LANGKAH-LANGKAH PERAKUAN KENAIKAN PANGKAT PENGETUA DAN PENOLONG KANAN YANG MEMANGKU MULAI 01 JANUARI 2012

Berikut adalah jadual bagi urusan kenaikan pangkat :
Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri
No Jawatan Ketua Jabatan Tarikh Tutup Secara Atas Talian 10 Mac 2013 28 Februari 2013 Tarikh Tutup Bagi Bahagian Peraku ke BPSM 10 Mac 2013

1
2

Pengetua
Penolong Kanan

Bahagian
Pengetua

Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Bahagian
No 1 2 Jawatan Pengetua Penolong Kanan Ketua Jabatan PPD Pengetua Tarikh Tutup Secara Atas Talian 28 Februari 2013 28 Februari 2013 Tarikh Tutup Bagi JPN Peraku ke BPSM 10 Mac 2013

Perakuan Kenaikan Pangkat Pengetua Ketua Jabatan : Pegawai PPD dan sekiranya tiada tanggungjawab untuk memperakukan Pengetua adalah Timbalan PPD Perakuan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan Ketua Jabatan : Pengetua sekolah. rujuk jadual di bawah No Kenaikan Pangkat Bagi Pihak Yang Bertanggungjawab Membuat Perakuan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan Pentadbiran 1 2 3 Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum / / Penolong Kanan HEM / . Sekiranya sekolah tidak mempunyai Pengetua.

rujuk jadual di bawah No Kenaikan Pangkat Bagi Pihak Yang Bertanggungjawab Membuat Perakuan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan Pentadbiran 1 2 3 Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum / / Penolong Kanan HEM / **Penolong Kanan yang tidak mempunyai ID boleh daftar dengan klik pada link yang disediakan di paparan utama Sistem ePangkat .Sekiranya sekolah tidak mempunyai Pengetua.

sila pastikan maklumat-maklumat Pengetua dan Penolong Kanan disemak dan dikemaskini supaya tiada keciciran berlaku dalam urusan kenaikan pangkat dengan merujuk kepada Manual Langkah-langkah Penyemakan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan . Sehubungan dengan itu. Sistem ePangkat hanya akan memproses kenaikan pangkat Pengetua dan Penolong Kanan yang lengkap sahaja.Untuk makluman.

PENTING JPN/ Bahagian dan BPSM hanya akan memperakukan kenaikan pangkat Penolong Kanan yang disahkan dalam Sistem ePangkat sahaja (perakuan secara luar talian tidak akan dipertimbangkan) Perakuan kenaikan pangkat yang tidak disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum atau pada 28 Februari 2013 tidak akan diperakukan oleh JPN/ Bahagian ke BPSM untuk kenaikan pangkat. . Pengetua dan Penolong Kanan yang tidak disahkan sebelum tarikh 28 Februari akan di bawa ke urusan kenaikan pangkat pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Langkah 1 Ketua Jabatan log masuk ke dalam e-Pangkat menggunakan ID dan kata laluan masing-masing .

Langkah 2 Klik pada Modul Guru Besar/ Pengetua/ Ketua Bahagian .

Langkah 3 Klik pada Senarai Iklan Kenaikan Pangkat .

Langkah 4 1 2 3 Pastikan 1. Kemudian klik CARI . Tahun : 2013 2. Pilihan : SEMUA 3.

Langkah 5 Senarai iklan akan terpapar .

4 SAHAJA bagi Urusan Kenaikan Pangkat Pengetua Bagi Pengetua: Sila klik iklan no.Langkah 6 Bagi PPD: Sila klik iklan no.1 hingga 3 SAHAJA bagi Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Kanan .

Langkah 7 Paparan nama calon yang memenuhi syarat kenaikan pangkat akan tertera untuk tindakan. Sila klik KEMASKINI ALI BIN ABU 760303101234 .

Ruangan Ulasan taip : Diperaku 3. Sila pilih status Disahkan 2. Klik HANTAR .Langkah 8 ALI BIN ABU 760303101234 1 2 3 1.

Walau bagaimanapun.Sekiranya Ketua Jabatan tidak mahu memperakukan calon sila pilih Tidak Disahkan dan mohon nyatakan ulasan di ruangan yang disediakan. tindakan perlu diambil oleh Ketua Jabatan sebelum tarikh tutup perakuan Ketua Jabatan iaitu 28 Februari 2013 . sila pilih status Untuk Tindakan. Sekiranya masih ada maklumat calon yang diragui oleh Ketua Jabatan dan perlu semakan semula.

Paparan menunjukan perakuan calon untuk kenaikan pangkat telah Disahkan ALI BIN ABU 760303101234 .

Bagi maklumat yang tidak lengkap paparan seperti di bawah akan tertera. .

mohon semak kembali maklumat calon berkenaan dengan merujuk kepada Manual Langkah-langkah Penyemakan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan Sila ulangi Langkah 3 hingga 8 untuk memperakukan kenaikan pangkat bagi pegawai lain yang terlibat .Sehubungan dengan itu.

Ketua Jabatan juga perlu menyimpan satu salinan laporan sebagai bukti pengesahan PPP di bawah pentadbiran tuan/puan telah dilaksanakan. .MAKLUMAN Ketua Jabatan perlu membuat cetakan dan kemukakan kepada JPN/ Bahagian sepertimana urusan perakuan kenaikan pangkat di luar talian bagi tujuan rekod.

Untuk cetakan Laporan Sila klik Laporan .

Sila pilih iklan perakuan kenaikan pangkat yang akan dicetak 2. Klik Carian 3.Langkah-langkah Cetakan Laporan Perakuan Kenaikan Pangkat 1 2 1. Paparan Laporan perakuan kenaikan pangkat akan tertera .

3.1 2 1. 4. Sila pilih iklan perakuan kenaikan pangkat yang akan dicetak Klik Carian Paparan Laporan perakuan kenaikan pangkat akan tertera Untuk mencetak klik pada icon . 2.

Ulangi langkah yang sama untuk mencetak Lampiran Laporan perakuan kenaikan pangkat yang lain .1. Klik Open untuk cetak Lampiran Laporan 2.

Sekiranya terdapat masalah dalam memperakukan calon mohon kemukakan screen shot atau maklumat lengkap pengadu beserta no telefon untuk dihubungi ke epangkat@moe.my SEKIAN TERIMA KASIH .gov.