte comutative si contracte aleatorii.Exemple: vanzarea unui obiect contra unui pret determinat. contractul de inchiriere a locuintei. astfel incat la momentul incheierii contractului nu se poate cunoaste si nu se poate aprecia cu certitudine castigul sau pierderea fiecarei parti si uneori nici nu se poate sti daca va exista un castig sau o pierdere. contractual de intretinere. in care intinderea prestatiilor partilor sau numai a unei dintre ele depinde de un eveniment incert. contractele de renta viagera. Sunt contracte aleatorii. inainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta. contractul de antrepriza.Ce este acela un contract real? Ce tipuri de contracte reale cunoasteti?Contractele reale sunt acelea pentru a caror validitate manifestarea de vointa a partilor trebuie sa fie insotita de remiterea materiala a lucrului. In functie de acest eveniment. contractual de antrepriza.Cea mai mare parte a contractelor cu titlu oneros sunt comutative. ca prestatiile la care se obliga sunt echivalente. pariurile. Ce este acela contract cu titlu oneros? Ce tipuri de contracte cu titlu oneros cunoasteti?Contractul cu titlu oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj in schimbul obligatiilor pe care si le asuma. 42. in contractele comutative partile sunt in masura sa aprecieze. contractul de depozit. contractul de inchirieire. o data cu speranta castigului. chiar din momentul realizarii acordului lor de vointa.Contracte comutative sunt: contractul de vanzare-cumparare. posibilitatea pierderii. 40. deoarece incheierea lor nu este supusa de lege unor forme speciale dar obligatiile specific lor nu iau nastere decat in momentul remiterii lucrului.

reciproc și interdependent. bani. fidejusiunea. de uzufruct. contractul de antrepriză. imprumutul. Ce este acela contract dezinteresat? Ce tipuri de contracte dezinteresate cunoasteti?Acele acte cu titlu gratuit care au ca efect procurarea de catre dispunator a unui avantaj patrimonial celeilalte parti fara a-si micsora patrimoniul. Dau nastere la obligatii reciproce intre parti. de uz. contractul de arendare.Cel mai des intalnit este contractul de donatie. 48. comodatul. dreptul de proprietate. Sunt contracte unilaterale majoritatea contractelor gratuite. Spre exemplu. să plătească un preț. depozitul. Alte exemple de contracte unilaterale: imprumutul (una din parti se oblige sad ea ceva altei parti. Din aceasta categorie fac parte donatia. 50. 45. fara a urmari primirea in schimb a unui echivalent. comodatul. de servitute. Ce este acela contract unilateral? Ce tipuri de contracte unilaterale cunoasteti?Contract in baza caruia numai una din parti isi asuma obligatii fata de cealalta parte. donatia. mandatul gratuit. deoarece incheierea lui implica intotdeauna un acord de vointe. contractul de tranzactie.Aceste contracte se divid in liberalitati si contracte de servicii gratuite sau contracte dezinteresate.Spre exemplu donatiile si legatele. bunuri). un avantaj celeilalte". ori se transfera un drept real (precum. ci admite si exceptii.Specificul contractului sinalagmatic este faptul că de la data perfectării lui generează drepturi și obligații reciproce și interdependente între părți. 49. mandatul gratuit. Ce sunt acelea liberalitatile? Ce tipuri de liberalitati cunoasteti?Liberalitatile sunt acele contracte cu titlu gratuity ce au ca urmare micsorarea patrimoniului dispunatorului si marirea corelativa a patrimoniului gratificatului.Act juridic prin care o persoana dispune de un bun al sau in favoarea unei alte persoane. contractul de concesiune.In sistemul Codului civil roman se consacra regula potrivit careia printr-un asemenea contract opereaza transmiterea imediata a drepturilor reale. mandatul. promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare. Se deosebeste de actul juridic unilateral. donatia fara sarcina.Exemple de contracte sinalagmatice: contractul de vânzare-cumpărare. de superficie).Ce sunt acelea contracte sinalagmatice? Ce tipuri de contracte sinalagmatice cunoasteti?Contractele sinalagmatice sunt caracterizate prin reciprocitatea si interdependent obligatiilor. cealaltă parte se obligă. depozitul. depozitul. Ce este acela contract generator de drepturi de creanta? Ce tiprui de contracte generatoare de drepturi de creanta cunoasteti? Contract prin efectul caruia se creeaza . contractul de schimb. contractul de locațiune. obligația fiecărei părți avându-și cauza juridică în obligația celeilalte. comodatul.una din parti voieste a procura. 47. fara echivalent. imprumutul fara dobanda. de abitatie. partile avand dubla calitate de creditor si debitor. Ce este acela contract constitutive sau translativ de drepturi reale? Ce tipuri de contracte de acest fel cunoasteti? Este un contract prin care se constituie. contractul de donatie. dar aceasta regula nu are valoare absoluta. Aceasta înseamnă că în schimbul obligației de a livra un produs. 46.Exemple pot fi considerate: contractul de vanzare-cumparare.

