Mijloace de aparare a dreptului de proprietate Principalul mijloc de aparare a dr de proprietate e actiunea in revendicare Art 563,Ncc.

Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la oricare alta pers care-l detine fara drept.De asemenea, proprietarul are si dreptul la despagubiri daca e cazul. Se face distinctia intre posesor si eventualele alte personae care nu mai sunt identificate de lege, deoarece posesia este o stare de fapt care are insa consecinte juridice. Actiunea in revendicare este actiunea prin care proprietarul neposesor cere posesorului neprorietar sa I se restituie bunul in materialitatea sa. Dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil. Art 563, al 4, NCC:hotararea judecatorului prin care s-a emis actiunea in revendicare este opozabil oricaror alte persoane si deci se executa impotriva tertului dobanditor al bunului respectiv . NCC contureaza prin aceasta care sunt persoanele ce pot avea calitatea de parat in actiunea de revendicare. Intr-un process civil avem 2 parti : reclamant si parat( pot fi mai multe personae la nivelul celor 2 parati) Reclamantul e cel care are o pretentie in fata judecatorului(vrea sa I se recunoasca un drept, sa I se stabil o situatie de drept). In situatia actiunii de revendicare e vorba de restabilirea unei situatii(readucerea bunului in posesia sa). Il cheama in judecata pe parat. Acesta trebuie sa se conformeze cererilor reclamantului. Prin administrarea probelor, judecatorul se pronunta si da dreptul celui caruia I s-a pronuntat in favoarea dea a vorbi. Nu confundam situatia partilor intr-un process civil cu cea din procesul penal sau contencios administrative . Partea vatamata intalnim si in procesul civil ->sunt pers care au suferit un prejudiciu(dauna civila,cuantificata in bani) . In procesul penal avem:victima si inculpate. NCC arata ca poate sa aiba calitate de parat in actiunea de revendicare in primul rand posesorul neproprietar dar si detentorul precar( pers care detine un bun, in materialitatea lui,fara a avea acest drept ) Cand proprietarul neposesor, care e si titular al actiunii de revendicare poate sa ceara daune. Daune vor fi admise daca se face dovada lipsei de buna credinta a posesorului neproprietar, respective detentorului precar. Daune=sume de bani, care se calculeaza si se stabilesc de catre instante de judecata la cererea unei parti. De obicei la actiunea in revendicare se stabil o suma. Daune morale sunt niste daune speciale care vin din suferinta psihica/moral ace a putut fi provocata reclamantului. De ex: in aplicarea raspunderii civile. Rasp civila=culpa/prejudiciu/vinovatie. Art 564 NCC:instituie actiunea negatorie, adica proprietarul unui bun poate intenta act negatorie impotriva oricarei pers care pretinde ca este titularul unui dr real altul decat cel de proprietate.(un dezmembramant al dr de proprietate) asupra bunului sau. O pers poate in acelasi timp sa fie si reclamant si parat.