numai raporturi de obligatii). contractual de intretinere este contract nenumit se se vor aplica prioritar regulile generale.De exemplu. la randul lor. retroactiv din chiar momentul nasterii drepturilor pe care le vizeaza. cu care seamana cel mai bine. constata. Ce este acela contract cu executare succesiva? Ce tipuri de contracte cu executare succesiva cunoasteti?Acel contract din care se naste obligatia ambelor parti sau. contractul de tranzactie si contractul de partaj. necunoscuta anterior.Chiar contractele constitutive sau translative de drepturi reale genereaza si drepturi de creanta. cel putin. a uneia dintre ele. Ce este acela contract declarative de drepturi? Ce tipuri de contracte declarative de drepturi cunoasteti?Contract care se distinge prin aceea ca recunoaste. 51. si contractele care le genereaza sunt de o mare diversitate si in numar nelimitat. ca urmare. de a executa prestatiile ce le datoreaza intr-o perioada de timp. deoarece creeaza intre parti o situatie juridica noua. actele juridice consimtite anterior de catre aceasta in favoarea tertilor nu-i sunt opozabile. Ce este acela un contract nenumit? Ce tipuri de contracte nenumite cunoasteti?Este contractul ce nu are un nume propriu si nu este supus unor reglementari speciale. poarta fiecare un nume specific si este special reglementat prin lege. de inchiriere a unei locuinte.Spre exemplu. Ce este acela contract cu executare imediata? Ce tipuri de contracte cu executare imediata cunoasteti?Acel contract in care partile au obligatia sa execute prestatiile ce si le datoreaza una celeilalte in unul si acelasi moment.Intre partile contractului declarativ nu exista obligatie de garantie pentru evictiune sau pentru vicii. contractul de turism etc.Contractul declarativ produce efecte juridice atat pentru viitor.Partea contractanta careia i se recunoaste prin contractul declarativ un drept preexistent nu este succesoare in drepturi a celeilalte parti contractante si. Spre exemplu. de locatiune.Spre exemplu contractual de vanzare-cumparare. Spre exemplu. contractul de imprumut. de regula. 53. in care vanzatorul se obliga sa remita bunul vandut si cumparatorul sa plateasca pretul imediat si dintr-o data. sau la anumite intervale de timp. contractual de imprumut. contractual de ipoteca.Contractul declarativ nu poate constitui just titlu care sa legitieze uzucapiunea de 10-20 de ani. Spre exemplu. care coincide. 55. contractul de schimb. de renta viagera. cat si pentru trecut. incepand cu momentul incheierii lui. confirma si consolideaza situatii juridice preexistente. din momentul incheierii lor. 54. contract numit. 52. contractul de vanzare-cumparare. .Drepturile de creanta fiind infinite ca numar si de o mare varietate.numai drepturi de creanta (adica. contractul de societate. iar nu regulile contractului de renta viagera. contractual de depozit. cu momentul incheierii contractului. efecte pentru viitor. contractual de locatiune. de asigurare.Se aplica normele de de la teoria generala a contractului si nu reglementarile legale speciale ale cotnractului cu care acesta tinde sa semene cel mai bine. Ce este acela contract numit? Ce tipuri de conrtacte numite cunoasteti?Contractele numite sunt cele care corespund unor anumite operatii economice.Aceste contracte se caracterizeaza prin aceea ca produc. contractul de intretinere. Prestatiile pot fi continue.

sau poate fi constatat printr-un inscris distinct de cel prin care se constata contractul principal.Contractele accesorii sunt cele a caror incheiere depinde de exisitenta altui contract. Poate fi incheiat concomitent sau ulterior cu contractul principal. de catre una din parti. .Contract ce are valoare juridica de sine statatoare si care nu este dependent de nici un alt contract. Contractul accesoriu nu are nic existenta de sine statatoare si nici valoare juridica proprie daca este rupt de contractul principal. atunci adera pur si simplu la contractul prestabilit.Contracte de adeziune. de a carui soarta juridica este dependent. Acesta este tipul traditional de contract.. Contracte principale si accesorii:Contractele principale sunt cele ce au o existent de sine statatoare. intinderea si calitatea prestatiilor la care se obliga partile contractante sunt rezultatul negocierilor libere.Contracte negociate. in intregime. Cealalta parte nu are posibilitatea sa le discute.56. comodatul. ea este libera sa le accepte sau sa nu le accepte. Ca si contractul de adeziune. continutul sau este stabilit prin lege. in contractul principal. daca accepta. ale carui clauze sunt prestabilite.Acel contract al carui continut.Contract ce insoteste un alt contract. natura.Acel contract in care toate conditiile si clauzele lor. numit principal. electricitatii etc.R.F. sub forma unei clauze.Continutul sau poate fi inclus. mandatul. contractul de furnizare a apei. Spre exemplu contractul de transport C. abonamentul telefonic. abonamentul la radio si televiziune. Spre exemplu: vanzarea-cumpararea. Contracte obligatorii.Acel contract pe care suntem obligati prin lege sa il incheiem. depozitul.Contractele dupa cum sunt sau nu negociate de parti. 57. gazului.Soarta juridica a contractului principal afecteaza in mod hotarator soarta juridica a contractului accesoriu (accesorium sequitur principalem).