consuma suvstanta bunului. dr unei pers de a folosi bunul aflat in proprietatea altei pers si de ai-I culege fructele. Uzufructuarul trebuie sa negocieze cu nudul proprietar pt a modifica bunul. Art 704 NCC-> arata cum se poate constitui dr de usufruct->se constituie prin acte juridice. Uzufructuarul nu va intra in posesia acestor bunuri daca nu face o lista de inventariere clara a a starii lor. Obligatiile fructuarului si a nudului proprietar: Art 723 NCC:obligatia de a se face o invetariere a lcrului cand se constituie un act de uzufruct ( un dezmembramant) Uzufructuarul preia bunurile in starea care sunt la data constituirii uzufructului. Poate cere proprietarului(reclamantului)restituirea cheltuielilor pe care le-a facut . Exista 3 mari categ de cheltuieli sub aspect juridic civil: 1. Art 725 NCC: raspunderea uzufructuarului pt prejudicii .fie intre vii fie intre mortis causa (pt caza de moarte) Prin incheierea uzufructului adevaratul proprietar isi pastreaza nuda proprietate( dr de a vinde/instraina bunul respective) Art 706: Obiectele uzufructului:uzufructul in fav unei pers fizice e cel mult viager(pana la moartea titularului). deteriora . intocmai ca adevaratul proprietar dar cu obligatia de a-I conserva substanta. Dezmembramintele dreptului de proprietate 1 Uzufructul 2 Uzul (dr de uz) 3 Dreptul de habitatie 4 Dr de servitude 5 Dr de supe 1 UZUFRUCTUL Art 603 NCC-> uzufructul=dreptul real.( de ex teren agrigol->a facut canale de irigatie) 3. paratul va fi obligat la despagubiri ce vor fi calculate de instanta. Paratul are drept la cerere. Drepturile uzufructuarului sunt prev de art 709 NCC ->uzus si fructus cu obligatie de a nu distruge. Uzufructul in favoarea unei pers juridice dureaza cel mult 30 de ani. Cheltuielile utile (sunt consid cheltuieli pe care paratul le-a facut pt ameliorarea modului de folosire a bunului respective. Nudul proprieta=dreptul de dispozitie. Paratul va fi obligat la restituirea in natura sau prin echivalent a eventualelor fraude produse. Art 724 NCC: Uzufructuarul este obligat sa respecte destinatia bunului .Efectele admiterii actiunii in revendicare (Art 566 NCC) Paratul va fi obligat de instanta la restituirea bunului:daca bunul a pierit din culpa sa sau a fost vandut. Cheltuieli voluptorii =cheltuielile pe care reclamantul/proprietarul nu este obligat sa le restituie. Cheltuielile necesare (NCC si practica judiciara araca ca acestea se restituie la cererea pers care le-a efectuat ) 2.

nu pt a face profit. ex: impozitele. al hot jud si prin buna intelegere. NCC reglementeaza servituti continue si necontinue. Art 753 arata cum se impart cheltuielile intre titular si nudul proprietar 3 Servitutiile 755 NCC Este sarcina care greveaza un imobil . Daca dimpotriva. Ex:servitutea de trecere( VIA)= sarcina prin care proprietarul unui bun imobil/teren care are deschidere la drumul principal. NCC constituie actiune specifica->actiunea confesorie de servitude care da dreprul celui care se pretinde a fi titular de servitude sa o foloseasca. Ex:de a nu construe Stingerea servitutilor: -ajungerea la termen -prin intrunirea ambelor calitati intr-o persoana - . Se constituie servitutea ca efect al legii . este obligat sa deschida calea unor altor proprietari de terenuri care nu au pe unde sa treaca daca nu au cum si justifica. atunci nudul proprietar va suporta aceste cheltuieli. litigiul se ref la folosirea bunului. de a folosi si a locui in acea casa cu familia sa. ii vor reveni cheltuielile uzufructuarului. Pentru constituirea serviturii.picatura unde poate sa curga apa de pe streasina celuilalt->poti fi obligat sa le accepti -servituti positive si negative -servitute de trecere (VIA) –este serv pozitiva -servituti negative=cand trebuie sa te abtii sa faci ceva.Art 733 NCC. daca litigiul se refera la dreptul de proprietate. Stingerea uzufructului: -la termenul sau prevazut in actul de constituire a uzufructului -prin renuntarea la usufruct -contopirea celor 2 calitati intr-o sg pers -moartea uzufructuarului sau a nudului proprietar. a) servitutea continua:servitutea de vedere. 735 NCC: Nudul proprietar suporta toate cheltuielile si sarcinile cu privire la dreptul de proprietate. In caz de litigii( existenta unor procese pe rolul instantei de judecata cu privire la bunul care face obiectul uzufructului) NCC va face o impartire a acestor cheltuieli. constituita pe uzul si utilitatea proprietarului altui imobil. 2. apasa asupra proprietarului acelui imobil. Art 750 arata dr de abitatie= dr pe care il are o pers unei case de locuit. dar nu de a o inchiria pt a produce profit. UZUL (Art 749-754 NCC) Art 749 arata ca uzul este dreptul unei pers de a folosi bunul si de a-I culege fructele doar pt folosinta familiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful